Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.11.2022 o 16:25 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2022 16:25 - 16:25 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, vy máte v každom vašom prejave, váš prejav plných slov ako transparentnosť a, a čo všetko považujete za kľúčové a čestné a všetko je úplne v najväčšom poriadku. Ja vám chcem povedať, že keď vás tak počúvam, tak ja nadobúdam pocit taký, že to by som mohol charakterizovať vetou, že čo sa ako smerácky štátny tajomník naučíš ako saskársky minister ako by si našiel. To, že tu teraz predložil pán kolega Taraba jednu zmluvu, ktorá bola uzatvorená organizáciou vašej zriaďovateľskej pôsobnosti je iná vec. Ale ja by som chcel upriamiť pozornosť na dve ďalšie.
Vy ste ako SaS-ka kritizovali rozhadzovanie peňazí v covide a koncom roka 2021 ste nakúpili na ministerstvo vonné sviečky za 22-tis. eur. No že sa nehanbíte. A potom ste 11.12. 2020 uzatvárali zmluvy na analýzu k súdnej mape a to tak, že 16.12. bol návrh súdnej mapy už v MPK, tak načo bola tá zmluva na analýzu. A ďalšiu s vaším zamestnancom Valentovičom za 80-tis. eur ste podpisovali v máji 2021 tak, že vám už Sepeš navrhoval stiahnuť celú reformu, lebo bola tak zlá. A teraz tu idete potom kritizovať pána ministra, že robí veci, ktoré sa vám nepáčia, kdežto on napráva vaše chyby, ktoré ste spôsobili vaším, podľa môjho názoru, nekompetentným riadením ministerstva.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

9.11.2022 10:40 - 10:40 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, ďakujem za slovo. Myslím si, že tu stojím už asi po 5 alebo po 6 krát a vždy obhajujem tento liberálny džihád proti rodinám a proti pomoci rodinám, ktorý sa zdá sa nezastaví pred ničím a nepomáhajú žiadne argumenty. Nedokážem si predstaviť čo sa odohrávalo vo vašom vnútre, keď takýmto spôsobom brojíte proti tradičnej rodine kde je otec muž, matka žena a deti sú deťmi.
Neviem čo sa odohráva vo vašom vnútre keď obhajujete bohaté firmy bohatých podnikateľov a nestojíte na strane chudobných ľudí. Neviem čo sa odohráva vo vašom vnútre vtedy ak sa postavíte na stranu samospráva v tejto ťažkej a kritickej chvíli a kašlete na ľudí, kašlete na tých, ktorí pomoc potrebujú dnes oveľa viac než napríklad aj samosprávy. A tým v žiadnom prípade nechcem sa dotknúť žiadnej samosprávy na Slovensku, pretože tá je tiež mimoriadne podstatná a tu už sme si povedali asi tisíckrát, že je ľuďom najbližšie a ona je tá, ktorá ovplyvňuje život ľudí v prvom rade a asi aj najviac. Samosprávy mali svoje príjmy za posledných osem rokov im narástli o 108 %. A tie príjmy rastú aj naďalej. A áno, majú aj zvýšené výdavky ale majú aj rezervy, ktoré môžu používať a môžu ich obrátiť na ten účel, na ktorý, lebo ktorý kritizuje teraz liberálna SaS-ka a jej poslanci. Totižto poskladať sa na účty za energie sa dá, dá sa to s pomocou štátu, dá sa to s pomocou rezerv a dá sa to aj tak, že bude platiť daňový bonus a tie rodiny s deťmi, ktoré si to najviac zaslúžia tie peniaze dostanú.
Ja sa nedokážem, alebo čudujem sa vám všetkým, ktorý hovoríte, konkrétne teba pán predseda finančného výboru Marián, že ty povieš, že v konečnom dôsledku pomoc 200 euro na dieťa pomocou nebude, pretože si to samosprávy vykompenzujú rastom ich podielov, respektíve rastom ich daní, lebo zvyšovaním daní. Čo je sprostosť, pretože ak jedna rodina má tri deti, tak dostane 600 eur, tak mi nechceš snáď povedať, že obce a mestá budú zvyšovať dane do takej miery, že im tých 600 euro zoberú. To je absolútne, absolútne klamstvo, ktorým sa snažíš silou mocou torpédovať tento vynikajúci zákon, túto obrovskú pomoc, ktorú v bezprecedentných časoch krízy chceme ľuďom doručiť a chceme ju doručiť čím skôr.
Dnes ústavný súd rozhoduje o tom, či vôbec takáto pomoc občanom doručená bude. Vy ste si našli veľmi silného spojenca proti rodinne zameranú prezidentku Slovenskej republiky, ktorá vo svojom progresívnom ťažení voči všetkému čo je založené na hodnotách a na tradíciách, na čom je táto spoločnosť založená, tak spoločne s ňou vy brojíte a bojujete všetkými možnými spôsobmi proti tomu, aby rodiny túto pomoc, ktorú si najviac zaslúžia dostali.
Chcem veriť, že nebudete úspešní a chcem veriť v tom, že rodiny nakoniec na Slovensku zvíťazia, pretože si to zaslúžia. Zaslúžia si to po všetkých tých rokoch strádania, kedy Ficove a Pellegriniho vlády im zvyšovali daňový bonus a rodinné prídavky o centy. A keď som dobre zachytil a si dobre pamätám, tak ak by mali čakať na takéto bezprecedentné zvyšovanie rodinných prídavkov a daňového bonusu by museli čakať asi 500 rokov, ak sa nemýlim pán minister financií, však, 580 rokov. A keď raz už takého rozhodnutie príde, nájdu sa peniaze v rozpočte a my im tú pomoc vieme dať, tak vy poviete nie a urobíte všetko preto, aby ste to prekazili. A snažíte sa od prvého momentu to torpédovať, či sa jednalo už o krúžkovné, o to, že vás minister financií nepripravil aplikáciu, či bojom proti, bojom v parlamente, v zákulisí a nakoniec prezidentskom paláci.
Držím rodinám na Slovensku palce a vás všetkých pánov poslancov, ktorí chcete tento zákon podporiť, žiadam o podporu. Nie v mene svojom, nie v mene hnutia OĽANO, ale v mene rodín na Slovensku. A zároveň by som pán podpredseda Národnej rady chcel oznámiť hlasovanie. O tomto návrhu budeme hlasovať na najbližšej schôdzi Národnej rady. Ďakujem pekne. ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Čiže mám tomu rozumieť na riadnej schôdzi ktorá bude.

Gyimesi, György, poslanec NR SR
Na najbližšej riadnej schôdzi Národnej rady. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nie na tejto, ktorá teraz prebieha?

Gyimesi, György, poslanec NR SR
Nie, na najbližšej nasledujúcej riadne schôdzi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 9:40 - 9:40 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Čau. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona o dani z príjmov. Národná rada uznesením č. 1583 z 20. septembra 2022 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborom, výborov, ktorí boli, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská.
Výbor pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej väčšiny prítomných poslancov. Odporúčanie pre Národnú radu, návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov uvedených pod bodom 3 tejto informácie vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom 4.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 106. schôdzi dňa 18. októbra 2022. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru. Predseda výboru ma určil za spravodajcu výboru, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

8.11.2022 11:40 - 11:40 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Vážení kolegovia z SaS, preborníkmi v lámaní cez koleno rôznych zákonov a prílepkov, ste vy a konkrétne aj vy, pani exministerka Kolíková, pretože tu by sme mohli rozprávať o tom, ako sa tu menila ústava, alebo ako sa tu menili energetické zákony, ktorými ste vašim pusipajtášom odpustili 60 mil. euro.
Takže tu, prosím vás, nehovorte o technickej veci, ktorú tu predkladáme ohľadom vylepšenia zákona, ktorý tu už bol podaný, to je po prvé.
Po druhé, pán kolega Pellegrini, vy viete veľmi dobre, že ja mám banky rád asi tak ako koza nôž. A viete aj to, že keby to záležalo na mne, tak banky tu platia bankový odvod. Takže o žiadnom lobizme tu nemôže byť ani reči. Jednoducho sa jedná o vec, ktorá tým bankám, ktoré jednoducho neposkytujú také služby aj iný zákon, iná zákonná norma im to prikázala robiť, tak touto normou sa im to upraví tým, že to robiť nebudú musieť. Tým pádom sa nejedná o žiaden lobing, ale o normálnu vec, ktorá, si myslím, že už mala byť riešená v tom prvotnom zákone, ale nebola, lebo sa na to asi nejakým spôsobom zabudlo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

8.11.2022 11:40 - 11:40 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ešte k pánovi poslancovi Ficovi by som chcel povedať, že pokiaľ sa bavíme o energiách, tak poďme zrušiť aj Green Deal, pretože ten extrémnym spôsobom navyšuje cenu elektrickej energie v Európe, poďme sa baviť o zrušení emisných povoleniek a tým pádom by sme sa mohli dostať na takú cenu, ktorá by bola úplne prijateľná pre všetkých, pretože tieto liberálno-progresívne hlúposti, ktoré, ktorými platíme extrémne ceny, by sme fakt mohli sa ísť na to pozrieť, že čo s tým ďalej.
Ale tento pozmeňujúci návrh, ktorý chcem predložiť, je o niečom úplne inom, hovorí o tom, že my sme prikázali bankám viesť transparentné účty, a to dokonca aj takým bankám, ktoré transparentné účty, resp. účty pre klientov nevedú, a týmto pozmeňujúcim návrhom tieto banky z tejto povinnosti oslobodíme. Čiže by som prešiel k prečítaniu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
V súlade s ustanovením zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Je to tlač 1122.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujeme tieto zmeny a doplnenia:
1. Nový článok II
Za čl. I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z. , zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 634/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č.659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z, zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016, zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 2011/2019 Z. z., zákona č. 305/... Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 123/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 27g ods. 2 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo ak banka alebo pobočka zahraničnej banky nevedie platobné účty spotrebiteľom"."
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
V súvislosti s vložením nového článku sa primerane upraví názov zákona.
Nový čl. II nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do doterajšieho čl. II pri vyhotovovaní čistopisu vládneho návrhu zákona.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
No, vyhecoval si ma, Marián, nechcel som vôbec reagovať, ale taký podliak, ako si ty za tým, za tým príjemným, kultivovaným, slušným prejavom, sa len tak často nevidí. Tak ty... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím bez osobných invektív. (Reakcia z pléna.) Bez osobných, kolegovia, bez osobných invektív.

Gyimesi, György, poslanec NR SR
... sa len tak často nevidí. Ty si povedal, že vy ste to nemohli vetovať, resp. Matovič povedal, že nemohli, že ste nemohli vetovať, lebo je to v PVV. A my sme vám tento, toto vaše klamstvo vyvrátili, pretože Igor Matovič sa v tej relácii, resp. v správach v tom šote vyjadroval o zvyšovaní daní z externalít a z liehu a z hazardu, že toto vy nebudete môcť vetovať, a nie rodinný balíček. A to, že vy ste tu teraz celý internet zaplavili tým, že vy ste to vraj nemohli vetovať a vy sa toho teraz chytáte a to ešte stále tu teraz tvrdíš, je obyčajné klamstvo.
No a ešte ti poviem ďalšiu vec. Ty tvrdíš, že toto pomáha len bohatým deťom Tak ja sa ťa pýtam, ty vieš, čo je pre rodinu, kde zarába v tom lepšom prípade otec 600 v čistom a matka je na podpore, ty vieš, čo znamená pre nich 140 eur a ďalších 60 rodinný prídavok? To ja manna z neba. To je to, čo vy nevidíte, pretože vaši kamoši z J&T a z EPH a z Dusla Šaľa, ktorým ste odpustili 60 mil. euro na poplatkoch na SPP, si to, si to, oni si to, oni to potrebujú, lebo oni vraj vyrábajú hodnoty, oni potrebujú vašu pomoc, ale títo ľudia, ktorí zarábajú 500 eur v čistom, ju nepotrebujú. Toto tvrdíš ty, Marián, to ty si na strane tých, ktorí by sa mali v tomto ťažkom období podeliť s chudobnými ľuďmi o svoje bohatstvo.
A ty so svojím šéfom im ešte odpustíš 60 mil. eur na tranzitných poplatkoch. Pokútnym spôsobom tu Kazda dával pozmeňovák v poslednej sekunde. A vy tu hovoríte o transparentnosti, vy sa tu tvárite na Ježiškov, vy sa tu tvárite na tých úplne najsolídnejších. Ja ti poviem, že to, akí ste solídni a super slušní, vám ukázali ľudia vo včerajšom IPSO prieskume, máte štyri percentá mínus. Ja vám hovorím, že budete ich mať do roku 2024 o ďalšie štyri menej.
A poslednú vec, ktorú som ti chcel, Marián, povedať, je, že ak ty hovoríš, že toto sa tu opravuje na poslednú chvíľu a na poslednú sekundu, tak si spomeň, čo urobila úplne najskvelejšia ministerka spravodlivosti na celej zemeguli Mária Kolíková, musela ústavu opravovať, ústava sa opravovala rýchlo, pretože spôsobila chaos medzi sudcami, pokiaľ išlo o ich odchod do dôchodku. Tak mi tu nehovor, že akí ste vy úplne solídni, slušní a úplne najkrajší, lebo nie ste. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

27.10.2022 9:25 - 9:25 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, dovoľte mi, prosím, ako spoločnému spravodajcovi výboru predniesť informáciu o prerokovaní návrhu poslancov Vetráka a Kyselicu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 232/2022 o financovaní voľného času dieťaťa.
Národná rada uznesením č. 1609 z 21. septembra 2022 pridelila návrh na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: výbor pre financie a rozpočet o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady pre sociálne veci neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Odporúčanie pre Národnú radu – návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (ústavnoprávny výbor a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport).
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto informácie vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV. Ako spravodajca navrhujem, aby sme o bodoch 1 a 2 hlasovali spoločne a o bode č. 3 osobitne.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet na 106. schôdzi dňa 18. októbra 2022. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru. Predseda výboru ma zároveň určil ako spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru.
Skryt prepis
 

20.10.2022 16:55 - 16:55 hod.

György Gyimesi
Áno, ospravedlňujem sa, zabudol som aj na Nemcov. Tí boli tiež, samozrejme, súčasťou týchto výmen a tak isto aj odvlečení. Boli spomenutí v návrhu, akurát ja som ich zabudol spomenúť teraz v rozprave. Ešte raz sa ospravedlňujem. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 16:40 - 16:43 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Dámy a páni, tento zákon, samozrejme, podporiť treba. Treba si uctiť a spomínať na obete covidu, pandémie, ktorá dlho-dlho v Európe nemala obdobu a na obete tej tragédie, ktorá zasiahla celý svet a ktorej sme čelili dva roky.
V tejto súvislosti však musím povedať aj o tom, lebo mnoho sa teraz hovorí o tolerancii a o netolerancii vo vzťahu k sexuálnym menšinám, a v tejto súvislosti ma napadá môj návrh zákona, ktorý som predkladal ešte začiatkom roka 2020. Tiež som chcel, aby na, aby sme si v Slovenskej republike pripomínali pamätným dňom obete všetkých tých, ktorí boli nespravodlivo vysťahovaní alebo odvlečení v histórii Československa a predtým nástupníckych štátov.
Tento návrh zákona sa mal týkať obetí, ktoré boli vysťahované či už v rámci, alebo zavraždené, či už v rámci rómskeho holokaustu, alebo židovského holokaustu, alebo obetí, ktoré boli odvlečené na tzv. malenkij rabot do Sovietskeho zväzu a ktoré sa nikdy nevrátili, obetí tzv. výmeny obyvateľstva po roku 1945, ktorá sa týkala vyše 79-tisíc občanov vtedy Československa, ktorí boli odvlečení buď do Čiech alebo boli vysťahovaní do Maďarska. A zároveň ten istý pamätný deň mal za cieľ pripomenúť si obete aj rusínskej, čiže Rusínov, ktorí boli deportovaní na Ukrajinu a ktorým bolo dokonca odmietnuté to, aby sa mohli nazývať národnostnou menšinou, pretože mohli byť len jedine Ukrajincami.
Nebudem teraz ukazovať prstom, pretože sa to nehodí a je to minulosť, ale si myslím, že práve tí, ktorí solidaritu a slobodu majú v mene, tento zákon zastaviť nemuseli. Osobne si myslím, že ak chceme žiť v tolerantnej spoločnosti, tak sa musíme postaviť čelom k našej minulosti a trvať na tom, že tá sa nikdy nesmie opakovať, teda pokiaľ ide o tieto negatívne javy. Chcem veriť, že v Slovenskej republike bude dostatok poslancov niekedy, ktorí si povedia, že aj tieto obete si zaslúžia svoj pamätný deň a zaslúžia si to, aby sa na nich spomínalo, spomínalo v dobrom, keďže žiadne iné, žiadnu inú satisfakciu doteraz nedostali, teda okrem Nemcov a možno príslušníkov židovskej národnosti. Chcem veriť v to, že príde ten deň, keď pamätný deň nespravodlivo vysťahovaných a odvlečených občanov si budeme pripomínať rovnako ako obete covidu, ak tento zákon prejde, rovnako ako obete banského nešťastia, rovnako ako obete židovského holokaustu a všetky ostatné pamätné dni, ktoré si myslím, že majú svoje miesto v právnom poriadku Slovenskej republiky a v našich kalendároch.
Preto mi dovoľte túto moju túžbu tretíkrát vyjadriť a poprosiť vás o toleranciu aj tohto návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

18.10.2022 18:55 - 18:55 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len veľmi krátko by som chcel zareagovať a povedať dve veci. Iste ste si všimli, že v čase tých protestov, hlavne toho druhého protestu v nedeľu, tam rečník veľmi vulgárne nadával na všetkých poslancov Národnej rady, a to hneď viackrát a vyzýval na násilie voči nim, čo si tiež nemyslím, že v tejto situácii tej komunite prospieva a najmä nie vtedy, keď od nás teda chce, aby sme zahlasovali za tento zákon. To je po prvé a po druhé, ja by som bol rád, ak by sme sa v zajtrajšej rozprave venovali napr. aj tomu, že či vy považujete situáciu, ak by takýto zákon na Slovensku bol, alebo ak by boli registrované partnerstvá, či nebodaj manželstvá homosexuálnych párov by boli povolené, či by nedošlo k tejto vražde, lebo ja si osobne myslím, že toto súvis nemá. Čiže prepnutý šialenec sa nájde v akejkoľvek krajine a nemyslím si, že toto je práve spúšťačom tejto vraždy. Ďakujem.
Skryt prepis