Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2022 o 18:48 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 18:48 - 18:49 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem. Tak ja len tak v skratke kolegovi Tomášovi Lehotskému, áno, veď presne o tom som hovoril, že tie Slovenské národné noviny, alebo voči Slovenským národným novinám môžme mať výhrady, ale nemôžme posudzovať Maticu slovenskú ako celok len z pohľadu národných novín. Dokonca ministerstvo kultúry má v Matici slovenskej svojich nominantov, tak štát môže nejakým spôsobom zasahovať aj do, aj do týchto záležitostí. Čiže je vlastne aj úlohou štátu, aby to kontroloval, keď sa mu to nepáči. Ale posudzovať celú Maticu len v rá... len v súvislosti s jednými novinami, si myslím, že sa nezdá až také celkom korektné.
Kolegyni Pleštinskej veľmi pekne ďakujem. Vie presne, o čom hovorím. Máme, zdieľame ten istý názor a som veľmi rád, že si ho povedal aj nahlas. Kolegovi Dostálovi sa ospravedlňujem, že som dezinterpretoval jeho slová o tom, že chce zrušiť Maticu slovenskú, pardon, chce zrušiť financovanie štátne Matici slovenskej a naviazať ho len na nejaké projektové granty, čo, si myslím, že vo veľkej miere, ak by takýto návrh niekedy v budúcnosti prešiel, by znamenal likvidáciu tej inštitúcie alebo aspoň jej veľkej časti.
A pokiaľ som hovoril o, o tom, že Matica slovenská je organizáciou, ktorá skutočne presadzuje národno-konzervatívne hodnoty, tak to je fakt. To že to robí aj Csemadok, je tiež fakt a to, že v Kultminore, a na to som upozornil už asi minulý rok, čo sa dialo, teraz hovorím len o maďarskej národnostnej menšine, pretože ostatné som neskúmal, tak to prirovnanie, ktoré som, som použil, je viac ako namieste.
A všetkým ostatným kolegom ďakujem za faktické poznámky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2022 18:32 - 18:39 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dámy a páni, patrí sa, aby som sa k návrhu tohto zákona vyjadril aj ja ako jeden zo spolupredkladateľov a ako jeden z tých, ktorý túto inštitucionálnu pomoc, fixnú inštitucionálnu pomoc Matici slovenskej presadzoval už od začiatku. A dovoľte mi aj, aby som vniesol trošku svetla do, do celej tej genézy, že ako k tomu vlastne došlo, pretože ak niekto hovorí to, že Matica slovenská sa nedá porovnávať so žiadnou inou inštitúciou a že nesúvisí absolútne ani s Csemadokom, ani s Kultminorom, pretože ten má svoje problémy, tak to celkom pravda nie je.
Totižto tak ako spomínal pán kolega Dostál, áno, Fond na podporu kultúry národnostných menšín má svoje technické problémy, to znamená tých 5 % z 8 mil. euro, ktoré dostáva ročne, mu nestačí, aby pokryli tie jeho výdavky, a tá technická norma, o ktorej hovoril pán kolega Dostál, mala zvýšiť tú, tých 5 % na 6 % a zvýšiť celkovú dotáciu na 8,2 mil., zákon, ktorý je v parlamente, je v druhom čítaní a o ktorom budeme hovoriť v apríli, tak tam sa navýši pozmeňujúcim návrhom táto dotácia na 8,3 mil., aby všetky ostatné národnostné menšiny, tak ako aj spomínala pani kolegyňa Vaňová, a tak ako to chceli aj, aj poslanci zo strany Sloboda a Solidarita, a ktorí podmienili podporu Csemadoku navýšením tejto dotácie, aby boli spokojní, aby sa im vyšlo v ústrety. Zároveň takáto istá požiadavka vyšla aj zo strany Matice slovenskej, a to musím podotknúť, že v tomto má pravdu pán kolegu Svrček aj pán kolega Taraba, a dokonca aj pán kolega Podmanický, ktorí ma s týmto problémom konfrontovali už v roku dvetisíc... myslím, že dvadsať, kedy došlo k prvému kráteniu finančných prostriedkov vo vzťahu k Matici slovenskej.
Ja osobne Maticu slovenskú nevnímam len cez Slovenské národné noviny, samozrejme, ja som si tam užil tiež od prívlastkov šovinista a neviem čo všetko, to je historický fakt, ono to tam ostane, je to tam dodnes. Ale ja Maticu slovenskú nevnímam len cez prizmu Slovenských národných novín, ale aj cez množstvo kultúrnych akcií, ktoré robia aj v... na južnom Slovensku a ktoré sme aj my v meste Veľké Kapušany, pokiaľ som tam bol prednostom, za osem rokov každoročne podporovali. Boli to vždy slušné akcie, na ktorých sme sa stretávali zástupcovia maďarskej národnostnej menšiny spolu so Slovákmi a nikdy v živote medzi nami žiaden problém nebol, preto nevidím najmenší dôvod, aby Matica slovenská na svoju činnosť a na všetky tie úlohy, ktoré jej štát zveruje v rámci svojho, v rámci jej zákona, neprispieval fixnou sumou 1,5 mil. euro.
Vieme všetci veľmi dobre, že ministerstvo financií vykonávalo ako jedna z mála z takýchto inštitúcií aj audit, ktorý mal za úlohu si posvietiť na všetky výdavky, ktoré Matica slovenská má, a či tie výdavky sú plne v súlade s tým, čo jej zákon ukladá. Pokiaľ viem, došlo tam k nejakým menším pochybeniam, ale k nejakej závažnej po... závažnú pochybnosť vládny audit Matici slovenskej nezistil. Je na zvážení samotnej matice, je na zvážení nás, či táto dotácia 1,5 mil. euro jej stačí na to, čo robí. Je na zvážení nás, aby sme, teda štátu, aby sme možno lepšie kontrolovali niektoré jej aktivity, niektoré jej výstupy, ale nikdy nemôžem súhlasiť ja ako Maďar žijúci na Slovensku s tým, aby sa Matica slovenská zrušila, to sa mi zdá skutočne pritiahnuté za pačesy, že najstaršiu inštitúciu Slovákov zrušiť, hovorím to ešte raz ako Maďar žijúci na Slovensku.
Tento problém ohľadom Matice slovenskej a podpory napr. Csemadoku, alebo Kultminoru ja vnímam aj ako zrážku liberálneho a národno-konzervatívneho sveta, pretože pokiaľ Matica slovenská celý svoj... počas celého svojho trvania alebo počas celej svojej existencie práve presadzovala tieto národno-konze... národno-konzervatívne hodnoty, tak napr. taký Kultminor je trošku stavaný, stavaný ináč, ale napr. Csemadok je tiež národnokultúrnou inštitúcio... národno... je to kultúrnou inštitúciou Maďarov a je národno-konzervatívnou. Nepočul som zo strany konzervatívne naladených poslancov alebo poslancov vyznávajúcich konzervatívne hodnoty, hovoriť o tom, aby Matica slovenská nebola financovaná, alebo aby bola zrušená, alebo sa jej akýmkoľvek iným spôsobom malo ublížiť, alebo jej zasahovať do jej, do jej činnosti. Je možné s týmto názorom nesúhlasiť, je možné s týmto názorom polemizovať a bol by som rád, keby, keby aj táto debata sa niesla aj v tomto duchu, pretože jednoducho z tohto pocitu sa ja osobne zbaviť nemôžem.
A na záver by som asi uviedol uviedol aj to, že ten, tá trojička tých zákonov, to znamená podpora národnostných menšín všetkých cez Kultminor, podpora Csemadoku a podpora Matice slovenskej sú tri prsty jednej ruky, ktoré sa nedajú oddeliť, pretože v tejto koalícii platia aj dohody, a ja som všetky tieto dohody splnil do poslednej bodky, všetkých poslancov, ktorí mali akékoľvek požiadavky, všetkých poslancov, ktorí mali svoje požiadavky, ktorí mali svoje prosby, sú splnené a sú v Národnej rade. To znamená všetky tri inštitúcie dostanú svoj podiel peňazí a všetky tri by mali byť spokojné, alebo ak nebudú celkom spokojné, tak by mali byť uspokojené aspoň čiastočne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

16.3.2022 10:04 - 10:06 hod.

György Gyimesi
Ja by som len chcel oznámiť, že budeme o tomto zákone hlasovať dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 9:55 - 9:55 hod.

György Gyimesi
Čo je vaša vecná výhrada voči výdavkovým limitom? Už to povedzte, preboha, že čo je problém? V čom je problém s viazaním výdavkov štátneho rozpočtu? Pretože my to nevieme, aký je problém bývalého ministra financií okrem toho, že vieme, že je lenivý a si to neprečítal. Fakt nevieme. Treba to pomenovať. Urobte potom aspoň tlačovku alebo si to prečítajte, naštudujte a povedzte. Toto od vás potrebujem, nič iné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.3.2022 9:50 - 9:53 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Je mimoriadne zábavné sledovať tú paniku v očiach bývalého ministra financií, pretože zavádzame dlhovú brzdu. Okrem toho, že je úplne vystrašený, pretože on si myslí, že tu ešte niekedy budú vládnuť a čo bude, ak tieto výdavkové limity budú zavedené, tak je aj mimoriadne lenivý, pretože to mu musím pripomenúť, že Národná rada v zmysle ústavy zasadá neustále. To znamená, že aj o polnoci, aj o desiatej večer, aj o ôsmej a o piatej, vtedy, kedy sme my dostali tieto, tento pozmeňujúci návrh. Áno, má 19 strán, ale, pán poslanec, ty ako osoba zodpovedná za tieto zákony vo vašom poslaneckom klube, si si mohol kľudne dať tú námahu, tak ako som si ju dal ja a tak ako si ju dali moji kolegovia vo finančnom výbore a si si ten zákon mohol naštudovať. My sme nepočuli na výbore a ani tu v pléne ani jednu, jedinú vecnú výhradu vo vzťahu k tomuto pozmeňujúcemu návrhu alebo vo vzťahu k výdavkovým limitom ako takým.
Nerozumiem teraz to, čomu sa vy vlastne bránite, pretože vy ste v roku 2020 tri dni pred voľbami tu naschvaľovali zákony, ktoré absolútne neboli kryté v štátnom rozpočte. Vy sa tu hrdíte, že ste mali dlh jedno percento a neviem koľko. To bolo to vaše kreatívne, fiktívne účtovníctvo, pretože vy ste naprijímali zákony v hodnote 1,7 mld. euro, ktoré neboli kryté v rozpočte. To nehovorím ja. To hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, vaša Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Vy ste boli ministrom a ktorí v marci povedali, že máme najneudržateľnejšie verejné financie v Európskej únii. Čiže k tomuto vám gratulujem, pán bývalý minister.
A zároveň si si sám napľul do očí tým, čo tu teraz hovoríš, že kritizuješ zavedenie týchto výdavkových limitov, pretože to je to, na čo si mal ty alebo o čo si mal ty bojovať počas tvojho ministrovania. Spomínal si na výbore, že si poslancom Národnej rady od roku 2012. Vy ste vládli štyri roky sami. Vy ste mohli urobiť čokoľvek, čo by mohlo spôsobiť to, že naše verejné financie mohli byť udržateľné. Tá istá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ti tam napísala, že keby ste ich prijali v roku 2012, mali by sme 10 mld. euro k dispozícii. Dopady pandémie a tejto šialenej ukrajinskej krízy by boli oveľa menšie, občania by to pocítili menej a vy by ste tu mohli chodiť po parlamente so vztýčenou hlavou. Teraz ju budete musieť mať sklonenú veľmi nízko, pretože vy ste to nikdy neurobili, hoci ste mohli.
Vy ste klamali ráno, klamali ste na obed, klamali ste večer. A klamali ste aj vtedy, keď ste rozpočty prijímali, pretože už v tom čase ste vedeli, že ich nikdy v živote nedodržíte. A to vám tiež povedala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a vy ste sa tu za to zavzdušnili. Za pravdu sa nezavzdušňuje, za pravdu sa chodí so sklonenou hlavou, pán predseda, či pán podpredseda.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.3.2022 9:05 - 9:07 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výboroch Národnej rady.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1274 zo 16. februára 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko:
Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 7 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 301 zo 16. marca 2022.
Týmto uznesením výbor poveril spoločného spravodajcu, mňa, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2022 11:34 - 11:36 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Tu sa už týždeň šermuje rôznymi citátmi, viac či menej pravdivými, viac či menej vytrhnutými z kontextu, upravenými alebo aj úplnými, tak mi dovoľte, aby som prispel aj ja do tejto diskusie dvoma citátmi.
Obidva pochádzajú od Bernarda Slobodníka, a to sú doslovné citáty, keď na otázku, že o čom bolo sledovanie opozície v roku 2016, povedal: „To bol štátny terorizmus, lebo v prípade chaty sa všetko riešilo legálne. Štátnym terorizmom bolo aj odpočúvanie novinárov, lebo je to pilier demokracie.“
A na... a na otázku, na otázku toho, že prečo to takto robili, ako si to mohli dovoliť, odpovedá: „Bola to arogancia moci, beztrestnosti a možnosti dosiahnutia všetkého, aby sa oligarcha alebo politik cítil tak bezpečne, musí mať obrovské krytie, aby si toto mohol dovoliť.“
Toto hovorí Bernard Slobodník, vysoko postavený policajt, vysoko postavený policajt, ktorý plnil tieto úlohy (ruch v sále), ktorý plnil tieto úlohy na pokyn najvyšších politických miest v bývalej vláde.
A teraz predstavitelia tejto bývalej vlády tu majú odvahu hovoriť čokoľvek o manipulovaní vyšetrení, vyšetrovaní, o manipulovaní svedkov a o riadení polície politicky, to znamená ministrom vnútra. Už len preto by som nikdy nemohol hlasovať proti odvolaniu ministra vnútra Mikulca a držím ti palce.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.2.2022 15:49 - 15:50 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Výborne. Ďakujem za slovo. Chcel by som ešte predtým pochváliť poslancov z SAS, už som to pani Zemanovej povedal, sú fanúšikovia Dunajskej Stredy, tak to ma tak hreje pri srdci. (Povedané so smiechom a reakcia z pléna.)
Čiže, vážený pán podpredseda, vážený pán podpredseda vlády, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet, zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.2.2022 11:18 - 11:19 hod.

György Gyimesi
Na základe dohody troch poslaneckých klubov, OĽANO, SAS a SME RODINA, navrhujem presunúť body 35 a 70 schválenej schôdze, sú to parlamentné tlače 734 a 776, na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 26. 4. 2022.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.2.2022 10:53 - 10:55 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Pán podpredseda Blanár, ja som nikdy nepovedal, že Maďari sú na Slovensku ohrození. Ohrození boli občania žilinského samosprávneho kraja, keď si mu vládol a keď ste tam kradli ako straky. A vášne nerozdúchavam ja, vášne si rozdúchal ty, keď ste ukradli ešte aj cétečko. Toto sme si, myslím, že vysvetlili dostatočne jasne.
Ivan Korčok, veľmi dobre vedel o návšteve ministra zahraničných vecí Szijjártóa, pretože deň pred tým mu zrušil stretnutie, čiže bol informovaný, že kde bude, kedy bude a s kým sa tam stretne. Všetko ostatné je len podlé, hnusné, svinské klamstvo, také, aké si z tvojich úst sme si naňho to zvykli, pretože nič iné z nich nevychádza. Ja keď tvrdím to, že tieto, že tento zákon v tejto podobe, tak ako je predložený, otvára nožnice medzi tými, ktorí si to občianstvo budú môcť vziať, a medzi tými, ktorí nie, tak áno, je to vytváranie druhej kategórie, či sa ti to páči, pán podpredseda, alebo sa ti to nepáči. Je to jednoducho fakt. A to, že na to ja upozorním, nie je rozdúchavanie vášní, je to vecná diskusia a pomenovanie problému a zároveň aj pomenovanie všetkých alebo vyvrátenie všetkých tých hoaxov, ktoré tento zákon od začiatku, to znamená, že od roku 2010 sprevádzajú, a tie si nevyvrátil ani ty vo svojom plamennom prejave, v ktorom si tu vyzýval na neviem na čo, takže, pán predseda, dúfam, že sme si toto vyjasnili raz a navždy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis