Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

10.7.2020 o 13:41 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 10.7.2020 13:41 - 13:43 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja ako spravodajca tohto zákona by som ešte chcel tiež niekoľko viet k tejto diskusii.
Stotožňujem sa viac-menej s názorom pána kolegu Dostála, že ak, keď, ak chceme regulovať práva a povinnosti osôb, to skutočne môžme robiť len všeobecne záväzným nariadením. Len v tomto prípade by som chcel upozorniť aj na to riziko, ktoré je bežne prítomné v každej jednej obci, v každom jednom meste na Slovensku, že, a to, že obce nedokážu prijímať všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sú plne kompatibilné so zákonom. Riešia tam veci, ktoré, ktoré jednoducho im neprináležia a sú potom predmetom prokurátorského opatrenia. Čiže ak aj ministerstvo financií myslí vážne tento boj s hazardom, čo si myslím, že, že ho berie vážne, tak by bolo asi veľmi vhodné, ak by vydalo akýsi, akýsi, akési vzorové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by mohli obce používať.
Snáď len toľko k tejto debate a ja sa teším na, na druhé čítanie, teším sa na, na ďalšie debaty a to, čo vidím teraz, keď prerokúvame tento zákon, že je tu taký, taký všeobecný konsenzus, že tento zákon by mal byť prijatý, tak ja si osobne myslím, že bude. Uvidíme, v akej podobe a nakoľko bude reštriktívny.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.7.2020 11:58 - 12:01 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, ja by som ešte do tejto debaty chcel vniesť jeden iný rozmer. Myslím, že Števo Kuffa tu spomínal podporný list od únie miest, ktorý nám, nám drží palce a žiada nás, aby sme ten hazard na Slovensku trošku viac regulovali a ho pritvrdili. Ale v tejto súvislosti by som chcel spomenúť aj jeden list od Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý tvrdí presne opak, že situácia na trhu je momentálne vynikajúca, máme to všetko nechať tak, nechajte tie petície, pretože – a dobre ma počujete –, pretože príjmy rozpočtu obcí.
Tak na základe tohoto by som chcel odkázať tomu, kto ten list písal, že toto je judášsky groš do rozpočtu obce, ktorý prichádza z hazardu a ktorý prichádza z nešťastia ľudí. A som absolútne za to, aby sa najmä tieto krčmové hazardné automaty, aby vymizli, a toto môžme docieliť jedným jediným spôsobom a to je ten, ktorý spomínal aj pán predseda Národnej rady, a to tvrdou reguláciou podmienok, tak ako je to napríklad aj v susednom Maďarsku. Tam v dedinskej krčme automat nenájdete. Tam sú na základe licencií vydaných štátom, veľmi tvrdo regulovaných, na určitých miestach. Regulovaný je aj počet týchto hazardných, respektíve týchto herní, sú to luxusné herne, do ktorých tí najchudobnejší nechodia, a majú s tým vynikajúce skúsenosti.
Ja si tiež osobne myslím, že ten najväčší problém s týmito herňami je v malých dedinách alebo v malých mestách, kde sa roja ako, alebo rastú ako huby po daždi a nie je možné ich vykynožiť. Moja osobná skúsenosť z mesta Veľké Kapušany je presne taká istá. My sme tiež chceli hazard zakázať, no tá loby v malom desaťtisícovom meste, tam bolo vtedy päť herní, nechcem tvrdiť, že zmanipulovala, ale presvedčila argumentačne poslancov, ktorí to jednoducho neschválili.
V tejto súvislosti by sme mohli snáď zauvažovať aj nad tým, aby sme, aby sme tú reguláciu hazardu v tomto prvom kroku neriešili všeobecným záväzným nariadením obce, ktoré sa prijíma trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov, ale obyčajným uznesením. Ešte toto je jedna z ciest, kde by sme vedeli viac rozviazať ruky, ale čisto je to len návrh de lege ferenda, aby sme sa o tom, aby sme sa o tom bavili.
Pokiaľ táto debata bude spieť k tomu, že budeme tento hazard regulovať spôsobom, aký je v Maďarsku, tak sa hlásim do tejto debaty obidvoma rukami, podporujem to v maximálnej možnej miere. A ja si myslím, že v tomto parlamente je dnes taká sila, ktorú žiadna hazardná loby jednoducho neprebije. Tento návrh, to je taká moja záverečná myšlienka, tento návrh by pomohol aj v tom, že; pretože v Maďarsku sa tieto, títo hazardní hráči presunuli na, do pohraničia, napríklad do Slovenského Nového Mesta, kde si postavili novú herňu, tak toto by sme eliminovali tým, že v Maďarsku nemôžu, u nás by nemohli, na Ukrajinu nepôjdu, tak jedine môžu ísť do Čiech. Čiže týmto by sme to my vybavili, by sme boli taký ostrovček bez hazardu.
Obávam sa, ak by sme išli cestou úplného zrušenia hazardu, či by to nebol protiústavný krok, je to, je to na debatu aj pre ústavných právnikov, ale myšlienku podporujem všetkými desiatimi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.7.2020 11:09 - 11:10 hod.

Juraj Gyimesi
 

Zodpovedanie otázky 9.7.2020 15:07 - 15:13 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ešte predtým než vôbec začnem reagovať na interpeláciu alebo na odpoveď na moju interpeláciu, by som chcel zdôrazniť, že táto téma, na základe ktorej som interpeloval pani ministerku, je mimoriadne citlivou témou v našich vzťahoch a účel tejto otázky alebo interpelácie nebol vyvolávať vášne, účelom nebolo tu robiť politiku, ale skutočne som bol veľmi zvedavý na to, že aký pohľad na ministerstvo spravodlivosti na súdne spory, ktoré ešte aj dnes prebiehajú a ktoré sa odvolávajú na Benešove dekréty a na nich nadväzujúce zákony alebo nariadenia Slovenskej národnej rady so silou, silou zákona.
Konkrétne sa jednalo o dva prípady. Jeden prípad bol vedený na Okresnom súde v Bardejove a neskôr na Krajskom súde v Prešove. Je to prípad Bosits. Neviem, či mám asi obsiahlejšie hovoriť o tom. Ale jednalo sa v skratke o to, že pán Bosits je občanom Maďarskej republiky a v roku 2009 ho Lesy Slovenskej republiky zažalovali na Okresnom súde v Bardejove z titulu, že pozemky, ktoré užíva, jedná sa o 36 ha lesa, mu mali byť skonfiškované, resp. mali byť skonfiškované ešte jeho otcovi s odôvodnením, že jeho otec bol bezpochyby Maďar. Pán Bosits obidva spory vyhral, resp. na obidvoch stupňoch vyhral. Následne došlo k mimoriadnemu dovolaniu generálneho prokurátora na Najvyšší súd s odôvodnením, aby si štát zachoval svoju prirodzenú autoritu a tie pozemky, lesné pozemky skonfiškoval. Najvyšší súd vyhovel dovolaniu generálneho prokurátora. Vtedy sa pán Bosits obrátil na Európsky súd pre ľudské práva a tento spor vyhral. Je pravdou to, čo hovorí pani ministerka, že ten spor sa netýkal priamo merita tej veci, čiže neposudzoval Benešove dekréty ako také. Posudzoval spor, ktorý bol vedený, a tento spor označil ako spor, ktorý, ktorý Slovenská republika nemala viesť. V tej interpelácii alebo v odpovedi na interpeláciu pani ministerka na jednej strane priznáva, že o tomto probléme je treba diskutovať. A na druhej strane tvrdí to, že keďže to nie je prioritou v programovom vyhlásení vlády, čo nie je, tak o tom diskutovať netreba. Pretože tie dekréty sú dobré, tak ako sú, splnili si svoj účel, ten svoj historický účel, týkajú sa len uzavretého okruhu prípadov a nezakladajú právne účinky.
Ďalší dôkaz toho, že tie právne účinky zakladajú ešte aj v roku 2020, sú medializované prípady ohľadom výkupu pozemkov alebo nevykupovania pozemkov pod D4R7. A teraz sa v žiadnom prípade nechcem zastávať podvodníkov, ktorí na tom, na tom chceli zarobiť a ktorí chceli ukrátiť Slovenskú republiku o nemalé finančné prostriedky, ale zastávam tých vlastníkov, ktorí sú reálnym vlastníkmi, nikdy nebol vlastníkom týchto pozemkov štát a dnes im majú konfiškovať na základe tohto zákona č. 104/1945 Z. z.
Vážené dámy, vážení páni, toto (rečník zobral do ruky hárok papiera, ukazujúc ho plénu) je rozhodnutie z roku 1946, konkrétne z novembra, z 27. novembra, na základe ktorého mal byť môj dedo s celou rodinou, s mojím otcom deportovaný do Maďarska. Toto je história, vôbec sa jej nechcem ďalej venovať, ale toto (rečník opäť zobral do ruky hárok papiera, ukazujúc ho plénu) je súčasnosť, toto je žaloba Slovenského pozemkového fondu z roku 2019, ktorá sa dotýka ešte stále týchto zákonov a obracia sa na nich a tvrdí, že na základe týchto zákonov majú byť tieto majetky skonfiškované. Píše sa rok 2020.
Ešte raz, nechcem vyvolávať vášne, chcem len to, aby v 21. storočí nebolo možné konfiškovať majetok na základe zákonov, ktoré majú 75 rokov. Všetci dobre vieme, že tieto zákony v roku 1948 stratili platnosť a stratili svoju účinnosť. Čiže sa na nich hľadí akoby na mŕtve právo, ale všetky tieto prípady hovoria o tom, že to mŕtve právo nie je, že sa ešte stále slovenské súdy, resp. orgány štátu obracajú na súdy s tým, aby sa na základe týchto zákonov ten majetok zobral.
Opakujem, nezastávam sa podvodníkov s pozemkami, ktorí na tom chcú kšeftovať. Zastávam sa obyčajných ľudí, ktorých vlastnícke právo nikdy nebolo premlčané, ktorých vlastníctvo alebo vlastníctvo ktorých predkov nikdy nebolo prevedené na štát, pretože všetci dobre vieme, že sa v tom čase diali, diali aj obrovské chyby v týchto, v týchto konfiškáciách. Boli vydávané konfiškačné rozhodnutia, ale majetok nikdy neprešiel do vlastníctva štátu na základe chýb vtedajších úradníkov. Čiže toto vlastnícke právo týchto ľudí nikdy nebolo premlčané, nikdy nebolo scudzené a dnes Najvyšší súd povie, že áno, malo to byť skonfiškované, pretože jeho predok, konkrétne sa bavíme o pánovi Bositsovi, je Maďar.
Žiadam vás preto, aby sme o tomto probléme diskutovali, aby sme o ňom diskutovali verejne a aby sme tento problém raz a navždy vyriešili a nezametali ho pod koberec.
Veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.7.2020 15:32 - 15:33 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predseda, pôvodne som sa plánoval prihlásiť do rozpravy a tiež som chcel citovať z tohto, z čoho si citoval aj teraz ty, pretože je to presne rozvedené a myslím si, že veľmi podrobne a veľmi zrozumiteľne, že prečo aj my považujeme tvoje vzdelanie alebo tvoju diplomovú prácu získanú plne v súlade so zákonom.
Keď sme to na našej tlačovej konferencii povedali verejne, tak sa na nás vzniesla rovnaká spŕška hejtu nielen zo strany liberálnych médií, ale aj z iných strán. My to od začiatku považujeme za útok, ktorý je vedený nie na teba, ale na koalíciu zo strany neúspešnej strany, ktorá sa nedostala do parlamentu a teraz skúša možné aj nemožné.
Aj z tohto dôvodu my nebudeme hlasovať nikdy za tvoje odvolanie.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 16:51 - 16:52 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, viete, aký je medzi nami rozdiel? Vy ste kapitalista, ja nie som. Vy žijete v bratislavskej bubline a ja medzi ľuďmi. A je škoda, že reagujem na vás touto faktickou poznámkou, lebo robím mnohým ľuďom radosť, ale jednoducho som si to nemohol odpustiť. A keď ste povedali, že si vyprosujete to, že aj vy ste sociálni, len máme iné ciele alebo iné cesty k tomu, ako dosiahnuť, tak ja s tým nesúhlasím, pretože toto je jedna z tých tém, ktorá dokazuje opak.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 16:21 - 16:22 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ja by som sa chcel len opýtať jednu vec. Strana Sloboda a Solidarita podporuje slobodu v podnikaní, slobodu v ekonomike, rušenie jej zákazov a chcem sa opýtať, aký máš názor na neviditeľnú ruku trhu, ktorá tento problém vyrieši vtedy, ak tie obchody zatvoríme. Lebo tá odpoveď na všetky tieto predikcie o prepade a o stratách zamestnania a o prepade zamestnanosti a tak ďalej sú len odhady. Neviditeľná ruka trhu to vyrieši. Podľa tvojho názoru je to tak alebo to takto nie je?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 16:14 - 16:15 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len veľmi, veľmi krátko, aby sme si urobili poriadok medzi pojmami.
Pán poslanec Mazurek, to, čo ste prečítali skutočne v ústave, volá sa to slobodný mandát, ale my nemáme v ústave napísaný imperatívny mandát, to znamená, že musím hlasovať pod ťarchou nejakej sankcie. Ja skutočne budem hlasovať slobodne, pretože už dnes viem, že táto téma nie je mŕtva, že o tejto téme budeme ďalej diskutovať a ja som presvedčený o tom, že s týmto návrhom prídeme aj my, že dôjde v koalícii k nejakej dohode.
A pokiaľ ide o tie dohody, ktoré vy tvrdíte, že ma robia neslobodným, vy ste chlapi a slovo robí chlapa, či je povedané alebo napísané. A ja som to slovo dal, keď som podpisoval koaličnú zmluvu. Cítim sa ňou byť viazaný, ale dnes viem, že nie je všetkým dňom koniec ohľadom tejto témy. Buďme trpezliví.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.6.2020 15:59 - 16:02 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, nebudem robiť žiadne okolky, plne podporujem návrh na zatvorenie obchodov v nedeľu a rovnako tak cíti a si to myslí aj veľká väčšina poslaneckého klubu hnutia OĽANO.
Diskusia o tomto návrhu prebieha v médiách a na všetkých frontoch už niekoľko týždňov, preto si myslím, že nič nové vám nepoviem ohľadom argumentov pro alebo argumentov kontra. Snáď by som len chcel zdôrazniť jednu vec, že nie je to výlučne len ideologický nápad, nie je to výlučne ideologický návrh, ale ja by som zaňho hlasoval z toho titulu, že má v sebe veľký sociálny rozmer.
Som človek, ktorý pracujúcich, chudobných a zdieraných v tom maloobchode, lebo všetci vieme, aké sú tam výplaty, týchto ľudí budem vždy obhajovať a vždy budem stáť na ich strane. Viem, čo musia títo ľudia znášať v nedeľu, viem, že tam chodiť do tej práce nechcú, ale musia.
Pre to, že to nie je ideologický alebo výlučne ideologický návrh, svedčí moja osoba, pretože o mne je možné povedať čokoľvek, len to nie, že som bigotným katolíkom, napriek tomu to podporujem. Ja nevnímam ľudí cez excelovské tabuľky, cez percentá, HDP alebo pokles tržieb v maloobchode. Vnímam ich ako ľudské bytosti, ktoré si zaslúžia mať jeden deň voľna vtedy, kedy si ho budú vedieť naplánovať, a nie vtedy, keď sa im alebo keď im to ich zamestnávateľ umožní.
Aj z tohto titulu považujem práve prebiehajúcu diskusiu o zavedení možnosti pracovať v nedeľu alebo nemožnosti za hlúpy, pretože všetci dobre vieme, že takýto zamestnávateľ, vlastne zamestnanec, ktorý odmietne nastúpiť v nedeľu do práce, tak bude automaticky prepustený a dvojnásobne to platí aj v regióne, v ktorom žijem.
Vážené dámy, vážení páni, keďže nás viaže koaličná zmluva a keďže náš koaličný partner s tým v zásade nesúhlasí, s takýmto návrhom, žiaľ, za tento návrh ja hlasovať dnes nebudem. Ale verím v to, že sa nám podarí nájsť konsenzus, aby sme takýto návrh pripravili my plne v súlade s koaličnou zmluvou, plne v súlade s nejakými dohodami, ktoré budú vyhovovať všetkým.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 17:31 - 17:32 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som len doplnil pána podpredsedu o jedno, o jeden ďalší skutok. My sme na výbore pani predsedníčku tohto úradu predvolali alebo sme ju pozvali, nech príde osobne vysvetliť celú túto situáciu. Ospravedlnila sa s tým, že je práceneschopná, čo sa pochopiť dá, ale to, čo sa pochopiť nedá, je to, že neposlala za seba absolútne žiadnu náhradu a doslova srší aroganciou už aj tá skutočnosť, že svoje vyjadrenie poslali písomne, mailom dve minúty pred začatím konania výboru a to, poslali to tak, že to nebolo podpísané nikým. Čiže ja osobne som hlasoval aj na výbore za to, aby táto pani bola odvolaná a budem hlasovať takto aj dnes.
A ďakujem vláde Slovenskej republiky, že takýto návrh do Národnej rady Slovenskej republiky prišiel.
Skryt prepis