Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.4.2020 o 19:20 hod.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 19:20 - 19:21 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Nechcem, aby to vyznelo zvláštne, ale my sme sa s pánom poslancom Ficom našli. Skutočne aj ja som veľmi veľký fanúšik 2. svetovej vojny, myslím to v dobrom, mám toho dosť naštudované a tiež som sa tomu dlhé roky venoval.
Preto prijímam výzvu, nemám najmenší problém porozprávať sa o pôsobení maršala Malinovského, Koneva, Žukova, na druhej strane poľných maršalov von Rundstedta, von Lista, Keitela, Jodla, nemám najmenší problém porozprávať sa o zložení Oberkommando des Heere, Oberkommando Wehrmacht, nemám najmenší problém rozprávať sa o operáciách Fall Grün, Fall Rot, Fall Weiss, Market Garden alebo Seelöwe. Skutočne s tým nemám najmenší problém a prijímam takúto výzvu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

2.4.2020 17:14 - 17:17 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 40) vo výboroch Národnej rady.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 44 z 1. apríla 2020 pridelila vládny návrh zákona (tlač 40) prostredníctvom skráteného legislatívneho konania týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko. Odporúčanie pre Národnú radu schváliť: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 9 z 2. apríla 2020. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, mňa, aby som na schôdzi Národnej rady predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:55 - 15:55 hod.

Juraj Gyimesi
Ja len jednou vetou, ešte som zabudol jednu vec, a to sú prevody hnuteľného majetku, nadhodnotu určenú zastupiteľstvom.
A čo sa týka vás, pán poslanec Kotleba, áno, budeme ešte o tom asi zjavne rozprávať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2020 15:50 - 15:53 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, včera som sformuloval určité výhrady, také všeobecné, vo vzťahu k fungovaniu územnej samosprávy na Slovensku a zároveň som vyjadril presvedčenie, že tento návrh k tomu nepridá.
Vždy, keď príde nejaký zákon do, do pléna Národnej rady, pýtam sa otázku, že cui bono. Pre koho to bude výhodné?
Pri hľadaní odpovede na túto otázku pri tomto návrhu zákona v tomto znení som takúto odpoveď nenašiel. Bol som na ústavnoprávnom výbore, kde sme sa fakt po jednej siahodlhej diskusii, kde sme si rozobrali s príslušnými zamestnancami ministerstva vnútra všetky aspekty tohto, tejto novely tohto zákona, dospeli sme k názoru, že s najväčším, najväčšou pravdepodobnosťou by bolo najlepšie tento per rollam alebo toto per rollam hlasovanie stiahnuť.
Vnímam aj opačný názor. Vnímam aj požiadavky niektorých obcí. Existuje situácia, kde by skutočne tí poslanci mohli byť v karanténe všetci, najmä pri tých malých dedinách, tak v tomto prípade by som ešte zvážil pripraviť jednu novelu alebo jeden, jeden návrh, ktorý by sprísnil toto hlasovanie per rollam, a to tým spôsobom, že týmto hlasovaním nie je možné previesť majetok obce, nie je možné usporiadať obchodnú verejnú súťaž, nie je možné vykonať dražbu, ktorú nie je možné vykonať tak či tak teraz, nie je možné previesť majetok priamym predajom, nie je možné urobiť alebo vyhlásiť verejné obstarávanie formou investičného úveru, nie je možné uzatvoriť koncesnú zmluvu na stavby alebo na služby.
Toto je jediný spôsob, aký si ja osobne dokážem predstaviť, aby tie obce mohli fungovať v systéme per rollam vtedy, ak to je nevyhnutné, resp. vtedy, ak si to situácia vyžaduje.
Veľmi pekne vám ďakujme, že ste si ma vypočuli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.4.2020 18:15 - 18:17 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Skutočne budem len veľmi krátko. By som chcel adresovať zopár slov najmä poslancom z radov opozície. Chcel by som vás s úctou požiadať o striedmosť. O striedmosť vo vyjadrovaní v tejto situácii, ktorej čelí Slovenská republika. Pán poslanec Fico na svojej tlačovej konferencii povedal, že aj jeho vlády prechádzali krízami, čo je pravda. Spomínal napríklad plynovú krízu. Musím však dodať, že žiadna z tých kríz nedosahovala rozmery tejto, ktorú zažívame dnes. Nikto z nás nikdy nepovedal to, že ak príde dobrý návrh z opozície, ktorý pomôže v tejto situácii, že ho nepodporíme. Podporíme ho a budeme veľmi radi, ak budete v tejto veci konštruktívni. A nedá mi, aby som nezareagoval aj na poslanca Mizíka, resp. jeho otázky, že kde sú tí odborníci. Za prvé, sa čudujem, pán poslanec, že sa to pýtate práve vy, ktorý neviete pracovať s počítačom. Jeden odborník sedí po mojej ľavici a dovolím si tvrdiť, že ašpiruje, a hovorím s plnou vážnosťou, ašpiruje na to, že bude najlepším ministrom financií v histórii Slovenskej republiky. (Potlesk.) Zároveň by som mu týmto chcel vyjadriť absolútnu podporu klubu OĽANO a želám mu fakt veľa zdravia a síl do ďalšej práce. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.4.2020 16:54 - 16:55 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali - asi zajtra.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.4.2020 16:01 - 16:05 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, dovoľte mi, aby som sa vyjadril k niektorým návrhom, ktoré sa týkajú zákona o obecnom zriadení.
Zákon o obecnom zriadení bol prijímaný v porevolučných časoch v roku 1990 a ako je vám to iste známe, bol postavený na tom, alebo tá filozofia toho zákona bola postavená na tom, že každý má chrbtovú kosť. Čas od prijatia až do dnešných dní nám dal za pravdu, že to tak nebolo. Tento zákon bol veľmi často zneužívaný, dokonca aj znásilňovaný a spôsobovala to najmä jeho nejednoznačnosť.
Tento zákon bol alebo sa skúšal byť konvalidovaný mnohými, mnohými novelami, bolo ich dokopy 52, ak som to dobre počítal, a nie všetky boli šťastné. Za všetky spomeniem tú poslednú novelizáciu z minulého roka, kde sa do zákona o obecnom zriadení dostala aj časť o nefunkčných obciach. Rozumiem legitimite tohto návrhu, rozumiem tomu, aký problém chcela táto novela vyriešiť, ale sa jej to nepodarilo. My máme osemstoročné obce, ktoré chceme, alebo ktoré sme v zákone dali zrušiť len preto, že si dvakrát nevedia zvoliť svoje zastupiteľstvo a starostu obce. Tento, táto novela priniesla mnoho aplikačných problémov. Nerieši absolútne to, čo sa stane s katastrálnym územím tejto obce, čo sa stane s občianskymi preukazmi ľudí v tej obci. A najmä nerieši to, že čo sa stane potom, ak niekto v tej obci bude chcieť byť starostom alebo poslancom obecného zastupiteľstva.
Ale vrátim sa späť k tomu, o čom jednáme dnes. Tento návrh nebyť koronavírusu, by som určite nikdy nepodporil. Osobne si myslím, že tento zákon, táto novela zákona porušuje minimálne dva ústavné princípy, a to ústavný princíp rovnosti a ústavný princíp verejnej kontroly.
Dámy a páni, my máme vyše 2 700 obcí, drvivá väčšina z nich je do tisíc obyvateľov, ktoré majú päť, sedem, maximálne deväť poslancov. Nevidím dôvod na to, aby sa títo poslanci nemohli stýkať. Nie všetky obce si môžu dovoliť robiť videokonferencie, nie všetky obce si môžu dovoliť, alebo tento zákon vykonať rovnakým spôsobom. Ďalším problémom je verejná kontrola. Týmto ľuďom my neumožníme, aby sa zúčastňovali zastupiteľstva, neumožníme byť prítomným na rokovaní, dávať svoje návrhy, resp. svoje, nejaké svoje postrehy. Ešte raz, rozumiem tomu, že je to len v súlade s problémami koronavírusu. Ale mám problém s vetou, že obce môžu rokovať len o veciach, ktoré sú neodkladné. Kto to určí, kto to povie, asi sa budem opakovať, ale predpokladám, že všetky takéto uznesenia budú neskôr, alebo môžu byť napádané prokurátorským dozorom.
Chcem povedať ešte jedu vec, ja za tento zákon hlasovať budem, pokúsime sa na výboroch niektoré veci odstrániť z neho, respektíve ho nejak doladiť, budem zaňho hlasovať v gumených rukaviciach, lebo koronavírus.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.4.2020 15:28 - 15:30 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dnes tu už zaznelo toho mnoho o tom, že prečo treba schvaľovať tieto zákony, prečo ich treba schvaľovať v zrýchlenom legislatívnom konaní, že sa už nebudem opakovať. Na tomto základe predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 33 z 1. apríla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, tlač 39, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 3. schôdzi dňa 1. apríla 2020 a prijal uznesenie č. 6, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, tlač 40, v skrátenom legislatívnom konaní na 4. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2020 18:14 - 18:15 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dal som si záväzok, že k tejto téme nepoviem nič, nebudem naťahovať čas, tak ako povedal pán poslanec Kremský. Ale nedá mi, pán Kuffa, aby som na vás nezareagoval. Na jednej strane kritizujete to, že vláda chce mať prehľad o tom, kto sa s kým kde stretne. Chce lokalizovať ľudí, ktorí sa stretávajú možno v ohniskách nákazy s inými. A na druhej strane, keď tu príde minister školstva s jedným výborným návrhom a potrebným návrhom, tak kritizujete aj ten. A hovoríte, aby tie deti chodili do školy a nestretávali sa po vonku. Pán poslanec, prosím vás, rozhodnite sa, že čo chcete. Pretože jedno vybíja druhé.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis