Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.6.2020 o 16:51 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 16:51 - 16:52 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, viete, aký je medzi nami rozdiel? Vy ste kapitalista, ja nie som. Vy žijete v bratislavskej bubline a ja medzi ľuďmi. A je škoda, že reagujem na vás touto faktickou poznámkou, lebo robím mnohým ľuďom radosť, ale jednoducho som si to nemohol odpustiť. A keď ste povedali, že si vyprosujete to, že aj vy ste sociálni, len máme iné ciele alebo iné cesty k tomu, ako dosiahnuť, tak ja s tým nesúhlasím, pretože toto je jedna z tých tém, ktorá dokazuje opak.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 16:21 - 16:22 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ja by som sa chcel len opýtať jednu vec. Strana Sloboda a Solidarita podporuje slobodu v podnikaní, slobodu v ekonomike, rušenie jej zákazov a chcem sa opýtať, aký máš názor na neviditeľnú ruku trhu, ktorá tento problém vyrieši vtedy, ak tie obchody zatvoríme. Lebo tá odpoveď na všetky tieto predikcie o prepade a o stratách zamestnania a o prepade zamestnanosti a tak ďalej sú len odhady. Neviditeľná ruka trhu to vyrieši. Podľa tvojho názoru je to tak alebo to takto nie je?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.6.2020 16:14 - 16:15 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len veľmi, veľmi krátko, aby sme si urobili poriadok medzi pojmami.
Pán poslanec Mazurek, to, čo ste prečítali skutočne v ústave, volá sa to slobodný mandát, ale my nemáme v ústave napísaný imperatívny mandát, to znamená, že musím hlasovať pod ťarchou nejakej sankcie. Ja skutočne budem hlasovať slobodne, pretože už dnes viem, že táto téma nie je mŕtva, že o tejto téme budeme ďalej diskutovať a ja som presvedčený o tom, že s týmto návrhom prídeme aj my, že dôjde v koalícii k nejakej dohode.
A pokiaľ ide o tie dohody, ktoré vy tvrdíte, že ma robia neslobodným, vy ste chlapi a slovo robí chlapa, či je povedané alebo napísané. A ja som to slovo dal, keď som podpisoval koaličnú zmluvu. Cítim sa ňou byť viazaný, ale dnes viem, že nie je všetkým dňom koniec ohľadom tejto témy. Buďme trpezliví.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.6.2020 15:59 - 16:02 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, nebudem robiť žiadne okolky, plne podporujem návrh na zatvorenie obchodov v nedeľu a rovnako tak cíti a si to myslí aj veľká väčšina poslaneckého klubu hnutia OĽANO.
Diskusia o tomto návrhu prebieha v médiách a na všetkých frontoch už niekoľko týždňov, preto si myslím, že nič nové vám nepoviem ohľadom argumentov pro alebo argumentov kontra. Snáď by som len chcel zdôrazniť jednu vec, že nie je to výlučne len ideologický nápad, nie je to výlučne ideologický návrh, ale ja by som zaňho hlasoval z toho titulu, že má v sebe veľký sociálny rozmer.
Som človek, ktorý pracujúcich, chudobných a zdieraných v tom maloobchode, lebo všetci vieme, aké sú tam výplaty, týchto ľudí budem vždy obhajovať a vždy budem stáť na ich strane. Viem, čo musia títo ľudia znášať v nedeľu, viem, že tam chodiť do tej práce nechcú, ale musia.
Pre to, že to nie je ideologický alebo výlučne ideologický návrh, svedčí moja osoba, pretože o mne je možné povedať čokoľvek, len to nie, že som bigotným katolíkom, napriek tomu to podporujem. Ja nevnímam ľudí cez excelovské tabuľky, cez percentá, HDP alebo pokles tržieb v maloobchode. Vnímam ich ako ľudské bytosti, ktoré si zaslúžia mať jeden deň voľna vtedy, kedy si ho budú vedieť naplánovať, a nie vtedy, keď sa im alebo keď im to ich zamestnávateľ umožní.
Aj z tohto titulu považujem práve prebiehajúcu diskusiu o zavedení možnosti pracovať v nedeľu alebo nemožnosti za hlúpy, pretože všetci dobre vieme, že takýto zamestnávateľ, vlastne zamestnanec, ktorý odmietne nastúpiť v nedeľu do práce, tak bude automaticky prepustený a dvojnásobne to platí aj v regióne, v ktorom žijem.
Vážené dámy, vážení páni, keďže nás viaže koaličná zmluva a keďže náš koaličný partner s tým v zásade nesúhlasí, s takýmto návrhom, žiaľ, za tento návrh ja hlasovať dnes nebudem. Ale verím v to, že sa nám podarí nájsť konsenzus, aby sme takýto návrh pripravili my plne v súlade s koaličnou zmluvou, plne v súlade s nejakými dohodami, ktoré budú vyhovovať všetkým.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 17:31 - 17:32 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som len doplnil pána podpredsedu o jedno, o jeden ďalší skutok. My sme na výbore pani predsedníčku tohto úradu predvolali alebo sme ju pozvali, nech príde osobne vysvetliť celú túto situáciu. Ospravedlnila sa s tým, že je práceneschopná, čo sa pochopiť dá, ale to, čo sa pochopiť nedá, je to, že neposlala za seba absolútne žiadnu náhradu a doslova srší aroganciou už aj tá skutočnosť, že svoje vyjadrenie poslali písomne, mailom dve minúty pred začatím konania výboru a to, poslali to tak, že to nebolo podpísané nikým. Čiže ja osobne som hlasoval aj na výbore za to, aby táto pani bola odvolaná a budem hlasovať takto aj dnes.
A ďakujem vláde Slovenskej republiky, že takýto návrh do Národnej rady Slovenskej republiky prišiel.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 17:01 - 17:01 hod.

Juraj Gyimesi
Pani poslankyňa, ja sa ti tiež chcem poďakovať za taký veľmi pozitívny a milý príspevok, ktorým si ukončila túto strašne dlhú debatu o programovom vyhlásení vlády. A ja ti chcem povedať len toľko, že keď si hovorila o čistých úmysloch tejto vlády, tak ty budeš určite jednou z tvárí tejto čistej politiky a čistého vládnutia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:14 - 16:15 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, zareagujem len na vaše vyjadrenia ohľadom národnostného školstva. Viete, keby to povedal predstaviteľ Slovenského hnutia obrody, tak nepoviem ani jedno slovo, ale toto od vás som nečakal. Vy veľmi dobre viete, že problémom národnostného školstva alebo tých detí na národnostne zmiešanom území je ten, že sa nedokážu poriadne naučiť slovenský jazyk. A toto programové vyhlásenie vlády to ide zmeniť. Ide to zmeniť tým spôsobom, že sa ten, že sa slovenský jazyk začne vyučovať inak. Vy neviem, či ste videli niekedy knihu alebo učebnicu slovenského jazyka pre prvákov alebo pre druhákov na stredných odborných školách. Ony sú písané tak, že predpokladajú, že tie deti ovládajú slovenský jazyk na úrovni detí, ktoré chodili do slovenských škôl. V živote sa nenaučia, ak sa učia z tých kníh. Preto je to, preto je tam uvedené to, že sa to, že sa ten systém zmení. A k tomu, áno, treba nové učebnice a celý systém zmeniť.
A pokiaľ ide o financovanie, my musíme jednoducho tie málotriedky zachovať, pretože málotriedka je základom toho, aby si tie deti mohli v tých dedinách alebo malých mestečkách zachovávať svoje právo nauč... osvojiť si jazyk menšiny, a to je buď rusínsky, alebo maďarský. Pretože sa to týka väčšinou ich.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 16:30 - 16:31 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja som si nemyslel, že s vami budem niekedy súhlasiť, ale je to tak. Tiež ako vášnivý poľovník sa stotožňujem s názorom, že zákon o poľovníctve bude treba reformovať, to, že bude treba venovať zvýšenú ochranu aj zveri, ale aj bude treba venovať aj zvýšenú ochranu škodám spôsobených zverou poľnohospodárom. V tomto máte pravdu. A kolegom, ktorí tomu neveria, je to skutočne tak, že poľovník zároveň môže byť aj ochranár, dokonca sa, sa to aj vyžaduje.
Ja verím pánovi ministrovi, že všetky tieto otázky, ktoré ste mu adresovali, že zvládne a že v tomto volebnom období pripraví také návrhy, ktoré budú plne v súlade s programovým vyhlásením vlády a s našimi predstavami.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:48 - 9:50 hod.

Juraj Gyimesi
 

Vystúpenie v rozprave 24.4.2020 9:25 - 9:34 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, po marcových voľbách sa do parlamentu prvýkrát nedostala žiadna etnická strana, resp. strana, ktorá by mala prioritu chrániť práva národnostných menšín. Tejto úlohy sa zhostilo hnutie OĽANO, a napriek všetkým skeptickým vyjadreniam predstaviteľov maďarskej národnostnej menšiny ohľadom toho, že nebudú mať svoje zastúpenie v slovenskom parlamente, tomu tak nie je, pretože ho majú a dosť výrazné. A tým najvýraznejším dôkazom toho je práve predložené programové vyhlásenie vlády.
Programové vyhlásenie vlády v stati pojednávajúcej o právach národnostných menšín je plne v súlade s medzinárodnými dokumentami, ako sú Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín, ako sú Lundské odporúčania vysokého komisára OBES, Haagske odporúčania vysokého komisára OBES týkajúce sa vzdelávania. Čiže táto vláda je absolútne plne konformná s medzinárodným právom a s tými právami, ktoré tu 27 rokov chýbali, o tých sa zmienim o chvíľku neskôr.
Za dôležité považujem povedať aj to, že strana Maďarskej koalície bola vo vláde 8 rokov. Strana MOST - HÍD s prestávkami, s prestávkou bola vo vláde 6 rokov a nepodarilo sa im dosiahnuť to, čo sme si zaumienili my, to, čo navrhovalo hnutie OĽANO a s čím sa aj naši koaliční partneri, na čom sa zhodli a čo sa dostalo do programového vyhlásenia vlády.
Za ten najpodstatnejší bod považujem plán prijať zákon o postavení národnostných menšín. Dnes tá situácia na tomto poli vyzerá asi tak, že ak sa v jednej malej obci prihlási 15 % obyvateľov k eskimáckej národnosti, tak Slovenská republika bude porušovať ich základné ľudské práva. Toto chceme odstrániť aj tým, že v tomto zákone si povieme, kto je príslušníkom národnostnej menšiny, po vzore školského zákona povieme, že ktoré sú tie autochtónne národnostné menšiny, ktoré majú tento status a, a iné.
Pokiaľ ide o ústavné právo na účasť, účasť pri riešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín, tak takým tým najvýraznejším bodom k tomu alebo k dosiahnutiu tohto cieľa bude zriadenie úradu pre národnostné menšiny, ktorý bude viesť k zániku úradu splnomocnenca vlády. Jeho kompetencie by prešli na tento úrad. Každá jedna národnostná menšina na Slovensku by mala zastúpenie na tomto úrade. Tento úrad by mohol bez akýchkoľvek problémov spĺňať všetky tie požiadavky alebo úlohy, ktoré mu budú dané a ktoré budú chrániť národnostné menšiny nielen deklaratórne, ale reálne.
Pokiaľ ide o ten neuralgický bod, na ktorom sme si tu včera možno aj trošku ostrejšie povedali, rozšírenie zákona o používaní jazyka národnostných menšín na vyššie územné celky, ja to považujem za akýsi dlh. Tie regióny, tu v tejto sále to už zaznelo asi tisíckrát, sú umelé. To všetci vieme. Vieme aj to, že prečo sa kreovali takým spôsobom, akým sa kreovali, a keď už sú, tak, tak aspoň v tých dvoch vyšších územných celkoch dovoľme tým obyvateľom, kde ich je vyše 20 %, aby si mohli na tých úradných tabuliach použiť ten názov vo svojom jazyku, aby ten poslanec mohol prehovoriť tú jednu faktickú poznámku v maďarskom jazyku, ak bude chcieť, samozrejme. Funguje to vynikajúco na obciach. Nikdy s tým v živote nebol žiaden problém a predpokladám, že taký istý problém nebude ani pri vyšších územných celkoch.
Pokiaľ ide o práva národnostných menšín, v programovom vyhlásení vlády za dôležité považujem aj záväzok vlády nerušiť málotriedky. Málotriedky sú výrazom práva na osvojenie si jazyka národnostnej menšiny v malých obciach a netýka sa to výlučne len maďarskej menšiny, ale aj rusínskej. O Rusínoch tu nepadla ešte reč. Ich je 6-tisíc, majú také isté problémy ako, ako maďarská národnostná menšina. Asimilácia, vysťahovalectvo, ekonomická migrácia, toto sú problémy aj rusínskej národnostnej menšiny. Prosím, nevzťahujeme všetky tieto práva že len na maďarskú národnostnú menšinu.
Ďalej by som sa chcel zmieniť aj o tom, ja by som bol veľmi rád, ak v tých nasledujúcich diskusiách alebo v tej nasledujúcej diskusii sa budeme baviť aj o zvýšení normatívov pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín, pretože ako iste všetci vieme, ten učiteľský post nie je až taký lukratívny a v školách z príslušných národnostných menšín o to menej.
V tejto súvislosti by som ešte veľmi rád vyzdvihol prácu pani štátnej tajomníčky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pani Moniky Filipovej, ktorá za dva týždne v úrade v tejto oblasti urobila viac ako všetci ministri dohromady
Ak by som to mal takto zhrnúť do niekoľkých viet, tak snáď sa patrí povedať, že toto bude prvá vláda, ktorá sa na príslušníka národnostnej menšiny nebude pozerať ako na bezpečnostné riziko. Bude to prvá vláda, ktorá príslušníka národnostnej menšiny bude považovať za svojho prirodzeného partnera. Bude to prvá vláda, ktorá si všimla, že pokiaľ ide o rómsku národnostnú menšinu, Slovenská republika 27 rokov hrubo porušuje Ústavu Slovenskej republiky. A vysvetlím vám to ešte pred tým, než ma ukameňujete. V Ústave Slovenskej republiky majú menšiny právo na vzdelanie. Povedzte mi, prosím vás, ako je toto právo zabezpečené u rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike? Ako je zabezpečené právo používať jazyk menšiny v úradnom styku pri tejto menšine? Nijak. Debata ohľadom Rómov sa vždy zúžila len na ich sociálne práva, vždy sa zúžila na getoizáciu, vždy zúžila sa na segregáciu a na riešenie ich ekonomických príčin.
Na záver by som chcel povedať, že to bude prvá vláda, ktorá práva národnostných menšín nestavia na úroveň možného a právo národnostných menšín nemení na milosť.
Ďakujem pekne, že ste si ma vypočuli. (Potlesk.)
Skryt prepis