Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.2.2022 o 10:39 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.2.2022 10:39 - 10:41 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Faktom je, že tento zákon, tak ako je predložený a ako bude schválený, otvára tie nožnice medzi Maďarmi žijúcimi na Slovensku a všetkými ostatnými občanmi ešte viac.
Totižto každému, kto si zobral štátne občianstvo z iných dôvodov ako historických, etnických, jazykových, citových, vráti to slovenské štátne občianstvo, ale Maďarom žijúcim na Slovensku ešte stále zamedzí si z týchto dôvodov štátne občianstvo vziať. Faktom je, že tento zákon bol prijatý voči alebo proti Maďarom ako reakcia na krajanskký zákon, ktorým sa zjednodušilo udeľovanie štátneho občianstva Maďarska. Všetky dôvody, ktoré som alebo ktoré viedli k prijatiu tohto zákona, a všetky tie obavy, ktoré boli v rámci diskusií o štátnom občianstve povedané, som vyvrátil v rozprave, tieto dôvody jednoducho neexistujú a nedávna desaťročná história mi dáva za pravdu. Aké ešte iné obavy môže mať ktokoľvek na Slovensku, ak by sme povolili štátne občianstvo si vziať aj z tých dôvodov, ktoré som povedal, tak aby nestratil to slovenské? Aké ešte iné? Lebo žiadne iné existovať nemôžu. A toto nesúvisí s tým, že tu ktokoľvek chce sa búriť alebo brojiť, my chceme len spravodlivosť, nič iné, len spravodlivosť. Chceme byť rovnoprávni s tými alebo rovnocenní s tými, ktorí si môžu vziať štátne občianstvo a nestratiť to slovenské. O nič iné mne ani mne podobným nejde.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.2.2022 10:21 - 10:29 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, neexistuje v slovenskom právnom poriadku zákon, ktorý by ešte viac zvýrazňoval to, že Maďari žijúci na Slovensku sú druhoradými občanmi tejto krajiny. Neexistuje právny predpis v slovenskom právnom poriadku, ktorý by ešte viac umocňoval strach väčšinového národa pred Maďarmi, konkrétne pred tými, ktorí by si chceli vziať štátne občianstvo inej krajiny bez toho, aby prišli o to slovenské, a tie dôvody, pre ktoré by si to občianstvo chceli vziať, by boli čisto len etnické, historické, jazykové, ale s tým, že by tam ten občan nemusel žiť. Ešte nikdy nikto asi na Slovensku nepochopil, že kým etnické hranice Slovenskej republiky sú zároveň aj hranicami Slovenskej republiky, tak pri nás Maďaroch to takto nie je. Prevláda tu fáma, že tí občania, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti alebo sú Maďarmi žijúcimi na Slovensku, chcú tento toto štátne občianstvo Maďarska si prijať preto, lebo majú vzťah k samotnému Maďarsku, a to je tiež falošná idea, pretože oni majú vzťah k maďarskému národu ako takému. Prevláda tu obava z toho, že čo by sa stalo, ak by tu bolo 15-20-tisíc občanov, pretože nepredpokladám, že by ich bolo viac, ktorí by si zobrali toto občianstvo, akým spôsobom by oni vedeli zasahovať do volieb v Maďarsku.
Poviem vám to na dvoch príkladoch, že nijak, pretože v roku 2016 hlasovalo 112-tisíc zahraničných Maďarov a 96 % z nich dalo svoj hlas FIDESZ-u, čo prinieslo FIDESZ-u jeden mandát. V posledných parlamentných voľbách hlasovalo zo zahraničia 212-tisíc zahraničných Maďarov a prinieslo to FIDESZ-u nula mandátov. Takisto je klamstvom to, že by tu ktokoľvek robil z Maďarska kampaň, pretože ju môže robiť aj teraz bez akýchkoľvek problémov, pretože žijeme v Európskej únii, a dokonca v eurovoľbách môžte kandidovať za akúkoľvek stranu keď ste, keď ste občanom Európskej únie. Dámy a páni, okrem tohto strachu a okrem zvýrazňovania toho, že sme druhoradými občanmi tejto krajiny, neexistuje žiaden dôvod na to, aby nemohlo, nemohli si títo občania vziať štátne občianstvo inej krajiny len z dôvodu etnických, jazykových, historických alebo iných väzieb. Debata o štátnom občianstve vždy vyplaví na povrch tie najnižšie pudy a prirovnávania nás Maďarov žijúcich na Slovensku k vojnovým zónam, ako je to napríklad na Donbase, alebo strašením ukrajinsko-ruským konfliktom, že k niečomu takému by mohlo dôjsť.
A nie je to len doména vás poslancov alebo strán zastupujúcich nacionalistickej, nacionalistických a neonacistických voličov, ale je to doména napríklad aj liberálnych médií, čo sme boli svedkami pred dvoma týždňami, keď sa za jeden týždeň objavili až tri články v liberálnych médiách, konkrétne SME a konkrétne v Aktualitách a liberálny autor Karel Hirman napísal jeden blog aj v Postoji, čo som veľmi nešťastný z toho, všetky tri mali ten istý názov a predpovedali to isté, predstavte si, že Maďarsko napadne Slovensko, a popisovali tam spôsob, akým to urobili Rusi na Donbase a v Luhansku. Odmietam takéto reči, odmietam strašenie obyvateľov Slovenskej republiky a odmietam to, aby sme my Maďari žijúci na Slovensku boli predstavovaní ako akési riziko pre túto krajinu.
Podotýkam, že tento zákon, tak ako je teraz schválený, a aj táto novela, aká bu... ako bude schválená, tak je v mojich očiach absolútne protiústavná, pretože nikomu nemožno vziať jeho občianstvo proti jeho vôli.
Občan, ktorý si zoberie štátne občianstvo inej krajiny, prejaví vôľu prevziať to občianstvo, ale nie stratiť to slovenské. Chce prejaviť len svoju spolupatričnosť k národu, ku ktorému patrí, a vy všetci mu túto možnosť beriete z mne neznámych príčin alebo z tých príčin, ktoré som, ktoré som teraz povedal, ktoré nemajú absolútne žiaden reálny základ. Na dôvažok, nič by sa nestalo, ak by takýto zákon bol schválený, to znamená, ak by sa vrátil stav spred rok 2010, pretože konkrétne to Maďarsko, voči... proti ktorému sa tu tak brojí a od ktorého sa tak strašne tu všetci bojíte, nevydáva zoznamy tých občanov, ktorí si, ktorí si to štátne občianstvo zoberú. Čiže ak by dnes na Slovensku bolo 100-tisíc ľudí, ktorí majú maďarské štátne občianstvo, slovenské štátne orgány nemajú ako zistiť, o koho ide a či vôbec takíto občania existujú. Čiže povedzte mi, prosím vás, ďalší dôvod, prečo by sme toto nemohli zlegalizovať a prečo by sme nemohli navrátiť stav spred rok 2010, aby sme žili ako v normálnej demokratickej krajine, v slobodnej krajine, kde si každý robí to, čo uzná za vhodné, a ak sa to neprieči zákonom a ak to nejde proti záujmom Slovenskej republiky.
Neexistuje ani taký argument, ktorým sa tu oháňajú, a to je to, že vraj tento zákon alebo táto novela bude plne v súlade s nejakými európskymi štandardmi. Žiadne európske štandardy neexistujú. Každé, každá jedna krajina má svoje pravidlá, každá jedna krajina má svoj systém udeľovania štátneho občianstva a žiaden systém na to neexistuje. Je to hoax, ktorý pochádza z liberálneho prostredia, ktoré bojuje proti Orbánovi ohňom aj mečom.
Dámy a páni, neobstojí ani ďalší argument, ktorý sa tu tak často pretraktáva alebo ktorý je vo verejnej diskusii, a to je to, že takíto občania strácajú kontakt so svojou krajinou, prejavujú jej neúctu a prejavujú ochotu byť štátnym občanom inej krajiny. Je to tiež, samozrejme, hlúposť. O dôvodoch som už teraz hovoril a toho dôkazom je aj to, že tí občania, ktorí takýmto štátnym občianstvom disponujú, žijú naďalej na Slovensku bez akýchkoľvek problémov a platia tu naďalej dane, živia svoje rodiny, žijú svoj každodenný bežný život.
Dámy a páni, neexistuje žiaden legálny a legitímny dôvod na to, aby občania Slovenskej republiky boli pozbavovaní svojho občianstva napriek alebo proti svojej vôli, tých takmer 4 000 občanov, ktorých, ktorí už pozbavení boli od účinnosti a platnosti tohto zákona, vidíte sami, že drvivá väčšina z nich je tých, ktorí si zobrali české štátne občianstvo, a potom nasledujú rakúski, nemeckí, anglickí a podobne, a z tých maďarských je mizivé percento možno 300, možno do 400 občanov.
Toto sú všetko argumenty na to, aby sme boli demokratmi, aby sme povýšili slobodu človeka nad nacionalistické záujmy a aby sme hlúpy Ficov zákon už niekedy zmenili. S najväčšou pravdepodobnosťou alebo s istotou to nebude dnes, ale verím, že sa raz nájde v Slovenskej republike a v slovenskom parlamente dostatok poslancov, ktorí si budú myslieť to isté, čo si myslím aj ja.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 15:37 - 15:38 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Áno. Ja by som len veľmi krátko chcel reagovať na kolegu Lehotského. Pokiaľ ide o špecializáciu, tak, a to asi pani ministerka potvrdí, že najmä problém je v obchodnej a v rodinnej agende. Avšak vybavovanie obchodnej agendy je podľa štatistických údajov, ktoré nám boli zverejnené a ktoré nám boli zaslané, je táto agenda na ústupe. To znamená, a, samozrejme, existuje aj tlak na, na spájanie týchto agend, že by sa už spájanie súkromného práva, čím dôjde k tomu, že by sa obchodná a rodinná agenda rozlišovať nebude. Čiže špecializácie. Toto len potvrdzuje ten fakt, že špecializácia skutočne existuje.
A keď som hovoril o tom, že nemáme žiadne štatistické údaje o tom, že koľkých sudcov sa týka to, že riešia viacero agend, tak na tom trvám, pretože takýto údaj skutočne nemáme k dispozícii. Bol len verejne deklarovaný, ale nebol podporený žiadnym faktom a žiadnym štatistickým údajom.
A, pani ministerka, ja sa vám ospravedlňujem, ja musím teraz ísť na poslanecký klub, takže túto, všetky tieto otázky, ktoré som vám položil, si veľmi rád vydiskutujem, kedykoľvek budete môcť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.2.2022 15:37 - 15:37 hod.

György Gyimesi
 

Vystúpenie v rozprave 15.2.2022 15:19 - 15:30 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, patrím k jedným z kritikov tejto súdnej mapy, ktorú ja osobne, pri všetkej úcte, nenazývam reformou justície alebo reformou súdnictva, ale nazývam ju optimalizáciou, pretože okrem zriadenia správneho súdu, Najvyššieho správneho súdu a správnych súdov dochádza vlastne len k zväčšovaniu obvodov, rušeniu niektorých súdov a presúvanie sídiel, čo ja osobne za reformu nepovažujem, ale považujem ju výlučne len za optimalizáciu siete súdov.
Vadí mi aj spôsob, akým sa táto súdna mapa dostala na rokovanie Národnej rady, pretože v najmä v koalícii existuje mnoho hlasov, ktoré v zásade nesúhlasia s predloženou súdnou mapou alebo touto treťou verziou súdnej mapy a napriek tomu je tento návrh tu, musíme sa s ním vysporiadať a ak prejde v prvom čítaní, máme ďalší mesiac na to, aby sme definitívnu podobu buď schválili, alebo odmietli.
Ja by som bol oveľa radšej, ak by do Národnej rady prichádzali také návrhy zákonov, ktoré sú už "odštrngané" v koalícii, aby sa tam mohli robiť výlučne kozmetické zmeny, pretože túto agóniu, ktorú tu prežívame aj vo vzťahu k občanom, krízu dôvery, ktorú máme aj voči našim voličom, tým to len prehlbujeme a dávame znovu priestor opozícii, aby tieto naše nezhody a nezrovnalosti v názoroch využívali a ich zväčšovali niekedy aj, samozrejme, aj umelo.
Mám veľký problém napríklad aj s tým, ako prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie aj vo vzťahu k tým, ktorých sa táto reforma týka najviac a to sú samotní zamestnanci súdov a samotní sudcovia. Ja neviem, či existuje súd alebo sudca, ktorý by s touto súdnou mapou nemal problém. Ja som nezachytil jedno jediné podporné stanovisko vo vzťahu k tejto súdnej mape, ale zachytil som množstvo pripomienok, na ktoré ministerstvo spravodlivosti buď nereagovalo, alebo ich považovalo za bezpredmetné, pričom si osobne myslím, že by reagovať malo a s týmito ľuďmi diskutovať malo.
Sama ste priznali, pani ministerka, že ste na niektorých súdoch ani neboli, vy ste to zvalili na covid a ja si osobne myslím, že neexistuje taká choroba, ktorá by v tak vážnej veci mala obmedzovať vás alebo vašich kolegov v tom, aby na tie súdy išli. Rozprávali sa najmä s tými, ktorých sa to týka najviac.
Ďalším kritizovaným bodom je opak toho, čo tvrdíte, že justícia bude bližšie k ľuďom a ja si myslím, že nebude, pretože najmä sa to týka alebo malo týkať banskobystrického krajského súdu a ten za ten vás o chvíľku pochválim, kde by sa v tých južných okresoch Lučenec, Rimavská Sobota a Levice tak strašne pretiahli tie alebo natiahla tá vzdialenosť tých občanov za súdmi, ktoré mali byť v Žiline alebo za súdom, ktorý mal byť v Žiline, že by to proste jednoducho ani nestíhali tam dôjsť na ranné pojednávania, ale v tomto vás chcem pochváliť. Včera som sa vám poďakoval za to osobne a dnes to urobím aj verejne v tomto pléne, keď ste pristúpili na to, aby Krajský súd v Banskej Bystrici ostal sídelným krajským súdom s tým, že jediná agenda, ktorá sa od neho odčlení, bude rodinná agenda, avšak všetky prípady, ktoré sa na prvom stupni budú prejednávať v obvode banskobystrického súdu, tak aj na druhom stupni sa budú prejednávať priamo na súde v Banskej Bystrici. Čiže za toto vám patrí pochvala a moja vďaka.
Ďalším z bodov, ktoré tvrdíte alebo o ktoré opierate celú túto optimalizáciu siete, je vraj nedostatok špecializácie sudcov. Nielen ja, ale aj celá odborná verejnosť tvrdí, že na krajských súdoch táto špecializácia už dávno zabezpečená je, a najviac je špecializácia zabezpečená asi na tých dvoch súdoch, ktoré chcete presunúť, košický do Prešova a bratislavský do Trnavy, kde všetci vieme, že tá špecializácia dávno, dávno existuje a bez akéhokoľvek problému sa títo sudcovia venujú tej svojej agende a rozhodujú.
Zároveň nerozumiem ani celkom dobre ďalšej alebo ďalšiemu pilieru, na ktorom stojí táto vaša reforma, a to je, že vraj to má zrýchliť prácu súdov a že ten občan sa má dostať k spravodlivosti rýchlejšie. Neviem, akým spôsobom sa to alebo na základe akých dát toto tvrdíte, pani ministerka, pretože ešte nikto nevidel žiadne štatistické údaje, že akým spôsobom ten istý sudca v tej istej agende, dajme tomu, aj na tom istom súde rozhodne rýchlejšie, ak tam bude mať ten svoj súdny obvod zväčšený. Ako to, akým spôsobom zrýchli túto jeho prácu? Na to by som, na to by som skutočne chcel, chcel odpoveď.
Ďalej nerozumiem tomu, že keď ten istý súd, teraz si zoberme príklad prešovského a košického súdu, ak sa tento obvod zväčší do jedného a ostane tam rovnaký počet sudcov, rovnaký nápad prípadov, akým spôsobom sa to zrýchli? Pretože špecializácia zabezpečená dnes je a tie súdy trvajú tak dlho, ako trvajú. Čiže to by bola ďalšia moja otázka, na ktorú by som vás poprosil, aby ste mi odpovedali.
Ďalej, v medzirezortnom pripomienkovom konaní už v súčasnosti je predložený návrh civilného sporového poriadku, a to konkrétne sa jedná o § 385 a §388, na základe ktorých, na základe týchto dvoch paragrafov bude musieť krajský súd už na druhom pojednávaní rozhodnúť. To vyvoláva, samozrejme, tlak na to, aby krajský súd nariaďoval pojednávania, aby to bremeno rozhodovania už bolo na ňom a nie na prvostupňovom súde. Čiže takýto krajský súd bude musieť vykonávať dôkazy, bude musieť pojednávať a bude musieť, bude musieť vlastne rozhodovať v daný moment, a to sa nebude môcť, nebude môcť urobiť bez účasti zúčastnených strán. Čiže nie je pravda ani to, že ľudia nechodia na tie súdy, na krajské súdy. Oni budú musieť, budú tam musieť chodiť čoraz častejšie.
Ja by som vám to chcel ilustrovať aj na príklade, to som si dal vytiahnuť štatistické údaje z košického krajského súdu, kde v roku 2019 bolo 3 590 verejných pojednávaní, to znamená, že 3 590-krát tam niekto musel prísť, v roku 2020 3 420 a v covidovom období 2021 2 723 vecí. Čiže mimo, mimo covidového obdobia je to v priemere desať verejných pojednávaní na deň. A toto už skutočne nie je a bude to argument, ktorý vyvracia to, že na krajské súdy sa nechodí, na krajských súdoch sa rozhoduje od stola.
To, že táto optimalizácia nemá ani ekonomický efekt, o tom sme sa už bavili, a to je, to je v súvislosti s tým, že tá vaša prvá, ten váš prvý návrh počíta aj so zrušením určitých súdov, kde by mohlo dôjsť k úspore, podľa vašich prepočtov 30 mil. euro, takže tento, takže tento argument vynechávam. Ale nemôžem, nemôžem vynechať ďalší, ktorý hovorí o tom, a to je ten ďalší pilier, na ktorom stojí táto reforma, a to je to náhodné prideľovanie veci. Veď to funguje aj dnes. Neexistuje súd, kde jeden, teda ten istý sudca rieši len tú agendu. Veď náhodné prideľovanie už funguje vtedy, ak sú na súde dvaja sudcovia, takže neviete, ktorému z týchto dvoch tento prípad napadne. Čiže ja môžem tento argument nazvať nie, nie náhodným prideľovaním, nie náhodilosťou, ale len zväčšovaním alebo zmenšovaním pravdepodobnosti, ktorý konkrétny sudca danú vec dostane.
Zároveň mám problém aj s tým, aby tie pracoviská, ktoré vy navrhujete zriadiť, a na základe ktorých tvrdíte, že žiaden, žiaden súd nepríde o svojich zamestnancov, akú majú právnu istotu, že tieto súdy alebo tieto pracoviská aj naďalej ostanú po dvoch rokoch alebo po roku naďalej pracoviskami, či sa to náhodou neprehodnotí a tie pracoviská budú zrušené. Čiže nejaké legislatívne zakotvenie toho, že to pracovisko jednoducho tam bude a je v zákone, by sme tam, samozrejme, chceli mať, pokiaľ sa rozhodneme tento zákon prijať.
A ďalej mám obavu aj zo sporov o príslušnosť, ktoré, s ktorými máme historickú skúsenosť, pretože vždy, keď sa nejaký súd zriadil, rušil alebo rozdelil, tak sudcovia rok-dva neriešili absolútne nič, len, len rozdeľovanie tých spisov, miestnu príslušnosť, vecnú príslušnosť, čoho sa obávam tiež, že môže, môže mať tiež následky na to, aby to bolo v príkrom rozpore s tým, čo tvrdíte, že sa zrýchli, zrýchli súdne pojednávanie a občan dospeje k svoju, k spravodlivému rozsudku čím skôr.
Na záver, pani ministerka, by som vás chcel poprosiť, aby ste nelámali vec cez koleno, aby ste vec neznásilňovali, ale vás vyzývam na bona fide diskusiu o týchto veciach, pretože je dosť možné, že aj táto optimalizácia alebo reforma, ako ju vy nazývate, môže dopadnúť tak, ako hlasovanie o národných parkoch, kde bude rozhodovať aj hlas toho jedného jediného poslanca, ktorý môže byť rozhodujúci.
Veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.2.2022 11:28 - 11:28 hod.

György Gyimesi
Ďakujem za slovo. Pripomínam členom výboru pre financie a rozpočet rokovanie výboru dnes o 13.30 v miestnosti č. 30. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2022 15:50 - 16:02 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja snáď na úvod nadviažem na môjho predrečníka, predsedu výboru Viskupiča, o tom ako hospodári tento štát za ministrovania Igora Matoviča. V januári 2022 dosiahol, dosiahol štátny rozpočet príjmy vo výške 1,3 miliardy euro a výdavky vo výške 1,196 milióna eur, čiže 1 miliarda 196 miliónov, čiže máme prebytok 123 milióna euro. A ak sa bavíme o tom, že či chceme tento štát spravovať spravodlivo a hospodárne, tak toto je, si myslím, že jasný dôkaz toho, že to myslíme vážne a ja držím pánovi ministrovi palce, aby takéto čísla boli aj ku koncu roka.
Tieto čísla nesúvisia len s auditom alebo zákonom o audite, ktorý teraz prejednávame, ale aj tento zákon je jedným z nástrojov toho, aby ten audit a kontrola prebiehala tak, ako prebiehať má, a nielen na oko, ako to bolo počas uplynulých vlád, kedy vieme, že ministerstvo financií a finančná správa tu neboli na to, aby plnili štátny rozpočet, ale aby plnili vrecká oligarchov. Toto sa tiež zmení a tento zákon k tomu prispeje celkom určite.
Dovoľte mi preto, aby som precizoval tento zákon týmto pozmeňujúcim návrhom, ktorý sme pripravili aj s viacerými kolegami koalície, ktorý okrem toho, že v bodoch 1 a 2 s ohľadom na princíp právnej istoty precizuje ustanovenia, ktoré majú súvis s nariadením Európskej únie alebo Európskej komisie, tak má tu aj veľmi významný, významný vplyv, a to sú, to je bod, bod 3, ktorým sa posunie účinnosť tohto zákona z toho titulu, aby finančná správa mala dostatok času na to, aby vedela urobiť poriadnu kampaň a aby vedeli sa pripraviť na realizáciu tohto zákona.
Pokiaľ ide o ďalšie, ďalšie zmeny v novelizácii tohto zákona, by som podčiarkol aj, aj to, aby sme, aby sa správcovská spoločnosť, ktorá doteraz mohla pôsobiť, sa zmenila na právnickú osobu podľa, podľa iného osobitného predpisu, na ktorý tento novelizačný bod odkazuje. A pokiaľ ide o, o ďalší veľmi významný, významný bod, ktorým novelizujeme tento zákon, je aj právomoc, zakotvenie právomoci vlády rozhodnúť o určení konkrétneho prijímateľa, ktorým bude možné poskytnúť prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, na realizáciu reformy alebo investícií plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, hovoríme o hnuteľnom majetku, ktorý sa bude môcť presúvať do ich vlastníctva. Preto mi dovoľte, aby som teraz pristúpil k prečítaniu pozmeňujúceho návrhu a (zaznel gong), ďakujem pekne.
Čiže by som pristúpil k prečítaniu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho, Milana Vetráka, Juraja Šeligu a Jozefa Hlinku k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 755.
Vládny návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bode 9 poznámka pod čiarou k odkazu 18) znie:
18) Čl. 4 a 23 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013. Čl. 9 a 46 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1059 z 24. júna 2021 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov (Ú. v. EÚ L 231, 30. 6. 2021).".
Bod 2. V čl. I bod 10 znie:
„10. Poznámka pod čiarou k odkazu 18a) znie:
18a) Čl. 4 a 23 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013.
Čl. 83 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
Čl. 9 a 46 nariadenia (EÚ) 2021/1059".".
Bod 3. Za doterajší čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/ 2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 45/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z. a zákona č. 408/2021 Z. z. sa mení takto:
1. V § 165m ods. 1 sa slová „30. júna 2022" nahrádzajú slovami „30. septembra 2022".
2. V §165m ods. 2 a 3 sa slová „28. februára 2022" nahrádzajú slovami „30. júna 2022". Doterajšie články sa primerane prečíslujú.
Tento článok nadobúda účinnosť dňom 27. februára 2022, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Bod 4. V doterajšom čl. II bode 1 poznámka pod čiarou k odkazu 37a) znie:
37a) Čl. 125 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení.".
Bod 5. V čl. III sa pred doterajší bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. V § 3 písm. j) sa slová „správcovská spoločnosť podľa osobitného predpisu,8)" nahrádzajú slovami „právnická osoba podľa osobitného predpisu,8)''.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie:
8) § 27, 31a a 31b zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.".
Doterajšie body 1 a 2 sa primerane prečíslujú.
Bod 6. V čl. IV sa za doterajší bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) prijímateľ určený rozhodnutím vlády, ktorý je v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy alebo je právnickou osobou zriadenou zákonom alebo právnickou osobou zriadenou na základe zákona, a ktorý vykonáva úlohy, na ktoré sa poskytujú prostriedky mechanizmu na účely dosahovania míľnikov a cieľov plánu obnovy.".
Bod 3. § 13 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Na účely plnenia a dosahovania míľnikov a cieľov12) určených v pláne obnovy sa pri prevode výpočtovej techniky ako hnuteľného majetku štátu nadobudnutého z prostriedkov mechanizmu nepoužije osobitný predpis.21a) Nadobúdateľom hnuteľného majetku štátu podľa prvej vety môže byt' len fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky plánu obnovy na poskytnutie tohto hnuteľného majetku štátu. Nadobúdateľ musí dodržať účel prevodu počas dohodnutej doby. Správca majetku štátu je oprávnený prevod hnuteľného majetku štátu podľa prvej vety zabezpečiť aj prostredníctvom právnickej osoby, ktorá nie je správcom majetku štátu, a to na základe písomnej zmluvy, v ktorej dohodne najmä rozsah a spôsob prevodu a použitia tohto hnuteľného majetku štátu v prospech nadobúdateľa.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a) znie:
"21a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Toto je celý pozmeňujúci návrh.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.12.2021 21:15 - 21:16 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ja len dve také drobné poznámky smerom k pánovi kolegovi. Nefotil som si ťa, čiže aby bolo jasné, ale nie, keby som potreboval tvoju fotku, tak je ich na internete dosť, tak nie, fakt nie.
Ale k meritu veci. Nielen ja som vášnivý poľovník, ale tak aj ty si poľovník a určité obavy z tejto reformy mali aj samotní poľovníci, teraz myslím na tú slušnejšiu časť z nich, a práve tento pozmeňujúci návrh reflektuje aj na ich požiadavky, aby sa tie územia, ktoré sa ich dotýkajú, mali šancu vôbec k tomu vyjadriť. A my im túto šancu týmto pozmeňujúcim návrhom dávame. Aj preto považujem tento pozmeňujúci návrh za ten, za ktorý by bolo treba hlasovať, ktorý vyrieši tieto problémy aj poľovníkov, samozrejme, okrem všetkých tých, ktorých som vymenoval aj v mojej úvodnej reči.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.12.2021 21:06 - 21:08 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja by som zareagoval na pána predsedu Fica a na kolegu Karahutu, pána predsedu výboru.
Tento zákon, áno, bol predkladaný ako poslanecký zákon a skutočne mal len dve strany, ale myslieť si dnes, že ak by sme tento pozmeňujúci návrh predložili pred troma dňami alebo pred štyrmi dňami a hlasovalo by sa o ňom dnes alebo zajtra a opozícia by zaňho zahlasovala, si je, myslím, že dosť pritiahnuté za pačesy.
Pokiaľ ide o samotný pozmeňujúci návrh, veď ten nie je nový. Tento pozmeňujúci návrh v drvivej väčšine obsahuje všetky tie veci, ktoré tu už predkladal kolega Šíbl dvakrát, a v tomto mojom pozmeňujúcom návrhu alebo v tomto našom pozmeňujúcom návrhu sa menia tri veci a to je to, čo som hovoril od začiatku alebo v odôvodnení tohto návrhu a to je to, že správa nezistených vlastníkov neprechádza, trojka po zonácii a rozširuje sa okruh osôb.
A, pán predseda Karahuta, minister menuje radu národného parku a keď sa rozhodne, že tam bude 15 poľnohospodárov, tak tam bude 15 poľnohospodárov. A ja verím v to, že takých významných podielnikov, ako ste ich aj vy nazvali a čo reálne aj sú, tak tam zastúpenie v tej rade mať budú.
My potrebujeme chrániť národné parky a existuje skupina ľudí, ktorá ich chrániť za žiadnych okolností nechce. Potom je tu skupina ľudí, ktorá hádže polená vláde pod nohy, nech sa deje čokoľvek. Ja to vnímam takto a som rád, že sme tento pozmeňujúci návrh mohli podať, ktorý vyrieši veľmi veľa problémov, napriek tomu si to mnohí nemyslia. A ja chcem veriť, že tento pozmeňujúci návrh prejde a národné parky dostanú tú ochranu, ktorú potrebujú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.12.2021 20:19 - 21:01 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
(Ruch v sále. Zaznievanie gongu.) Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda.
Chcem sa poďakovať pánovi ministrovi, že otvoril rozpravu a umožnil tejto reforme národných parkov, tejto veľmi dôležitej reforme národných parkov prejsť ešte jednou rozpravou, aby som v nej mohol podať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady, ktorý podľa nášho názoru odstráni všetky prekážky a všetok strach a obavy, ktoré tu zazneli počas tejto siahodlhej diskusie ohľadom tejto reformy.
Za tie dva alebo tri dni, odkedy trvá táto reforma, za tých niekoľko mesiacov, odkedy sa o tejto téme diskutuje, zaznelo mnoho argumentov od celkom scestných až po tie, ktoré mali nejaký svoj reálny, opodstatnený základ a ktoré reálne mohli u, nielen u poľovníkov, u poľnohospodárov, u lesníkov, možno aj u zástupcov cestovného ruchu alebo u iných organizácií a právnických osôb, alebo aj fyzických osôb, ktoré pôsobia na území národných parkov, vyvolať tie obavy o ich budúcnosť. Som veľmi rád, že ministerstvo životného prostredia sme primäli a ono súhlasilo s tým, aby sme všetky tie ich obavy a niektoré oprávnené obavy odstránili a to týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktorý spočíva len v odstránení troch bodov. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec Gyimesi, prosím, nevyrušujte poslancov.

Gyimesi, György, poslanec NR SR
Prvým je ten, že pôda nezistených vlastníkov sa nebude presúvať do správy národných parkov.
Druhým bodom je ten, že sa rozšíri alebo sa v zákone explicitne uvedie okruh osôb, ktoré majú právo ex lege byť v rade národného parku, a to sú zástupcovia územnej samosprávy, v ktorých katastri alebo v tom katastri leží ten národný park, ďalej sú to zástupcovia cestovného ruchu, zástupcovia pôdohospodárstva, lesného hospodárstva, iné vedecké kapacity, ktoré tam majú čo do toho povedať.
A tretím, pre nás tým najpodstatnejším dôvodom, prečo predkladáme tento pozmeňujúci návrh, je to, že okrem štvrtého a piateho stupňa ochrany, ktorý prechádza automaticky pod správu národných parkov a okrem tých dvoch národných parkov, ktoré už sú vyzónované, prejdú v ostatných národných parkoch územia v treťom pásme ochrany až po vykonaní zonácie. (Zaznievanie gongu.) To znamená, že prvým dňom po uplynutí troch mesiacov od dňa, kedy vláda všeobecne záväzným nariadením takúto zonáciu schváli.
Verím, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bude tým, ktorý odstráni všetky pochybnosti, ktoré mali mnou citované a uvedené právnické a fyzické osoby, že odstráni všetky pochybnosti, ktoré mali tí poslanci z radov opozície, ktorí tu nedávali šialené návrhy, alebo ktorí tu nestrašili obyvateľov dobreže nie genocídou, a bude základom na vecnú, slušnú diskusiu a bude tým, ktorý potvrdí to, že reforma národných parkov tu nie je preto, aby sme zničili vidiek, pretože nikto príčetný takúto ambíciu mať nemôže, ale je preto, aby sme národné parky, alebo aby tie národné parky boli národnými parkami a aby sa tie národné parky zveľaďovali a zachovali aj pre budúce generácie.
Toto je cieľom tohto návrhu. Toto je cieľom nás predkladateľov, ktorí si myslíme, že nájde dostatočnú podporu. A ja verím v to, a preto aj žiadam všetkých poslancov, ktorí sú na vážkach alebo nevedia, ako majú zahlasovať, aby za tento pozmeňujúci návrh zahlasovali. A ja teraz pristúpim k prečítaniu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho, Jaromíra Šíbla, Anny Záborskej, Jarmily Halgašovej a Anny Zemanovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591).
1. Čl. I znie:
"Čl. I
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z.,
zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z. (pozn. red., chýbajúci text: zákona č. 145/2010, Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z.), zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 221/2019, zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 7 sa za slová "podľa § 65 ods. 1 písm. k)" vkladá čiarka a slová "§ 65a a § 65b".
2. V § 13 ods. 2 písm. j), § 24 ods. 5 písm. d) a § 24 ods. 10 písm. a) sa vypúšťajú slová "Horskou záchrannou službou,".
3. V § 13 ods. 5 sa za slovami "ozbrojenými silami" vypúšťa čiarka a slová "Horskou záchrannou službou".
4. V § 29 ods. 1 písm. e) znie: "e) ide o plnenie úloh Horskou záchrannou službou, 64f)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 64f znie:
"64f) § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov."
5. V § 65a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "okrem úloh, ktoré sú v pôsobnosti správy národného parku podľa § 65b ods. 3".
6. V § 65a ods. 2 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: "a osobitných predpisov, 99)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 99 znie:
"99) Napríklad § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 51 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov."
7. V § 65a ods. 2 písm. t) znie:
"t) užíva pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach, ktoré sú predmetom nájmu podľa § 30 ods. 8 a § 61b, ako aj iné pozemky, ktoré má v nájme alebo výpožičke alebo v správe, ak nie sú predmetom nájmu alebo výpožičky,".
8. Za § 65a sa vkladá § 65b, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 65b
Správa národného parku
(1) Zriaďujú sa
a) Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici,
b) Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi,
c) Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne,
d) Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine,
e) Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici,
f) Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi,
g) Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej,
h) Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne,
i) Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne.
(2) Správa národného parku je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona a osobitných predpisov, 98b), na území národného parku a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom území vymedzenom v rozhodnutí ministerstva, ktorým sa ustanoví územná pôsobnosť správy národného parku. Správa národného parku je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.
(3) Správa národného parku vo svojej územnej pôsobnosti plní úlohy podľa § 65a ods. 2 písm. a) až c), f) až ze) a zg). Na činnosti vykonávané alebo obstarávané správou národného parku pri zabezpečení plnenia jej úloh podľa tohto zákona sa ustanovenia § 65a ods. 4 a 5 vzťahujú rovnako.
(4) Pri správe národného parku pôsobí rada národného parku ako poradný, odborný, konzultačný a iniciačný orgán pre záležitosti príslušného národného parku, ktorého zloženie a pôsobnosť upravuje štatút správy národného parku. Radu národného parku zriadi ministerstvo do troch mesiacov odo dňa zriadenia správy národného parku. Členmi rady národného parku sú predovšetkým delegovaní zástupcovia územnej samosprávy, na území ktorej sa nachádza príslušný národný park, v horských oblastiach zástupca Horskej záchrannej služby, zástupcovia významných právnických osôb pôsobiacich v oblasti ochrany prírody a krajiny, lesníctva a cestovného ruchu a odborníci z vedeckých a odborných organizácií, ktorých menuje a odvoláva ministerstvo.
(5) Správa národného parku spravuje pozemky vo vlastníctve štátu vrátane podielov vo vlastníctve štátu na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa v celosti alebo sčasti nachádzajú v národnom parku, ako aj iné nehnuteľnosti a majetok, ktorého správu nadobudla podľa § 104i, a plní úlohy súvisiace so správou tohto majetku."
9. Za § 104h sa vkladá § 104i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. januára 2022
(1) Správy národných parkov podľa § 65b ods. 1 (ďalej len "správy národných parkov") sa zriaďujú 31. marca 2022. Na správy národných parkov prechádza 1. apríla 2022 majetok vo vlastníctve štátu v správe Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ktorý je potrebný na zabezpečenie plnenia ich úloh podľa tohto zákona, ako aj súvisiace práva a povinnosti; vymedzenie majetku, ktorý prechádza do správy správ národných parkov a s tým súvisiace práva a povinnosti vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zamestnancov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a správy národných parkov upravia v protokole o prechode správy majetku.
(2) Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici sa od 1. apríla 2022 zlučuje s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku. Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici jej zlúčením s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku 1. apríla 2022 zaniká. Majetok vo vlastníctve štátu v správe príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Tatranského národného parku, ak ods. 3 neustanovuje inak. Na Správu Tatranského národného parku prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ak ods. 3 neustanovuje inak. Ustanovenia osobitného predpisu, 127), sa na zlúčenie príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku nepoužijú.
(3) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici v Pieninskom národnom parku a jeho ochrannom pásme prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Pieninského národného parku. Na príspevkovú organizáciu Správa Pieninského národného parku prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici súvisiace so správou tohto majetku a plnením úloh podľa tohto zákona vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma.
(4) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v Národnom parku Slovenský raj, ktorý je v správe právnických osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva, ktoré vykonávajú správu majetku štátu podľa osobitného predpisu, 128), (ďalej len „správca lesného majetku vo vlastníctve štátu") prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Národného parku Slovenský raj. Na príspevkovú organizáciu Správa Národného parku Slovenský raj prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou tohto majetku vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu Národného parku Slovenský raj.
(5) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v národných parkoch v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany, ktorý je v správe správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu okrem pozemkov, podielov na pozemkoch a iného nehnuteľného majetku podľa ods. 2 až 4, prechádza 1. apríla 2022 do správy správ národných parkov, v územnej pôsobnosti ktorých je príslušný národný park. Do správy správ národných parkov prechádzajú 1. apríla 2022 podľa prvej vety aj pozemky vo vlastníctve štátu a spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch, ktoré sa sčasti nachádzajú v národných parkoch v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Na správy národných parkov prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou majetku podľa prvej a druhej vety.
(6) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu a správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu okrem pozemkov, podielov na pozemkoch a iného nehnuteľného majetku podľa odsekov 2 až 5, prechádza do správy správ národných parkov, v územnej pôsobnosti ktorých je príslušný národný park, prvým dňom po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlásia zóny národného parku. Do správy správ národných parkov prechádzajú podľa prvej vety súčasne aj pozemky vo vlastníctve štátu a spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa sčasti nachádzajú v národných parkoch. Na správy národných parkov prechádzajú prvým dňom po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa zóny národného parku vyhlásia, aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou majetku podľa prvej a druhej vety vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu príslušného národného parku.
(7) Spolu s nehnuteľným majetkom podľa odsekov 4 až 6 prechádza dňom nadobudnutia správy majetku podľa odsekov 4 až 6 zo správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového fondu do správy správ národných parkov aj hnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe správcu lesného majetku štátu a Slovenského pozemkového fondu a nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu nachádzajúci sa mimo národných parkov v správe správcu lesného majetku štátu, ktorý bezprostredne slúži alebo ktorý je potrebný na zabezpečenie správy nehnuteľného majetku podľa odsekov 4 až 6 a plnenie úloh správ národných parkov podľa tohto zákona, najmä administratívne budovy, hospodárske budovy, pozemky, motorové vozidlá a materiálno-technické vybavenie.
(8) Správy národných parkov vstupujú dňom nadobudnutia správy podľa odsekov 2 až 7 do práv a povinností správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového fondu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a záväzkových vzťahov, najmä do práv a povinností
a) správcu poľnohospodárskeho a lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov, 129), vrátane zastupovania štátu pred súdmi a orgánmi verejnej moci, 130), a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odsekov 2 až 7,
b) zástupcu štátu ako vlastníka nehnuteľností v konaniach o obnovenej evidencii pozemkov, 131), a v konaniach o pozemkových úpravách, 132),
c) Slovenského pozemkového fondu k podielom spoločnej nehnuteľnosti a správcu spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo jej podielov podľa osobitného predpisu, 133), vrátane konaní pred súdom alebo pred orgánom verejnej správy, a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odsekov 2 až 7 a účasti na valných zhromaždeniach a vo volených orgánoch pozemkových spoločenstiev,
d) správcu zdrojov lesného reprodukčného materiálu, 134),
e) vyplývajúcich z nájomných vzťahov a obdobných právnych vzťahov, 135), k pozemkom a inému majetku, ktorého správa je predmetom prechodu podľa odsekov 2 až 7,
f) vyplývajúcich z čerpania štrukturálnych fondov Európskej únie,136)
g) v oblastí múzeí podľa osobitného predpisu, 137)
h) povinnej osoby správcu poľnohospodárskeho a lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov, 138)
i) doterajšieho užívateľa podľa osobitných predpisov, 139)
j) obhospodarovateľa lesa podľa osobitného predpisu, 140)
k) osoby vykonávajúcej činnosti s lesným reprodukčným materiálom, 141)
l) vyplývajúcich zo správy majetku štátu, úloh poľovníckej organizácie a užívateľa poľovných pozemkov podľa osobitného predpisu, 142)
m) hospodárskeho subjektu alebo prepravcu dreva podľa osobitných predpisov, 143)
n) vyplývajúcich z obchodnoprávnych vzťahov týkajúcich sa pozemkov, ktorých správa je predmetom prechodu správy.
(9) Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, Slovenský pozemkový fond a správy národných parkov v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky do dátumu prechodu správy pozemkov upravia podrobnosti o prechode správy majetku a s tým súvisiacich práv a povinností podľa odsekov 2 až 8 vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zamestnancov v protokole o prechode správy majetku, ktorý obsahuje najmä vymedzenie majetku, ktorý prechádza do správy správ národných parkov, s tým súvisiace práva a povinnosti a spôsob rozdelenia pozemkov vo výlučnom vlastníctve štátu sčasti zasahujúcich na územie národného parku. Ministerstvo a ministerstvo pôdohospodárstva spoločne koordinujú a určujú postup správcov lesného majetku vo vlastníctve štátu, Slovenského pozemkového fondu, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a správ národných parkov podľa prvej vety."
Poznámky pod čiarou k odkazom 127 až 143 znejú:
"127) § 21 ods. 11 a 13 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
128) § 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 50 a § 50a zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
129) Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
130) § 50 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
131) Prvá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
132) Zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
133) Zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
134) § 3 písm. a) zákona č.138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.
135) Napríklad § 13 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 51b zákona č. 326/2005 Z. z., § 12 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení zákona č. 110/2018 Z. z.
136) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
137) Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
138) Napríklad druhá a tretia časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50 až 50b zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
139) Napríklad tretia a štvrtá časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 15b ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
140) § 2 písm. p) a § 4 až 4g zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
141) § 2 písm. y) zákona č. 138/2010 Z. z.
142) Zákon č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
143) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov zavádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2010) v platnom znení.
Zákon č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 355/2019 Z. z."."
2. Za čl. I sa vkladajú nové čl. II až IV, ktoré znejú:
"Čl. II
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 140/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 158/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 17 ods. 1 písm. a) bode 6 sa za slovami "republiky, štátny podnik" vypúšťa čiarka a slová "Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici".
2. V § 17 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa bodom 7, ktorý znie:
"7. ktoré spravuje organizácia ochrany prírody a krajiny, 16ab)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 16ab znie:
"16ab) § 65 ods. 1 písm . k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov."
3. V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovami „republiky, štátny podnik" vypúšťa čiarka a slová "Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici" a na konci sa pripájajú tieto slová "a ktoré spravuje organizácia ochrany prírody a krajiny".
ČI. III
Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 119/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z. a zákona č. 151/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 2 druhej vete sa slová "správcom lesného majetku vo vlastníctve štátu, 5a)", nahrádzajú slovami "správcom, ktorým je správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, 5a), a organizácia ochrany prírody a krajiny, 5aa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:
"5aa) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
2. V § 34 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto slová "a organizácia ochrany prírody a krajiny vo veciach pozemkov a podielov spoločnej nehnuteľnosti, podľa osobitného predpisu, 23haa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 23haa znie:
"23haa) § 65a ods. 2 písm. s) a § 65b ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z."
ČI. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 218/2005 Z. z., zákona č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z. a zákona č. 110/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 3 sa slová "ak ide o lesný pozemok, aj správca lesného majetku vo vlastníctve štátu (ďalej len "správca")" nahrádzajú slovami "ak ide o lesný pozemok alebo pozemok podľa osobitného predpisu, 7aa), aj správca, ktorým je správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, 7ab) a organizácia ochrany prírody a krajiny, 7ac), (ďalej len "správca")".
Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa až 7ac znejú:
"7aa) § 65b ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.
7ab) § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
7ac) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
2. V § 16 ods. 1 písm. c) a § 19 ods. 3 sa vypúšťa odkaz 30aa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 30aa."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
3. Čl. II znie:
„Čl. II
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018, zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 355/2019 Z. z., zákona č. 120/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 65 ods. 1 písm. k) devätnásty bod zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny" nahrádza citáciou „§ 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov".
2. V § 16 ods. 4 písm. e) sa slová „organizácia ochrany prírody" nahrádzajú slovami „organizácia ochrany prírody a krajiny, 25a) (ďalej len „organizácia ochrany prírody")".
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
3. V § 16a ods. 2 sa nad slovom „prírody" vypúšťa odkaz 27a vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 27a.
4. V § 28 ods. 4 a 5 sa vypúšťajú slová „a krajiny" .
5. V § 50 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová „a lesných pozemkov a iného lesného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktorých správa bezodplatne prechádza na organizáciu ochrany prírody".
6. V § 50 ods. 7 sa slová „zriadenej Ministerstvom" nahrádzajú slovami „v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva".
7. V § 50 sa za odsek 18 vkladá nový odsek 19, ktorý znie:
"(19) Správca v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky uvádza na trh drevo a výrobky z dreva pochádzajúceho z národného parku prostredníctvom organizácie lesného hospodárstva v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva a v rozsahu, ktorý upravia zmluvou."
Doterajší odsek 19 sa označuje ako odsek 20.
4. Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z. a zákona č. 91/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa za slová „(ďalej len „fond")" vkladá čiarka a slová „organizácie ochrany prírody a krajiny, 1aa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. .../2021 Z. z."
2. § 10 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Na správu podielov spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré spravuje organizácia ochrany prírody a krajiny podľa osobitného predpisu, 22a), sa odsek 1 nevzťahuje. Na právne postavenie organizácie ochrany prírody a krajiny v pozemkovom spoločenstve sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona o fonde."
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
"22a) § 65b ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z."
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
5. Čl. III znie:
„Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2022 okrem čl. II až VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2022."
Skončil som, pán podpredseda, ďakujem.
Skryt prepis