Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.4.2020 o 17:01 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 17:01 - 17:01 hod.

Juraj Gyimesi
Pani poslankyňa, ja sa ti tiež chcem poďakovať za taký veľmi pozitívny a milý príspevok, ktorým si ukončila túto strašne dlhú debatu o programovom vyhlásení vlády. A ja ti chcem povedať len toľko, že keď si hovorila o čistých úmysloch tejto vlády, tak ty budeš určite jednou z tvárí tejto čistej politiky a čistého vládnutia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:14 - 16:15 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, zareagujem len na vaše vyjadrenia ohľadom národnostného školstva. Viete, keby to povedal predstaviteľ Slovenského hnutia obrody, tak nepoviem ani jedno slovo, ale toto od vás som nečakal. Vy veľmi dobre viete, že problémom národnostného školstva alebo tých detí na národnostne zmiešanom území je ten, že sa nedokážu poriadne naučiť slovenský jazyk. A toto programové vyhlásenie vlády to ide zmeniť. Ide to zmeniť tým spôsobom, že sa ten, že sa slovenský jazyk začne vyučovať inak. Vy neviem, či ste videli niekedy knihu alebo učebnicu slovenského jazyka pre prvákov alebo pre druhákov na stredných odborných školách. Ony sú písané tak, že predpokladajú, že tie deti ovládajú slovenský jazyk na úrovni detí, ktoré chodili do slovenských škôl. V živote sa nenaučia, ak sa učia z tých kníh. Preto je to, preto je tam uvedené to, že sa to, že sa ten systém zmení. A k tomu, áno, treba nové učebnice a celý systém zmeniť.
A pokiaľ ide o financovanie, my musíme jednoducho tie málotriedky zachovať, pretože málotriedka je základom toho, aby si tie deti mohli v tých dedinách alebo malých mestečkách zachovávať svoje právo nauč... osvojiť si jazyk menšiny, a to je buď rusínsky, alebo maďarský. Pretože sa to týka väčšinou ich.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 16:30 - 16:31 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja som si nemyslel, že s vami budem niekedy súhlasiť, ale je to tak. Tiež ako vášnivý poľovník sa stotožňujem s názorom, že zákon o poľovníctve bude treba reformovať, to, že bude treba venovať zvýšenú ochranu aj zveri, ale aj bude treba venovať aj zvýšenú ochranu škodám spôsobených zverou poľnohospodárom. V tomto máte pravdu. A kolegom, ktorí tomu neveria, je to skutočne tak, že poľovník zároveň môže byť aj ochranár, dokonca sa, sa to aj vyžaduje.
Ja verím pánovi ministrovi, že všetky tieto otázky, ktoré ste mu adresovali, že zvládne a že v tomto volebnom období pripraví také návrhy, ktoré budú plne v súlade s programovým vyhlásením vlády a s našimi predstavami.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:48 - 9:50 hod.

Juraj Gyimesi
 

Vystúpenie v rozprave 24.4.2020 9:25 - 9:34 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, po marcových voľbách sa do parlamentu prvýkrát nedostala žiadna etnická strana, resp. strana, ktorá by mala prioritu chrániť práva národnostných menšín. Tejto úlohy sa zhostilo hnutie OĽANO, a napriek všetkým skeptickým vyjadreniam predstaviteľov maďarskej národnostnej menšiny ohľadom toho, že nebudú mať svoje zastúpenie v slovenskom parlamente, tomu tak nie je, pretože ho majú a dosť výrazné. A tým najvýraznejším dôkazom toho je práve predložené programové vyhlásenie vlády.
Programové vyhlásenie vlády v stati pojednávajúcej o právach národnostných menšín je plne v súlade s medzinárodnými dokumentami, ako sú Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín, ako sú Lundské odporúčania vysokého komisára OBES, Haagske odporúčania vysokého komisára OBES týkajúce sa vzdelávania. Čiže táto vláda je absolútne plne konformná s medzinárodným právom a s tými právami, ktoré tu 27 rokov chýbali, o tých sa zmienim o chvíľku neskôr.
Za dôležité považujem povedať aj to, že strana Maďarskej koalície bola vo vláde 8 rokov. Strana MOST - HÍD s prestávkami, s prestávkou bola vo vláde 6 rokov a nepodarilo sa im dosiahnuť to, čo sme si zaumienili my, to, čo navrhovalo hnutie OĽANO a s čím sa aj naši koaliční partneri, na čom sa zhodli a čo sa dostalo do programového vyhlásenia vlády.
Za ten najpodstatnejší bod považujem plán prijať zákon o postavení národnostných menšín. Dnes tá situácia na tomto poli vyzerá asi tak, že ak sa v jednej malej obci prihlási 15 % obyvateľov k eskimáckej národnosti, tak Slovenská republika bude porušovať ich základné ľudské práva. Toto chceme odstrániť aj tým, že v tomto zákone si povieme, kto je príslušníkom národnostnej menšiny, po vzore školského zákona povieme, že ktoré sú tie autochtónne národnostné menšiny, ktoré majú tento status a, a iné.
Pokiaľ ide o ústavné právo na účasť, účasť pri riešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín, tak takým tým najvýraznejším bodom k tomu alebo k dosiahnutiu tohto cieľa bude zriadenie úradu pre národnostné menšiny, ktorý bude viesť k zániku úradu splnomocnenca vlády. Jeho kompetencie by prešli na tento úrad. Každá jedna národnostná menšina na Slovensku by mala zastúpenie na tomto úrade. Tento úrad by mohol bez akýchkoľvek problémov spĺňať všetky tie požiadavky alebo úlohy, ktoré mu budú dané a ktoré budú chrániť národnostné menšiny nielen deklaratórne, ale reálne.
Pokiaľ ide o ten neuralgický bod, na ktorom sme si tu včera možno aj trošku ostrejšie povedali, rozšírenie zákona o používaní jazyka národnostných menšín na vyššie územné celky, ja to považujem za akýsi dlh. Tie regióny, tu v tejto sále to už zaznelo asi tisíckrát, sú umelé. To všetci vieme. Vieme aj to, že prečo sa kreovali takým spôsobom, akým sa kreovali, a keď už sú, tak, tak aspoň v tých dvoch vyšších územných celkoch dovoľme tým obyvateľom, kde ich je vyše 20 %, aby si mohli na tých úradných tabuliach použiť ten názov vo svojom jazyku, aby ten poslanec mohol prehovoriť tú jednu faktickú poznámku v maďarskom jazyku, ak bude chcieť, samozrejme. Funguje to vynikajúco na obciach. Nikdy s tým v živote nebol žiaden problém a predpokladám, že taký istý problém nebude ani pri vyšších územných celkoch.
Pokiaľ ide o práva národnostných menšín, v programovom vyhlásení vlády za dôležité považujem aj záväzok vlády nerušiť málotriedky. Málotriedky sú výrazom práva na osvojenie si jazyka národnostnej menšiny v malých obciach a netýka sa to výlučne len maďarskej menšiny, ale aj rusínskej. O Rusínoch tu nepadla ešte reč. Ich je 6-tisíc, majú také isté problémy ako, ako maďarská národnostná menšina. Asimilácia, vysťahovalectvo, ekonomická migrácia, toto sú problémy aj rusínskej národnostnej menšiny. Prosím, nevzťahujeme všetky tieto práva že len na maďarskú národnostnú menšinu.
Ďalej by som sa chcel zmieniť aj o tom, ja by som bol veľmi rád, ak v tých nasledujúcich diskusiách alebo v tej nasledujúcej diskusii sa budeme baviť aj o zvýšení normatívov pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín, pretože ako iste všetci vieme, ten učiteľský post nie je až taký lukratívny a v školách z príslušných národnostných menšín o to menej.
V tejto súvislosti by som ešte veľmi rád vyzdvihol prácu pani štátnej tajomníčky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pani Moniky Filipovej, ktorá za dva týždne v úrade v tejto oblasti urobila viac ako všetci ministri dohromady
Ak by som to mal takto zhrnúť do niekoľkých viet, tak snáď sa patrí povedať, že toto bude prvá vláda, ktorá sa na príslušníka národnostnej menšiny nebude pozerať ako na bezpečnostné riziko. Bude to prvá vláda, ktorá príslušníka národnostnej menšiny bude považovať za svojho prirodzeného partnera. Bude to prvá vláda, ktorá si všimla, že pokiaľ ide o rómsku národnostnú menšinu, Slovenská republika 27 rokov hrubo porušuje Ústavu Slovenskej republiky. A vysvetlím vám to ešte pred tým, než ma ukameňujete. V Ústave Slovenskej republiky majú menšiny právo na vzdelanie. Povedzte mi, prosím vás, ako je toto právo zabezpečené u rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike? Ako je zabezpečené právo používať jazyk menšiny v úradnom styku pri tejto menšine? Nijak. Debata ohľadom Rómov sa vždy zúžila len na ich sociálne práva, vždy sa zúžila na getoizáciu, vždy zúžila sa na segregáciu a na riešenie ich ekonomických príčin.
Na záver by som chcel povedať, že to bude prvá vláda, ktorá práva národnostných menšín nestavia na úroveň možného a právo národnostných menšín nemení na milosť.
Ďakujem pekne, že ste si ma vypočuli. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 10:55 - 10:56 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Pán poslanec Kotleba, slová pluralitná demokracia vám vysvetlím v rozprave, takisto sa zmienim o Lundských odporúčaniach, o Haagskych odporúčaniach Vysokého komisára OBSE. Ale zarazila ma iná vec. Zarazilo ma to, že vy ste sa aj s celým vaším poslaneckým klubom hrali na najväčších ochrancov ľudských práv vtedy, keď sme prijímali zákon, ktorý umožňoval sledovať chorých na COVID. Chcem vám povedať, že práva národnostných menšín sú integrálnou súčasťou základných ľudských práv a slobôd. Že vy sa neviete vyzliecť z vašej kože, toto vám verím, a čo iné by sa dalo očakávať od ľudí, ktorí by nemali problém zabuchnúť dvere na peci za ktorýmkoľvek z nás. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.4.2020 19:27 - 19:29 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, v predchádzajúcich mojich dvoch vystúpeniach ohľadom tejto témy som sa vyjadril, ja si myslím, že veľmi zoširoka a veľmi komplexne ku každému jednému problému tej navrhovanej úpravy, ktorá prišla od Združenia miest a obcí Slovenska. Pozor. A toto si tu musíme povedať, že to hlasovanie per rollam po všetkom je transparentné, prišlo zo ZMOS-u, pozor, toto nebolo, nebol náš návrh. A ja som veľmi, veľmi rád, že sa nám podarilo ten návrh vykastrovať do takejto podoby, v akej je teraz. Pán poslanec Ferenčák si to všimol veľmi dobre, áno, to per rollam hlasovanie ako úplne posledná možnosť, keď sa už nedá nijak inak, je urobená tak, že nemôžu, môžu len kúriť a svietiť. Nech sa stretávajú, nech robia zastupiteľstvá, nech je tam verejnosť a nech si zabezpečia v prvom rade a prioritne transparentné verejné, verejné zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Ak však už má ten per rollam byť, tak nech bude taký, kde sa nemožno, nemožno na ňom prijať zásadné rozhodnutia formou takou, kde sa k tomu nemôže vyjadriť verejnosť, kde sa nemôžu k tomu vyjadriť prípadní odborníci z praxe a tak ďalej. Toto bol cieľ tejto, tejto novely, resp. tohto pozmeňovacieho návrhu a ja som veľmi, veľmi rád, že sa nám k nemu podarilo dospieť.
Chcem sa poďakovať pánovi poslancovi Dostálovi, chcem sa poďakovať pani poslankyni Pleštinskej aj všetkým ostatným kolegom, ktorí sa podieľali na príprave, pánovi Vetrákovi, aby som nezabudol, pretože ja si myslím, že všetky názory sa skĺbili do tohto pozmeňovacieho návrhu, a ja si myslím, že v takejto podobe môže bez akýchkoľvek problémov fungovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 17:36 - 17:37 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Pán poslanec Kotleba, vy ste tu asi neboli od začiatku, keď som začal hovoriť, ale aby nedošlo k omylu. Ja mám banky rád asi ako koza nôž. Ja ich neobhajujem, ja obhajujem vládny návrh.
Pokiaľ ide o to nariaďovanie výšky úrokov alebo výšky zisku tých bánk, ak by sme to urobili, tak si myslím, že by sme porušovali Ústavu Slovenskej republiky. Toto je môj názor.
V piatok mala bývalá vládna strana tlačovku, kde sa jej predseda, kde jej predseda skákal 2,20 do výšky, aký protiústavný zákon sme prijali ohľadom toho sledovania tých mobilov. Dnes, keď to robiť nechceme, lebo vieme, že by to išlo proti ústave, tak je to problém tiež. A toto my vadí u vás, že toto si nechcete uvedomiť alebo si to nemôžete uvedomiť, že jednoducho nechceme porušiť Ústavu Slovenskej republiky, kde by sme zakazovali bankám zisk.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.4.2020 17:26 - 17:31 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som tak zhrnul, o čom sa tu vlastne dnes všetci bavíme. Uvedomujem si, že to, čo tvrdia poslanci za stranu Kotleba alebo Kotlebovci - Ľudové Slovensko, je mimoriadne príťažlivé pre ich voličov. Máte svätú pravdu, vôbec sa nehádam. Verím, že večer to bude kolovať po všetkých facebookových stránkach, zázračné dieťa na youtube to bude zverejňovať takisto, len nemali by sme zabúdať, že celý tento problém má aj odbornú, odbornú rovinu. Poviem vám. Má aj odbornú rovinu.
Pán minister už spomínal, že máme tu aj ústavu, konkrétne, konkrétne čl. 35 ods. 1, kde sa zaručuje právo podnikať. Podnikanie je, je definované ako sústavná činnosť podnikateľa na vlastné riziko, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnuť zisk. My sme tu už mali pokusy zakazovať zisk, mali sme pokusy vyvlastňovať autoritatívnym, direktívnym spôsobom. Ústavný súd zakaždým povedal, že je to neústavné. Osobne si myslím, že ak i dnes povieme bankám, že vám zakazujeme vytvárať zisk, to znamená, že si neúčtovať úroky, že by sme tancovali na hrane ústavy, a toto si dovoliť nemôžme.
Verím vám aj to, že táto pandémia koronavírusu a s ňou spojená kríza vám prišla vhod ako opozícii. Musím vás však upozorniť, že túto, túto krízu nevyvolal ani Matovič, ani vláda Slovenskej republiky pod jeho vedením. Táto pandémia je celosvetová. Preto si fakt nemyslím, že by sme mali tancovať alebo by ste mali tancovať od radosti, keď vláda tu prináša tieto návrhy zákonov, ktorými skutočne chceme pomôcť týmto ľuďom v tejto situácii, a hovorí o tom, aké sú zlé a akoby ste to urobili vy.
Čo sa týka úrokov, musím podotknúť to, čo povedal aj pán minister, že tieto úroky jednoducho tých 9 mesiacov platiť tí ľudia nebudú. Oni síce budú platiť ďalších 9 mesiacov potom, keď sa rozhodnú, že tie, že tie úroky začnú splácať, alebo potom, keď sa stane, keď jej skončí tá lehota, na ktorú si dali ten odklad. Čiže nepovažujem to celkom za fér, ak hovoríme o tom, že tie úroky budú platiť dvakrát, lebo ich nebudú. V zákone máte uvedené, že sa celková cena toho úveru nezdraží. Tak nerozumiem, prečo tu hovoríme o tom, že budú v konečnom dôsledku platiť, platiť viac.
Čo sa týka, čo sa týka tých ostatných opatrení, ktoré, ktoré kritizoval pán poslanec Kamenický, k tomu by som snáď uviedol len toľko, že banky dnes o klientov súťažia. Preto si myslím, že je tam dostatočný priestor na to, aby vedeli svojich klientov motivovať k tomu alebo od ostatných bánk zobrať iných klientov, ak im dajú výhodnejšie podmienky, než aké im, než aké majú, než na aké majú nárok priamo zo zákona. Banky si volia individuálny prístup ku klientom, ako to vám nemusím asi ani hovoriť, a predpokladám, že v tomto smere budú, budú tieto banky pôsobiť aj naďalej. Čo sa týka tej 7-dňovej lehoty na vybavenie žiadosti, ono by to bolo fajn, ak by to, ak by táto 7-dňová lehota v tom zákone bola, iba že je nerealizovateľná. Pán štátny tajomník nás informoval, že už dnes banky evidujú vyše 9-tisíc žiadostí, a jednoducho nie je v ich silách to vybaviť za tento, za takýto krátky čas a môžme predpokladať, že tie, že tých žiadostí príde niekoľko desiatok tisíc možno.
Rád by som nadviazal na aj kolegu poslanca Kremského. Slobodný trh generuje zisk, lebo ho generuje, alebo aj stratu, a preto si myslím, že ak jedna banka bude chcieť byť úspešná aj v tomto krízovom období, bude musieť pre svojich klientov ponúkať také benefity, aká, aké iná banka im ponúknuť nemôže. V tomto smere sa neobávam toho, aby tie banky nezneužívali, nezneužívali tento, tento prístup.
Pokiaľ ide o pána Tomáša, ja viem, že táto skratka, že vy ste zlí, ktorí budete hlasovať za, a my budeme dobrí, ktorí hlasujú proti, je príťažlivá, ale táto celá vec nestojí takto. Celá vec je postavená na tom, že poďme pomôcť ľuďom. Poďme im pomôcť tak, ako sa vyrokovalo, tak ako boli napríklad tie banky ochotné ustúpiť. Ja viem, že v Číne alebo, ja neviem, v nejakom Uzbekistane, alebo v Bielorusku sa to direktívnym spôsobom dá nariadiť, že úroky brať nebudete, nebudete tvoriť zisk. Ja si myslím, že na Slovensku to dnes možné nie je.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 20:02 - 20:03 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Za seba chcem povedať, že ja si prácu opozície ctím, takisto si ctím úlohy opozície a v tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť aj to, že poslanecký klub OĽANO má za cieľ funkčný štát, funkčné ministerstvá a funkčný parlament. Toto je doktrína, podľa ktorej my ideme, a v súlade s touto doktrínou chcem aj ja zdôrazniť to, že pokiaľ mi táto snemovňa dá dôveru a zvolí ma do čela osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, tak po sfunkčnení tohto výboru, po zvolení podpredsedov, sa takisto vzdám tejto funkcie.
Ja som sem skutočne neprišiel zbierať funkcie, nie som tu kvôli funkciám, som tu preto, aby, som tu preto, aby som robil hodnotovú politiku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis