Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.12.2020 o 9:12 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.12.2020 9:12 - 9:13 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky na rok 2021. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu výborov k prerokovaniu vyššie uvedeného návrhu rozpočtu.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 307 z 19. októbra 2020 pridelil návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2021 na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet. Zároveň určil výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, ktorý pripraví správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore.
Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 110 z 19. novembra 2020 súhlasil s návrhom rozpočtu, ktorý vykazuje výnosy vo výške 21 mil. 948-tisíc eur a náklady vo výške 21 mil. 358-tisíc eur. Zároveň odporučil Národnej rade tento návrh rozpočtu schváliť.
Výbor pre financie a rozpočet schválil svojím uznesením č. 129 z 24. novembra 2020 správu výboru a týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, skončil som. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2020 9:39 - 9:42 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, volanie občanov Slovenskej republiky po spravodlivosti sa zhmotnilo vo volebnom výsledku, ktorého výsledkom sme my všetci. Volanie občanov po spravodlivosti musíme zhmotniť aj tým, že si zvolíme skutočne čestného, spravodlivého a podľa možnosti najlepšieho generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora.
Toto sa od nás očakáva, toto je našou psou povinnosťou. A je to našou psou povinnosťou aj vtedy, keď nás opozícia obviňuje z toho, že máme vopred vybraného kandidáta. Že novela zákona o prokuratúre je lex Lipšic, že bola ušitá len a len na jeho mieru. A ako všetci iste vidíte, je to tomu úplne inak.
Boli sme kritizovaní aj za to, že otvárame voľbu. Boli sme kritizovaní za to, že tá voľba bude verejná. A história nám dá za pravdu, že táto voľba bude v histórii Slovenskej republiky tá najspravodlivejšia, bude najotvorenejšia, najtransparentnejšia, bude to tá, ktorá zamedzí akýmkoľvek obchodom, ktorá zamedzí akýmkoľvek špekuláciám, a jej výsledok bude výsledkom tej snahy občanov Slovenskej republiky, o ktorej som hovoril na úvod mojej reči.
Nadviažem na slová pána podpredsedu Národnej rady, že Slovenská republika bude mať dobrého generálneho prokurátora. Nebude mať svätca. Veď neexistuje ani jeden kandidát, na ktorého by sa čokoľvek nenašlo alebo ktorý by nemal nejaké negatívne stránky svojej osobnosti. Ale všetkých sedem kandidátov svojím doterajším životom, svojou doterajšou prácou, nám dáva záruku na to, že už nikdy nebude do kancelárie generálneho prokurátora namontovaná skrytá kamera, že sa už nikdy nezopakuje kauza Glance House a že nový generálny prokurátor nerozpúta peklo, ale rozpúta spravodlivosť.
Ja vám k tomu, vážené dámy a vážení páni, držím palce. Držím palce nám všetkým, aby sa nám čím skôr podarilo dohodnúť, pretože tak, ako to tvrdíme už od začiatku a nefabulujeme, nevymýšľame si, dohoda na generálnom prokurátorovi stále nie je. Ale verím, že po dnešnom dni alebo v nasledujúcich dňoch táto dohoda bude a bude taká, akú si Slovenská republika zaslúži.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 17:46 - 17:47 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V prvom čítaní sme sa všetci zhodli na tom, že problematika bývania na Slovensku je mimoriadne aktuálna, je aj akútna, a ja som už vtedy veľmi uvítal túto iniciatívu pána ministra plniť vlastne ich volebný program a pomôcť ľuďom s bývaním, pomôcť im s takým bývaním, ktoré si môžu dovoliť. A ja zároveň aj vítam jeho ústretovosť, keď nám, alebo keď sme sa dohodli aj s pánom poslancom Kremským, že zvýšime túto, túto možnosť obcí a miest, starostov alebo obecných zastupiteľstiev zvýšiť to percento tých bytov z 10 na 20 % takým obyvateľom, u ktorých oni si uznajú za vhodné im tie byty dať. A ja verím, že v tomto trende budeme pokračovať aj naďalej a že prídu aj ostatné zákony, ktoré spravia to bývanie lukratívnejším, prístupnejším a že ho bude oveľa viac, pretože ako sme sa zo štatistických údajov dohodli, respektíve dozvedeli, výstavba bytov klesla, keď si dobre pamätám, na tisíc ročne a našou ambíciou je toto číslo zvýšiť násobne, takže máte našu plnú podporu a verím, že v tomto budeme aj naďalej takto pokračovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.11.2020 9:13 - 9:13 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ja nemám procedurálny návrh, ale ja by som sa chcel ospravedlniť pani kolegyni Brisudovej, ak som sa jej včera dotkol vo svojej, vo svojom vystúpení v rozprave, totižto ja som v žiadnom prípade nemal záujem nikdy sa dotknúť jej osoby ani som žiaden útok nemal v úmysle smerovať na jej osobu. Jediné, čo som kritizoval, bol jej pozmeňujúci návrh, s ktorým nesúhlasím. Ale uznávam, že to mohlo vyznieť aj tak, že kritizujem jej osobu. Takže nie je tomu tak a ešte raz sa ospravedlňujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.11.2020 19:00 - 19:03 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za veľkorysosť. Kolegyne, kolegovia, mne z tejto celej debaty, ktorá bola plná floskúl, chýba tá podstata. A to je to, že my sa teraz nebavíme len o tom, že hlavný kontrolór môže rozprávať, kedy chce, resp. dajme mu možnosť hovoriť vtedy, kedy chce, nielen vtedy, keď mu to umožní predsedajúci, ale je tam aj množstvo iných návrhov, ktoré sa sem ani len nedostali. O ktorých som už hovoril na začiatku a ktoré by riešili tento problém komplexnejšie. Nehovorím, že komplexne, ale komplexnejšie. O tomto tu je dnes ticho. O tom sa tu nič nehovorí. Čítala sa tu správa z NKÚ, čítala sa tu dôvodová správa a bolo tu zopár floskúl. Nič viac a nič menej.
Pokiaľ ide, pani poslankyňa Pleštinská, presne o tomto som chcel sa s vami baviť už od začiatku. Samospráva si nevyrieši problémy sama, pretože ten zákon je napísaný tak, ako je napísaný, a tam, kde sa dá zneužívať, tak tam sa aj zneužíva. Práve preto, že je nejednoznačný. My jednoducho musíme napísať od slova do slova, že čo môžu robiť a čo nemôžu robiť. Takto je napríklad napísaný zákon v Českej republike. Veď príjemcovia toho zákona o obecnom zriadení napríklad - zubári, lekári, učitelia, ktorí s tým nikdy nepracovali a nevedeli o tom. To je len k tomu, že samospráva si vyrieši svoj problém sama. No nevyrieši si ho, lebo ho doteraz nevedela vyriešiť a už je, chvalabohu, 30 rokov prešlo.
A nerozumiem jednej veci, že čoho sa vlastne bojíte? Prečo sa bojíte toho, aby sa mohol hlavný kontrolór ozvať vtedy, kedy to považuje on za dôležité? Ja som pri výkone svojej praxe, hoci som schôdzu neviedol, ale u nás to bola zaužívaná prax počas 8 rokov, hlavný kontrolór sa dokonca aj ozýval k všetkému a vždy dostal hlas. Vždy mu bol udelený, keď o to požiadal. A nenaťahovalo sa to až tak strašne dlho, že by sme to museli riešiť na pôde Národnej rady ako problém toho, prečo nemôže dostať hlavný kontrolór hlas vtedy, kedy oňho požiada. A tu sa vôbec nebavíme o tom, že stavia na akúkoľvek inú úroveň.
A pokiaľ ide o tú poslednú vec, pani spravodajkyňa, týmto vaším pozmeňujúcim návrhom si dovolím tvrdiť, že ste klesli na úroveň jedného poloblázna z Košíc, ktorý chcel kupovať železiarne za 1 euro. Pretože toto je jeho vec, toto je jeho systém práce - umlčať hlavného kontrolóra len preto, že mu hovorí pravdu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.11.2020 18:44 - 18:45 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Z odboru legislatívy a aproximácie práva Národnej rady Slovenskej republiky som k tomuto návrhu zákona obdržal legislatívno-technickú pripomienku, ktorú som si osvojil a ktorou by som chcel precizovať môj návrh zákona v časti, ktorá sa týka odvolávania hlavného kontrolóra, a to spočíva v tom upresnení alebo v zjednoznačnení tej úpravy, že odvolanie hlavného kontrolóra, ktoré musí byť odôvodnené, inak je neplatné, sa vzťahuje na obidva dôvody odvolávania, a to aj z dôvodu, že hrubo alebo opakovane nevykonáva povinnosti vedúceho zamestnanca, alebo hrubo, alebo opakovane porušuje svoje povinnosti hlavného kontrolóra.
Pán predsedajúci, teraz by som pristúpil k prečítaniu pozmeňujúceho návrhu.
V čl. 1 sa bod 2 nahrádza nasledovným znením:
2. V § 18a ods. 10 sa na konci pripája táto veta: "Odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie musí byt' odôvodnené, inak je neplatné."
V čl. II sa bod 2 nahrádza nasledovným znením:
2. V § 19a ods. 10 sa na konci pripája táto veta: "Odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie musí byť odôvodnené, inak je neplatné."
Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2020 18:34 - 18:39 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem vám veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo a za možnosť predniesť tento návrh v druhom čítaní.
Ešte predtým mi však dovoľte, aby som pripomenul každému, že v tejto mojej úvodnej reči sa nechcem dotknúť nikoho z vás, nechcem sa dotknúť ani jedného poctivého starostu, primátora alebo župana. To, čo mňa vedie k predloženiu tohto zákona alebo tohto oskalpovaného zákona, ktorý ostal z toho pôvodného návrhu, je to, čo sme si už veľakrát povedali a o čom sme už diskutovali niekoľko hodín. A to je to, že v radoch starostov a županov sú aj takí, ktorí jednoducho zneužívajú svoju funkciu, zneužívajú svoju moc, zneužívajú zákonom dané kompetencie, ktoré sú absolútne nejasné a ktoré umožňujú takéto konania. Medzi takéto konanie patrí aj to, akým spôsobom vedia doslova držať na uzde hlavného kontrolóra či už samosprávneho kraja, alebo hlavného kontrolóra obce.
A ja som s hrôzou zistil, že akú paniku vyvolal tento návrh, keď som prišiel s tým, že ideme pomôcť hlavným kontrolórom, poctivým slušným ľuďom, aby si mohli svoj mandát uplatňovať absolútne transparentne, nezávisle od výkonnej moci a aby si ho mohli vykonávať tak, ako to predpokladá tento deravý zákon o obecnom zriadení alebo zákon o samosprávnych krajoch.
Tá panika, ktorá sa tu rozprúdila a nielen u vás, ale aj v Združení miest a obcí Slovenska alebo v Únii miest, bola citeľná, bola, bola veľmi silná, tá reakcia bola veľmi silná a vtedy som si vlastne uvedomil, že to, čo sa hovorí pred voľbami, že akí chceme byť transparentní, a to, čo je potom, sú dve diametrálne odlišné veci. A ja som veľmi nerád, že, že vôbec takú sme pripustili, takúto diskusiu o tom, že či je potrebné posilňovať hlavného kontrolóra v obciach a samosprávnych krajoch alebo ho nie je, alebo ho nechajme tak, akým je.
Napadli ma aj dve vety také, no dosť okrídlené. Jedna je, že: Je po voľbách, zvykajte si! A druhá, ktorá ma napadla, je to, že: Košeľa je bližšia ako kabát. Čo je, samozrejme, pravda. Ale zároveň, som absolútne stotožnený aj s tým názorom odbornej obce, že treba transformovať alebo pretransformovať celý systém vnútornej kontroly vo vzťahu k obciam a samosprávnym krajom, a to prijatím zákona o kontrole v územnej samospráve alebo podriadením kontroly samosprávy Najvyššiemu kontrolnému úradu.
Áno som úplne za. Ale dovtedy, kým toto nie je, dovtedy kým takýto dosť ťažký zákon nie je na svete, tak si myslím, že bolo namieste to, aby sme hlavným kontrolórom, umožnili kontrolovať obce a samosprávne kraje tak, aby sme minimalizovali dopady rozhodnutí starostu alebo župana na jeho prácu.
Za všetky spomeniem napríklad aj to, aby si v útvare hlavného kontrolóra mohol svojich zamestnancov vyberať sám hlavný kontrolór. No veď aký to je útvar, keď si doňho nemôžte navoliť tých ľudí, ktorých považujete za tých správnych? Zodpovedáte za ich prácu, ale nemôžte ich prijať, nemôžte im dať odmenu, nemôžte nič. Aký je to zodpovedný výkon kontroly, ak nemôžte ísť kontrolovať na základe svojho vlastného zistenia, poznatku alebo nejakého podnetu to, čo chcete, pretože vám to nepoctivý starosta neumožní a odvoláva sa pritom na nejednoznačnosť zákona. Aký je to nezávislý výkon kontroly, ak sa obecné zastupiteľstvo rozhodne, že ocení prácu hlavného kontrolóra odmenou, ktorú mu vetuje starosta. Takýto hlavný kontrolór je alebo visí doslova a dopísmena na šnúrkach od gatí starostu alebo župana pokiaľ ide o vyššie územné celky.
Som trošku rozčarovaný aj z toho, že práve my, ktorí by sme skutočne mali byť na strane transparentnosti a na strane čestných a poctivých ľudí, sme túto možnosť odmietli a z týchto všetkých návrhov, ktoré, ktoré som teraz predniesol alebo z tej časti, ostal tu vlastne iba jeden, a to, že odvolanie hlavného kontrolóra musí byť odôvodnené, čo si myslím, že už je fakt toto absolútne minimum, čo z tohto mohlo prejsť. A ja si myslím, že hlavný kontrolór, ktorý je odvolávaný, má právo dozvedieť sa, že z akých dôvodov je odvolávaný, pretože doteraz ešte ani toto nebolo zákonnou normou.
Čiže ďakujem pekne a, pán predsedajúci, zároveň sa hlásim do rozpravy, pretože chcem predniesť pozmeňujúci návrh.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:19 - 18:19 hod.

Juraj Gyimesi
Pán kolega, ja znovu len veľmi normálne bez emócií sa chcem opýtať, aký by podľa vášho názoru mali názor na komunistický režim Slánský, Žingor, Horáková a iní, ktorí boli popravení v 50. rokoch v monsterprocesoch? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 15:28 - 15:30 hod.

Juraj Gyimesi Zobrazit prepis
Pán kolega Kamenický to už povedal miesto mňa, fakt je tu také už historické okienko a sa tu predháňame o tom, že kto toho povie viac a lepšie, tak sa do toho, do tohto spolku pridám aj ja.
Pán kolega Blaha, aký máte názor na to, keď hovoríte, že tá sloboda prišla z východu, čo by na to povedali obyvatelia Varšavy, ktorí povstali proti okupantom, fašistom s tým vedomím, že na brehu Visly je prvý bieloruský front maršala Rokossovského, ktorý im určite pomôže. A oni si čistili kanady a výstroj, keď Nemci masakrovali obyvateľov Varšavy a ich tam zomrelo asi tridsaťtisíc, pokiaľ dobre viem. Takže oni asi nebudú súhlasiť s týmto vaším tvrdením, ale toto je len fakt taká odbočka.
Pokiaľ ide o tento zákon, mňa ste, mňa ste nepresvedčili vašou odpoveďou, že prečo chcete oslavovať deň zrady a zároveň zahlasujete za štátny sviatok 28. október.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 15:04 - 15:05 hod.

Juraj Gyimesi
Pán kolega, dovoľte mi len jednu otázku, fakt očistenú od ideologických nánosov. Vy ste tu hovorili o vražde Československa, o zločine spáchanom na Československu a teraz, keď ste mali možnosť hlasovať o štátnom sviatku, o vzniku Československa, tak ste sa zdržali. Tak ja sa vás pýtam, že prečo. Prečo táto schizofrénia, odkiaľ sa zobrala a čo ste ňou vlastne sledovali? Ďakujem.
Skryt prepis