Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

18.10.2022 o 18:55 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

27.10.2022 9:25 - 9:25 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, dovoľte mi, prosím, ako spoločnému spravodajcovi výboru predniesť informáciu o prerokovaní návrhu poslancov Vetráka a Kyselicu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 232/2022 o financovaní voľného času dieťaťa.
Národná rada uznesením č. 1609 z 21. septembra 2022 pridelila návrh na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: výbor pre financie a rozpočet o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady pre sociálne veci neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Odporúčanie pre Národnú radu – návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (ústavnoprávny výbor a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport).
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto informácie vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV. Ako spravodajca navrhujem, aby sme o bodoch 1 a 2 hlasovali spoločne a o bode č. 3 osobitne.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet na 106. schôdzi dňa 18. októbra 2022. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru. Predseda výboru ma zároveň určil ako spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru.
Skryt prepis
 

20.10.2022 16:55 - 16:55 hod.

György Gyimesi
Áno, ospravedlňujem sa, zabudol som aj na Nemcov. Tí boli tiež, samozrejme, súčasťou týchto výmen a tak isto aj odvlečení. Boli spomenutí v návrhu, akurát ja som ich zabudol spomenúť teraz v rozprave. Ešte raz sa ospravedlňujem. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 16:40 - 16:43 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Dámy a páni, tento zákon, samozrejme, podporiť treba. Treba si uctiť a spomínať na obete covidu, pandémie, ktorá dlho-dlho v Európe nemala obdobu a na obete tej tragédie, ktorá zasiahla celý svet a ktorej sme čelili dva roky.
V tejto súvislosti však musím povedať aj o tom, lebo mnoho sa teraz hovorí o tolerancii a o netolerancii vo vzťahu k sexuálnym menšinám, a v tejto súvislosti ma napadá môj návrh zákona, ktorý som predkladal ešte začiatkom roka 2020. Tiež som chcel, aby na, aby sme si v Slovenskej republike pripomínali pamätným dňom obete všetkých tých, ktorí boli nespravodlivo vysťahovaní alebo odvlečení v histórii Československa a predtým nástupníckych štátov.
Tento návrh zákona sa mal týkať obetí, ktoré boli vysťahované či už v rámci, alebo zavraždené, či už v rámci rómskeho holokaustu, alebo židovského holokaustu, alebo obetí, ktoré boli odvlečené na tzv. malenkij rabot do Sovietskeho zväzu a ktoré sa nikdy nevrátili, obetí tzv. výmeny obyvateľstva po roku 1945, ktorá sa týkala vyše 79-tisíc občanov vtedy Československa, ktorí boli odvlečení buď do Čiech alebo boli vysťahovaní do Maďarska. A zároveň ten istý pamätný deň mal za cieľ pripomenúť si obete aj rusínskej, čiže Rusínov, ktorí boli deportovaní na Ukrajinu a ktorým bolo dokonca odmietnuté to, aby sa mohli nazývať národnostnou menšinou, pretože mohli byť len jedine Ukrajincami.
Nebudem teraz ukazovať prstom, pretože sa to nehodí a je to minulosť, ale si myslím, že práve tí, ktorí solidaritu a slobodu majú v mene, tento zákon zastaviť nemuseli. Osobne si myslím, že ak chceme žiť v tolerantnej spoločnosti, tak sa musíme postaviť čelom k našej minulosti a trvať na tom, že tá sa nikdy nesmie opakovať, teda pokiaľ ide o tieto negatívne javy. Chcem veriť, že v Slovenskej republike bude dostatok poslancov niekedy, ktorí si povedia, že aj tieto obete si zaslúžia svoj pamätný deň a zaslúžia si to, aby sa na nich spomínalo, spomínalo v dobrom, keďže žiadne iné, žiadnu inú satisfakciu doteraz nedostali, teda okrem Nemcov a možno príslušníkov židovskej národnosti. Chcem veriť v to, že príde ten deň, keď pamätný deň nespravodlivo vysťahovaných a odvlečených občanov si budeme pripomínať rovnako ako obete covidu, ak tento zákon prejde, rovnako ako obete banského nešťastia, rovnako ako obete židovského holokaustu a všetky ostatné pamätné dni, ktoré si myslím, že majú svoje miesto v právnom poriadku Slovenskej republiky a v našich kalendároch.
Preto mi dovoľte túto moju túžbu tretíkrát vyjadriť a poprosiť vás o toleranciu aj tohto návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

18.10.2022 18:55 - 18:55 hod.

György Gyimesi
 

18.10.2022 18:40 - 18:40 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, musím sa vyjadriť k tejto téme, pretože si myslím, že od júna, od kedy sme predložili zákon, ktorý hovoril o tom, aby sa nevešali dúhové vlajky na štátne budovy, som v téme až po uši. A odznelo aj v tejto rozprave, ale aj v celej tej diskusii mnoho neprávd, mnoho poloprávd a aj pravda a medzičasom sa stala tragédia, stala sa dvojnásobná vražda, ktorá celkom určite bola spáchaná z nenávisti a bola spáchaná z nenávisti k menšinám, k systému a z nenávisti k usporiadaniu, v ktorom momentálne žijeme.
Ja by som bol veľmi rád, ak by sme si zopakovali aj fakty a skúsili trošku viesť túto debatu aj racionálne, hoci viem, že pre mnohých je to ťažké, ale fakty sú také, že ten pomätenec, ktorý vraždil, chcel zabiť premiéra tejto krajiny. To bol jeho prvý primárny cieľ a ja neviem, ak by sa mu tá vražda podarila, či by námestia boli plné ľudí, tak ako sú teraz. Tento pomätenec chcel ďalej vraždiť Židov. A keď sa mu to nepodarilo, tak obrátil svoju pozornosť na tých, ktorí boli najzraniteľnejší, ktorí sa nevedeli brániť a zabil dvoch príslušníkov LGBTI+ komunity. Toto sú fakty. Tento človek sa radikalizoval na amerických sieťach, neonacistických sieťach, v uzavretých skupinách a jeho vzormi boli masoví vrahovia zo Spojených štátov amerických a z Nového Zélandu.
A v tejto súvislosti ma napadá jedna vec, ktorá tiež neodznela v tejto debate, hovorí sa o netolerantnom Slovensku. Tak sa chcem všetkých tých, ktorí to hovoria, opýtať, či Spojené štáty americké sú netolerantnou krajinou v ich očiach, pretože pre liberálov sú Spojené štáty kolískou slobody a demokracie a všetkého dobrého, čo moderný svet ponúka, len v tomto roku sa tam stalo 25 masových vrážd. V Spojených štátoch za masovú vraždu považujú taký čin, keď zomrie viac ako štyria ľudia. Budeme hovoriť o Novom Zélande, kde prepnutý magor zabije 50 ľudí v mešite ako o netolerantnej krajine? Budeme hovoriť napríklad o Nórsku ako 40-krát netolerantnejšej krajine, ako je Slovenská republika, pretože tam jeden šialenec zabil 80 ľudí? Asi nie. My sa nemôžme považovať za netolerantnú krajinu a ja ju za takúto osobne ani nepovažujem.
To, čo o tejto dvojnásobnej vražde sa vyplavilo, neboli výzvy k láske a k tolerancii, čiže po tom, čo od nás žiadajú LGBTI aktivisti a liberálni politici a liberálne a progresívne médiá. To, čo sa spustilo, bol jeden obrovský hejt. Bola to jedna obrovská vlna nenávisti a ukazovanie prstom na všetkých, ktorí za to vraj môžu. A to boli konzervatívci, konzervatívni poslanci, konzervatívni politici, boli to farári, boli to biskupi, bola to cirkev, boli to všetci tí, ktorí sú na druhom ideologickom brehu. A toto musíme odmietnuť tiež a to dúfam, že toto odmietnu aj naši liberálni kolegovia, ktorí predkladajú tento zákon.
Ja sa neobávam použiť ani výraz, že došlo až doslova k progresívnemu extrémizmu, pretože ste počuli isto všetky tie vyjadrenia aktivistov, ktorí hovorili o tom, že si kúpia deviatku, o tom, ako je kresťanstvo založené na nenávisti a o tom, že ako sme my všetci prispeli k tejto dvojnásobnej vražde. Nie je to pravda. Za túto dvojnásobnú vraždu môže v prvom rade ten vrah a jeho rodina. A to, prečo si to nevšimli skôr, napríklad v školách kde chodil, ktoré navštevoval, alebo prečo si to nevšimli jeho rodičia a to nenahlásili. Neposlali syna k psychológovi, k psychiatrovi, to už nech je na ich duši.
Pani prezidentka sa vyjadrila na proteste, že verejný priestor je zaplavený nenávisťou. Áno, môžem potvrdiť, súhlasím na 100 %, že verejný priestor po vražde bol zaplnený nenávisťou a dovoľte, aby som vám jeden takýto príklad aj prečítal. V nedeľu mi jeden istý Martin, ktorý má 26 rokov, LGBTI aktivista z Bratislavy, napísal toto: "Odpad roka, škoda, že neodbachli tvojho syna, možno by si sa konečne zamyslel, ty maďarská spodina." A keďže to nebolo dosť, tak mi večer o piatej napísal: "Škoda, že ho niekto v škole nerozkope napríklad preto, že je maďarský potkan." Toto, toto, dámy a páni, je liberálna tolerancia, slušnosť a toto je to, čo oni prezentujú. Toto je to, čím oni bojujú proti nenávisti. Nenávisťou. A toto poďme všetci spoločne odmietnuť, pretože ak jedna strana chce niečo, čo sama nerobí, tak si myslím, že to je minimálne trošku farizejské.
Pani prezidentka veľmi citlivo vníma túto situáciu, veľmi citlivo vníma všetko, čo sa deje v krajine, najmä to, čo sa jej nepáči. A ja veľmi citlivo vnímam svojho syna, ktorý je mojím všetkým. Môj syn, môj jediný syn je mojím pokladom. Je zmyslom môjho života, je všetkým, pre čo žijem. A takýto primitívny útok na môjho syna od liberálneho človeka, ktorý požaduje od nás slušnosť, toleranciu, ktorý chce zastaviť nenávisť, je minimálne farizejské. A z tohto dôvodu teraz verejne vyhlasujem, že tento zákon nepodporím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2022 15:25 - 15:25 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Otec je muž a matka je žena a naše deti nechajte na pokoji, je veta, ktorá už pomaly presahuje rozmer strednej Európy a hovorí sa o nej už všade tam, kde skutočne táto ideológia prerastá zo sociálneho rozmeru až do politického a nie je tomu inak ani na Slovensku. Totižto veľmi veľa počúvame o tolerancii, veľa počúvame o slušnosti, veľa počúvame o agresivite a veľmi veľa počúvame o štvaní spoločnosti proti LGBTI komunite. A opak je tiež pravdou. Ono totižto radikalizácia LGBTI komunity a ľudí, ktorí s nimi sympatizujú, sa dá doslova krájať na Slovensku a budem o tom hovoriť v rozprave k zákonu, ktorý predložila strana SaS, ktorý sa týka partnerských zväzkov.
Nemyslím si, že polarizácia spoločnosti vo vzťahu LGBTI alebo naopak LGBTI vo vzťahu k heterosexuálom pomáha tej komunite a pomáha verejnej diskusii. Skôr naopak, škodí. Škodí to aj nám a škodí to aj im. A ja by som skutočne chcel všetkých podporovateľov LGBTI požiadať o toleranciu našich názorov, o toleranciu nášho videnia sveta a o to, aby ho rešpektovali. A ak to bude, tak zároveň dôjde aj k tomu, že tá druhá strana bude rešpektovať ich tým spôsobom, akým si to oni želajú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.10.2022 11:40 - 11:40 hod.

György Gyimesi
Zvolávam členov finančného výboru dnes o 13.30 h v rokovacej miestnosti výboru pre financie a rozpočet.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.10.2022 14:25 - 14:25 hod.

György Gyimesi
Ja vám ďakujem, pán minister, za túto odpoveď. Je to veľmi významný záväzok, ktorý bol aj vo vláde Igora Matoviča, zároveň aj vo vláde pána premiéra Hegera. A ja vás beriem za slovo s tým, že ministerstvo zahraničných vecí nebude to, ktoré bude brániť k prijatiu tohto zákona. Ešte raz vám ďakujem za odpoveď.
Skryt prepis
 

5.10.2022 18:55 - 18:55 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Snáď trošku vydržíme aj po devätnástej hodine, ale musím zareagovať jednak na kolegu Šeligu a jednak by som aj v záverečnom slove chcel povedať dve vety.
Keď som v rozprave rozprával o ľuďoch, čiže o chlapcoch a o dievčatách a o tých, ktorí nevedia, čo sú, tak v politike sú takíto ľudia pre mňa symbolom ty, pán kolega Šeliga. Ty nevieš, čo si. Ty pochádzaš z kresťanskej Oravy, sám seba vyhlasuješ za konzervatívca a v júni a teraz odchádzaš, pretože pravda sa počúva ťažko, v júni, keď sme predložili tento návrh zákona, si povedal, že tým zakážeme aj vyvesovanie krížov. Ináč nikto ich nevyvesuje, ale si povedal jednu totálnu hlúposť, aby si sa zapáčil liberálnemu mainstreamu. (Reakcia z pléna.) Ty, ty, ešte raz, ešte raz, ty, ktorý sám seba vydávaš za konzervatívca, si tvrdil celkom falošne, že vraj týmto sa zakáže vyvesovanie krížov, aby si sa zapáčil niekomu, kto do teba teraz kope. A teraz ty nevieš, že čo si. To je po prvé.
Po druhé. Aký je problém v druhom čítaní upraviť tento zákon do podoby, aby vyhovoval aj vám, ktorí ste na pomedzí, či to podporiť, alebo nie. Aký je problém? Treba to vysvetliť. Máme na to druhé čítanie. (Reakcia z pléna.) To je, to je po, to je po druhé.
A po tretie. Ak si myslíš, že týmto svojím postojom, lebo vo vnútri s ním nesúhlasíš, ak si myslíš, že týmto si nájdeš sympatie liberálnych médií, tak sa veľmi mýliš. Tí ťa už odpísali dávno.
A teraz mi dovoľte, kolegovia, najmä z hnutia OĽANO, jednu poslednú vetu, ktorú by som chcel namieriť k vám. Úspech alebo neúspech tohto zákona bude závisieť od hlasov, ktoré získa alebo nezíska tento návrh práve v našom poslaneckom klube. Poslanecký klub hnutia OĽANO alebo jeho konzervatívna časť v tomto pléne si veľa úspechov nezažila a ja by som im chcel dopriať, ja by som chcel nám dopriať aspoň jeden úspech v podobe zákona, ktorý bude vyhovovať konzervatívnym kruhom. A preto ma, mi dovoľte, aby som vás požiadal o podporu tohto zákona napriek veľmi malej, ale o to ukričanejšej menšiny v našom klube, pretože si myslím, že tento zákon, dajme tomu aj po úpravách v druhom čítaní, môže byť veľmi prospešným a veľmi účinným zákonom v slovenskom právnom poriadku.
Ďakujem pekne. Toľko je, čo som chcel povedať v záverečnom slove.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2022 18:25 - 18:25 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Začnem od konca, pán kolega. Som síce koaličný poslanec od začiatku, ale od začiatku nesúhlasím s nomináciou Rastislava Káčera za ministra zahraničných vecí a nepovažujem ho za svojho ministra zahraničných vecí. Aj v súvislosti s týmito vyjadreniami, aj v súvislosti s jeho atakmi a útokmi na nás Maďarov. Pokračuje len v tom, v čom skončil pán váš minister Ivan Korčok.
Inak sa ti chcem skutočne poďakovať za konštruktívny prístup k tejto debate a toto je to, čo by sme tu mali robiť v pléne. Absolútne súhlasím s názorom, že na štátnych budovách okrem tej dúhovej vlajky, nemá viať ani zástava akejkoľvek ideológie, akejkoľvek alebo ideológie, ktorá popiera ľudské práva alebo ktorá nie je súlade s našou štátnosťou, ako si správne spomenul, môžu to byť, môže to byť vlajka Sovietskeho zväzu alebo inej, napríklad aj Bieloruska alebo Ukrajiny. V tomto s tebou úplne súhlasím, preto poprosím o podporu v prvom čítaní.
A v druhom čítaní, upravme ten zákon tak, aby vyhovoval všetkým. A je veľmi správne ak, ak sa bavíme o tom, že toto nie je namierené voči príslušníkom tejto LGBTI skupiny. Toto je ochrana štátnosti.
A môže sa vám zdať pritiahnuté za pačesy alebo sa vám nepáčiť, že to robí človek, ktorý je občanom Slovenskej republiky, ale maďarskej národnosti. Ale jednoducho je to tak. Mne skutočne na Slovensku záleží aj napriek tomu, že ma obviňujú z toho, že nie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis