Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

24.3.2022 o 15:39 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 15:14 - 15:15 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 10. júna 2022 a gestorský výbor do 13. júna 2022.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte k uvedenému návrhu rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.3.2022 15:39 - 15:41 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pán kolega Dostál, predkladateľ tohto návrhu, ako aj pozmeňujúceho návrhu už povedal prakticky všetko, čo sa povedať o tomto zákone, o jeho novele a aj o pozmeňujúcom návrhu povedať dalo. Tak mne už asi neostane nič iné, len sa poďakovať mu za nielen za tento, za tento zákon alebo za túto novelu, ale vlastne aj za jeho pôsobenie doterajšie, pretože v osobe Ondreja Dostála mali národnostné komunity silného zástancu v slovenskom parlamente. A mne osobne bude chýbať počas jeho výkonu mandátu štátneho tajomníka na ministerstve spravodlivosti.
Ale vrátim sa aj k tomuto zákonu. Áno, kultúra národnostných menšín obohacuje, obohacuje štát, obohacuje aj väčšinový národ a skutočne nevidím absolútne žiaden dôvod na to, aby sa tieto prostriedky niekedy aj v budúcnosti nemohli aj navýšiť. Obzvlášť považujem za podstatné zdôrazniť aj to, že toto navýšenie týchto prostriedkov prichádza v čase, kedy Slovenská republika čelí bezprecedentnému nárastu cien, inflácii, ešte stále nie sme po koronakríze a máme tu u suseda ťažkú vojnu, ktorá nás bude stáť ako štát veľa. A práve preto považujem za dôležité aj to, že práve v tejto chvíli minister financií vedel nájsť tieto peniaze v štátnom rozpočte a tieto peniaze vedel uvoľniť, za čo mu tiež patrí vďaka, takisto ako patrí vďaka aj všetkým predkladateľom návrhu, všetkým tým, ktorí podporili alebo sa spolupodieľali na vypracovaní tohto pozmeňujúceho návrhu, a napokon aj všetkým tým, ktorí za tento návrh zahlasujú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.3.2022 14:23 - 14:26 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, ja budem len skutočne krátko k tomuto zákonu. Myslím si, že je podstatné, aby aj tu v pléne odznelo to, čo sme schválili a prijali na výbore, na finančnom výbore, a to je veľmi významná pomoc pre všetkých tých, ktorí utiekli pred vojnou z Ukrajiny, hoci sa to môže zdať ako drobnosť, ale je to pre ďalší život a ďalšie pôsobenie tých utečencov na Slovensku mimoriadne dôležitá vec, a to je to, že títo občania budú môcť si otvoriť účty v slovenských bankách za výrazne jednoduchších podmienok, než tomu je teraz. Totižto účet, bežný účet potrebujú už prakticky všetci k napĺňaniu svojich každodenných potrieb a bez účtu sa jednoducho fungovať nedá.
Slovenská vláda, konkrétne ministerstvo financií na to myslelo a takýto zjednodušujúci predpis sa dostal práve do tohto, do tohto zákona, ktorý spočíva v tom, že títo občania Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou, disponujú pobytom, legálnym pobytom na území Slovenskej republiky, či už je to dočasné útočisko, alebo tolerovaný pobyt, budú môcť si otvoriť účet v slovenskej banke len na základe tohto potvrdenia a jedného dokladu, ktorý dokladuje ich totožnosť aj s fotografiou. Slovensko pomáha, vláda Slovenskej republiky pomáha, ako môže, a toto je ďalší jej príspevok k tomu, aby sme týmto občanom uľahčili ich život a poprípade, ak je to možné, tak ich integrovali čím viac. Musím podotknúť, že sa jedná o dočasné opatrenie, ktoré skončí 30 dní po tom, čo sa skončí to dočasné útočisko alebo tolerovaný pobyt. Tento, táto novela alebo tento pozmeňujúci návrh bol odkonzultovaný aj s Národnou bankou Slovenska, aby sa predchádzalo prípadným nejakým trestným činom súvisiacich s praním špinavých peňazí alebo s financovaním terorizmu. Také nie je možné, samozrejme, vkladať na účet neobmedzené množstvo ani opakovane po sebe. Ja si to myslím, že od 10-tisíc euro v hotovosti, ktoré je, si môžme dať na takýto účet vložiť, čo, si myslím, že je tiež dostatočná ochrana proti záujmom, resp. dostatočná ochrana záujmov Slovenskej republiky a Európskej únie ako takej.
Ešte raz, všetkým, ktorí sa na tomto podieľali, ďakujem a verím, že tak to aj schválime.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2022 9:54 - 9:56 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Nezvyknem počúvať vaše prednesy, ale zhodou všetkých okolností som bol v pléne, keď ste rozprávali tieto vaše hlúposti, a ja sa chcem opýtať, že či toto vôbec myslíte vážne, čo ste tu teraz povedali, pretože vy sa tu hrdíte a bijete do hrude, akí ste veľkí Slováci a ako si vážite Ústavu Slovenskej republiky, tú ústavu, ktorú absolútne nepoznáte, pretože poslanec hlasuje voľne, slobodne podľa svojho svedomia a presvedčenia, čo mu teraz idete, samozrejme, popierať.
Ale ja si osobne myslím, že oživujete túto dávno zabudnutú a prachom zapadnutú tému len z toho titulu, že vám tak strašne klesli preferencie, že viete, že toto je vaše úplne posledné volebné obdobie, keď sa pozeráte na parlament zvnútra. A ja vám chcem povedať, že vám toto nepomôže ani všetky tie sprostosti, ktoré ste doteraz narozprávali, pretože jednoducho ste v politike podľa môjho názoru po roku 2024 najneskôr skončili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 18:48 - 18:49 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem. Tak ja len tak v skratke kolegovi Tomášovi Lehotskému, áno, veď presne o tom som hovoril, že tie Slovenské národné noviny, alebo voči Slovenským národným novinám môžme mať výhrady, ale nemôžme posudzovať Maticu slovenskú ako celok len z pohľadu národných novín. Dokonca ministerstvo kultúry má v Matici slovenskej svojich nominantov, tak štát môže nejakým spôsobom zasahovať aj do, aj do týchto záležitostí. Čiže je vlastne aj úlohou štátu, aby to kontroloval, keď sa mu to nepáči. Ale posudzovať celú Maticu len v rá... len v súvislosti s jednými novinami, si myslím, že sa nezdá až také celkom korektné.
Kolegyni Pleštinskej veľmi pekne ďakujem. Vie presne, o čom hovorím. Máme, zdieľame ten istý názor a som veľmi rád, že si ho povedal aj nahlas. Kolegovi Dostálovi sa ospravedlňujem, že som dezinterpretoval jeho slová o tom, že chce zrušiť Maticu slovenskú, pardon, chce zrušiť financovanie štátne Matici slovenskej a naviazať ho len na nejaké projektové granty, čo, si myslím, že vo veľkej miere, ak by takýto návrh niekedy v budúcnosti prešiel, by znamenal likvidáciu tej inštitúcie alebo aspoň jej veľkej časti.
A pokiaľ som hovoril o, o tom, že Matica slovenská je organizáciou, ktorá skutočne presadzuje národno-konzervatívne hodnoty, tak to je fakt. To, že to robí aj Csemadok, je tiež fakt a to, že v Kultminore, a na to som upozornil už asi minulý rok, čo sa dialo, teraz hovorím len o maďarskej národnostnej menšine, pretože ostatné som neskúmal, tak to prirovnanie, ktoré som, som použil, je viac ako namieste.
A všetkým ostatným kolegom ďakujem za faktické poznámky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2022 18:32 - 18:39 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dámy a páni, patrí sa, aby som sa k návrhu tohto zákona vyjadril aj ja ako jeden zo spolupredkladateľov a ako jeden z tých, ktorý túto inštitucionálnu pomoc, fixnú inštitucionálnu pomoc Matici slovenskej presadzoval už od začiatku. A dovoľte mi aj, aby som vniesol trošku svetla do, do celej tej genézy, že ako k tomu vlastne došlo, pretože ak niekto hovorí to, že Matica slovenská sa nedá porovnávať so žiadnou inou inštitúciou a že nesúvisí absolútne ani s Csemadokom, ani s Kultminorom, pretože ten má svoje problémy, tak to celkom pravda nie je.
Totižto tak ako spomínal pán kolega Dostál, áno, Fond na podporu kultúry národnostných menšín má svoje technické problémy, to znamená tých 5 % z 8 mil. euro, ktoré dostáva ročne, mu nestačí, aby pokryli tie jeho výdavky, a tá technická norma, o ktorej hovoril pán kolega Dostál, mala zvýšiť tú, tých 5 % na 6 % a zvýšiť celkovú dotáciu na 8,2 mil., zákon, ktorý je v parlamente, je v druhom čítaní a o ktorom budeme hovoriť v apríli, tak tam sa navýši pozmeňujúcim návrhom táto dotácia na 8,3 mil., aby všetky ostatné národnostné menšiny, tak ako aj spomínala pani kolegyňa Vaňová, a tak ako to chceli aj, aj poslanci zo strany Sloboda a Solidarita, a ktorí podmienili podporu Csemadoku navýšením tejto dotácie, aby boli spokojní, aby sa im vyšlo v ústrety. Zároveň takáto istá požiadavka vyšla aj zo strany Matice slovenskej, a to musím podotknúť, že v tomto má pravdu pán kolegu Svrček aj pán kolega Taraba, a dokonca aj pán kolega Podmanický, ktorí ma s týmto problémom konfrontovali už v roku dvetisíc... myslím, že dvadsať, kedy došlo k prvému kráteniu finančných prostriedkov vo vzťahu k Matici slovenskej.
Ja osobne Maticu slovenskú nevnímam len cez Slovenské národné noviny, samozrejme, ja som si tam užil tiež od prívlastkov šovinista a neviem čo všetko, to je historický fakt, ono to tam ostane, je to tam dodnes. Ale ja Maticu slovenskú nevnímam len cez prizmu Slovenských národných novín, ale aj cez množstvo kultúrnych akcií, ktoré robia aj v... na južnom Slovensku a ktoré sme aj my v meste Veľké Kapušany, pokiaľ som tam bol prednostom, za osem rokov každoročne podporovali. Boli to vždy slušné akcie, na ktorých sme sa stretávali zástupcovia maďarskej národnostnej menšiny spolu so Slovákmi, a nikdy v živote medzi nami žiaden problém nebol, preto nevidím najmenší dôvod, aby Matica slovenská na svoju činnosť a na všetky tie úlohy, ktoré jej štát zveruje v rámci svojho, v rámci jej zákona, neprispieval fixnou sumou 1,5 mil. euro.
Vieme všetci veľmi dobre, že ministerstvo financií vykonávalo ako jedna z mála z takýchto inštitúcií aj audit, ktorý mal za úlohu si posvietiť na všetky výdavky, ktoré Matica slovenská má, a či tie výdavky sú plne v súlade s tým, čo jej zákon ukladá. Pokiaľ viem, došlo tam k nejakým menším pochybeniam, ale k nejakej závažnej po... závažnú pochybnosť vládny audit Matici slovenskej nezistil. Je na zvážení samotnej Matice, je na zvážení nás, či táto dotácia 1,5 mil. euro jej stačí na to, čo robí. Je na zvážení nás, aby sme, teda štátu, aby sme možno lepšie kontrolovali niektoré jej aktivity, niektoré jej výstupy, ale nikdy nemôžem súhlasiť ja ako Maďar žijúci na Slovensku s tým, aby sa Matica slovenská zrušila, to sa mi zdá skutočne pritiahnuté za pačesy, že najstaršiu inštitúciu Slovákov zrušiť, hovorím to - ešte raz - ako Maďar žijúci na Slovensku.
Tento problém ohľadom Matice slovenskej a podpory napr. Csemadoku alebo Kultminoru ja vnímam aj ako zrážku liberálneho a národno-konzervatívneho sveta, pretože pokiaľ Matica slovenská celý svoj... počas celého svojho trvania alebo počas celej svojej existencie práve presadzovala tieto národno-konze... národno-konzervatívne hodnoty, tak napr. taký Kultminor je trošku stavaný, stavaný ináč, ale napr. Csemadok je tiež národnokultúrnou inštitúcio... národno... je to kultúrnou inštitúciou Maďarov a je národno-konzervatívnou. Nepočul som zo strany konzervatívne naladených poslancov alebo poslancov vyznávajúcich konzervatívne hodnoty, hovoriť o tom, aby Matica slovenská nebola financovaná alebo aby bola zrušená, alebo sa jej akýmkoľvek iným spôsobom malo ublížiť, alebo jej zasahovať do jej, do jej činnosti. Je možné s týmto názorom nesúhlasiť, je možné s týmto názorom polemizovať a bol by som rád, keby, keby aj táto debata sa niesla aj v tomto duchu, pretože jednoducho z tohto pocitu sa ja osobne zbaviť nemôžem.
A na záver by som asi uviedol uviedol aj to, že ten, tá trojička tých zákonov, to znamená podpora národnostných menšín všetkých cez Kultminor, podpora Csemadoku a podpora Matice slovenskej, sú tri prsty jednej ruky, ktoré sa nedajú oddeliť, pretože v tejto koalícii platia aj dohody, a ja som všetky tieto dohody splnil do poslednej bodky, všetkých poslancov, ktorí mali akékoľvek požiadavky, všetkých poslancov, ktorí mali svoje požiadavky, ktorí mali svoje prosby, sú splnené a sú v Národnej rade. To znamená všetky tri inštitúcie dostanú svoj podiel peňazí a všetky tri by mali byť spokojné, alebo ak nebudú celkom spokojné, tak by mali byť uspokojené aspoň čiastočne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

16.3.2022 10:04 - 10:06 hod.

György Gyimesi
Ja by som len chcel oznámiť, že budeme o tomto zákone hlasovať dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 9:55 - 9:55 hod.

György Gyimesi
Čo je vaša vecná výhrada voči výdavkovým limitom? Už to povedzte, preboha, že čo je problém? V čom je problém s viazaním výdavkov štátneho rozpočtu? Pretože my to nevieme, aký je problém bývalého ministra financií okrem toho, že vieme, že je lenivý a si to neprečítal. Fakt nevieme. Treba to pomenovať. Urobte potom aspoň tlačovku alebo si to prečítajte, naštudujte a povedzte. Toto od vás potrebujem, nič iné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.3.2022 9:50 - 9:53 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Je mimoriadne zábavné sledovať tú paniku v očiach bývalého ministra financií, pretože zavádzame dlhovú brzdu. Okrem toho, že je úplne vystrašený, pretože on si myslí, že tu ešte niekedy budú vládnuť a čo bude, ak tieto výdavkové limity budú zavedené, tak je aj mimoriadne lenivý, pretože to mu musím pripomenúť, že Národná rada v zmysle ústavy zasadá neustále. To znamená, že aj o polnoci, aj o desiatej večer, aj o ôsmej a o piatej, vtedy, kedy sme my dostali tieto, tento pozmeňujúci návrh. Áno, má 19 strán, ale, pán poslanec, ty ako osoba zodpovedná za tieto zákony vo vašom poslaneckom klube, si si mohol kľudne dať tú námahu, tak ako som si ju dal ja a tak ako si ju dali moji kolegovia vo finančnom výbore a si si ten zákon mohol naštudovať. My sme nepočuli na výbore a ani tu v pléne ani jednu, jedinú vecnú výhradu vo vzťahu k tomuto pozmeňujúcemu návrhu alebo vo vzťahu k výdavkovým limitom ako takým.
Nerozumiem teraz to, čomu sa vy vlastne bránite, pretože vy ste v roku 2020 tri dni pred voľbami tu naschvaľovali zákony, ktoré absolútne neboli kryté v štátnom rozpočte. Vy sa tu hrdíte, že ste mali dlh jedno percento a neviem koľko. To bolo to vaše kreatívne, fiktívne účtovníctvo, pretože vy ste naprijímali zákony v hodnote 1,7 mld. euro, ktoré neboli kryté v rozpočte. To nehovorím ja. To hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, vaša Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Vy ste boli ministrom a ktorí v marci povedali, že máme najneudržateľnejšie verejné financie v Európskej únii. Čiže k tomuto vám gratulujem, pán bývalý minister.
A zároveň si si sám napľul do očí tým, čo tu teraz hovoríš, že kritizuješ zavedenie týchto výdavkových limitov, pretože to je to, na čo si mal ty alebo o čo si mal ty bojovať počas tvojho ministrovania. Spomínal si na výbore, že si poslancom Národnej rady od roku 2012. Vy ste vládli štyri roky sami. Vy ste mohli urobiť čokoľvek, čo by mohlo spôsobiť to, že naše verejné financie mohli byť udržateľné. Tá istá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ti tam napísala, že keby ste ich prijali v roku 2012, mali by sme 10 mld. euro k dispozícii. Dopady pandémie a tejto šialenej ukrajinskej krízy by boli oveľa menšie, občania by to pocítili menej a vy by ste tu mohli chodiť po parlamente so vztýčenou hlavou. Teraz ju budete musieť mať sklonenú veľmi nízko, pretože vy ste to nikdy neurobili, hoci ste mohli.
Vy ste klamali ráno, klamali ste na obed, klamali ste večer. A klamali ste aj vtedy, keď ste rozpočty prijímali, pretože už v tom čase ste vedeli, že ich nikdy v živote nedodržíte. A to vám tiež povedala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a vy ste sa tu za to zavzdušnili. Za pravdu sa nezavzdušňuje, za pravdu sa chodí so sklonenou hlavou, pán predseda, či pán podpredseda.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.3.2022 9:05 - 9:07 hod.

György Gyimesi Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výboroch Národnej rady.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1274 zo 16. februára 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko:
Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 7 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 301 zo 16. marca 2022.
Týmto uznesením výbor poveril spoločného spravodajcu, mňa, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis