Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2022 o 9:25 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2022 9:25 - 9:40 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán Tomáš, aj OĽANO malo vo volebnom programe to, že by mali ľudia rozhodovať v referendách o dôležitých veciach Slovenska. Čiže to, že to nechceme, to nie je pravda. To by bolo ideálne, keby sme tu mali Švajčiarsko. Ale vy ste dôkazom toho oslíkovania v tých svojich stranách, v ktorých ste prebehovali, a vy tu budete rozprávať, aké máme platy, veď si pozametajte pred vlastným prahom, za čo máte dom, kto vám pomohol a mne na tejto stoličke nezáleží, ja s radosťou pôjdem trénovať deti a budem sa venovať normálnejšej robote, ako sa pozerať na takých oslíkov, ako ste vy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.9.2022 9:10 - 9:25 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.
Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona, návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol ako aj gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval na návrh, prerokoval návrh ústavného zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.9.2022 9:10 - 9:25 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Kolegovia, prosím vás pekne, budeme hlasovať teraz o tomto, takže pokiaľ nemáte nič nutné, tak bolo by dobré zostať v sále. Ďakujem pekne.

Andrejuvová, Anna, poslankyňa NR SR
...Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 13. septembra 2022 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Prezidentka Slovenskej republiky dňa 13. septembra 2022 prijala demisiu členov vlády Slovenskej republiky Richarda Sulíka, Márie Kolíkovej a Branislava Gröhlinga, poverených riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Po prijatí demisie členov vlády Slovenskej republiky si Richard Sulík, Mária Kolíková a Branislav Gröhling počnúc dňom 13. septembra 2022 začali uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Miroslavovi Žiakovi a Milanovi Laurenčíkovi, ktorí 1. apríla 2021 nastúpili ako náhradníci za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňované mandáty poslancov Richarda Sulíka a Branislava Gröhlinga, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 13. septembra 2022 a Alexandre Pivkovej, ktorá 1. apríla 2021 nastúpila ako náhradníčka za stranu Za ľudí na neuplatňovaný mandát poslankyne Márie Kolíkovej, zanikol mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky dňom 13. septembra 2022.
Zánikom mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Žiak a Milan Laurenčík zostávajú náhradníkmi za stranu Sloboda a Solidarita a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí a Alexandra Pivková zostáva náhradníčkou za stranu Za ľudí a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Predkladám návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo 14. septembra 2022 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. že prezidentka Slovenskej republiky dňa 13. septembra 2022 prijala demisiu členov vlády Slovenskej republiky Richarda Sulíka, povereného riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Márie Kolíkovej, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Branislava Gröhlinga, povereného riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Po prijatí demisie členov vlády Slovenskej republiky si Richard Sulík, Mária Kolíková a Branislav Gröhling počnúc dňom 13. septembra 2022 začali uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
2. že podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Miroslavovi Žiakovi, ktorý 1. apríla 2021 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 13. septembra 2022, Milanovi Laurenčíkovi, ktorý 1. apríla 2021 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga a ktorý bol v tajnom hlasovaní dňa 30. apríla 2021 zvolený za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 13. septembra 2022, Alexandre Pivkovej, ktorá 1. apríla 2021 nastúpila ako náhradníčka za stranu Za ľudí na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Márie Kolíkovej, zanikol mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky dňom 13. septembra 2022;
3. zánikom mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Žiak a Milan Laurenčík zostávajú náhradníkmi za stranu Sloboda a Solidarita a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí, Alexandra Pivková zostáva náhradníčkou za stranu Za ľudí na kandidátnej listine v pôvodnom poradí;
4. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

13.9.2022 17:55 - 18:05 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegynky, kolegovia, nebudem veľmi dlho rozprávať, pretože pán Gyimesi toho povedal naozaj dosť, aj keď nie všetky, ani zďaleka všetky kauzy. Pán Kremský vám dohovoril do duše, že ako by ste sa mali vlastne na do dívať. A ja vás trošku podvihnem mandle, keď dovolíte.
Dovoľujem si začať úryvkom z textu Karla Kryla, "na rohu ulice vrah o morálce káže". Tento úryvok som nepoužil pretože že by bol vo svojej podstate pekný, ale je to v tejto situácii pravdivý a výstižný. Máme tu totiž ďalší diel zdá sa nekomerčnej telenovely, Jednoduchý Robko". Ďalší diel frašky na tému odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca. Krátky obsah tohoto dramatického veľdiela môžeme zhrnúť takto: Jeden maličký diktátor amatér si spravil z práva a zo zákona toaletný papier. Sprivatizoval si, lepšie povedané, ukradol políciu, prokuratúry, súdy, dokonca celý štát. A pod vplyvom drogy zvanej beztrestnosť začal zbojníčiť, klamal ale nikto to, nikdy sa to nenaučil. Kradol ale nevie to. Lúpil obojručne na drzáka systémom Pat a Mat. On je v podstate taký Patlal a Matlal. Na čo siahol to zničil, ale vždy z toho mal osobný prospech. A zrazu sa mu zrútila jeho ilúzia o beztrestnosti a to je podstata tohto príbehu. Nie je to o Romanovi Mikulcovi, nie je to o vyšetrovateľoch, je to len a iba o panickom strachu potkana zahnaného do kúta, ktorý sa chce zbaviť hrozby spravodlivého trestu za svoje zločiny. To už vie každé malé dieťa. Rovnako ako každé malé dieťa vie čo táto osoba napáchala aj so svojou organizovanou skupinou. Ľudsky sa to dá pochopiť, lebo netopí stratou pamäte. Vie čo napáchal a vie aký trest ho za to čaká.
Na Slovensku je podstatný kontext, nie je ani tak dôležité čo niekto hovorí. Dôležitejšie je kto to hovorí a prečo to hovorí. Totižto toxická história Roberta Fica už poučila každého občana tejto krajiny že táto osoba klame, vždy klame. Klamstvo je jeho podstata DNA. Je nezlučiteľný s pravdou ako čert so svätenou vodou. Ak niekto klame ako klamár, rozpráva ako klamár a koná ako klamár je to Robert Fico. Ak by náhodou povedal, že tráva je zelená, je naozaj veľmi vážny dôvod začať o tom pochybovať. Samotné odvolávanie ministra nemá nič v sebe veľa logiky. Je skôr poháňané panickým strachom, ktorý prerástol do patologickej nenávisti. Príčinou problémov predkladateľa tohto návrhu totižto nie je minister Mikulec ale sám predkladateľ. Jeho problém nie je v tom čo si myslí Roman Mikulec, ale to čo o Robertovi Ficovi vedia občania. O jeho činoch, zločinoch i následkoch. A toto s odvolaním ministra tento pácha, tohoto sa s odvolaním ministra tento páchateľ nezbaví. Neexistuje taký čistiaci prostriedok ktorým by sa očistil.
Musím tiež skonštatovať, že pán minister prišiel o veľkú časť svojich podporovateľov práve z toho dôvodu, že predkladateľ tohto návrhu ešte stále nie je ubytovaný v príslušnom uzavretom zariadení na celodennej strave, ale môže voľne behať na slobode a ďalej škodiť tajne občanom. Ak je teda minister Mikulec zodpovedný za postup orgánov činných v trestnom konaní, čo určite nie je, napriek tomu že to JUDr. Fico tvrdí, mal by sa mu skôr poďakovať. Nemá zmysel sa podrobne zaoberať dôvodmi uvedených v predloženom návrhu. Sú to stokrát vyvrátené klamstvá, fabulácie, krkolomne účelové konštrukcie, ktoré okolo pravdy ani len nešli. Ak by na základe tohoto takto vykonštruovaných rozprávok bola posudzovaná činnosť Roberta Fica bol by už dávno odsúdený na niekoľko trestov doživotného žalára. Ak by mal iba zlomok sebareflexie a morálky musel by spáchať rituálnu samovraždu. Nie, ale jemu sebareflexia ani morálna nehrozí.
Prečo je pre mňa tento návrh neprijateľný? V prvom rade, že na to nie je žiadny relevantný dôvod, okrem výmyslov a fabulácii uvedených návrh najväčším klamárom v tomto parlamente. A v druhom rade je to naivný a prehľadný pokus páchateľov vyhnúť sa zodpovednosti a oklamať spravodlivosť.
Síce už ťažko zvráti tento, zvráti vývoj. Fakty sú jasné aj malému dieťaťu a až taká poprava práva, aby títo páchatelia sa vyhli zodpovednosti nie je možná ani na Slovensku. Odvolanie pána ministra však môže spomaliť konečné nastolenie spravodlivosti, čo by žiadny slušný, čo žiadny slušný človek nemôže podporiť. Slovensko si za éry Ficových vlád vytrpelo príliš veľa, utrpelo množstvo traumatizujúcich rád doteraz nevyliečených. Je potrebné túto kapitolu konečne so cťou uzavrieť, napraviť krivdy a zločiny a nastoliť spravodlivosť. A k tomu činnosť ministerstva vnútra pod vedením ministra Romana Mikulca síce pomaly ale jednoznačne smeruje.
Treba si uvedomiť kto a prečo predkladá tento návrh. Je to úplne jasné. Predkladá ho človek s mimoriadne toxickou históriou. Vždy manipulatívne rozdeľoval spoločnosť cieľom získať osobný prospech. Teraz opäť rozdeľuje spoločnosť. Vytvoril novú barikádu. Na jednej strane slušní ľudia presadzujúci spravodlivosť a právo, na druhej strane mafia. Každý má dnes možnosť si vybrať na ktorú stranu sa postaví. Či na stranu spravodlivosti a práva, alebo na stranu mafiánskej chobotnice Roberta Fica. Ja budem s plnou vážnosťou hlasovať na strane spravodlivosti proti návrhu Roberta Fica, lebo v kolobehu dejín opäť uvidíme "na rohu ulice vrah o morálce káže". Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

13.9.2022 17:55 - 18:05 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ešte nie je žiadny dôkaz, že to tak naozaj bolo. To, že niekto tvrdí, že to má v mobile, to že niekto pošle akože nejaký screenshot, ja vám takých screenshotov na photoshope vyrobím na kilá. A vy takého nezmysli tu šírite v národnom parlamente Slovenskej republiky ako dôkazy a týmto tu idete operovať a na nás tlačiť. Nebuďte smiešni. My naozaj nie sme takto naivní. Nie sme tak naivní aby sme nevedeli ako sa robia spravodajské hry, ako sa robia dezinformačné kampane. Ako sa ľudia, ktorí majú za ušami snažia zakrývať svoje špinavé svedomie. Nie sme takto naivní. Prosím vás, toto na nás naozaj neskúšajte. Ďakujem.
Skryt prepis
 

13.9.2022 17:40 - 17:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená Národná rada, ctení kolegovia, veľa vás tu už nie je a ja už som ani nechcel vystupovať, pretože už toho tu bolo veľa povedané, ale len také malé zhrnutie, aby som nemusel reagovať na každého vo faktickej.
Spomínate tu kauzy, hovoríte o nich ako o faktoch, ako o niečom čo je dokázané, čo je jasné. Pán Mazurek tu opakoval opäť kauzy a dokedy ešte a strieľanie detí a pod. Prosím vás, toľko naivity ako v tejto rozprave dneska, som už dávno nepočul. Vy skutočne informácie zverejnené v bulvárnych médiách, považujete za overené a dokázané fakty, ktorými operujete v národnom parlamente Slovenskej republiky? Vy si z nás všetkých naozaj uťahujete? Ešte nás tu tým chcete citovo manipulovať, že my, my kresťania a pod toto sa podpisujeme? Vám nič nehovorí niečo také ako napr. spravodajská hra? Vám nič nehovorí o tom, že dezinformácie sa využívajú na zmätenie ľudí, celých národov, celých svetadielov. Vy podliehate dezinformáciám, ktoré sa tu šíria s cieľom nejakého politického preskupenia?
Skúsim vám povedať, čo je to spravodajská hra, ak to neviete. Predstavte si, že ja dnes tu poviem dole, do televízie, že zajtra bude pršať. Prídem domov a manželka mi povie, zajtra bude pršať. Áno, odkiaľ to vieš? Počula som to v televízii. Moja manželka nie je taká naivná, aby takémuto niečomu podľahla, ale toto je presne to, čo vy tu dnes šírite. Písal to bulvárny denník, lebo to povedal niekto. Bez dôkazov, bez akéhokoľvek overenia si tých informácií. To, že to niekto povedal a bulvárny denník, alebo týždenník, alebo čokoľvek to napísal, ešte nie je žiadny dôkaz, že to tak naozaj bolo. To, že niekto tvrdí, že to má v mobile, to že niekto pošle akože nejaký skreenshot, ja vám takých skreenshotov na fotoshope vyrobím na kilá, a vy takéto nezmysly tu šírite v národnom parlamente Slovenskej republiky
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2022 17:10 - 17:25 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
A ja zároveň viem aj o tom, že v zmysle Trestného zákonníka každý, kto sa dozvedel o trestnom čine, je povinný ho oznámiť. A oznámiť ho orgánom činným v trestnom konaní a nie novinárom z Plus 7 dní. Takže sa pýtam, ak teda k tomu skutočne malo dôjsť a ja neviem, či k tomu došlo alebo nie, ja sa len môžem domnievať, že nie, tak prečo tu nepodali to trestné oznámenie tak exponovanej kauzy u tak exponovanej osoby, ako je samotný minister vnútra. Mne sa zdá zase čudné toto. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2022 17:10 - 17:25 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ja zareagujem na pána poslanca Suju, chvalabohu, že sa vrátil. Nie, táto rekapitulácia nemala za úlohu a za cieľ kohokoľvek zbavovať zodpovednosti za prípadné poškodzovanie majetku alebo, áno, poškodzovanie majetku štátu, za korupciu, za zneužitie právomocí. Nie. Toto bolo pripomenutie toho, čo sa tu dialo v minulosti a čo vyčítate teraz, že sú to dve absolútne neporovnateľné veci. A to, že tieto veci sú absolútne neporovnateľné, nás presvedčil aj samotný navrhovateľ, ktorý k danej veci povedal možno tri vety, pretože tam nič nie je. A keď nič nie je, ani Boh neberie. A to viete vy všetci.
A pokiaľ ide o svedkov, ktorí hovoria o tom, že Roman Mikulec mal vziať úplatok stotisíc eur, tak ja som nepočul, ale môžem sa mýliť, nepočul som o tom, že by títo svedkovia tieto tvrdenia hovorili v policajnej zápisnici, aby podali trestné oznámenie. Bolo to tak, ako hovorí pán kolega Kremský, zverejnené v jednom bulvárnom časopise na jednej, v jednej nahrávke, ktorá sa celkom jasne a celkom zreteľne bola urobená. Náročky bola urobená umelo a ktorá nemá absolútne nič spoločné s pravdou.
Takže bol by som rád, keby sme v týchto chvíľach v takýchto dosť vážnych veciach a vážnych obvineniach hovorili pravdu a hovorili fakty. Nič také sa zatiaľ nestalo a ak sa také niečo stalo, áno, minister Mikulec potom bude musieť odísť. Ale kým to je len na papieri bulvárneho časopisu jednej bulvárnej debaty, tak to nemá absolútne žiadnu vypovedaciu hodnotu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2022 17:10 - 17:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán kolega Gyimesi, že si to tu tak zrekapituloval a myslím si, že presne toto je dôkaz tejto kauzy, ktoré si spomínal a ktoré si konkrétne pomenoval aj s vyčíslením toho, toho obrovského ukradnutého majetku štátu, štátu, majetku občanov, každého z nás, ktorý sa tu realizoval počas Ficových vlád. A presne toto je dôkaz toho, prečo ľudia zo SMER-u 1 a SMER-u 2 HLAS-u dokážu preciedzať komára, ale toho obrovského slona, ktorý je v tejto miestnosti a ktorého vidieť a ktorého nevidieť, je veľké umenie, lebo ho vidieť. Toho slona nechcú vidieť a toho dokážu prehliadnuť okamžite. A ja verím, že sa to veľmi ťažko počúvalo, však napokon nebol tu ani len jeden poslanec HLAS-u a aj zo SMER-u tu nikto nebol v jeden čas, vytratili sa proste ako smrad, pretože takéto veci sa veľmi ťažko počúvajú.
A keď tu pán Suja spomína nejakú kauzu stotisíc (reakcia z pléna), ja reagujem na Gyimesiho (reakcia z pléna), tú kauzu, tú kauzu (zaznel gong) priniesol... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Áno. Pán poslanec, poprosím vás, nemusíte trieskať, pán kolega, pokojne zostaňte a vy reagujte, prosím, na poslanca Gyimesiho. (Povedané súbežne s rečníkom.)

Kremský, Peter, poslanec NR SR
... bulvár s tým, áno, tú spomínanú kauzu priniesol bulvár s tým, že Imrecze a Dzurian sa rozprávali o tom, že vraj počuli, že. Tak toto je dôkaz? Toto sú svedkovia? Veď nebuďte smiešni. Aspoň si nájdite dôvody, ktoré sú hodnoverné. Takže ďakujem, že si to zrekapituloval a myslím si, že naozaj bolo by dobré, aby sme tu počuli reálne argumenty a nie takéto zámienky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2022 17:10 - 17:25 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
kauzách, ktoré sa udiali v Lesoch Slovenskej republiky a mám ich tu vypísaných asi šesť, ale poviem vám aspoň dve najvyššie. Za 14 miliónov eur prenájom poľovných revírov firmám spriaznenými vláde, firma spriaznená SMER-u kupuje drevo od štátu lacnejšie, štát stráca 4 milióny euro ročne, to je dokopy 12 miliónov euro. Chemické postreky v lesoch sú predražené o 50 %, to je 9 miliónov euro atď., takto by som mohol pokračovať až do nemoty. Stravné lístky. Neexistoval jeden jediný segment, neexistovalo jedno jediné ministerstvo, neexistoval štátny podnik, ktorý by ste vy netunelovali. Nie v stovkách tisíc eur, v miliónoch.
My sa tu teraz bavíme skutočne o jednej, o jednej, o jednom verejnom obstarávaní, o jednej zmluve, ktorá z pohľadu štátneho rozpočtu neznamená nič a dvojnásobne nie vtedy, ak bola uzatvorená plne v súlade so zákonom. Takže ja skutočne nevychádzam z údivu, pretože ak tie skutočné dôvody na odvolanie Romana Mikulca sú tie, o ktorých hovoríte a ktoré sa potvrdia, tak tie áno, o tých sa môžme baviť, že tie by mohli byť tým spúšťacím mechanizmom, ktorý by mal vyústiť v odchod ministra vnútra. Avšak tie sa doteraz nepotvrdili ani jedny. Tak ste si vymysleli kauzu za 200-tisíc eur, ktorá takisto neexistuje.
Ja keď som si vypočul príhovor alebo, pardon, príspevok navrhovateľa pána predsedu Fica, videl som, že ten nie je tak oduševnený ako on väčšinou zvykne byť, a to tiež svedčí o tom, že táto, toto odvolávanie je absolútne vymyslené. Tento človek jednoducho nemal ani motiváciu tu hovoriť, lebo nemal o čom. Tu neboli, tu jednoducho nie sú dané dôvody na odvolávanie ministra vnútra.
Úprimne vám poviem, že keď som sa rozhodol, že prídem do tejto rozpravy rečniť, mal som, mal som taký plán, cieľ, že vám tieto kauzy tu prečítam všetky bez akéhokoľvek ďalšieho odôvodnenia, pretože o všetkých kauzách sa hovorilo veľa, písalo sa o nich veľa a z niektorých už boli aj trestnoprávne dôsledky, ale považujem to teraz v tejto chvíli už za absolútne zbytočné. To, čo som mal možnosť doteraz prečítať a čo som prečítal, sú radovo, radovo väčšie kauzy, než to, o čom sa bavíme teraz. A hovorím to tretíkrát, bavíme sa o tom tak, že toto kauza ani nie je. Preto vám ďalej nebudem pripomínať tieto prehrešky v desiatkach a v stovkách miliónov eur v týchto, v tomto mojom elaboráte, je ich 238 v sume 5 miliárd 913-tisíc eur, miliónov eur, takže nebudem ďalej rozprávať toto číslo a tieto čísla, skutky a fakty hovoria za seba.
Preto nemôžem podporiť odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis