Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

17.3.2022 o 15:14 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Zodpovedanie otázky 17.3.2022 15:14 - 15:14 hod.

Krúpa Juraj
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 14:59 - 15:00 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len, tá firma Oldrati, ktorú sme spomínali, ona nesídli v žiadnom priemyselnom parku, táto firma má samostatný pozemok, samostatnú budovu a sídli úplne inde, ako je priemyselný park, teda nie je napojená na priemyselný park a tam nastal, nastal hlavne problém s cenou energií, pretože oni mali svojho dodávateľa elektriny od roku 1996 a ten v roku 2022 skrachoval a im zázračne tie ceny vyskočili o 300-400 % a v súčasnosti s nimi nikto nechce uzatvoriť zmluvu. A oni tým pádom už nemôžu vyrábať.
Pretože ak je nejaká fyzická osoba, tak to preberie štát v úvodzovkách, lebo tá posledná inštancia a dodáva za dohodnuté ceny. Lenže im tá firma, ktorá im dodávala elektrinu, skrachovala, už na trhu nie je a v súčasnosti majú násobne väčšie sumy. A nikto s nimi nechce uzatvoriť zmluvu.
Pre tú firmu je to nereálne, ak nemá zmluvu so žiadnou spoločnosťou na dodávku elektriky, fungovať. To je ten najväčší problém. Ona má aj zákazky, ona by klasicky vedela fungovať, ak by mala zazmluvnené ceny, ktoré mala. Ale zmluvu s nimi nikto nechce uzatvoriť. Možno prípadne nejaká zmena legislatívy, že ak nejaká spoločnosť, ktorá dodáva tie energie, skrachuje, tak aspoň štát nejako pomôže zabezpečiť alebo pripraviť novú zmluvu pre spoločnosť, aby mala tie zľavnené ceny energií, aby naďalej mohla pokračovať v svojej výrobe.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.3.2022 12:00 - 12:00 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem. Pripomínam kolegom zo školského výboru, že ihneď teraz o dvanástej pokračujeme v prerušenej schôdzi výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.3.2022 12:00 - 12:00 hod.

Krúpa Juraj
Taktiež by som chcel oznámiť rokovanie brannobezpečnostného výboru k lex Ukrajina 2 o 13.30. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.3.2022 11:59 - 12:00 hod.

Kremský Peter
Pán predseda, chcel by som ohlásiť schôdzu Výboru pre hospodárske záležitosti dnes o 13.30 v miestnosti myslím, že 149a. Dostali ste ste aj do mailov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 10:59 - 10:59 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som taktiež chcel vyzvať našich kolegov poslancov, aby podporili danú legislatívu, pretože v parlamente prijímame množstvo zákonov, ktoré reálne pomáhajú samosprávam meniť veci a len taký príklad máme aj v našom meste Humenné. Množstvo budov, o ktorých sa súkromní podnikatelia vôbec nestarajú, budovy sa začínajú rozpadať a práve týmto zákonom máme aspoň aké také páky, aby s tými budovami konečne niečo robili, tak budem veľmi rád aj ako spoločný spolupredkladateľ, aby získali k danému zákonu čo najväčšiu podporu poslancov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.3.2022 10:49 - 10:54 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem. Hlasovanie dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.3.2022 10:42 - 10:44 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
(Rečník sa obrátil smerom na predsedajúceho. Reakcia predsedajúceho: "Už.") Dobre. Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 933. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2022 10:39 - 10:40 hod.

Kerekréti Ján
Ďakujem pekne a budem rád keď nás podporíte o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2022 10:36 - 10:38 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 932. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady v č. 967 z 25. februára 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis