Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.2.2022 o 9:40 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.2.2022 9:40 - 9:42 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vďaka, Milan, za tvoj príspevok do rozpravy. V roku 2005 som pol roka pracovala ako výjazdový psychológ do záchytných a pobytových utečeneckých táborov. Vtedy bolo tých migrantov a tých žiadateľov o azyl trošku viac ako teraz, možno desaťnásobne, avšak častokrát to bolo iba preto, že boli zachytení na našom území, pretože Slovensko je stále iba tranzitnou krajinou. Väčšina tých ľudí túži ísť do Nemecka, do Rakúska, do Francúzska, Španielska, Škandinávie. Takáto je situácia.
Počet udelených azylov od roku ’93 do súčasnosti je 900. Za minulý rok to bolo 29 priznaných azylov. Musíme uznať, že 903 z počtu podaných žiadostí 56-tisíc nie až tak veľa, a ako Milan už aj spomínal, ľudia, ktorí žiadajú o azyl, a ľudia, ktorí ten azyl dostanú, to sú naozaj ľudia, ktorí sú reálne ohrozený vojnou, nepokojom alebo prenasledovaním z náboženských, rasových a iných dôvodov.
Nebavíme sa tu o ekonomických migrantoch. Bavíme sa tu naozaj o pomoci ľuďom, ktorí sem prídu bez čohokoľvek na to, aby mali kde bývať, aby mali strechu nad hlavou, aby sa naozaj mohli integrovať do spoločnosti. Spoločnosť musí vždy podať ruky tým, ktorí tú pomoc potrebujú, pretože ak by sme sa tvárili, že problém neexistuje, alebo sa ho snažili nejako vymietiť, otočilo by sa to tak či tak proti nám. Tiež som smutná z toho otáčania tejto témy s cieľom získavania politických hlasov a bavíme sa tu naozaj o rôznych veciach, pretože toto je naozaj oblasť, ktorá, v ktorej máme možnosť preukázať solidaritu, a keď si to porovnáme s inými krajinami v Európe, tak tých žiadateľov aj tých udelených azylov je naozaj veľmi máličko. A myslím si, že musíme byť v prvom rade ľuďmi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.2.2022 9:37 - 9:40 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, pôvodne som neplánoval vystúpiť, ale očakával som, že tento zákon zneužijete na sebaprezentáciu a úplne, by som povedal, neférovým spôsobom ho vyložíte verejnosti.
Mňa veľmi mrzí, že v tejto miestnosti hovoria o nelegálnej migrácii a o azylantoch ľudia, ktorí v živote možno ani nelegálneho migranta nevideli. Ja som sa tejto téme, páni, venoval roky. Na rozdiel od vás som viackrát navštívil Útvar policajného zaistenia v Sečovciach pre cudzincov, Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach, oddelenie hraničnej kontroly na slovensko-ukrajinskej hranici, takisto Záchytný tábor v Humennom a dovolím si povedať, že aspoň som trošku pričuchol k nelegálnej migrácii a k azylantom.
A čo ste nepovedali verejnosti, je to, že tento zákon o azyle má vlastne, jeho hlavná zmena je o tom, že doteraz sme čerpali peniaze pre azylantov z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, z peňazí Európskej únie. Tieto peniaze na niekoľko mesiacov, keď tento fond nebude funkčný, stratíme a to znamená, že ak nenájdeme finančné prostriedky vo vlastnom rozpočte, tak sa nám budú azylanti motať kde, páni, a nelegálni migranti? Po uliciach? Budú na staniciach? (Reakcia z pléna.) No, ale to je realita, pán poslanec. To je realita. Vy keď nenájdete finančné prostriedky na to, aby sme tých ľudí umiestnili v špeciálnych zariadeniach, kde majú byť, tak potom budú sa nám voľne potulovať po uliciach? Toto vy chcete?
A viete, o akej sume sa bavíme? Tu strašíte ľudí, že neviem koľko pôjde z rozpočtu. Ide o 60-tisíc eur na rok 2022. Na ďalšie roky, 2023, ’24: 130-tisíc eur. Vy stále tu rozprávate v rozprave, ako keby hordy nelegálnych imigrantov a utečencov zaplavovali Slovensko. Sám dobre viete, že kontinuálne takmer každý rok je približne 300 žiadateľov o azyl na Slovensku. A azyl dostane možno 20 ľudí - max... 20-30. To je podľa vás nejaká horda migrantov, ktorá tu vlastne oberá štát a rozpočet o veľké finančné prostriedky? Je to absolútny nezmysel.
Takže... Za ďalšie. Hovoríte o solidárnosti. Keby ste bol niekedy v záchytnom tábore, tak by ste videl matky s deťmi na rukách, ktorí prichádzajú z utečeneckých krajín, kde im ide o život, a nemajú nič, pán Mazurek, nič, len holý život. Choďte do záchytného tábora v Humennom. Uvidíte tam ix matiek, ako tam držia za rúčky deti malé, majú ročné deti na rukách, nemajú nič. Ušli pred smrťou, pred hladom, pred vyhrážkami. A my týchto ľudí máme nechať napospas osudu, keď prídu sem na Slovensko?
A za ďalšie. Nestrašte ľudí pre nelegálnych migrantov, azylantov Slovensko nie je zasnúbená zem, pokračujú ďalej. Pokračujú ďalej. To nemá zmysel, s vami debatovať.
Dobre, ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

16.2.2022 9:08 - 9:10 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 827). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.2.2022 18:49 - 18:53 hod.

Vons Peter
Ďakujem. Hlasovať budeme zajtra o 11.00 hodine.
Skryt prepis
 

15.2.2022 18:39 - 18:42 hod.

Vons Peter
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.2.2022 18:37 - 18:38 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne, ktoré sa konalo 15. februára 2022. Išlo o opakovanú voľbu.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 111 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 111 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní v opakovanej voľbe o návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 111 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 4 neplatné a 107 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
- za Marek Švec - za 0, proti 16, zdržalo sa 91,
- za Martina Vavra - za 27, proti 8 a zdržalo sa 72.
Na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní v opakovanej voľbe za zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne nebol zvolený ani jeden z navrhovaných kandidátov.
Keďže nebol zvolený potrebný počet členov rady, vykoná sa nová voľba.
Overovatelia poverujú svojho člena Petra Dobeša oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.2.2022 17:00 - 17:05 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi uviesť spravodajskú správu. Podľa § 35a zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje trinásťčlenná rada. Členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky a piatich členov na návrh princípu pomerného zastúpenia politických strán a hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, a to na návrh výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Funkčné obdobie členov rady fondu je tri roky.
Vláda Slovenskej republiky predložila dňa 4. februára 2022 návrh na voľbu troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu a to:
1. Petra Radošinského
2. Branislava Skladaného
3. Štefana Žida
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na svojej 76. schôdzi dňa 8. februára 2022 prerokoval návrh vlády na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu a vo svojom uznesením č. 198 konštatoval, že predložené návrhy spĺňajú ustanovené podmienky a sú v súlade s príslušnými ustanoveniam zákona č. 330/1991 Zb. Zároveň odporučil Národnej rade, aby zvolila podľa § 35a zákona č. 330 o pozemkových úpravách na návrh vlády troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to: Petra Radošinského, Branislava Skladaného a Štefana Žida.
Výbor odporučil voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh vlády uskutočniť verejným hlasovaním spoločne. Voľba sa uskutoční formou technického zariadenia, to znamená toho, ktoré máme vo svojich laviciach.
V súlade s čl. 2 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov požiadal predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie listom politické strany a politické hnutia, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady o zaslanie návrhov kandidátov na členov Rady Slovenského pozemkového fondu. Výbor dostal nasledujúce návrhy kandidátov na členov Rady Slovenského pozemkového fondu:
1. Františka Haníka
2. Martina Lukačoviča
3. Petra Poláka
4. Michaelu Rakovickú
5. Milana Romana
6. Dalibora Steindla
7. Miloša Šimončiča a
8. Dagmar Valuchovú
(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, keby ste chvíľočku počkali.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, poprosím o pokoj. Vypočujme si záverečné slová pána poslanca Fecka, aby sme mohli potom pristúpiť k hlasovaniu.
Ďakujem, nech sa páči.

Fecko, Martin, poslanec NR SR
Bližšie charakteristiky kandidátov sú uvedené v prílohe č. 1 predloženého materiálu.
Výbor prerokoval predložené návrhy a konštatoval, že kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb. Výbor vo svojom uznesení č. 199 z 8. februára 2022 odporučil Národnej rade,
aby odvolala podľa § 35a zákona č. 330/1991 Zb. Jána Ilavského z funkcie člena Rady Slovenského pozemkového fondu a zároveň aby na návrh výboru zvolila piatich členov Rady Slovenského pozemkového fondu z navrhnutých kandidátov. Zároveň aby vykonala opakovanú voľbu na schôdzi Národnej rady v prípade, že vo voľbe nebude zvolený potrebný počet kandidátov s tým, že do opakovanej voľby postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.
Výbor odporučil odvolanie a voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh výboru uskutočniť verejným hlasovaním. Odvolanie sa uskutoční formou technického zariadenia a voľba členov Rady SPF na návrh výboru formou hlasovacieho lístka. Výbor ma poveril vo svojom uznesení č. 200 zo dňa 8. februára 2022 vystúpiť na schôdzi Národnej rady a predniesť na nej návrh výboru, vrátane návrhu uznesenia Národnej rady, ktoré je prílohou predmetnej tlače.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k tejto veci.
Skryt prepis
 

15.2.2022 16:38 - 16:41 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Návrh na voľbu zástupcu do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predkladá Národnej rade Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, do ktorého pôsobnosti Sociálna poisťovňa patrí. Dôvodom na voľbu zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok do Dozornej rady Sociálnej poisťovne je zánik členstva uplynutím päťročného funkčného obdobia. Výbor pre sociálne veci vzal na vedomie zánik členstva Jána Lipianskeho, zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok v Dozornej rade Sociálnej poisťovne, z dôvodu uplynutia päťročného funkčného obdobia dňom 10. februára 2022.
Jednota dôchodcov na Slovensku navrhla za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Michala Kotiana. Súčasne výbor konštatoval, že doručený návrh kandidáta za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne bol predložený v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky stanovené zákonom. Bezúhonnosť navrhnutého kandidáta je preukázaná výpisom z registra trestov. Uznesením č. 171 z 9. februára 2022 výbor súhlasil s predloženým návrhom a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok Michala Kotiana.
Výbor ďalej odporúča podľa § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498 voľbu vykonať verejným hlasovaním použitím technického zariadenia.
Zvolený je ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Opakovaná voľba sa nekoná, ak bol na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený. V takom prípade sa vykoná nová voľba na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor ma uznesením poveril, aby som informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vo výbore a o stanovisku výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 15:37 - 15:38 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Áno. Ja by som len veľmi krátko chcel reagovať na kolegu Lehotského. Pokiaľ ide o špecializáciu, tak, a to asi pani ministerka potvrdí, že najmä problém je v obchodnej a v rodinnej agende. Avšak vybavovanie obchodnej agendy je podľa štatistických údajov, ktoré nám boli zverejnené a ktoré nám boli zaslané, je táto agenda na ústupe. To znamená, a, samozrejme, existuje aj tlak na, na spájanie týchto agend, že by sa už spájanie súkromného práva, čím dôjde k tomu, že by sa obchodná a rodinná agenda rozlišovať nebude. Čiže špecializácie. Toto len potvrdzuje ten fakt, že špecializácia skutočne existuje.
A keď som hovoril o tom, že nemáme žiadne štatistické údaje o tom, že koľkých sudcov sa týka to, že riešia viacero agend, tak na tom trvám, pretože takýto údaj skutočne nemáme k dispozícii. Bol len verejne deklarovaný, ale nebol podporený žiadnym faktom a žiadnym štatistickým údajom.
A, pani ministerka, ja sa vám ospravedlňujem, ja musím teraz ísť na poslanecký klub, takže túto, všetky tieto otázky, ktoré som vám položil, si veľmi rád vydiskutujem, kedykoľvek budete môcť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.2.2022 15:37 - 15:37 hod.

Gyimesi György