Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.11.2022 o 19:11 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 29.11.2022 19:11 - 19:11 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
za posledných 6 rokov čiže za obdobie rokov 2017 až doteraz 2022 celkovo 33 zásahov čiže priemerne 5,5 zásahu ročne. V tomto prípade sa dá skutočne povedať, že bude finančne aj personálne efektívnejšie ako povedala moja kolegyňa, aby občasnú záchranu v týchto oblastiach robili iné zložky integrovaného záchranného systému v spolupráci Horskou záchrannou službou Ešte keď môžem doplniť tak zrušenie navrhovaných horských oblastí umožní presunúť tieto personálne kapacity do iných oblastí s vyššou úrazovosťou a s náročnosťou záchranných akcií aj keď budú horské oblasti Javorníky, Oravsko-sliezske Beskydy a Bukovské vrchy vlastne zrušené alebo vyňaté z tohto zákona, záchrana tam bude naďalej prebiehať inými zložkami integrovaného záchranného systému
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2022 18:41 - 18:41 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, ešte raz sa vyjadriť k časti novely týkajúcej sa úpravu zoznamu horských oblastí. V aktuálne platnom zákone o Horskej záchrannej službe je do pôsobnosti Horskej záchrannej služby v súvislosti s bezpečnosťou osôb zahrnutých pätnásť horských oblastí, ktoré spravujú šesť oblastných stredísk Horskej záchrannej služby. Jednotlivé horské oblasti sú veľmi rôznorodé. V niektorých horských oblastiach je vykazovaná nízka úrazovosť, v niektorých sa úrazovosť zvýšila. Prax ukázala, že je potrebné upraviť zoznam horských oblastí. Novela zákona neustanovuje nové horské oblasti, ale ruší niektoré existujúce. Naša novela počíta zo zásahového územia Horskej záchrannej služby s vyradením Bukovských vrchov, Javorníkov a Moravsko-sliezskych Beskýd v ktorých je nízka úrazovosť. V týchto oblastiach je pomer vynaložených nákladov neadekvátny vzhľadom na nízky počet zásahov, prípadne časová dostupnosť je taká veľká, že finančne aj personálne je efektívnejšie, aby občasnú záchranu v týchto oblastiach robili zložky Integrovaného záchranného systému v spolupráci s Horskou záchrannou službou. Rada by som vám poskytla presné čísla ohľadom počtu zásahov za obdobie január 2017 až november 2022. Bukovské vrchy - 33 zásahov, z toho ľahké čo je podvrtnutý členok, narazenie a tak ďalej 22 zásahov, ťažké - zlomeniny aj otvorené úrazy hlavy a tak ďalej 5 zásahov, resuscitácia 3 zásahy a smrť, kardiálne zlyhania, infarkt a smrť v dôsledku pádu nebola - 3 zásahy. Priemer na jedného, jeden rok je 5 a pol zásahu na oblasť, čo činí 1,375 zásahu na záchranára ročne. V Poloninách sú momentálne štyri tabuľkové miesta, ostatný personál tam nie je. Pre danú oblasť je efektívnejšie robiť záchranu spolu s hasičmi v kombinácii s Dobrovoľným hasičským a záchranným zborom a ako aj dobrovoľníkmi a profesionálnymi horskými záchranármi. Dobrovoľníci tam určite budú. Kysuce - 25 zásahov, z toho ľahké 13 zásahov, ťažké 4, resuscitácia 0, smrť 2 zásahy. Javorníky a Moravsko-sliezske Beskydy, v týchto horských oblastiach už v súčasnosti nie sú profi členovia. Záchranu tam vykonáva 5 príslušníkov z Kysuckých Beskýd. Keď sa zruší oblasť, Horská záchranná služba bude naďalej záchranu vykonávať ako zložka Záchranného integrovaného systému. Aj napriek tomu, že nebudú horské oblasti Javorníky, Moravsko-sliezske Beskydy a Bukovské vrchy definované zákonom, záchrana tam bude naďalej prebiehať zložkami Integrovaného záchranného systému. Spolupráca zložiek integrovaného systému, čo sú Hasičský a záchranný zbor, Horská záchranná služba, RZP a dobrovoľníci zabezpečí záchranu v zrušených oblastiach na veľmi dobrej úrovni. Horská záchranná služba je hlavnou zložkou Integrovaného záchranného systému a v prípade nevyhnutnosti bude v daných oblastiach naďalej zasahovať. Horské oblasti o záchranárov neprídu. Horská záchranná služba uvažuje o vytvorení Integrovaného hasičského a záchranného pracoviska, ktoré bude mať na starosti záchranu v národnom parku Poloniny a zároveň aj hasenie požiarov, ktoré je v hornatom teréne veľmi obtiažne. Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

29.11.2022 18:41 - 18:41 hod.

Brisudová Martina
...uznesením gestorského výboru č. 200 zo dňa 29. novembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2022 17:56 - 17:56 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja zase budem súhlasiť s Martinom a skutočne Slovenská republika prekonala rekord neúčasti vo voľbe poslancov do Európskeho parlamentu a v parlamente, európskom, mi to stále vytýkali. Myslím si, že ministerstvo vnútra by malo zvážiť možnosť a po uplynutí lehoty predložiť zmenu ústavy s možnosťou voľby poslancov Európskeho parlamentu s voľbou druhého kola prezidentských volieb. A, samozrejme, voľba zo zahraničia je veľmi dôležitá, napríklad je komunita úradníkov, ktorí, Slovákov, ktorí pracujú pri európskych inštitúciách v Bruseli, a sú vlastne tie ich podnety, že rovnako majú právo voliť a myslím si, že toto treba umožniť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2022 17:41 - 17:41 hod.

Dobeš Peter
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, k prerokovanému návrhu mám jednu korektúru. Je to k tlači 1212, žiadam vyňať bod 5 spoločnej správy na osobitné hlasovanie, nakoľko koliduje s bodom 4 spoločnej správy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2022 16:56 - 16:56 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No my tu vo veľa prípadoch alebo celkovo nemáme vyjasnené v rokovacom poriadku situácie, kedy určitý návrh považovať za rozširujúci a kedy ho považovať za prílepok. Viackrát sme sa tu o tom dohadovali aj na ústavnoprávnom výbore sme sa o tom dohadovali. V princípe máme tu veľa, veľa prípadov a úplne legitímne kedy takáto, takýto návrh, ktorý je teraz spravený, pretože tematicky súvisí s voľbami, je to úprava volieb, sa tuná veľakrát považoval za rozširujúci návrh. Súhlasím, že keď sa to dávalo vtedy k tej DPH-čke, tak to bol podľa všetkého prílepok, preto sme to aj stiahli, ale toto je rozširujúci návrh. Čiže môj názor a môj výklad to je taký, že ak minister si to myslí tiež a vystúpi v rozprave a povie, že súhlasí s takýmto návrhom ako rozširujúcim návrhom, má to, má to charakter rozširujúceho návrhu, tak sa o tom môže hlasovať v zmysle rokovacieho poriadku parlamentu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2022 16:41 - 16:41 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
uvedených pod bodom III. spoločnej správy vyplynulo 10 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať spoločne o bodoch 1 až 10 zo spoločnej správy, odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 201 zo dňa 29. novembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov. Ďakujem, skončil som.
Dovoľte ešte, aby som zo spoločnej správy pod číslom 1212a výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona upozornil na to, že je tu technická chyba, upozorňujem na technickú chybu v bode 5 v čl. 1 bod 57 vypustiť. Toľko krátka korektúra. Ďakujem, skončil som, otvorte prosím, pán predsedajúc rozpravu.
Skryt prepis
 

29.11.2022 16:11 - 16:11 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona, tlač 1297. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 27. januára 2023 a v gestorskom výbore do 30. januára 2023 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

29.11.2022 16:11 - 16:11 hod.

Tóth Vojtech Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1215, v druhom čítaní
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1735 z 20. októbra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru, Výboru pre financie a rozpočet a Výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 411 z 29. novembra 2022 a Výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 371 z 28. novembra 2022. Ústavnoprávny výbor o návrhu uznesenia nehlasoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú 77 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 77 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1215a, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru pre hospodárske záležitosti č. 380 z 29. novembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

29.11.2022 15:41 - 15:41 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1288).
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona, ktorý spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 27. januára 2023 a v gestorskom výbore do 30. januára 2023.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis