Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

15.7.2020 o 14:04 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 15.7.2020 14:04 - 14:09 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ja by som sa chcela v prvom rade veľmi pekne poďakovať za tie pozmeňujúce návrhy, ktorými sa trochu podarilo odstrániť moje obavy z..., ktoré som vyslovila k protiústavnosti kvóra, ale dovolím si ešte pár slov k dôvodu odvolania, a teda práve k tej citlivej formulácii, že komisár nie je nezávislý.
Tu, žiaľ, ani tie pozmeňovacie návrhy moje obavy nerozplynuli, pretože stále sa mi javí byť, že navrhovaný dôvod na odvolanie komisára je vágny, a ako sme počuli včera v rozprave, aj ľahko zneužiteľný. Celkom určite je v rozpore s tzv. Parížskymi princípmi. Nemožno zabúdať, že je to práve Národná rada Slovenskej republiky, ktorá komisára volí a v minulosti posudzovala jeho predpoklady, osobnostné, morálne alebo odborné, preto navrhovaný dôvod možno považovať za právne veľmi široký, vágny a vyvolávajúci právnu neistotu, nakoľko komisára schvaľuje a odvoláva na návrh Výboru Národnej rady pre ľudské práva parlament, ktorý pri jeho voľbe posudzuje všetky tieto atribúty, ktoré sú nevyhnutné na výkon jeho funkcie a za komisára vyberie len toho – tak by to malo byť –, ktorý tieto podmienky spĺňa. Obe dnes, obe dnes úradujúce komisárky volila táto Národná rada a tak to bude aj v budúcnosti. A preto pojem nezávislosť a nestrannosť, ktorý pozná vládny návrh, ale i pozmeňujúce návrhy, nie je merateľný v právnej úprave činnosti komisárov. Nestrannosť poznajú normy súdnictva a sudcovskej nezávislosti. To však platí len v kontexte, keď účastník konania môže dať námietku, a o tejto rozhodnú iní sudcovia. Neviem, či to majú byť práve poslanci Národnej rady, ktorí budú tými sudcami a budú detailne skúmať spisy zo života osôb zdravotne postihnutých alebo spisy detí. Neviem, či je našou úlohou venovať sa konkrétnym prípadom. A ak to robiť nebudeme, tak ťažko tú nezávislosť budeme vedieť posúdiť. My nemáme byť odvolacou inštitúciou nad komisárkami.
A ja som z tej rozpravy nadobudla dojem, že dnes prejednávaný návrh by mal byť o tom alebo je o tom, že všetci cítime, že nám tu v tejto krajine zlyháva poručnícke súdnictvo, že zlyháva sociálnoprávna ochrana detí, že zlyháva poskytova..., že zlyhávajú poskytovatelia zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Ale my si fakt myslíme, že za tento stav sú zodpovedné komisárky? Za tento stav je zodpovedný štát a štátne orgány a práve nad nimi tie komisárky vykonávajú kontrolu. A to znovu opakujem, že v žiadnom prípade to nemá byť argumentácia pre zachovanie pani Viery Tomanovej v jej úrade.
Včerajšia rozprava ukázala, že predkladatelia, alebo teda prívrženci tohto zákona, tohto návrhu argumentujú hlavne tým, že musíme zastaviť, urgentne zastaviť flagrantné porušovanie práv detí.
Ale, kolegovia, bolo by dobré si uvedomiť, že to dieťa, ktoré sa, alebo teda ten prípad, ktorý sa dostane na stôl pani komisárky, je prípadom dieťaťa, ktorého práva porušili v prvom rade jeho rodičia na začiatku, následne to podporí advokát, ktorý podporí toho rodiča, ktorý porušuje práva, v jeho správaní sa. Ďalším v rade je nečinný kolízny opatrovník. A toto celé často v horizonte mesiacov alebo rokov podporí súd. Tí všetci porušujú práva detí na Slovensku. Komisár je posledný v rade v tomto zmysle. Myslím, že plačeme na nesprávnom hrobe.
Preto sa z tohto miesta prihováram, poďme sa venovať skutočnej príčine porušovania práv detí na Slovensku. Nevylievajme si tu frustráciu a zlosť na nesprávnej adrese. Venujme sa teda procesom sociálnoprávnej ochrany, modelu poručenských konaní a podporujme multidisciplinárny systém a komunikáciu v tejto problematike.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 12:59 - 13:00 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja vás môžem, pán poslanec Kotleba, ubezpečiť, že ja osobne podporím každý návrh, ktorý je za ochranu ľudského života a práva nenarodených detí, a je mi to jedno, z ktorej strany tento návrh prichádza, pretože osobne som presvedčený, že ľudský život je ten najväčší dar, ktorý máme na zemi, je to Boží dar, takže ja osobne nemám problém to podporiť.
Čo sa týka zákona, ktorý navrhlo OĽANO, hovoríte, že je veľmi jemný, málo ambiciózny, môžme s tým súhlasiť, ale je reálny. Veľmi dobre viete, že ak v tejto chvíli schválime akýkoľvek návrh zákona, nepodarí sa nám zmazať morálny a hodnotový deficit, ktorý tu vznikol za posledných 30 rokov. Žiadny zákon nezmení zmýšľanie ľudí, nezmeníme to, aby si matka vlastnila, matka vážila dieťa, ktoré nosí pod srdcom, aby chlap cítil zodpovednosť za rodinu, ktorá, ktorá je jeho. To znamená, že môžme prijať akýkoľvek návrh zákona, čaká nás všetkých a celú spoločnosť ešte dlhá a náročná cesta a zápas za to, aby si ľudia opäť začali vážiť ľudský život.
Takže z mojej strany len toľko zatiaľ, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 12:21 - 12:21 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Tak ja som si túto diskusiu ozaj vypočul možno niečo v kancelárii, niečo tu v sále Národnej rady, ale keď tu počúvam tú diskusiu, vážení páni, celkom by bolo zábavné sledovať, čo by ste robili vy, keby ženy začali protestovať proti diskusii o nich bez nich napríklad odmietnutím sexu. Potom by tá zahraničná turistika čakala aj vás.
Takže ešte raz, takéto závažné zmeny si vyžadujú diskusiu celej spoločnosti, a nielen v parlamente. Takže asi tak.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.7.2020 12:07 - 12:09 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pán predsedajúci, nedalo mi nevystúpiť. Odznelo tu toho už dosť, preto sa nebudem opakovať a nebudem argumenty za alebo proti opakovať. Včera som hlasoval za návrh zákona o pomoci tehotným matkám, dnes podporím aj všetky návrhy, ktoré akýmkoľvek spôsobom skutočne zvýšia ochranu nenarodených detí, lebo chrániť život od počatia po prirodzenú smrť je pre mňa základnou hodnotou.
Som rád, že Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ako klub a strana umožnili nám poslancom v tejto hodnotovej otázke hlasovať slobodne. Tieto dva predložené návrhy zákonov dokážu reálne chrániť ľudské životy, tisícky ľudských životov a dajú možnosť aj tým ľuďom, aj tým matkám alebo párom, ktoré nemôžu mať deti, aby si ich vedeli, ak to dieťa je nechcené, aby si ho vedeli adoptovať. Najviac na súčasnej legislatíve mi vadí, že život ako taký sa dá ukončiť bezdôvodne. Preto budem vždy hlasovať za zlepšenie súčasného stavu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

15.7.2020 11:14 - 11:14 hod.

Zajačik Vladimír
Vážený pán podpredseda, nemám procedurálny návrh, iba chcem opravu (ruch v sále a zaznievanie gongu) pri hlasovaní. Včera som omylom pri hlasovaní č. 54 stlačil tlačítko za, prosím o prepis zápisu na proti. Ďakujem.

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec Saloň s procedurálnym návrhom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.7.2020 11:14 - 11:14 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. septembra 2020 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2020.

Gábor, Grendel, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133, za 133 poslancov, proti nikto, nezdržal sa nikto, nehlasovalo 0.
Konštatujem, že aj tento návrh sme schválili.
Ďakujem pekne, pán poslanec.
Teraz prosím povereného člena výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj pána poslanca Michala Šípoša, aby uviedol hlasovanie o bode 19 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani (tlač 158).
Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

(Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, tlač 158.)Michal, Šípoš, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za 85, proti nikto, zdržalo sa 48, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sa Národná rada uzniesla, že tento návrh zákona takisto prerokuje v druhom čítaní.

Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a o určení gestorského výboru, ako aj lehoty na prerokovanie.
Pán spravodajca, nech sa páči.

Michal, Šípoš, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 11. septembra 2020 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2020, do prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 110, proti nikto, zdržalo sa 25 poslancov, nehlasovalo 0.
Konštatujem, že aj tento návrh sme schválili.
Skôr ako dám slovo k procedurálnym návrhom, nadväzujúc na slová pána podpredsedu Šeligu, by som si vás dovolil srdečne pozvať na záver dnešného rokovacieho dňa do gremiálnej miestnosti, kde bude pripravené malé občerstvenie. (Potlesk a reakcia z pléna.) Všetkých poslancov, áno, všetkých. (Potlesk a reakcia z pléna.) Na záver dnešného rokovacieho dňa.
S procedurálnym návrhom, pán poslanec Zajačik.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 10:38 - 10:39 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, ďakujem za reakcie.
A, Vlado, díky za to, že si ma takto podporil. Ja som rád, že teda mám a podporu aj od kolegu liberála v OĽANO, a ukazuje to, že aj v OĽANO máme názorovú pluralitu na túto tému, čo je podľa mňa veľmi dôležité.
Pán Kotleba, vy ste povedali, že ja s tým nie som stotožnený. Ja neviem, odkiaľ ste to vyčítali, či, či z pier, keď už nemám to rúško alebo čo, ale ja... (povedané so smiechom), ja by som toto isté asi povedal pred piatimi rokmi, takže akože sa o tom môžme baviť, ale, ale takto súdiť, že nie som s tým stotožnený mi príde také, taká trošku, viete, no trochu mimo. Pani Suvanová? (Pozn. red: správne „Sulanová“.) Vy ste tá, sa hovorí, ako za ženy, ja tiež som muž, ale nebudem hovoriť za všetkých mužov. A ako som aj hovoril, tak čo sa týka tej verejnej mienky, tak ten prevažný názor je proti reštrikciám.
Pán Mazurek, vy ste sa ma pýtali na tie prieskumy a zrovna včera alebo predvčerom bol jeden publikovaný teda v Denníku N, či tomu chcete veriť, alebo nie, to už je na vás, každopádne iba 17 % opýtaných bolo za obmedzenie potratov a väčšina ľudí súhlasia s tou úpravou, ktorú momentálne máme. A tento názor ja plno zdieľam.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 10:26 - 10:27 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Andrej, teraz si ukázal, že si síce mladý človek, mladý muž, ale ukázal si, že liberáli nie sú tí zlí, ako nás tu pomenuvávajú niektorí z pánov z spodných lavíc, ale že sú to ľudia, ktorí rozmýšľajú a ktorí naozaj majú záujem o tom, aby sa táto otázka riešila, ale riešila sa rozumne, a nie silou. Všetci dobre vieme už od mladosti, že vždy to, čo sa zakázalo, najviac chutilo. A keď chceme, aby naše ženy chodili potom na potratovú turistiku alebo k rôznym babicám, tak by, myslím, že by sme sa vrátili o zopár rokov späť, a to určite v tejto sále nikto z nás nechce. Ďakujem ešte raz, Andrej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.7.2020 10:21 - 10:25 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, argumentácia, či už priama, alebo nepriama, niektorých by sa dala zhrnúť tak, že žena, ktorá sa v zúfalej a krízovej situácii rozhodne pre potrat, je vrahyňa. S týmto ja, samozrejme, zásadne nesúhlasím. Potraty sú ale ťažkou a citlivou témou, ktorá nerozdeľuje iba našu spoločnosť, ale aj tento parlament.
Ja som presvedčený, že právo rozhodovať o vlastnom tele a sloboda výberu by ženám mala ostať. Verím, že súčasná právna úprava je dostačujúca a netreba ísť cestou obmedzení a zákazov.
Potraty dlhodobo klesajú, za posledných desať rokov sa ich počet znížil zhruba o polovicu. Tento trend je, samozrejme, pozitívny, ale ja nevidím žiadny akútny dôvod, hlavne v čase krízy, ktorú teraz máme, ísť cestou radikálneho zákazu alebo obmedzení. Takýto zákaz by mnoho nevyriešil, aj keď by sme možno na papieri a v štatistikách mali nulový počet potratov, nulu by to ale neznamenalo. Ženy by možno zvolili nelegálne cesty, ktoré sú oveľa nebezpečnejšie pre ich zdravie, alebo by jednoducho za potratmi išli do krajín EÚ, ktoré túto službu ponúkajú, pretože Slovensko nie je žiadnym izolovaným ostrovom Pacifiku, ale členom Európskej únie a schengenu.
My sme tu reprezentanti spoločnosti a nášho národa, a preto by sme mali dbať aj na názor, aký má verejnosť. Keď sme sa bavili o zákaze predaja v nedeľu, hovorilo sa o tom, že ľudia si to prajú. Nuž väčšina ľudí na Slovensku si podľa prieskumov žiadne radikálne obmedzenie potratov nepraje. Je trochu zvláštne, že táto argumentácia použitá nebola, ale chápem, že sú pre to dôvody tých, ktorí tieto zákony predkladajú. Táto debata je veľmi citlivá a ja chápem, že vzbudzuje emócie z obidvoch strán, ale ja nechcem ísť cestou osobných útokov a invektív a démonizovania a hrania sa na tých správnych a proti tým zlým. Ja chápem, že mnoho z vás je úprimne presvedčených o tom, že potrat je zlo, a to, čo teraz robíte, teda ich zákaz by toto zlo vyriešil. Ja toto presvedčenie nezdieľam, ale verím, že v rámci diskusie a v rámci liberálnej spoločnosti by sme tento opačný názor mali rešpektovať.
Poďme ale hľadať spoločné riešenie. Ja verím, že sa obidve strany zhodnú na tom, že čím menej potratov, tým lepšie. Nepoďme ale cestou obmedzovania, zákazov, ale poďme cestou prevencie a podpory. Poďme cestou finančnej pomoci pre tehotné matky v núdzi alebo inštitucionálnej pomoci, ktorá matkám pomôže vybrať si donosenie dieťaťa. Poďme cestou dostupnej antikoncepcie a kvalitnej sexuálnej výchovy ako prevencie k znižovaným tehotenstvám. Poďme hľadať niečo, kde sa zhodneme bez toho, aby sme obmedzovali alebo zakazovali právo, slobodné právo ženy ísť na potrat.
Nenecháme, teda aby štát kontroloval, čo ženy môžu a nemôžu robiť so svojím telom. Nechajme ženám právo na slobodnú voľbu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 10:19 - 10:20 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Pán poslanec Beluský, povedal ste na začiatku, poďme o tom diskutovať, povedzme si o tom čosi viac. Ako z vášho prejavu bolo zrejmé, povedal ste celkový prierez histórie. Ale, vážení páni, prečo chceme zmeniť zákon o interrupciách?
Ochranu života pred narodením poďme skúsiť zmeniť cez iné zákony. Nie zákazmi a príkazmi, čo ženy môžu a čo nie. Hovoríme o našich matkách, sestrách, dcérach a vnučkách. Pýtajme sa ich, čo môže zmeniť rozhodnutie ženy ísť na interrupciu. Je to buď malomeštiacka verejná mienka na dedinách, ktorá sa stále považuje za slobodnú matku alebo za niečo nevhodné zasluhujúce si opovrhnutie? Alebo je to minimum peňazí, ktoré slobodné matky dostanú? Poďme im skúsiť zmenami iných zákonov, napríklad aby zamestnávateľ dostal príplatok, keď zamestná matku s dieťaťom, nie sa bál, že bude stále na OČR pre chorobu dieťaťa. Diskutujme o tom v celej spoločnosti, ale hlavne pomáhajme budúcim matkám uľahčiť im rozhodnutie. Nestrašme ich, v konečnom dôsledku to nikomu nepomôže.
Ďakujem.
Skryt prepis