Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.11.2021 o 11:05 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.11.2021 11:05 - 11:06 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ctené plénum, dovoľte, aby som predložil tento procedurálny návrh. Prosím a žiadať prehodnotiť a zmeniť včerajšie uznesenie vlády ohľadom zákazu účasti veriacich na bohoslužbách aj počas lockdownu v režime OTP podľa vzoru Rakúska, kde sú bohoslužby pre veriacich sprístupnené aj napriek lockdownu. Prosím a žiadať, aby sa toto rozhodnutie a nariadenie urýchlene zmenilo a umožnila sa účasť veriacich na bohoslužbách s ohľadom na čl. 24 Ústavy Slovenskej republiky, kde sa uvádza, že sloboda myslenie, svedomia, náboženského vyznania a viery zaručujú aj verejné bohoslužby a náboženské úkony. Ďakujem tým členom vlády, ministrom, ktorí počas včerajšieho roko... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2021 10:58 - 11:00 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím ešte o chvíľočku, páni poslanci. Nech sa páči, pán spravodajca.

Halák, Róbert, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbor predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a a v gestorskom výbore do 31. januára 2022. Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 10:49 - 10:51 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu a Petra Kremského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 766). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022. Pán predsedajúci, otvorte, prosím všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 10:44 - 10:49 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Rád by som odôvodnil návrh zmeny zákona, ktorý je teraz v prvom čítaní a preto je veľmi dôležité, aby sme ho prerokovali a schválili práve na tejto schôdzi, pretože jeho platnosť začína od 1. marca 2022. Plánovaná, ak teda poslanci s ním vyslovila súhlas. Ide o zákon o regionálnej investičnej pomoci a je to zákon, ktorý napomáha tomu, aby práve aj do najodľahlejších a najmenej ekonomicky rozvinutých regiónov našej krajiny sa dostali nové investície, aby tam ľudia mali prácu, aby tam rástli podniky, ktoré nielen prinášajú priemyselnú výrobu, ale takisto súvisiace služby. Iste viete, že priemysel na jedno pracovné miesto priamo vytvorené v priemyselnej výrobe vytvára tri až päť ďalších pracovných miest a vrátane rodín týchto ľudí, ktorí získavajú prácu, je to až často pomer jedna ku desiatim. Ja osobne som dlho pracoval ako ekonomický novinár, navštívil som veľmi veľa takýchto podnikov najmä na západnom Slovensku a viem, že takáto investícia v malom meste dokáže celý región naštartovať a potiahnuť ho dopredu a vlastne posunúť ho z regiónu s vysokou nezamestnanosťou k regiónu s pomerne nízkou nezamestnanosťou a rastúcimi mzdami. Možno spomeniem regióny alebo mestá, mestečká, kde takéto investície prišli pred dvadsiatimi rokmi a vlastne dneska tieto mestá sú regiónmi s jednými z najnižších mier nezamestnanosti na Slovensku. Napríklad Vráble, Galanta, Trenčín a okolie a tak ďalej, a tak ďalej.
Táto novela prináša zmeny, ktoré reagujú na situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19, pretože ona samozrejme ovplyvňuje aj podnikateľské subjekty. Práve dnes alebo tento týždeň sa stretávame so zavedením nových opatrení, ktoré ovplyvňujú takisto firmy, ktoré vlastne je potrebné chrániť, aby, aby neboli natoľko ovplyvnené touto situáciou, že by museli zastaviť výrobu. To by bola situácia, keď by nielen boli preťažené naše nemocnice, ale by bol tak preťažený, tak preťažená finančná situácia štátu, že by tieto nemocnice časom nebolo z čoho financovať.
Čiže je to naozaj niečo, čo je veľmi dôležité, čo je v záujme tejto krajiny. V tomto, týmto návrhom zákona sa menia a zmierňujú podmienky splnenia alebo zmiernenie požiadavky splnenia podmienok investičnej pomoci, ktorá bola v minulosti udelená a umožňuje sa to, aby firmy vlastne mali určité úľavy, keďže sú postihnuté pandemickou situáciou. Samozrejme je veľmi dôležité, aby táto tých nejaká, aby ich problémy netrvali vlastne alebo nezačali už pred pandémiou, to znamená, že napríklad neboli podnikom v ťažkostiach už pred 01.01.2020.
Ide teda o to, aby firmy, ktoré inak spĺňajú podmienky tejto investičnej pomoci, ale počas pandémie sa dostali do ťažkostí alebo sa im zhoršili ich výkazy, neboli z tejto investičnej pomoci vylúčené alebo aby neboli voči nim uplatnené sankcie. Ide nám o to, aby aj Slovensko ako krajina, ako investičné prostredie bola serióznym partnerom, aby nebola krajinou, ktorá je len takým policajtom, ktorý striehne, kde niekto niečo poruší a nejaký, nejaký ukazovateľ náhodou sa zhorší a už zasiahne a dá pokutu, ale aby bola krajinou, ktorá je naozaj dobrým investičným prostredím a ktorá si váži ľudí, ktorí investujú svoje peniaze, firmy, ktoré sem prichádzajú a ktoré rozvíjajú svoje podnikanie na Slovensku.
Takže chcel by som vás požiadať o podporu tohto zákona v prvom čítaní a potom aj neskôr na ďalšej schôdzi v druhom čítaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 10:41 - 10:44 hod.

Liba Peter
Hlasovať budeme dnes o 11.00.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 10:38 - 10:39 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci za slovo. Chcem len krátko povedať, že kvitujem tento návrh zákona, konkrétne ustanovenie, v ktorom sa maximálny príjem žiadateľov o mestské nájomné byty v určitých prípadoch dvíha až na 5-násobok životného minima. Aj ako poslankyňa mestského zastupiteľstva v Kežmarku ma občania oslovovali práve s týmto problémom pretože po, po rokoch bývania sa predsa niečo mení. Súčasne som rada, že za zmenu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, v ktorom sa mení trvalý charakter nájomných bytov na dobu 30 rokov. Chcem sa aj touto cestou poďakovať ministerstvu dopravy, že povolilo takúto zmenu lebo zhruba pred rokom a pol som o to žiadala a neboli tomu veľmi prístupní, tak som rada, že nakoniec k tejto zmene dochádza. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2021 10:20 - 10:23 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výbor Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Miloša Svrčeka, Jany Žitňanskej, Petra Kremského a Vladimíra Ledeckého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpis (tlač 731) v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1021 z 21. októbra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 409 z 18. novembra 2021, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 253 z 22. novembra 2021 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplýva 6 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 6 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v uzneseniach pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 259 z 23. novembra 2021. Týmto ma uznesením výbor zároveň poveril predložiť návrhy príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2021 10:16 - 10:17 hod.

Mihalik Marcel
Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať samozrejme za to, že predložený návrh je tuná v pléne. Predkladateľom, tak isto všetkým poslancom koaličnej aj opozičným za vecné rokovanie, jednanie nielen tu v pléne, ale tak isto aj na výboroch a pevne verím, že táto zmena zákona napomôže k väčšej bezpečnosti na našich cestách. Na záver mi dovoľte uviesť hlasovanie bude dnes o 11.00. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 9:55 - 9:57 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Svrček a tak isto ďalší kolegovia, ktorí prišli s touto novelou zákona, s touto úpravou, chcem vás naozaj oceniť, že sa tejto téme venujete a že ste venovali určite veľa hodín, pretože ja sám si pamätám, keď som alebo aj riešim, nielen som riešil, ale riešim a budem riešiť veľa tém s úradníkmi na ministerstvách, tak tie zdvihnuté obočia a to sa nedá a to tak nikdy nebolo a prečo, prečo to chcete meniť. Rozumiem aj výhradám, že veľmi ťažko merať ten odstup jeden a pol metra, ale ja sám som cyklista a veľakrát, veľakrát, veľakrát, aj keď sa vyhýbam tomu jazdiť po cestách. Ja skôr idem radšej trikrát terénom ako raz po ceste, tak veľakrát sa mi stalo, že naozaj ten vodič ma lízol úplne tesne popri, popri mojej nohe. A keď som teda sa rozčuľoval, tak proste bolo zjavné, že tí ľudia nechápu čo riešim, čo, kde je problém. Proste ľudia si neuvedomujú, že keď ide cyklista rýchlosťou dajme tomu dvadsať, tridsať kilometrov za hodinu a ide auto rýchlosťou osemdesiat, tak tam je úplne iný vplyv toho prúdu vzduchu na cyklistu a je to naozaj veľmi nebezpečné. A mne sa zatiaľ nestalo, že by ma niekto vytlačil do priekopy alebo zhodil, aj keď raz skoro s autobusom a to som sa naozaj obával o svoj život, že ten autobusár ma vytlačí do priekopy, ale je to naozaj, sú to naozaj veľmi nebezpečné situácie a myslím si, že len to že už sa začalo o tom hovoriť a že to bude v zákone, že jednoducho tu je tá debata, že ide o ochranu cyklistov, že je dôležitá. Už len to prinúti ľudí vôbec sa nad tým zamyslieť ako obchádzajú cyklistu a že naozaj nie je problém spomaliť, pribrzdiť, počkať si kým ho môžu obísť oblúkom a naozaj chrániť tých zraniteľných. Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2021 9:34 - 9:37 hod.

Mihalik Marcel