Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.3.2022 o 12:00 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.3.2022 12:00 - 12:00 hod.

Krúpa Juraj
Taktiež by som chcel oznámiť rokovanie branno-bezpečnostného výboru k lex Ukrajina 2 o 13.30 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.3.2022 11:59 - 12:00 hod.

Kremský Peter
Pán predseda, chcel by som ohlásiť schôdzu Výboru pre hospodárske záležitosti dnes o 13.30 hod. v miestnosti, myslím, že 149A. Dostali ste aj do mailov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 10:59 - 10:59 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som taktiež chcel vyzvať našich kolegov poslancov, aby podporili danú legislatívu, pretože v parlamente prijímame množstvo zákonov, ktoré reálne pomáhajú samosprávam meniť veci, a len taký príklad máme aj v našom meste Humenné.
Množstvo budov, o ktorých sa súkromní podnikatelia vôbec nestarajú, budovy sa začínajú rozpadať a práve týmto zákonom máme aspoň aké-také páky, aby s tými budovami konečne niečo robili, tak budem veľmi rád aj ako spoločný spolupredkladateľ, aby získali k danému zákonu čo najväčšiu podporu poslancov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.3.2022 10:49 - 10:54 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem. Hlasovanie - dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.3.2022 10:42 - 10:44 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Dobre. Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 933. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2022 10:39 - 10:40 hod.

Kerekréti Ján
Ďakujem pekne a budem rád, keď nás podporíte o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2022 10:36 - 10:38 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 932. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady v č. 967 z 25. februára 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2022 10:22 - 10:24 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Keď hovoríme o policajtoch, dámy a páni, tak ma napadajú dve veci, ich spoločenské uznanie a ich ekonomické uznanie a ohodnotenie. Pred časom som tu mal taký autobus amerických turistov a mali sme nejaké problémy s parkovaním a prišli tam policajti, ja som bol prekvapený, ako oni vnímajú policajtov, s akou úctou, s rešpektom, viete, že, priznám sa, že u nás keď poviete slovo policajt, že väčšinou ma napadli vtipy o policajtoch, a vedel by som ich nasúkať zopár. Ale, žiaľ, všetky boli také, že skôr zhadzovali tých policajtov, než by budili uznanie.
Druhá vec. Pred rokmi som hovoril s generálnym riaditeľom Zväzu väzenskej a justičnej stráže, keď jeden, jeden policajt vo väznici sa v noci, v nočnej službe zastrelil. A pýtam sa: „Prečo to urobil?“ No, že, že jeho manželka stratila prácu a má dve deti a má pôžičku na byt, nejaký dvojizbový, takže žiaden luxus, a keďže stratila prácu, on nevedel, že ako to teraz budú splácať, tak v tom zmätku v nočnej službe príliš mnoho rozmýšľal, zastrelil sa. No a potom sa pýtam generálneho: „Prosím ťa pekne, ako je to možné, koľko tí chlapi zarábajú?“ Povedal mi sumu. No tak som mu povedal, veď vy na základe tohoto, čo mi tu hovoríš, tak vy nemôžete robiť výber, ale musíte robiť nábor. Taký nízky plat.
Takže my keď nedáme tým policajtom také slušné ohodnotenie, aby si svoje zamestnanie vážili, aby ho nejaká obyčajná päťdesiatka nezlomila, tak, tak musia dostať niečo viac, takže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.3.2022 9:03 - 9:06 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som vám ako určený spravodajca výboru predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1268 zo 16. februára 2022 pridelila návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská.
Ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. A výbor pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov vyplývajú, vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, teda je tam jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý je uvedený pod bodom III spoločnej správy. Gestorský výbor ho odporúča schváliť
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť č. 141.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.3.2022 19:13 - 19:15 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je iba nejaké štyri poznámky. Len aby som upresnila, táto malá novela rokovacieho poriadku zahŕňa také dva body. Prvý z nich je, aby sa aplikovali, aplikoval § 32 rokovacieho poriadku aj na zasadanie výborov. Čiže to nie je niečo, čo by bolo niečo nové v tomto pléne. Je to len analógia, aby to platilo aj na výboroch. Čo si myslím, že je úplne normálne, nie je to nič divné.
A druhá časť sa týka určenia pokút podľa § 139 ods. 1 a 4 ide o 1 000 eur a 500 eur. V súčasnosti môže mandátový a imunitný výbor uložiť pokutu do výšky 1 000 eur a do výšky 500 eur. A my to stanovujeme v týchto dvoch odsekoch na pevné sumy. A verím, že v budúcnosti sa príjme aj etický kódex poslanca, aspoň nejaký základný. Ja nemám problém so slovnou kreativitou poslancov, ale aj na mandátovom a imunitnom výbore sa častejšie stretávame, a teda zasadáme oveľa viac ako akokoľvek inokedy v minulých volebných obdobiach a vidím, že sa to nejakým spôsobom ako keby to stúpa. Čiže tá, žiaľ, nazvem to tak, že faktické tvrdenie niektorých kolegov by mali byť, by sa mali nad nimi zamyslieť, pretože mnohokrát označujú iných kolegov veľmi hanlivými alebo vecami, ktoré nie sú fakticky pravdivé a nedokážu sa za to ani ospravedlniť.
Aj na tejto schôdzi budeme rokovať o pokute pre pána poslanca, nášho kolegu, na konci schôdze. Takisto parlament môže rozhodnúť, či túto pokutu potvrdí, ktorú navrhoval mandátový a imunitný výbor, alebo nie.
A už iba na záver, teraz nemyslím na prejavy kohokoľvek, kto tu dneska vystúpil k tejto téme, ale ja určite nie som za žiadne zrušenie výrokovej imunity. Som za pomerne širokú slobodu slova a s tým súvisí, že aj hlúpy prejav má byť chránený.
Ďakujem.
Skryt prepis