Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.11.2021 o 17:35 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 17:35 - 17:35 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Možno iba v krátkosti. Dobre, uvedomujem si, je to aj etický pro etická otázka, súhlasím. Vraciam sa k tomu, že v tom prípade pred dverami ambulancie by malo byť to o čom sa rozprávame. To znamená, že ešte raz materiály rôzne a podobne ak prejdem ako, ako občan, ako pacient za dvere ambulancie, tak, tak očakávam, aby som dostával do rúk výhradne a výlučne informácie lekárskeho charakteru a na základe toho sa aj potom rozhodol.
Takže, takže asi toľko k tomu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 17:34 - 17:35 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Mne teda nevadí, že k tejto téme sa vyjadrujú aj muži. Vadí mi, že tá diskusia je extrémne nedôstojná aj zo strany mnohých žien a zo strany mnohých mužov. A nedôstojné je aj v tom Kristián, že nám unikajú bazálne vedomosti o téme. Takže ja si len dovolím pripomenúť, že ukončenie tehotenstva nie je len medicínsky zákrok. Preto informácie od lekára tobôž od ministerstva zdravotníctva pre pána Jána, nestačia, pretože ide o etický problém, ktorý hlboko zasahuje osobnosť ženy, jej integritu, jej kontext a teda je absolútne nutné, aby žena v tomto ťažkom životnom období mala celé penzum informácií, ktoré žiaľ do veľkej miery zasahujú alebo teda obsahujú a alebo prinášajú práve neziskové organizácie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2021 17:21 - 17:32 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nebudem asi v rámci rozpravy opakovať všetko, čo bolo povedané. Myslím si, že pri tomto návrhu možno čím menej emócií a tým lepšie. Myslím si, že aj kolega Andrej Stančík, ktorý predstavil sčasti pozmeňujúci návrh, tak, tak ako keby komunikoval výhrady. Možno naozaj iba veľmi stručne, aby to zaznelo aj za mňa. Ja vidím v návrhu niektoré problémy, a tie problémy napríklad sa týkajú najmä, najmä princípu regresie, pretože medzinárodné ľudsko-právne orgány opakovane vyzývajú svoje krajiny, aby sa neprijímali návrhy alebo zákony, ktoré nejakým spôsobom zavádzajú obmedzenia, ktoré už, keď už sa dosiahne nejaká úroveň slobôd, tak aby sa opätovne tie slobody nenarúšali a práve v tomto návrhu sme identifikovali niekoľko takýchto problémov a aj práve preto sme upozornili na tie riziká a zároveň práve preto sme podali pozmeňujúci návrh. Veľmi stručne.
Tie riziká v tomto návrhu okrem často spomínaných čakacích lehôt, mohol by som aj citovať teda všetkých ľudí, ktorí sa k tomu vyjadrovali. Taktiež si myslím, že je to na dlho. Veľmi v skratke z tých štátov, ktoré aj v rámci Európy, ale aj v rámci Európskej únie nemajú čakacie lehoty, je väčšina. My sa k tomuto prikláňame. Nechceli sme nejakým ďalším spôsobom vzbudzovať vášne zrušením čakacích lehôt, čiže v tomto prípade chceme ponechať status quo. Takúto možnosť dávame aj v rámci nášho pozmeňujúceho návrhu.
Ďalej. Je tam viacero ako keby problémov, čo sa týka informácií, poskytovania informácií. Nemyslíme si, že by tam mali vstupovať do toho nejaké nové, nové organizácie. Ja chápem, ak pred, prepáčte, kolegovia. Ja chápem, ak pred ambulanciou na nejakom stolíku môžu nájsť pacienti, nech sa jedná o akúkoľvek zdravotnú starostlivosť, rôzne informácie, ak prídu k lekárovi, a nájdu informácie povedzme z rôznych organizácií, ale (rečník sa obrátil na predsedajúceho), pán predseda, mohol by som vás poprosiť o zabezpečenie pokoja v tejto sále? Je to ako na vlakovej stanici.
Pán predseda, ani vy ma asi nepočujete. (Smiech v sále.) To je, to je skvelé (povedané so smiechom), vôbec, aleže vôbec. Ja počkám, no však ja, ja počkám. Prosím? (Reakcie z pléna. Smiech.) Ja som to, ak, lebo ja to chcem ako zrýchliť, aby sme teda netrávili príliš veľa času v tejto rozprave, ale naozaj trošku potrebujem sa aj sústrediť, aby sme to, aby sme to zbehli. Dobre.
Čiže čo sa týka poskytovania informácií, chápem, ak pred ambulanciou na stolíku nájdeme informácie, letáky, informačné, aj, aj od farma-firiem, od hocikoho na, na, na lieky, liečivá, rôzne. To chápem. Ale ako občan, pacient, človek keď prejdem cez dvere ambulancie, očakávam, že lekár, ktorý mi dáva do ruky nejaký papier, tak nie je spracovaný nikým iným, ako tým lekárom alebo ministerstvom zdravotníctva. Preto nemôžem akceptovať návrh v tomto zákone, aby niektoré informačné materiály...
===== Občan, pacient, človek keď prejdem cez dvere ambulancie očakávam, že lekár, ktorý mi dáva do ruky nejaký papier, tak nie je spracovaný nikým iným ako tým lekárom alebo ministerstvom zdravotníctva. Preto nemôžem akceptovať návrh v tomto zákone, aby niektoré informačné materiály vypracovávali buď občianske združenia alebo náboženské organizácie.
Ako naozaj si to predstavme, že pacient príde k lekárovi, to je jedno so, so srdcom, s kolenom a ten lekár mu poskytne materiál, ktorý vypracoval niekto iný ako, ako ten dotyčný lekár, nejaká možno súkromná organizácia alebo teda občianske združenie, aby som bol korektný keďže takto je to uvedené v návrhu alebo, alebo náboženská organizácia alebo cirkev.
Čiže jednoducho s týmto sa nedá súhlasiť. Očakávam, že lekár mi poskytne a dá mi do rúk informačné materiály, ktoré vypracoval buď on sám alebo lekárska komora alebo ministerstvo zdravotníctva. Takže čo sa týka informácií, s týmto určite nesúhlasíme a taktiež navrhujeme vyňať takéto ustanovenie z tohto, z toho návrhu.
Na druhej strane, ak je tu nejaký problém alebo ak kolegovia vnímajú problém, že niekde možno videli reklamu. fu, pán predseda, mohol by som vás pekne poprosiť, trošku to tu utíšiť. Tuto taký diskusný klub vznikol.

Kollár, Boris predseda NR SR
Ospravedlňujem sa, ja som si nevšimol, prosím vás pekne pán Podmanický, hneď po tomto vystúpite, vystúpení budete mať procedurálny návrh. Ospravedlňujem sa, že som vám ho nedal predtým, ale takisto vás poprosím, aby ste nevytvárali skupinky. Prípadne choďte vedľa do kaviarne, aby mohol pán poslanec nerušene pokračovať v rozprave. Ďakujem velice pekne. Nech sa páči, pán poslanec.

Čekovský, Kristián, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Vaľová, veď keď chcete, veď choďte sa porozprávať tuto do bufetu. Ja tam máte priestor na to. Dobre. (Reakcie z pléna.)
Takže, takže naozaj, aby to malo trošku úroveň, veď. Na druhej strane ak je v návrhu ako keby problém alebo ak predkladatelia v návrhu vidia problém, že niekde videli reklamu na interrupcie, jasné, nemusíme o vnímať ako správne. Ale na druhej strane sa treba možno pýtať aký, aká je príčina. Lebo to je dôsledok ak je niekde nejaký biobordel, aká je príčina. No príčina zrejme bude, že sa niekto nevie dopátrať k nejakým informáciám, keďže tretina zdravotníckych zariadení na Slovensku neposkytuje umelé prerušenie alebo ukončenie tehotenstva na žiadosť ženy. Tým pádom ako človek alebo žena ak hľadá takéto informácie, tak jednoducho zrejme preto možno niekde vzniká nejaká reklama.
Takže preto my navrhujeme doplniť súbor informácií a zároveň rešpektujeme ak, ak kolegovia chceli rozšíriť to penzum informácií ktoré by dostali od lekára alebo ktorému, ktoré má zverejniť ministerstvo zdravotníctva na svojej stránke, tak my navrhujeme ešte rozšíriť toto penzum informácii o dôležitú informáciu. O sieť zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú interrupcie na žiadosť ženy. Ja si myslím, že potom nebude žiaden problém s tým, že niekde sa objaví reklama, pretože jednoducho každý sa k takejto informácií bude môcť dopátrať na oficiálnych stránkach.
Čo sa týka možno ďalších ustanovení ako je rušenie, riešenie vyhlášok a niektoré ešte ďalšie aj ktoré sa týkajú aj tej reklamy, tam vidíme naozaj problém v tom, že mohol by vzniknúť stav právnej neistoty tým, že jednoducho aj to koliduje s niektorými inými ustanoveniami, ktoré sú v súčasnosti platné v právnom poriadku. Takže jednoducho nechceme, aby vznikali na Slovensku situácie, nechceme a naozaj sa tomu úprimne chceme vyhnúť, aby lekár mal obavu z toho, že ak vykoná nejaký zákrok, môže byť za to povedzme trestne stíhaný, alebo postihnuteľný. Pretože buď nebude konať v súlade s vyhláškou, pretože nebude existovať alebo vykoná niečo ohľadom reklamy alebo ohľadom propagovania nejakej služby alebo niečoho podobného a môže sa dostať ako keby do kolízie s iným zákonom. Stav právnej istoty je veľmi dôležití. Vidíme to na príklade aj v tej v týchto dňoch Poľska a myslím si,, že naozaj je veľmi dôležité, aby v každom momente a v každej situácií vedel lekár a to je jedno či je to lekár, to je v každom jednom povolaní. Vždy potrebujete mať istotu, že ak urobíte nejaký krok, tak sa nevystavujete trestnému stíhaniu alebo povedzme nejakým žalobám a obzvlášť, ak sa to týka lekárov, zdravotníkov, ktorí poskytujú či už zdravotnú starostlivosť alebo vykonávajú interrupcie. Stav právnej istoty je veľmi dôležitý a keďže niektoré ustanovenia to narúšajú, tak jednoducho máme s týmto problém.
Prejdem už iba k záveru, lebo naozaj nechcem opakovať všetky nejaké veci ktoré už boli povedané. Takže my navrhujeme zároveň teda súhlasíme s tým, že v tomto návrhu je viacero dobrých opatrení, sociálnych, ekonomických a tieto si myslím, že by mali prejsť, mali by byť ponechané, a preto sme tieto opatrenia aj v našom návrhu odporúčame alebo teda chceme ponechať. A naozaj sme, sme sa zamerali iba na tie, ktoré vnímame ako problém ako, ako reštriktívne.
Preto náš pozmeňujúci návrh teda budeme radi, ak, ak podporíte a veľmi v skratke by som aj poprosil pána spravodajcu, pretože kolega Andrej Stančík v rozprave prečítal pozmeňujúci návrh. Zároveň, ale potrebujeme, aby sme zjednodušili proces pri tomto pozmeňujúcom návrhu vyňať na samostatné hlasovanie niektoré body, aby sa každý poslanec mohol slobodne rozhodnúť, ktorý ten návrh alebo teda bod v tomto pozmeňujúcom návrhu je preňho správny. Čo by chcel, aby v budúcnosti fungovalo alebo ako by vykonávanie v interrupcii malo ďalej fungovať. A ak nesúhlasí, tak aby sa taktiež mohol rozhodnúť.
Čiže ja len poprosím pána spravodajcu ako spolupredkladateľ pozmeňujúceho návrhu prosím, vyňať na samostatné hlasovanie bod 1, 3, 4 a 5 na prvé hlasovanie v tomto prípade hovoríme o zlepšení informovanosti. To znamená, že vypúšťame tie občianske združenia, ale zlepšujeme informovanosť zverejňovaním siete zdravotníctva. Na ďalšie hlasovanie, ďalšie hlasovanie teda samostatné bod 2. Ďalšie hlasovanie bude o bode 6 a ďalšie hlasovanie o bode 7. To znamená v pozmeňujúcom návrhu je 7 bodov, ale štyri hlasovania v prípade prvého, 1, 3, 4, 5 a potom o druhom o bode 2 o bode 6 a o bode 7.
Ďakujem pekne a už sa ukáže v hlasovaní ako to dopadne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2021 17:21 - 17:32 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nebudem asi v rámci rozpravy opakovať všetko, čo bolo povedané. Myslím si, že pri tomto návrhu možno čím menej emócií a tým lepšie. Myslím si, že aj kolega Andrej Stančík, ktorý predstavil sčasti pozmeňujúci návrh, tak, tak ako keby komunikoval výhrady. Možno naozaj iba veľmi stručne, aby to zaznelo aj za mňa. Ja vidím v návrhu niektoré problémy, a tie problémy napríklad sa týkajú najmä, najmä princípu regresie, pretože medzinárodné ľudsko-právne orgány opakovane vyzývajú svoje krajiny, aby sa neprijímali návrhy alebo zákony, ktoré nejakým spôsobom zavádzajú obmedzenia, ktoré už, keď už sa dosiahne nejaká úroveň slobôd, tak aby sa opätovne tie slobody nenarúšali a práve v tomto návrhu sme identifikovali niekoľko takýchto problémov a aj práve preto sme upozornili na tie riziká a zároveň práve preto sme podali pozmeňujúci návrh. Veľmi stručne.
Tie riziká v tomto návrhu okrem často spomínaných čakacích lehôt, mohol by som aj citovať teda všetkých ľudí, ktorí sa k tomu vyjadrovali. Taktiež si myslím, že je to na dlho. Veľmi v skratke z tých štátov, ktoré aj v rámci Európy, ale aj v rámci Európskej únie nemajú čakacie lehoty, je väčšina. My sa k tomuto prikláňame. Nechceli sme nejakým ďalším spôsobom vzbudzovať vášne zrušením čakacích lehôt, čiže v tomto prípade chceme ponechať status quo. Takúto možnosť dávame aj v rámci nášho pozmeňujúceho návrhu.
Ďalej. Je tam viacero ako keby problémov, čo sa týka informácií, poskytovania informácií. Nemyslíme si, že by tam mali vstupovať do toho nejaké nové, nové organizácie. Ja chápem, ak pred, prepáčte, kolegovia. Ja chápem, ak pred ambulanciou na nejakom stolíku môžu nájsť pacienti, nech sa jedná o akúkoľvek zdravotnú starostlivosť, rôzne informácie, ak prídu k lekárovi, a nájdu informácie povedzme z rôznych organizácií, ale (rečník sa obrátil na predsedajúceho), pán predseda, mohol by som vás poprosiť o zabezpečenie pokoja v tejto sále? Je to ako na vlakovej stanici.
Pán predseda, ani vy ma asi nepočujete. (Smiech v sále.) To je, to je skvelé (povedané so smiechom), vôbec, aleže vôbec. Ja počkám, no však ja, ja počkám. Prosím? (Reakcie z pléna. Smiech.) Ja som to, ak, lebo ja to chcem ako zrýchliť, aby sme teda netrávili príliš veľa času v tejto rozprave, ale naozaj trošku potrebujem sa aj sústrediť, aby sme to, aby sme to zbehli. Dobre.
Čiže čo sa týka poskytovania informácií, chápem, ak pred ambulanciou na stolíku nájdeme informácie, letáky, informačné, aj, aj od farma-firiem, od hocikoho na, na, na lieky, liečivá, rôzne. To chápem. Ale ako občan, pacient, človek keď prejdem cez dvere ambulancie, očakávam, že lekár, ktorý mi dáva do ruky nejaký papier, tak nie je spracovaný nikým iným, ako tým lekárom alebo ministerstvom zdravotníctva. Preto nemôžem akceptovať návrh v tomto zákone, aby niektoré informačné materiály...
===== Občan, pacient, človek keď prejdem cez dvere ambulancie očakávam, že lekár, ktorý mi dáva do ruky nejaký papier, tak nie je spracovaný nikým iným ako tým lekárom alebo ministerstvom zdravotníctva. Preto nemôžem akceptovať návrh v tomto zákone, aby niektoré informačné materiály vypracovávali buď občianske združenia alebo náboženské organizácie.
Ako naozaj si to predstavme, že pacient príde k lekárovi, to je jedno so, so srdcom, s kolenom a ten lekár mu poskytne materiál, ktorý vypracoval niekto iný ako, ako ten dotyčný lekár, nejaká možno súkromná organizácia alebo teda občianske združenie, aby som bol korektný keďže takto je to uvedené v návrhu alebo, alebo náboženská organizácia alebo cirkev.
Čiže jednoducho s týmto sa nedá súhlasiť. Očakávam, že lekár mi poskytne a dá mi do rúk informačné materiály, ktoré vypracoval buď on sám alebo lekárska komora alebo ministerstvo zdravotníctva. Takže čo sa týka informácií, s týmto určite nesúhlasíme a taktiež navrhujeme vyňať takéto ustanovenie z tohto, z toho návrhu.
Na druhej strane, ak je tu nejaký problém alebo ak kolegovia vnímajú problém, že niekde možno videli reklamu. fu, pán predseda, mohol by som vás pekne poprosiť, trošku to tu utíšiť. Tuto taký diskusný klub vznikol.

Kollár, Boris predseda NR SR
Ospravedlňujem sa, ja som si nevšimol, prosím vás pekne pán Podmanický, hneď po tomto vystúpite, vystúpení budete mať procedurálny návrh. Ospravedlňujem sa, že som vám ho nedal predtým, ale takisto vás poprosím, aby ste nevytvárali skupinky. Prípadne choďte vedľa do kaviarne, aby mohol pán poslanec nerušene pokračovať v rozprave. Ďakujem velice pekne. Nech sa páči, pán poslanec.

Čekovský, Kristián, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Vaľová, veď keď chcete, veď choďte sa porozprávať tuto do bufetu. Ja tam máte priestor na to. Dobre. (Reakcie z pléna.)
Takže, takže naozaj, aby to malo trošku úroveň, veď. Na druhej strane ak je v návrhu ako keby problém alebo ak predkladatelia v návrhu vidia problém, že niekde videli reklamu na interrupcie, jasné, nemusíme o vnímať ako správne. Ale na druhej strane sa treba možno pýtať aký, aká je príčina. Lebo to je dôsledok ak je niekde nejaký biobordel, aká je príčina. No príčina zrejme bude, že sa niekto nevie dopátrať k nejakým informáciám, keďže tretina zdravotníckych zariadení na Slovensku neposkytuje umelé prerušenie alebo ukončenie tehotenstva na žiadosť ženy. Tým pádom ako človek alebo žena ak hľadá takéto informácie, tak jednoducho zrejme preto možno niekde vzniká nejaká reklama.
Takže preto my navrhujeme doplniť súbor informácií a zároveň rešpektujeme ak, ak kolegovia chceli rozšíriť to penzum informácií ktoré by dostali od lekára alebo ktorému, ktoré má zverejniť ministerstvo zdravotníctva na svojej stránke, tak my navrhujeme ešte rozšíriť toto penzum informácii o dôležitú informáciu. O sieť zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú interrupcie na žiadosť ženy. Ja si myslím, že potom nebude žiaden problém s tým, že niekde sa objaví reklama, pretože jednoducho každý sa k takejto informácií bude môcť dopátrať na oficiálnych stránkach.
Čo sa týka možno ďalších ustanovení ako je rušenie, riešenie vyhlášok a niektoré ešte ďalšie aj ktoré sa týkajú aj tej reklamy, tam vidíme naozaj problém v tom, že mohol by vzniknúť stav právnej neistoty tým, že jednoducho aj to koliduje s niektorými inými ustanoveniami, ktoré sú v súčasnosti platné v právnom poriadku. Takže jednoducho nechceme, aby vznikali na Slovensku situácie, nechceme a naozaj sa tomu úprimne chceme vyhnúť, aby lekár mal obavu z toho, že ak vykoná nejaký zákrok, môže byť za to povedzme trestne stíhaný, alebo postihnuteľný. Pretože buď nebude konať v súlade s vyhláškou, pretože nebude existovať alebo vykoná niečo ohľadom reklamy alebo ohľadom propagovania nejakej služby alebo niečoho podobného a môže sa dostať ako keby do kolízie s iným zákonom. Stav právnej istoty je veľmi dôležití. Vidíme to na príklade aj v tej v týchto dňoch Poľska a myslím si,, že naozaj je veľmi dôležité, aby v každom momente a v každej situácií vedel lekár a to je jedno či je to lekár, to je v každom jednom povolaní. Vždy potrebujete mať istotu, že ak urobíte nejaký krok, tak sa nevystavujete trestnému stíhaniu alebo povedzme nejakým žalobám a obzvlášť, ak sa to týka lekárov, zdravotníkov, ktorí poskytujú či už zdravotnú starostlivosť alebo vykonávajú interrupcie. Stav právnej istoty je veľmi dôležitý a keďže niektoré ustanovenia to narúšajú, tak jednoducho máme s týmto problém.
Prejdem už iba k záveru, lebo naozaj nechcem opakovať všetky nejaké veci ktoré už boli povedané. Takže my navrhujeme zároveň teda súhlasíme s tým, že v tomto návrhu je viacero dobrých opatrení, sociálnych, ekonomických a tieto si myslím, že by mali prejsť, mali by byť ponechané, a preto sme tieto opatrenia aj v našom návrhu odporúčame alebo teda chceme ponechať. A naozaj sme, sme sa zamerali iba na tie, ktoré vnímame ako problém ako, ako reštriktívne.
Preto náš pozmeňujúci návrh teda budeme radi, ak, ak podporíte a veľmi v skratke by som aj poprosil pána spravodajcu, pretože kolega Andrej Stančík v rozprave prečítal pozmeňujúci návrh. Zároveň, ale potrebujeme, aby sme zjednodušili proces pri tomto pozmeňujúcom návrhu vyňať na samostatné hlasovanie niektoré body, aby sa každý poslanec mohol slobodne rozhodnúť, ktorý ten návrh alebo teda bod v tomto pozmeňujúcom návrhu je preňho správny. Čo by chcel, aby v budúcnosti fungovalo alebo ako by vykonávanie v interrupcii malo ďalej fungovať. A ak nesúhlasí, tak aby sa taktiež mohol rozhodnúť.
Čiže ja len poprosím pána spravodajcu ako spolupredkladateľ pozmeňujúceho návrhu prosím, vyňať na samostatné hlasovanie bod 1, 3, 4 a 5 na prvé hlasovanie v tomto prípade hovoríme o zlepšení informovanosti. To znamená, že vypúšťame tie občianske združenia, ale zlepšujeme informovanosť zverejňovaním siete zdravotníctva. Na ďalšie hlasovanie, ďalšie hlasovanie teda samostatné bod 2. Ďalšie hlasovanie bude o bode 6 a ďalšie hlasovanie o bode 7. To znamená v pozmeňujúcom návrhu je 7 bodov, ale štyri hlasovania v prípade prvého, 1, 3, 4, 5 a potom o druhom o bode 2 o bode 6 a o bode 7.
Ďakujem pekne a už sa ukáže v hlasovaní ako to dopadne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.11.2021 17:07 - 17:08 hod.

Drdul Dominik
Vymazať rámček.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.11.2021 17:03 - 17:04 hod.

Drdul Dominik
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcel by som presunúť hlasovanie o tlači 636 bod číslo 70 programu disciplinárny poriadok Najvyššieho správneho súdu na zajtra na sedemnástu hodinu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.11.2021 17:03 - 17:03 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel dať návrh na základe troch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA a SaS. Chcem navrhnúť presunúť rokovanie a hlasovanie o tlači 591 na najbližšiu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 16:57 - 16:58 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ono často si to pri konzervatívnych sa hovorí, že niečo zavádzali komunisti, ale po prvé to zaviedli aj iné krajiny, aj západné krajiny. To neboli komunistické. A po druhé, akože teraz, keď komunisti v Sovietskom zväze zavádzali gramotnosť a elektrifikáciu, tak teraz máme dať dole všetky dráty, pretože to robili komunisti. To je taký prázdny argument. Ale veď v poriadku.
Dobre. Pre teba je potrat zlo. V poriadku. Rozdiel medzi liberálmi a konzervatívcami je v tom, že aj keď som liberál a myslím si napríklad, že ananás nemá čo robiť na pizzy, tak to nezakážem. Ja rešpektujem to, že niektorí ľudia sa pre ten ananás na pizzy rozhodnú. Zatiaľ ty alebo takýto ultras, povedia, že ananás na pizzy je zlo, lebo ja si to myslím, vyplýva to z nejakého môjho svetonázoru a preto to zakážem každému jesť. A je mi úplne jedno, čo si o tom myslia ostatní. Takže toľko k tomu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 16:47 - 16:49 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, budem sa snažiť byť krátky. Tak ku kolegyni Janke, kde to budeme tolerovať. No myslím si, že je to súčasťou koaličnej zmluvy, že aj keď samozrejme by sme pol roka radi riešili iné témy tak toto právo prekladať návrhy zákonov o ochrane života tam je, takže súvisí to práve s koaličnou zmluvou aj keď na to máme samozrejme iné názory. Potom k pánovi Tarabovi, to je také, viete, vy tu hovoríte o marketingu, no toto nie je marketing, akože to čo robíme my sme o tom úprimne presvedčení. Marketing je oveľa horší, napríklad oveľa horší marketing je keď niekto si buduje popularitu na šírení konšpirácií, hoaxov a všetkých možných dezinformácií a zneužíva situáciu COVID-u na vytlkávanie politických bodov a o tom by ste možno vy niečo vedeli povedať. Takže toto je podľa mňa marketing a je to pre mňa veľmi nechutný scénický marketing. To čo robíme my, robíme z presvedčenia a áno je proste pravda, že sú na to rozdielne názory. Je to úplne v poriadku, je to hodnotová otázka, toto n ie je nič, čo by priamo vychádzalo z Programového vyhlásenia vlády ako napríklad reformy národných parkov, takže v tomto môžme, máme slobodnú voľbu a tak isto ako niektorí kolegovia sú za, tak my sme proti. A znova sa vrátim k tomu pozmeňováku. Tak vy hovoríte, že my sme to dokaličili, no my sme mohli dať iba proti a hotovo ale chceli sme ukázať, chceli sme možno aspoň sa pokúsiť nájsť cestu, aby sme zachovali to, čo je naozaj dobré, teda sociálnoekonomická pomoc ženám, bez toho, aby sme schválili akékoľvek obmedzenia a reštrikcie. Takže toľko za mňa a to asi stačí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 16:45 - 16:47 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Andrej predkladaný zákon pomoci tehotným ženám s kresťanskou ideológiou nemá nič spoločné alebo vyhovárať sa iba na kresťanskú ideológiu. Pomáhať a chrániť snáď je témou nie iba pre kresťanov ale aj pre liberálov by ochrana najnevinnejších a akákoľvek pomoc blížnym a hlavne ženám v ťažkej situácií by malo byť samozrejmosťou. Pre mňa to samozrejmosťou je. V prvom rade ako človeka nie ako nejakého, nezakladá sa na žiadnej ideológií. Téma, kde sa rieši pomoc ženám je pre niektorých až priveľmi citlivá. Vy liberálne zmýšľajúci ste veľmi citliví k zásahu práv ženy. Som za, súhlasím, práva žien je potrebné chrániť. Pýtam sa, ale kde je právo dieťaťa vo vašom vnímaní. Prečo takmer vôbec nerozprávate a neobhajujete a nechránite práva počatých detí? Prečo ich vynechávate z ochrany? Sú bezbranné, nevinné, nevedia a nemôžu sa brániť. Snáď my dospelí sme povinní chrániť práve tieto deti o to viac. Blokujete schválenie zákona ktorý nič nezakazuje ale naopak pomáha tehotným ženám prekonať strach, prijať svoje dieťa. V návrhu zákona pomáhame hlavne finančne a sociálne budúcim matkám. Chceme mnohé matky ochrániť od doživotnej traumy zo skratového a nemenného rozhodnutia v ťažkej životnej situácií. Keď sa rozhodujú o ukončení, alebo prijatí počatého dieťaťa, budúceho človeka. Ja chcem žiť v krajine, kde sa bude chrániť život od počatia až po prirodzenú smrť. Túžim žiť v krajine, kde ukončenie života nebude samozrejmosťou. Ďakujem.
Skryt prepis