Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

6.12.2022 o 12:55 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.12.2022 12:55 - 12:55 hod.

Záborská Anna
Ďakujem pekne, pán predseda. Zasadnutie výboru pre zdravotníctvo začína teraz o 13.05 h. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2022 12:40 - 12:41 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Kolega Marián Viskupič, podľa mňa znížená sadzba DPH na 10 % má zmysel aj na, aj na tri mesiace, hlavne pre, kto trošku pozná situáciu v gastre, tak vie, že najviac, najviac utrpelo gastro v rekreačných oblastiach, čo sa týka teraz na blížiacu sa zimnú sezónu, horské strediská žijú z toho, obrovské množstvá rodín a veľmi veľa, veľmi veľa ľudí v týchto rekreačných oblastiach.
Z predloženého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu vyplýva, že sa ním zavádza znížená sadzba DPH na 10 % na základe, jednak na plnenie poskytovania aj v súvislosti so šport... aj so športom, lanoviek, vlekov a týka sa to mnohých športovísk, ako tu bolo spomenuté, napríklad aj zimné štadióny. Práve pri týchto, ale aj pri gastre je predpokladaná vysoká energetická náročnosť, o čom mnohí ľudia nevedia, že gastro, aká je vysoká energetická náročnosť v gastre. Počíta sa pri aj malých penziónoch aj viac ako 10-tisíc eur mesačne. Viem to zo svojej skúsenosti.
Z môjho pohľadu ako osoby, ktorá aktívne podnikala v gastrosektore, je táto zmena veľmi prínosná a ja verím, že po troch mesiacoch, po tomto skúšobnom období bude dôvod, aby sa v zníženej dépeháčke na gastro pokračovalo. Naozaj, toto je také, také obdobie, že kde sa ukáže, kde sa ukáže, akým smerom sa gastro bude naďalej vyvíjať.
A ako tu bolo spomenuté, že aj priznávanie, priznávanie tržieb alebo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2022 12:40 - 12:41 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Marián, bolo tu spomínané, už vám zrazu prestávajú vadiť vleky. Nie sú to len zimné športoviská, už to môj predrečník povedal, že sú to zimné štadióny. Sú to aj plavárne, ktoré tiež by nemuselo riešiť len trojmesačné odpustenie, zníženie DPH na 10 %. Ale to ti chcem povedať, veď minister financií povedal, že dáva to na tri mesiace, chce to potom kvantifikovať, chce to vyhodnotiť, neni problém mu to, neni problém to predĺžiť, hlavne chce vidieť zo strany podnikateľov, ako sa k tomu začnú, aký k tomu budú mať prístup a či viacej budú priznávať tržieb, takže ja si myslím, že na tie tri mesiace na skúšku to je správne a potom to predĺžiť. Môžme o tom diskutovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2022 12:40 - 12:41 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán Viskupič, ja by som sa chcel opýtať, chcel by som sa ťa opýtať, že či máš aj to vyčíslenie, pretože keď hovoríte, že zodpovedne sa má narábať s financiami verejnými, tak by bolo dobré ako si aj povedať tie čísla. Čiže je jednoduché možno niečo navrhnúť a, ale dopad by sme mali zrejme všetci vedieť.
No a potom teda som rád, že aj deklarujete už teraz tú podporu športovi... aj športoviskám, keď s tým bol problém pred pár, pred pár dňami a ste videli za tým teda len tie vleky pána predsedu Národnej rady. A ešte tu padla taká poznámka, že sú energeticky náročné vlastne tie vleky, tak to by som chcel vyhovoriť, pretože práve hokejový, hokejové štadióny sú tie najnáročnejšie vzhľadom na výrobu ľadu a nie je to práve len v tých zimných mesiacoch. Čiže najmä v tých letných mesiacoch tá výroba ľadu je oveľa náročnejšia ako v zime.
Takže za mňa toľko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2022 12:25 - 12:25 hod.

Andrejuvová Anna
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja by som rada krátko predniesla pozmeňujúci návrh. Krátko ho odôvodním, ja som predtým dávala návrh na účinnosť zákona od 1. decembra, potrebujem ju posunúť na 31. decembra. (Telefonovanie predsedajúceho internou linkou.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2022 12:10 - 12:11 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pani Zemanová, mikulášsku čiapku si dám podľa svojho uváženia. Možno najbližšie, keď prídem domov, keď ešte dodatočne dám deťom nejakú maškrtu. Pre vás zo strany SaS je všetko zlé, čo sa týka pomoci pre kohokoľvek. V tomto prípade vám prekáža ešte aj to, že sme sa dohodli, hlavne vláda a ministerstvo financií aj so samosprávami a schválili a dohodli sa na výraznom zvýšení na kompenzáciu tejto krízy aj pre samosprávy.
Pán Hattas, vám ďakujem za ocenenie dohody vlády so samosprávami. Vidno, že máte skúsenosti s pôsobením v samospráve, o to viacej si vašu podporu vážim aj napriek vašim výhradám, že to nemuselo byť takým spôsobom, ale dôležitý je výsledok. Takže ďakujem.
Kolega Peter Pollák, aj tebe ďakujem za podporu tohto dôležitého zákona.
Kolega Ondrej Dostál, vy, ako u vás zo SaS je zvykom, za dva a pol roka, tak ako som aj povedal pani Zemanovej, vy nechcete podporiť akúkoľvek pomoc či pre rodiny, či pre zdravotne postihnutých, či aj pre samosprávy, takže k vám sa je zbytočne dlhšie vyjadrovať. Vy by ste nepodporili tento zákon, aj keby bol priestor celého dva a pol roka, ako sme tu na pripomienkovanie a vyjadrovanie sa. Vy aj z takýchto dobrých zákonov robíte politiku a na úkor, na úkor ľudí, ktorí pomoc potrebujú. A kolegyňa Janka Garstková, ďakujem aj tebe za podporu všetkých rozumných riešení, ako mám s tebou skúsenosť za dva a pol roka nielen tohto podporného zákona, ale veľmi dôležitého.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2022 11:55 - 11:55 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Pán kolega Kuriak, ďakujem ti za prednesenie pozmeňovacieho návrhu. Zvýšenie daňového bonusu bude mať negatívny dopad na výnos dane z príjmov, ako si povedal v dôvodovej správe. Rodinný balík musí na jednej strane pomáhať rodinám, ale na druhej strane nemôže škodiť ostatným. Našlo sa však veľmi rozumné riešenie, ktoré, ktoré pomôže, a ja som rada, že štát pomáha. Výpadok príjmov samospráv sa vyrieši v podstate v dvoch krokoch. Časť financií bude použitých na kompenzáciu výpadku podielových daní a druhá časť bude vyčlenená v rámci energetickej pomoci, čim pomôžeme pokryť zvýšené náklady na energie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2022 11:55 - 11:55 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Chcem oceniť hlavne tento pozmeňovák, kde vláda aj samospráva alebo teda zástupcovia samosprávy sa dohodli. Vláda sľúbila, že pomôže samosprávam s výpadkom financovania, a sľub aj dodržala. Samosprávy, samozrejme, ďakujeme, alebo teda zástupcom samospráv ďakujeme za to, že trpezlivo vlastne rokovali a dohodli sa na tom, lebo ja si myslím, že takisto zástupcovia samospráv si uvedomujú, čo daňový bonus aj pre ich občanov znamená. Znamená to zvýšený, zvýšené peniaze v ich peňaženke a o to každému jednému politikovi – či tej národnej, či na tej národnej, alebo na tej komunálnej politike – ide. Ešte raz ďakujem vláde a samospráve, že sa dohodli a že vznikla dohoda, kde vláda zafinancuje časť výpadkov samosprávam, ktoré pomôžu hlavne pri ich každodennom chode.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2022 11:55 - 11:55 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý prednesiem po odôvodnení. Pozmeňujúci návrh bude k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V návrhu novely zákona o dani z príjmov na prechodné obdobie dvoch rokov sa na vyživované deti do 18 rokov navrhuje zvýšenie daňového bonusu vo výške 140 eur mesačne na dieťa. Uvedené opatrenia budú mať negatívny dopad na výnos dane z príjmov fyzických osôb.
Vláda Slovenskej republiky bola častokrát zo strany samospráv kritizovaná za to, že týmito prorodinnými opatreniami vážnym spôsobom poškodzuje samosprávu. Nie je tomu tak. Každému je jasné, že žijeme v ťažkej dobe. Samosprávy musia denne zápasiť s novými výzvami, a to je napríklad šetrenie energiami, boj s infláciou a s tým spojené zvyšovanie cien tovarov a služieb, ktoré samosprávy potrebujú na svoj chod či samotný rozvoj. Práve preto vláda aj ministerstvo financií pristúpilo k pomoci samosprávam veľmi výrazným spôsobom v tejto ťažkej dobe. Práve tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má za cieľ samosprávam pomôcť a kompenzovať im straty, ktoré pomoc môžu spôsobiť.
Vzhľadom na to, že výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtom obcí a rozpočtov vyšších územných celkov, navrhuje sa kompenzovať dopad tohto opatrenia na samosprávy zo zdrojov z príjmov z dane, z príjmov právnických osôb a to novelizáciou zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Takto zvýšené sumy sa obciam a vyšším územným celkom budú rozdeľovať a poukazovať rovnakým spôsobom ako výnos dane z príjmov fyzických osôb, teda podľa platného vzorca pre daň z príjmov fyzických osôb. Návrh počíta s ďalším navýšením o 100 mil. eur a to len na rok 2023, samozrejme, potom aj na rok 2024 z dôvodu zabezpečenia finančnej stabilizácie územnej samosprávy v nadväznosti na zvyšovanie cien energií.
Vážení kole... vážené kolegyne, vážení kolegovia, ospravedlňujem sa vám, že opakovane predkladám vlastne ten istý pozmeňujúci návrh, ale inak to technicky urobiť nešlo. Pôvodný pozmeňujúci návrh som stiahol a predkladám nový, v ktorom je voči pôvodnému jeden jediný a o to dôležitejší rozdiel. Dodatočne navyšujeme sumu kompenzácie samosprávam o ďalších 100 mil. eur v roku 2023, ako som spomenul. Som veľmi rád, že samosprávy s týmto návrhom súhlasia a podporujú ho.
Ďakujem, že podporíte aj vy v tomto pléne. Ďakujem vám za podporu tohto návrhu zákona aj pozmeňujúceho návrhu.
Dovoľte mi teraz predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Györgyho Gyimesiho... (Reakcia z pléna.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Džordži! (Pobavenie v pléne.)

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Juraja nemáš rád, tak... No. (Povedané s pobavením. Pobavenie v pléne.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec, ostaňme pri Ďuri.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Dobre, takže vieme, o koho ide... (Povedané so smiechom.) Tak povedz to Ty za mňa. (Povedané smerom k spravodajcovi.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Páni poslanci, pobavili sme sa, nechajme pána poslanca pokračovať ďalej. (Zaznievanie gongu.)

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Dobre, takže vieme, o koho ide... a Milana Kuriaka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov... (Ruch v sále.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Páni poslanci, utíšte sa!

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
... v znení neskorších predpisov (tlač 1121). V súlade s ustanovením zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
Za doterajší čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z. a zákona č. 337/2015 Z. z., zákona č. 371/2020 Z. z. a zákona č. 394/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 7 sa vkladá § 7i, ktorý znie:
"(1) Podiel výnosu dane podľa § 2 poukazovaný obciam sa v roku 2023 zvyšuje o sumu 228 059 000 eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb. Podiel výnosu dane podľa § 2 poukazovaný obciam sa v roku 2024 zvyšuje o sumu 236 546 000 eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb.
(2) Podiel výnosu dane podľa § 3 poukazovaný vyšším územným celkom sa v roku 2023 zvyšuje o sumu 97 739 000 eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb. Podiel výnosu dane podľa § 3 poukazovaný vyšším územným celkom sa v roku 2024 zvyšuje o sumu 101 377 000 eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb.
(3) Suma zvýšenia uvedená v odsekoch 1a 2 sa považuje za podiel výnosu dane podľa § 2 a 3 a v príslušnom roku sa poukazuje obciam a vyšším územným celkom mesačne jednou dvanástinou zo súm zvýšenia uvedených v odsekoch 1 a 2.
(4) Na rozdeľovanie a poukazovanie súm zvýšenia uvedených v odsekoch 1 a 2 sa primerane použije § 4."."
Doterajšie články čl. II a III sa primerane prečíslujú.
Nový čl. II nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne v článku o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia zákona.
V nadväznosti na vloženie nového čl. II sa vykoná legislatívno-technická úprava názvu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2022 11:40 - 11:41 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Marián, každé tvoje jedno vystúpenie je o tom istom, každé jedno, ako je všetko zlé, ako sme všetko zničili, ako ideme zadlžovať rodiny, ako ideme zadlžovať naše deti. Marián, každé jedno tvoje vystúpenie nielen tu, ale keď sledujem tvoj facebook, tak to je čistá katastrofa. Ale toto robí teraz aj SaS-ka. Marián, toto je pomoc rodinám, rodinám. A ty namiesto toho, aby si pomohol rodinám, Marián, tak s biznis krídlom SMER-u, ktorí tie rodiny roky okrádali, si v jednom šíku a ideš odvolávať túto vládu. Marián, na tvojom mieste by som sa tak hanbil, ale tak hanbil, s kým si sa ty dal dokopy a celá SaS-ka, že toto je ten najväčší problém, prečo robíš túto populistickú, tieto populistické vystúpenia, ktoré nie sú o ničom inom len o tom, ako sa udržať, ako si urobiť dobrú politickú reklamu. Vedľa teba sa smejúci Krúpa je krásna vec. Preboha, on to, čo tu rozprával u nás o tom, ako je to všetko zlé, ako smeráci sú podlí, a teraz s tými podlými smerákmi je v jednom šíku Krúpa. No to je... tak toto mu, zo srdca mu blahoželám.
Skryt prepis