Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.9.2022 o 10:25 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 10:25 - 10:40 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Tak ako si, Vlado, povedal vo svojom príspevku, skutočne čerpanie štrukturálnych fondov niekedy závisí od vysporiadania majetkoprávneho pozemkov a skutočne tým, že Slovenský pozemkový fond niekedy nereaguje, lebo tých žiadostí má veľmi veľa, tým pádom vlastne ohrozuje aj čerpanie štrukturálnych fondov. Obce potrebujú dosiahnuť rýchlejšie svoje ciele a zámery súvisiace s ich rozvojom a najmä im to umožní zveľaďovať ich existujúci majetok pri pozemku, ktoré sú v spoluvlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu a fyzických a právnických osôb, obce dokážu vysporiadať to spoluvlastníctvo určite rýchlejšie a jednoduchšie ako štát, nakoľko je to v ich záujme.
Súčasná právna úprava či už v samotnom zákone 138/1991 Zb., a takisto aj v zákone 330 o pozemkových úpravách neumožňuje alebo nedostatočne pokrýva tieto všetky potreby obcí, je to veľmi administratívne zložité, časovo zdĺhavé a najmä právne nenárokovateľné a necháva priestor na individuálne posudzovanie žiadostí obcí a prevod tohto majetku štátu na obec a k nadobudnutiu vlastníckeho práva k týmto pozemkom a môže dôjsť až na základe zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k týmto pozemkom. Ja by som sa veľmi, veľmi prikláňala, že by sme vlastne prijali takúto právnu úpravu, aby sme dali vlastne nástroj obciam a skutočne, aby Slovenský pozemkový fond pomáhal a aby nebol brzdou pri čerpaní aj štrukturálnych fondov.
Takže ďakujem veľmi pekne za tvoj príspevok a rovnako sa prikláňam aj k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 10:10 - 10:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
No, Tomáš, ty si hovoril v prvej časti o tom, že ťa Janko Marosz ako generálny riaditeľ prekvapil niektorými vecami, napríklad transparentnosťou, tým, ako s tebou rokoval, ako bol otvorený. No chcem povedať, že nás toto neprekvapuje a som rád, že takto funguje, lebo my sme ho poznali a vedeli sme, kto je Janko Marosz a koho vlastne, kto bude generálnym riaditeľom teda.
No a v druhej časti si hovoril o, o tých pozemkoch a problémoch s tými pozemkami. Ja sa priznám, že ja som o tom ani nevedel, že také sa niečo deje, ale vôbec ma to neprekvapuje. Tak ako teba prekvapil Janko Marosz, tak toto mňa vôbec neprekvapuje, pretože vieme, ako sa tu brali dotácie na asfaltové plochy ako na poľnohospodárske pozemky, takže ešte raz, neprekvapuje ma to a vinári-nevinári, neviem, čo tam, čo tam bude, ako to budú riešiť. Ale súhlasím s tebou, že, že toto je devastácia tých pozemkov, tej pôdy a verím, že sa Janko Marosz k tomu vyjadrí alebo spravodajca, že ako s týmto budú nakladať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 9:55 - 10:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No tak v tejto sále pán predsedajúci prišiel teraz, ale vašu správu, pán generálny riaditeľ, o vašu správu nemajú záujem ani v SMER-e, ani v HLAS-e, asi vieme prečo. Už to tu padlo viackrát. No a neviem, či sa pán generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu necíti tak zvláštne, že v tejto sále rad radom v tých faktických mu každý ďakoval, ale tak chcem mu povedať, že nemusí sa cítiť zvláštne, že je to vlastne jeho zásluha, čo sa stalo so Slovenským pozemkovým fondom, ako sa mení pred očami. Takže v tejto reakcii iba poďakujem všetkým za ich faktické a ešte raz generálnemu riaditeľovi Slovenského pozemkového fondu ďakujeme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 9:55 - 10:10 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Áno, Marek, dobre, že si pripomenul, to som vo svojom vystúpení zabudol povedať, čo sa týka delimitácia intravilán, extravilán, ako to má byť. Ja razím filozofiu, asi viete, že to, čo je v intraviláne, malo by byť obecné. To, čo je v extraviláne, má mať Slovenský pozemkový fond. Pretože Slovenský pozemkový fond spravuje v prvom rade poľnohospodársku a aj lesnú pôdu. Hoci tam v niektorých prípadoch je tým správcom Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Takže myslím si, že v tomto nastúpenom trende, ktorý myslím si, že zdieľa aj pán riaditeľ, že by sme tie delimitácie mali urobiť, tak budeme pokračovať s tým, že, samozrejme, bolo to od jednotlivých regionálnych odborov, čo mal Slovenský pozemkový fond, od jedného ku druhému inač. Tí, ktorí si robili svoju prácu, tak tie delimitácie prebehli v mnohých prípadoch. Žiaľ, neni to na 100 %. Malo by sa to v tom pokračovať a budem, samozrejme, nápomocný, ak bude treba, či už legislatívne, alebo nejakým iným spôsobom.
Ako tu už bolo spomínané, niektoré prípady, samozrejme, tam ležali desiatky rokov a ja tvrdím jedno a budem tvrdiť stále. Ľudia, ktorí tam pôjdu, by mali mať ten kredit, ktorý hovorí, že idú sanovať, respektíve zveľaďovať verejné financie a človek, ktorý bol naučený kradnúť v malom, bude aj vo veľkom. Ktorý bol naučený klamať v malom, bude aj vo veľkom klamať. A to si musíme uvedomiť. A nehovorím, že všetci sme tu majstri sveta a neviem akí super, ale minulosť, ktorú si mal, tú už nezmažeš. A preto pri tom výbere tých kandidátov, respektíve pracovníkov, ktorí tam pôjdu, mali by sme na tieto hodnoty pozerať a myslím si, že zatiaľ sa to darí. Samozrejme, tak ako my s ministrom sme nemohli vymeniť na ministerstve hneď jednu tretinu, pretože boli tam nejaké, by som povedal, zákony, ktoré by dobre bolo revidovať, tak to isté má aj kolega Maroš problémy, aby sa to hneď všetko povymieňalo aspoň tých toxických, ktorí sú tam. A tá toxicita, samozrejme, sa niekedy veľmi ťažko dokazuje. Pretože je to tak sofistikovane, že prakticky a mnohí ľudia nechcú prísť svedčiť, keď aj... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 9:55 - 10:10 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Tak Marek Šefčík povedal 90 % z toho, čo som chcel hovoriť ja v rozprave. Moji predrečníci vo faktických poznámkach zvyšných 10 %, takže určite len pripomenúť chcem, že Slovenský pozemkový fond je v súčasnosti na ozdravnej ceste. Už tu bolo viackrát spomenuté, že čo sa tam dialo, to bolo niečo, niečo neskutočné. To bol klondajk pre smerohlasáckych zlodejov, ktorí tam naozaj kšeftovali neskutočným spôsobom a, žiaľ, sú tam ešte zamestnanci, ktorí, ktorí majú a vedia svoje veci.
Takže ja držím pánovi Maroszovi prsty, ale čo chcem ešte povedať, že to je to, že naozaj keď sme tam dosadili človeka alebo vláda tam dosadila človeka, ktorý má naozaj čistý morálny kredit, tak aj po ňom zrazu idú a chcú aby sa vrátili časy, keď si vymieňali pozemky ako chceli, keď zarábali obrovské, obrovské peniaze na tom, že sa kšeftovalo s pozemkami. Ja som hlboko presvedčený, že toto skončilo a že sa už nikdy nevráti kšeftovanie smerohlasákov, ktorí tam naozaj si tam spravili zárobkovú zlatú baňu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 9:55 - 10:10 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Ja voľne naviažem na to, čo sme tu už počuli. Z toho vyplýva, z tohto množstva informácií, že každý máme svoju skúsenosť v oblasti spolupráce alebo sme boli nejakým spôsobom často možno dotknutí, kedy sme museli veci cez Slovenský pozemkový fond vybavovať. Ja sa s jednou absurditou podelím ešte ako štatutár, primátor mesta, sme vybavovali nejaké veci v prospech mesta a povedala a nevedela, ako má odbiť pani sekretárka, takže nemá pán riaditeľ pero na podpis. No tak hovorím, za dve hodiny som u vás a ja to pero donesiem. Čiže boli to skutočne extrémy a ako bolo povedané, nedalo sa dovolať, nedalo sa vybaviť. Ak štatutár nemohol sa dostať alebo boli také problémy, čo potom radový občan, radový človek.
Čiže z tohto miesta sa pripájam k tomuto poďakovaniu, že si sa, pán generálny riaditeľ, nebál ísť do toho. S odvahou si začal robiť zmeny, ktoré bolo potrebné vykonať v rámci Slovenského pozemkového fondu. Svedčí o tom aj nová web stránka, kde sú informácie, kde sa môžu ľudia dočítať, keď majú nejaké problémy. Častokrát sa nám okruh účastníkov rozširuje práve o Slovenský pozemkový fond pri rôznych konania, hlavne stavebných konaniach. Chceme nejakú cestu vysporiadať. Je tam dotknutý nejakou časťou Slovenský pozemkový fond a často bolo treba to vybaviť, ten súhlas, a tu som videl takisto z radov hlavne občanov veľké problémy, ako sa dostať k tomuto súhlasu. Takže ešte raz srdečne ďakujem a držím palce v ďalšej práci.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 9:55 - 10:10 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Vážený pán generálny riaditeľ, vážený pán spravodajca, tak presne ako povedal môj teda kolega Marek Šefčík, keď nemá žiadateľ vysporiadaný pozemok, nemôže žiadať o európske peniaze a nemôže ani aplikovať vlastné peniaze. Preto tieto pozemky nie sú v poriadku. Slovenský pozemkový fond musí byť akcieschopný a verím, že pod vedením pána generálneho riaditeľa sa to tak aj deje. Pretože keď chceme využívať štrukturálne fondy alebo slovenský operačný program, alebo plán obnovy a stability, tak musia mať žiadatelia komfortnejšie prostredie na to, aby mohli žiadať tieto európske peniaze.
Tridsaťročná snaha miestnej územnej samosprávy je vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom v zastavanom území obci. Sú to pozemky, ktoré sú majetkom štátu a sú v správe Slovenského pozemkového fondu. Ide o pozemky v zastavanom území obci, na ktorých sa nachádzajú stavby v oblasti intravilánu obci alebo ktoré tvoria verejné priestory obci, alebo sa tieto pozemky využívajú ako na iné verejnoprospešné funkcie. Ide o pozemky, ktorých faktická správa údržbu zabezpečujú obce na svoje náklady. Už dlhodobá prax zo samosprávy, v ktorej pôsobím už dlhé roky, mi dáva vlastne takú ako prosbu poprosiť pána generálneho riaditeľa, aby sa v tejto veci nejakým spôsobom pohli ľady, preto skutočne hlavne napríklad teraz cyklotrasy a tieto projekty, ktoré obce, mestá realizujú, tak majetkoprávne vysporiadanie je veľmi zdĺhavé a hlavne keď sa tam nachádzajú pozemky, ktoré sú vlastne v správe Slovenského pozemkového fondu, je to veľmi zložité. Takže ja by som poprosila možno takú spoluprácu a my tak ako máme tak v duchu proste prijať nejakú právnu úpravu, aby tie pozemky, ktoré sú v intraviláne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 9:40 - 9:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán predseda Národnej rady, pán generálny riaditeľ, spravodajca, kolegyne, kolegovia poslanci, poslankyne, ja som chcel najskôr zareagovať iba faktickou poznámkou, ale pán generálny riaditeľ vystúpil iba s úvodným slovom a potom už bolo treba asi vystúpiť ešte raz, aby sme mohli reagovať faktickými poznámkami, ale nevadí. Takto mám aspoň troška väčší priestor. Tak skúsim povedať, čo som chcel a dám aj jednu otázku. Tak tá otázka hneď na úvod.
Hovorili sme aj s pánom Feckom o tom, že mestá a obce majú dosť veľké problémy s tým, že keď chcú budovať, chcú nejaké veci robiť v obciach, v mestách, tak niekedy to naťahovanie času kým vybavia tie žiadosti o odkúpenie pozemkov od Slovenského pozemkového fondu sú, im komplikujú život a brzdí sa tak rozvoj obcí a miest v tomto zmysle. No a preto sme sa rozprávali o tom, že by pozemky, ktoré sú v obciach a v mestách vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, mohli delimitáciou prejsť na obce, aby tie obce nemali s týmto problémy. Takže chcem sa opýtať, či budeme s kolegom na tom teda pracovať teda že a aký má pohľad na to, lebo to je dôležité, aký má pohľad na to generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu? Či by to bolo dobré a akým spôsobom to nastaviť, aby to bolo na prospech veci?
No a teraz ešte k takým veciam, ktoré som chcel spomenúť. Ja by som chcel veľmi pekne poďakovať riaditeľovi Slovenského pozemkového fondu za to, čo spravil odkedy tam je, pretože sme sa stretávali s tým, čo bolo na Slovenskom pozemkovom fonde predtým a vieme, ako to funguje teraz, a on, on to naznačil v svojom úvodnom slove, že, že, takým slovom, myslím, že použil, že predtým to bol žalostný stav, že dalo by sa to nazvať žalostným stavom. Tak ja by som to chcel aspoň troška rozvinúť.
Predstavte si, že máte na Slovenskom pozemkovom fonde 30-tisíc žiadostí. Už pán predseda Národnej rady naznačil, že niektoré zavreté, zamknuté, nikto na to neodpovedá. Nielen mestá a obce, ale aj súkromné osoby sú z toho zúfalí. Nevedia sa domôcť toho, čo s ich žiadosťami vlastne je. No a potom si predstavte situáciu, že niekto príde na Slovenský pozemkový fond povedzme s obálkou a povie, viete čo, taký a taký úradník, pozrite sa na túto a túto moju žiadosť. No a keď máme 30-tisíc žiadostí nevybavených, tak je veľmi ľahké, je to obrovský priestor na korupciu a je veľmi ľahko podľahnúť tomuto, že dobre, tak ja sa ti na tú tvoju žiadosť pozriem, ja tú tvoju žiadosť vybavím za to a to. A takto to v našej spoločnosti fungovalo a na Slovenskom pozemkovom fonde, kde sa diali obrovské kšefty s pozemkami, tak to bolo najvypuklejšie. A hovorím, nielen mestá a obce, ale aj súkromné osoby mali problém domôcť sa tej spravodlivosti.
Generálny riaditeľ spomenul, že rozpracovanosť spisov bola niekedy 20 %, teraz momentálne sa dostali na 45 %. Čiže oni sa snažia rozriediť tých 30-tisíc spisov alebo žiadostí, ktoré tam sú, a viem, že boli aj personálne, personálne posilnení. S niektorými zamestnancami sa museli rozlúčiť práve kvôli tomu, čo som spomínal. Takže ja verím, že postupne, tak ako začal generálny riaditeľ na tom pracovať, tak postupne sa tie spisy rozriedia a budú sa vybavovať priebežne, aby tam nebol tak obrovský priestor na korupciu. A viem o Jankovi Maroszovi, že on je veľkým bojovníkom proti korupcii. Takže on keď zacíti, že sa tam deje niečo nekalé, tak automaticky koná. Mal troška hlavu v smútku, myslím, že neboli dovolení členovia rady a to potreboval. To sme už spravili ako Národná rada. Čiže znova ďalšie a ďalšie veci sa spravili k tomu, aby to bolo na tomto Slovenskom pozemkovom fonde lepšie.
Ešte poviem jeden taký prípad s ktorým, na ktorý ma upozornil jeden človek, že predstavte si, že sa udeje toto. Dáte si žiadosť na odkúpenie pozemku, lebo ho potrebujete vysporiadať, povedzme na ňom stojí alebo na časti toho pozemku stojí nejaká nehnuteľnosť, ktorú vlastníte, a vy potrebujete vysporiadať ten pozemok pod tou budovou. Teraz dáte si žiadosť na Slovenský pozemkový fond a na Slovenskom pozemkovom fonde je človek, ktorý napíše rovnakú žiadosť na iné meno so skorším dátumom. Automaticky je vybavovaný ten človek, ktorému on takto pomohol. Ale on nemá záujem, eminentný záujem o ten pozemok, vy ho máte. Lenže ten človek sa vám ozve a povie, koľko mi dáš, ja ti ten pozemok predám. On ho dostane od Slovenského pozemkového fondu a potom vám ho predá. Samozrejme, takýmto spôsobom som sa dozvedel, že to fungovalo. A tomuto treba zamedziť a tomuto sa v tejto chvíli na Slovenskom pozemkovom fonde pod vedením Janka Marosza zamedzuje.
Takže to som povedal len také možno dva príklady, jeden teraz a predtým v rozprave druhý, ktoré sú problematické, a ja verím, že Slovenský pozemkový fond, nechcel som povedať, že bude výkladnou skriňou, ale tak má kopec zamestnancov, ktorí sú tam aj z predchádzajúcej éry, ale poviem to tak miernejšie, že sa bude snažiť o to, aby tá korupcia, aby sa tá korupcia zabrzdila, aby sa tá korupcia nediala. Na Slovenskom pozemkovom fonde to je veľmi dôležité a tento odkaz by som chcel aj občanom dať, že v roku 2020 tými voľbami sa udialo aj to, že tam prišli takýto ľudia ako Janko Marosz, ktorí sú antikorupčne nastavení a ja verím, že budú pokračovať vo svojej práci aj naďalej. Takže ešte raz ďakujem generálnemu riaditeľovi. Ďakujem aj spravodajcovi, ktorý tu povedal konkrétnosti z tej správy a takisto vyzdvihol veci, o ktorých hovorím ja.
Ďakujem ešte raz.
Skryt prepis
 

23.9.2022 9:40 - 9:55 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán Kočiš, ďakujem, že ste zareagovali faktickou. Slovenský pozemkový fond tých 1 700 hektárov prakticky predpokladám, že každý rok niekoľko stoviek ako pribudne k tomuto. A čo sa týka mladých farmárov, respektíve dostať sa k pôde, keď niekto začína. Momentálne je to tak, že tých 28 hektárov, ktoré bolo svojho času akože dané s tým, že musí splniť, že musí byť špeciálna rastlinná alebo živočíšna výroba pokiaľ doterajší užívateľ, ktorý to má, a zazmluvnenosť Slovenského pozemkového fondu je zhruba 90 %, 94 % všetkých pozemkov, takže tých nezazmluvnených nie je až tak veľa, že by sme mohli ešte nejako šibrikovať, ale vyzerá to tak, že aj ten mladý farmár musí splniť tie podmienky, ktoré sú tam, a on nemôže si povedať, že ja sa tu postavím a či som zaregistrovaný na PPA-čke ako mladý farmár alebo nie som, musíte mi to dať, hej. V takomto móde to nefunguje a myslím si, že aj pán riaditeľ fondu môže potvrdiť alebo doplniť o reakciu na vašu pripomienku, že prakticky uvažuje sa s určitým balíčkom, ktorý by bol nejaký pripravený pre tých začínajúcich. Nejaký, ja neviem, 50 hektárov, 60 hektárov v každom okrese, aby tí, čo by išli, aby proste povedali, dobre, tak tu máš tri hektáre, päť hektárov.
Dokonca moja filozofia, keď sme boli s kolegom Mičovským na ministerstve, bola taká, aby sme tým začínajúcim urobili daňové úľavy, prázdniny nejakých päť rokov, koľko. Lebo nie každý sa v tom nájde. Všecko je krásne, hurá, hurá ideme, bo mladí farmári 50-tisíc boli viete, čo boli tieto na mladých farmárov ako dotácie, tak, samozrejme, hurá, hurá ideme a potom zisťujeme, že fíha, tak je 24 hodín pri živočíšnej výrobe, že žiadna dovolenka, žiadne Malorka a neviem čo. Takže proste niektorí sa v tom vôbec nenájdu. Takže keď som bol u Kuffovcov, tak videl som, čo znamená gazdovať na pôde. A chodím aj po ďalších. S kolegom Mičovským sme boli a do konca do života nezabudnem, keď sme boli na Orave a musím to povedať, že videli sme tam ako kočiar stál pri farme, pretože jeho rodičia povedali, že to decko musí cítiť, že bude farmárom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 9:25 - 9:40 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Takže vážení, vážené kolegyne, kolegovia, vážení hostia na balkóne, myslím, že Slovenský pozemkový fond, pokiaľ budeme chodiť po zemi, tak stále asi bude mať čo robiť. Na jednej strane, ako už bolo spomenuté, zastrešuje pôdu vo vlastníctve Slovenskej republiky a na druhej strane zastupuje nezistených vlastníkov. Nie neznámych, ale nezistených, lebo vieme, že je to nejaká alebo právnická osoba, ale nevieme nájsť jej pobyt.
Ako už tu bolo spomínané, nebudem opakovať veci, ktoré povedal pán riaditeľ, a myslím si, že Slovenský pozemkový fond začína dávať cítiť aj občanom Slovenskej republiky, že svoje meno si začína naprávať a začína byť tam určitá, by som povedal, že očista, ktorú už tak dlho slovenský národ očakával.
Chcel by som povedať jednu vec, že pôvodne musím aj ja skorigovať svoje vedomie o nakladaní so Slovenským pozemkovým fondom, ako by to malo byť. Pôvodne som razil filozofiu, že Slovenský pozemkový fond bol tu na dobu dočasnú, pokiaľ bude mať štátu pôdu a nezistených vlastníkov, takže, a pokiaľ tieto pozemky už nebudú, tak, samozrejme, Slovenský pozemkový fond by sa mohol akože kvázi rozpustiť alebo splynúť s nejakým iným pozemkovým, s pozemkovou inštitúciou. Ale v správe, ktorú vám pán riaditeľ ukázal a myslím, že je veľmi ako hodnotná a má aj svoj nejaký dizajn, tak sme sa dočítali aj v jednej stati o nadobúdaní majetku Slovenského pozemkového fondu, ktorý, hovorím, že môže byť až donekonečna, a to je prechod vlastníctva ku pozemkom, ktoré Slovenský pozemkový fond nadobúda podľa zákona 278/1993, ktorý hovorí o tzv. odúmrtí. To znamená, keď niekto nemá už žiadnych dedičov, tak vtedy Slovenský pozemkový fond tento majetok preberá.
A predstavte si, v roku 2021, aj mňa to prekvapilo, viete o akú výmeru sa jednalo v roku 2021? Jednalo sa o výmeru 1 747 ha. 1 747 na odúmrť, to znamená, neni ďalší dedič a tým pádom Slovenský pozemkový fond preberá túto pôdu. V jednej dedine, taká iba perlička, bolo z tejto výmery 1 747 3,8 ha. Dobre, nevadí, ale bolo aj podielové, takže proste Slovenský pozemkový fond bude mať svoje opodstatnenie, hoci bude iba takúto odúmrť každý rok čo alebo nejak takto pod seba dostávať.
Chcel by som uviesť ešte niektoré ďalšie údaje, ktoré myslím, že slovenský národ mal počuť, pretože prakticky na tejto pôde Slovenského pozemkového fondu, ktorý ju spravuje, respektíve ktorú vlastní, prakticky sme akcionári všetci, 5,5 milióna národa slovenského je akcionárom v týchto pozemkoch, takže Slovenský pozemkový fond, predpokladám, že každý chce, aby gazda gazdoval tak, ako sa gazdovať má, aby bol z toho aj zisk, aby sme nešli do straty, aby sme vedeli to zúročovať. Takže, verím, že takto bude aj v ďalších rokoch, ako hovoril pán riaditeľ, zisk a bude sa snažiť majetok zveľaďovať.
Uvediem niektoré údaje z tejto správy, aby ste nemuseli dlho listovať, takže aspoň tie, ktoré mňa zaujali a ktoré myslím, že majú čo povedať možno že aj občanom Slovenskej republiky. Takže napríklad oprava chýb v katastri, to znamená § 59 katastrálneho zákona, keď začali preverovať ROP-ky a revíziu ako, kde to malo skončiť, tak zistili sme, že v prospech Slovenskej republiky v roku 2021 pribudlo 340 ha, ktoré bolo zapísané mylne, proste chybou v katastri. To znamená, aj z tohto budeme asi aj do budúcna, pokiaľ bude ľudský faktor na katastri omylný, tak budeme, samozrejme, musieť aj toto nejakým spôsobom revidovať a opravovať.
Jeden veľký problém, ktorý má Slovenský pozemkový fond, je to citované aj v tejto správe, je, že zdedil po bývalých, boli to vtedy ešte štátne melioračné správy a ďalšie, zdedil tzv. odvodnenie pozemkov, ktoré hovorí, že máme tam rôzne, by som povedal, zabudované odvodňovacie systémy. Celkove hovoríme o 449 katastrálnych územiach, v ktorých táto výmera tých odvodnených pozemkov, ktorú zdedil Slovenský pozemkový fond, predstavuje výmeru 60-tisíc ha. 60-tisíc ha to už je riadna kopa, by som povedal, že pôdy a je to v celkovej hodnote okolo 17,8 mil. Samozrejme, on sa s tým, by som povedal, borí, nakladá, ako je to možné podľa nejakých tých pravidiel nakladania s týmto majetkom. A chcem veriť, že tak ako aj minulá, by som povedal, garnitúra riadenia vo vedení Slovenského pozemkového fondu, malo by sa to odovzdať do Hydromeliorácie, štátny podnik. Takže verím, že, pán riaditeľ, sa vám to v tomto vašom období podarí aj túto, takú, by som povedal, ťarchu fondu nejakým spôsobom dať tam.
Jedno, čo ja som kritizoval aj v minulom období a budem kritizovať stále, aby Slovenský pozemkový fond nepredával pôdu, pretože pokiaľ ste nesplnili svoje domáce úlohy, budem to opakovať v tomto pléne donekonečna, pretože má iné úlohy ako predávať. Predávať iba v nevyhnutých prípadoch a možno že pri nejakých zvláštnych udalostiach alebo nejakej havárii, alebo neviem čom, ale nie svojvoľne predávať. Takže, aby bolo jasné, občania Slovenskej republiky, za rok 2021 Slovenský pozemkový fond predal v 840 zmluvách celkovú výmeru 101 ha. Takže neni to ani tisíce, ani desaťtisíce, je to 101 ha. Myslím, že je to únosná miera. Keď takto som si zalistoval do minulosti, ako sme to mali v minulých, tak myslím, že mali sme tu strop nejakých 1 100 ha plus-mínus, takže 101 ha myslím že je únosná miera, a to sú asi tie nevyhnutné, ktoré bolo treba. Celkový objem z týchto predajov predstavoval 10,6 mil. eur.
Zmluvy o budúcich zmluvách sa v roku 2021 neurobili žiadne. Dobre, ďakujem, takže aj toto myslím, že prispeje k tomu, aby sme čím skôr poriešili tie domáce úlohy, to znamená, reštitúcie, záhradkárske osady, potom tam k tomu prídu ešte raz rómske osady, ktoré bude teda vysporiadať, a ďalšie veci, ktoré zo štátnej pôdy bude Slovenský pozemkový fond mať v týchto rôznych zákonoch za povinnosť takto poriešiť našich občanov, ktorí doteraz boli hendikepovaní, čo sa týka užívania ich vlastníckeho práva, ktoré tam oni mali. To znamená, tam boli nejaké tie zámeny.
Slovenský pozemkový fond, samozrejme, participoval aj na privatizácii štátnych majetkov, ktorá prebehla ešte v deväťdesiatych rokoch a z toho mu vyplývajú aj určité povinnosti na tých hospodárskych dvoroch, kde, samozrejme, hospodárske dvory neboli bez budov. Takže Slovenský pozemkový fond má momentálne, dnes teda podľa tejto správy má 479 budov, ktoré prakticky z tých 479 bolo 233 prenajatých, v 26 nájomných zmluvách a z tých 479 budov 21 je už potrebné asanovať. To znamená, zlikvidovať z tohto povrchu zemského.
128 žiadostí je pritom ešte odkúpenia týchto budov, tak verím, že aj tam by sa to mohlo akože zrealizovať, aby sme tieto budovy nenechali chátrať, pretože vieme, ako tieto hospodárske dvory staré vyzerajú a je tam veľký problém, že pozemok vlastní jeden a budovu vlastní napríklad Slovenský pozemkový fond. A myslím si, že tam by to mal mať predkupné právo ku tejto budove a myslím, že tak to je aj vo smerniciach, mal by mať ten, ktorý je majiteľom pozemku. Pokiaľ prejaví záujem o túto budovu, tak, samozrejme, mal by mať prednosť pred inými záujemcami, ktorí prakticky by sa tam nejakým spôsobom chceli tiež, samozrejme, etablovať.
Zaujalo ma aj náboženská reštitúcia, pretože to je tá parketa s tými reštitučnými nárokmi, takže v správe sa konštatuje, že v roku 2021 boli vydané tri dohody v zmysle zákona o náboženskej reštitúcii a celková výmera pôdy bola 86 ha, bola vrátená cirkvám.
Ako už bolo spomenuté, riešili sme reštitúcie a v súčasnosti máme neukončených na Slovenskom pozemkovom fonde, teda už teraz trošku asi menej, ale v roku 2001 situácia bola taká, že na Slovenskom pozemkovom fonde, ktorý je v reštitučnom konaní ako takom na Slovensku, tá druhá vlna, pretože prvá vlna sú pozemkové odbory a lesné na okresných úradov, ktorí vlastne primárne rozhodnú, či tá reštitúcia sa bude vracať v pôvodnom pozemku, alebo bude mať nejakú náhradu. A vlastne tú náhradu, ktorú prizná pozemkový úrad, a Slovenský pozemkový fond nemôže zasahovať do rozhodnutí pozemkových odborov, že ako rozhodnú, hoci v niektorých prípadoch, pán riaditeľ, musím povedať, že sa to aj stáva. Takže aj na to si pozrite, aby sme tam nemali, pretože pracovníci pozemkových úradov sú zodpovední za posúdenie tejto reštitúcie a oni nesú tú celú zodpovednosť, či už pred súdmi, alebo ďalšími inštitúciami, či reštitúcia bola priznaná v pôvodnom pozemku, alebo dali iba náhradu a potom ide Slovenský pozemkový fond.
Takže v rámci týchto náhrad v roku 2021 neukončených na Slovenskom pozemkovom fonde bolo 5 226 reštitúcií. Musím povedať, že keď si takto spočítame, lebo to sú vlastne reštitúcie od roku 1991, takže sú už riadne fúzaté a prakticky dobre by už bolo, máme to aj v programovom vyhlásení vlády, že v tomto volebnom období to ukončíme. Tak môžem povedať, aby som trošku oživil aj priestor pre veci týkajúce sa aj pozemkových odborov, tak na okresných pozemkových a lesných odboroch máme na celom Slovensku celkove neukončených plus-mínus 7-tisíc reštitúcií. To znamená, keďže tam sa nám stretávajú dva zákony 229, 503, tak prakticky 229 tých je rátam 30 % a zvyšných neukončených je 503, to znamená, hovorím v hantírke, ospravedlňujem sa, ale to sú reštitučné zákony, takže prakticky pri 503 možno 80 % ide do náhrady. Tam sa minimum už vydáva, pretože právnickým osobám sa nemôže brať a tým pádom je to také, že tam ide skoro na 80 % všetko v náhrade v pozemkoch. Takže tam to ešte pribudne, samozrejme, Slovenskému pozemkovému fondu. Z tých 7-tisíc žiadostí rátam niekoľko tisíc.
Najhoršie, hovorím za tých pozemkových odborov, ktoré nemajú ukončené, najhoršie na tom sme v mestách a krajoch hlavne na východe. Z tých 7 000 máme 1 800, teda 1 300 v Košiciach, 2 000 v Kežmarku a 1 800 v Bratislave plus-mínus neukončených a zvyšok sa rozhlieha na ostatné okresy. Z tých okresov máme ukončených 25. Samozrejme, ukončujú sa aj ďalšie, takže verím, že budeme, nebudeme asi teda nejako hrať na hlucho-slepo-nemých a budeme urgovať, aby či už pozemkové úrady, alebo pozemkový fond, teda pozemkové odbory, alebo pozemkový fond tieto reštitúcie čím skôr ukončil. A, samozrejme, musíme mu k tomu vytvoriť všetky podmienky, aby jednotlivé úkony, ktoré potrebuje urobiť, a k týmto úkonom potrebuje mať určité podklady, aby bola súčinnosť orgánov, ktoré majú tieto podklady dodať, či už z katastra, nejakých matrík, obecných úradov, okresných, obvodných a neviem akých iných, ktoré by sa mali tiež k tomu vyjadriť, aby pozemkový úrad čím skôr, teda pozemkové odbory mali čím skôr rozhodnúť a následne, aby Slovenský pozemkový fond vedel v ktorých okresoch už môže manipulovať so štátnou pôdou ináč ako tak, že čakať, či tam, že musí tam dať ešte nejakú reštitúciu, lebo to je vlastne zmyslom toho, aby Slovenský pozemkový fond vedel, že už v tomto okrese ďalšia reštitúcia sa mu nepridá, pozemkový odbor už bude mať ukončený okres a tým pádom bude môcť aj inak nakladať s týmto majetkom štátu, respektíve nezistených vlastníkov sa to netýka, lebo nezistení vlastníci nemôžu ísť do reštitučných náhrad. Takže asi v takomto duchu.
Takže, pán riaditeľ, ja vám držím palce. Mám už ohlas aj či už zo ZMOS-u alebo z ďalších inštitúcií, ktorých, samozrejme, sa dotýka vaša činnosť, že, áno, už ju pociťujú, že sa to trošku zlepšilo, začína to naberať nejaký nový trend, dokonca sa už niektorí aj môžu ku vám dovolať, čo doteraz nebolo možné.
Ale aj tak by som chcel vám popriať, aby tí ľudia, ktorých budete prijímať a ktorí tam budú robiť, nechcem nič od nich ako poslanec Národnej rady a myslím, že tlmočím názor všetkých poslancov, ktorí, v tejto snemovne, aby len pracovali podľa zákonov, ktoré sú platné, a vyhlášok, ktoré sú tu. Nepotrebujeme aby si to vysvetľovali po svojom, ale aby robili tak, aby ich činnosť nemusela byť potom preskúmavaná orgánmi činnými v trestnom konaní.
Takže, pán riaditeľ, pokiaľ takto to budete viesť, tak budem spokojný a myslím, že aj celá táto sieň zákonnosti a poslanci, ktorí v nej sedia. Takže držím vám palce. Samozrejme, myslím, že budeme nápomocní pánu riaditeľovi, keď bude potrebovať nejaké tie konanie urobiť aj tu v Národnej rade, či už skrátené, alebo nejaké iné. Takže ďakujem veľmi pekne a držím palce celému kolektívu. Nakoniec predkovia nám odkazujú, žime tak, aby bola aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis