Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2021 o 11:29 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2021 11:29 - 11:31 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem poďakovať Milanovi Vetrákovi, že v podstate načal aj tú otázku to je tých volieb. Ja sa prikláňam k tomu a poprosím týmto aj pána ministra, aby naozaj sme hľadali cestu ako by mohli Slováci zo zahraničia voliť. To je jedna vec. Druhá vec, vrátim sa k tým učebniciam, o ktorých, o ktorých hovoril pán poslanec Vetrák. Okrem tých učebníc ktoré by mali smerovať do škôl kde sa učí slovenský jazyk v zahraničí, ja sa prikláňam aj k tomu, aby sa dali, dalo zopár učebníc no zopár, pár sto učebníc aj do voľného predaja pretože sú tam menšie obce ako je napríklad Šit kde nie je slovenská škola napriek tomu tam žije 500 obyvateľov, ktorí majú, ktorí sa hrdo hlásia k Slovákom a k slovenskej národnosti. Tieto deti chodia do klasickej srbskej školy ale radi by sa učili aspoň s mamami s otcami doma po slovensky. Chýbajú im trochu učebnice to znamená, aby sme sa nepozerali iba na tie školy ale možno dali zopár učebníc aj do nejakého voľného obehu. Hovorím do tých obcí, ktoré sú menšie ale napriek tomu dosť veľké nato, aby tá slovenčina tam kvitla a týmto chcem aj poďakovať pánovi ministrovi, že sa živo zaujíma o túto tému pretože si myslím, že je veľmi dôležitá. Ďakujem.
Skryt prepis
 

19.10.2021 18:45 - 18:47 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, naozaj motáme sa tu do kolečka okolo Múzea SNP, škoda, že tu nie je pán Urban, ktorý tu hovoril o zahraničných múzeách a rozprával tu vehementne o Spojených štátoch. Tak ja som v tých Spojených štátoch v tých vojenských múzeách bola. Videla som od ponoriek cez Intrepid asi všetko, bola som dokonca v Pentagone a musím povedať, že všade tie múzeá spadali pod ministerstvá obrany. Čiže pod jednotlivé teda, samozrejme letecké pod letecké, atď., pretože oni tam majú viacerých ministrov, každý má na starosti iný druh vojsk a nemám pocit, že by to tam nejak strádalo, vyzeralo to tam dobre, udržiavané boli skvele všetky tie exponáty v Spojených štátoch. Ja pevne verím, že pod ministerstvom obrany sa aj tie naše exponáty budú chovať tak skvele a budú tak skvele zachované a tak skvele zrekonštruované ako tie v Spojených štátoch. Takže ďakujem, že mi zhral na smeč a týmto pozdravujem kolegov Kučeru, Tabak a Krošláka.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 18:35 - 18:36 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Pán poslanec, aby som sa vrátila k pánovi riaditeľovi Mičevovi, o ktorom ste vy hovorili, tak vám musím povedať, že s pánom riaditeľom Mičevom mala problém hlavne pani bývalá ministerka Laššáková, lebo tá tam poslala kontrolu svojho času hĺbkovú a tá zistila množstvo pochybení, ako som to už minule hovorila, z 35 strán kontrolnej správy bolo 30 strán pochybení. Takže na moju otázku ešte na výbore, keď som sa jej pýtala, prečo ho neodvolala, povedala, že tak nedalo sa. No tak asi toľko.
Prekresľovanie dejín, no tak prekresľuje sa tu kadečo, to je pravda. napríklad by ma zaujímalo, že čo múzeum, vznik Múzea SNP s Košickým vládnym programom, to som tiež teda dosť nezosieťovala, ale tak možno sa to raz dozviem. A po pravde, ja by som rada počula od vás, prečo by múzeum odísť nemalo pod ministerstvo obrany. To som sa ešte nedozvedela, pýtala som sa to už niekoľkokrát, niekoľkých vašich kolegov, zarputilo stojíte za tým, aby ostalo pod ministerstvom kultúry, ale prečo by malo zostať pod ministerstvom kultúry a prečo by nemalo odísť pod ministerstvo obrany, to som sa ešte do teraz nedozvedela. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 18:19 - 18:21 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ja neviem teda, či posledné tri mesiace vy ste hybernoval alebo čo, pretože minimálne už tri mesiace je debata o Múzeu Slovenského národného povstania a vy tvrdíte, že dnes sme sa dozvedeli. No tak možno vy ste sa dozvedel, ale všetci ostatní to už minimálne tri mesiace premieľajú.
A zároveň mám radosť, že ste si, že ste si zapamätali slovo ´lafeta´. Ešte viac by ma tešilo, keby ste si zapamätali slovo ´reštaurovanie´. Odborné, umelecké reštaurovanie. To bolo gro mojej poznámky minule, presne to bol základ. Odborné reštaurovanie všetkých, všetkých exponátov, ktoré sú v Múzeu Slovenského národného povstania.
Prosím vás, nehovorte tu o nejakom zbavovaní sa. To múzeum ostalo samostatné, ale prešlo pod Vojenské historické múzeum. Myslím si, že to je presne ten priestor, kde toto múzeum patrí, pretože to je vojenské múzeum. To nie je múzeum obrazov ani, ani ničoho iného. Je to vojenské múzeum s vojenskými exponátmi. Takto na to treba nahliadať. Nevidím dôvod, prečo by to nemohlo byť pod ministerstvom obrany, tak ako je Antol pod poľnohospodárstvom a napríklad Banícke múzeum je pod ministerstvom životného prostredia. Tu, veď tu nerobíme nič iné, iba presúvame, presúvame múzeum tam, kam patrí.
Nechápem, prečo vy neustále hovoríte o tom, že sa chce ministerstvo kultúry toho múzea zbaviť. Prosím vás, skúste mi vysvetliť, prečo nie, prečo by nemalo prejsť pod ministerstvo obrany a pod Historický vojenský ústav? Toto mi vysvetlite.
Všetko, diki.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2021 18:06 - 18:08 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.10.2021 16:51 - 16:53 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len trochu doplním to, čo hovoril pán, pán kolega. Ja sa po tých hradoch, zámkoch už potulujem fakt niekoľko desaťročí a môžem vám povedať teda, že ten systém, ako je teraz nastavený v tomto zákone je skutočne dobrý. Lebo za tie roky som sa stretla už s kadekým a s kadečím, aj s občianskymi združeniami, ktoré silou mocou sa snažili získať pozemky pod hradmi a zámkami do svojho majetku s tým, že ešte to chvíľočku potiahneme a potom si tam urobíme penzióne. Takže to len tak medzi nami bratmi. Že nie je všetko zlato, čo sa blyští. A nie všetci ľudia sú zodpovední. Pozrime sa napríklad tuto na severnú terasu na tých zničených Keltov, čo tam stojí ten betónový mingolf miesto, miesto keltských pamiatok. A to nehovorím už o tej jazdiarni. (Zaznievanie gongu.) Takže takto to vyzerá. Ja myslím, že ten zákon je nastavený dobre, ale samozrejme nie každý to tak vidí. Ja chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na tom, na tom zákone zúčastnili, pretože hrady, zámky to je to, čo ostane po nás našim budúcim generáciám. A my sme povinní, povinní ich zachovať. Pretože ten národ, ktorý si neváži tú svoju minulosť si možno ani nezaslúži svoju budúcnosť. Takže to je všetko, čo som k tomu chcela povedať. A ďakujem všetkým, ktorí budú za tento zákon hlasovať. Ďakujem všetkým, ktorí máte rúška. A prosím o hlasovanie zajtra o 11.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 16:30 - 16:32 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Ja by som chcela veľmi pekne poďakovať Martinovi za jeho príspevok a hlavne aj za to, že pripomenul, čo to znamená reštaurovanie pamiatok. Lebo to skutočne nie je len to, že niekde niečo omietneme, niekde niečo vymaľujeme, niekde niečo len tak, že to urobí maliar natierač, nie. Reštaurátori študujú päť rokov na vysokej škole výtvarných umení a študujú tam práve preto, aby si osvojili staré procesy či už maľovania, či už sochárčiny, alebo aj architektúry. Toto je jedna z pozícii na ktoré my veľmi často zabúdame a musím povedať, že v posledných rokoch sme ich dokonca aj celkom slušne odstavili práve dosť nezmyselným zásahom do zákonov o ochrane pamiatok. Ja verím, že, že po čase sa všetko vráti do normálu a že reštaurovať budú reštaurátori a nie maliari natierači, tým pádom skutočne ostane zachovaná kvalita ale aj historická hodnota všetkých našich hradov a zámkov. Ja skutočne z tohto miesta musím poďakovať všetkým tým dobrovoľníkom, ktorí naozaj už celého roky sa o tie naše hrady i zámky a torzá zámkov, torzá hradov starajú a presne ako si pripomenul Martin, ja som, ja som vďačná že si to pripomenul aj o parky. Takže ďakujem a pevne verím, že takýmto spôsobom a veľmi rýchlo sa dostaneme aj obnove rusoveckého kaštieľa, pretože o oje, to bol slovenský Versailles, ja pevne verím že, že bude znova. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.10.2021 15:49 - 15:52 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, vážené kolegyne, dovoľte mi ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť informáciu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (tlač 593) v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá a gestorský výbor podáva Národnej rade informáciu o výsledku prerokovania návrhu. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 879 z 2. júla 2021 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený neoznámili v určitej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Ústavnoprávny výbor návrh skupiny poslancov prerokoval a uznesením č. 337 z 9. septembra 2021 odporučil schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie počas svojej 47. schôdze prerušil rokovanie o tlači 593 a do začiatku 40. schôdze Národnej rady o tomto bode nerokoval. Výbor pre kultúru a médiá o návrhu skupiny poslancov nerokoval, nakoľko pri hlasovaní o programe 41. schôdze zvolanej na 16. 9. 2021 výbor nebol uznášaniaschopný. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov. Pán predsedajúci, ďakujem skončila som otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 10:38 - 10:39 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
Pán kolega, rodič nie je ten čo dieťa splodí, ale ten kto ho vychová. Takže tak. A proti bohu je aj vaša nenávisť a vaše urážky. A už ste videli niekedy zábery zo sadomaso salónov a viete teda, že tam boli heterosexuálne páry. Takže uchyľovať sa k takýmto nejakým blbinám to je už fakt mimo. Pedofili. Prosím vás, spomeňte si na 218 tisíc detí vo Francúzsku. Verím, že ste už verejne odsúdili situáciu, ktorá tam nastala a správu, ktorú podali vyšetrovatelia vo Francúzsku, hej. No a ešte k tým homosexuálom, lebo ste hovorili, že to sa tak, že to rozbujnelo teraz, tak vám chcem len prečítať jednu vec. Thébska armáda homosexuálov sa stala najsilnejším vojskom sveta. Zdolala aj neporaziteľnú Spartu. Takže, ak máte pocit, že homosexualita je niečo čo bujnie teraz a čo my nejakým spôsobom podporujeme a rozširujeme, tak nemáte pravdu. Nemáte pravdu, už celé vojská homosexuálne fungovali dávno v období Sparty.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 9:28 - 9:29 hod.

Monika Kozelová Zobrazit prepis
No značnú časť mi teraz Marek zobral, ale hlavne chcem poďakovať Ondrovi Dostálovi za jeho rozpravu a skutočne Progresívne Slovensko sa samo prezentuje ako mimoparlamentná opozičná strana, čiže to len pripomínam a jeho návrh, bohužiaľ, naozaj neprešiel koaličnou radou tak ako ste hovorili. V podstate ja sa obávam len jedného, že my sme mali prediskutované dva body, ktoré by boli, za ktoré by boli ochotní zahlasovať aj naši konzervatívni kolegovia a to je jednak dedenie a jednak nahliadanie do zdravotnej dokumentácie. Ja sa teraz bojím, aby sme nezmarili šance aspoň na tieto dva body, pretože tieto dva body naozaj boli vykomunikované, to vám potvrdia aj moji kolegovia z klubu, ktorí sú z opačnej strany brehu. Takže obávam sa, aby sme nešľapli trochu vedľa a je ľúto, pán poslanec, vy ste nás počúvali aj na tlačovke, takže viete o čom hovorím a my sme tieto dva body už komunikovali a hovorili sme o tom, že sú predjednané. Tak len toľko k veci.
Skryt prepis