Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.12.2022 o 12:40 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2022 12:40 - 12:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky.
Kolegyňa Janka Garstková iba umocnila tie moje obavy z toho, čo to môže spôsobiť.
A, Tomáš Lehotský, nechať na obciach. Ja som to myslel v tom zmysle, tam sú, tam sú dve veci. Prvá, že chcú nejakým spôsobom tú ulicu pomenovať a do toho im vstúpiť, že prepáčte, takto nie a o tom som nehovoril, lebo keď to tak vyznelo, tak sa ospravedlňujem a druhá vec je, že chcú, resp. nechcú tí občania alebo zastupitelia ulicu premenovať. Čiže majú, to historicky je tak dané, majú to tak roky rokúce a teraz idú si to premenovať alebo nechcú si to premenovať kvôli tým občanom hej a kvôli tým problémom, ktoré to spôsobí. Takže ja som hovoril o tej druhej možnosti, že toto by som skutočne nechal na nich.
Do tej prvej možnosti vstúpme, aby to nemohli spraviť teraz. (Reakcia z pléna.) No áno, len hovorím, že skomplikuje to tým ľuďom v istom zmysle život. Ja si nemyslím, že toto je taká a ja som bojovník proti týmto režimom a som za vysporiadanie sa s týmito režimami, ale toto už je podľa mňa za čiarou a hraničí až s takou, to slovo je také nepríjemné, ale buzeráciou tých ľudí, že, že proste teraz tisícky ľudí doveďme na úrady, lebo musíte si zmeniť doklady a hlavne toto sa tých ľudí dotýka, oni akože sú zvyknutí na to, že bývajú na nejakej ulici Clementisa alebo Slobodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2022 12:25 - 12:25 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja na teba asi, Marek, naviažem, lebo tiež dostávam podobné otázky, či budú musieť byť premenované napríklad ulice aj po rôznych spisovateľoch, umelcoch, ktorí boli známi alebo fungovali v tomto komunistickom režime. Tiež mi nie je jasné, po kom sa ulica teda bude môcť volať, po kom sa nebude môcť volať, kde sú tie hranice, odkiaľ pokiaľ. A fakt dostávam mnohé negatívne reakcie a obavy ľudí z toho, že ktorí bývajú na uliciach pomenovaných najmä po rôznych spisovateľov, či vlastne aj oni budú do tohto spadať a či sa bude musieť byť, či bude musieť byť ich ulica taktiež premenovaná. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2022 12:25 - 12:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, ale ja som sa prihlásil do rozpravy, lebo som chcel položiť predkladateľovi pár otázok a on teraz... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár Juraj, podpredseda NR SR
Tak môžeme počkať, lebo musel si asi vybehnúť na nejaké technické záležitosti. Takže už je tu. Je pripravený vám určite odpovedať. Nech sa páči.

Šefčík, Marek, poslanec NR SR
Dobre, ale je tu, je tu. Dobre, okej. Dobre, ja nejdem, nejdem teraz, v pohode. Ja nejdem teraz dlho hovoriť o tom zákone. Mám však, ani o tom, že či ho napokon v druhom čítaní podporím alebo nie. U nás v OĽANO takisto bola diskusia o tom, že či je to vhodné, či je to dobré a ja som práve ten človek, ktorý je za to, aby sme sa vysporiadali s tou našou poviem temnou minulosťou totalít, ktoré tu boli. No ale neviem si dosť dobre predstaviť, aby sme to alebo nerád by som, aby sme to zahnali do nejakého extrému. Takže poviem svoj pohľad. Za mňa sú tam, je tam niekoľko problémov.
Napríklad páčilo by sa mi, ak by sme to nechali na obci a jej zastupiteľoch, ak si to obec a jej zástupcovia, ktorí sú volení tými ľuďmi, odhlasujú, že už nechcú takúto ulicu alebo chcú inú alebo prípadne niektoré ulice nemajú pomenované a chcú ich nejakým spôsobom pomenovať, tak je to na nich. Môžme sa baviť o tom, že ju nemôžu teraz pomenovať po nejakom predstaviteľovi totalitného režimu. V poriadku. S tým som za. Ale s tou retroaktivitou sa mi to veľmi nezdá, lebo je tam taká námietka, že ste povedali, pán predkladateľ, že nezaplatia to tí ľudia. Ale v každom prípade tie výmeny občianskych preukazov, ďalších dokladov im spôsobia obrovské komplikácie a ťažkosti. Budú musieť behať po úradoch. Neviem, či to je účelom, aby, aby sme takto tých ľudí a nechcem teraz povedať, že šikanovali, ale áno, v istom zmysle je to také nariadenie zhora, že vy teraz si budete musieť všetci povymieňať občianske preukazy na základe toho, že niekto rozhodol, že vaša ulica sa tak a tak nemôže volať. No a s tým súvisí priamo, že, že ja neviem, v Trnave je ulica Clementisa myslím... (Reakcia z pléna.) No, no vidíte. No a teraz kde je tá, tá ostrá čiara alebo kto určí tú ostrú čiaru, kedy povieme, že tento predstaviteľ daného režimu alebo aj Dubček je napríklad, Alexander Dubček, kto určí tú hranicu, že po kom sa tá ulica volať môže alebo kde to pomenovanie môže ostať a kde už by to proste bolo za tou hranicou.
Čiže ja som v stručnosti povedal o svojich výhradách a nie som úplne spokojný, vy hovoríte, že vaša mama býva na takej ulici, že si vaša mama bude musieť povedzme meniť ten občiansky a s ňou ďalšie tisícky ľudí len kvôli tomu, že býva na ulici Clementisa a tá sa bude musieť premenovať. Ja si myslím, že tá retroaktivita toho zákona, že to už by sme mohli nechať tak.
Takže ďakujem za možnosť vystúpiť a rád budem počuť odpovede na svoje otázky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

8.12.2022 12:25 - 12:25 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Valáška na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov, tlač 1242, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1805 z 8. novembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj svojim uznesením č. 181 z 24. novembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcim návrhmi.
Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov. Z celkového počtu 12 poslancov bolo prítomných 8 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 4 poslanci, 1 poslanec hlasoval proti návrhu, 2 poslanci sa hlasovania zdržali a 1 nehlasoval.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo 5 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať spoločne o bodoch 1 až 5 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor odporúčal o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto. Hlasovať spoločne o bodoch 1 až 5 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 198 zo dňa 29. novembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem. Skončila som.
Skryt prepis
 

8.12.2022 12:10 - 12:10 hod.

Kyselica Lukáš
Termín hlasovania bude najbližšom bloku hlasovaní, takže zrejme budúci utorok.
Skryt prepis
 

8.12.2022 12:10 - 12:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, minister či podpredseda, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výboru prerokoval vládny návrh zákona v druhom čítaní do 30. januára 2023.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovania vládneho návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

8.12.2022 12:10 - 12:10 hod.

Hus Igor
Takže hlasovanie dáme v utorok 13. 2. o sedemnástej.
Skryt prepis
 

8.12.2022 12:10 - 12:10 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým za faktické.
Ja už teraz budem stručnejší. Len to uzavriem, že verím tomu, že naprieč celého pléna tento návrh zákona kolegovia a kolegyne poslanci nepodporia. Nielen ja mám s tým problém, ale za krátku dobu, čo som sa rozprával s niektorými kolegami aj z nášho hnutia, tak viacerí majú problém s týmto návrhom zákona. Takže nie je to len nejaká sólo jazda jednotlivca ako mňa, ale a som rád že viacerí kolegovia sa vyjadrili kriticky, lebo naozaj nie je teraz doba už v tomto čase, kde nenávisť graduje každým dňom, aby, aby sme my práve ešte v tomto čase nejakým obmedzovaním slobody slova aby, aby sme takýmto nevhodným spôsobom obmedzovali. Tak ako som spomenul aj v prvej mojej faktickej, už stvoriteľ tohto sveta nám dal do vienka slobodnú vôľu a rozum a nikto nemá právo obmedzovať túto slobodu. To je jedno, či je veriaci, alebo neveriaci. A naozaj máme dostatok skúseností, ja si aj spomeniem pár príkladov z čias socializmu. Stretával som sa s kňazmi, mnohí veriaci ich poznajú s mons. Trstenským, ktorý bol väznený za socializmu. Takisto aj s profesorom Štefanom Šmaríkom a s ďalšími kňazmi, ale títo mi najviac zarezonovali. Rozprávali mi príbehy, ako boli za názor a priznanie sa k viere v Boha boli mučení, prenasledovaní. Niektorí, niektorí prišli aj o život, ako spomeniem aj napríklad sestru Zdenku, rehoľnú sestru, ktorá hnusným, odporným trýznením komunistických, pardon za výraz, hajzlov na následky tohto mučenia zomrela... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2022 11:40 - 11:40 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Uhm, ďakujem. Tak som skončil pri pánovi Sulíkovi. (Ruch v sále.)
Keď som už pri strane SaS, že ako to asi funguje a v skutočnosti je cenzúrou, tak spomeniem, spomeniem aj jeden príklad... Haló, kľud! Týkajúci sa strany SaS. Môžem z tohto miesta povedať, že, môžem povedať, že viacerých poslancov zo strany SaS si ako ľudí vážim aj napriek tomu, že majú iné názory, ale majú vo svojich radoch napríklad takého človeka, nejdem menovať. Keď sme pri cenzúre, tak v strane SaS je poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje alebo aspoň ja ho nevyslovím, ktorý sa mi vyhrážal, že ak nezmením svoje názory, tak nasadí na mňa progresívne médium. Povedal som mu, že nech nasadí aj dve-tri, že sa ho nebojím a povedal mu, že stačí, áno, pozeráte po sebe, máte takého kolegu, on vie, ktorý to je. On vie, ktorý to je a keď som mu povedal, že sa ho nebojím, tak povedal, že stačí, že dvihne telefón, že progresívno-liberálne médium má už pripravený článok o mne, že stačí, že dvihne telefón a článok je vonku. Prešli možno od tej vyhrážky, neviem, štyri dni, možno aj menej, ale dajme tomu, že štyri dni. Článok bol vonku, plný grcaníc, svinstva, prelustrovaný facebook, môžem povedať aj pár rokov dozadu, takže toto je, toto je tá cenzúra, hej? Že to nie je len o facebooku, ale to je priamo tuto v týchto laviciach sedí poslanec v strane Solidarita, máte tak, taký názov, ktorý sa mi vyhrážal za názor, ktorý sa mi vyhrážal, že ak nezmením niektoré názory, takže nasadí progresívne médium. To je aj, však to médium vie možno, dobre, nejdem ho tiež menovať. Nebudem takémuto médiu robiť reklamu. Len aby aj médiá si uvedomili, že čo sa tu deje.
Takže toto je tiež jeden z ďalších dôvodov, že v žiadnom prípade, aj keď je to vládny návrh zákona, ale v žiadnom prípade ja cenzúru pri slobode slova a vyjadrovania nepodporím. V žiadnom prípade, lebo mám (reakcia z pléna) nie, nie, nie. Nie, to vidíte, vy to ste neboli, hej, ale nebudem menovať, že kto. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pán poslanec, nemôžeme takto komunikovať.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Ale on sa ma pýta.

Kollár, Boris, predseda NR SR
A, prosím vás pekne, tiež treba sa držať meritu veci.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Dobre. Nebudem ja ďalej čítať ešte pár statusov, vypýtal som si tu ešte nejakých päť, ale jeden ešte spomeniem, keďže ma ten facebook zablokoval, že tá cenzúra je ale už fakt, že niekoľkoročná... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pán poslanec, pri všetkej úcte, nemôžete tunák vlastné nejaké bludy prezentovať pri obhajovaní alebo rozprave zákona, alebo nejaké krivdy takéto. (Povedané súbežne s rečníkom.)

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) Tak nie zákona, veď, tak blokujú, blokujú ľudí, blokujú ľudí za názor napríklad, keď sa niekto kriticky vyjadrí k návšteve pani prezidentky tri roky po sebe, tretíkrát ide na návštevu, som veriaci, ale prekáža mi to, ide na návštevu a stretnutie s pápežom Františkom, ktorý, si myslím, že zastáva hodnoty, kým naša pani prezidentka je za potraty, je za registrované partnerstvá, je pre, je za adopcie a nejdem menovať ďalšie, hej, že proste jej hodnoty. Takže mne ako, ako kresťanovi toto prekáža. Inak by som bol hrdý. Ako nielen ako občan, ale aj ako zákonodarca slovenského parlamentu by som bol hrdý, že prezidentka takej malej krajiny, že je poctená tretíkrát stretnutím s pápežom. Ale keďže nestotožňujem sa s jej hodnotami a s tým, že ako, ako vystupuje ako prezidentka pre niektorých ľudí, takže to by som mohol pokračovať, ale nejdem zdržiavať, mám tu toho viacej vypísané narýchlo.
Ale spomeniem, spomeniem jednu veľmi vážnu vec. Vyzval som aj spomínanú pani prezidentku, nech sa vyjadrí, aj denník, tu budem menovať aj denník SME, lebo jej prispievateľ, prispievateľ do denníka SME pán Ondrejička zaútočil na veriacich ľudí za názor. Citujem jeho slová, možno som si to nestihol presne do písmenka prepísať, ale podstata bola taká. Citujem pána Ondrejička, prispievateľa do denníka SME: "Že sa niečo robí s homofóbiou, začnem veriť až vtedy, keď sa Kuffa s Haľkom," Kuffa nie Štefan ani Filip, ale Maroš Kuffa, kňaz, ktorý sa stará o stovky bezdomovcov, bez rozdielu, či tam ide o progresívnych ľudí, liberálnych, kresťanov, katolibancov, alebo ja neviem akých týchto, možno aj keby, nemožno, ale určite by sa postaral aj o fašistu, keď už tu niekedy v tom pléne zaznieva to slovo často, pokračujem ďalej, "budú o nesmrteľnosti chrústa sa budú baviť vo väzenskej cele. Kuriak bude načúvať spoza steny, a témou diskusií vo väzenskej jedálni bude, že kam dať Krajniaka," ministra Milana Krajniaka, "s Gyimesim," jeho meno nejdem vyslovovať, lebo neviem ho, takže s Jurajom Gyimesim, ďalej bolo, "pretože homofóbno fašistické krídlo budovy obsadili redakcie Postoja a Štandardu," takže jediné dva konzervatívne médiá, o ďalších neviem na Slovensku, čo ešte ako tak sa snažia hájiť hodnoty. Takže si tento progresívny prispievateľ si dovolil sa vyhrážať väzením konzervatívne zmýšľajúcim ľuďom. Takže cenzúra už je, už je dlhšie. Takže určite nemôžme podporiť tento zákon.
Tak aj na záver vás chcem poprosiť a požiadať a navrhujem stiahnuť a vrátiť navrhovateľovi tento vládny návrh zákona na prerokovanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.12.2022 11:40 - 11:40 hod.

Vetrák Milan
Pripomínam členom ústavnoprávneho výboru, že dnes budeme mať zasadnutie o 13.15 h. Ďakujem.
Skryt prepis