Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

10.5.2022 o 16:55 hod.

Mgr.

Martina Brisudová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 10.5.2022 16:55 - 16:55 hod.

Brisudová Martina
Chcem iba ohlásiť termín na hlasovanie dnes o 17. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2022 16:50 - 16:51 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Pán poslanec, zavádzate ako vždy. Vy ste tu naznačil, že tá špeciálna volebná komisia môže chodiť po osadách alebo rôznych obciach ako sa jej zachce od domu k domu, tak ste to hovorili. Ale pri tom je evidentné, keď si prečítate návrh tohto zákona, že tá špeciálna komisia môže ísť len k voličom, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania a to najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb. Keď to bude v obci päť ľudí, ktorí o takúto žiadosť požiadajú a ...., tak pôjdu k piatim ľuďom. Ak to urobí sto ľudí, pôjdu k sto ľuďom. Nebude to ľubovoľné, nebude to na tých členoch špeciálnej volebnej komisie, že pôjdu za kým oni chcú. Budú môcť len, budú na volebných komisiách okrskových budú špeciálne zoznamy, ktorí ľudia o to požiadali, títo ľudia budú evidovaní a tieto počty hlasov s ľuďmi ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania budú musieť sedieť s počtami lístkov, ktoré boli odovzdaní do volebnej prenosnej urny. To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2022 16:41 - 16:43 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja si pamätám, keď vrcholila pandémia, tak opozícia často túto tému zneužívala na to, že keď prídu voľby, tak vlastne k voľbám nebudú pripustení ľudia, ktorí sú buď v karanténe alebo nie sú zaočkovaní. Týmto návrhom zákona dáva Ministerstvo vnútra úplne jasnú odpoveď, že aj ľudia, ktorí budú nakazení Covidom 19, či sú očkovaní alebo neočkovaní budú mať dodržané volebné právo, budú môcť voliť a práve tieto volebné špeciálne komisie prídu k nim domov s prenosnou schránkou, urnou, kde odvolia. Nie je to nič neštandardné. Pán Susko, vy sám ste spomenul v rozprave, že vlastne takto to prebieha, ak sú nejakí chorí, si požiadajú o túto komisiu, aby za nimi prišla. Takže nejde o žiadny nezvyčajný akt. Tak isto ste hovorili, že môže dôjsť k manipulácii s volebnými výsledkami. Tieto urny štandardne bývajú zabezpečené, donesú sa tieto hárky do volebných okrskových komisií. Tak isto pred tým títo občania musia v stanovenej lehote požiadať, aby táto komisia za nimi prišla. To znamená, že táto komisia nemôže len chodiť si takto benevolentne voľno. Tak ja si myslím, že je to veľmi dobrý, správny ťah zo strany Ministerstva vnútra, aby aj ľudia, ktorí budú v karanténe bolo im umožnené voliť. Spomínali ste, že by sa mali vytvoriť špeciálne popri volebných komisiách komisie, kde môžu prísť ľudia, ktorí sú infikovaní odvoliť, ale môže mať niekto náročný priebeh ochorenia. To znamená bude imobilný, dýchavičný a tak ďalej. Takže vyjdeme aj takýmto voličom v ústrety, ktorí vlastne nebudú môcť sa hýbať, odvolia doma v prirodzenom prostredí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2022 16:39 - 16:41 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som sa tiež chcela zastať tohto zákona. A keďže máme spojené voľby do obecných zastupiteľstiev aj do VÚC-iek, tak časový priestor je veľmi zúžený, pretože voľby by mali byť pravdepodobne 22. októbra a my potrebujeme, aby ten zákon bol účinný. A vzhľadom na to, že mimoriadne situácie si vyžadujú aj mimoriadne riešenia, tak navrhuje sa, aby
===== ...viem, že by vlastne v týchto komisiách boli takí ľudia, ktorí budú podvádzať, pretože sa to dá potom zistiť iným spôsobom. Takže ja si myslím, že musíme byť pripravení, pretože aj keď nenosíme rúška, aj keď sa tešíme, že žijeme normálny život ako to bolo pred pandémiou, tak ako sa hovorí ľudovo "čert nespí" a môže nás skutočne tá pandémia prekvapiť a potom budeme vlastne kritizovaní za to, že sme neumožnili ľuďom, ktorí vlastne boli pozitívni na COVID-19, prípadne boli v karanténe, voliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2022 16:39 - 16:41 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som sa tiež chcela zastať tohto zákona. A keďže máme spojené voľby do obecných zastupiteľstiev aj do VÚC-iek, tak časový priestor je veľmi zúžený, pretože voľby by mali byť pravdepodobne 22. októbra a my potrebujeme, aby ten zákon bol účinný. A vzhľadom na to, že mimoriadne situácie si vyžadujú aj mimoriadne riešenia, tak navrhuje sa, aby
===== ...viem, že by vlastne v týchto komisiách boli takí ľudia, ktorí budú podvádzať, pretože sa to dá potom zistiť iným spôsobom. Takže ja si myslím, že musíme byť pripravení, pretože aj keď nenosíme rúška, aj keď sa tešíme, že žijeme normálny život ako to bolo pred pandémiou, tak ako sa hovorí ľudovo "čert nespí" a môže nás skutočne tá pandémia prekvapiť a potom budeme vlastne kritizovaní za to, že sme neumožnili ľuďom, ktorí vlastne boli pozitívni na COVID-19, prípadne boli v karanténe, voliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2022 16:25 - 16:28 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1417 zo 4. mája 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 512 z 5. mája 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 150 z 10. mája 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III. spoločnej správy vyplynulo 5 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 5 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 151 dňa 10. mája 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis
 

10.5.2022 16:19 - 16:21 hod.

Brisudová Martina
Ďakujem pekne za slovo pán
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2022 16:17 - 16:19 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Presne aj ja som chcel povedať, že Rado si hovoril, že ten silný zážitok bol to, keď sa tu postavili poslanci a naozaj zatlieskali človeku, ktorý vlastným životom bráni svoju vlasť a to je prezident Ukrajiny. Netlieskali tu len teda fašisti a odišli preš. Netlieskali tu len štyria, ktorí sedeli a to boli Kuffa, Kuffa, Taraba a Čepček. A presne tiež rozprávajú ti Rado o tom, že ty si, natáčajú ťa, kto ťa natáča, kde sa natáča. Tieto ich invektívy, potom ti rozpráva o tom, že aké rúško nosil, aké nenosil rúško. K téme nepovie nič. Ale keď si pozriete, pozriete si ich Facebook, tak to je presne jedna, jedna skupinka. Ja keď vidím týchto poslancov, keď vidím Tarabu ako si skoro jazýčkovú šľahne, ako Brežnev a Husák, s Ficom, jak sa milujú, presne tá ich rétorika. Majú Boha v srdci, teda v srdci, majú Boha v svojom názve, oháňajú sa Bohom, ale v srdci ho nemajú. Ja keď čítam príspevky týchto ľudí o tom, že vlastne na Ukrajine sa nič nedeje, mne je ich ľúto. Mne je ľúto každého jedného jedného kresťana. Ja verím v Boha, ale mne je ľúto každého jedného kresťana, ktoré počúva týchto ľudí a ich názory zdieľa. Toto je to, čo, čo Slovensku rozdeľuje. Keď predstavitelia kresťanskej viery zdieľajú názory a šíria názory o tom, že na Ukrajine sa vlastne nič nedeje. Ale tebe potom Rado povedia, že vlastne teda prišiel natáčať niekto a to je trápne. To je trápne? Pre nich nie je trápne to, že Putin tam vraždí deti? O deťom tu rozprávajú, rozprávajú o tom, že deti sa majú chrániť. Putin vraždí deti Taraba.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2022 16:16 - 16:17 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega, jedna vec, ktorú ste vystihli celkom dobre, je to že nech už sme akýkoľvek rôzny v tejto našej koalícii, jasne, máme jasne stanovené princípy a hodnoty. Vždy keď dôjde na ťažké chvíle, ktorými sme si za tieto dva roky už prešli veľa, tak sme sa vždy vedeli cez ne nejak dostať, aj keď máme rôzne názory. My sme totiž, táto koalícia spoločenstvo ľudí, ktoré sú odľava, sprava konzervatívni, liberálni, akýkoľvek, ale sme toto demokratické čo v tejto spoločnosti je. A musíme vzdorovať klérofašistom, komunistom a kadekomu, ktorí sa snažia opäť zvrátiť kolobeh dejín podľa vzoru Marxa a kadekoho. Oni si to tak proste naučili sa to za tých 40 rokov, no tak to proste stále verklíkujú dokola.
Čiže je to na nás aký bude osud našej krajiny. Zatiaľ stojíme na správnej strane dejín, aj na nich zostať musíme, nech to stojí čokoľvek. No len tak pripomeniem, viete, opozícia a hlavne tu niektorí tu majú také trefné poznámky, že rúška, alebo že nás fotil štátny tajomník a podobné veci. To je všetko čo majú k tomuto povedať. Pretože Rusko je pre nich vzorom, Putin je pre nich vzorom, pretože Rusko je krajina kde predvčerom už vyslopali to, čo mali vyslopať zajtra. A toto sa im veľmi páči a tak aj rozmýšľajú. Príjemný deň.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2022 16:02 - 16:04 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Vydýchol som si, že odišiel predsedajúci, ktorý je úžasný. Ďakujem, milí kolegovia, ďakujem za reakcie, ale jedna vec ešte som zabudol povedať v rozprave. A to je to, že naozaj tá Putinova sofistikovaná zloba a jeho systém, ktorý perfektne v hybridnej vojne zaviedol, pôsobí na slovenských občanov veľmi dobre. Naozaj to vymývanie hláv a opakovanie toho, že on ide chrániť Rusko, že vlastne on má informácie, že, že Rusi, teda Ukrajinci išli Rusov napadnúť a šírenie týchto všetkých bludov s tak ujalo pri slovenských, Rišo, ako to mám povedať? Dobre, ďakujem, dezolátoch, že títo naozaj šíria tieto veci neuveriteľným spôsobom. A sociálne siete sú taká dobrá pôda pre týchto ľudí, ktorí, ktorým poviete, že Rusi sú skvelí, Rusi sú jedineční, zopakujete im to stokrát a oni to tvrdia. Oni to budú tvrdiť, pretože ich vodcovia, ktorých som tu už spomínal, Kotleba, Fico, Pellegrini, Suja, Mazurek a ďalších, to ľuďom budú opakovať donekonečna stále, stále a stále. Takže ešte raz, ja aj tu chcem poprosiť všetkých Slovákov, ktorí majú srdce na mieste, aby v tejto kríze, ktorá na Ukrajine je, zapojili svoj zdravý rozum, zdravý úsudok a aby sa pozerali otvorenými očami na zábery, ktoré odtiaľ idú. Pozerali na, na deti, ktoré skrvavené majú odtrhnuté ruky, nohy, ľudí, ktorí sú strieľaní pištoľou dozadu, do hlavy. Toto robil Hitler v druhej svetovej vojne, a toto sa deje na Ukrajine v roku 2022. Ďakujem.
Skryt prepis