Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.6.2022 o 10:55 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2022 10:55 - 11:10 hod.

Zajačik Vladimír
Mňa veľmi zaujalo porovnanie pána Mazurka. Musím si to zosumarizovať a skúsim vám o tom niečo povedať.
Pán Mazurek hovorí, že pre neschopnosť Budaja zomrel človek. Ja hovorím, že, naopak, pre schopnosť poľovníkov zomrelo 250-krát viac ľudí. A čo ma ešte absolútne šokovalo, pán Mazurek hovorí, že zabitie človeka poľovníkom je len nehoda. Ja si myslím, že to už nepotrebuje žiadny iný komentár.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2022 9:40 - 9:55 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Pán Takáč, ja som naozaj žasol a má pravdu pán Mazurek, že som skoro aj zaspal, lebo tak krásna rozprávka, čo ste vy tu rozprávali, tak to bolo niečo úžasné. Chcem vám iba pripomenúť, že tak ako niektorí naši tu prítomní kolegovia vyliezli na zlý kopec, tak vy, čo sa týka rieky Slaná, ste vyliezli na špatné ministerstvo.
A teraz pôjdeme trošku k medveďom. Tu hovorí sa o tom, že medvedi, medvedi zabíjajú ľudí. Áno, je to smutné, tá udalosť bola naozaj veľmi smutná, bol som z toho aj ja celk... veľmi zhrozený.
Ale mám tu takú jednu, jednu štatistiku, resp. vyjadrenie výkonného riaditeľa Slovenského poľovníckeho zväzu, ktorý priznáva, že ročne zapríčinia poľovníci 3 až 5 smrteľných úrazov. Niektoré zdroje uvádzajú, že to je, niek... že v niektorých rokoch to bolo viac ako 30. No tak potom porovnajme. Medveď - jeden smrteľný úraz za 50 rokov, poľovníci 150 až 250 smrteľných úrazov za 50 rokov. Z toho mi vychádza, že keď idem do lesa, tak 250-krát viac sa musím báť poľovníkov, ako medveďa. Ostatné poviem potom vo vystúpení.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

23.6.2022 17:10 - 17:10 hod.

Gyimesi György
Naopak, ja chcem poprosiť pani poslankyňu Cigánikovú, aby si tú dúhovú vlajku na sebe nechala, pretože keď má chuť sa zhovaďovať pred celým národom, tak ju pri tom nevyrušujme! (Výkriky v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2022 15:10 - 15:25 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona, tlač 1041. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za odpoveď a je mi jasné, že mi nebudete vedieť odpovedať, tak ja sa už budem možno aj priamo pýtať ministra, keď sa s ním najbližšie stretnem, ale pravdepodobne s ním budete skôr, tak mu môžte tlmočiť, keby možno viac času venoval týmto všetkým stavovským organizáciám, ktoré sú, lebo sa cítia byť nevypočuté. A tam vzniká ten problém v komunikácii a potom vznikajú rôzne protesty. A si viem predstaviť, že znova začnú blokovať Dargov a potom to obmedzuje len šoférov a vodičov, ktorí sa prechádzajú. Tak lepšie tá komunikácia, aby potom ušetril nervy množstvu šoférov, ktorí sú potom blokovaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2022 11:40 - 11:55 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku, som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1050. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.6.2022 11:10 - 11:25 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Na návrh troch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA, SaS navrhujem presunúť hlasovanie o tlačiach 1032 a 1052, to sú body 40 a 41, teda návrh poslankýň Hatrákovej a Hajšelovej a potom návrh poslankyne Hatrákovej na koniec tejto riadnej 66. schôdze. Ďakujem.
Skryt prepis
 

23.6.2022 10:10 - 10:25 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil ako spravodajca v prvom čítaní k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, že gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 12. septembra 2022.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.6.2022 9:55 - 10:10 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
No, mne ešte, prosím, dovoľte pár slov povedať aj k tej téme, ktorá tu bola nastolená. Áno, pacientské organizácie, a to nehovorím teraz, ale máme to aj v programovom vyhlásení vlády, komunikoval som to na predvolebných diskusiách a máme to aj v našom programe, majú byť integrálnou súčasťou rozhodujúcich procesov pri nastavovaní zdravotných politík. O tom absolútne niet pochýb.
Jediný problém je ten, že v súčasnosti už mal byť platný návrh zákona, ktorý máme v programovom vyhlásení vlády o ich nezávislom financovaní. S čím ako poslanci, opäť hovorím, veľmi radi pomôžeme a aj ako poslaneckú iniciatívu v spolupráci s ministerstvom alebo budeme podporovať ministerstvo, aby takýto zákon urýchlene vznikol.
Potrebujeme sa, samozrejme, dohodnúť na vecnom zadaní. Toto je niečo, s čím nám musia pacientské organizácie pomôcť. Je viacero možností. Samozrejme, ako nastaviť toto nezávislé financovanie dokonca aj bez toho, aby sme museli žiadať si súhlas nášho financmajstra, pretože sú iné možnosti, akým sektor môže naozaj pomôcť tomu, aby pacientské organizácie mali dostatok financií na to, aby mohli slúžiť pacientom a upozorňovať na ich problémy.
Zhoda určite je aj na nejakom prechodnom období, v ktorom by pacientské organizácie za presne definovaných podmienok mohli byť financované aj farmafirmami s tým, že by bol presne zadefinovaný potenciálny konflikt záujmov. Žiaľ, takéto riešenie sme nemali pripravené a nemáme ho pripravené. A pokiaľ takéto niečo bude, určite sa môžme dohodnúť. To, čo som ja počul, je, že malo byť prechodné obdobie, že financované môžu byť až do roku, myslím, že do konca roku ´25, čo je pre nás, samozrejme, neprijateľné. To už tu táto vláda nebude a my chceme splniť naše programové vyhlásenie vlády v tomto volebnom období. Takže naozaj chceme ten čas ponaháňať. Sme ochotní vynaložiť maximálne úsilie, pomôcť s legislatívnym nastavením tohto systému nezávislého financovania. Aj túto príležitosť na to využívame, aby vznikli čo najskôr. A verím, že to bude tak skoro, že naozaj tie pacientské organizácie, ktoré by teraz mali problém byť súčasťou týchto rád.
A tam je opäť otázka, že neverím, že všetky tie problém budú mať, nemusí to byť práve tá jedna organizácia, ktorá možno od tohto financovania je veľmi závislá. Sú rôzne organizácie, ktoré takto financované nie sú ani nebudú. To znamená, v tých radách, samozrejme, môžu momentálne zastupovať iné pacientské organizácie, ktoré tento problém mať nebudú alebo lepšie povedané, konflikt záujmov mať nebudú a my teda spoločne popracujeme na tom, aby sme naozaj ten zákon nastavili aj z tohto pohľadu úplne korektne a v rozhodujúcich radách sme vylúčili členov, ktorí by mohli byť v potenciálnom konflikte záujmov, pretože vieme, že naozaj, ako si aj povedala pani predsedníčka, ten tlak zo strany farmabiznisu, lobing niekedy a nie úplne férový a možno niekedy až za hranicou zákonnosti tu je. Vždy tu bol nielen na lekárov, ale na úplne celý kompletný segment, pretože ide tu o biznis, ide tu o zisk. Každý robí maximum preto, aby ho maximalizoval.
Čiže z tohto pohľadu, samozrejme, my musíme byť ako zákonodarcovia, ja si myslím, že striktní a akýkoľvek konflikt záujmu eliminovať v zárodku. To je vlastne stanovisko aj nášho hnutia. Ďakujem veľmi pekne. Ešte chcem poďakovať ministerstvu za to, že tento naozaj náročný reformný zákon dotiahlo dokonca. Ja myslím, že je to revolučné niečo. Tá dostupnosť inovatívnej liečby, ale sa výrazným spôsobom zlepší, zvýši a pacienti sa určite majú na čo tešiť. Mnohé lieky, ktoré mali byť vo výnimkovom režime, ale boli doteraz a naozaj častokrát ich nemali dostupné, teraz ich budú mať dostupné na predpis lekára. Budeme mať, som presvedčený, oveľa lepšie ceny, ako by sme mohli mať doteraz, pretože tie procesy sú v tom zákone zadefinované podľa mňa relatívne dobre. Ten trach na inovatívnu alebo, by som povedal, tú liečbu zriedkavých ochorení je stanovený až na desaťnásobok HDP tej priemernej ceny, takže to je naozaj akože, by som povedal, lukratívny prach. My sa môžme porovnávať s veľmi vyspelými krajinami.
Takže naozaj ponúkame a táto vláda ponúka niečo, niečo absolútne revolučné. Je dobré, že sú spravené dopady. Tie dopady sa musia prejaviť tým pádom v ďalšom rozpočte. S tým treba počítať. Ten nárast tu, samozrejme, pre pacientov bude, ale ja myslím, že v tomto tým pádom už problém nebude, pokiaľ to poslanci Národnej rady tento zákon schválite a prejde a podpíše ho pani prezidentka, tak, samozrejme, tým pádom je tam povinnosť tých, čo budú zostavovať rozpočet, s týmito dopadmi do zdravotného balíka aj na budúci rok počítať.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.6.2022 9:55 - 10:10 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
No, ono jedna nevýhoda medzi mnou a tebou je tá, že ja som doktor s normálnou reálnou klinickou praxou a viem, aké lieky v skutočnosti existujú. A viem, že keď sú kombinácie účinných látok a robia to už originálne firmy, tak skrátka ty by si musela tú kombináciu účinných látok, keď sa končí ich patent, vyskladať z generík, a to vôbec nie je také jednoduché. Medzitým sú, samozrejme, aj rôzne know-how, akým spôsobom tie látky sú poskladané, v akej forme. My sme sa o tom bavili, ja som o tom aj články písal do odborných časopisov, takže problém je, problém je naozaj, problém je naozaj v tom, že ty tomu úplne nemôžeš rozumieť, pretože, samozrejme, ty nie si lekárka. A ty vlastne rozprávaš len to, čo si niekde prečítaš, ale tá prax je naozaj oveľa farebnejšia, oveľa zložitejšia a nedá sa to takto paušalizovať, najmä v takej situácii.
Áno, dalo sa rozprávať možno aj o nejakých prechodných obdobiach, o niečom inom. Samozrejme, že dalo, len problém je to, že ako som tu povedal, identifikovali sme ten problém my príliš neskoro ako poslanci a keď sme zistili, aký dopad by to malo na pacientov, zatiahli sme ručnú brzdu a zastavili sme to. Teda dúfam, že to zastavíme. Takže poprosím aj poslancov v pléne, aby nám pomohli s týmto pozmeňujúcim návrhom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis