Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.5.2022 o 17:49 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 4.5.2022 17:49 - 17:50 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo a aj za ospravedlnenie. Nie je za čo sa ospravedlňovať. Myslím, že sme mali náročné chvíľky aj hlasovanie, takže veľmi stručne, milí kolegovia. Zákon, ktorý máme v druhom čítaní, je len veľmi jednoduchý zákon, ktorý robí to, po čom mnohí volajú a zjednodušujú, a to je zjednodušenie procesu uznávania dokladov o vzdelávaní mimo európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Uviedol som ten zákon aj v prvom čítaní, takže nechcem hovoriť nejaké detaily, podrobnosti, ale tento zákon je len veľmi jednoduchou pomôckou v tejto oblasti, tak ako aj viaceré organizácie reagovali, sa žiada väčšia zmena, tá sa pripravuje, ale je tam potrebné vstúpiť do viacerých zákonov, ktoré sa týkajú napríklad aj regulovaných, regulovaných odvetví, takže to sa nedá urobiť takouto rýchlou, jednoduchou novelou. Takže reflektujeme na tie poznámky a budeme s nimi pracovať ďalej. Zatiaľ toľko.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 16:55 - 16:57 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením zo 16. marca 2022 č. 1308 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, tlač 910, v druhom čítaní, a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Uvedené, pardon, určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: ústavnoprávny výbor v uznesení č. 496 z 21. apríla 2022, výbor pre financie a rozpočet v uznesení č. 307 z 21. apríla 2022 a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 157 z 20. apríla 2022 zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 20 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 26. apríla 2022 č. 164.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.

Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 16:50 - 16:52 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením zo 16. marca 2022 č. 1307 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, tlač 909, v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: ústavnoprávny výbor v uznesení č. 495 z 21. apríla 2022, výbor pre obranu a bezpečnosť v uznesení č. 151 z 25. apríla 2022 a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 156 z 20. apríla 2022 zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 5 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport gestorský výbor z 26. apríla 2022 č. 163.
Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 16:44 - 16:47 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Ja sa chcem poďakovať za predloženie tohto zákona a obzvlášť chcem upozorniť alebo vyzdvihnúť otázku, ktorá mnohých trápi, a to je preťaženie našich ciest nadrozmernými a ťažkými nákladmi a s tým súvisia aj kontroly, ktoré dnes sa konajú väčšinou na tých stacionárnych odstavných plochách, ale tieto vieme, že nedokážeme zvážiť z tých všetkých kamiónov, ktoré po našej republike fungujú, ani jedno percento.
A tak som rád, že sa tuná objavil a rozšíril § 8b, kde sa hovorí o kontrole rozmerov a hmotnosti, kde pôvodne boli len dva body, a to: a) že kontrolu zabezpečujú správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácii v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru a, b) orgány Policajného zboru. A pribudol tu bod, ktorý môže veľmi do budúcnosti pomôcť, a to je, že správcovia ciest, že to budú môcť robiť správcovia ciest prostredníctvom stacionárneho elektronického zariadenia na vysokorýchlostné váženie určené meradlom bez zastavenia a bez súčinnosti Policajného zboru. Tzv. dynamické váženie, ktoré dokáže aj vo veľkej rýchlosti zistiť, že či kamión je preťažený, alebo nie je preťažený.
Takže toto, toto, samozrejme, vítame a veríme, že sa to čoskoro dostane do praxe. Ale zároveň možno čo by stálo za zváženie, čo som bol aj oslovený ako člen hospodárskeho výboru a dopravnú komisiu s tým, že možno aby tie finančné prostriedky, ktoré z týchto pokút budú plynúť, nešli do štátneho rozpočtu, ale šli priamo správcom tých komunikácií, ktoré by následne záväzne museli použiť na ich opravu. A to aj preto, že keď si prečítate ten zákon, tak zistíte, že, že správcovia ciest sú povinní, napríklad keď si rozbijete auto a dokážete to teda preukázať, tak správca ciest vám musí zaplatiť pokutu. Čiže on je povinný nahrádzať pokuty, on je povinný opravovať cesty, ale zároveň teda, keď budú vyberať tie pokuty práve, ktoré vzniknú z toho preťaženia, tak možno aby šli priamo tým, teda kto spravuje túto, tieto komunikácie. Ale to je naša úloha možno do budúcnosti, aby sme to zhodnotili.
A zároveň je na zváženie aj to, že doterajší výber pokút z preťaženia v zahraničí výber bol minimálny, ale tieto dynamické váhy môžu aj cez mýtne jednotky, keď sa to prepojí, byť veľmi užitočné, pretože zaznamenajú nielen preťaženie vozidla, ale dokážu zaznamenať aj prekročenie rýchlosti. Takže dokážeme merať viaceré atribúty.
To je všetko, ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 16:31 - 16:34 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážení pán minister, kolegovia, kolegyne, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 881, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1301 zo 16. marca 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 490 z 21. apríla 2022, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 305 z 21. apríla 2022 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 295 z 26. apríla 2022.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča tento bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 296 z 26. marca 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 16:26 - 16:27 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 970. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajú z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národnej rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2022 16:15 - 16:17 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister, že ste sa prihlásil do, teda prihlásil si sa do rozpravy ešte ako pred ukončením. Takže pozemkové, tam si spomínal že komasácie, takže berme tak, že chceme robiť komplexné pozemkové úpravy aj komasácie, aj krajinotvorbu, lebo však vieš, 430 území neukončených, tá krajinotvorba, a sa hrdíme v každom, v nejakej správe bolo, že komplexné pozemkové úpravy máme urobené, nemáme ich urobené, takže tam ešte máme ten deficit, tak to je jedna vec.
Čo sa týka tých nezistených vlastníkov, áno, máš pravdu, že je s nimi problém, našou filozofiou bolo, jak si povedal, že niektorí nededia, lebo vedia, že to neni, ešte bude dedičské drahšie ako to dedenie, je otázka, či by, keďže nezistených vlastníkov sme nespôsobili my ľudia, tá rodina, aj ten režim, ktorý tu bol tých 40 rokov, že keď niekto nepodedil role, lesy, tak nešiel do basy, nechali ho tak. A štátny podnik gazdoval, pretože už sme viackrát debatovali, že keby sme dali nejakú úľavu že napríklad, ja neviem, do niekoľko, ja neviem, ... (rýchlo vyslovené) do hektára, by dedičské nestálo nič, lebo odčiňujeme krivdu socializmu, ktorú ti povedal, že si nezistený vlastník a viac-menej tá rodina prišla o majetok. Takže možno, že touto cestou by sa nedalo vybrať, ako aj tú tvoju filozofiu, že kto má, starší ľudia ako sto rokov pozemok v knižnej vložke, tak, samozrejme, tam uvažovať, že či to nepôjde na obec, na štát, alebo neviem kde proste, lebo tri generácie, keď berieme tridsať rokov jedna generácia, sa o to nikto ako keby neuchádzal, ale to nemôže byť rok 1950 daný, hej, to je blbosť, lebo vtedy to ešte iba začínalo. Takte myslím, že takto.
No a či dáme ten zákon, takto ešte jedno som sa zabudol, že bol by som rád, keby na obci visel zoznam nezistených vlastníkov na ich nástenke, tak jak na cintorínoch máme, že ktoré hroby sú zaplatené a ktoré nie sú, tak to isté bude aj na obci visieť, aby si ľudia vedeli tam nájsť, že to je môj dedič, ja som dedič a urobím si náhradnícke konanie. Toto myslím tiež, že by malo svoj zmysel. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2022 16:06 - 16:08 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani kolegyňa, pán kolega, takže poďme na to.
Pani kolegyňa, áno, istota poľnohospodárov, len Slovenský pozemkový fond spravuje plus-mínus šesťstoosemdesiattisíc hektárov, z dva a pol milióna hektárov to neni väčšina. To neni väčšina. To znamená, ja teraz, respektíve 1,9 máme pod dotáciami, dobre, ok, to znamená že je to menšina, takže prakticky to, že musíš mať uzavreté zmluvy aj s fyzickými, aj inými osobami, nie iba s fondom a nemôžeš iba na ňom stavať, lebo to neni iba o fonde, je to aj o iných zmluvách, ktoré tam musíš mať, a dokonca musím povedať, že tieto zmluvy, ktoré by mali ťa oprávňovať, že môžeš s fondom si urobiť zmluvu, keď nemáš s inými subjektami a nemáš väčšinu v tom, čo sa vôbec nerobí, teraz poviem otvorene, vôbec sa to nerobí, lebo to je taká agenda spletitá, keď tam nie sú pozemkové úpravy, takže viac-menej toto myslím si, že nemalo by to rušiť, keby sme aj pri fonde mali rovnaký meter ako pri iných právnických a fyzických osobách.
Čo sa týka pána Suju, pán Suja, poviem otvorene takto, zdedili sme veci, ktoré boli napadnuté na protimonopolnom úrade, kde bolo rozbehnutých 120 území. Ani to by sa nedalo dokončiť, keby sme, osobne som sa do toho vložil, na protimonopolnom a na ÚVO som si podával kľučky a prakticky sme dotiahli veci, ktoré pani Matečná našla ešte dva roky pred tým. A nedotiahla to do konca. Tak ja som dokončil to, čo ona začala. A dokončili sme to, 21. 09. ´21 sme podpisovali tieto veci, ´20 sme podpisovali tieto veci, a musím povedať, že geodeti, momentálne máme iba jednu vec, máme k dispozícii nejakých 250 geodetov. 150 území sa robí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2022 15:32 - 16:02 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Zdar pán minister, ahoj. (Podanie ruky s ministrom.) Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán navrhovateľ, pán minister, pani spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, áno, ideme znovu do problematiky, ktorá, hovorím, že je pre každý štát, ktorý funguje na zemi, je veľmi dôležitá, a myslím si, že zákon o pozemkových úpravách je jeden, jedna vlajková loď, ktorá by do budúcna mala vytvoriť podmienky na zdravý život ľudí v každej oblasti, ktorí potrebujú zaberať nejakú pôdu, respektíve ju nejako zveľaďovať. A myslím si, že zmyslom aj štátnych úradníkov do budúcna bude, aby sa venovali zákonu o pozemkových úpravách, pretože tento zasahuje do každej obce, na každý meter štvorcový.
Asi ste, trošku by som zabrdol do minulosti, asi ste zaregistrovali, že táto novela 330/1991 bola na konci volebného obdobia minulého tiež v parlamente, keď pani Matečná dala, v októbri myslím a novembri, dala tento zákon do parlamentu. V prvom, druhom čítaní im to prešlo. Vyzerá, že stopku dala pani prezidentka, ktorá povedala, že sú tam určité nedostatky ohľadom ústavného práva a zachovania vlastníckeho práva a ďalších vecí. Takže potom sa to už do ďalšieho kola nedostalo, pretože išli voľby. Takže v roku 2020 sa to stoplo a odvtedy prakticky sa snažíme nejakým spôsobom to znovelizovať a pripraviť.
Musím konštatovať, že z 91 bodov pani prezidentky 83 sa prebrali, ktoré sú v tomto, v tejto novele zákona, z celkových bodov, myslím, že tam máme okolo nejakých 130 alebo 125 bodov. Takže prakticky boli tam aj nové veci pričlenené. Som rád, že to bolo. Musím povedať, že veľa vecí, samozrejme, aj za pani Matečnej bolo logických a uvážených, hlavne jak pán minister hovoril teraz o tom vzdelaní, aký to musí mať tí jednotliví pracovníci vzdelanie, akým spôsobom sa musia etablovať.
Ale hneď na úvod vám, pán minister, musím povedať jednu vec. Že pokiaľ chceme robiť pozemkové úpravy a chceme spravovať majetok štátu, hovorím o Slovenskom pozemkovom fonde a hovorím aj o katastri, ktorý je ako evidenčná zložka, tak musia mať príslušní pracovníci vy-ba-ve-nie. A budem to stále opakovať, pretože momentálne, keďže ja som vzišiel, však asi viete, z pozemkového úradu z Prešova, prakticky súčasné vybavenie pod ministerstvom vnútra, keď ideme robiť pozemkové úpravy a nie iba veľké a jednoduché pozemkové úpravy, pretože pán minister ako bývalý štátny tajomník vie, že sme rozbehli aj pozemkové úpravy v 130 katastrálnych územiach a v ďalších 20 územiach sa platí z štátneho rozpočtu, hovoríme o Tokaji aj ďalších oblastiach, takže máme zhruba 150 území už teraz rozbehnutých a nedokončených 2 900 plus-mínus katastrálnych území.
Takže úradníci, ktorí majú garantovať zákonnosť postupov v tomto procese a ktorí majú kontrolovať geodetov, dodávateľov služieb, pretože nerobíme to s našimi zložkami, robíme to s dodávateľskými firmami, ktorými sú geodetické firmy, ktoré majú na to právne aj to oprávnenie, ktoré teraz sme hovorili, aké tam musia mať, aj tí naši pracovníci, aj tí geodeti nemajú to technické vybavenie. Žiaľ, musím konštatovať, že ministerstvo vnútra nepodporuje našich pozemkových a lesné odbory, aby mali príslušnú technickú vybavenosť a aby sme boli spôsobilí kontrolovať programy v ktorých nás, nám jednotliví projektanti dodávajú tieto pozemkové úpravy. Preto, pán minister, verím, že budeme sa snažiť, aby sme ľudí zbytočne nešokovali v tom reálnom výkone, že prakticky sa potom budú musieť dopytovať tých geodetov, že: prosím vás, pán geodet, vysvetlite mi to jak to bolo alebo čo, lebo ja neviem si to tam dať dokopy. Pretože to potom neni kontrola. To je potom nejaká držba, ktorá prakticky nemá zmysel a prakticky vyzerá tak, že sme v područí nejakých tých firiem geodetických, ktoré tie programy GIS-ové a ďalšie majú, a vedia si to pekne spracovať a riešiť ďalej.
Bol som na dvadsiatich piatich našich pozemkových odboroch za môjho štátno-tajomníckeho pôsobenia a musím povedať, že áno, na každom som sa stretol, že slabé vybavenie, ktoré musíme zlepšiť. Či sa nám to páči, alebo nepáči. Keďže v programovom vyhlásení vlády máme aj, že buď urobíme špecializovanú štátnu správu, tak poďme do toho. Urobme to, to som ti už apeloval, pán minister, pretože nech tu bude nejaké, ja neviem, nejaké pozemkové centrum, kde by sme možno že mohli dať aj fond, aj kataster, aj pozemkové lesné odbory dokopy, a tým pádom občan by na jednom mieste mal všetko, čo by potreboval mať ku, týkajúce sa pozemkov.
Takže v takomto duchu to ja teraz akože čítam, ale poďme ďalej. Takže prakticky je tu ten pozmeňujúci návrh, ktorý si dovolím nejakým spôsobom aj skomentovať, a v druhom čítaní, samozrejme, potom, pán minister, dám pozmeňujúci návrh, ktorý bude, by som povedal, vychádzať z týchto nejakých mojich postrehov, ktoré som teraz tu akože získal, keď som čítal, akým spôsobom sa ten pozmeňovák tu tvoril.
Takže nehovoríme o novom zákone, hovoríme o pozmeňovacom, o novele, novele a o pozmeňovacom, pozmeňovacom zákone, ktorý novelizuje zákon z 330/1991, ktorý bol účinný od augusta 1991 a prakticky založil Slovenský pozemkový fond. To je vlastne rodný list Slovenského pozemkového fondu.
Takže, pán minister, musím povedať, že hneď v prvom bode tejto novely sa trošku, by som sa tuná zháčil, pretože hovoríme o tom, aké sú dôvody pozemkových úprav. Aby bolo jasné pre celú verejnosť Slovenska aj občanov, ktorí nás počúvajú, žiaľ, v tejto sále je, no dobre, už je dvojciferný počet účastníkov, ale dobre. Tak berte na vedomie, vážení občania, že pozemkové úpravy buď sa nariaďujú, alebo sa povoľujú. Keď sa nariaďujú, všetko, samozrejme, podľa určitých kritérií, kedy sa môže nariadiť, keď sa nariaďujú, tak štát to platí. Z akých peňazí, to už je vec štátu akým spôsobom zabezpečí či eurofondy, nejaké iné fondy alebo štátny rozpočet. Keď sa povoľujú, tak platí ten, kto ich žiada. To znamená VÚC-ka, fyzická osoba, právnická osoba, obce a neviem kto, cirkev a proste iný. Štát keby žiadal, tak dobre, tak platí si to sám štát, keby žiadal sám štát. A teraz hovoríme, že stále je to iba o tých peniazoch, a keďže my máme 2 900 ešte neukončených pozemkových úprav, pozemkové úpravy nebudeme robiť v území každý piaty rok. Raz za dvesto rokov príde. Raz za dvesto rokov, hovorím ja, príde do územia, alebo za sto rokov príde do územia podľa súčasných finančných možností našich, našej Slovenskej republiky. Neverím, že do budúcna budeme mať, že každý rok budeme mať miliardy na pozemkové úpravy, tomu neverím.
Tak prakticky my v hneď v prvom bode hovoríme o tom, že pozemkové úpravy budeme nariaďovať aj v územiach, ktoré už pozemkové úpravy majú spracované, už majú spracované a má tam dôjsť alebo došlo k podstatnej zmene v užívacích a vlastníckych vzťahoch. Ešte raz, má dôjsť alebo došlo k podstatným užívacím a vlastníckym vzťahom v danom území. Veď ľudia stále zomierajú. Veď agropodnikatelia stále sa môžu tam meniť rôzni. Veď to je, a toto my máme hradiť zo štátnych peňazí alebo z eurofondov? No nehnevajte sa, pán minister, toto neberiem, pretože je to peniaze na peniaze a je to možnosť korupcie, pretože ide iba o to ako presvedčíš toho ministra alebo tých pracovníkov, aby povedali, že áno, so súhlasom ministerstva to je. Áno, pán minister, je to tak. Súhlas ministerstva tam musí byť. Aby si presvedčil, že počúvaj, už mi tam umrelo 200 ľudí, majú dedičov, to znamená mení sa tam vlastnícky vzťah, urobme ďalšie komasácie v území, ktoré prakticky už boli robené pred desiatimi rokmi alebo piatimi, alebo koľkými. Veď to je nonsens, aby sme takto peniaze vyhadzovali a ďalšie obce budú čakať, že sa ho ani nedožijú, kedy pôjdu. Konkrétne môžem povedať, napríklad taká Dubovica pri Lipanoch, keď tu vidím Joža, nového nášho kolegu poslanca, Dubovica bude ešte čakať neviem koľko rokov, aby sa vôbec dostalo do toho, a Lipany už idú, dobre, v poriadku, idú. Konečne sme sa dostali do nejakej fázy, že už niečo sme to aj rozbehli po desiatich rokoch, a hovorím, a som veľmi rád, že som mal tú česť podpísať 130 území, ktoré sa rozbehli a idú z eurofondov.
Takže vážení, tento bod, že má dôjsť alebo došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch, pre mňa, aby boli verejné pozemkové úpravy a znovu tam boli platené peniaze, keď už raz tam boli platené peniaze, neberiem a nechcem s tým mať nič spoločné, poviem otvorene, pretože budeme tam mať veľký tlak na lobing na ministerstve, aby to tam prešlo, lebo to nebudú hradiť tí, ktorí tam to chcú, ale tí špekulanti, hovorím otvorene, ja nemám rád poza chrbty reči. Takže to je jedna veľká výhrada, ktorú mám v tomto, v tejto veci.
Ďalšia vec. Pokiaľ my chceme ísť do toho územia na tie pozemkové úpravy, tak mi teda nehovorte, že budeme robiť prípravné konania a urobíme všetko možné a až potom oznámime, že ideme do pozemkových úprav. Viete ako. To znamená, keď ten občan má ešte nepodedený majetok a nezistených vlastníkov, môže byť, áno, však máme 455-tisíc hektárov nezistených vlastníkov. To znamená, keď potrebujeme urobiť náhradné dedičské konanie a idú tam pozemkové úpravy a chceme, aby tých nezistených bolo po pozemkových úpravách čo najmenej, tak predsa má to svoju logiku, že hneď keď vysúťažím to územie, že bude mať pozemkové úpravy a budú splnené kritériá, ktoré tam majú byť, že 50 % ľudí už o tom vie, že chce ísť do pozemkových úprav v tom území, tak predsa hneď to im oznámim nejakým doručením listu, že ty si známy vlastník a počúvaj z oznámení, čo sú pozemkové úpravy. Lebo, pán minister a pani navrhovateľka, teda spravodajkyňa, hovorím, že keď som absolvoval 44 obcí vo volebnom boji, keď sme išli do tohto, tak som sa pýtal ľudí, čo o tom vedia. Nevedia o tom nič, nič a ešte raz nič.
Tak, vážení, tam by som bol veľmi rád, keby sme každému napísali taký, také desatoro pozemkových úprav, čo vlastne, na čo sa má pripraviť, čo má doložiť, keď tie pozemkové úpravy tam začnú cez tých úradníkov, Slovenský pozemkový fond, cez spracovateľov, tak bude veľké haló na tej obci, áno, má byť veľké haló, aby si tí vlastníci uvedomili, že sa jedná o ich majetky. A nemôžme tam hovoriť, že tam príde nejaký lobista a povie, že nie, nie, úradník povedal tak, tak to bude tak. No nebude to tak, vážení. Vlastníci, berte na vedomie, vy ste prví hráči pri pozemkových úpravách. Nie užívatelia, vlastníci pozemkov. A musia vaše názory, ako tam chcete usporiadať svoje majetky pre svojich dedičov, akceptovať aj Slovenský pozemkový fond, aj úradníci, aj spracovatelia, aj kataster. Vy ste rozhodujúci v tom danom území.
Takže bol by som veľmi rád, keby sa tam poslalo každému tomu žijúcemu známemu vlastníkovi a aby si za ten čas, lebo dokiaľ sa začnú tie pozemkové úpravy tu prebehne nejakých pol roka alebo koľko, tam je dosť veľa tých úkonov, aby si ten vlastník vedel podediť svoj majetok, respektíve pripraviť nezistené náhradné dedičské konanie, keď zistil, že má tam nezistených nejakých svojich predkov, ktorí momentálne už nie sú medzi živými.
Ďalej. Chcem povedať, že veľmi ma trošku tak zaskočila aj ďalšia vec, že niektoré veci sa tu vyhadzujú, niektoré veci sa ponechávajú. Jeden, v jednom takom, jedna taká tá kategória je tam aj to, kde sme prakticky povedali, že budeme sa pýtať nejakých lesných a poľnohospodárskych podnikov a hospodárskych subjektov sa pýtať nebudeme, v jednej pasáži sa takto ako spomína. A tie hospodárske subjekty sme vyhodili. No musím povedať, že áno, aj niektorí, nejaké možno že výrobné podniky, ja som mal napríklad ZŤS, poviem pokojne, Sabinov, ktoré malo 2,5 hektára, ktoré vedľa si obhospodarovalo, a nebol to poľnohospodársky ani lesný podnik. A nemalo na svojom liste vlastníctva. Tak sa to stalo, to už je druhá vec, a bol to hospodársky subjekt. Takže beriem proste, že aj takéto môžme mať aj teraz, ja neviem, aký, ako sa pohýna doba, ale neverím, že všecky sú už iba na poľnohospodárskych a lesných podnikoch v užívaní tieto pozemky. Ten si prijíma vlastník, nejakému si prenajímal a tento tam je. Takže aj ten hospodársky subjekt mi tam trošku nesedí, že by mal byť vyhodený z tejto hry.
Ďalej. Zostavujeme tu register porastov. Trvalých. Áno. Vlastník pozemku, vlastník porastov kto je, ako je, dobre, chvalabohu, robíme poriadok v tom. Ďakujem, pán minister, rieši sa to. Bolo to prebraté od pani ministerky Matečnej, takže dobre, okej. Pýtam sa, zavádzame nový, nové názvoslovie register trvalých porastov alebo ktoré sú tam. Bude tam aj uvedená cena? Lebo v mnohých prípadoch sa potom tá cena nemusí vypočítavať toho porastu, za ktorý sa budú dávať ďalšie porasty alebo nejak tak. A v niektorých pasážach, teraz nebudem konkretizovať, lebo to by sme tu sedeli do noci, aby sme vedeli, či tá cena porastov bude v tom registri tých trvalých porastov, ktoré tam dávame a ktoré tam máme.
Ďalšie. Keď budeme dávať nejaké lehoty, keďže už sme rozšírili aj teraz, aj týmto zákonom vlastne rozširujeme jednoduché pozemkové úpravy, kde hovoríme o nejakom, by som povedal, vhodnom zákone, hovoríme o nejakých tých veciach týkajúcich sa vysporiadania pozemkov cez šesťdesiat šestku, to znamená vyššie územné celky a obce, na ktoré prešli určité stavby a vysporiadania pozemkov pod nimi, tak sa pýtam a bol by som veľmi rád, keby sme aj poriešili možno že na niektorých pozemkových odboroch aj personálne veci, lebo oni to nezvládnu, tí ľudia. Hovorím otvorene, pán minister, že mnoho ľudí keď dostane, že má tam piatich ľudí alebo siedmich ľudí a (rečník hlasno prehltol), pardon, a keď mu tam príde tridsať jednoduchých pozemkových úprav a má to zvládnuť za nejaké dva roky alebo rok a pol, alebo koľko, a každý bude, by som povedal, že urgovať, tak tie lehoty tridsať správneho poriadku nebudú dodržané. Dostaneme sa do sklzu, aký je aj pri reštitúciách, kde prakticky už po tridsiatich rokoch nemáme reštitúcie vybavené, ale, žiaľ, toto bude asi realita, pokiaľ sa neposilní aj ten personálny nejaký počet na tom najnižšom stupni územia, tí referenti, ktorí tam pracujú. Musím povedať, že po mojich skúsenostiach a debatách na týchto, tí, čo ma počúvajú, vedúci odborov pozemkových a lesných okresoch, kde som bol, tak som sa stretol so všeckými zamestnancami, ktorí vtedy boli na tomto pracovisku, a musím povedať, že chcú robiť. Ľudia chcú robiť, len v mnohých prípadoch ich nemá kto naučiť, lebo starí odišli a mladí sa musia učiť z knižky alebo z nejakých rozsudkov, alebo z čoho. Takže tam by som bol veľmi rád, keby sme aj trošku tú personálnu výmenu aj odborných znalostí trošku zvýraznili a aby sme s ministerstvom vnútra, pokiaľ nebude mať tú špecializovanú štátnu správu, zabezpečili, aby starší pracovníci odchádzali do dôchodku, ale aby svoje know-how odovzdali tomu mladšiemu, lebo to je najväčší poklad, ktorý môže ten pracovník zdediť po ňom.
Ďalej. Chcel by som sa opýtať, že prakticky, čo je opodstatnená námietka, lebo toto sa často aj mňa niekto pýta a ja neviem posúdiť z takejto, z takéhoto slovného spojenia, že opodstatnená námietka, keď príde ku nejakým pozemkovým úpravám a nejakej tej v štádiu sa robí, čo znamená opodstatnená námietka, ktorá vlastne vylúči nejaké ďalšie konanie o tomto podnete, ktorý tam je. Takže opodstatnená námietka musí byť jasne zadefinovaná a kto vlastne o nej môže rozhodovať a kto nie. Pretože najlepšie je všecko zamietnuť a ničomu sa nevenovať, pretože nikto nemá pravdu, iba ten, kto je tam, ten najvyšší, či už úradník, alebo iný. Nechcem nikomu vstupovať do svedomia, ale, žiaľ, v mnohých prípadoch je to tak, že po pozemkových úpravách máme ešte väčší, väčšie problémy, ako pred nimi.
Ďalej. Chcel by som sa opýtať, že prečo sme v § 8c dali do názvu, že tam sa uvádza termín, že na žiadosť sa budú robiť tie pozemkové úpravy, keď v ostatných, by som povedal že, podnetoch pri § 8 sa uvádza iba, že nie na žiadosť, ale normálne sa uvádza, že bude sa tam robiť nejaké, ja neviem, osídlenie pod marginalizovanými skupinami a stále sa to dáva na žiadosť. A tu sme v tomto písmene povedali, aj v názve, že na žiadosť, hej? Takže neviem, prečo je to takto ako vyšpecifikované, keď v každých ďalších na žiadosť sme neuvádzali, viete ako. A stále sa to dáva na tú žiadosť, však predsa to má logiku svoju, však nemôže to byť neviem na čo, hej? Na niečo iné.
Ďalej. Musím povedať, že jeden veľký problém je, a to sú verejné a spoločné zariadenia, pán minister. Trošku zalistujem v pamäti. Verejné zariadenia sú tie zariadenia, ktoré slúžia všeckým ľuďom, ktorí sa v tom území nachádzajú. To je jedno, či to vlastníš, alebo nevlastníš, ale máme vyšpecifikované, ktoré, aké sú to. A v prvom rade, samozrejme, pri tých verejných aj spoločných zariadeniach sa stále hovorí o cestách. Takže pri verejných zariadeniach sú to cesty už tej kategórie, ktoré neslúžia na poľnohospodárske a lesné účely, na iné. Napríklad na bytovú výstavbu alebo nejakú prístupku ČOV-ky, alebo neviem ku čomu, proste to je už iná cesta, ktorá má svoju nejakú kategóriu. A tam prakticky, žiaľ, mnoho geodetov hovorí, že aj pri tých spoločných zariadeniach, medzi nimi sú aj tie cesty, aj nepoľné a lesné, hovorím ale iné cesty, prakticky sa to berie, že toto príde na obec. Ukážte mi to v zákone, kde to máme. Tam to môže byť súkromná cesta týchto, ktorí tam budú to ako vlastniť, tých pätnásť domov, čo tam bude postavených, viete ako, a bude mať súkromnú cestu, lebo z verejných, oni do toho takisto tam mali akože sa robili tie pozemkové úpravy, pokiaľ nemal tam človek ďalšie veci. Toto neni automaticky, že prechádza na obec. To môže ísť na niekoho celkom iného. Pri spoločných zariadeniach je to tak, že prechádza, spoločné zariadenia slúžia iba, a to sú lesné a poľné cesty, jedna z kategórií, ktorá je, ďalší, a tam je to tak, že prakticky tie slúžia všetkým vlastníkom, ktorí tam vložili a mali tam tie pozemky v tomto. Takže prakticky, aby geodeti nezavádzali, že to automaticky prejde aj tento, verejná cesta prejde na obec. No neprejde na obec, pokiaľ si to vlastníci nebudú žiadať. A áno, dali ste možnosť, že môžu tam niečo dávať, a to som musel povedať, pretože toto musíme učiť aj geodetov, lebo to nevedia, pán minister, viete ako, a ja som za to, aby sme tie informácie šírili aj cez tento mikrofón, aby to bolo. Takže dali ste to tam, áno, chvalabohu, ale hovorím, že toto je bežná prax, takže to je jeden z dôvodov, prečo prakticky sa má novelizovať zákon, hej? Aby sme to nejakým spôsobom udržali pod mierou, ktorá by tu mala byť.
Pýtam sa ďalej, pokiaľ budeme robiť pod 8i paragrafom, týkajúce sa tie VÚC-ky a tieto veci, tie stavby, ako sa tam budú brať pozemky, na ktorých je uplatnená reštitúcia? Dúfam, že tieto pozemky nebudú dané nejakým spôsobom inde, keď tam ešte reštitúcia neni vykonaná. A beriem aj tú reštitúciu, keď bude tam Slovenský pozemkový fond potrebovať dať pozemok. Pozemok, ktorý je náhradný pozemok, nechce peniaze väčšinou ten reštituent, ale dostane náhradný pozemok. Takže tam by som apeloval na to, že nechcem vidieť do budúcna, že zrazu bude mať žalobu nejakého vlastníka, ktorý nemal reštitúciu poriešenú, a to je jedno, či v prvom kole na pozemkovom úrade, alebo v druhom kole na Slovenskom pozemkovom fonde, a mu bolo povedané, že už tam pozemky nemáme alebo vám nemôže byť vydaný, lebo tam už je nejaká cesta, má tam VÚC-ka postavenú neviem čo alebo obec má tam postavený nejaký tam pavilón, alebo neviem čo, a zrazu ten reštituent proste bude ťahať za kratší koniec. No, vážení, reštituent mal byť už dávno ukončený, že neni to je, žiaľ, zdedili sme to tak, ako sme zdedili, vieme, čo to máme, takže chcem veriť, že reštitúcia pri tom 8i bude plnohodnotne robená a braná do úvahy, aby sme to zvládli tak, ako sa to má zvládnuť, demokraticky, spravodlivo a čestne. Jasné? Takže v takomto duchu, pán minister, nechcem (povedané so smiechom) prikazovať, ale hovorím z praxe, aby to bolo jasné, že nerád by som sa, chcem sa vyhnúť problémom, ktoré môžu priniesť aj ďalšie veci.
Ďalej. Pýtam sa, ako sa majú dostať k pôde mladí farmári. To sa budem pýtať, pretože v prechodných ustanoveniach máme aj to, že mladí farmári a ten, kto preukáže, že plnil všecky svoje veci, a to je prechodných splnení v nejakom tomto, v prechodných ustanoveniach je to, že má právo žiadať, aby to pokračovalo ďalej. Takže, vážení, keď teraz niekto bude mať po pozemkových, hovorím po pozemkových úpravách, áno, aby bolo jasné, nehovoríme o všeobecných územiach, kde sú teda pozemkové úpravy, má sa ukončiť nájomné vzťahy na, ku starým pozemkom. Lebo pozemkové úpravy, vážení, to neni, že maľujeme z modrého na bieleho, ale hovoríme, že či je to farba vodorozpustná alebo riedidlom rozpustná. Doslova takto. A vy budete posúvaní pri pozemkových úpravách, váš majetok, a budete mať nový stav. A v tom novom stave predsa nemôžu platiť pravidlá starej hry, ktorú ste mali na staré pozemky, pretože tam ten užívateľ si bude uzurpovať, že však ja, ja chcem pokračovať, ja mám ešte tam sedem rokov, mám ešte päť rokov.
Vážení, pozemkové úpravy veľké sa robia tri až sedem rokov. Tento užívateľ, ktorý vie, že tam idú pozemkové úpravy už si za tých sedem rokov, dúfam, že vie vysporiadať svoje majetkoprávne veci, aby mohol buď pokračovať v nájme s tým istým subjektom, ktorý vznikne, alebo s novým, ktorý tam bude, pretože to my ho do tohoto stavu nedostaneme za mesiac. Pozemkové úpravy sa robia na roky. Takže to by som bol veľmi rád, keby sme aj túto vec vedeli zvládnuť a tento, by som povedal, že to prednostné nájomné, aby sme z toho vypustili úplne. Vypustené to už bolo pri fyzických osobách aj právnických osobách, tak prečo nie aj pri Slovenskom pozemkovom fonde? Sa pýtam ja, obyčajný človek. Takže by sme to mali tiež ukončiť a povedať že, áno, keď tak žiadne také, že sa budú predlžovať staré veci. Je to nový subjekt, nové pravidlá hry, nová parcela, nová výmera, nová kultúra, aj nový vlastník, to je tam v celosti, a malo by to takto byť.
Samozrejme, že musím pochváliť jednu vec, a to je, mimo iných, samozrejme, sú tam aj ďalšie veci, ktoré sú dobré, nechcem všecko iba haniť, urbariát. Problém urbariátov poznáme. Niektoré urbariáty sú aktívne, niektoré sú pasívne, niektoré lepšie, druhé horšie, niektoré gazdujú tak, že nedajú ani podiel, niektorí bačujú iba cez výbor, ale dobre.
Takže, vážení občania Slovenskej republiky, pokiaľ bude vo vašom území prebiehať pozemková úprava, to znamená to veľké sceľovanie a krajinotvorba, ktorá sa skladá tiež z tých pozemkových úprav, tak vtedy môže urbársky majetok sa oddeliť. Keď vy poviete, že chcem, hovorím zatiaľ o poľnohospodárskej pôde, nehovorím o lesnej pôde, keď chcem poľnohospodársku pôdu si dať ku svojmu majetku, tak môžem, áno, rozhodnutím o pozemkových úpravách, samozrejme, toho urbariátu, môžem sa odčleniť a tento môj podiel z urbariátu prejde do môjho súkromného vlastníctva ku mojim majetkom, ktoré mi pri pozemkových úpravách budú scelené do jednej, jedného celku a budem vlastníkom jedna k jednej. Takže myslím, že toto je veľký posun. Chcel by som sa opýtať, že prečo iba pri poľnohospodárskych, prečo nie pri lesných? Áno.
Možno že viem aj odpoveď na to a možno že ju aj dám si sám, pretože pri lesných porastoch tam hovoríme o hodnote majetku, ktorý sa rokmi zveľaďuje. Pri poľnohospodárskej pôde je to o ročnom cykle. Pri lesnom pozemku je to o storočnom cykle. No, ale väčšinou je to tak, lebo tam už tie porasty musia byť a každý rok tam tá hrúbka stroma pribúda a musíme to potom, áno, pri poľnohospodárskych jasné (reakcia z pléna), áno, môže byť, lebo je, áno, trvalé porasty, dobre, jasné. Áno, pani kolegyňa, jasné. Ale hovorím, že proste chcem vedieť, že či sa to bude uvažovať, lebo väčšinou tých urbariátov, máme, samozrejme, že lesné, akože pozemky, v poľnohospodárskej dobe môže aj tretina, aj s poľnohospodárskymi kombinované, takže berte tak to, že bol by som rád, keby sme aj na to povedali ľuďom odpoveď, že prečo by to tak malo byť.
Keď som kritizoval, že prečo dávame tam tie isté, tak oni vlastne tie isté pozemky na tú istú, by som povedal, nejakú nepoľnohospodársku činnosť, tak my to už tam máme v jednoduchých pozemkových úpravách, že môže byť akože povolená. Povolené tie jednoduché pozemkové úpravy, pokiaľ si o to požiadajú, takže už teraz nemusíme tam ani nariaďovať, stačia, že si to povolia. A ten, kto je investor, si to bude platiť a hotovo. Takže máme už na to recept. Teraz v tomto zákone nepotrebujeme to zdupľovať ešte, aby to išlo na trovy štátu. Takže asi tak.
Jedna takáto, no možno že taká nepodstatná, ale dobre. Zadefinované je, že máme menší počet vlastníkov ako desať v jednom štádiu, proste ako sa má doručovať a všetko možné, a to znamená, vyplýva, že keď je menšie ako desať, takže iba deväť, hej, už desať nemôže byť. Tak či by nebolo lepšie povedať tam, že dať najviac desať. Hej? Viete ako, takže neviem, prečo taká baťovská cena tam vyskočila doslova, ale dobre. Tak to je zadefinované, takže beriem, tak že trošku ma to tak ako pobavilo, ale dobre. Neni problém.
Dobre. Samozrejme, že novelizujeme tu aj ďalšie zákony, ktoré hovoria o drobení pozemkov. Hovorím o 180-ke, máme tam aj ďalšie, 560-ka to síce neni, ani 140-ka, ale máme tu 180-ku. A tu by som si dovolil sa opýtať, pretože na prvé čítanie mi nebolo jasné, pritom som, samozrejme, si to prešiel, takže takto. Chcem sa opýtať. Hovoríme o extravilánových pozemkoch, to znamená hovoríme o zákaze drobenia. Áno, súhlasiť nemôžme, aby sme pozemok po pozemkových úpravách už vôbec nie, žiadne drobenie, a tu myslím zo zákazu jednoznačne sa nemôže drobiť, a teda sa pýtam a budem to citovať.
Ak tento zákon, § 23 zákona 180/1995, ak tento záklon neustanovuje inak, tak zakazuje sa rozdelením jestvujúcich poľnohospodárskych a lesných pozemkov nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce vznik pozemku menší ako 3 000 m2. Tento zákaz sa vzťahuje podľa prvej vety aj na zostatkovú časť existujúceho pozemku. To znamená, 3 000 m2 máme zadefinovaných nejako. A potom ten odstavec 1, v odstavci 5, odstavci 3 k tomu máme: Postup podľa odseku 1 a 2 sa vzťahuje aj na rozdelenie jestvujúcich poľnohospodárskych a lesných pozemkov po vykonaní pozemkových úprav podľa osobitného predpisu, pričom zakazuje sa vznik pozemku menší ako 5 000 m2. To znamená, mám to teraz takto chápať, že v územiach, kde sa nerobia pozemkové úpravy, tak máme iba 3 000 a tam, kde už je urobená pozemková úprava, tak 5 000 a viacej. Nedáme to tak, takto, áno? Máme to chápať? Hej? Dobre. Takže beriem, že v takomto duchu s tým, že potom pri tom dedičskom, § 24 hovorí o tom dedičskom konaní, tam hovoríme proste, že by sa mali, súd rozhodne, ak bude veľký problém s vysporiadaním, tak myslím si, že je to dosť hlboký zásah, tak by som povedal, uvidíme, že ako to príjme verejnosť aj, samozrejme, súhlasím, aby sme ich zaviazali, aby ten podiel sa už nedelil, hej, na drobné, lebo to je najväčší problém. Takže pokiaľ sa nám podarí aj, neviem, či aj sankčne nejako vymôcť, lebo teraz neviem, v prípade, že tam síce má, má sa to vysporiadať, súd musí rozhodnúť aj s dedičmi ako tí ustupujúci čo tam budú, ale keď sa náhodou tie požiadavky dedičov po nejakých rokoch znovu objavia, no neviem, ako to bude v reálnom živote, ale vyzerá, že bude tam dosť ako povyku aj okolo toho, ale dobre, myslím si, že má to svoj zmysel, má to svoju logiku, takže 5 000 a 3 000, dobre, beriem.
Chválim, že ste dali možnosť dostať náhradný pozemok pri reštitučných konaniach, hovorím o Slovenskom pozemkovom fonde, kde momentálne môžte dostávať z fondu pozemok, v prvom rade dostanete tri ponuky. Prvá ponuka je v tom katastrálnom území, kde ste pozemok mali, ak to neni možné vám vydať, druhá ponuka, máte to v susedných katastrálnych územiach, ktoré s tým územím susedia pôvodným a tretia ponuka je v okrese. Keďže Bratislava a Košice sú mestá, ktoré proste sú už veľmi vychytané, tak, samozrejme, rozširujeme možnosť reštituentov o náhradné pozemky v Bratislave a Košiciach na okres Bratislava a okres alebo dokonca kraj, tak sa mi vidí kraj, keď som... (reakcia z pléna), áno, kraj. Takže prakticky, myslím si, že áno, má to svoj zmysel a myslím si, že mnoho ľudí si vydýchne že, chvalabohu, že nebudem myslieť na finančnými nejakými tokmi. Takže toto je k tomuto.
A myslím si, že, takto, ešte sa chcem opýtať ku 66-ke, že vlastne sme tam ju trošku vykuchali, lebo v niečom sme dodali pod tú osmičku, tak sa pýtam, že či tam to ešte, ten zákon či náhodou neuvažujeme ho zrušiť alebo nejak tak, lebo keď chce niekto vysporiadať pozemok pod týmto, tak viac-menej to bolo také ako keby náhrada, hej, za to, že sme to nemali v zákone o pozemkových úpravách, a pokiaľ sme ho takto už ako vykuchali, tak prakticky že aj Občiansky zákonník hovorí, že keď chceš niečo vysporiadať, tak musíš to vysporiadať s tým vlastníkom v prvom rade, hej, nie že mu to ešte v zákone prikážeme, že máš takúto možnosť. To by malo byť akože logické, ale nechcem sa súdiť s právnikmi z rezortu, takže nech mi vysvetlia, či ešte tá 66-ka proste má svoje opodstatnenie. Pokiaľ má, dobre, samozrejme, beriem, ale zatiaľ neviem, nevedel som si to takto nejako hneď vo svojej hlave usporiadať, vôbec ešte tú 66-ku máme v našom legislatívnom nejakom rámci evidovať a či ju náhodou nezrušíme v tých nejakých ustanoveniach, ktoré by tam mali byť.
Takže vážení, čas sa mi kráti, takže nebudem ďalšie rozoberať, mám tu ešte nejaké ďalšie veci, pán minister, ja sa ešte s vami, samozrejme, spojím, aj s vašimi kolegami, a pozmeňovací návrh z mojej strany príde, mám tu aj ďalšie nejaké veci, ktoré mi posielali naši agropodnikatelia, rodinní farmári, súkromní vlastníci lesov a neštátnych lesov a kadekoho, takže prakticky urobíme nejaký ďalší pozmeňovák, ktorý ešte vycibrí a myslím, že zlepší, už teraz by som povedal že, zákon, ktorý bude zákonom budúcnosti, a pokiaľ ľuďom pomôžeme, je to iba dobre. A myslím, že potom tá legislatíva má zmysel. Takže končím, stále naši predkovia nám odkazujú, aby sme žili tak, aby sme mali aj neba, aj chleba. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.5.2022 15:19 - 15:21 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania návrhu na ukončenie členstva Slovenskej republiky v Medzinárodnej investičnej banke a Medzinárodnej banke hospodárskej spolupráce, je to tlač č. 965.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1007 z 11. apríla 2022 pridelil návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v termíne do 25. apríla 2022. Predseda Národnej rady zároveň určil, aby výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady informáciu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore. Uvedený výbor prerokoval predmetný návrh v stanovenom termíne. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet prerokoval návrh na svojom zasadnutí dňa 21. apríla 2022 a neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Návrh správy výboru vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet na svojej 87. schôdzi dňa 26. apríla 2022. Správa výboru ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru ani návrh správy výboru nezískali súhlas potrebnej väčšiny. Predseda výboru ma zároveň určil ako spoločného spravodajcu.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis