Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

11.2.2022 o 9:14 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

11.2.2022 9:14 - 9:19 hod.

Kyselica Lukáš
Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že za všetkých troch spravodajcov, že hlasovanie bude v najbližšom možnom termíne, teda v utorok o jedenástej.
Skryt prepis
 

11.2.2022 9:13 - 9:13 hod.

Kyselica Lukáš
Ďakujem. Nejdem teraz do tej vecnej stránky, len myslím si na 90 %, že tie ITP-čka boli nasadené do procesu, do procesu, teda nemohli ísť podľa tohto zákona 166/2003, takže keď aj, tak určite by sa to v tejto správe neobjavilo. To je môj názor, myslím si, myslím si, že to bolo do procesu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.2.2022 9:02 - 9:04 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 (zákona) č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným používaním informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2021. To je uvedené v tlači 843.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným používaním informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR (Policajný zbor), ministerstvo spravodlivosti (Zbor väzenskej a justičnej stráže) a ministerstvo financií (finančná správa) o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2021.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2021 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 31. januára 2022 na 55. schôdzi, prijal k nej uznesenie č. 120, ktorým ju zobral na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.2.2022 18:26 - 18:29 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Tejto téme sme venovali, myslím, že posledných desať mesiacov, a venovali sme sa jej teda podrobne, detailne, naozaj sme prešli rôznymi diskusiami a s rôznymi odborníkmi, predstaviteľmi polície, inštitúcií a tak ďalej. A tento návrh, ktorý tu predkladáme, je asi jediný takýto priechodný, aj keď je svojím spôsobom minimalistický, ale do značnej miery pomôže urobiť aspoň nejakú zmenu v tejto oblasti, pretože naozaj tie trestné sadzby u nás na Slovensku sú, sú drakonické. Sú tam aj odporúčania inštitúcií Európskej únie, ktoré nás upozorňujú na to, že tresty, ktoré tu máme, sú absolútne, absolútne nad rámec, nad priemer v Európskej únii.
Mňa mrzí, že dokážeme z každej témy urobiť veľkú politickú tému, ktorú zneužívame, a takto sa vozíme na nešťastí ľudí. Počuli sme tu rôzne, to, čo bolo z tej ľavej strany od fašistov, to je štandard, na to sme si tu už zvykli, ale také tie pokusy o politikárčenie, že neviem, čo všetko by sme mali robiť, nemali robiť, ide o štandardný poslanecký návrh. My tu sedíme preto, aby sme odstraňovali prípadné krivdy alebo zlé zákony, ktoré tu v spoločnosti máme. A toto je jeden z tých pokusov, o ktorý sa tu snažíme, a narážame na odpor, ako keby tí, ktorí sú proti tomuto zákonu, si želali, že každý, kto sa nejakým spôsobom previní v tejto oblasti, si zaslúži ten najtvrdší trest. Ale máme zľutovanie s kriminálnikmi, s korupciou a s podobným, že takíto ľudia, no však oni spravili chybu, tak však hádam nebudú sedieť predsa 15-20 rokov, veď však čo, Bašternáka pustili po dvoch alebo po dva a pol roku. A takýchto ľudí, ktorí sú v podstate bezmocní, pretože väčšinou ide naozaj o obyčajných ľudí, ktorí jednoducho sa dostali na zlú cestu v živote, tak tí majú trpieť vo väzení a sedia tam naozaj s tými vrahmi, s kadekým, a neublížili svojím spôsobom nikomu, maximálne samým sebe.
Čiže robiť obštrukcie pri takejto téme, kde nič iné nerobíme, svojím spôsobom dávame ľuďom nejak šancu. Dávame ľuďom to, že sa im znižujú trestné sadzby, že už niekto, kto sa previní druhýkrát, tak nebude tam pätnásť rokov a takisto im dávame šancu na liečenie, liečebný pobyt alebo teda na liečenie, podstúpenie liečenia, čo sme tu nemali my. V podstate tu máme absolútne zanedbanú drogovú politiku. Absolútne. Toto je jedna z ciest, kde tiež, takisto môžme otvoriť priestor na to, aby sme na tejto oblasti pracovali. Ja som jednoznačne presvedčený, že to je vhodné sa tým, je dobré tento návrh zákona podporiť, pretože to je cesta dopredu. Máme v tejto veci čo ešte naprávať, ale je to veľký krok dopredu.
Z mojej strany zatiaľ všetko. Tak ja dúfam, že dostaneme dostatočnú podporu za tento návrh zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10.2.2022 18:25 - 18:26 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem za všetky faktické. Ja som hlavne chcel poukázať na niektoré nespravodlivosti alebo tie nuansy, ktoré tu boli, sú a budú. Napríklad dvaja osemnásťroční kamaráti sa dohodnú, že si vyfajčia jednu cigaretku. Akurát ide hliadka obvodného okolo, no nemá nič zdokumentované, akurát to, že ten, ktorý má možno sedemnásť a pol, si tam, si tam fajčí cigaretku, tak ho chytia a dostane do toho jedného roka. Ale pokiaľ sa to zdokumentuje, že ten osemnásťročný tomu sedemnásť a pol ročnému, tak de facto už spáchal čin na chránenej osobe a za to isté konanie má desať až pätnásť. Proste za to isté. Ako tá nespravodlivosť tu sa nikdy neodstráni. A keby sme chceli uvoľniť v tomto tú drogovú politiku, čo neuvoľňuje nikto, tak to zase zvýhodní nejakých tých dílerov alebo naštartuje to toto, čo tu niektorí tvrdia, a to tu nikto nechce.
Takže naozaj si myslím, že vylepšuje tento návrh, trestnú politiku v Trestnom zákone, ale nie je to ideál a ideál to nikdy nebude.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.2.2022 18:23 - 18:24 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolega, poslanec Lukáš Kyselica, ďakujem ti za tvoj príspevok do rozpravy. Jedno z hlavných posolstiev, ktoré ja som si zobral z toho príhovoru, je, že neexistuje ideálne riešenie. Ty si hovoril o tom, že do jedného roka, do dvoch, sadzba do troch rokov, všetko alebo recidíva, prípadne niekomu môžu našiť dílerstvo a to všetko len podľa toho, ako to je zadokumentované. No tak, apelujeme aj z tejto snemovne Národnej rady Slovenskej republiky na citlivosť ľudí, ktorí sú vyšetrovateľmi, sudcami, aby to veľmi citlivo, individuálne posudzovali.
Samozrejme, že oporu v zákone musia mať, ale to ich individuálne posúdenie je mimoriadne dôležité a asi to aj tak vždy ostane, že to bude na ich posúdení. Teda ešte raz, na jednej strane musia mladí ľudia vedieť, čo je zlé, treba im to pripomínať, aj to, čo im za to hrozí. Na druhej strane však je nutné citlivo, individuálne posudzovať tých, ktorí šľapli vedľa. Vždy so zreteľom na nádej, na nápravu a na návrat späť do života bez drogy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.2.2022 18:21 - 18:23 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Lukáš, ďakujem aj za pomoc pri hľadaní možno takých niektorých detailov v tých paragrafoch, aby nám tam nič neuniklo. Naozaj súhlasím s tým, čo si povedal na začiatku, že naďalej stále bude veľa rôznych individuálnych prípadov, keď sa jednoducho objavia stále v tom Trestnom zákone rôzne prípady a príbehy ľudí, že cez tie paragrafy jednoducho sa nájde niekto, kto neurobil nejaký strašný delikt, napriek tomu bude prísne trestaný, a preto našou úlohou je postupne takéto prípady hľadať a nejakým spôsobom sa ich snažiť riešiť tak, aby sme zároveň nezvoľnili a neuvoľnili politiku štátu voči dílerom a obchodníkom s drogami.
Čo sa týka liečení a trestov, tu ťa chcem len poopraviť v jedinej veci, a to je tá úspešnosť liečby. Totiž ten súčasný stav je taký, že na Slovensku trestáme dvojmo. Najprv prichádza trest a potom zväčša páchateľ dostáva ešte aj ochranné liečenie. Lenže jednoducho odborníci nám hovoria, že v takýchto prípadoch je motivácia užívateľov minimálna, pretože ak si odpykajú už nejaký trest alebo keď je to len podmienka, tak už to berú za vybavené a už nemajú dôvod, povedzme, absolvovať nejakú ambulantnú formu liečby. Preto očakávame a takisto aj ľudia, ktorí sa tejto problematike venujú, že ak pri tých ľahších prípadoch odbúrame trest, ale nastúpi rovno liečba, ak si ju teda dotyčný vyberie dobrovoľne, tak bude oveľa väčšia motivácia, aby ju absolvoval a jednoducho to bude aj ten úspech tohto návrhu.
Takže ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.2.2022 18:19 - 18:21 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja by som chcela poďakovať kolegovi Kyselcovi za to, že sem vniesol úplne jasno, hlavne čo sa týka paragrafového znenia. Chcem upozorniť na to, že v podstate, ak sme sa bavili o mladých ľuďoch, bavili sme sa mnoho, mnohokrát o 17-ročných deťoch, ktoré ani netušia ako vyzerá zákon, ktoré ani netušia, že to že si zapália cigaretu niekde na ulici, že je trestný čin. Oni, oni automaticky, keď sa ich niekto opýta, že, prosím vás, od koho ste si to kúpili, povedia, že od Joža, Fera, Paľa. Jednoducho oni to nevedia. Zasa netvárme sa, že tuto to právne povedomie aj medzi tými mladými, že je nejaké strašne silné. Lebo pravda je taká, že nie je.
To, že ideme znižovať tresty za marihuanu, sa mi zdá ako absolútne prirodzené, pretože to, čo sa už v tejto krajine deje, tu už bolo niekoľko v porovnávaní toho, koľko rokov dostal Džunko, koľko rokov dostali vrahovia, však je možné, aby, aby chlap, ktorý robil maste z marihuany pre svojich rodičov, sedel na 20 rokov v Leopoldove? Toto sa vám zdá normálne? Je normálne, aby človek, ktorý zavraždí človeka, dostal 9 rokov? A keď sa priznáš, ešte mal nejakého spolupáchateľa, ešte ho aj natrie, tak dostane 6, no tak toto mne nepríde úplne v poriadku. A ja pevne verím, že tu naozaj budeme zvažovať so zdravým rozumom, že budeme zvažovať na váhach a že poslanci, ktorí naozaj v hlave majú zdravý rozum a dúfam, že je tu taká väčšina, za tento zákon zahlasuje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.2.2022 18:17 - 18:19 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Lukáš, tvoje vystúpenie v rozprave bolo veľmi dôležité z hľadiska toho, že ty si človek, ktorý tieto veci videl v praxi. Treba ešte podotknúť, že tento návrh zákona nebol robený na kolene, nebol robený z nejakého rozmaru a z pojmov a dojmov. Tá diskusia bola naozaj poctivá. Mali sme tam zástupcov polície, zástupcov NAKA a vyšetrovateľov, ktorí stíhajú drogovú trestnú činnosť a sami nám povedali, to boli ich slová, že tie tresty sú príliš prísne, oni s tým majú problémy, zahlcuje ich to a musia naozaj riešiť pár nešťastných mladých ľudí, ktorým tie drakonické tresty zničia celý život a prekazia nádej na lepšiu budúcnosť.
My sme počuli tie príbehy rodín, počuli sme tie príbehy mladých a ja sa pýtam, že keď má ten trest nejako odradiť tých ľudí, tak prečo stále toľko ľudí fajčí marihuanu. No je to jednoduché, pretože, samozrejme, sa všetko nedá zistiť a potom, keď niekoho chytia, tak ten nešťastník, ktorý má pri sebe gram, dva gramy marihuany, tomu vymerajú ako niekoľko dávok, tak tento nešťastník, ktorý nemusí byť zlý človek, ktorý študuje, pracuje, ktorý je dobrým otcom rodiny, dobrým zamestnancom, ktorý prispieva do spoločnosti končí na roky rokúce vo väzení. A toto je elementárna nespravodlivosť, ktorú ideme týmto návrhom zákona zmeniť. A ja dúfam a verím, že tento návrh si získa podporu tohto parlamentu do druhého čítania, ak bude treba, tak ho v druhom čítaní vylepšíme a konečne tento parlament podá ruku tým mladým ľuďom, ktorí dnes sedia na dlhé roky vo väzení za nerozvážnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10.2.2022 18:09 - 18:15 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Drogy sú svinstvo, ja som za tvrdú drogovú politiku v tomto štáte.
Desiatky rokov som robil na polícii a s týmto problémom, čo sa týka nastavenia trestných sadzieb, sme sa zaoberali alebo borili s týmito myšlienkami ix rokov a nikdy sme nenašli riešenie. Ja si myslím, že ideálne riešenie tu ani neexistuje. Vysvetlím vám potom na konkrétnych prípadoch, že prečo tu neexistuje.
Nie som z toho liberálnejšieho spektra z OĽANO, jak to niektorí hovoria, že OĽANO je liberálnejšie, konzervatívnejšie, do tohto zákona som sa vlastne tak pripísal alebo vstúpil som až tak na konci, keď sa, keď sa riešila už tá konkrétna trestnoprávna agenda vlastne vyštrngať tie niektoré animozity. Myslím si, že ako návrh je dobrý, lebo úlohou trestného zákona alebo samotného trestného súdnictva je nie len samotné trestanie, ale ten trest, aby bol primeraný a hlavne spravodlivý. Trestný zákon pozná psychotropné, omamné látky. Nepozná mäkké drogy, nepozná tvrdé drogy. Pozná omamné, psychotropné látky. Ani tento návrh zákona neprinesie spravodlivosť alebo nespravodlivosť, stále sa nájdu, a plno prípadov bude, ak prejde a bude schválený a bude sa aj podľa tohto postupovať alebo aj podľa návrhu zákona, ktorý má Kolíková v MPK momentálne. Stále sa nájdu prípady ako Džunko a podobne. Vysvetlím vám to prečo.
Teraz keď sa menia u toho prechovávania jednorazových dávok sadzby, či to bude do 3 rokov, či to bude do 1 roka, pokiaľ má čistý register trestov, tak tam aj tak nebude mať nič, teda nieže nebudem tam mať nič, bude tam mať podmienečný trest odňatia slobody. Teraz sa tam dáva možnosť, že pokiaľ nastúpi na to ochranné liečenie a naozaj v tej skúšobnej dobe dodrží všetko tak, ako má, čo v pri ambulantnej forme určite robia tie testy, či ten, ktorý sa lieči, či užíva, alebo neužíva, proste zistia či pofajčieva, alebo nepofajčieva tu marihuanu, alebo či si dáva pervitín. No a podľa toho sa automaticky na súd dostane, či dodržiava tu skúšobnú dobu, alebo nie. A keď to ochranné liečenie nezaberie, tak sa mu to znova premení na trest, takže či to je do jedného roka, do dvoch, do troch, dobre, to je na diskusiu, v podstate toto nehrá rolu. Problém je v tom, že vy môžete chytiť toho užívateľa s jednou dávkou, dajú vás do 171-ky ods. 1, kde môžte dostať ten trest do jedného roku, ale čo by ste spravili ako vyšetrovateľ? Hneď by ste sa ho spýtali, odkiaľ to má. Mu povie z kúpy, a to si už zoberieme 172-ku, tam je uvedené, kto neoprávnene kúpi, predá, vymení, zadováži, takže aj ten užívateľ si to od niekoho kúpi, zadováži a tam už je trestná sadzba 3 až 10. Jasne, že vám ten užívateľ povie, tu som to našiel alebo neviem čo, oklame vás. A to je o tom, tu je to všetko o tom dokumentovaní. Ak to robí nejaký okres alebo nebodaj, alebo obvodné oddelenie náhodou nájde takéhoto užívateľa, tak mu ho dajú do 171-ky ods. 1, ak to robí trebárs nejaká kriminálka a má tam nejaké ITP, že ide po nejakom varičovi alebo priekupníkovi, tak už je tam nejaký telefonát, máš, nemáš, kúpiš, nepredáš a už to majú zdokumentované a už z neho spravia ako keby dílera, lebo v jednom písmene kto kúpi, predá, vymení, zadováži. To je 3 až 10.
Teraz si zoberieme príklad mladých chlapcov. Sú piati, dávajú si možno raz za mesiac. Idú na nejakú diskotéku, tak za tým drobným dílerom alebo možná za veľkým nedojnú všetci piati, že daj mi po jednej dávke, tak tam dôjde jeden, kúpi tých 5 dávok cigariet, rozdá to tým kamarátom všetkým alebo dá a už z neho spravia ako keby veľkého dílera, keď ho zadokumentujú. Lebo on to už tým mladým predáva, tým svojim parťákom, aj keď sa pred tým zložili na to po 10 eur. A keď sa to správne zadokumentuje, tak má 10 až 15. A vlastne de facto je on užívateľ. Len užívateľ. Ale už vedia z neho spraviť dílera.
Keď sa dobre nezdokumentuje díler a spravíte mu prehliadku, nedajbože, utečú informácie alebo naozaj má pancierové dvere, neviete ich vyvaliť, pred tým to rýchlo spláchne, nájde sa tam zariadenie, dostane nejakú trestnú sadzbu, kde skončí s podmienkou. Preto hovorím to trestné súdnictvo ohľadom drogovej politiky nie je a ani v budúcnosti nebude spravodlivé, čo sa týka jednotlivých osôb a jednotlivých a jednotlivých trestov. Myslím, si že tento zákon vylepšuje ten stav, keď u tej marihuany znižuje niektoré trestné sadzby. To je asi tak v krátkosti všetko.
Ďakujem.
Skryt prepis