Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

25.10.2022 o 14:40 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

25.10.2022 14:40 - 14:40 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, ja len veľmi krátko. Celé v podstate minulé volebné obdobie sme sa zamýšľali na tým, ako vylepšiť náš zdravotný systém v prospech pacienta. To, že sme uvažovali o tom, že aj naša nemocničná sieť potrebuje reformu, pretože naozaj mnohé oddelenia zápasia s tým, že nemajú dostatok pacientov a naozaj tá nemocničná sieť na Slovensku je veľmi rozsiahla, bolo spojené z našej strany, ako so stranou OĽANO, s podmienkou, že štát, teda regulátor zadefinuje pre pacientov takzvané maximálne čakacie lehoty. Lehoty, ktoré budú musieť poisťovne dodržať pre svojich poistencov, teda klientov. V prípade, že by to neboli schopné dodržať a teda ich poistenec by sa nedostal k zdravotnej starostlivosti včas, v tom prípade by mal poistenec potom nárok si tú zdravotnú starostlivosť čerpať aj u nezmluvných poskytovateľov, eventuálne v zahraničí. Toto bola naša absolútne kľúčová podmienka, aby sme vôbec išli do tej reformy. Áno, však nakoniec ja som ju so svojim tímom začal pripravovať, pretože sme predpokladali, že toto sa bude realizovať a diať.
Potom ako už vyšla tá vyhláška kategorizácie niektorých výkonov, tak musím povedať, že v tej vyhláške nie sú dodržané určité termíny tak, ako sme sa aj my zaviazali voči občanov. A keď som si prečítal návrh tohto zákonu, tak som si všimol, že je to tam veľmi šikovne nadefinované tak, aby sa poisťovne vyvliekli z tejto, zo svojej povinnosti a pre svojich poistencov zabezpečovať zdravotnú starostlivosť včas v rámci maximálnych čakacích lehôt. Chcem povedať, že toto je pre nás ako pre hnutie OĽANO a poslancov, ktorí tu v tomto pléne sedia, neprijateľné. A my, pokiaľ tieto veci sa v tomto návrhu zákona nevyriešia tak, ako sme to občanom sľúbili, my nebudeme vedieť tento návrh zákona podporiť v druhom čítaní.
Rozumiem, že je to Damoklov meč nad poisťovňami a nad celým systémom, ale, ale predpokladám, že regulátor má dostatočné možnosti preto, aby ten systém nastavoval tak, aby poisťovne mali dostatok zmluvných lekárov, eventuálne keď ich nebudú mať, a takisto zariadení, tak musíme vážnym spôsobom spoločne hľadať, ako ich nájsť. A, samozrejme, predpokladám, čo, samozrejme, to nie je dobré stavať zdravotnú starostlivosť na poskytovaní v zahraničí, ale táto, táto vec, ktorej zdravotné poisťovne sa, samozrejme, budú báť a budú sa snažiť vyhnúť sa preplácaniu zdravotnej starostlivosti v zahraničí pre svojich poistencov, musí dostatočne silne vtiahnuť všetky tri zdravotné poisťovne, aby boli zainteresované na tom, aby tento systém fungoval tak, ako fungovať má. Teda v prospech našich pacientov tak, aby sa dostali ku svojej zdravotnej starostlivosti včas.
Čo sa týka obmedzovania zisku zdravotných poisťovní, ja to tiež považujem za, tak ako je to nastavené, nie úplne prijateľné. Čo ma však viac vyrušilo bolo to, že ten systém, ktorý sme sa snažili nastaviť my v tom prvom roku, ktorý vlastne vygeneroval aj ten fond solidarity, sa teraz ten fond solidarity v tom zákone ruší. To bol vtedy aj taký vážny boj, mali sme ho aj vnútri koalície. Stálo nás to aj veľa politického úsilia, aby niečo takéto sa nám do zákonu podarilo dať a ja teda veľmi ostro nesúhlasím s tým, aby ten fond solidarity sa menil, pretože on je úzko naviazaný na tú vyhlášku, ktoré ministerstvo zdravotníctva má každoročne po dohode s poskytovateľmi, celým sektorom aj poisťovňami napísať tak, aby zároveň tá vyhláška nám ustrážila, koľko financií v rámci sektoru do jednotlivých segmentov zdravotnej starostlivosti ide, nakoľko tak ako to doteraz manažovali poisťovne, častokrát nebolo v prospech poistenca a takisto ani v prospech systému.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

25.10.2022 14:10 - 14:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Pán poslanec, vy ste tu dali teraz taký prejav, ako keby sme išli nejakým ľuďom kupovať snáď luxusné autá alebo niečo také. Veď ide o pitnú vodu. A ja teraz hovorím, že pre mňa je to úplne jedno, aj väzni, aj odsúdení ľudia na doživotie a dokonca hocikto, hocikto má mať prístup k pitnej vode, k čo najkvalitnejšej pitnej vode. Aj keď si, aj keby si ju rovno zničil, kontaminoval a nemá tú vodu, tak ja prídem a aj keď to bola jeho chyba, tak prídem a ja mu dám napiť. To je, to je ľudskosť. Čiže my tu nedávame luxusné byty ani autá, ale ide o vodu. Rozumiete, pán Mazurek? O vodu. Toto, čo ste tu predviedol, to bolo neľudské.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.10.2022 14:10 - 14:10 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán poslanec Mazurek, vy ste niekedy boli v rómskej osade? Viete, ako napríklad to vyzerá v takých Sečovciach a ako to tam chodí s vodou? Lebo ja som tam bola, ja to viem. Na dvetisíc obyvateľov je tam jeden jediný vodovod s akoukoľvek vodou, či s pitnou alebo nepitnou. Jeden jediný vodovod na dvetisíc ľudí. Občania z osady si chodia nabíjať čipy na úrad, kde platia za vodu, bez toho čipu si tú vodu jednoducho nenaberú. Za vodu platia viac ako akákoľvek iná domácnosť, ktorá je v okolí, takže takto to chodí napríklad v Sečovciach v rómskej osade. Polovica z osady je zamestnaná. Chlapi robia murárov, ženy šijú poťahy na autá vo Faurecii, takže asi tak. A tretina z nich teda musím povedať, že pracuje v zahraničí. Buď v Čechách, alebo v Nemecku. Takže o čom vy tu, prosím vás pekne, rozprávate? Ja skutočne neviem, o čom tu rozprávate, húpete tu mozgy ľuďom, čo vy tu riešite. Vy ste tak strašne neľudský, že tá vaša neľudskosť normálne kypí z hrnca. To je úplná katastrofa. Trochu empatie keby ste v sebe mali, možno budete výborný rečník, ale empatie, to sa vo vás nedoreže nikto.
Skryt prepis
 

25.10.2022 13:55 - 13:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, poslankyne, poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 1216.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som. Nech sa páči, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

25.10.2022 11:40 - 11:40 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vykonanie, na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov, tlač 1150.
Národná rada Slovenskej republiky (rečníčka si odkašlala), pardon, uznesením č. 1593 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona, tlač 1150, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 4 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky (rečníčka si odkašlala), pardon, v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci (rečníčka si odkašlala) č. 233 (rečníčka si odkašlala), ja sa ospravedlňujem, v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 233 z 18. októbra 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2022 11:25 - 11:25 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Takže, ďakujem za slovo. Tak ako už Janka Žitňanská spomenula, prečítam teraz dva pozmeňujúce návrhy. Ten prvý sa vlastne týka úpravy zákazky na započítavanie jedného občana so zdravotným postihnutím v rámci jedného ustanovenia v záujme zabezpečenia prehľadnosti právnej úpravy. Zároveň pre zachovanie právnej istoty a eliminácie aplikačných nejasností sa navrhuje doplniť ustanovenie, ktoré upraví prípady tzv. kombinovaných zákaziek. Navrhuje sa, aby v prípade zákazky, v rámci ktorej dochádza k odobratiu tovaru, ako aj k prijatiu služby, zamestnávateľ preukázal, aká časť sumy zákazky prislúcha tovaru a aká časť prislúcha službe. V prípade, že tak neurobí, navrhuje sa zavedenie fikcie, že ide o zákazku na odobratie tovaru. To je také odôvodnenie k tomu prvému pozmeňujúcemu návrhu.
A k druhému, ide vlastne o to, aby občan so zdravotným postihnutím, ktorý je zamestnaný v chránenej dielne alebo na chránenom pracovisku, mohol vykonávať túto prácu v prípade, že jeho zdravotný stav to dovoľuje a druh tej práce, ten charakter tej práce to umožňuje, aby mohol túto prácu istý čas vykonávať aj mimo chránenej dielne, či už prostredníctvom home office alebo v teréne. Takže teraz by som pristúpila k prečítaniu týchto pozmeňujúcich návrhov.
Pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a Lucie Drábikovej k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1149.
1. V čl. I body 1 a 2 znejú:
„1. V § 64 odsek 5 znie:
„(5) Pri zákazke na odobratie tovaru výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky. Pri zákazke na prijatie služby, výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,7-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky. Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety alebo podľa druhej vety sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol."
2. V § 64 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: ,,Ak súčasťou jednej zákazky je odobratie tovaru aj prijatie služby, zamestnávateľ je povinný preukázať samostatne výšku časti zákazky na odobratie tovaru a výšku časti zákazky na prijatie služby; ak to zamestnávateľ nepreukáže, celá zákazka sa považuje za zákazku na odobratie tovaru."."
To bol prvý pozmeňujúci návrh. Prečítam druhý pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankýň Slovenske, Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a Lucie Drábikovej k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1143.
V čl. I body 1 a 2 znejú:
„1. V § 55 ods. 1 prvej vete sa za slovo „vrátane" vkladajú slová „rozvrhnutia pracovného času a".
2. V § 55 ods. 1 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Občan so zdravotným postihnutím, ktorý je zamestnaný v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, môže počas najviac desiatich dní v kalendárnom mesiaci vykonávať prácu aj mimo chránenej dielne alebo mimo chráneného pracoviska, ak vykonávanie práce mimo chránenej dielne alebo mimo chráneného pracoviska umožňuje dohodnutý druh práce."."
V nadväznosti na pozmeňujúci návrh sa primerane upraví názov zákona a úvodná veta v čl. I.
Ďakujem. (Navrhovateľka ukazuje papier a vysvetľuje rečníčke. Rečníčka odpovedá: „Celý? Uhm, dobre.")
Tak som bola upozornená. Tak ešte raz prečítam ten prvý pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej a Lucie Drábikovej k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1149.
1. V čl. I body 1 a 2 znejú:
„1. V § 64 odsek 5 znie:
„(5) Pri zákazke na odobratie tovaru výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky. Pri zákazke na prijatie služby výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,7-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky. Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety alebo podľa druhej vety sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol."
2. V § 64 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: ,,Ak súčasťou jednej zákazky je odobratie tovaru aj prijatie služby, zamestnávateľ je povinný preukázať samostatne výšku časti zákazky na odobratie tovaru a výšku časti zákazky na prijatie služby; ak to zamestnávateľ nepreukáže, celá zákazka sa považuje za zákazku na odobratie tovaru."."
2. V čl. I sa vypúšťajú body 3 a 4.
To je koniec. Ďakujem. Sa ospravedlňujem, som to musela ešte raz prečítať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2022 11:25 - 11:25 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1143).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1589 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona, tlač 1143, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 234 z 18. októbra 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Keďže je zlúčená rozprava, tak prečítam aj druhý. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1149).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1591 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona, tlač 1149, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 4 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 235 z 18. októbra 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hneď hlásim.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2022 10:55 - 10:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
20. Ďakujem.
Pán poslanec Beluský, áno, diskutoval som to s parlamentnou legislatívou, samozrejme, môžme to ešte prejsť, však takéto technické veci to už potom sa mení aj, aj následne.
Pán poslanec Oravec, áno ja si myslím, že sa zhodujeme v tom, že, že ten zákon by mohol byť lepší a že všeličo v tom II. pilieri by mohlo byť lepšie. Myslím si, že, že to ten účel, ktorý hlavne je potrebné sledovať, je to, aby vlastne tí sporitelia mali lepšie zhodnotené úspory, čiže novela tohto zákona podľa mňa toto rieši, rieši aj výšku poplatkov, čiže to sú veci, ktoré, ktoré napríklad pre mňa boli dosť dôležité. A vlastne aj ten presun do, do indexových a akciových fondov, čiže myslím si, že toto, toto je veľmi dôležité. A úplne s tebou súhlasím, že je veľmi dôležité nechať ľuďom slobodu narábať so svojim majetkom, ako som spomínal. Na druhej strane, je tu aj riziko, že ľudia, ktorí dajme tomu celkom nerozumejú správe majetku a využívaniu financií a za celý svoj život sa to nenaučili, tak môže sa stať, že tieto svoje peniaze nevyužijú dobre a následne vlastne budú odkázaní na pomoc štátu. Čiže, myslím si, že toto je vec, ktorú tiež, na ktorú tiež treba myslieť, a myslím si, že práve táto úprava, ktorú som navrhol, je taká vyvážená a rieši aj túto otázku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2022 10:40 - 10:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, vážený pán minister, ctená snemovňa, chcel by som vystúpiť v rozprave a v prvom rade by som chcel oceniť túto novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Myslím si, že je veľmi dobré, že po dlhých mesiacov diskusií a uvažovania, čo by sa dalo urobiť, ako by sa dalo urobiť, čo treba, čo netreba, sa konečne pristúpilo k tomu, že sme tento návrh z vlády, schválený vládou dostali do Národnej rady. Myslím si, že tie zmeny, ktoré tento zákon navrhuje, sú veľmi dobré a sú veľmi aktuálne.
Ten II. pilier sa budoval v časoch, ktoré boli úplne iné, ako to je dnes. Počas jeho trvania tam došlo k niekoľkým zmenám, ktoré boli veľmi nešťastné podľa môjho názoru, najmä presun sporiteľov do konzervatívnych fondov v čase, keď práve to vôbec nebolo pre nich výhodné a v podstate týmto presunom a tým, že vlastne sami sa nepresunuli naspäť do indexových a akciových fondov, ale ostali v týchto konzervatívnych fondoch, stratili vlastne celkovo niekoľko miliárd eur. Pretože tieto akciové a indexové fondy potom rástli o v podstate desiatky percent celkovo a je to veľká škoda, že vláda Roberta Fica vtedy tento krok urobila a že aj tento parlament to schválil.
Čiže robíme teraz krok, ktorý práve naopak by mal pomôcť týmto sporiteľom, aby ich peniaze viac zarábali, aby boli výnosnejšie, aby mali vyšší dôchodok, aby vlastne ten rast ich nasporenej sily pokryl túto infláciu, ktorú tu dnes máme. Máme tu infláciu 15 %, ktorá výrazne znehodnocuje v podstate peniaze, dá sa povedať celkovo, ale, samozrejme, v prvom rade peniaze, na ktoré nemôžeme siahnuť a investovať ich, a to sú práve dôchodky, ktoré sú v dlhopisových fondoch, konzervatívnych fondoch a dôchodkové peniaze v II. pilieri.
Čiže ešte raz chcem veľmi oceniť to, že takáto novela prišla. Prináša veľmi veľa dobrých vecí, ale jednu vec, ktorú táto novela vlastne ruší, vlastne s tým nesúhlasím a takisto viacerí moji kolegovia, a to je zrušenie možnosti jednorazového výberu alebo teda viacerých tranžiach. Myslím si, že veľmi dobrý je aj ten krok, ktorý ako keby to prináša a to je rozdelenie tej nasporenej sumy v čase odchodu do dôchodku na dve časti, na dve polovice. Prvá sa vypláca tých prvých desať rokov, druhá sa vypláca po tomto veku. Čiže vlastne tá prvá aktívna časť dôchodcovského veku je akoby jedna polovica a druhá časť, keď človek väčšinou už po tej sedemdesiatpäťke a je odkázaný často na starostlivosť iných, je potom tá druhá časť.
A súhlasím s tým, aby tá druhá časť vlastne nemohla byť vyplatená jednorazovo, pretože človek v tom čase, keďže je odkázaný väčšinou potrebuje si zabezpečovať starostlivosť či už opatrovateľa, alebo byť v nejakom zariadení, alebo proste aspoň trebárs dovoz stravy a niečo podobné. Čiže je veľmi dobré, keď vlastne táto suma mu navýši ten každomesačný dôchodok.
Ale pokiaľ ide o tú prvú časť, o tú prvú polovicu, teda vek, dajme tomu, od 65 do 75, teraz veľmi zhruba, tam je to trošku iné, pretože človek je ešte väčšinou pomerne aktívny a väčšina ľudí aj je schopná si privyrobiť trebárs nejakou brigádou, nejakým drobným podnikaním alebo niečím podobným. Čiže tam by som navrhoval nechať to na nich, ako s tou svojou našetrenou sumou naložia.
Samozrejme je možné aj to, že takýto človek, keď ide do dôchodku si povie, okej, dobre, kúpim si trebárs kopírku, teraz som si vymyslel, otvorím si kopírovaciu službu a budem si na tom privyrábať. Alebo si kúpi nejaké lepšie auto a bude robiť taxikára alebo rozvoz stravy. Čiže aby sme týmto ľuďom takéto niečo umožnili, tak je dôležité v podstate umožniť takýto jednorazový výber. A celkovo si myslím, že je veľmi dôležité ponechať na ľudí, ako so svojim majetkom naložia. Toto je veľmi dôležitý princíp, ktorý ja v živote zastávam, sloboda podnikania, sloboda majetku, používania majetku a tak ďalej, je pre mňa veľmi dôležitý princíp, veľmi dôležitá hodnota, a preto si myslím, že by mala zostať zachovaná aj v tomto prípade. Samozrejme, týka sa to len ľudí, ktorí majú z I. piliera dostatočný dôchodok. Tam je určitá referenčná suma, ktorú tento dôchodok z I. piliera musí presahovať.
Čiže keď niekto, niekomu vychádza dôchodok 300 eur, teraz si vymyslím, tak jednoducho to je nedostatočné, aby mohol dobre fungovať a v takom prípade túto, tento jednorazový výber nemôže mať. Čiže toto je, toto je veľmi dôležitá podmienka, že to musí byť človek, ktorý naozaj je nad priemerom už z I. piliera. Ak nie je, tak jednoducho nemôže si to jednorazovo vyplácať, ale musí vlastne si to vyplácať mesačne ako príplatok k svojmu dôchodku z I. piliera. Čiže toto je veľmi dôležité.
V spolupráci k diskusii aj s pánom ministrom a s ministerstvom sociálnych vecí sme pripravili pozmeňujúci návrh, ktorý o chvíľu prečítam. V podstate ide tam o tom, aby sa v prípade tejto prvej polovici zachovala možnosť za určitých podmienok vybrať si ju jednorazovo, alebo vo viacerých tranžiach. Na druhej strane, táto suma bude vlastne zdaniteľná. To znamená, že sa zahrnie do základu dane z príjmu. Čiže nebude zdaňovaná priamo zrážkovou daňou, ale tento človek si ju bude musieť zahrnúť do svojho základu dane z príjmu.
Samozrejme, ešte v ďalších úpravách zákonov tam doplníme to, aby sa z toho neplatili zdravotné ani sociálne odvody, aby, aby to bolo vlastne oslobodené od odvodov. Čiže toto je jeden veľmi dôležitý bod. Keďže tento zákon bude platiť až od 1. 1. 2024, tak mám ešte nejaký čas na to, aby sme prípadne nejaké nezrovnalosti upravili a aj tieto veci dotiahli.
Možno ešte jedna poznámka k tomu, čo pán minister spomínal aj o I. pilieri, že trošku nie je priaznivec vlastne toho jednorazového výberu, že keď, tak potom aj z I. piliera. Myslím si, že veľký rozdiel je v tom, že I. pilier je v podstate solidárny, solidárny pilier, kde nemáme náš majetok, nemám ja svoj majetok, aj keď tam platím už veľmi veľa rokov, ale vlastne mám tam akoby v momente, keď odchádzam do dôchodku nejaký nárok na dôchodok vypočítaný z odrobených rokov a výšky odvodov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže veľmi ťažko by sa dalo stanoviť, že koľko by si ten človek vlastne mal vybrať. Násobok svojho dôchodku za 10 rokov alebo za 20, alebo za 30, no neviem.
Môj starý otec sa dožil 96 rokov, čiže keby mu dali za 10 rokov, asi, asi by potom nemal kde bývať a čo jesť. Čiže, veľmi ťažko by sa toto robilo, v prípade II. piliera je to iné v tom, že, že to sú peniaze, ktoré si človek sporí, je to jasná suma, dá sa veľmi presne pozrieť, ako sa zhodnocuje, koľko mu tam prišlo, koľko si tam vlastne poslal cez Sociálnu poisťovňu. Čiže je to jeho majetok, v I. pilieri nemáme majetok, je to vlastne majetok nás všetkých, z ktorého v tejto chvíli, keď naše odvody odídu do Sociálnej poisťovne, tak možno o tri dni neskôr odídu na účty dnešných dôchodcov, čiže nie je to suma, ktorá by sa tam nejako odkladala a zhodnocovala a bola by napísaná na naše meno. Čiže len toľko k tomu. Čiže prečítam teraz pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Mareka Šefčíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1104).
V čl. I sa na konci bodu 13 vkladá nasledovný text:
§ 33b
Právo na výber formy výplaty starobného dôchodku
(1) Vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku možno dohodnúť bez akýchkoľvek obmedzení, ak súčet súm dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu3), výsluhového dôchodku38), invalidného výsluhového dôchodku,38a) invalidného dôchodku a čiastočného invalidného dôchodku,38b) vdovského výsluhového dôchodku,38c) vdoveckého výsluhového dôchodku38d) a obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny, ktoré majú byť vyplácané ku dňu účinnosti dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom je vyšší ako platná referenčná suma. Do súčtu súm podľa prvej vety sa nezapočítava jednorazový doplatok k starobnému dôchodku podľa osobitného predpisu38e). Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok dohodnutý bez akýchkoľvek obmedzení podľa prvej vety podlieha dani z príjmu podľa osobitného predpisu38f).
(2) Referenčná suma je priemerná mesačná suma starobného dôchodku podľa osobitného predpisu3) určená k 30. novembru kalendárneho roka. Na určenie referenčnej sumy sa použije starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,3)
a) na ktorý vznikol nárok podľa osobitného predpisu3) po 31. decembri 2003 a nárok na výplatu ktorého trvá ku dňu, ku ktorému sa referenčná suma určuje,
b) ktorý by sa vyplácal v sume nezníženej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, ak nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu3) vznikol poistencovi, ktorý je alebo bol sporiteľom, a
c) ktorý nebol znížený z dôvodu súbehu s inou dôchodkovou dávkou.
(3) Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejní referenčnú sumu podľa do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa referenčná suma určuje. Referenčná suma je platná v kalendárnom roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom sa určila. Sociálna poisťovňa spracúva v ponukovom systéme údaje o referenčnej sume.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38f znie:
38f) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov."
Zároveň sa v čl. I v 13. bode vypúšťa veta: „Poznámky pod čiarou k odkazom 38 až 38e sa vypúšťajú."
Súčasne sa upraví znenie úvodnej vety v čl. I v 13. bode.
Ďakujem, skončil som. Rád by som vás požiadal o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu a tiež o podporu tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja by som uviedla pozmeňovací návrh zákona k zákonu pána ministra, on ho krátko odôvodnil, aby som možno na začiatok odôvodnila tento pozmeňujúci návrh. Je tam 37 bodov, má 20 strán. Takže skúsim s odôvodnením aspoň k jednotlivým bodom krátko povedať o čo ide a potom by som prečítala na konci celý ten pozmeňujúci návrh.
Čiže 1. bod, to odôvodnenie je, že sa zavádza automatická účasť na starobnom dôchodkovom sporení pre každú fyzickú osobu, ktorej vznikne prvé stavebné, pardon, dôchodkové poistenie po nadobudnutí účinnosti príslušných ustanovení zákona a účasť v II. pilieri nebude povinná.
V bode 2. V zmysle navrhovanej účinnej právnej úpravy je vznik účasti v II. pilieri viazaný na zápis zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv vedenom Sociálnou poisťovňou.
Bod 3. Navrhuje sa ustanoviť zánik právneho postavenia sporiteľa, ak počas 730 dní, teda dvoch rokov odo dňa vzniku prvej účasti uplatní svoje právo vystúpiť zo systému starobného dôchodkového sporenia prejavením vôle nebyť účastný na starobnom dôchodkovom sporení.
Bod 4 a 5. V zásade navrhuje sa zjednotiť používanie pojmu na označenie dôchodkovej dávky vyplácanej v doživotnej forme.
Bod 6, sa navrhuje zmena výplatnej fázy, podľa ktorej bude dôchodok z II. piliera v prvej časti výplatnej fázy vyplácaný výlučne programovým výberom z polovice nasporenej sumy až následne z druhej časti nasporenej sumy formou doživotného dôchodku a navrhuje sa reflektovať tieto zmeny aj pri ustanoveniach pre medián.
Bod 7. Je to legislatívno-technická úprava. Súvisí so zmenou rozsahu dôchodkov.
Bod 8. Je to takisto doplnenie dôvodov, na základe ktorých sa suma, ktorá bola odpísaná z osobného dôchodkového účtu, vedie pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.
Bod 9. Navrhuje sa, aby bola individuálna garancia pre sporiteľa zrušená, ak je osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond vynulovaný, a to z akéhokoľvek dôvodu.
Bod 10. Je to vlastne spresnenie definície individuálnej garancie pre programový výber.
Bod 11, navrhuje sa, aby bola individuálna garancia pre sporiteľa zrušená, ak je osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond vynulovaný, a to z akéhokoľvek dôvodu. Rovnako sa tiež navrhuje, aby sa individuálna garancia sporiteľovi začala znova vyrátavať v momente pripísania prvej dôchodkovej jednotky na dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.
Bod 12. Je to spresnenie definície sumy, ktorá je základom pre výpočet individuálnej garancie pre doživotný dôchodok.
Bod 13. Je doplnenie dôvodov, na základe ktorých sa tá suma, ktorá bola odpísaná z osobného dôchodkového účtu vedeného pre dlhopisový garantovaný fond, odpočítava z individuálnej garancie.
Bod 14. Navrhuje sa, aby bola individuálna garancia pre doživotný dôchodok sporiteľa a vzťahovala sa výlučne na povinné príspevky a penále rovnako ako na majetok tvorený z povinných príspevkov.
Bod 15. Je zmena so zavedením automatického vstupu do systému starobného dôchodkového sporenia a navrhuje sa procesná subjektivita, čiže spôsobilosť fyzickej osoby.
Bod 16. Navrhuje sa legislatívno-technická úprava v úvodnej vete § 64, ktorá súvisí so zmenou § 6, v ktorom sa rozlíšila definícia právneho postavenia sporiteľa.
Bod 17. Je to legislatívno-technická zmena súvisiaca s prečíslovaním odseku po vypustení ods. 10 z § 64.
Bod 18. V súvislosti so zrušením povinnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa navrhuje doplnený majetok v dôchodkovom fonde podľa súčasného § 63d a navrhovaným zavedením individuálnej garancie je takisto nevyhnutné vypustiť povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, informovať o povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dopĺňa majetok podľa aktuálneho znenia.
Bod 19. Navrhovaná zmena súvisí s vypustením povinne dôchodkovej správcovskej spoločnosti a informácie o povinnosti tejto spoločnosti dopĺňať majetok podľa aktuálneho znenia zákona.
Bod 20. Navrhuje sa, aby aj sporiteľ, ktorý neuzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení a zároveň nedoručil Sociálnej poisťovni oznámenie o tom, že nechce byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, sa považoval za sporiteľa, ktorý uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Rovnako sa navrhuje, aby takáto zmluva obsahovala len obmedzený rozsah údajov v porovnaní so štandardnou zmluvou o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú sporiteľ uzatvoril na základe vlastného prejavu vôle, a aby súčasťou tejto zmluvy z dôvodu nahradenia prejavu vôle sporiteľa nebol v úvodzovkách názov dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ zvolil, a tým súvisiaci záväzok dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravovať tento fond. Rovnako sa navrhuje, aby táto zmluva neobsahovala ani vyhlásenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o splnení povinnosti podľa § 64 ods. 5 a 6 zákona a rovnako sa navrhuje predvolená investičná stratégia, v rámci ktorej sa navrhuje, aby bol majetok sporiteľa počas prvej fázy sporenia umiestňovaný výlučne do akciových investícii, aby sa táto zmluva, aby táto zmluva obsahovala názov indexovaného negarantovaného dôchodkového fondu.
A záver tohto bodu je, aby Slovenská sporiteľňa považovala za uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení na ďalšie úkony súvisiace s touto zmluvou navrhuje, aby sa na určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou považovalo na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ bude mať možnosť po určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnu poisťovňu proaktívne zmeniť dôchodkový fond alebo aj samotného správcu.
Bod 21. Z dôvodu zavedenia automatického vstupu do II. piliera a uzatvárania zmluvy sa navrhuje rozšíriť, sa navrhujú rozšíriť dôvody nezapísania zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv o situáciu, ak k uzatvoreniu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení došlo v rozpore s § 64 ods. 1. To je vlastne po uplynutí 180 dní odo dňa vzniku prvej účasti sporiteľa na starobnom dôchodkovom sporení.
Bod 22, 23, ide o legislatívno-technické zmeny v súvislosti s navrhovaným zavedením automatického vstupu do II. piliera.
Bod 24. V súvislosti s návrhom na prideľovanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou v prípade, ak fyzická osoba nepristúpi aktívne k uzatvoreniu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení v lehote 180 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení a v rovnakej lehote nedoručí Sociálnej poisťovni oznámenie z prejavu vôle nebyť zúčastnená v systéme, a to v novom § 64aa sa navrhuje ustanoviť určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou, a to do 30 dní od uplynutia tejto lehoty. Sociálna poisťovňa určí dôchodkovú správcovskú spoločnosť sama podľa vopred definovaného kľúča, ktorým je postupné prideľovanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti v abecednom poradí podľa ich obchodného názvu. Sporiteľ, ktorému sa určila, ktorému určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť Sociálna poisťovňa, bude sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii.
V § 64 ods. 3 sa navrhuje ustanoviť povinnosť pre Sociálnu poisťovňu, a to do ôsmich dní od určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti, zaslať sporiteľovi oznámenie o určení dôchodkového správcu.
V § 64aa ods. 4 sa pre Sociálnu poisťovňu navrhuje povinnosť zaviesť povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a odo dňa vzniku prvej účasti sporiteľa na stavebnom, pardon, na starobnom dôchodkovom sporení na účet nepriradených platieb v príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a to do troch dní od určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou.
Bod 25, 26 je takisto legislatívno-technická úprava v § 64 ods. 3 len zmenou v § 64aa ods. 3 písm. c).
Bod 27. Je to takisto legislatívno-technická úprava v ods. 7 a 8, ktoré súvisia s novou výplatnou fázou.
Bod 28, 29, 30, 31 sa navrhujú legislatívno-technické úpravy v súvislosti s vyvolanou zmenou vypustenia ods. 7 a 8 v § 92.
Bod 32. Z dôvodu navrhovanej účinnosti ustanovení vzťahujúcich sa na novú výplatnú fázu od 1. januára 2024 sa navrhuje vloženie ods. 7 a 8 a do § 92 a do § 92 a zároveň sa navrhujú legislatívno-technické úpravy s tým súvisiace.
Bod 33. Rezort práce je zodpovedný za aj za zabezpečenie spravodlivého prerozdelenia zdrojov na dôchodkové zabezpečenie, a preto je nevyhnutné, aby malo pri nastavení systému dôchodkového zabezpečenia, ktorý má byť schopný generovať adekvátny príjem v starobe, prístup ku všetkým relevantným informáciám a údajom, ktoré dôchodkové správcovské spoločnosti spravujú, a to vrátane osobných údajov, ktoré na zabezpečenie výkonu tejto úlohy potrebuje. Samozrejme, pre ministerstvo znamená aj vyhodnotenie jednotlivých realizovaných politík a môže takto štát v budúcnosti sa zamerať aj na také opatrenia, ktoré majú potenciál napríklad zmenšiť rozdiely v úsporách na dôchodok medzi mužmi a ženami a prispieť k zlepšeniu ekonomickej situácie žien na dôchodku, kedy čelia výrazne vyššiemu riziku chudoby ako muži.
A bod 34, sa navrhuje reorganizovať poradie prechodných ustanovení vzhľadom na odsunutie účinnosti na zavedenie predvolenej investičnej stratégie. Takisto aj vzhľadom na nepriaznivý vývoj na finančných trhoch a v záujme udržania stability sektora starobného dôchodkového sporenia sa navrhuje prechodné zvýšenie odplaty za správu dôchodkového fondu. Vstup do systému starobného dôchodkového sporenia je v zmysle účinnej právnej úpravy umožnený fyzickým osobám, ktorým prvé dôchodkové sporenie ku dňu podpisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení mali menej ako 35 rokov veku, a fyzickým osobám, ktoré boli pred 1. januárom 2005 dôchodkovo poistené v čase od 1. januára 2005 do 30. júla 2006, boli zaradené do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo študovali až do 31. decembra 2012, neboli dôchodkovo poistené, ak im po 31. decembri 2012 vznikne dôchodkové poistenie podľa zákona, vznik účasti je takisto viazaný na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, ako aj na existenciu dôchodkového poistenia.
Ďalej je to, dôchodková správcovská spoločnosť bude mať dostatočne dlhú legisvakančnú lehotu na vykonanie všetkých administratívnych úkonov, ako aj na zmenu týchto informačných systémov, ktoré je potrebné na zavedenie tejto prepôvodnej investičnej stratégie. Navrhuje sa aj posunutie účinnosti tohto ustanovenia kvôli tejto predvolenej investičnej stratégii na 1. mája 2023. Ďalej je to za účelom korekcie hromadného presunu sporiteľov do dlhopisových garantovaných fondov, dôchodkových fondov sa podľa § 123ai ods. 2 v súlade s cieľom predvolenej investičnej stratégie navrhuje zosúladiť majetok dotknutých sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou, a to tak, aby sa to výlučne týkalo sporiteľov, ktorí sa narodili v roku 1969 a neskôr. Rovnako sa navrhuje predložiť obdobie presúvania majetku definovanej množiny sporiteľov do predvolenej investičnej stratégie do 31. decembra 2025, a to najmä z dôvodu dlhodobej nepriaznivej situácie na finančných trhoch, kedy by rýchlejší presun do akciových investícií nemusel byť z pohľadu sporiteľa, ktorého majetok sa presúva, optimálny.
Ďalej sa v nadväznosti na navrhované predĺženie obdobia na presúvanie majetku u definovanej množiny sporiteľov do predvolenej investičnej stratégie do 31. decembra 2025 sa navrhuje, aby aj Národná banka Slovenska mohla poskytnúť dôchodkovej správcovskej spoločnosti dlhší horizont na presun, aby to bolo v záujme, samozrejme, sporiteľov. Ďalej je to v nadväznosti na presun majetku sporiteľov podľa § 123bm sa podľa sporiteľov, ktorí sa narodili v roku 1968 a skôr a po presune podľa § 123ai ods. 2 nevykonali žiadnu aktivitu, navrhuje, aby sa ich majetok s ohľadom na možné investičné riziká ponechal v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch, avšak za účelom zefektívnenia starobného dôchodkového sporenia a nakoniec za účelom posilnenia ich hmotného zabezpečenia v starobe. A preto sa navrhuje, aby ich nové povinné príspevky pripisovali do indexového negarantovaného dôchodkového fondu.
Rovnako sa navrhuje posunutie lehoty na 31. mája 2023, tak aby sa táto lehota zosúladila s lehotou pre sporiteľov uvedených v § 123be ods. 3.
Rovnako sa navrhuje, aby sa fyzická osoba informovala, ktoré by sa, pardon, navrhuje sa informovať fyzické osoby, ktoré vstúpia do II piliera v období od začiatku roka 2023 do nadobudnutia účinnosti ustanovení, ktoré zavádzajú automatický vstup a predvolenú investičnú stratégiu, o možnosti vstúpiť do predvolenej investičnej stratégie, pardon. (Reakcia z pléna.)
Bod 35. Navrhuje sa presun účinnosť ustanovení upravujúcich zavedenie predvolenej investičnej stratégie z 1. januára 2023 na 1. mája 2023.
Bod 36. Navrhuje sa opraviť chybu v úprave krátenia starobného dôchodku vyplácaného z l. piliera vzhľadom na zmenu pomeru platenia odvodov do l. a II. piliera.
Bod 37. Navrhuje sa ustanoviť obdobie, počas ktorého Sociálna poisťovňa neplatí penále v súvislosti so zavedením automatického vstupu.
Teraz by som vám prečítala celý pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Andrejuvovej k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1104).
1. V Čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 6 posledná veta znie: „Sporiteľ podľa tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorej vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení, do uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
2. V Čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. § 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení
(1) Prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení vzniká
a) dňom vzniku prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) ak fyzická osoba nedovŕšila 40 rokov veku,
b) fyzickej osobe, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 2 a ktorá
1. je dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv,
2. nie je dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) dňom vzniku prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv.
(2) V § 15 znie: Vek podľa odseku 1 sa zvyšuje spôsobom podľa § 92 ods. 5 písm. b).
(3) Prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom zániku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) ktoré trvalo ku dňu jej vzniku, alebo dňom, ktorého predchádza dňu, od ktorého je fyzická osoba poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.
(4) Sociálna poisťovňa je povinná do 60 dní od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení zaslať fyzickej osobe podľa odseku 1 informáciu o
a) práve tejto fyzickej osoby uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ňou vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a to do 180 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
b) názve a sídle všetkých dôchodkových správcovských spoločností, s ktorými môže táto fyzická osoba uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení,
c) povinnosti Sociálnej poisťovne určiť tejto fyzickej osobe dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ak v lehote 180 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení neuzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ňou vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
d) práve tejto fyzickej osoby prejaviť vôľu nebyť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení, a to do 730 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
e) práve sporiteľa, ktorý prejaví vôľu nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, opätovne uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak ku dňu podpisu tejto zmluvy nedovŕši vek podľa odsekov 1 a 2.
(5) Informácia podľa odseku 4 musí byt' zostavená zrozumiteľne a bez použitia odbornej terminológie."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
3. V Čl. I sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. V § 17... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani kolegyňa, nemusíte úvodzovky uvádzať. Keď sa povie že „znie", tak ako sme sa dohodli na poslaneckom grémiu, a to bude dynamickejšie. Ďakujem.

Andrejuvová, Anna, poslankyňa NR SR
Ďakujem.
Čiže v bode 6. V § 17a sa pred doterajší text vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Sporiteľovi podľa § 15 ods. 1 písm. a), ktorý pred uplynutím lehoty 730 dní odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie s jej úradne osvedčeným podpisom alebo oznámenie podpísané pred povereným zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktoré obsahuje prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, zaniká právne postavenie sporiteľa v deň, v ktorom bolo toto oznámenie doručené Sociálnej poisťovni, a to spätne odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ môže prejaviť vôľu podľa prvej vety raz a tento prejav vôle nemožno vziať späť."
Doterajší § 17a sa označuje ako odsek 2.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti. Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
4. V Čl. I bode 13 § 33 ods. 1 písm. b) druhom bode a § 33 ods. 8 písm. a), bode 19 § 45 ods. 5 písm. a) druhom bode, nadpise § 46a a § 46a ods. 1, v bode 21 § 46c ods. 2 písm. b), bode 38 § 46e ods. 5 písm. b) sa za slová „doživotného starobného dôchodku" nahrádzajú slovami „doživotného dôchodku".
5. V Čl. I bode 13 § 13a ods. 1, bode 19 § 44 ods. 5, bode 44 § 46f ods. 1 sa slová „doživotný starobný dôchodok" nahrádzajú slovami „doživotný dôchodok".
6. V Čl. I bod 42 znie:
„42. V § 46e odsek 8 znie:
„(8) Sociálna poisťovňa určí a na svojom webovom sídle zverejní medián súm podľa odseku 7 zaokrúhlený na celé euro nahor k prvému dňu kalendárneho roka. Ak žiadny poistiteľ nezaevidoval hodnotu podľa odseku 7, Sociálna poisťovňa určí a na svojom webovom sídle zverejní poslednú známu hodnotu mediánu. Hodnota podľa prvej vety a druhej vety je platná v kalendárnom roku, v ktorom bola určená a zverejnená."."
7. V Čl. I bode 61 § 63d ods. 1 písm. b) druhom bode a bode 62 v § 63d ods. 1 písm. b) v druhom bode sa spojka „a" nahrádza čiarkou.
8. V Čl. I bode 61 § 63d ods. 1 a bode 62 § 63d ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:
„4. vyplatenia výnosu z investovania a
5. zúčtovania odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti."
9. V Čl. I bode 61 sa § 63d dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Ak boli z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond odpísané všetky dôchodkové jednotky tvorené z povinných príspevkov a penále, individuálna garancia je nulová. Individuálna garancia sa začne opätovne tvoriť po pripísaní sumy podľa odseku 1 písm. a) na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.
(5) Individuálna garancia sa nevzťahuje na majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov."
10. V Čl. I bode 62 § 63d ods. 2 sa za slová „časť individuálnej garancie" vkladajú slová „na určenie individuálnej garancie".
11. V Čl. I bode 62 sa § 63d dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ak boli z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond odpísané všetky dôchodkové jednotky tvorené z povinných príspevkov a penále, individuálna garancia je nulová. Individuálna garancia sa začne opätovne tvoriť po pripísaní sumy podľa odseku 1 písm. a) na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.
(4) Individuálna garancia sa nevzťahuje na majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov."
12. V Čl. I bode 63 § 63da písm. a) prvý bod znie:
„1. rozdielu individuálnej garancie a individuálnej garancie pre programový výber ku dňu vydania certifikátu pre programový výber, na základe ktorého bola uzatvorená dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom,".
13. V Čl. I bode 63 § 63da sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:
„4. vyplatenia výnosu z investovania a
5. zúčtovania odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti.".
14. V Čl. I bode 63 § 63da doterajší text sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Individuálna garancia pre doživotný dôchodok sa nevzťahuje na majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov."
15. V Čl. I sa za bod 64 vkladajú nové body 65 a 66, ktoré znejú:
„65. V § 64 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Sporiteľ podľa § 15 ods. 1 písm. a), ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení, môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do 180 dní odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
(2) Fyzická osoba, ktorej zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 17a ods. 1, môže uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak ku dňu podpisu tejto zmluvy nedovŕšila vek podľa § 15 ods. 1 a 2."
66. V § 64 ods. 4 úvodnej vete sa slová „odsekov 1 a" nahrádzajú slovom „odseku"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
16. V Čl. I bode 66 § 64 ods. 4 sa slová „odsekov 1a" nahrádzajú slovom „odseku".
17. V čl. I sa za bod 66 vkladá nový bod 67, ktorý znie:
„67. V § 64 ods. 6 sa slová „odseku 11" nahrádzajú slovami „odseku 10"."
Navrhovaný bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023 a nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
18. V čl. I bod 67 znie:
„67. V § 64 ods. 9 sa vypúšťajú písm. e) a f).
Doterajšie písm. g) až i) sa označujú ako písmená e) až g)."
19. V čl. I sa za bod 67 vkladá nový bod 68, ktorý znie:
„68. V § 64 sa vypúšťa ods. 10.
Doterajšie ods. 11 až 15 sa označujú ako ods. 10 až 14."
Navrhovaná zmena sa primerane premietne do bodov 68 až 72 a 102 (§ 92 ods. 3), v ktorých sa upravia vnútorné odkazy.
Navrhovaný bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023 a nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
20. V č. I sa za bod 72 vkladá nový bod 73, ktorý znie:
„73. V § 64 ods. 14 znie:
„(14) Sporiteľ, ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa považuje za sporiteľa, ktorý uzatvoril prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení medzi sporiteľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou určenou Sociálnou poisťovňou je uzatvorená dňom určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou; prejav vôle sporiteľa a dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa nevyžaduje. Zmluva podľa druhej vety obsahuje náležitosti podľa ods. 9 písm. a), b) a g) a názov indexového negarantovaného dôchodkového fondu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi informáciu o tom, že sa stal sporiteľom a o pasívnom elektronickom prístupe k jeho osobnému dôchodkovému účtu, do 15 dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o jej určení sporiteľovi."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Bod 73 nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
21. V čl. I bod 73 znie:
„73. V § 64a ods. 3 písm. c) znie:
„c) bola uzatvorená v rozpore s § 64 ods. 1,"."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
22. V čl. I bode 74 úvodnej vete sa slová „písmeno c)" nahrádzajú slovami „písmeno d)" a označenie písmena „c)" sa nahrádza označením písmena „d)".
23. V čl. I bode 75 úvodnej vete sa slová „písmenom d)" nahrádzajú slovami „písmenom e)" a označenie písmena „d)" sa nahrádza označením písmena „e)".
24. V čl. I sa za bod 77 vkladá nový bod 78, ktorý znie:
„78. Za § 64a sa vkladá § 64aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠64aa
Určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou
(1) Sociálna poisťovňa určí do 30 dní od uplynutia lehoty podľa § 64 ods. 1 sporiteľovi, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ak v lehote podľa § 64 ods. 1
a) neuzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo
b) nedoručil Sociálnej poisťovni oznámenie s prejavom vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.
(2) Sociálna poisťovňa určuje dôchodkovú správcovskú spoločnosť postupne podľa zoznamu dôchodkových správcovských spoločností zoradených v abecednom poradí.
(3) Sociálna poisťovňa do ôsmich dní od určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti oznámi
a) sporiteľovi určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti; súčasťou tohto oznámenia je názov určenej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a poučenie o práve sporiteľa prejaviť vôľu nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení,
b) dôchodkovej správcovskej spoločnosti informáciu o tom, že bola určená sporiteľovi; súčasťou tohto oznámenia je meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia tohto sporiteľa.
(4) Sociálna poisťovňa je povinná previesť povinné príspevky od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľa, ktorému určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, na účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do 30 dní odo dňa určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
25. V čl. I bode 80 § 64b ods. 4 písm. c) znie:
„c) v období jedného roka odo dňa uzatvorenia
1. prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo
2. zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 2."
26. V čl. I bode 81 § 64b ods. 4 písm. a) znie:
„a) v období jedného roka odo dňa uzatvorenia
1. prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo
2. zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 2,".
27. V čl. I bode 102 § 92 sa vypúšťajú ods. 7 a 8. Doterajšie ods. 9 až 12 sa označujú ako ods. 7 až 10.
28. V čl. I bode 102 § 92 ods. 9 sa slová „ods. 6 až 8" nahrádzajú slovami „ods. 6" a slová „ods. 6 až 8" nahrádzajú slovami „ods. 6".
29. V čl. I bode 102 § 92 ods. 10 sa slová „ods. 6 až 8" nahrádzajú slovami „ods. 6".
30. V čl. I bode 102 § 92 ods. 12 sa slová „4, 6 až 8" nahrádzajú slovami „4 a 6".
31. V čl. I bode 102 § 93 ods. 2 sa slová „9 až 12" nahrádzajú slovami „7 až 10".
32. V čl. I sa za bod 102 vkladajú nové body 103 až 107, ktoré znejú:
„103. V § 92 sa za ods. 6 vkladajú nové ods. 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Odo dňa začatia poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom a následne každým ďalším začatým rokom poberania tohto dôchodku, sa sporiteľovi v predvolenej investičnej stratégii podiel čistej hodnoty jeho majetku určeného na výplatu doživotného dôchodku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde znižuje o príslušný počet percentuálnych bodov v prospech podielu čistej hodnoty jeho majetku, určeného na výplatu doživotného dôchodku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde; príslušný počet percentuálnych bodov sa určí len raz, a to tak, aby
a) sa podiel čistej hodnoty majetku sporiteľa určeného na výplatu doživotného dôchodku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde znižoval každý rok o rovnaký počet percentuálnych bodov a
b) podiel čistej hodnoty jeho majetku určeného na vyplácanie doživotného dôchodku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde v poslednom roku poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom bol 5 %.
(8) Podiel čistej hodnoty majetku sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde určený na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa
a) § 33 ods. 1 písm. a) sa odo dňa začatia poberania tohto dôchodku a následne každým ďalším začatým rokom jeho poberania znižuje v prospech podielu čistej hodnoty jeho majetku určeného na výplatu tohto dôchodku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde o príslušný počet percentuálnych bodov určený podľa ods. 7,
b) § 33 ods. 1 písm. b) bodu 1a. a druhého bodu sa odo dňa začatia poberania tohto dôchodku presunie do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu."."
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 12.
104. V § 92 ods. 9 sa slová ,,nezodpovedá ods. 6" nahrádzajú slovami „nezodpovedá ods. 6 až 8" a slová „podľa ods. 6" nahrádzajú slovami „podľa ods. 6 až 8".
105. V § 92 ods. 10 sa slová „ods. 6" nahrádzajú slovami „ods. 6 až 8".
106. V § 92 ods. 12 sa slová „4 a 6" nahrádzajú slovami „4, 6 až 8".
107. V § 93 ods. 2 sa slová „7 až 10" nahrádzajú slovami „9 až 12".".
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
33. V čl. I sa za bod 108 vkladá nový bod 109, ktorý znie:
„109. V § 110 ods. 5 znie:
„(5) Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje ministerstvu a ministerstvu financií údaje vrátane osobných údajov, ktoré spracúva podľa tohto zákona, o sporiteľovi, poberateľovi dôchodkovej dávky vyplácanej zo starobného dôchodkového sporenia, sporiteľovi, ktorému sa vypláca výnos z investovania, a oprávnenej osobe, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov.91) Ministerstvo a ministerstvo financií sú povinné osobné údaje získané podľa prvej vety šifrovať ihneď, ako je to možné, a ak šifrovanie nie je v odôvodnených prípadoch možné, pseudonymizovať ihneď, ako je to možné."
Poznámka pod čiarou k odkazu 91 znie:
91) Napríklad § 35 až 38 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 5 a § 30aa ods. 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."."
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
34. V čl. I bod 110 znie:
„110. Za § 123aw sa vkladajú § 123ax až 123bj, ktoré vrátane nadpisu nad § 123ax, nadpisu nad § 123bb a nadpisu § 123bj znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
§ 123ax
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu k 31. decembru 2022 najneskôr do 28. februára 2023.
§ 123ay
Ustanovenie § 123aj sa od 1. januára 2023 neuplatňuje.
§ 123az
Ak pred 1. januárom 2023 vznikol nárok na odplatu podľa § 63b alebo § 63c v znení účinnom do 31. decembra 2022, na jej výpočet a zúčtovanie sa použije tento zákon v znení účinnom do 31. decembra 2022.
§ 123ba
(1) Do 31. decembra 2024 sa § 63a ods. 3 nepoužije.
(2) Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu nesmie v roku
a) 2023 presiahnuť 0,45 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde,
b) 2024 presiahnuť 0,425 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
§ 123bb
(1) Na vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení fyzickej osoby, ktorej vzniklo dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu3) do 30. apríla 2023, sa vzťahuje § 15 ods. 1 až 3 a § 17a v znení účinnom do 30. apríla 2023.
(2) Sociálna poisťovňa je povinná písomne informovať fyzickú osobu podľa ods. 1 a o jej práve na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu.3)
(3) Na uzatvorenie prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení medzi fyzickou osobou podľa ods. 1 a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sa vzťahuje § 64 ods. 1 a 2 v znení účinnom do 30. apríla 2023, ak ods. 4 neustanovuje inak.
(4) Podmienka podľa § 64 ods. 1 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2023 sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšila 40 rokov veku.
(5) Sporiteľ je aj fyzická osoba podľa § 6 druhej vety v znení účinnom do 30. apríla 2023.
§ 123bc
(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde s pravidlami obmedzenia a rozloženie rizika pre dôchodkový fond najneskôr do 31. decembra 2028.
(2) Ak by v dôsledku povinnosti zosúladiť majetok sporiteľa podľa § 123be ods. 2 alebo zmeny ekonomických podmienok mohlo dôjsť k poškodeniu záujmov sporiteľov v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, dôchodková správcovská spoločnosť môže v nevyhnutnom rozsahu finančné nástroje podľa § 88b ods. 2, ktoré nadobudla do majetku dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu pred 1. májom 2023 a ktorých hodnota sa určuje metódou umorovania hodnoty,
a) počas plynutia lehoty podľa odseku 1 predať aj pred dňom ich splatnosti alebo
b) po 31. decembri 2028 ponechať v majetku dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu do dňa ich splatnosti a neuplatňovať pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond vo vzťahu k týmto finančným nástrojom.
(3) Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa odseku 1 predĺžiť najviac o jeden rok, ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.
(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o
a) predaji finančného nástroja podľa odseku 2 a hodnoverne preukázať vznik skutočností, ktoré boli dôvodom na jeho predaj pred dňom jeho splatnosti,
b) finančných nástrojoch podľa odseku 2, ktoré ponechala v majetku dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu po 31. decembri 2028 spolu s odôvodnením ich ponechania.
§ 123bd
Sporiteľ, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení pred 1. januárom 2023, nie je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak v § 123be ods. 2, § 123bf ods. 3 alebo § 123bg ods. 3 nie je ustanovené inak; ustanovenie § 92 ods. 2 písm. b) v znení účinnom od 1. mája 2023 tým nie sú dotknuté.
§ 123be
(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná od 28. februára 2023 zaslať informáciu, že od 1. júla 2023 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak v lehote podľa odseku 2 neprejaví vôľu nebyť sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, sporiteľovi,
a) ktorý sa narodil po roku 1968,
b) ktorý sa podľa §123ai ods. 2 stal sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde,
c) ktorý odo dňa, v ktorom sa stal sporiteľom podľa písmena b) do 31. decembra 2022
1. nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,
2. nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch, a
d) o ktorom dôchodková správcovská spoločnosť nemá od Sociálnej poisťovne informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.
(2) Sporiteľ podľa odseku 1, ktorý do 31. mája 2023 neprejavil vôľu nebyť sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii od 1. júla 2023. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť majetok sporiteľa podľa prvej vety s predvolenou investičnou stratégiou najneskôr do 31. decembra 2025. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná postupovať podľa plánu zosúladenia majetku sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou podľa druhej vety, ktorý obsahuje spôsob a harmonogram postupného presunu tohto majetku. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná tento plán zaslať Národnej banke Slovenska a zverejniť ho na svojom webovom sídle najneskôr do 31. januára 2023.
(3) Pri výkone povinnosti podľa odseku 2 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou a v najlepšom záujme sporiteľa a so zohľadnením všetkých významných rizík pre dôchodkové fondy, ktorých sa presun majetku sporiteľa podľa odseku 2 týka.
(4) Dôchodková správcovská spoločnosť zastaví zosúlaďovanie majetku sporiteľa podľa odseku 2 prvej vety s predvolenou investičnou stratégiou, ak
a) sporiteľ vykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,
b) sporiteľ vykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch alebo
c) dôchodková správcovská spoločnosť získa od Sociálnej poisťovne o tomto sporiteľovi informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.
(5) Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa odseku 2 druhej vety predĺžiť najviac o dva roky, ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.
§ 123bf
(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 28. februára 2023 zaslať informáciu, že od 1. júla 2023 budú dôchodkové jednotky tvorené z jeho povinných príspevkov pripisované na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý je určený pre predvolenú investičnú stratégiu, ak v lehote podľa odseku 2 neprejaví vôľu zostať sporiteľom výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, sporiteľovi,
a) ktorý sa narodil v roku 1968 a skôr,
b) ktorý sa podľa §123ai ods. 2 stal sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde,
c) ktorý odo dňa, v ktorom sa stal sporiteľom podľa písmena b) do 31. decembra 2022
1. nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,
2. nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch, a
d) o ktorom dôchodková správcovská spoločnosť nemá od Sociálnej poisťovne informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.
(2) Sporiteľovi podľa odseku 1, ktorý do 31. mája 2023 neprejavil vôľu zostať sporiteľom výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, je od 1. júla 2023 dôchodková správcovská spoločnosť povinná pripisovať dôchodkové jednotky tvorené z jeho povinných príspevkov na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý je určený pre predvolenú investičnú stratégiu.
(3) Sporiteľ podľa odseku 1 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak rozloženie jeho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde dosiahne pomer podľa § 92 ods. 1 v znení účinnom od 1. mája 2023.
(4) Dôchodková správcovská spoločnosť zastaví pripisovanie dôchodkových jednotiek tvorených z povinných príspevkov podľa odseku 2, ak sporiteľ podľa odseku 3 vykoná zmenu v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2023.
§ 123bg
(1) Sporiteľovi, ktorý nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a nie je sporiteľom podľa § 123be a 123bf, dôchodková správcovská spoločnosť zašle do 28. februára 2023 informáciu, že
a) nie je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, čo môže mať negatívny vplyv na výšku jeho budúceho starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a
b) má možnosť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby sa stal sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii.
(2) Na zaslanie informácie podľa odseku 1 sa § 108 ods. 2 prvá veta a druhá veta použije rovnako.
(3) Ak sporiteľ podľa odseku 1 doručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti prejav vôle byť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii do 31. mája 2023,
a) od 1. júla 2023 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii,
b) na zosúladenie majetku tohto sporiteľa s predvolenou investičnou stratégiou sa § 123be ods. 2 druhá veta až štvrtá veta použije rovnako.
§ 123bh
Dôchodková správcovská spoločnosť informuje fyzickú osobu, s ktorou uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v období od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023, o možnosti požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby sa stala sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii od 1. mája 2023.
§ 123bi
Na rozloženie percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku v dôchodkových fondoch sporiteľa, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkom sporení pred 1. májom 2023 sa do 30. júna 2023 vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 30. apríla 2023.
§ 123bj
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2024.
Na právne vzťahy, ktoré vznikli na základe zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom uzatvorenej na základe žiadosti o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podanej sporiteľom pred 1. januárom 2024, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2023."."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem § 123bb až 123bd a § 123bi, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. mája 2023 a § 123bj, ktorý nadobúda účinnosť od 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Už sa blížime ku koncu.
35. V Čl. I body 55, 67, 68, 82, 84 až 87, 94, 95, 97, 101 až 103 a 106 až 108 nadobúdajú účinnosť 1. mája 2023, čo sa primerane premietne do článku o účinnosti.
36. V Čl. II sa pred doterajší bod 1 dopĺňa nový bod 1, ktorý znie:
„1. § 66 ods. 6 písm. h) sa slová „januára 2024" nahrádzajú slovami „januára 2022"."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
O bode 36 navrhujem hlasovať osobitne.
37. V Čl. II sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
„8. V § 241a sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) za obdobie odo dňa, v ktorom sporiteľovi vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa osobitného predpisu.1)"."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Ďakujem. Skončila som. A v súvislosti s mojim predloženým pozmeňujúcim návrhom žiadam, aby sa o bode 36 tohto pozmeňovacieho návrhu hlasovalo osobitne a zároveň navrhujem vyňať bod 1 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis