Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2022 o 14:25 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2022 14:25 - 14:25 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán kolega Mazurek, takto. Ľudia z LGBTI komunity sú presne takí istí ľudia ako my všetci ostatní, ako vy, ako ktokoľvek, kto je heterosexuálny. Treba si uvedomiť, že sú to normálne riadni občania, ktorí riadne chodia do práce, odvádzajú dane, a teda by mali mať rovnaké práva ako všetci ostatní. Takže poďme sa baviť o právach. To je jedna vec.
Druhá vec. Súhlasím so všetkým, čo povedala pani kolegyňa Cigániková, takže nebudem sa k tomu vracať, ale len pre vašu informáciu, vrah sa inšpiroval Novým Zélandom a Breivikom, to je Nór a nie ani Nový Zéland nie je v Spojených štátoch, ani Breivik a keď už ste tvrdil, že sa neinšpiroval slovenskou politikou, musím vám povedať, že prvý na zozname vraha bol premiér Heger. Takže ak sa neinšpiroval, tak potom Heger bol pravdepodobne bojovník americkej bojovej online hry, lebo inak to nevidím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2022 14:10 - 14:10 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zareagujem asi od konca.
Pán Kuffa, ja nemám čo na to povedať, čo vy tu dva a pol roka predvádzate asi len toľko, že vy ste veľmi zlý človek. Veľmi zlý. A to, že tam je v tom uznesení spomenutá aj židovská menšina a LGBTI, že je to spojené, tak to v prvom rade spojil ten vrah, ktorý sa vyjadroval na adresu týchto ľudí. A viac k tomu asi niet čo dodať. Možno by som iba doplnil v mojej rozprave, keď som uvádzal ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh, chcel som len pre korektnosť uviesť, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nepredkladám sám, ale je to pozmeňovák poslancov, okrem mňa ešte Róberta Haláka, Moniky Kozelovej, Anny Miernej, Anny Remiášovej, Jaromíra Šíbla, Tomáša Šudíka, Jarmily Vaňovej a Vladimíra Zajačika, takže len aby som to uviedol, že je to teda pozmeňovák za viacerých poslancov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2022 14:10 - 14:10 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Chcem sa aj ja pripojiť k tomuto vyhláseniu a vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám a príbuzným obetí tohto ohavného činu. Mladý človek ovplyvnený extrémizmom na internete napísal svoje 60-stranové memorandum, vyhlásenie, v ktorom zo všetkého obvinil predovšetkým Židov. Bohužiaľ, svoje slová pretavil zvrátený čin a pripravil o život mladých ľudí z LGBTI komunity. Ako predseda skupiny priateľstva s Izraelom absolútne odmietam takéto prejavy antisemitizmu na Slovensku. Všetci sa musíme pozrieť naspäť do histórie, aby sa neopakovalo ďalšie prenasledovanie židovskej ani žiadnej inej komunity. Aj Slovenská židovská komunita sa dnes ocitla v atmosfére strachu a neistoty. Všetci aktéri verejného života na Slovensku sa dnes musia pričiniť o to, aby sa tento stav zvrátil, aby všetky menšiny sa u nás cítili bezpečne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2022 13:55 - 13:55 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v stredu 12. októbra otriasla Slovenskom dvojnásobná vražda ľudí, ktorí sa hlásili k LGBTI+. Na úvod mi dovoľte vyjadriť predovšetkým nielen ľútosť nad tým, čo sa stalo, úprimnú sústrasť pozostalým Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha, ale aj podporu všetkým, ktorí sú pre svoju inakosť prenasledovaní, či stigmatizovaní, predovšetkým LGBTI+ ľuďom.
Jedným zo základných prvkov demokracie je, že väčšina dbá na práva a slobody menšín. Táto vražda z nenávisti je nielen útokom na celú LGBTI komunitu, ale aj na základné slobody dané ústavou, čím podkopáva demokratické princípy našej krajiny. Voči tomuto sa musíme aj ako politici postaviť a tieto hodnoty slobody a demokracie brániť. Tak ako už uviedol predkladateľ, prichádzame s návrhom uznesenia, ktorým v skratke chceme nielen odsúdiť tento otrasný čin a vyjadriť podporu LGBTI ľuďom, ale aj vyzvať všetkých politikov a verejne činné osoby, aby sa vyvarovali nenávistných prejavom, ktoré môžu viesť k prejavom násilia a zároveň požiadať vládu Slovenskej republiky, aby naplnila svoje záväzky z programového vyhlásenia vlády zamerané na zlepšenie postavenia menšín, komunít, najmä osôb žijúcich v jednej domácnosti.
Verím, že v parlamente v tomto pléne sú poslanci, ktorí sa v takejto zlomovej situácii dokážu postaviť za LGBTI ľudí. Vyslať im jasný signál, že sú súčasťou našej spoločnosti a sme pripravení ich chrániť a postaviť sa za nich. Aj v pléne Národnej rady sa totiž v ostatných mesiacoch objavilo viacero verbálnych aj legislatívnych pokusov obmedzovať práva a slobody rôznych skupín obyvateľov. Napriek tomu, že neboli úspešné, pre niektoré menšiny a komunity boli nepríjemným signálom, ktorý v nich vyvolal pocit neistoty, či dokonca obavy zo svojej budúcnosti. Dovolím si povedať, že takéto legislatívne snahy mohli vo verejnosti vyvolať aj vlnu nenávisti k určitej skupine napríklad k LGBTI ľuďom. Niektorí politici si verbálnymi alebo legislatívnymi aktivitami zbierajú lacné politické body na šírenie nenávisti a netolerancii a toto je dôležité zastaviť. Je na čase, aby sme z parlamentu vyslali pozitívny signál k týmto ľuďom, zároveň si myslím, že ak zákonom upravíme životné situácie komunity LGBTI, tak aj obyvatelia Slovenska lepšie akceptujú menšiny komunity a týchto ľudí a zároveň verím, že sa im u bude lepšie žiť. Žiadame koaličných aj opozičných kolegov o podporu tohto uznesenia, keďže predpokladom ďalšieho riadneho fungovania Národnej rady Slovenskej republiky je aj rešpekt k odlišnostiam, ktoré v spoločnosti existujú, a našou úlohou ako poslancov je zastupovať všetkých občanov bez rozdielu. Iba tak dokážeme ďalej pripravovať a schvaľovať zákony, ktoré Slovensko posunú dopredu.
Vzhľadom na to, že predložené uznesenie, tak ako ho predniesol kolega predkladateľ, je výsledkom koaličnej dohody a kompromisu, navrhujem doň doplniť niektoré formulácie najmä preto, aby záväzky, ktoré z neho vyplývajú pre vládu Slovenskej republiky, boli nespochybniteľné a úplne jasne definované.
Pán predsedajúci, dovoľte mi preto uviesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov, ktorý som pred malou chvíľou doručil aj na organizačný odbor Národnej rady Slovenskej republiky. Najprv prečítam odôvodnenie.
K bodu 1. Je potrebné vyjadriť zreteľ na všetky relevantné medzinárodnoprávne dokumenty, ktorými je Slovenská republiky viazaná. A zároveň odôvodnenie k bodu 2. Je potrebné pre úplnosť poukázať na všetky záväzky z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie 2021 - 2024.
Teraz ak dovolíte, prečítam znenie paragrafov. Ak to tak môžeme nazvať alebo teda jednotlivých bodov.
1. Bod A uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky sa označuje ako bod B a bod A znie:
"A. So zreteľom na Ústavu Slovenskej republiky, Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Chartu Organizácie spojených národov, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a ďalšie medzinárodné dokumenty zaoberajúce sa ochranou ľudských práv, ktorými je Slovenská republika viazaná."
Ostatné body sa primerane preznačia.
Prečítam bod 2 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
2. V bode E sa na konci pripája táto veta: "Rovnako žiada vládu Slovenskej republiky, aby urýchlene naplnila záväzky z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie 2021 - 2024 osobitne zamerané na zlepšenie situácie sexuálnych menšín, ako aj osôb žijúcich v spoločnej domácnosti."
Ďakujem pekne. Dovoľte mi podobne ako predkladateľ na záver povedať, že by som bol naozaj veľmi rád, keby sme žili v tolerantnejšej spoločnosti, a preto vás aj týmto žiadam o podporu predloženého uznesenia aj pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2022 13:55 - 13:55 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, z poverenia gestorského výboru mi dovoľte podať informáciu o prerokovaní predmetného návrhu na uznesenie Národnej rady vo výbore. Gestorský výbor pre ľudské práva, národnostné menšiny v súlade s príslušným rozhodnutím predsedu Národnej rady prerokoval návrh uznesenia Národnej rady k silnejúcim prejavom nenávisti voči menšinám a komunitám, osobitne komunite LGBTI+ a židovskej komunite žijúcim na Slovensku na svojej 61. schôdzi a svojím uznesením č. 125 odporúčal Národnej rade návrh uznesenia schváliť. K textu návrhu uznesenia neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2022 13:55 - 13:55 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredsedajúci.
Dámy a páni, dovoľte mi vystúpiť pred vami s uznesením, ktoré si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité a veľmi akútne. Na základe tých udalostí, ktoré sa stali 12. októbra 2022, mi dovoľte, aby som vám prečítal uznesenie: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k silnejúcim prejavom nenávisti voči menšinám a komunitám, osobitne komunite LGBTI+ a židovskej komunite žijúcim na Slovensku.
Národná rada Slovenskej republiky
A. ostro odsudzuje teroristický čin z 12. októbra 2022, ktorého obeťami boli Matúš Horváth a Juraj Vankulič, ktorých životy vyhasli pre ich sexuálnu orientáciu. Vyjadruje hlbokú sústrasť pozostalým, rodinám a ich blízkym. Zároveň vyjadruje aj uistenie všetkým príslušníkom menšín komunít, že sú obhajujúcou súčasťou našej spoločnosti.
B. konštatuje, že tento teroristický útok proti životom príslušníkov menšín z prostredia LGBTI+ a rovnako aj plány na útoky voči príslušníkom židovskej komunity, ako aj voči politikom a ich rodinám, považuje Národná rada Slovenskej republiky za útok na demokratický štát aj tým aj na každého z nás, jeho občanov.
C. vyslovuje závažné znepokojenie nad akýmikoľvek pokusmi obmedzovať práva a slobody menšín a komunít žijúcim na Slovensku. Súčasne vyzýva politikov, verejne činné osoby, ako aj médiá o vyvarovanie sa akýchkoľvek nenávistných prejavov, ktoré ničia dobré spolunažívanie a môžu viesť k prejavom násilia.
D. žiada vládu Slovenskej republiky, aby naplnila záväzky z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie 2021 - 2024, zamerané na zlepšenie postavenia menšín a komunít na Slovensku. Rovnako žiada, aby vláda Slovenskej republiky navrhla opatrenia na potlačenie prejavov nenávisti vo verejnom priestore.
Odôvodnenie:
Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát, ktorý zaručuje práva a osobné slobody každému bez ohľadu na jeho pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru či sexuálnu orientáciu. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, uprednostňovať ani znevýhodňovať. Teroristický útok z 12. októbra 2022, pri ktorom útočník zavraždil Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča len preto, že boli príslušníkmi sexuálnej menšiny, šokoval celú spoločnosť. Dvojnásobná vražda vyvolala zdesenie a hnev, ale aj súcit a opäť vrátila tisíce ľudí do ulíc. My poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sa domnievame, že spoločnosť je len taká silná, ako sa dokáže zastať práv svojich menšín. Preto touto formou vyjadrujeme podporu a spolupatričnosť menšinám a komunitám zasiahnutým akýmikoľvek prejavmi nenávisti zvlášť tým, ktoré boli terčom teroristického útoku zo dňa 12. októbra 2022.
Dámy a páni, drahí kolegovia, prosím vás všetkých veľmi pekne za podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.10.2022 11:40 - 11:40 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, pán predseda. Zvolávam stretnutie hospodárskeho výboru o dvanástej hodine v miestnosti č. 149a na prvom poschodí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.10.2022 11:40 - 11:40 hod.

Gyimesi György
Zvolávam členov finančného výboru dnes o 13.30 h v rokovacej miestnosti výboru pre financie a rozpočet.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.10.2022 11:25 - 11:25 hod.

Krajčí Marek
Ďakujem pekne, pán predseda. Poprosím do zápisu, pri tlači 1234 som chcel hlasovať "proti" a hlasovacie zariadenie ma vykázalo "za".
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.10.2022 11:25 - 11:25 hod.

Halák Róbert
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Podávam návrh, aby sme tlač 1281 uznesenie k silnejúcim prejavom nenávisti voči komunite LGBTI+ a židovskej komunite prerokovali pred tlačou 1097.
Ďakujem.
Skryt prepis