Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.2.2022 o 14:25 hod.

Ján Kerekréti

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 14:25 - 14:25 hod.

Kerekréti Ján
Poprosil by som pán ministra, aby nám tú prednášku poslal mailom, pretože sme skoro nič nerozumeli.
A veľmi pekne poďakujem pánovi Kotlebovi, že nám predstavil aj celému národu, ako si on predstavuje demokraciu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

8.2.2022 14:25 - 14:25 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. (Opäť začal krik z pléna a pískanie, ktoré zaznievalo počas celého prejavu.) Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto spoločnú správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 915 zo 4. februára 2022 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. (Smiech rečníka.)
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických pridelený, zaujali nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal platné uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 123 zo 7. februára 2022 ho odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vysloviť súhlas s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (potlesk);
B. rozhodnúť, že Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu, predniesť spoločnú správu výborov a stanovisko gestorského výrovu, výboru. Zároveň poveril poslancov Igora Husa, Jána Benčíka a Lukáša Kyselicu, aby tiež plnili úlohu spravodajcov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 124 zo dňa 7. februára 2022 na svojej 57. schôdzi. Prílohou tejto správy je aj návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu. (Pískanie prestalo, keď začal reagovať poslanec Marian Kotleba, ktorý celý čas stál pred rečníckym pultom a na ktorého začali reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 13:20 - 13:20 hod.

Kyselica Lukáš
Pán Susko sa v 74-ke odsek 2 odvoláva na tú lehotu do 30 dní, ale je tam odsek 3, „ak národná rada neprijme uznesenie podľa odsekov 1 a 2, postupuje sa podľa návrhu predsedu národnej rady“. A tam to bolo jasné. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 13:17 - 13:17 hod.

Kremský Peter
Pán predseda, rád by som len upozornil, že vo svojom úvode ste povedali, že takto, ako vy ste navrhli, sa bude hlasovať, pokiaľ nikto nenavrhne inak. Takže rád by som vás upozornil, že (potlesk) rokovací poriadok požaduje, aby ste nechali o tomto procedurálnom návrhu pána Šeligu hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 13:14 - 13:14 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som vás chcel poprosiť, aby ste vykázali poslancov, ktorí nedodržiavajú protipandemické opatrenia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 11:48 - 11:50 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Rovnako, pán kolega, ako ste spomenuli vo svojom príhovore alebo vo svojom referáte k tomuto zákonu, tak vydávanie záväzných stanovísk samosprávnym krajom v zmysle koncepcie územného rozvoja regiónu bola aj tá pripomienka ZMOS-u, že vlastne berie obciam kompetenciu zabezpečiť územný rozvoj v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ak nemá obec územný plán, nie je možné zabezpečiť ani súlad s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou.
Dnes sa stretávame s problémom, že obce nerešpektujú územné plány samosprávnych krajov a povoľujú individuálnu výstavbu najmä rodinných domov na územia, kadiaľ majú ísť napríklad líniové stavby. Dôsledky sú nežiaduce či už z hľadiska dĺžky času, ktoré si takéto zmeny vyžadujú. Obciam sa však dáva možnosť regulovať si vlastné územie cez územné plánovanie a je to úplne štandardný nástroj. A to, že naše obce nerobia a nerobili alebo sa boja robiť, je dôsledkom dnešného nesprávneho nastavenia a do budúcna bude treba robiť všetko pre to, aby sa územné plánovanie plnohodnotne oživilo.
A ja sa teším, že vlastne ten, tomu, územnoplánovacej dokumentácii sa dá taký dôraz, aký vlastne potrebuje a myslím si, že toto pomôže vlastne výstavbe líniových stavieb, ktoré dneska skutočne majú problém, pretože napríklad chceme robiť obchvat mesta a zrazu zistíme, že mesto má celkom iné požiadavky a celkom iné podklady ku tomu. Takže ja si myslím, že keď sa správne nastavia tieto parametre a územný plán dostane tú svoju dôležitosť, tak myslím si, že to pomôže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 11:41 - 11:41 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Iba veľmi krátko, že ja som naozaj presvedčený, že treba ten zákon meniť, ale treba to robiť takým spôsobom, aby to fungovalo, aby nepriniesol viac problémov ako prínosov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 11:39 - 11:41 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Samozrejme, s vystúpením v jednej miere súhlasím, ale mám, samozrejme, aj pripomienky k tomu, čo si vlastne, Peťo, povedal vo svojom vystúpení. To, že gestorským výborom je výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj je dobré, pretože si myslím, že táto agenda, aj keď obsahuje stavebný zákon na stavebné povolenia a stav... stav... stavbarinu ako takú, tak myslím si, že patrí tam kde, kde je. Samozrejme, myslím si, že odsúhlasíme, že môžete dať k tomu stanovisko a my ho potom v našom stanovisku upravíme.
Čo sa týka obcí, tak obce nemajú územné plány nie preto, že nechceli alebo boli možno nejaké vágne a lenivé, ale preto, že tak bol nastavený systém a obce do tisíc obyvateľov nemuseli mať územné plány a zo svojho rozpočtu ani neboli schopné územný plán zafinancovať. To, že príde nový zákon o územnom plánovaní a táto povinnosť sa stanový, a, samozrejme, vytvorí sa fond na financovanie územných úzmenoplánovacích dokumentácií, bude povzbudením pre obce a myslím si, že žiadna obec nebude taká, ktorá nevyužije túto možnosť spracovať si územný plán.
Myslím si, že sme v prvom čítaní a ako som povedala vo svojom vystúpení, tak musíme povedať, prijať politické rozhodnutie, či chceme meniť, či chceme prijať nejakú novú paradigmu, alebo zachováme status quo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2022 11:32 - 11:39 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Dobrý deň, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctená snemovňa, chcel by som sa vyjadriť k tomuto návrhu zákona. Keďže sme v prvom čítaní, tak nebudem zachádzať príliš do detailov, pretože v podstate teraz diskutujeme o tom, či sa má tento návrh zákona posunúť do druhého čítania.
V prvom rade chcem povedať, že územné a stavebné konanie je niečo, čo je ťažkou traumou tejto krajiny dlhé roky. To je niečo, v čom pánovi podpredsedovi vlády chcem dať za pravdu. (Reakcia z pléna.) Ďakujem, môžeš aj začať tlieskať, ak máš chuť.
Takže to je niečo, s čím sa naozaj zhodujeme. Žiaľ, tie podmienky a fungovanie tohto celého na Slovensku naozaj utlmuje hospodársky rast, utlmuje ekonomiku, škodí občanom, zdražuje bývanie, zdražuje priemyselné investície, v podstate zdražuje všetko.
Na Slovenku sa nám vyvinula dokonca taká nová živnosť alebo nový predmet podnikania. Hovorí sa tomu inžiniering. Znie to veľmi dobre, ale v skutočnosti je to legalizácia korupcie do veľkej miery. Spočíva v tom, že niekto pre vás vybaví všetky povolenia, všetky vyjadrovačky, obehá všetkých tých, ktorí sa k tomu vyjadrujú, a veľmi dobre sa dá za to skryť korupcia. Pretože už keď mu platíte za to, že to všetko vybaví, tak zvýši tú cenu a dať niečo bokom nie je vôbec žiadny problém. Ja som o tom kedysi písal ako novinár pred 15 rokmi a odvtedy sa na tom nieže nič nezmenilo, ale ešte sa to rozvinulo.
Čiže to, v akej sme dnes situácii na Slovensku v tejto oblasti, je veľmi smutné a vedie to aj k tomu, že máme ceny bytov vo veľkých mestách hlavne také, ako máme, že v malých mestách sa nestavia skoro vôbec a v podstate, keď niekto stavia individuálne, možnože nemá veľké problémy, ale pokiaľ niekto chce postaviť niečo trošku väčšie a urobiť nejakú väčšiu investíciu, tak je to veľký problém.
Postihuje to takisto priemyselné investície, už niekoľko veľkých investorov zo Slovenska odišlo kvôli tomu, že zistili, ako to tu funguje s územným plánovaním, s povoľovaním. Presunuli sa do Maďarska, do Poľska, kde tieto postupy sú výrazne rýchlejšie a Slovensko tak prišlo o tisíce, možno desaťtisíce pracovných miest pokiaľ viem, teda hlavne východné Slovensko, a to je škoda. To je veľká škoda. V podstate si strieľame sami do nohy a robíme si sami zle tým, že si komplikujeme život a vytvárame priestor pre korupciu.
Čiže to je jedna stránka mince. Ale nebudem len chváliť pána podpredsedu vlády, poviem aj tú druhú stranu mince. Myslím si, že veľa dobrých zámerov, ktoré sú v týchto návrhoch zákonov, s ktorými ja osobne súhlasím, a dokonca sme ich mali aj v našom volebnom programe a v programovom vyhlásení vlády, sa tu objavili, ale objavili sa tu v kontexte, ktorý nie je dotiahnutý, ktorý nie je dokončený.
My o tom spolu diskutujeme. Máme pomerne veľa desiatok alebo možnože aj stoviek pripomienok, konkrétnych požiadaviek čo by sa tam malo doriešiť, čo by sa tam malo dotiahnuť. A spomeniem len takú jednu, pretože nechcem zachádzať do detailov, sme v prvom čítaní, čiže nebudem chodiť veľmi do konkrétnych drobností. Ale zo strany miest a obcí je tu obrovská pripomienka v tom, že nie je dotiahnuté to, že zmena územného plánu trvá roky. A veľa obcí ani nemá územné plány, myslím 80 %, ak si dobre pamätám to číslo. A ak aj nejaké okresné mesto potrebuje zmeniť územný plán a niečo tam upraviť, tak to trvá roky. Ak v tomto, v tejto situácii, v tomto prostredí príde takáto zmena zákona, keď v podstate mesto stráca ako keby tú poslednú nohu vo dverách, tú poslednú brzdu, tak sa môže stať naozaj, že tam vyrastú budovy úplne na hulváta vo vilových zónach, priemyselné objekty všelikde, pretože jednoducho mesto nebude mať na to dosah.
To je taká jedna vec, ktorá je, ktorú je veľmi dôležité, aby sa dotiahla predtým, ako sa tento zákon schváli. Je tam niekoľko takýchto ďalších vecí, o ktorých sme hovorili. A v podstate to, ako ja vidím tento návrh alebo tieto dva návrhy zákonov, teda územný aj stavebný, trošku to tak spojím dokopy. Že ide to dobrým smerom na jednej strane, na druhej strane je tam veľmi veľa nedotiahnutých vecí, nedokončených. A tie je veľmi dôležité dotiahnuť predtým, ako tento zákon vstúpi do platnosti. Myslím si, že vôbec nie je reálne, aby vstúpil do platnosti 1. 1. 2023. Takže to je jedna úplne kľúčová pripomienka. Takisto si myslím, že s tým pamiatkovým úradom to tam nie je dotiahnuté, to už spomínala kolegyňa Kozelová. A hovorím, že je tam veľmi veľa takýchto vecí, o ktorých diskutujeme.
Čiže trošku ma prekvapilo, že tento zákon nie je pod gestorským výborom pre hospodárske záležitosti, celkom tomu nerozumiem a ak som dobre rozumel, dokonca ani nebol navrhnutý na prerokovanie v hospodárskom výbore. Neviem, či som dobre rozumel, pán spravodajca? (Reakcia z pléna: "Ty dostaneš pozvánku.")
Takže ako dávam týmto návrh naozaj, aby sa to tam doplnilo, aby bol prerokovaný aj vo výbore pre hospodárske záležitosti. Myslím si, že stavebníctvo je pod naším výborom a investície, ako toto je niečo, čo naozaj veľmi úzko súvisí s výborom pre hospodárske záležitosti. Čiže toto by som bol rád, aby sa doplnilo. A keďže vlastne je to v takejto podobe, akej to je, tak sa pripájam k návrhu kolegu Jara Šíbla, aby sa tento zákon vrátil na dopracovanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 11:25 - 11:25 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, pán predseda, chcem len pripomenúť poslancom výboru pre hospodárske záležitosti mimoriadnu schôdzu výboru, ktorá sa bude konať k téme cien energií dnes o 12.00 hodine v miestnosti pri Mikulášskej bráne. Ďakujem.
Skryt prepis