Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2022 o 20:19 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 20:19 - 20:20 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne. Pán Fico, sledujúc celý dnešný deň aj vaše vystúpenie, ja vás nechcem kritizovať, ja vlastne vám chcem zalichotiť, vám to medzi tými fašistami veľmi slušilo. (Potlesk. Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 20:02 - 20:04 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. To, že z tejto štandardnej rámcovej zmluvy NATO spravili humbuk extrémisti od Republiky a ĽSNS, to sa dalo čakať. To, že ale tento humbuk spravil trojnásobný premiér, to už je na zaplakanie.
Pán poslanec Fico, vy ste nás ako premiér chceli dostať do jadra Európskej únie a dnes nás ťaháte do periférie Ruska. Je veľmi smutné pozerať, ako zrazu meníte kurz, keď, keď už hovoríme o tom, že kto slúžil americkým záujmom, kto slúžil americkému vojenskému priemyslu, tak to boli vaše vlády. Vaše vlády, ktoré nakúpili stíhačky za dve miliardy eur, ktoré dokonca podľa našich spojencoch ani nepotrebujeme, napriek tomu sme, radšej ste mohli kupovať nejaké obilné vozidlá a nakúpili ste taktiež helikoptéry za stovky miliónov eur. To je naozaj, že vláda, ktorá koná v záujme amerických zbrojárskych spoločností, takže Lokheet Martin mal z vás skutočnú, skutočnú radosť.
Čo sa týka generálneho prokurátora, tak ten sa vydal na veľmi temnú cestu a jeho spolubojovníci sú fašisti, SMER a HLAS. Je to veľmi temná cesta, z ktorej niet návratu do slušnosti a normálnosti, ale zdá sa, že politické úmysly sú predsa len viac.
Takže pánovi generálnemu prokurátorovi prajem veľa šťastia v jeho ďalšej politickej kariére.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 14:25 - 14:25 hod.

Kerekréti Ján
Poprosil by som pán ministra, aby nám tú prednášku poslal mailom, pretože sme skoro nič nerozumeli.
A veľmi pekne poďakujem pánovi Kotlebovi, že nám predstavil aj celému národu, ako si on predstavuje demokraciu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

8.2.2022 14:25 - 14:25 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. (Opäť začal krik z pléna a pískanie, ktoré zaznievalo počas celého prejavu.) Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto spoločnú správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 915 zo 4. februára 2022 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. (Smiech rečníka.)
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických pridelený, zaujali nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal platné uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 123 zo 7. februára 2022 ho odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vysloviť súhlas s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (potlesk);
B. rozhodnúť, že Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu, predniesť spoločnú správu výborov a stanovisko gestorského výrovu, výboru. Zároveň poveril poslancov Igora Husa, Jána Benčíka a Lukáša Kyselicu, aby tiež plnili úlohu spravodajcov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 124 zo dňa 7. februára 2022 na svojej 57. schôdzi. Prílohou tejto správy je aj návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu. (Pískanie prestalo, keď začal reagovať poslanec Marian Kotleba, ktorý celý čas stál pred rečníckym pultom a na ktorého začali reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 13:20 - 13:20 hod.

Kyselica Lukáš
Pán Susko sa v 74-ke odsek 2 odvoláva na tú lehotu do 30 dní, ale je tam odsek 3, „ak národná rada neprijme uznesenie podľa odsekov 1 a 2, postupuje sa podľa návrhu predsedu národnej rady“. A tam to bolo jasné. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 13:17 - 13:17 hod.

Kremský Peter
Pán predseda, rád by som len upozornil, že vo svojom úvode ste povedali, že takto, ako vy ste navrhli, sa bude hlasovať, pokiaľ nikto nenavrhne inak. Takže rád by som vás upozornil, že (potlesk) rokovací poriadok požaduje, aby ste nechali o tomto procedurálnom návrhu pána Šeligu hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 13:14 - 13:14 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som vás chcel poprosiť, aby ste vykázali poslancov, ktorí nedodržiavajú protipandemické opatrenia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 11:48 - 11:50 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Rovnako, pán kolega, ako ste spomenuli vo svojom príhovore alebo vo svojom referáte k tomuto zákonu, tak vydávanie záväzných stanovísk samosprávnym krajom v zmysle koncepcie územného rozvoja regiónu bola aj tá pripomienka ZMOS-u, že vlastne berie obciam kompetenciu zabezpečiť územný rozvoj v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ak nemá obec územný plán, nie je možné zabezpečiť ani súlad s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou.
Dnes sa stretávame s problémom, že obce nerešpektujú územné plány samosprávnych krajov a povoľujú individuálnu výstavbu najmä rodinných domov na územia, kadiaľ majú ísť napríklad líniové stavby. Dôsledky sú nežiaduce či už z hľadiska dĺžky času, ktoré si takéto zmeny vyžadujú. Obciam sa však dáva možnosť regulovať si vlastné územie cez územné plánovanie a je to úplne štandardný nástroj. A to, že naše obce nerobia a nerobili alebo sa boja robiť, je dôsledkom dnešného nesprávneho nastavenia a do budúcna bude treba robiť všetko pre to, aby sa územné plánovanie plnohodnotne oživilo.
A ja sa teším, že vlastne ten, tomu, územnoplánovacej dokumentácii sa dá taký dôraz, aký vlastne potrebuje a myslím si, že toto pomôže vlastne výstavbe líniových stavieb, ktoré dneska skutočne majú problém, pretože napríklad chceme robiť obchvat mesta a zrazu zistíme, že mesto má celkom iné požiadavky a celkom iné podklady ku tomu. Takže ja si myslím, že keď sa správne nastavia tieto parametre a územný plán dostane tú svoju dôležitosť, tak myslím si, že to pomôže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 11:41 - 11:41 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Iba veľmi krátko, že ja som naozaj presvedčený, že treba ten zákon meniť, ale treba to robiť takým spôsobom, aby to fungovalo, aby nepriniesol viac problémov ako prínosov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 11:39 - 11:41 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Samozrejme, s vystúpením v jednej miere súhlasím, ale mám, samozrejme, aj pripomienky k tomu, čo si vlastne, Peťo, povedal vo svojom vystúpení. To, že gestorským výborom je výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj je dobré, pretože si myslím, že táto agenda, aj keď obsahuje stavebný zákon na stavebné povolenia a stav... stav... stavbarinu ako takú, tak myslím si, že patrí tam kde, kde je. Samozrejme, myslím si, že odsúhlasíme, že môžete dať k tomu stanovisko a my ho potom v našom stanovisku upravíme.
Čo sa týka obcí, tak obce nemajú územné plány nie preto, že nechceli alebo boli možno nejaké vágne a lenivé, ale preto, že tak bol nastavený systém a obce do tisíc obyvateľov nemuseli mať územné plány a zo svojho rozpočtu ani neboli schopné územný plán zafinancovať. To, že príde nový zákon o územnom plánovaní a táto povinnosť sa stanový, a, samozrejme, vytvorí sa fond na financovanie územných úzmenoplánovacích dokumentácií, bude povzbudením pre obce a myslím si, že žiadna obec nebude taká, ktorá nevyužije túto možnosť spracovať si územný plán.
Myslím si, že sme v prvom čítaní a ako som povedala vo svojom vystúpení, tak musíme povedať, prijať politické rozhodnutie, či chceme meniť, či chceme prijať nejakú novú paradigmu, alebo zachováme status quo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis