Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.6.2020 o 18:36 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.6.2020 18:36 - 18:38 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Áno, ďakujem za slovo. Pán Kotleba, ja pokúsim sa vám vysvetliť trošku situáciu, keď vy hovoríte o tých ruských vojskách na svojom území, na hranici, ako to v podstate Rusko vníma, pretože možno vás to prekvapí, ale Rusko naozaj nemá strach a obavu z nejakého konfliktu alebo že by bolo napadnuté zo strany Západu. Rusko ako diktatúra v podstate si pestuje určitý obraz nejakého vnútorného nepriateľa, ktorý by mohol nejakým spôsobom destabilizovať systém a ovplyvniť tak to, že by náhodou táto klika, ktorá tam vládne, mohla stratiť moc, a tým pádom vlastne sa, vytvára teda tú predstavu o tom nejakom vnútornom nepriateľ... vonkajšom nepriateľovi, ktorý môže vnútorne intervenovať. A čo potom vlastne vytvára taký ten, tú predstavu toho, toho vonkajšieho nepriateľa, je v niečom ale veľmi podobné, v čom, čo v podstate ináč často aj argumentujete aj vy v rámci vašej Ľudovej strany Naše Slovensko o tých vonkajších, vnútorných nepriateľoch.
A keď vám to tak vysvetlím vo vojenskom prevedení, tak v podstate Rusko to vníma tak, že si buduje vlastne ofenzívne sily tak, aby mohol dominovať a zastrašovať svoje okolie. Čiže Rusko si v podstate z vojenského hľadiska vyhradzuje právo na útočné aktivity v mene obrany, aby tak zabránilo prípadnému konfliktu na svojom území, čiže v jeho vnímaní sa vlastne útok stáva obranou. A to je vlastne jeden z tých dôvodov, prečo tie okolité krajiny aj his... majú tie skúsenosti, majú tie historické skúsenosti a obávajú sa Ruska, pretože neraz sa to stalo.
Taktiež by som sa vrátil ešte k tomu, viete, aj tá, tá hrozba toho nejakého vojenského útoku Západu na Rusko; však si všetci uvedomujeme, že takisto tu platí nejaké jadrové odstrašenie, takže asi nikto nechce ísť do takéhoto konfliktu. A po druhé, po ďalšie, ja vás trošku prekvapím, podvedenie NATO a podvelenie NATO, no, my všetci sme v NATO, naši vojaci sú v NATO, aj vy ste občanom členskej krajiny EÚ a NATO. Musíte s tým žiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.6.2020 16:36 - 16:38 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem. No, ja som sa teda zabavil a bolo to super. Ináč musím uznať, pán Mazurek, že máte skvelý prejav, ale niekedy si tiež neustriehnete niektoré veci. A mne sa najviac páčilo na vašom prejave, že ste uznali, že došlo k anexii Krymu. (Reakcia z pléna.) Teraz ste to povedali. Mne sa to ohromne páčilo, čiže kvitujem to, takže chápete, čo sa deje, chápete a tým pádom ste pochopili, že došlo k porušeniu medzinárodného práva. Tak som rád, že konečne vám to dochádza po tých rokoch.
Zároveň ale dokazujete to, že máte, že nemáte ani elementárne znalosti o NATO ako takom. Keby ste si aspoň prečítali Washingtonskú zmluvu, ktorá má len desať článkov, tak zistíte, prečítajte si čl. 6, ktorý jasne definuje geografické vymedzenie a pôsobenie Aliancie ako takej. A keď vy porovnávate teda NATO a jeho pôsobnosť a proste porovnávate Rusko s Izraelom, tak by ste vtedy pochopil, že o čo naozaj ide. Ale to je na vás asi príliš veľa pri vašom všetkom hejtovaní. A takisto porovnávať Izrael s Ruskom, to je tak pritiahnuté za vlasy a je to tak dlhodobý problém, ktorý jednoducho nemá riešenie. Každopádne, ja vás uisťujem, že vôbec nesúhlasím s tým, čo Izrael robí na západnom brehu Jordánu a tak ďalej, ale ja nepovažujem toto za dôvod, aby sa NATO nejakým spôsobom angažovalo a išlo napadnúť niekoho na Blízky východ, veď, keď vidíte sám, čo sa tam deje.
A zároveň sa mi tiež páčilo, že vy tu apelujete za mier, vy ste za mier. To jako všetci sme tu za svetový mier, ale na druhej strane vyzývate, aby sme išli teda do toho Izraela urobiť poriadok. Tak ako to máte v tej hlave vašej, tak ste za mier alebo ste za to, aby sme išli do Izraela.
Takže; a to je vaše prirovnanie k USA, veď akože prvé, čo ma napadlo, keď som videl tie obrázky z Philadelphie alebo z hociktorých miest Spojených štátov, tak som si to hneď, hneď som si spomenul na vás a už to tu bolo niekoľkokrát spomenuté. Tak sa, prosím vás, dajte dokopy, lebo ja by som si tiež želal, aby naše, naša polícia vtedy oveľa prísnejšie voči vám zakročila, ale už to nebudem komentovať. Každopádne díky moc.
Skryt prepis
 

3.6.2020 16:19 - 16:20 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako spravodajca predniesol správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku rokovania návrhu, o prerokovaní návrhu na zmenu mandátu a na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci posilnenej Predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 103 z 20. mája 2020 pridelil návrh na prerokovanie zahraničnému výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť. Oba výbory prerokovali návrh v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s týmto návrhom.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu, prosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2020 10:50 - 10:54 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, tak dovoľte mi, aby som vystúpil ako spravodajca a predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 116 z 12. mája 2020 pridelila návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre sociálne veci a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Výbor, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 33 z 13. mája 2020 odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 17 z 13. mája 2020 odporučil vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a Výbor Národnej rady pre sociálne veci uznesením č. 31 z 12. mája 2020 odporučil vládny návrh zákona schváliť a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 7 z 13. mája 2020 odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom III spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 9 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 8 na svojej 6. schôdzi.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.5.2020 18:13 - 18:14 hod.

Juraj Krúpa
Ďakujem. Zvolávam výbor pre obranu a bezpečnosť zajtra o 9.45 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2020 16:57 - 16:58 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako spravodajca výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom NR SR s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory, nasledovné: Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď, podľa možnosti.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.5.2020 15:05 - 15:07 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 79 zo 4. mája 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 81, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 5. schôdzi 12. mája 2020 a prijal uznesenie č. 6, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čiže tlač 81.
Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:39 - 16:41 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Tomáš, musím uznať, ste naozaj skvelý demagóg. To je niečo obdivuhodné, ako dokážete naozaj prekrúcať fakty a pracovať s nimi a prezentovať ich úplne opačne, ako sú. Keby som mal naozaj sa k tomu nejak k všetkému vyjadriť a zanalyzovať, čo ste povedali za tých desať minút, tak by som potreboval raz toľko času, ale to by sme potom v tomto parlamente nič iné nerobili, len reagovali na všetky obvinenia a nejaké prekrúcania, ktoré tu stále počúvame, a jednoducho by sme sa úplne stratili v tom, čo naozaj chceme, a teda riešiť situáciu, ktorá tu je.
No a keď tu hovoríte o kvalite programového vyhlásenia vlády a o tom, že je akési všeobecné; viete, ja si spomínam na vaše predošlé vlády a na vaše predošlé programové vyhlásenia vlády, keď ešte ako úradník sme dostávali priame pokyny od vedenia, vašich ministrov, aby tie materiály do toho programového vyhlásenia vlády boli čo najvšeobecnejšie a aby to jednoducho sa nejakým spôsobom spracovalo tak, aby tam nebolo moc konkrétností; viete prečo? A takže tu už by sa, tak možno by som povedal toľko, že pravdepodobne asi ide o tie skúsenosti, ktoré máte vy s vašimi predošlými ministrami, s vašimi predošlými vládami a s tým, ako to celé fungovalo. A ja si zároveň ani nespomínam na jeden jediný odpočet, ktorý by vy alebo vaša vláda urobila s vaším programovým vyhlásením vlády alebo nejakého toho vládneho obdobia, ktoré ste vy vládli.
A ešte vás chcem tak poprosiť, keď už sme tu pri takýchto formalitkách, prosím vás, len vás tak upozorním, môžte potom informovať aj vášho predošlého ministra Boreca, že už nie je plukovník, a týmto pozdravujem aj provianťáka, skladníka a desiatnika Danka.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 15:23 - 15:24 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Baška, možno to bude vyznieť trošku zvláštne, ale ja sa vám chcem poďakovať za váš, za vaše vystúpenie, ktoré bolo naozaj konštruktívne. Poukázali ste aj na niektoré z vecí, ktoré možno nie sú úplne ideálne naformulované v tomto programovom vyhlásení vlády. Vychádzate z nejakých takých osobných skúseností a sú to podnety, nad ktorým sa dá zamyslieť. Ja by som si naozaj želal, je to také moje zbožné želanie, keby sme vedeli v rámci parlamentu takto konštruktívne ďalej nejakým spôsobom pôsobiť. To by bolo potom úplne iné a bolo by to naozaj v záujme našich ľudí, a nielen v záujme nejakých politických, nejakých prekáraní.
Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 10:11 - 10:13 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem. Niektorí moji predrečníci veľmi jasne, racionálne, rozvážne vysvetlili a nejaké tie, jak by som povedal, tie pokusy o dezinformácie, ktoré tu pán Mazurek nejak prezentoval. Ja si myslím ale, že tam, na tejto strane to asi nejak nebude jasne pochopené, títo páni si aj tak pôjdu svoje.
Ono keď sa človek nad tým zamyslí, že čo sme všetko počuli v rozprave pána Mazureka: banky, mimovládky, Američania, Rusko, Čína, všetko, a to sa takto zamiešalo a niečo z toho vzniklo. A máme akože z toho mať nejaký dojem, že tu je niečo za nieč..., za všetkým, že za každou nejakou vecou je nejaká konšpirácia a jediný, kto o nej vie, sú Mazurek a jeho partia. Nikto iný. A čím to bude? No pretože majú prístup na internet. Pretože na internete sa to píše a nikde inde, takže oni vedia, čo je na internete, a oni vedia nám to všetko vysvetliť. Geniálne!
Ja len, viete, máte trošku jeden problém a ten je, že vo svojom vnímaní a rozmýšľaní, keď to pojmeme tak matematicky, všetko vnímate cez nejakú prizmu čísla 14,88 a cez to všetko delíte a násobíte, a potom jasne že ten výsledok je dopredu daný. Ten výsledok je proste trošku dohneda a nemôžte sa potom diviť, že to hnedé potom odpudzuje drvivú väčšinu obyvateľov.
A ja si ani neviem predstaviť, že by naozaj v úplne v nejakej fantazmagórii sa stalo, že by vy ste náhodou boli pri moci, ako by ste vy zvládali túto situáciu. Aké kapacity, akých vedcov by ste vy oslovovali, kto by s vami išiel spolupracovať?
No a k tomu ospravedlneniu. Mňa strašne mrzí, že, pán Mazurek, že vás to tak, tak trápi, čo sa tu všetko akože, vy ste asi taká krehká duša, taká kvetinka. Ja sa vám ospravedlním, keď vy sa budete ospravedlňovať za všetky tie bludy, ktoré šírite. (Potlesk.)
Skryt prepis