Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.4.2021 o 19:13 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2021 19:13 - 19:14 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som tiež tak trošku sklamaný z tohto vystúpenia, pretože tu sa tak zamieňali dojmy s pojmami. Ono v podstate sa tu nejakým spôsobom vyťahovalo a operovalo sa s rôznymi číslami, ktoré si tuto tento speaker upravoval podľa seba aj tak ich prezentoval svojím spôsobom s tým cieľom, aby sme sa tu zase vrátili k tej starej téme, teda otvárajme, kašlime na to, aká je krivka, však krivka aj tak bude stále rásť, keď proste nemá to význam, my musíme zachrániť proste ekonomiku a podobné záležitosti, ako keby na tom zdraví nejakým spôsobom nezáležalo. A zase je to také to podprahové podsúvanie spochybňovania odborníkov.
Mne to naozaj pripomenulo v tomto momente Bolsonara, brazílskeho prezidenta, ktorý takisto hovorí, prestaňte fňukať, otvárajme, kašlite na to. To, že brazílske zdravotníctvo kolabuje, to, že sú druhí na svete, čo sa týka úmrtia, že to tam je absolútne celé zdevastované, hej, že už majú neviem koľkatú mutáciu koronavírusu, to je v poriadku, však oni sa premoria, ale hlavne, že to nejako zvládneme. A mne to tu pripomína vyslovene taký jeden populizmus, ktorý je, vidíme, aj v tej Brazílii.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.3.2021 16:21 - 16:22 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Budem stručný a určite stručnejší ako dôvodová správa, ktorá má 16 strán.
Každopádne začnem tým, že v kybernetickom priestore sú vlastne spojené aj hrozby. Sme svedkami v podstate rastúceho fenoménu, čím je aj kyberšikana. Dá sa povedať, že ide o časovanú bombu internetu. Podľa štatistík ešte z rok 2018 necelých 52 % detí v škole sa stretlo so šikanou v kybernetickom priestore. Odhadom je to asi ďalších 13 % prípadov, ktoré sa zamlčiavajú.
Problém šikany sa ale netýka len našich detí, ale aj dospelej populácie, veď čím viac ľudí, samozrejme, využíva internet, sociálne siete. A tu nám chýbajú, samozrejme, nejaké relevantné štatistiky na Slovensku. Každopádne opierame sa o štatistiku v Nemecku, kde je tá štatistika taká, že zhruba každý piaty dospelý sa bežne stretáva s kyberšikanou. Predpoklad je, že teda tá situácia u nás nebude o nič lepšia. Mnoho obetí kyberšikany túto vníma horšie ako v podstate niekedy ako tú šikanu v reálnom živote. Následkami sú často depresie, strata sebavedomia, čo u mladistvých vedie k prerušeniu sociálnych kontaktov, vyhýbaniu sa škole a v extrémnych prípadoch aj k sebapoškodzovaniu, bezradnosti alebo až dokonca samovražedným sklonom. (Zaznievanie gongu.)
V súčasnosti chýba jasná právna úprava zameraná na boj proti šikane v kybernetickom priestore. V praxi to teda funguje tak, že sa obete šikanózneho správania agresora vedia svojich práv domôcť len v prípade, ak sa jeho správanie podarí podradiť pod niektorú z už existujúcich skutkových podstát trestného činu alebo priestupku. Ako príklad uvedieme nebezpečné prenasledovanie, vydieranie, sexuálne zneužívanie, ohováranie, výroba detskej pornografie, priestupok proti občianskemu spolunažívaniu alebo proti majetku a ďalšie.
Žiaľ, trend kyberšikany je aj u nás na Slovensku rastúci, preto je potrebné začať konať razantne a chrániť nielen seba, ale hlavne naše deti a psychický vývoj aj v týchto náročných časoch. Preto sme sa rozhodli podať návrh novely Trestného zákona, ktorý definuje kyberšikanu ako trestný čin, respektíve prečin, ktorý môže vinníkov trestať až do výšky odňatia slobody do troch rokov.
Širokej verejnosti známy pojem kyberšikany sa terminologicky prekrýva s označením kybernetické obťažovanie, ktoré sa niekedy považuje za širší pojem, a kybernetická šikana sa potom používa ako pojem užší, výlučne vo vzťahu k šikane v podmienkach školstva a vzdelávania. V tomto prípade ide o vnímanie v širšom zmysle a znamená zlomyseľné obťažovanie, týranie a prenasledovanie.
Obeťou šikanovania sa môže stať ktokoľvek a kdekoľvek. Kybernetické obťažovanie sa týka teda aj dospelých, plnoletých osôb a vo všeobecnosti sa vyznačuje znakom opakovaného a trvajúceho konania s úmyslom škodiť druhému ponižovaním alebo vystupovaním v mene poškodeného. Čiže je to reakcia na trestnoprávne nepostihovanie spoločensky nebezpečného konania.
Je najvyšší čas konať a chrániť naše deti a zraniteľných pred tzv. hrdinami spoza počítačovej obrazovky. Samozrejme, zámerom je odstrašiť a nie trestať reálnymi trestami odňatia slobody. V podstate ide o to, aby tí ľudia, ktorí toto konajú, aby si boli vedomí možných následkov.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.3.2021 16:05 - 16:07 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ako aj Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ako aj Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2021 a v gestorskom výbore do 3. mája 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2021 17:57 - 17:58 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ja len tak stručne. Čo sa dá k tomu povedať, k tomuto prejavu? Ja si myslím, že týmto si chcel pán Blaha asi pripomenúť Víťazný február. Aj Klement Gottwald by bol na neho hrdý, ale len trošku niečo upravím a opravím.
Vy ste sa, pán Blaha, oháňal rôznymi všelijakými čiastkovými informáciami kade-tade a ste tu tak trošku velebil pána Kurza a Rakúsko, ako teda bojuje s pandémiou. Len dve informácie.
Prvá. Denne Rakúšania otestujú okolo 200-tisíc ľudí antigénovými testami, čiže testujú masovo. Po druhé. Tak isto aj hermeticky uzavreli niektoré oblasti. Napríklad malé mestečko, resp. dedinu Mayrhofen, ktorú strážia ozbrojení vojaci so zbraňami, nabitými, a nemôže nikto odtiaľ von ani dnu. Viete si to predstaviť, že by sme niečo takéto robili aj my tu? Tiež by ste nás za to velebili?
A teraz tam prebieha ináč diskusia, že takto uzavrú celé Tirolsko, pretože sa tam šíri tá mutácia juhoafrického vírusu. Takže len na margo toho a keby som tu mal rozoberať zase tie všetky šplechy a drísty, tak to by som tu musel dve hodiny hovoriť, takže zbytočné, ale len tak aspoň jedno na margo, hej?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2021 14:51 - 14:52 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja, pán Kotleba, zbabelec ste tu vy, pretože keď došlo na vás, na vaše vyšetrovanie, čo za materiály, ktoré ste predávali, tak ste sa vyhováral. Vôbec ste sa k tomu nechcel priznať a vy veľmi dobre viete, čo je extrémistický materiál, čo ste predávali, a na toto netreba žiadnu definíciu. Toho extrémistického materiálu je veľa a sú rôzne, hej, takže prosím vás pekne, trošku sa pozbierajte, lebo tieto vaše výhovorky a zahmlievanie a to, že čo mohla sudkyňa a nemohla, koľko mu dala rokov a podobné veci, sú naozaj smiešne.
Takže priznajte sa k svojim činom. Priznajte sa k tomu, čo ste, až vtedy potom sa môžme baviť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.2.2021 14:42 - 14:50 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja sa na tento návrh zákona pozriem trošku z iného pohľadu. Ono viete, že keď tu počúvam, ako sa tu Kotlebovci vyslovene že zavzdušňujú bojom za občianske práva a slobody, je to rovnako bizarné, ako keď títo ľudia organizujú občianske pochody, aby si pripomenuli boj za slobodu počas Nežnej revolúcie.
Ja uznávam, že problém slobody prejavu je hlbší, ako sa väčšine spoločnosti javí. Samozrejme, že z toho ťažia aj extrémisti, ako sme boli toho svedkami aj v minulosti. Znakom krízy dnešnej doby je ústup elitnej, učenej spoločnosti od veľkej konverzácie, do ktorej dnes vstúpil úplne každý. Táto konverzácia je sprevádzaná aroganciou a ignoráciou ľudí voči vznešeným ideám, argumentom a faktom, majúcim pocit, že na svete nebolo svetlo, pokiaľ oni nezapálili svoju baterku. Takí ľudia, keď konajú čo najlepšie, tak nevedomky vynech..., vynachádzajú už vynájdené, opakujú trvalo neúspešné konania a postupy a opakovane spôsobujú nákladné chyby. Zároveň sú presvedčení o svojej neomylnosti, a teda o svojej pravde, pritom si neuvedomujú, že platia staré a osvedčené, že platí stará osvedčená námietka, ak má každý svoju pravdu, tak je pravda relatívna. Ak je však pravda relatívna, tak je tvrdenie, že pravda je relatívna, len relatívne.
Áno, je mi jasné, že najneskôr niekde tu ma prestali chápať a sledovať absolventi vysokej školy života a hoby extrémizmu. Ja vám ale ešte pridám. Čiže protikladné predpojatie je iba kontrapredpojatie a nemožno nijako dokázať, že kontrapredpojatie je lepšie v akomkoľvek zmysle než predpojatie, ktoré odhaľuje. Príjemnú zábavu.
Na vysvetlenie. Ide o sebapožierajúci kruh, ktorý vedie k posilnenému dogmatizmu a intelektuálnemu nihilizmu. Aj keď si to jasne predstaviteľ ĽSNS, ale aj iných stroskotaných opozičných strán neuvedomujú, ale presne o to sa snažia. Samozrejme, že tu máme takých, ktorí hľadajú originalitu v extrémizme. Extrémista je rodinný falšovateľ, ktorý, ktosi, kto zamieňa zveličovanie a nadsázku za inováciu. Neuvedomuje si, že to nie je znakom tvorby nových myšlienok, ale dôkazom zaostalosti a neschopnosti pochopenia svojej doby. Tvorivý človek pozná medze svojej pravdy, takže sa má na pozore a je ochotný sa jej zriecť vo chvíli, keď sa začne meniť na nepravdu. Extrémista žije tým, že kradne myšlienky a idey iným a prezentuje ich ako niečo nové, inovatívne. Takže jeho originalita spočíva v hluku, v decibeloch, používaní bombastických slov, ktorého spätné účinky ako extrémisti historicky vždy, ale príliš neskoro okúsili, v skutočnosti prekročili ich zámery, ba dokonca sa obrátili proti nim. Preto to hodnotím ako akési romantické explózie zakrnutého ducha. V skutočnosti nie sú až také kŕčovité, nie sú až takí kŕčovite akční, ako kŕčovite reční. Predháňajú sa preháňaním.
Výsledkom sú rozvrat časti spoločnosti, prehraná pýcha, permanentné hľadanie výstrelkov, ktoré prekračuje proporcie práve preto, lebo nimi opovrhujú, a preto sa pozrieme na vás, ktorí tento zákon predkladáte, aby sme si tak urobili taký prehľad, že vlastne o čo vám ide. Ono niektorí z vás odsúdili za..., niektorých z vás odsúdili za vraždu, iných za ťažké ublíženie na zdraví. Poďme si dať takú malú prehliadku typov ľudí, ktorých ste vo vašej extrémistickej partaji prichýlili.
Váš okresný predseda Jozef Király z Popradu, s ktorým Milan Mazurek veľmi rád pózoval na spoločných fotografiách, dostal 23 rokov za brutálnu vraždu. Slabším povahám sa ospravedlňujem, ale tento kotlebovec na svojom dvore dobodal muža a nútil vlastnú manželku, aby mu pomohla odstrániť telo.
Miroslav Suja, človek, ktorý trénoval Černákových vrahov, sa vyjadril: „Bol som vycvičený v piatom pluku špeciálneho určenia, mal som teda špeciálny výcvik, tak som začal trénovať chalanov v súkromnej bezpečnostnej službe u Černáka.“ To znamená veci, ktoré sa týkali streľby alebo sebaobrany, jednoducho veci, ktoré bolo treba priznať, ktoré bolo treba, priznal bez okolkov pán Suja.
Ďalší vás spoluprac..., spolustraník Róbert Martinák bol trikrát odsúdený za krádež a výtržníctvo, šesťkrát uznaný vinným z priestupku proti majetku a dvakrát proti občianskemu spolunažívaniu. Cez vetracie okno sa vkradol do rekreačného zariadenia a muža, ktorý ho pristihol, napadol a spôsobil ťažké ublíženie na zdraví. A teraz pozor - tohto človeka Marián Kotleba zamestnal ako kontrolóra regionálnej správy ciest. Toto nevymyslíš, to je Kotleba a jeho odvaha ísť proti systému.
Ďalší váš parťák, ktorého zbalila polícia pri vašom nelegálnom mítingu, na ktorom ste rozosievali nielen nákazu vírusu, ale aj nenávisti. Áno, maskot vašej strany Andrej Medvecký dostal podmienku za jazdu pod vplyvom alkoholu a bol odsúdený za napadnutie cudzinca. Podľa svedkov na ňom sedel, boxoval mu do tváre a kričal: „Zabite toho negra, nemá tu, čo robiť! Toto je tvoj koniec!“ Ďalej bol vyšetrovaný za napadnutie muža v Trstenej, ktorého opakovane udieral do tváre, zlomil nos a spôsobil mu dlhotrvajúcu péenku. Mimochodom, práve za tohto človeka v roku 2016 zaskočil do parlamentu Milan Mazurek.
Marián Magát - odsúdený za nedovolené ozbrojovanie a obžalovaný za hanobenie národa, rasy a presvedčenia.
Rastislav Rogel, známy to líder neonacistickej kapely Krátky Proces a Juden Mord, ktorý vo svojich výlevoch škrieka o potrebe spaľovania Židov, či vo svojich textoch otvorene vyzýva na násilie proti rôznym skupinám obyvateľstva. Tomuto človeku ste dokonca dali na kandidátke miesto č. 44. Určite to bola opäť náhodička, asi ako keď sa, keď sa zneužívali rodiny postihnutých detí na svoju perverznú neonacistickú kampaň.
Váš predseda nejakého západoslovenského krajského klubu Rastislav Jakubík sa však na žiadne šifry a inotaje nehrá. Tento človek si dal rovno na hruď vytetovať hákový kríž.
Poďme ďalej. Marek Kotleba, brat vášho vodcu. Dostal pokutu za rozširovanie extrémistických materiálov a, samozrejme, že tak ako ostatní hrdinovia z vašej partaje, aj on sa pokúsil zbabelo ujsť od zodpovednosti, keď tvrdil, že neonacistická symbolika pri oblečení, ktoré predával, bola vlastne len náhodička.
Stanislav Mizík, ďalší zbabelec, ktorý sa odvážil šíriť nenávisť len pod ochranou výrokovej imunity v parlamente. Tak ten hoci šíril svoju odpornú nenávisť voči Židom na internete, na súde dokonca tvrdil, že nevie pracovať s počítačom, a tak to na vlastné..., a tak to vlastne nemohol byť ani on. Jeho bývalý spolužiak sa vyjadril, že Mizík sa už v 80. rokoch vyhrážal ľuďom, ktorí sa domáhali názorovej plurality a demokracie, vyhrážal sa tým, že ich nechá povešať. „V Košiciach na Hlavnej ulici už raz takých, ako ste vy vešali,“ vykrikoval nám opakovane, „a keď sa dostaneme k moci, povešiame aj vás.“
Takíto ste vy hrdinovia, snúbite v sebe tie najprízemnejšie ľudské vlastnosti: zákernosť, zlobu a mnohí aj výrazný mentálny deficit. Preto tieto typy ľudí, ako ste vy, kedysi bili pažbami pušiek Židov na nádražiach, vyháňali zo Slovenska do plynových komôr, aby ich vzápätí ešte aj okradli o majetok. Presne takúto spodinu ľudstva vy politicky, na takúto spodinu ľudstva vy politicky nadväzujete. A odsúdenie vášho vodcu Kotlebu a maskota Mazureka za extrémizmus je všeobecne známe.
Sloboda prejavu sa opiera o tradíciu chápania a rešpektovania individuálnych slobôd, rešpektovania práv iných, či už sú to menšiny, skupiny iného vierovyznania alebo sexuálne menšiny. To sú presne tie práva a slobody, ktoré vy odmietate, a k tomu si chcete uzurpovať právo slobodne tieto skupiny, ako aj základné ľudské práva a slobody kritizovať a rozkladať. Sloboda slova a prejavu ale závisia od úrovni a kultúry ich prednášajúcich, ktorú tí, ktorí o ňu žiadajú, majú pramizerne nízku.
Každá demokratická spoločnosť má svoje pravidlá, medzi ktoré patrí aj rešpektovanie individuálnych práv a rešpektovanie dôstojnosti jednotlivca. Som silným zástancom týchto práv a ich neporušiteľnosti, ktoré sa týmto návrhom snažíte zákerne rozložiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2021 16:51 - 16:53 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán Blanár, hovorili ste dlho, bol to taký pokus o kulantný prejav, kde ste v podstate aj dali za pravdu aj nie, niečo, že medzi áno a nie to bolo, ale len pár drobností.
Čo sa týka Cypru. Prosím, ten konflikt, ktorý tu stále spomínate, Cyprus nie je členom členskou krajinou NATO. To napätie, ktoré je medzi Gréckom a Tureckom je všetkým všeobecne známe, ale za celú históriu NATO, za tých vyše 70 rokov ani jedna členská krajina, členská krajina NATO nebola napadnutá inou krajinou a nebol ani konflikt a neuskutočnil sa ani konflikt medzi členskými krajinami NATO. To je holý fakt.
Rusko a demokracia. Opýtajte sa, prosím vás, Navaľného alebo iných oponentov režimu, ktorí zmizli alebo boli zavraždení, čo si oni myslia o ruskej demokracie
Multilateralizmus, áno, veď to je základným parametrom pre našu stabilitu a tak ďalej. Veď to nebudem ďalej rozvíjať, súhlasím.
Spojené štáty a chyby, ale veď ja som to tu povedal, to znamená, že my si uvedomujeme to, že Spojené štáty nie sú bezchybné, ale to neznamená, že si neuvedomuje ich prínos pre nás a vôbec pre medzinárodné spoločenstvo. A čo sa týka tej bezpečnostnej stratégie a bod, ktorý tam vytýkate, veď ale tá bezpečnostná stratégia presahuje jedno volebné obdobie minimálne. A tá posledná trvala 15 či 16 rokov, tak prosím vás pekne aj ten dlhodobý plán má nejaké dlhšie obdobie, takže toto vytýkať je len politikárčenie.
Ja už to asi nestihnem, ale čo sa týka toho vášho návrhu, ako vy máte akože právo vrátiť tento návrh, nemáte právo na pozmeňujúci návrh. Ale tieto návrhy uznesenia NR SR k parlamentnej tlači je možné v rozprave návrhmi doplniť, zmeniť, vrátiť navrhovateľovi na dopracovanie, ako aj uplatniť pripomienky nakoľko NR SR sa buď uznesie, alebo nie na vládou predloženom materiáli ako celku. Čiže návrh uznesenia, o ktorom bude Národná rada hlasovať, je prílohou správy výborov, ktoré sú v úvode, ktoré som v úvode prečítal... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2021 16:25 - 16:27 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Pán poslanec Kotleba, nikde sa tu netvrdí, že by nedošlo v minulosti k nejakému porušeniu nejakých noriem zo strany Spojených štátov. Ten rozdiel je vo vnútorných procesoch a vnímaní týchto činov, ktoré sa dejú. Keď to Rusko urobí, nikto to nespochybní. Nikto to nespochybní, nikto si ani v živote nedovolil spochybniť Brežneva, Stalina alebo kohokoľvek. Keď sa to stane v Spojených štátoch, tak je o tom veľká diskusia. Má to aj dopad na politické dianie, a to vidíme v každých voľbách v Spojených štátoch a je to presne tak, že každá veľmoc má nejaké nazeranie na svet a zasahuje podľa potreby, keď dôjde k nejakému ohrozeniu, či už nejakých záujmov, alebo či už medzinárodného práva z jej pohľadu alebo z pohľadu toho, aby hájila určité hodnoty. O tom sa tu aj bavíme. Samozrejme, že vaše videnie v tomto bude úplne iné.
Pán poslanec Kéry, vy si môžete vykladať Clevelandskú a Pittsburskú dohodu, ako chcete, ako chcete, si ju môžete vykladať. To už toľko historikov bolo a každý historik má iné videnie sveta. Takže o tom sa môžeme baviť, ale boli hlavným predpokladom pre vznik Československa, ktoré dávali hlavne predpoklad tomu, že sme tu ako nezávislá Slovenská republika. Čiže to je holý fakt, s ktorým sa budete musieť vysporiadať. Tak nič iné som netvrdil, čiže a čo sa týka záujmu Spojených štátov v tomto regióne, tak ten záujem je evidentný a ten je jasný. Ja som tu spomenul, to je stabilita tohto regiónu, a to je aj v našom záujme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.1.2021 16:14 - 16:22 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Keďže ma páni od Kotlebu tak veľmi pochválili v tom predošlom vystúpení k Obrannej stratégii, tak si nenechám ujsť ani príležitosť sa vyjadriť aj k Bezpečnostnej stratégii.
Tak, ak dovolíte, musím povedať, že posilňovanie dôvery a pozitívneho vzťahu občanov k štátu, či už je to súkromného sektora alebo aj mimovládnych organizácií, čiže celého spektra spoločnosti je kľúčovým predpokladom celospoločenskej odolnosti. Bohužiaľ, stačí sa mi rozhliadnuť po tejto sále a je mi úplne jasné, že celospoločenskú odolnosť je nesmierne náročné dosiahnuť. Keďže platformu pre budovanie dôvery je zdieľaný záujem na vlastnej suverénnej štátnosti Slovenskej republiky udržanie demokratického ústavnoprávneho poriadku, bezpečnosti a prosperity.
A osobne ma veľmi teší, že máme konečne po 16 rokoch nové strategické dokumenty, ktoré sú pre nás tak dôležité a potrebné. Tieto strategické dokumenty presne popisujú bezpečnostné prostredie také, aké je. Nikto nám nediktuje, čo si máme myslieť a ako máme bezpečnostné prostredie vnímať, pretože sme hrdou a zvrchovanou republikou. Svoju obranyschopnosť si budujeme, samozrejme, pre seba, ale aj v kontexte našich medzinárodných záväzkov v rámci štruktúr EÚ a NATO.
To sa týka modernizácie našich ozbrojených síl a výdavkov na našu obranu 2 %, ktoré máme v pláne vynakladať na našu obranu sú naše peniaze, ktoré vynakladáme na budovanie našich ozbrojených síl a našej obranyschopnosti. Všetká vojenská technika má výsostný slovenský znak a my rozhodneme o ich nasadení. Samozrejme a znova pripomínam aj v prípade potreby kolektívnej obrany, ktorá je našou najlepšou zárukou našej bezpečnosti a obrany.
Samozrejme, dezoláti budú tvrdiť, ako to už poznáme aj tvrdiť budú, že nám tu niekto niečo nadiktoval, že si vytvárame nepriateľov kade-tade a tak ďalej. Jednoducho nevytvárame. Ešte raz. Strategické dokumenty popisujú bezpečnostné prostredie také, aké je, ale tí, ktorí budú tvrdiť opak, sú presne tí, ktorí dokonca tvrdili, že Soros organizuje električky v Bratislave. Bohužiaľ, taká je realita.
Minulé vlády za tri volebné obdobia nedokázala reflektovať na medzinárodné prostredie a zmeny, ktoré v ňom prebiehajú. Nedokázala ich jednoducho pretaviť do strategických dokumentov. Z jednoduchého dôvodu, že žiadne strategické smerovanie nikdy nemala. Vždy si išla len podľa toho, čo sa jej v aktuálnej situácii hodilo alebo aké boli nálady v spoločnosti. Videli sme to, že jeden sa išiel klaňať do Moskvy alebo Tatarstanu a druhý išiel s vypnutou hruďou do Bruselu a vrátil sa so sklopenými ušami, keďže vždy so všetkým súhlasil napriek tomu, ako on hovoril, že ako to on tomu Bruselu ukáže. Samozrejme, na našej domácej politickej scéne to vyzeralo úplne ináč. Búchali sa do hrude, akí sú oni Slováci, čo všetko oni urobia, ako oni tomu Bruselu ukážu.
Čiže máme tu konečne strategické dokumenty a podotýkam to ešte raz, ktoré jasne reflektujú bezpečnostné prostredie a ktoré sú bez zbytočných politických kompromisov, teda také, aké sme videli pri poslednom pokuse o schválení strategických dokumentov, ktoré, samozrejme, aj tak žalostne dopadli ako dopadli.
Keďže k tejto téme určite vystúpia aj takí, ktorí nemajú ani šajnu, čo to vôbec tá Bezpečnostná a Obranná stratégia sú, tak sa, prosím, naučte aspoň jedno. Strategické dokumenty vytvárajú rámec pre ďalšiu legislatívu a iné dokumenty, smernice, ktorými sa konečne bude riadiť tento štát, štátne orgány a bezpečnostné zložky. Áno, nová Bezpečnostná stratégie je jasno proeuroatlantická. Zároveň jasne popisuje nové hrozby pre náš región a konkrétne aj pre Slovenskú republiku. Bezpečnosť a jej európske a globálne výzvy sú mimoriadne aktuálnou témou, ktorá má vďaka svojej dynamickosti pretrvávajúci dopad na našu spoločnosť.
Samotný konflikt na Ukrajine priniesol so sebou značné bezpečnostné riziká pre región strednej a východnej Európy. Vojenské operácie, ktoré podniklo Rusko na Ukrajine, priniesli so sebou nové formy a spôsoby vedenia konfliktu vojenského, ako aj nevojenského charakteru. Napriek tomu, že medzinárodné spoločenstvo označilo postup Ruska na Ukrajine za porušenie medzinárodného práva a EÚ spoločne s ďalšími krajinami uvalilo sankcie na Rusko, toto pokračuje vo svojom asertívnom správaní.
Nová Bezpečnostná stratégia podobne definuje širokú škálu hrozieb pre Slovenskú republiku. Veľa z nich už bolo síce okrajovo spomenutých aj v poslednej Bezpečnostnej stratégii, ale so zmeneným bezpečnostným prostredím sa vyskytli nové, ako aj kombinácia hrozieb a ich použitie, ktoré predstavujú nové výzvy pre bezpečnosť a stabilitu Slovenskej republiky.
Preto som rád, že sa detailnejšie venuje dezinformáciám a hybridných hrozbám, ktoré sú v dokumente lepšie uchopené a aj s odstupom času im už aj dnes lepšie rozumieme. V prípade strategického partnerstva s USA očakávam, samozrejme, najviac pripomienok a rôznych bludov. Nuž na tie sme si už v parlamente zvykli. Ja len k tomu dodám, že doteraz som nezaznamenal žiadne nepriateľské správanie v celej našej demokratickej histórii Slovenska zo strany USA voči nám. Keď už teda ten historický kontext, tak mi tak na um prichádzajú také dva zlomové momenty v histórii Slovenska. Tými sú, páni kolegovia, napríklad, keď si spomenieme na Clevelandskú a Pittsburskú dohodu, ktorá v podstate predznamenala vznik Československa a podpora amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. Čiže to je jeden neodškriepiteľný fakt. A druhá, porazenie Sovietskeho zväzu v studenej vojne, čo malo za následok odsun sovietskych vojsk z Československa po viac ako 20 rokoch okupácie.
Ja ale dodnes na Slovensku žiadne vojenské základne nevidím zo strany USA ani sa sem nehrnú a tobôž nás nemajú v pláne okupovať, ako to hovoria rôzni experti s vysokou školou života. Vzťahy s Ruskom vnímame ako pragmatické. My sme to tu už aj preberali, vy si to interpretujete rôznym spôsobom, ale my v podstate posudzujeme nie to, čo sa hovorí, ale koná, aké skutky sú, aké skutky koná Rusko. Lebo Rusko je jednoducho štát, ktorý porušuje medzinárodné právo, ktoré ohrozuje naše národnoštátne záujmy.
Čína je partner na spoluprácu napríklad pri riešení klimatických zmien. Je to ale pre Európu, a teda aj pre nás ekonomický konkurent a systémový rival. Samozrejme, že budú výhrady, že si môžeme pokaziť vzťahy s Čínou. Ja sa pýtam ale ako. Sú krajiny, ktoré Čínu vnímajú ako bezprostrednú hrozbu, čo im ale nebráni s ňou mať živé ekonomické vzťahy. Ináč, kde sú tie čínske investície a pracovné miesta, ktoré sa budú akože u nás tým ohrozené. Pravidlom v prípade kríza hrozieb je, že protivník vždy využije slabosti oponenta proti nemu. Preto čím viac sa budeme medzi sebou hašteriť, budú pretrvávať problémy, ktoré sa neriešia z dôvodu nezhody alebo už zámerne politický boj. O to viac budeme zraniteľnejší a slabší. Lavírovanie medzi hodnotami a orientáciou tejto krajiny a z toho plynúca pomalá schopnosť rozhodovania z nás robia ľahší a zraniteľnejší terč.
Ak sa nepodarí dosiahnuť zhodu na hrozbách pre Slovenskú republiku, pre parciálne záujmy jednotlivých hráčov politickej scény, o to viac budeme vystavení hrozbám a destabilizácii našej spoločnosti. Našu zahraničnú a bezpečnostnú politiku vnímame aj cez prizmu ochrany hodnôt, na ktorých je naša spoločnosť založená. Čiže demokracie právneho štátu a tiež ľudských práv. Tieto sú vo svete pod tlakom vrátane zo strany veľkých štátov. Pre našu bezpečnosť je dôležité, aby sa tieto hodnoty vo svete neoslabovali a podľa toho si vyberáme najbližších partnerov a spojencov, s ktorými tieto hodnoty vo svete obhajujeme.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.1.2021 16:12 - 16:13 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako spravodajca gestorského výboru predniesol správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania návrhu Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky.
Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 372 z 8. januára 2021 na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Zahraničnému výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, aby podal správu o výsledku prerokovania materiálu vo výboroch a predložil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výsledky prerokovania vo výboroch. Všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol uvedený materiál pridelený rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, prerokovali návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky v stanovenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky po
a) schváliť návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky,
b) Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky schválenú uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. pardon, po b) zrušiť Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky schválenú uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1853 z 27. septembra 2005.
Stanovisko gestorského výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať návrh na uznesenie, ktoré je súčasťou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som a otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis