Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 18:27 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 18:27 - 18:27 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takto, taktiež sa chcem poďakovať sa za tento férový prístup pána poslanca Saloňa. Veľmi si to vážim, máme naozaj konštruktívny, konštruktívny prístup aj konštruktívnu spoluprácu aj na výbore, takisto aj v týchto otázkach. Cením si, ako sme o tom mohli diskutovať, ako sme pri tomto návrhu v podstate mohli s týmto spôsobom aj nejak hľadať určité kompromisy alebo ciele, ktoré sme si stanovili. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Teší ma, že sme sa takto zhodli a že máme takto širokú podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2021 18:16 - 18:18 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som vám ako určený spravodajca predniesol túto spoločnú správu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady SR Vladimíry Marcinkovej, Juraja Krúpu a Petry Krištúfkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením číslo 621 zo 16. marca 2021 pridelila návrh poslancov Národnej rady na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre sociálne, sociálne veci a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet takisto schváliť, výbor pre sociálne veci rovnež schváliť a výbor pre obranu a bezpečnosť takisto návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť. Gestorský výbor... (Rečník sa obrátil na predsedajúceho.) Myslím, že toto už asi nemám čítať či mám? Ale áno.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Nejaký problém?

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Nie. Čítam si to, ale v pohode.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov, vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov Národnej rady k návrhu poslancov v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 64 na svojej 27. schôdzi.
Ďakujem, pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 15:14 - 15:16 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja budem stručný. S týmto návrhom ste, kolegovia, dokázali, že tomu vôbec nerozumiete. Medzinárodné právo je vždy nadradené vnútroštátnemu právu. Tak to bolo vždy a tak to vždy bude. To isté platí aj o právu Európskej únie.
V prípade, že by sme vypovedali takúto zmluvu, v tom prípade (povedané so smiechom) prestane platiť vôbec princíp fungovania Európskej únie a tým pádom prestane fungovať Európska únia. To je niečo, čo v podstate vidím, že chcete týmto akože docieliť. Ale, samozrejme, že ste úplne mimo. Je to absolútne nepochopenie podstaty fungovania Európskej únie a vôbec takejto medzinárodnej inštitúcie alebo organizácie. A ono, viete, toto platilo v podstate, takáto, tieto zmluvy, ktoré sa dodržiavajú platili odjakživa, už od Rímskej ríše sa hovorí pacta sunt servanda.
Takže asi toľko. Čiže toto, čo vy žiadate, je naozaj úplne mimo. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 14:26 - 14:27 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Začnem tak, že fakt je jeden neodškriepiteľný, komunistický režim zabil na svete a má viac obetí ako druhá svetová vojna. To je neodškriepiteľný fakt. Tento komunistický režim, ktorý vládol aj u nás, má na svedomí v podstate stratu generácie. Títo ľudia prišli o česť, prišli o budúcnosť a vidíme, že aj dodnes máme s čím bojovať, že tí ľudia boli oklamaní, vovedení v omyl s celou tou propagandou 40 rokov, ktorá sa tu dodnes stále vylieva, táto špina, a ľudia sú, stále sa nájdu ľudia, ktorí v to veria, a nájdu sa ľudia, ktorí to aj podporujú u nás. Bohužiaľ, sme mali smolu, že sme sa s týmto nedokázali vysporiadať pred tridsiatimi rokmi a táto komunistická špina sa tu zažrala hlboko do našej spoločnosti a nevieme sa jej doteraz zbaviť.
Ja ti ďakujem, Anička, za tento návrh zákona, ďakujem ti, síce prichádza o 30 rokov neskôr, ako mal, ale aspoň prišiel a je čas konečne naprávať krivdy, ktoré tu boli napáchané na nás všetkých.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 9:41 - 9:46 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že sme tu všetci zajedno. Ja si myslím, že všetci si ctíme týchto ľudí, týchto bojovníkov a takisto myslíme aj na ich rodinných príslušníkov.
A takisto vieme veľmi dobre, že tu mali sme aj iné obete. Sú rôzne iné príležitosti, netreba to tak nejak vášnivo preciťovať, pretože toto sa vyslovene, je také memento, ktoré sa má osláviť alebo sa má prejaviť práve pri príležitosti ďalšieho výročia SNP, kedy vlastne toto vzniklo, ako som hovoril na začiatku, a tiež že sa to čisto viaže práve k Slovenskému národnému povstaniu, a teda veteránom druhej svetovej vojny.
Pán Suja, vy máte možnosť, samozrejme, prísť aj s nejakou legislatívnou iniciatívou alebo s nejakým návrhom, ktorý môže uctiť obete šesťdesiateho ôsmeho. Vcelku dobrý nápad. Ja si viem predstaviť, že by sme si to všetci vedeli predstaviť podporiť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2021 9:40 - 9:41 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja budem veľmi stručný. Nás čaká ešte možno aj rozprava potom pri druhom čítaní.
Ja sa chcem poďakovať pánovi poslancovi Borguľovi za jeho vystúpenie. Veľmi si to vážim. Áno, je smutné, že pri takejto príležitosti a pri takomto zákone, ktorý v podstate má takto symbolicky ohodnotiť našich hrdinov, je tu taký malý záujem, ale to už, bohužiaľ, je to tak bežné, pokiaľ nejde o vybičované emócie, tak parlament nemá záujem. Každopádne si ceníme všetky tie faktické poznámky, ktoré tu zazneli. Ja len na dovysvetlenie dve veci.
Prvá, toto rozhodnutie padlo ešte počas práve osláv 75. výročia v Banskej Bystrici, takto, keď tam sedeli títo veteráni, veteránky, a teda aj vdovy, tieto, títo starci a starenky, tak sa rozhodlo, že nájde sa nejaký spôsob, ako ich nejak symbolicky ohodnotiť a dať im proste, dať im aj nejakú finančnú odmenu a povedať, myslíme na vás, sme pri vás stále. Bohužiaľ, to trvalo strašne dlho, hej, že to bolo, si zoberte rozhodnutie v roku 2019, vláda predošlá prišla k tomu rozhodnutiu až 19. februára, teda týždeň pred voľbami 2020, čiže teraz sa to až podarilo zrealizovať, ale sme radi, že sa to podarilo zrealizovať.
A druhá vec je, tuto máme také tie, tie, tú naučenú premisu historickú, ktorú do nás liali 40 rokov, že SNP bolo komunistické povstanie, partizáni boli komunisti a podobné veci. No to nie je tak, to vôbec nie je tak. Toto boli ľudia, ktorí naozaj boli odvážni a postavili sa, zobrali zbrane do rúk a išli bojovať za správnu vec. Naozaj išli bojovať proti okupantom, proti tyranii, proti všetkým týmto zlým veciam, s ktorými v podstate ešte aj dnes bojujeme. A ja vám poviem na rovinu, to sa nebavíme len o nejakých našich vojakoch alebo teda týchto veteránoch, ktorí bojovali na západnom fronte, že ich zatvárali. Viete, koľko pozatvárali týchto rôznych partizánov?
Ja to viem veľmi dobre, pretože moja rodina pochádza z Javoriny a tam ich bolo strašne veľa. Tá brigáda Uhera alebo koho, polovičku z nich pozatvárali komunisti, hej? Nemali s komunistami nič spoločné. To si len komunisti privlastnili. Preto je veľmi dôležité sa na to pozerať trošku z iného pohľadu. Práve tá tragédia, ktorá bola, a to sme videli veľmi dobre v ´45., v ´46., ako pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy prezliekli uniformy a stali sa z nich Ľudové milície. Čiže, a toto, títo bojovníci to boli tí ľudia, ktorí mali charakter a ktorí bojovali.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

5.5.2021 9:25 - 9:28 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Veľká vďaka, pán predsedajúci. Takže v podstate sa jedná o návrh zákona, ktorým sa teda dopĺňa zákon 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň je to aj, sa dopĺňa zákon č. 461 o sociálnom poistení, čo sa týka týchto, tejto oblasti, teda účastníkov boja a ich vdov.
Úloha finančne oceniť žijúcich priamych účastníkov národného boja za oslobodenie jednorazovým zvýšením príspevku vyplynula z materiálu, ktorý vlastne bol, je dva roky starý, čiže návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny, a ten bol schválený ešte uznesením vlády z 12. februára 2020.
Pri príležitosti 75. výročia skončenia druhej svetovej vojny, ktoré sme si pripomenuli v roku 2020, sa považuje za významné oceniť osoby, ktoré sa ako príslušníci československej armády na Slovensku či v zahraničí, ako príslušníci spojeneckej armády a ako partizáni priamo, so zbraňou v ruke alebo ako pomocníci partizánov zúčastnili vojenských operácií počas druhej svetovej vojny. Tieto osoby v boji za slobodu a demokraciu riskovali svoj život, ako aj životy svojich rodinných príslušníkov. Nespochybniteľnou mierou prispeli k víťazstvu nad fašizmom a sú vzorom a inšpiráciou predovšetkým pre mladých ľudí, aby si vážili hodnoty mieru a slobody.
Cieľom jednorazového zvýšenia príspevku je jednak ocenenie účasti v národnom boji za oslobodenie, ako aj zlepšenie sociálnej situácie priamych účastníkov odboja.
K decembru 2020 eviduje Sociálna poisťovňa a ďalší platitelia dôchodkov spolu 395 účastníkov národného boja za oslobodenie. Je žiaduce, aby bola výplata jednorazového zvýšenia príspevku vo výške 630 eur realizovaná v čo najkratšom čase vzhľadom na vysoký vek týchto osôb.
Náklady na jednorazové zvýšenie príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie budú poskytnuté na osobitný účet platiteľa dôchodku prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy a negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy.
Čiže z tohto pohľadu to je z mojej strany zatiaľ všetko. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 16:12 - 16:14 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som len na margo vystúpenie, vystúpenia pána poslanca Kmeca poukázal na pár takých drobností, ktoré sa stávali aj za predošlých vlád. A také tie faux pas medzinárodné a diplomatické, ktoré sa udiali, tých bolo tiež viacej.
Stačí si spomenúť na Počiatka alebo si spomeňme na vydupanie si návštevy pána Fica a jeho vlády u pána Obamu, kde sme si potom doniesli nejakých teroristov z Guantánama. Spomeňme si na pána Danka, ktorý mal vlastnú zahraničnú politiku, chodil sa skláňať do Tatarstanu a robil hanbu, kade chodil.
Tu ten rozdiel je jeho oproti vám, že my máme jednotnú zahraničnú politiku. A tá je nepopierateľná a o tom veľmi dobre viete.
Čo sa týka, ja len zareagujem na pár vašich vecí, čo sa týka civilného krízového manažmentu. Nielen vaše vlády, ale v podstate všetky predošlé vlády absolútne ignorovali civilný krízový manažment. Neinvestovalo sa do toho ani päť korún. Máme vyše 20 rokov starý koncept domáceho krízového manažmentu. Vaše vlády sa tomu vôbec nevenovali. Štátne hmotné rezervy za posledných päť rokov, čo tam Kičura bol, nevyčlenili ani päť korún na civilný krížový manažment a to sme videli, keď vypukla pandémia. Takže asi toľko by som k tomu povedal.
A preto aj potom tu môžte akože určitým spôsobom aj trošku oprávnene kritizovať, že nasadenie armády, ale to vyplýva vyslovene z toho, že nebol žiadny civilný krízový manažment, je absolútne zdecimovaný, čiže boli sme nútení robiť veci, ktoré by sme za normálnych okolností, keby tento štát fungoval, za vás robiť nemuseli.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 10:04 - 10:06 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Áno vďaka. Vážený pán minister, myslím, že celkom trefne ste opísali, že ako vyzeralo ministerstvo vnútra, Policajný zbor a ďalšie zložky. V podstate 12 rokov SMER-u urobili značné škody na fungovaní ministerstva vnútra, na Policajnom zbore a tak ďalej. Niekto, samozrejme, má radosť odovzdávať nejaké hasiace striekačky a v podstate sa zameriava na to, ale výsledok bol ten, že v podstate polícia robila, mala dvojaký meter. Boli to naši ľudia a potom ten zvyšok. Výsledkom je to, že v podstate dvaja predošlí prezidenti Policajného zboru skončili v cele v kolúznej väzbe.
Vidíme, že tam prebieha ďalšie vyšetrovanie, čo je ale veľké plus, že dochádza postupne k očiste a k odpolitizovaniu Policajného zboru, že polícia koná. Ja netvrdím, že aj v minulosti nekonala, ale všetci veľmi dobre vieme, ako to bolo, že tí policajti, niektorí vyšetrovatelia si jednoducho robili svoju robotu, ale vždy to končilo na nejakom nadriadenom. Jednoducho sa to nepodpísalo, nevyšetrovalo, nešlo to ďalej alebo to potom už stopil nejaký pán Kováčik, ktorý je tiež v kolúznej väzbe a takto to vyzeralo. Každopádne vidíme, že veci sa hýbu dopredu. Vidíme, že presne, ako spomínal pán minister, čo sa týka nákupu, vôbec vybavenia pre tieto zložky a tak ďalej, všetko sa to hýbe dopredu. Vidíme, že sa pripravuje policajná reforma a ja si pamätám tie začiatky, ako to začínalo. Vidím teraz ako policajti sú z toho nadšení. Vidia, že naozaj to bude niečo pre nich, že konečne sa niečo pre nich spraví a ja vám držím palce a pevne verím, že sa vám to podarí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 9:29 - 9:31 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Vďaka za slovo. Ja sa chcem poďakovať pánovi ministrovi za jeho otvorený prejav, ktorý vlastne celkom jednoznačne popísal nedostatky, ktoré zdedil do vienka po tých všetkých geniálnych ministroch, ktorí tam pôsobili. Jeden z tých najgeniálnejších, o ktorom hovoril pán kapitán, bol práve pán generál Gajdoš, ktorý takto dokázal urobiť všetko pre vojaka, až sa to všetko rozkradlo.
Desať rokov som tam pôsobil zhruba a za tie roky som videl nič iné len marazmus, rozkrádanie. Ministerstvo obrany a ozbrojené sily boli dojná krava. Vojaci si nakupovali za svoje, technika bola zastaraná. Keď sa niečo kúpilo, z každého rožku trošku, bolo to nekompatibilné, jednoducho nemalo to žiadny systém. Behom roka vidíme, že ten systém sa nastavuje, že tí vojaci začínajú znova veriť, znova veriť nielen ministerstvu obrany, ale aj tomu, že tie ozbrojené sily majú význam, majú budúcnosť a sú nasadení a idú do všetkých týchto misií, do všetkých týchto operácií, ktoré sú, či už to bola aj COVID-ová, naozaj s veľkým srdcom, s veľkým odhodlaním. A je vidieť, že naozaj začínajú konečne veriť, že vidia svetlo na konci tunela.
A naozaj sa konečne myslím na vojakov, myslí sa na ich sociálne zabezpečenie. Kolegyňa Marcinková spomenula aj vojačky a tak ďalej. Čiže konečne je tu nejaké svetlo na konci tunela.
A mňa tak mrzí, keď sú také všelijaké poznámky typu a taká zahraničná politika, toto ste nepovedali. Obrana je apolitická záležitosť. Tá sa nás týka všetkých. Tá sa nás týka všetkých. A jednoducho mali by sme v tomto prípade naozaj myslieť s rozvahou na to a keď príde aj ten nový plán, tak by sme ho mali všetci podporiť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis