Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.1.2021 o 14:51 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2021 14:51 - 14:53 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja len, keď si to tak akože zhrniem tie, jak to nazvať, či to poznámky, alebo nejaké tak akože pripomienky zo strany ĽSNS alebo dvoch ĽSNS alebo koľko vás bude, teraz neviem, tak ani jedna sa netýkala obrannej stratégie. Ani jedna sa netýkala konkrétnej témy, o ktorej tu rokujeme. Zase to bolo UFO, zase to bolo, ja neviem, očkovanie, pandémia a kadečo. Proste z hora-dola.
A, pán Suja, viete, také tie vaše urážky a výpary. V podstate vy sa snažíte skrývať tak trošku takú nervozitu, ale, bohužiaľ, ju takto ukazujete. Ja vidím, že ste sa snažili hľadať na mňa hocičo, nič ste nenašli. U vás vo vašom prípade to asi bude komplikovanejšie, ale tak ja nechcem súdiť, ja som tu v parlamente.
Ja sa chcem poďakovať pánovi Baškovi aj pánovi Svrčekovi, samozrejme, aj pánovi Osuskému za, za tie poznámky, ktoré boli naozaj vecné. Bodaj by sme takto naozaj vedeli viesť tie diskusie. Diskusiu v tomto duchu nielen o obrane, ale aj o ďalších veciach, ktoré nás tu čakajú. Veľmi by som si to želal.
A čo sa týka tej modernizácie a tak ďalej. My sme mali na výbore u nás diskusiu k tomu takú obšírnejšiu, kde bol aj váš kolega, pán poslanec Saloň, kde sme sa bavili aj o modernizácii, čo sa týka, do budúcnosti, aj ťažké brigády a situáciu ohľadne tankov a podobne. Čiže myslím si, že tam niekde sa vieme zhodnúť v tom vašom návrhu, takže absolútne ju tu vítam.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.1.2021 14:34 - 14:41 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Budem stručný. Dovoľte mi, aby som takto verejne vyjadril úctu, uznanie a rešpekt našim silovým zložkám. A v tomto prípade špecificky našim ozbrojeným silám. A, samozrejme, aj novému vedeniu ministerstva obrany na čele s ministrom Jaroslavom Naďom.
Vaše skúsenosti, integrita a odbornosť sú jasne viditeľné v novej obrannej stratégii. Aj to je jeden z dôkazov, prečo má verejnosť tak vysokú dôveru v naše ozbrojené sily. Svet okolo nás je naďalej nepredvídateľnejší a riziko nepredvídateľnej chyby, ktorá by bez varovania mohla prejsť do otvoreného konfliktu, stále rastie. Dezinformácie, zasahovanie zahraničných hráčov a mocností do vnútorných záležitostí naberá stále na sile aj vďaka novým technológiám. Naša národná suverenita je pod tlakom tým, že pravidlá a medzinárodné právo sú porušované a tým aj stabilita bezpečnostného systému.
Konečne máme po 16 rokoch nové strategické dokumenty, a teda aj obrannú stratégiu. Tá jasne hovorí, čo si skutočne myslíme o budovaní obranyschopnosti Slovenskej republiky. Definuje systém riadenia obrany a ako lepšie a rýchlejšie reagovať na hrozby. Som veľmi rád, že patričnú pozornosť venuje obranná stratégia hrozbe šírenia propagandy a dezinformácií, ktoré prispievajú k polarizácii našej spoločnosti. Ale čuduj sa svete, komu sa nepáčia takto definované hrozby? Veď predsa odborníkom na svetové sprisahania UFO a najnovšie aj expertov na nanočipy vraj spomínané v knihe Apoštola Jána a expertom na očkovanie.
Samozrejme, že medzi popredných odporcov patrí teda aj Ľudová strana Naše Slovensko. Niekoľko z nich už za extrémizmus odsúdených bolo. A polarizácia spoločnosti je ich pracovný nástroj. Neskrývajú ani fakt, že by sa s radosťou obrátili so žiadosťou o obrannú spoluprácu na Rusko. Aj Vasil Biľak by bol na vás hrdý. Ozaj, aké opatrenia s pandémiou COVID-u navrhujú kotlebovci? Ale späť k podstate veci.
Obranná stratégia adresne rieši zásadné oblasti obrannej politiky, obranyschopnosti, modernizácia a, samozrejme, aj princíp kolektívnej obrany ako jeden z pilierov našej bezpečnosti. Žiaden štát nie je schopný samostatne čeliť celému spektru bezpečnostných hrozieb, ktoré sa jasne, a preto sa jasne tento dokument opiera o naše euroatlantické ukotvenie. Roky zanedbávaných investícií a ryžovanie vojenského rozpočtu zanechali za sebou nezmazateľné stopy. Napriek rastu HDP sa výdavky na obranu pohybovali na hranici, ktoré dovoľovali našim ozbrojeným silám prežiť len s veľkou námahou a chytajúc sa každej slamky. Akoby sa pritom zámerne zabúdalo, že jedným z hlavných atribútov štátnosti sú naše ozbrojené sily, a teda naša obranyschopnosť. Priority boli zjavne v ryžovaní eurofondov a dohadzovaním kšeftov tzv. našim ľuďom. Nadarmo sme členmi elitného klubu NATO, ktorý sa vyznačuje zoskupením najmodernejších a najagilnejších armád sveta. Reťaz je len taká silná, ako je najslabšie jej spojivko. Asi toľko k vnímaniu medzinárodnej politiky a bezpečnostného prostredia Slovenska ako zodpovedného, spoľahlivého partnera a spojenca predošlými vládami.
Samozrejme, vnímam tlak na rozpočet, ktorý spôsobila pandémia a s tým spojená recesia. Napriek tomu vítam záujem vlády pokračovať vo výdavkoch na obranu na úroveň 2 % z jednoduchého dôvodu. Ak keď sme teraz naplno zamestnaní pandémiou COVID-u, musíme myslieť aj na dobu po COVID-e. To, čo COVID spôsobí, bude, že svet bude chudobnejší, nebezpečnejší, a o to ešte viac nepredvídateľnejší. Nie, neschováme sa pred tým. Je čas konečne prekonať to také typické slovenské, že nejako bolo, nejako aj bude alebo možno si nás aj nevšimnú. Samozrejme, úloha ozbrojených síl nespočíva len v úlohe budovania obranyschopnosti Slovenskej republiky, ale zohráva dôležitú úlohu aj v iných aspektoch nášho života, ako je najmä, keď zoberieme do úvahy situáciu po rozložení systému civilnej obrany a krízového manažmentu bývalými vládami, čoho sme svedkami v prípade prebiehajúcej pandémie.
Budovanie obranyschopnosti Slovenskej republiky by nebolo možné bez tak nutnej a potrebnej modernizácie ozbrojených síl, ktorá sa bude opierať čoraz viac o náš obranný priemysel, ktorý predošlé vlády sľubovali znova oživiť. Áno, išlo o tie preveliké heslovácke vyhlásenia, ako znova vybudujeme náš priemysel a nadviažeme na zašlú slávu. No skutek utek. Budovanie obranného priemyslu je dlhší proces, ktorého návratnosť nie je okamžitá. Takže sa ryžovalo na jeho troskách, ktoré tam ešte zostali. Stále širšie a väčšie zapájanie nášho obranného priemyslu nevytvorí len podmienky pre lepšiu konkurencieschopnosť našich firiem, ale taktiež podmienky pre inovácie a vývoj a, samozrejme, aj zamestnanosť. Vyzdvihnúť v tomto treba modernizáciu, ktorá je oproti minulosti transparentná a predvídateľná.
Ďalším dôležitým aspektom, ktorému sa obranná stratégia venuje, je príprava obyvateľstva na obranu štátu, a tým tak veľmi dôležité vnímanie Slovenska ako vlasti, a teda aj budovanie odolnosti a pripravenosti na krízu. Je to oblasť, na ktorú sme po desaťročia zanevreli a potrvá dlho, kým sa dostavia prvé výsledky. Treba podporiť získavanie vedomostí a zručností obyvateľstva, ktoré sú potrebné aj v období krízovej situácie, brannú výchovu, alebo dokonca také elementárne znalosti, ako je podanie prvej pomoci.
Najväčšou výzvou bude aj do budúcnosti udržať predvídateľné zdrojové zabezpečenie, ktoré umožní budovať naše ozbrojené sily, ktoré budú zvládať výzvy 21. storočia. Naše ozbrojené sily musia byť moderné, nasaditeľné a schopné brániť našu vlasť, ako aj interoperabilné s našimi spojencami, aby sme boli v budúcnosti schopní ubrániť našu vlasť a naše hodnoty.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.1.2021 14:17 - 14:19 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako spravodajca gestorského výboru predniesol správu výboru Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu obrannej stratégie Slovenskej republiky.
Návrh obrannej stratégie Slovenskej republiky pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č.364 z 28. decembra 2020 na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, zahraničnému výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil gestorský Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, aby podal správu o výsledku prerokovania materiálu vo výboroch a predložil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Po prvé výsledky prerokovania vo výboroch. Všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol uvedený materiál pridelený rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, prerokovali návrh obrannej stratégie Slovenskej republiky v stanovenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky: A. schváliť návrh obrannej stratégie Slovenskej republiky a po: B. zrušiť obrannú stratégiu Slovenskej republiky schválenú uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1844 z 23. septembra 2005.
Stanovisko gestorského výboru: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať návrh uznesenie, ktoré je súčasťou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.1.2021 15:41 - 15:43 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja (zasmiatie sa rečníka), ja žasnem, tam v tom kútiku vy, čo tam sedíte, vy si naozaj myslíte, že ste nejakí že tribúni ľudu, že zastupujete nejaké záujmy a hovoríte hlasom ľudu? Ale ja vás poopravím, vy ste tribúni bludu, a to, čo predviedol teraz pán poslanec Schlosár, to bol jeden blud za druhým. To nie že on čerpal z nejakej konšpiračnej teórie, on tu vytvoril novú.
A čo sa to týka tých, tých faktov, prosím vás pekne, veď vy ste popreli úplne všetkých vedcov. Či sú to vedci z Číny, z Ruska, z Ameriky, to je jedno, všetci sa mýlia, len Schlosár vie, ako to má byť.
A viac nejak nebudem tu s vami polemizovať s tými, o tých vašich bludoch, veď to je nekonečné.
Ale len jedna taká drobnosť (zasmiatie sa rečníka) k tomu zatváraniu, za čo môže ako Matovič. Ja som sa pobavil, lebo ja už v tom vidím to, že vlastne vy ste vôbec obsesívne posadnutý Igorom Matovičom, že on vlastne môže zatvoriť, kde chce, čo chce, takže asi aj tie všetky reštaurácie a podniky, ktoré ste tu spomínal, či to je v Rakúsku, alebo v Indii, alebo kdekoľvek v Argentíne, aj za to môže Matovič, aj tam ich dokázal zavreť, on je taký všemocný. To bude určite nejaké svetové sprisahanie. Takže, bohužiaľ.
No a ja len ešte taká otázočka nakoniec, keď tu hovoríte o COVID-e, že to neni choroba a tie percentá, ktoré ste tu hádzal niekde z brucha alebo sa dočítal na nejakom konšpiračnom plátku – a čo potom poviete na tie preplnené nemocnice? To, to sú nejakí čakatelia na operáciu bedrového kĺbu alebo ja neviem, vysvetlite mi, čo sú to za pacientov? Ďakujem.
A ešte jedna vec, pán doktor Urban, ja som z lekárskej rodiny, nejak ako netrápi vás to, čo hovoria vaši kolegovia, ste lekár. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.12.2020 17:58 - 17:58 hod.

Juraj Krúpa
Ďakujem. Výbor pre obranu a bezpečnosť k návrhu ústavného zákona o bezpečnosti štátu sa uskutoční ihneď v miestnosti č. 34.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.12.2020 11:36 - 11:36 hod.

Juraj Krúpa
Ďakujem veľmi pekne. Rokovanie k tomuto bodu návrhu zákona sa uskutoční o 13.00 vo výbore pre obranu a bezpečnosť, miestnosť č. 34. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.12.2020 11:03 - 11:04 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem. So súhlasom štyroch poslaneckých klubov, teda OĽANO, SME RODINA, SaS a ZA ĽUDÍ, dávam procedurálny návrh o tom, aby NR SR po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čiže tlač 351, tento návrh odhlasovala ihneď po prerokovaní v prvom čítaní.
Dôvod: Keďže ide o strategické, á, skrátené legislatívne konanie, určené výbory k tomu môžu rokovať už dnes cez obed.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2020 17:00 - 17:01 hod.

Juraj Krúpa
Ďakujem veľmi pekne. Len v stručnosti, že so súhlasom 4 poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ dávame procedurálny návrh o tom, aby NR SR prerokovala návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 404/2001 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 350) v utorok 8. 12. 2020 o 9.00 ráno.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.11.2020 11:50 - 11:50 hod.

Juraj Krúpa
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.11.2020 10:53 - 10:54 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja nebudem dlho rozprávať. Ja vás chcem touto cestou ešte naposledy poprosiť a vyzvať, aby ste podporili túto rezolúciu v jej pôvodnom znení, pretože som presvedčený a sme presvedčení s kolegom Valáškom, že je vyvážená a definuje nielen situáciu takú, aká je, ale aj záujmy Slovenskej republiky.
Čo sa týka návrhov pána poslanca Blahu, ja ich kvitujem, len viete, je ťažko v tejto situácii, v podstate by sme mali zachovať určitú neutralitu v tomto smere, aj keď máme všetci tu, si myslím, sympatie, ktoré smerujú k jednej strane, ale ide o to, že keď si zachováme určitú objektivitu, vidíme, že obe strany konfliktu nesú určitú časť viny. A v takomto prípade, keď začneme poukazovať len na jedného zo strán, že je vinníkom, že nesie vinu za všetko, čo sa v tomto regióne deje, tak je to začarovaný kruh a mali by sme sa mu vyvarovať.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis