Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.6.2021 o 11:46 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.6.2021 11:46 - 11:51 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Áno, zaznelo tu veľa rôznych informácií aj dezinformácií rôznych, tak pravdepodobne išlo o to, že niektoré veci asi neboli úplne správne pochopené. A ja chápem aj obavy držiteľov zbraní, že nejaké určité regulácie, ktoré prídu, prinesú aj nejaké ďalšie obmedzenia, čo nevylučujem. Treba vychádzať z toho, že áno, v tomto prípade ide o transpozíciu európskej legislatívy, kde v podstate vy ste narážali na tú, kritici, že Česká republika sa snažila tejto transpozícii vyhnúť a ako vidíme, nedarí sa jej to. Čiže od začiatku sme vedeli a vnímali tento zákon, že bude potrebné ho balansovať tak, aby na jednej strane teda vyhovoval tým smerniciam, ktoré prídu z Európskej únie a aj keď možno v niektorých momentoch nie sú úplne ideálne. Na druhej strane nebol tak, zostať tak strašne reštriktívny, aby sme mohli aj sa vyhnúť situáciám, kedy by vlastne došlo k tomu, že by strelné zbrane sa dostali alebo že by došlo k nejakému nárastu strelných zbraní na čiernom trhu, a teda ich vyraďovania alebo uvádzania proste do ilegálnej držby. Samozrejme, v niektorých momentoch tá hrozba tu určitá je, ale myslím si, že ten zákon je vcelku na dobrej ceste sa nejakým spôsobom s týmto vysporiadať.
Ja len hovorím ešte raz, je to prvé čítanie. Čo sa ešte, chcem sa vrátiť k tomu Breivikovi, ja som to nemyslel v kontexte toho teroristického útoku alebo niečo podobné. Ja, sú tu a máme tu v minulosti takéto incidenty, neboli len u nás ako pán Hamran, ale, samozrejme, videli sme ich aj inde, či to bol Nový Zéland, Austrália, Spojené štáty a tak ďalej. Vidíme, že tento fenomén je, táto hrozba začína narastať aj u nás v Európe a takisto aj u nás v Slovenskej republike. Keby ste boli členmi kontrolného výboru pre Vojenské spravodajstvo, tak aj tam jedna z informácií, ktorá nám bola poskytnutá včera na tomto kontrolnom výbore, bola aj z tohto súdku teda, že tu máme, začína nám tu narastať táto hrozba. Čiže je tu zvýšené alebo zvýšená potreba monitorovať týchto ľudí a tak ďalej a ako ste sám spomínali, je ich 300-tisíc, čiže je to také, že nemáme dostatok kapacít, aby sme to všetko monitorovali. Čiže toto sú určité hrozby, ktoré tu máme a treba ich tiež brať do úvahy.
Ja ale poviem na rovinu, že tá kriminalita a teda trestná činnosť je to gro toho zákona a nie teroristické útoky a, samozrejme, že to je aj ten vedľajší produkt toho, čiže netreba sa fokusovať na tie teroristické útoky.
Čo sa týka určitých nedostatkov, ja to vnímam tak, že sú tam nejaké nedostatky v tomto zákone, určite bude potrebné sa na to pozrieť, je dobré, že máme na to celé leto. Sú tam napríklad niektoré veci, ktoré sa týkajú toho zásobníka. Tam ide presne o tú prekategorizáciu, to znamená, že keď vymeníte menší zásobník za väčší a tak ďalej, automaticky sa dochádza k inej kategórii. Potom je tam ďalšia záležitosť, čo sa týka napríklad strelné zbrane a nosenie akože na športové streľby, ale je tam problém práve nosenia munície priamo aj s tou strelnou zbraňou. Potom tam máme na výskumné účely, teda vzdelávanie, pre forenznú činnosť a podobné záležitosti, čiže sú tam určité momenty v tomto zákone, ktoré, na ktoré možno bude dobré sa znova pozrieť. Preto aj sme tu a preto máme aj niekoľko čítaní, máme čas sa tejto veci venovať.
Ja vás chcem len upozorniť na jednu záležitosť, jednu aktivitu, ktorú organizujeme teraz spoločne aj s výborom pre európske záležitosti, bude to budúci týždeň 22. 6. o 12.30 hod. v miestnosti č. 30. Budeme mať takú otvorenú diskusiu, kde chcú všetkých poslancov pozvať práve k tomuto návrhu zákona, kde budeme mať také akože dva svety, ktoré sa stretnú, a budeme o tom diskutovať. Budú tam, bude tam aj spracovateľ alebo teda riaditeľ legislatívy ministerstva vnútra pán Kriška, ktorý by mal obhajovať tento zákon, potom by tam mal byť aj britský veľvyslanec Baker, ktorý ma navštívil v tejto súvislosti práve preto, lebo majú teda skúsenosti s obchodovaním ilegálnych zbraní, ktoré majú pôvod na Slovensku. Je možné, že príde k tomu aj francúzsky veľvyslanec, ale zároveň som si dovolil pozvať aj zástupcov Legis Telum, ktorí tiež tam budú prítomní a budeme o tomto diskutovať. Tak vás poprosím, keď máte teda o toto záujem, kľudne príďte a poďme o tomto diskutovať a možno prídeme k niečomu, kde bude potrebné, kde sa možno zhodneme na tom, že v niektorej časti toho zákona by sme vedeli upraviť. Ja som tomu otvorený, nebránim sa tomu. Takže len toľko na úvod.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2021 10:33 - 10:35 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Pán Suja, zase ste takým tým horlivým prejavom prejavili teda rozhorčenie nad niektorými tými časťami zákona, ktoré naozaj sú také, že nad nimi sú otázniky alebo stoja na zamyslenie, za zamyslenie, ale zas ste to skombinovali s rôznymi takými polopravdami. Lebo napríklad vy tu uvádzate Českú republiku ako príklad, ale posledný vývoj tohto legislatívneho procesu v Českej republike dokazuje, že sa im nedá zas získať výnimku takú, akú by si želali, neprechádza im to. Najbližšie teraz, myslím si, že senátne výbory v Českej republike to neschválili, takže Česká republika nie, a je to jediná, ktorá sa o to pokúšala.
Keď už sa tu bavíte o tých teroristických útokoch legálnymi zbraňami, ono, tie zbrane po prvé, ktoré boli kedysi legálne, sa dostali do ilegálneho systému, a teda na trh čiernych zbraní, a tie potom boli použité teroristami, ale napr. taký Breivik vám unikol. A keby ste boli včera na ... (Reakcia z pléna. Zaznievanie gongu.) A? A čo? A je... A čo? Veď jako... koľko teroristických útokov bolo na Slovensku? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) Pokoj, páni poslanci!

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) Ty trieskaš zas sprostosti, celý Kuffa, obehni sa dvakrát okolo parlamentu bude ti lepšie.
A prosím vás, ešte čo sa týka, čo sa týka tých zásobníkov, áno, je to niečo, o čom bude ešte diskusia, ja potom ale by som sa k tomu vrátil, na konci ako spravodajca by som ešte k tomu krátko vystúpil a povedali by sme si k tomu pár vecí, pretože ten zákon je taký, aký je, ale ono to je skôr taký výsledok určitého kompromisu, treba sa nad tým zamyslieť. Čiže je to len prvé čítanie, takže určite bude priestor ešte sa k tomu vrátiť, nemám už, bohužiaľ, čas viacero vecí okomentovať.
Skryt prepis
 

17.6.2021 10:25 - 10:26 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Takže v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, predkladám teda informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor (Národnej rady, pozn. red.) Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade SR v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2021 12:19 - 12:21 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Áno, ďakujem. Ono zazneli tu rôzne slová a rôzne vyjadrenia, ale napríklad to, že ako sa tu kriminalizuje opozícia a podobné. Ja len tak porovnám jednu vec, a to je, ako sa vyšetrovala korupcia za predošlých vlád a ako sa vyšetruje teraz. Ak si dobre pamätáte, tak naháňali sa ľudia takí, ktorí darovali klobásky, zaplatili 100 eur za skúšku alebo doniesli doktorovi fľašu slivovice. A toto boli ľudia, ktorí boli zatýkaní, na ktorých bola že NAKA nasadzovaná a ktorým hrozilo väzenie a boli súdení, prosím vás pekne.
Teraz sa tu odhaľuje organizovaný zločin s obrovským rozmerom. Títo ľudia, samozrejme, boli aj v minulosti vyšetrovaní, ale mali politické krytie. Toto politické krytie sa stratilo a všetko sa to odhaľuje. Ja viem, že je tu panika, že je strach, že neviete, kedy na ktorého to príde ako ďalšieho, ale tak to je. Raz ste s tým začali, ono to začalo niekedy asi tým hlasom podobným Ficovi, kde vlastnou hlavou zohnal milióny, a odvtedy sa to začalo nabaľovať a mňa to, je to tak, jednoducho ťažko sa to krylo, to sa rozvetvovalo, tých ľudí sa naberalo stále viac a viac, tak sa to teraz celé rozkrýva.
Takže je mi to ľúto, ale tak to, to je, jednoducho orgány činné v trestnom konaní majú voľné ruky a pôjdu takto ďalej. Môžte kričať, koľko chcete. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2021 11:20 - 11:21 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Toto, čo tu zažívame, túto frašku odvolávania, je len dôkazom toho, ako vám niektorým značne lepí. Lepí vám z toho, že orgány činné v trestom konaní majú voľné ruky, môžu vyšetrovať a ide to stále vyššie a vyššie. Vaša obhajoba je postavená na tom, že tu je snaha o likvidáciu politických oponentov, že je tu mučenie politických väzňov, že sa vracajú 50. roky a podobne.
Viete, kto toto hovoril? Viete, kto toto, s tým takto sa obhajoval? No Mečiar v 90. rokoch, keď mu išlo o krk, keď sa vyšetroval Lexa a všetky tieto prípady korupcie a unášania štátu, ktoré sme tu zažili.
Vy ste sa dostali na tú istú úroveň. A váš predseda ide tou istou cestou ako pán Mečiar. Ja mu to želám. Len s tým rozdielom, že pán Fico tu vykrikuje, že keď do pekla, tak na bielom koni on už cvála.
A viete, toto všetko, čo sa tu deje, to nie je výmysel. To vy si za to môžete. Vy ste si mohli vybrať inú cestu, ale vybrali ste si tú zlú, bohužiaľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.5.2021 11:34 - 11:36 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Len v stručnosti. Vrátime sa ešte k včerajšiemu rokovaniu k tomuto bodu a ide o jednu formalitu. Tento procedurálny návrh prečítam ja, ide o návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ja ho odôvodním, ide vlastne, v dôsledku určenia rôzneho vymeriavacieho základu pre výpočet materského podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov sa navrhuje upraviť výšku materského na 100 % čistého denného služobného platu. Takáto výška bude viac zodpovedať reálnej výške materského vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia, pretože materské podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení sa vypočítava z hrubého príjmu.
Vzhľadom na to, že sa materské podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení poskytuje len do určitej maximálnej výšky, navrhujem za rovnakú maximálnu výšku materského zaviesť aj v predkladanom návrhu zákona.
Teraz prečítam pozmeňujúci návrh. Je to návrh teda poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Juraja Krúpu a Petry Krištúfkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 444, sa mení takto:
1. V čl. I sa slová „vo výške 75 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12" nahrádzajú slovami „vo výške 100 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12, najviac vo výške 75 % maximálneho denného vymeriavacieho základu na určenie nemocenskej dávky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení,5)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) § 55 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov".
2. V čl. II sa slová „1.júna" nahrádzajú slovami „1. júla".
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 10:58 - 10:59 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Vďaka za slovo. Pán podpredseda Laurenčík, ďakujem veľmi pekne, veľmi ste ma potešili. Veď ja považujem tento zákon za jeden z najdôležitejších, ktorých sa týkajú národno-bezpečnostných záujmov pretože kybernetická bezpečnosť je naša bezpečnosť a je to vlastne bezpečnosť našej budúcnosti, bez nej jednoducho nedokážeme fungovať. A som veľmi rád, že sme sa v tejto veci posunuli dopredu a ja som presvedčený, že sa nám podarí doladiť aj tie veci, ktoré sú tam nejak na ktorých ešte momentálne nepanuje úplne stopercentná dohoda. Ale je, považujem to za absolútne ultimatívne dôležité, aby ten zákon prešiel v čo najlepšej forme, aby sme mohli naozaj myslieť na našu budúcnosť a na našu bezpečnosť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.5.2021 18:52 - 18:54 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Nehnevajte sa, pán Susko, ja toto využijem ako možnosť na odpoveď. Ja absolútne chápem, rozumiem aj súhlasím s vami. Máme na, v podstate, čo sa týka súdnictva, je stále čo doháňať, stále čo riešiť. Potrebuje to reformy, potrebujeme riešiť, samozrejme, aj túto oblasť.
Ja to vnímam ale tak, že keď už prebehne trestnoprávne konanie, páchateľ je definovaný, vieme, kto to je, vieme už v podstate určiť, akú, k akej ujme alebo ublíženiu došlo. Potom sa aj ľahšie potom rieši občianskoprávny spor, keď už v trestnom konaní vlastne máte jasne definovaného, kto je zodpovedný, kto je ten, ktorý spáchal ten trestný čin. A občianskoprávny spor potom sa ľahšie robí ako naopak. Čiže ja najprv musím dokázať v občianskoprávnom spore, aby potom došlo k tomu, že keď už budem identifikovaný, že budeme sa handrkovať alebo teda súdiť o nejaké odškodné a až potom by vlastne malo prebehnúť možno aj nejaké trestnoprávne konanie. Ja to vidím, vnímam takto. Cieľ nie je tých ľudí zatvárať, ale má to byť ako prevencia.
Viete, to má aj tak, keď sa budeme baviť napríklad o... ja neviem, deťoch alebo proste, áno, deti, ktoré sú do 18 rokov alebo niečo podobné, jednoducho takisto tam máte iné procesy, ktoré proste, ja by som povedal, jednoducho ťažko ich nejakým spôsobom odsúdite, dáte do väzenia alebo čo. Ale to sa týka potom aj takých prípadov, ako keď maloletí kradnú alebo páchajú iné trestné činy a každopádne je tam potom aj nejaký postih. A toto je vlastne dôležité aj vzhľadom na to, že veľká časť tejto kyberšikany sa práve deje v tom priestore, kde sú vlastne maloletí. A to neznamená, že sa to netýka, samozrejme, aj celej škály spoločnosti.
Len v stručnosti toľko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 18:49 - 18:51 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem vám veľmi pekne. Pán poslanec Susko. ja vám rozumiem. Chápem, že sa snažíte proste trestnoprávny kódex vnímať ako taký nejaký ucelený celok, do ktorého nerád, ste nerád, keď sa takýmto spôsobom zasahuje a vznikajú nejaké nové skutkové pods... nejaké skutkové... činy. Problém je ten, v podstate sú dve roviny, takto ako ja to vnímam.
Prvá je, že áno, je tu možnosť občianskoprávnych sporov, ale dobre vieme, že tieto občianskoprávne spory sú veľmi náročné, dlho to trvá aj ešte v procese aj reformy súdnictva, ktoré tu máme, dobre vieme, že niekedy je to až neúmerné a zároveň tá ťarcha spočíva v podstate na tom, ktorý je poškodený. To znamená, že ten musí začať občianskoprávny spor, musí doniesť dôkazy a musí to celé vlastne zvládnuť, zafinancovať a dokázať, že mu bolo naozaj krivdené. A toto tá, ten dôkaz je a to celé trvá, naozaj trvá proces. A práve v prípade šikany tu máme veľa takých, ktorí sa k tomu nepriznajú a jednoducho to trpia ďalej. Čiže touto chceme, týmto, touto cestou chceme vlastne povzbudiť aj tých, ktorí sú takto v anonymite, aby sa bránili.
Druhá je, že keď už sa bavíme o nejakých nových trestných skutkoch, viete, ono ten kybernetický priestor sa stále vyvíja a stále sa budú vyvíjať a budú aj nové nejaké trestné skutky, ktoré budú vychádzať aj z nových technológií, z vývoja, ktorý tu máme v spoločnosti a tak ďalej, čiže tomu sa nevyhneme. Preto aj nemôžme ignorovať toto ako trestný skutok.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.5.2021 18:33 - 18:44 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovolím si informovať, že počas celého tohto procesu schvaľovacieho, ktorý prechádzal aj výbormi, teda bol schválený aj ústavnoprávnym výborom, boli aj ďalšie rokovania a dodatočne prišli aj ďalšie pripomienky zo strany Generálnej prokuratúry a ministerstva spravodlivosti, ako aj z legislatívy Národnej rady, ktoré boli aj potom zapracované a schválené legislatívnou radou vlády a dnes aj vládou Slovenskej republiky a s tým, že došlo teda k pozmeňujúcemu návrhu. Ak dovolíte, tak vám ho teraz prečítam.
Ja sa ospravedlňujem, ale je to zákon o šikane a toto je vyslovene ako šikanovanie, keď vám ho budem celý čítať, ale dopredu sa ospravedlňujem.
Čiže pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Krúpu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
1. Čl. I znie:
"Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z... áno, musím to celé prečítať ... zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č... preboha, 2009, 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z... (Zaznievanie gongu. Rečník sa obrátil k predsedajúcemu. Vstup predsedajúceho.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec,...

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
(Rečník ukázal smerom k predsedajúcemu svoje podklady.) Takto to je...

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
... dovolím si vás upozorniť, vy keď čítate ten pozmeňujúci návrh, vy nemôžete tam rozprávať "preboha" a takéto veci, lebo to tam nie je, takže musíte to fakt prečítať tak doslova, ako to je, lebo tým pádom by sme, by bola námietka, nemohli by sme o tom... (reakcia z pléna), o tom hlasovať, takže presne tak, ako to tam je napísané.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Áno...

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Takže tie vsuvky vaše, že "musím to prečítať" a "preboha"...

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
(Povedané smerom k predsedajúcemu.) Ja sa ospravedlňujem, pán Laurenčík, vydržte to so mnou, prosím vás...
(Reakcia spravodajcu: "Zavolajte, nech vás prídu vystriedať.")

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Ja to vydržím, len to musíte prečítať ešte raz.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
No a teraz ste ma prerušili, tak idem odznova.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Áno, ešte raz a bez... (Rečník skočil predsedajúcemu do reči.)

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Dobre...

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
... a bez iných vecí.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Dobre, tak idem odznova, ja vám tú radosť urobím, pán koaličný partner!

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Ďakujem.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
1. Čl. I znie:
"Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 161/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 38/2019 Z. z., zákona č. 214/2019 Z. z., zákona č. 420/2019 Z. z., zákona č. 474/2019 Z. z., zákona č. 288/2020 Z. z. a zákona č. 312/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 127 ods. 5 sa za slová „nebezpečného prenasledovania podľa § 360a" vkladá čiarka a slová "nebezpečného elektronického obťažovania podľa § 360b".
2. Za § 360a sa vkladá § 360b, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 360b
Nebezpečné elektronické obťažovanie
(1) Kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že
a) ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje, alebo
b) neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) na chránenej osobe alebo
b) z osobitného motívu.
(3) Odňatím slobody na dva až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) s úmyslom získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo
c) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený."."
Odôvodnenie: Predložený pozmeňujúci návrh je reakciou na pripomienky, ktoré vzišli v procese medzirezortného pripomienkového konania vrátane pripomienok vyslovených v predkladacej správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a pripomienok odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Zmeny zahŕňajú nasledujúce zapracované pripomienky:
Do ustanovenia § 127 ods. 5 sa na základe pripomienky odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky dopĺňa výslovné uvedenie novonavrhovanej skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania za účelom rozšírenia pojmu blízkej osoby tak, aby sa týmto pojmom rozumel aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je vo vzťahu k nim blízkou osobou podľa odseku 4, ako aj osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti.
Na základe pripomienky Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa navrhuje upresniť názov skutkovej podstaty trestného činu na nebezpečné elektronické obťažovanie. Na základe pripomienky v predkladacej správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky sa v znení skutkovej podstaty § 360b ods. 1 v písm. a) navrhuje nahradiť termín "znevažuje" termínom "ponižuje" a doplniť pojmový znak "značnou mierou" v písm. b).
Pozmeňujúci návrh sa v otázke výšky hornej hranice sadzby trestu odňatia slobody za tento čin prikláňa k názoru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a nereflektuje preto navrhované zníženie tejto hornej hranice na jeden rok, ako to navrhlo ministerstvo spravodlivosti. Pozmeňujúci návrh sa pridržiava názoru predkladateľov, že táto skutková podstata trestného činu si vyžiada prísnejší postih než iné skutkové podstaty súvisiace s ochranou práv a slobôd jednotlivcov. Súvisiace prepojenie s Trestným poriadkom nemožno vo svetle judikatúry citovanej Generálnou prokuratúrou riešiť priamym zásahom a doplnením odkazu na túto skutkovú podstatu v Trestnom poriadku. Zároveň sa pozmeňujúci návrh pridržiava stanoviska predkladateľov aj Generálnej prokuratúry v tom, že osobitná skutková podstata je nevyhnutná, pričom odlíšenie od iných skutkových podstát, na ktoré upozorňuje Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, je v texte paragrafového znenia, ako aj dôvodovej správy dostatočne zrejmé.
Z pripomienok Generálnej prokuratúry tiež pozmeňujúci návrh preberá formulačnú zmenu v § 360b ods. 1 písm. b) z "inej" osoby na "tretiu" osobu a doplnenie upresnenia, že pri vážnej ujme ide o ujmu na právach.
V odseku 3 pozmeňujúci návrh predstavuje kompromis medzi pripomienkami ministerstva spravodlivosti a Generálnej prokuratúry. Navrhuje sa vypustiť ustanovenia o spôsobení ťažkej ujmy na zdraví a smrti, ktoré sa nahrádzajú spôsobením značnej škody a konaním v úmysle získania značného prospechu. Podľa návrhu Generálnej prokuratúry sa zvyšuje horná hranica trestnej sadzby v ods. 3 z piatich až na šesť rokov. Z pôvodného návrhu predkladateľov sa v ods. 3 navrhuje ponechať ustanovenie o recidíve.
To je všetko. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis