Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.11.2020 o 10:01 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 10:01 - 10:03 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán Blaha, za váš stand-up. Úprimne ma veľmi teší, že sa vám páči tak veľmi tá naša nová rezolúcia, že vás tak inšpirovala a že ste si tam napísali zopár nových bodov. Len na vysvetlenie, samozrejme, vy to všetko vidíte čierno-bielo, vy máte vo všetkom jasno. Včera ste Stalina ospevovali, dnes ho haníte. Tak si to trošku ujasnite.
No ale čo sa týka toho, že prečo my nepodporujeme ako tých kresťanských bratov, vy ako komunistický predák a ateista toto tu vykrikujete, tak ono, viete, z princípu kresťanskej lásky v podstate máte mať rád všetkých ľudí a nevyberáte si podľa vierovyznania, hej. A už ide o to, že v podstate tu sa bavíme o tom, že obe strany konfliktu sú vinné, obe strany zabíjajú civilov a zabíjajú občanov, takže vy ste nespomenuli napríklad raketové útoky Arménska na, na druhé najväčšie mesto v Azerbajdžane Gandža. A to ja tu nevyzdvihujem to, že Azerbajdžan je niekto, koho si hájim alebo čo. Celá podstata tejto rezolúcie je o tom, že sa, vidíme a vnímame proste utrpenie tých civilistov, a, samozrejme, v tom Náhornom Karabachu.
Že prečo neodsudzujeme Azerbajdžan za ten konflikt. No veď, prebohaživého, veď ten konflikt má, už trvá desaťročia. Arménsko malo obsadených 6 azerbajdžanských provincií a vyhnalo odtiaľ 25 % obyvateľstva. To je holý fakt. Že ale my poukazujeme len na to, že obe strany sa teda dopustili krívd, hej.
A prečo nespomíname, že bojujú Turci, alebo teda Aziri a sýrski nejakí bojovníci. Tam ide o to, že naschvál nechceme ísť do týchto detailov, pretože situácia je komplikovaná. Zatiaľ čo napríklad Azerbajdžan, za Azerbajdžan bojuje možno Turecko alebo nejakí sýrski povstalci, čo je údajne, tak Arménsko má zmluvu o kolektívnej obrane s Ruskou federáciou, hej, a je možné, že tam bojujú wagnerovci a tak ďalej.
Škoda, že už nemám viac času na tie vaše bludy.
Skryt prepis
 

4.11.2020 9:02 - 9:07 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Dobré ráno želám. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v stručnosti chcem vás len oboznámiť, že sme sa rozhodli pred niekoľkými týždňami spoločne s kolegom Tomášom Valáškom pripraviť rezolúciu Národnej rady, ktorá odsudzuje násilie a konflikt, ktorý teraz prebieha v Náhornom Karabachu.
Dôvod je jednoduchý, v tejto dobe, ktorú, v tejto ťažkej dobe pandemickej, ktorú zažívame sa viac-menej sústredíme iba na tie problémy, ktoré sa nás týkajú, a tento konflikt sa troška dostal do úzadia verejnosti, médií a jednoducho cítime, že je potreba napriek situácii, v ktorej sme a v ktorej celý svet je, sa venovať aj takýmto negatívnym situáciám, ktoré sa vyskytli vo svete, teda takémuto konfliktu. Je nám veľmi ľúto, že práve takúto situáciu sa podarili niektorí využiť na to, aby sa snažili zvrátiť situáciu, ktorá nastala v Náhornom Karabachu takýmto násilným spôsobom.
Je to už 26 rokov, čo v roku 1994 prebehol tento konflikt, a došlo tam v podstate vtedy už k niektorým nejakým čistkám aj národnostným, kedy v podstate to napätie, ktoré bolo, trvalo dlhodobo, a medzi Arméncami a Azerbajdžancami prepuklo takto do konfliktu a ja si osobne myslím, že je potrebné tomuto konfliktu venovať náležitú pozornosť, pretože nám sa síce môže zdať, že verejnosť, médiá tento konflikt nevnímajú tak intenzívne ako iné konflikty, ktoré boli bližšie k nám, ale sú predsa len v našej relatívnej blízkosti. Arménsko je krajina, ktorá je súčasťou, ako aj Azerbajdžan, Partnerstva za mier v NATO, partnerom EÚ, sú členmi OBSE. My sme mali prednedávnom predsedníctvo OBSE, kde sme, samozrejme, takisto sa snažili byť diplomatickí, vplývať na situáciu, ktorá tam je, a sme, samozrejme, znepokojení vývojom situácie, keďže bolo už niekoľko pokusov o prímerie, z ktorých všetky boli porušené, a konflikt naďalej pokračuje.
Vý..., tento konflikt sa začína, samozrejme, prerastať do určitých, do..., do extrému, kedy sú, samozrejme, priamo, sa priamo útočí na civilistov, ale chcem upozorniť, že civilistov na oboch stranách. Cieľom tohto, tejto rezolúcie je v podstate upriamiť pozornosť, a teda vyzvať obe strany, aby si sadli za stôl, aby začali rokovať, aby v prvom rade hľadali možnosť, ako nejakým spôsobom zastaviť paľbu, a ušetrili tak obete na civilistoch. Dúfame, samozrejme, sme realisti a vieme, aká je situácia, ale dúfame, že aj táto rezolúcia aspoň svojou troškou prispeje k tomu, aby svet a vôbec u nás verejnosť si všímala, čo sa všade deje a čo sa deje teda v Náhornom Karabachu, a to utrpenie, ktoré tam tí ľudia prežívajú.
To uznesenie, prvé, ktoré sme nadraftovali, prešlo potom určitým vývojom. To síce, samozrejme, bolo tiež konzultované s rôznymi stranami, ale je v našom záujme nájsť široký kompromis v rámci Národnej rady tak, aby sme podľa možnosti čo najviac z nás mohli sa podpísať pod túto rezolúciu, aby to tak vyznelo trošku viac harmonickejšie, resp. trošku tak jak unisono, alebo nejak, aby sme sa vedeli niekde proste stretnúť na ceste, a preto aj bude potom prezentovaná neskôr upravená rezolúcia v rámci rozpravy, ale k tomu už potom povie bližšie aj kolega Valášek.
Tak ja pevne verím, že táto rezolúcia, ktorú tu máme pripravenú, je dostatočne vybalansovaná a zohľadňuje všetky v podstate také tie princípy a hodnoty, na ktorých je postavená demokracia, medzinárodné právo a multipolarizmus, ktorý je pre nás tak dôležitý, takisto ako by mal byť dôležitý aj pre Azerbajdžan a Arménsko.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2020 15:26 - 15:28 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa pokúsim stručne, rýchlo. Súčasťou teda komplexnej starostlivosti o profesionálneho vojaka je teda vytvorenie a zabezpečenie podmienok zameraných na pravidelnú regeneráciu jeho fyzických a duševných síl, ktorých stav je ovplyvnený rôznymi typmi záťaže vyplývajúcich z náročnosti výkonu vojenského povolania. Táto starostlivosť o profesionálneho vojaka sa zabezpečuje poskytnutím preventívnej rehabilitácie v troch formách, a to formou rekondičného pobytu s kúpeľným režimom v trvaní 21 dní, rekondičného pobytu v zariadeniach v pôsobnosti ministerstva obrany alebo v zariadeniach určených ministerstvom obrany, alebo formou aktívneho odpočinku na území Slovenskej republiky v trvaní 14 dní.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje ustanoviť, že profesionálnemu vojakovi, ktorý má nárok a záujem o preventívnu rehabilitáciu, sa na základe jeho žiadosti v prvom rade poskytne preventívna rehabilitácia formou rekondičného pobytu s liečebným alebo teda kúpeľným režimom, alebo formou rekondičného pobytu v zariadeniach v pôsobení, v pôsobnosti ministerstva obrany, alebo v zariadeniach určených ministerstvom obrany. Až následne profesionálnemu vojakovi bude alebo nebude poskytnutá preventívna rehabilitácia jednou z dvoch uvedených foriem, poskytne sa mu na základe jeho žiadosti preventívna rehabilitácia formou aktívneho odpočinku na území Slovenskej republiky.
Návrh zákona nemá teda vplyv na rozpočet ani na manželstvo, rodičovstvo a podobné záležitosti. Návrh zákona je v súlade s ústavou a medzinárodnými zmluvami, medzinárodnými dokumentami, ako aj s právom Európskej únie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.10.2020 10:58 - 10:59 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem, vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako spravodajca výboru predniesol túto správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operačného veliteľstva vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím pridelil návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operačného veliteľstva vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI na prerokovanie zahraničnému výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory prerokovali návrh v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operačného veliteľstva vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 16:43 - 16:45 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, ja mám dojem, že ste sa tak trošku stratili v časopriestore aj geograficky. Vy nevystupujete v ruskej Dume a nehájite záujmy pána Putina, ale vy by ste mal hájiť záujmy Slovenska.
A keď už sa bavíme o tej zahraničnopolitickej orientácii a tu vyčítate pánovi ministrovi, že sa nejakým spôsobom choval predtým ináč, teraz sa chová ináč (zaznievanie gongu), ja myslím si, že sa chová konzistentne. Jedine, že by som si nevšimol to, že sa zahraničnopolitická orientácia nejakým spôsobom menila alebo zostala rovnaká. To by som sa chcel opýtať. Podľa mňa bola v minulosti alebo teda za vašej vlády ste deklarovali rovnakú zahraničnopolitickú orientáciu, ako sa deklaruje aj dnes. To isté sa týka aj migrácie a podobne. Myslím si, že stanovisko v tejto veci sa nemení.
Čo sa týka pána Chovanca, ako to je exemplárny príklad vašej demagógie. Tento čin sa stal v roku 2018 a ja vás upozorním na jedno. Jediný poslanec, ktorý na to upozorňoval a žiadal, aby sa tým začali zaoberať orgány, naše orgány, bol pán poslanec Marosz z OĽANO. Chodil okolo toho, snažil sa a bol ignorovaný. Dva roky trvalo, čo sa, čo sa Ficova a Pellegriniho vláda na to úplne vykašľala. Ignorovala to a vy to teraz vyťahujete, že to je maslo na našej hlave.
No a čo sa týka vášho prístupu k medzinárodnej, k medzinárodnému právu, tak ten je jednoznačne, ale úplne jasný, selektívny. Tam je niekde Venezuela, Bielorusko, potom Irak, vy si to všetko mýlite. Ja sa len chcem opýtať, ako to je potom s vraždením oponentov ruských, alebo teda ruských opozičných politikov novičokom? Najnovšie už sa vraj teda otravujú, trávia sami, tak ako to je? Vysvetlite mi to, prosím vás.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 16:20 - 16:20 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja ešte k tomu bombardovaniu Bratislavy. Pripomeniem, že napríklad Sovietsky zväz bombardoval aj Nitru a to ste zabudli spomenúť. Ale trošku k inému.
Ja už musím povedať, že už mi je to trošku ľúto, sedím tu nejaký ten mesiac a za každým, keď príde na nejakú takúto diskusiu, ktorá má nejakú hodnotovú orientáciu, či už je to v oblasti bezpečnostnej politiky alebo zahraničnej politiky, tak v tom momente namiesto toho, aby sme viedli nejakú racionálnu diskusiu, sa to zvrhne na totálny populizmu a reči o tom, že my sa do ničoho zatiahnuť nedáme a podobné reči, že potom tu počúvame také tie vyjadrenia, ktoré, alebo si ich aj prečítame, ktoré vy dávate na ten americký Facebook, bez ktorého by ste asi neexistovali, že si jednoducho nerobme si z nikoho nepriateľa, ani z Ruska, a nič sa nás netýka, ani Afrika, ale migrácie sa bojíte a podobné záležitosti, čo vlastne len dokazuje takú slabosť a zbabelosť z vašej strany. Pretože je to také typické, kde vlastne vy tu hovoríte, že toto sú zlé veci, a toto sú horšie veci. By ste sa najradšej tak schovali svojej mamke pod sukňu alebo, ja neviem, zostali pri peci a kukali von z okna na svet, že ako to tam vyzerá a hovorili si, však nejako bolo a nejako aj bude. A tak stále teda chodíme hľadať migrantov do našich stodôl, hľadáme proste nejakého západného agenta za každým kríkom, alebo za každým slovom demokracia Sorosa. No a keď dôjde naozaj na lámanie chleba, že sa niečo stane, tak potom budete veľmi prekvapení, ale budete ale aspoň môcť povedať, že nám zase ubližujú tí iní, že my za nič nemôžeme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2020 11:26 - 11:28 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V podstate v zákone sa riešia záležitosti ohľadne preventívnej rehabilitácie a aktívneho odpočinku profesionálnych vojakov. Ide, v podstate ide o to, že je to asi súčasťou komplexnej starostlivosti o profesionálneho vojaka, čo je vlastne vytvorenie a zabezpečenie podmienok zameraných na pravidelnú regeneráciu jeho fyzických a duševných síl, ktorých stav je ovplyvnený rôznymi typmi záťaží vyplývajúcimi z náročnosti výkonu vojenského povolania.
Táto starostlivosť o profesionálneho vojaka sa zabezpečuje poskytovaním preventívnej rehabilitácie v troch formách, a to formou rekondičného pobytu s kúpeľným režimom v trvaní 21 dní, rekondičného pobytu v zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo v zariadeniach určených ministerstvom obrany alebo formou aktívneho odpočinku na území Slovenskej republiky v trvaní 14 dní.
Z uvedeného dôvodu sa navrhuje ustanoviť, že profesionálnemu vojakovi, ktorý má nárok a záujem o preventívnu rehabilitáciu, sa na základe jeho žiadosti v prvom rade poskytne preventívna rehabilitácia formou rekondičného pobytu s liečebným režimom alebo formou rekondičného pobytu v zariadeniach v pôsobnosti ministerstva obrany alebo v zariadeniach určených ministerstvom obrany. Až následne, ak profesionálnemu vojakovi nebude poskytnutá preventívna rehabilitácia jednou z dvoch uvedených foriem, poskytne sa mu na základe jeho žiadosti preventívna rehabilitácia formou aktívneho odpočinku na území Slovenskej republiky.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, všeobecnými záväznými predpismi, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2020 9:05 - 9:06 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dávam procedurálny návrh na presunutie dvoch bodov neverejného rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú vedené ako bod č. 60 a 61 v schválenom programe schôdze, ide konkrétne o Správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2019 a Správu o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2019, mali byť prerokované dnes o deviatej, aby sa presunuli na prerokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na budúci piatok 25. septembra o 9.00. To je, je to z dôvodu dlhodobo plánovaných pracovných aktivít predkladateľov.
Skryt prepis
 

17.9.2020 16:47 - 16:48 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako spravodajca predniesol správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenských výcvikových misií Európskej únie v Malijskej republike a v Stredoafrickej republike. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva návrh Národnej rade, alebo teda podáva Národnej rade túto správu.
Predseda Národnej rady pridelil návrh na prerokovanie zahraničnému výboru a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory prerokovali návrh v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s týmto návrhom.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 16:01 - 16:03 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán Blanár, u vás sa zas prejavila tá červená, ktorá sa schováva pod tou akože demokratickou nejakou tvárou. A to je zase v tom, že ste zase prepojili rok 1968 a sovietsku okupáciu alebo okupáciu vojsk Varšavskou zmluvou Československa s týmito štyrmi Američanmi. Zas tam vidíte nejaké prepojenie, zas to dávate podprahovo, ako keby tam bolo nejaké prepojenie. Hneď ale na to poviete, že ale my vieme, kam patríme. Tak ja som si nie úplne istý, že či naozaj viete, kam patríme, či to naozaj len nehráte, tak ako ste to hrali celých 12 rokov, kde sme videli, akú politiku ste robili.
A čo sa týka, vy, vy sa pohoršujete teraz nad vedením ministerstva obrany? Vy by ste sa mali hanbiť. Vy ste tam mali politruka Gajdoša, ktorého viedol Danko a jeho ďalší politruk Holko. Tí tam narobili taký bordel, také svinstvo, že by ste sa mali hanbiť, vy by ste sa k tomu vôbec nemali vyjadrovať!
A čo sa týka vášho moralizovania, ja, ja neverím, že vy si dovoľujete tu moralizovať za tie všetky veci, ktoré sa za vašej vlády udiali za tých 12 rokov. A viete čo? Možno by bolo lepšie, keby ste takéto reči vôbec neviedli. Možno bude lepšie, keby ste sa radšej chodili opaľovať na tú terasu Národnej rady, ako zvyknete.
Ďakujem.
Skryt prepis