Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 16:57 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 12.5.2020 16:57 - 16:58 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako spravodajca výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom NR SR s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory, nasledovné: Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď, podľa možnosti.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.5.2020 15:05 - 15:07 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 79 zo 4. mája 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 81, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 5. schôdzi 12. mája 2020 a prijal uznesenie č. 6, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čiže tlač 81.
Vážený pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:39 - 16:41 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Tomáš, musím uznať, ste naozaj skvelý demagóg. To je niečo obdivuhodné, ako dokážete naozaj prekrúcať fakty a pracovať s nimi a prezentovať ich úplne opačne, ako sú. Keby som mal naozaj sa k tomu nejak k všetkému vyjadriť a zanalyzovať, čo ste povedali za tých desať minút, tak by som potreboval raz toľko času, ale to by sme potom v tomto parlamente nič iné nerobili, len reagovali na všetky obvinenia a nejaké prekrúcania, ktoré tu stále počúvame, a jednoducho by sme sa úplne stratili v tom, čo naozaj chceme, a teda riešiť situáciu, ktorá tu je.
No a keď tu hovoríte o kvalite programového vyhlásenia vlády a o tom, že je akési všeobecné; viete, ja si spomínam na vaše predošlé vlády a na vaše predošlé programové vyhlásenia vlády, keď ešte ako úradník sme dostávali priame pokyny od vedenia, vašich ministrov, aby tie materiály do toho programového vyhlásenia vlády boli čo najvšeobecnejšie a aby to jednoducho sa nejakým spôsobom spracovalo tak, aby tam nebolo moc konkrétností; viete prečo? A takže tu už by sa, tak možno by som povedal toľko, že pravdepodobne asi ide o tie skúsenosti, ktoré máte vy s vašimi predošlými ministrami, s vašimi predošlými vládami a s tým, ako to celé fungovalo. A ja si zároveň ani nespomínam na jeden jediný odpočet, ktorý by vy alebo vaša vláda urobila s vaším programovým vyhlásením vlády alebo nejakého toho vládneho obdobia, ktoré ste vy vládli.
A ešte vás chcem tak poprosiť, keď už sme tu pri takýchto formalitkách, prosím vás, len vás tak upozorním, môžte potom informovať aj vášho predošlého ministra Boreca, že už nie je plukovník, a týmto pozdravujem aj provianťáka, skladníka a desiatnika Danka.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 15:23 - 15:24 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Baška, možno to bude vyznieť trošku zvláštne, ale ja sa vám chcem poďakovať za váš, za vaše vystúpenie, ktoré bolo naozaj konštruktívne. Poukázali ste aj na niektoré z vecí, ktoré možno nie sú úplne ideálne naformulované v tomto programovom vyhlásení vlády. Vychádzate z nejakých takých osobných skúseností a sú to podnety, nad ktorým sa dá zamyslieť. Ja by som si naozaj želal, je to také moje zbožné želanie, keby sme vedeli v rámci parlamentu takto konštruktívne ďalej nejakým spôsobom pôsobiť. To by bolo potom úplne iné a bolo by to naozaj v záujme našich ľudí, a nielen v záujme nejakých politických, nejakých prekáraní.
Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 10:11 - 10:13 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem. Niektorí moji predrečníci veľmi jasne, racionálne, rozvážne vysvetlili a nejaké tie, jak by som povedal, tie pokusy o dezinformácie, ktoré tu pán Mazurek nejak prezentoval. Ja si myslím ale, že tam, na tejto strane to asi nejak nebude jasne pochopené, títo páni si aj tak pôjdu svoje.
Ono keď sa človek nad tým zamyslí, že čo sme všetko počuli v rozprave pána Mazureka: banky, mimovládky, Američania, Rusko, Čína, všetko, a to sa takto zamiešalo a niečo z toho vzniklo. A máme akože z toho mať nejaký dojem, že tu je niečo za nieč..., za všetkým, že za každou nejakou vecou je nejaká konšpirácia a jediný, kto o nej vie, sú Mazurek a jeho partia. Nikto iný. A čím to bude? No pretože majú prístup na internet. Pretože na internete sa to píše a nikde inde, takže oni vedia, čo je na internete, a oni vedia nám to všetko vysvetliť. Geniálne!
Ja len, viete, máte trošku jeden problém a ten je, že vo svojom vnímaní a rozmýšľaní, keď to pojmeme tak matematicky, všetko vnímate cez nejakú prizmu čísla 14,88 a cez to všetko delíte a násobíte, a potom jasne že ten výsledok je dopredu daný. Ten výsledok je proste trošku dohneda a nemôžte sa potom diviť, že to hnedé potom odpudzuje drvivú väčšinu obyvateľov.
A ja si ani neviem predstaviť, že by naozaj v úplne v nejakej fantazmagórii sa stalo, že by vy ste náhodou boli pri moci, ako by ste vy zvládali túto situáciu. Aké kapacity, akých vedcov by ste vy oslovovali, kto by s vami išiel spolupracovať?
No a k tomu ospravedlneniu. Mňa strašne mrzí, že, pán Mazurek, že vás to tak, tak trápi, čo sa tu všetko akože, vy ste asi taká krehká duša, taká kvetinka. Ja sa vám ospravedlním, keď vy sa budete ospravedlňovať za všetky tie bludy, ktoré šírite. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 14:00 - 14:02 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Blanár, ja síce nie som členom zahraničného výboru, ale bol som sa na tom poslednom zasadnutí pozrieť, vypočuť si, čo sa tam rozprávalo, a tie veci, ktoré ste tu nastolili, boli jasne vysvetlené aj pánom ministrom, aj ďalšími, keď tam boli proste rôzne otázky. A mal som taký dojem, že všetky tie veci jednoznačne, sa, sa mi zdalo, že ste pochopil, ale zdá sa mi, že asi nie. Alebo to je ďalší, taká, taký pokus o sebaprezentáciu sa a urobenie si ho, nejakého videjka, aby ste si mohli kopnúť do tejto vlády.
Zároveň, keď sa pozrieme trošku do minulosti, tak sa zamyslite nad tým, že ako vyzerala vaša zahraničná politika. Miestami bola až groteskná. Keď si pozrieme, že keď si spomenieme, ako ste vy útočili na vlastného ministra. Ľudia z vašej vlastnej strany naňho útočili. Ako sa chodili hlavní predstavitelia tohto štátu klaňať do akýchkoľvek Tatarstanov a kade. Ako to všetko vyzeralo celé rozhárané, ako ste sa hádali o zahraničnej politike, nikomu nebolo jasné, kam patríme, išli sme raz doprava, raz doľava. A vy nám vyčítate, že my nejakým spôsobom tu sme nejakí akože nejasní v našom zahraničnopolitickom orientovaní alebo že sú tam nejaké nejasnosti pre vás? Tak, prosím, najprv sa zamyslite nad sebou.
Zároveň, keď tu hovoríte o neja..., o nejakej servilite voči Spojeným štátom, tak mám dve otázky:
Prvá. Kto schválil nákup amerických F-16, ktoré nás budú stáť vyše dvoch miliárd? Ktoré nám teraz budú chýbať v čase korony a v tejto kríze. Kto to schválil? Kto to pretlačil?
A druhá je. Keď už sa tu bavíme o tej servilnosti voči Spojeným štátom. Ináč vy dobre viete, že opozícia to jasne kritizovala, je, že čo všetko ste boli ochotní urobiť pre všelijaké PR. Čo, čo spravila predošlá vláda alebo vláda ešte Fica zato, aby sa mohla odfotiť s Barackom Obamom? Koľko tých chlapcov z Guantánama... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 10:31 - 10:32 hod.

Juraj Krúpa Zobrazit prepis
No môžem? Ďakujem za slovo. Tak, pán Kotleba, aj mňa mrzí, že ste mali len 30 minút čas, že ste naozaj nestihli povedať úplne všetko, čo ste mali v úmysle. Dozvedeli sme sa niektoré zaujímavé veci, napríklad, že COVID je vlastne projekt. Škoda, že ste to nemohli dotiahnuť do konca. Ja som bol zvedavý, že kam sa dostaneme, možno po nejakých židojašterov, mimozemšťanov a nový svetový poriadok. Škoda. Nevadí. Ale spomenuli ste aj jednu vec. Ináč možnože ešte dostanete šancu, to by som bol veľmi rád, aby sme sa k tomu dostali, ja sa rád na týchto veciach zabávam, ale spomínali ste to, že policajti sa boja kameňov, ktoré po nich hádžu. Nuž áno, je to pravda. Videli sme totižto pána Mazureka, ako hádže kamene po ľuďoch s deťmi, ktorých aj policajti museli brániť. Čiže jednoznačne ide pravdepodobne, ja to tak vnímam, o osobnú skúsenosť. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.4.2020 17:23 - 17:23 hod.

Juraj Krúpa
Dovolím si pozvať na stretnutie zajtra na rokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť o ôsmej ráno. Teším sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.4.2020 18:34 - 18:35 hod.

Juraj Krúpa
Kolegyne, kolegovia, výbor pre obranu a bezpečnosť bude zasadať zajtra ráno o 8.30 v miestnosti č. 34. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.3.2020 12:38 - 12:38 hod.

Juraj Krúpa
Ďakujem, pán predseda. Taktiež si dovolím pozvať všetkých členov výboru pre obranu a bezpečnosť, aby sa dostavili do miestnosti č. 34, kde sa bude konať ustanovujúce zasadnutie výboru, a to ihneď po rokovaní. Ďakujem.
Skryt prepis