Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

24.1.2023 o 17:40 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

24.1.2023 17:40 - 17:41 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
sa nebojíme ani júna. Dohodnite sa s nimi na júni a na referende, kľudne. Môžme prerušiť rokovanie, choďte sa s nimi dohodnúť, keď ste taký frajer. To sú len bláboly, čo tu trepete.
Teraz k tým ďalším veciam, volebný obvod. A vy ste si nevšimli, že vo volebnom zákone je jeden volebný obvod niekoľko rokov? Celých dvanásť rokov čo ste boli vo vláde. Tak prečo, keď je to také zlé, tak ste to nezmenili? My len to chceme povýšiť na vyššiu úroveň do ústavy a nebránime sa diskusii, ale bude sa meniť volebný systém na základe širšej diskusie a kvalifikovanou väčšinou. Nie vtedy, keď sa pán Pellegrini sa zobudí a zmyslí si, že chce zmiešaný volebný systém ako to ohlasuje. A potom referendum, tak dočítajte si celý volebný program, že vo volebnom programe OĽaNO je napísané, že skrátenie volebného obdobia sa nebude robiť referendom. Tak čítajte to poriadne ten program, keď ste taký znalec programu OľaNO. A pokiaľ ide o judikáty Ústavného súdu, veď Ústavný súd povedal, že referendová otázka musí mať normatívny charakter, čiže skrátenie volebného obdobia, že či chceme odvolať vládu, nechceme, to je plebiscitová otázka, to sa ani do referenda nehodí, a to povedal Ústavný súd viackrát. Takže ani referendum nie je odborne správne, aby sa to tak robilo.... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 17:39 - 17:41 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Pán poslanec Tomáš, čo vy to tu zmotávate, prosím vás. Vy ste tu hlasovali za povalenie vlády a potom ste nevedeli, čo máte ďalej spraviť. Veď prečo nerokujete s SaS teda vy? Prečo ste sa nedohodli na predčasných voľbách, na novele Ústavy? Máme prerušiť toto rokovanie a dať vám nejaký čas, ešte stále nemáte dosť toho času? Potrebujete si rozmyslieť čo SaS povedať? Alebo čo, už sa vám nepáčia tie dôvody, že by mal byť dovyšetrovaný Pellegrini s tým šampanským? Preto už nechcete rokovať o novele Ústavy? Čo ste mali v tom odôvodnení povalenia vlády? Tak čo toto zmotávate, tak choďte s nimi rokovať. My sa nebojíme ani júna. Dohodnite sa s nimi na júni a na referende. Kľudne. Môžme prerušiť rokovanie, choďte sa s nimi dohodnúť, keď ste taký frajer. To sú len bláboly, čo tu trepete.
Teraz k tým ďalším veciam. Volebný obvod. A vy ste si nevšimli, že vo volebnom zákone je jeden volebný obvod niekoľko rokov?
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 17:26 - 17:28 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem, že ste odborne diagnostikovali moju schizofréniu, tak to nie je, ja myslím, že som v príspevku veľmi jasne povedal dôvody prečo považujem tento systém za nie optimálny a prečo, ale napriek tomu myslím, že je dôležité zaviesť do Ústavy, aby sa vôbec volebný systém menil 90 hlasmi. To, že je teraz takýto aký je, fakt a uviedol som prečo sa mi niektoré veci na ňom nepáčia, ale uviedol som aj to, že proste je tu to nebezpečenstvo a zdôraznil som, že ja využívam každú príležitosť. Ak si vezmete moje vystúpenie k programovému vyhláseniu vlády, nevystupujem často, ale väčšinou keď vystupujem, zdôrazňujem administratívny systém zdedený po Mečiarovi je zlý a musí byť zmenený. Tak ako kat to zdôrazňoval, Kartágo musí byť zničené, tak to aj ja zdôrazňujem, administratívny systém je koreňom mnohého zla, tie umelé kraje a ešte nezmyselnejšie okresy sú koreňom mnohého zla na Slovensku. Ak to nezmeníme, tak stále sa s tým trápime a to súvisí práve aj s voľbami. preto to opakujem, nie je to žiadna schizofrénia, len pridávam ďalší aspekt toho, prečo je dôležité vlastne rozhodovať o týchto veciach a mne to pripadá úplne logické, že som povedal aké sú slabiny, ale zároveň vyjadril práve nebezpečenstvo plynúce z týchto slabín, a preto budem hlasovať za to, aby to bolo zakotvené, tento existujúci systém do Ústavy sa môže to byť zmenené keď sa nájde 90 hlasov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.1.2023 17:16 - 17:23 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi vyjadriť sa k tej časti úpravy ústavy, ktorá sa týka fixovania pomerného volebného systému s jedným volebným obvodom pre celé Slovensko. Nemusíme si nahovárať, že takéto fixovanie jedného volebného obvodu je zafixovanie jedného z neblahých dedičstiev Vladimíra Mečiara. Okrem tohto dedičstva nám tu zanechal aj iné zlé dedičstvo, a to nezmyselné administratívne členenie na umelo vytvorené kraje a okresy a jedno dedičstvo, ktoré nepriamo z toho jedného volebného obvodu vyplynulo. Nebezpečenstvo, kvôli ktorému meníme ústavu, ktoré tu bolo načrtnuté, by mohlo byť reálne, lebo vyjadruje spojenie administratívneho členenia a volebného systému. V drvivej väčšine prípadov sú totiž volebné obvody kreované podľa administratívnych hraníc celkov, aj v našej histórii tradične boli. Zriedkakedy sú vytvorené špeciálne volebné obvody, ktoré nekorešpondujú s administratívnymi celkami. My namiesto toho, aby sme odstránili všetky neblahé dedičstvá po Mečiarovi, tak popri administratívnom členení ideme upevniť aj jeden volebný obvod pre celé Slovensko. Nebudem zachádzať o administratívnom členení do podrobností, načrtnem len pár základných faktov.
Mečiarovo členenie na osem krajov pre štátnu správu, ktorá, ktoré likviduje a rozdeľuje prirodzené historické regióny ako napríklad Gemer a Spiš, sme konvertovali na samosprávne kraje. Zaviedli sme samosprávu do umelo vytvorených regiónov, krajov, ktoré boli pôvodne vytvorené pre štátnu správu. K týmto celkom ľudia nemajú žiadny vzťah. Považujem to za úplný nezmysel, pretože samospráva má zmysel práve v prirodzených celkoch a má vychádzať od občanov. Voliči viacnásobne vyjadrili svoj vzťah k týmto umelým regiónom vo voľbách do VÚC, kde sa účasť pohybovala zhruba od 20 do 30 %, ešte keď boli voľby samostatné. Možno aj preto sme zachraňovali reputáciu vyšších územných celkov spojením volieb s komunálnymi voľbami.
Ešte nezmyselnejšie než delenie na osem krajov, je delenie na okresy, ktoré sme zachovali ako štátnu správu, hoci riadiť štát podľa týchto vzájomne neporovnateľných celkov je neefektívne. Uvediem príklad. Počas pandémie covidu sme veselo prijímali opatrenia a rozhodovali sme rovnako, porovnávali sme situáciu v okresoch, ktoré majú okolo stotisíc obyvateľov, s viac ako stovkou obcí s okresmi, ktoré majú cca 20-tisíc obyvateľov a s dvadsiatimi obcami. Tento problém desaťročia nikoho netrápil? A v týchto dňoch, keď sme objavili hrozbu, ktorá by mohla byť reálna, keby sa väčšinovo volilo podľa takýchto nerovnakých jednotiek do parlamentu? Som rád, že to pána Mečiara v roku 1998 nenapadlo zaviesť do volebného systému. Jeden volebný obvod vyhovoval Mečiarovi, ktorý chcel byť na celom, na celom Slovensku lídrom. Politickú stranu HZDS budoval ako stranu jedného muža, ktorá vzniká a zaniká so svojím lídrom. Trúfam si povedať, že tento Mečiarov volebný systém s jedným volebným obvodom mal veľký vplyv aj na formovanie politických strán a to je najhoršie to nepriame dedičstvo po Mečiarovi.
V súčasnom parlamente sú zastúpené len strany, ktoré vznikli práve po roku 1998, po tejto reforme. Ani jedna zo strán zo súčasného parlamentu ešte neprešla testom výmeny svojho lídra. Z relevantných mimoparlamentných strán azda len Kresťansko-demokratické hnutie, ale ako vieme, aj tam to prinášalo turbulencie. Súčasný systém jedného volebného obvodu prirodzene kreuje strany s jedným lídrom a nie je dostatočne motivujúcim pre vytváranie silných regionálnych štruktúr. Naopak, vytvára nebezpečenstvo, kedy sa jeden líder môže stavať do pozície falošného mesiáša, ktorý zachraňuje Slovensko.
Na rozdiel od starých demokracií, napríklad Veľkej Británie, kde konzervatívna strana, ako sme videli, vymení za krátku dobu aj niekoľko svojich lídrov, keď uznajú, že je to dobré pre stranu, na Slovensku je skôr tendencia vymeniť členov alebo voličov strany, keď nevyhovujú lídrovi. Aj ľuďom v pozadí sa lepšie manipuluje so stranami, ktoré majú jedného silného lídra, ako s tými, kde je kolektívne vedenie. Áno, nebezpečenstvo spojenia Mečiarovho administratívneho členenia s väčšinovým volebným systémom v týchto celkoch existuje a mohlo by priniesť neblahé následky pre demokraciu na Slovensku. Riešenie je vytvoriť iné (zaznel gong) územné jednotky, ktoré by boli samosprávne a prípadne aj volebné, podľa historických regiónov so zachovaním ich súčasnej funkcionality, kde by si volili ľudia samosprávu a zároveň aj svojich regionálnych zástupcov do národného parlamentu. V podmienkach Slovenska by bolo efektívne mať približne tridsať takýchto regiónov.
Budem hlasovať, hoci s ťažkým srdcom, za zakotvenie súčasného volebného systému do Ústavy Slovenskej republiky len s jedným volebným obvodom, aj keď to nie je optimálne, ako som uviedol v mojom príhovore, lebo hrozbu deformovania demokracie pri existujúcom administratívnom členení na nerovnaké okresy z hľadiska počtu obyvateľov, ktoré by sa mohli zmeniť na volebné obvody, vidím ako reálnu. A je dobré, aby sme deväťdesiatimi hlasmi rozhodovali o takýchto dôležitých zmenách.
Ako vraj končieval starorímsky politik Marcus Cato v senáte každý svoj prejav vetou ´Kartágo musí byť zničené´, lebo to považoval za existenciálne dôležité pre Rím, ja hovorím, že súčasné územné a administratívne členenie musí byť nie zničené, ale zmenené a nahradené lepším, lebo je to životne dôležité pre Slovensko.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.1.2023 17:08 - 17:16 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, ďakujem za slovo. Moji kolegovia dvaja predrečníci, Milan Vetrák a Lukáš Kyselica zobrali túto vec alebo rozobrali možno aj za našu stranu alebo hnutie OĽANO odborne a hovorili o odborných pripomienkach. O tom, čo a ako by sme mali schváliť čo sa týka zmeny, respektíve novely ústavy.
Dovoľte mi, aby som sa ja vyjadril troška politicky na tú tému. Na tému toho, čo sa tu v našej spoločnosti momentálne deje. Tí, ktorí týrali, mučili ľudí vo väzniciach v totalitnom režime, prenasledovali ich a aj ich rodiny, nie sú všetci za to zlo potrestaní. Majú dokonca niektorí často vyššie dôchodky ako ich obete. Nežijeme totižto v ideálnom svete, kde je každé zlo potrestané. Mnohí tí, ktorí kradnú, dokonca vraždia, prepečie sa im to. Neprídu im na to. Alebo jednoducho chýba dostatok dôkazov. To ale ešte neznamená, že sú títo ľudia nevinní.
Podobne je to s korupčníkmi zo systému našich ľudí. Niekedy sa v reálnom svete stáva...
===== Mnohí tí, ktorí kradnú, dokonca vraždia, prepečie sa im to, neprídu im na to. Alebo jednoducho chýba dostatok dôkazov. To ale ešte neznamená, že sú títo ľudia nevinní. Podobne je to s korupčníkmi zo systému našich ľudí. Niekedy sa v reálnom svete stáva aj toto. Vyšetrovateľ, prokurátor, sudca mieni a Žilinka mení. Ale ani 363 nedokáže zmyť vinu, len možno zabráni trestu. Naopak, som podpísaný pod pozmeňovákom Juraja Šeligu, aby sa ochránili inštitúcie, ktoré chránia a majú chrániť spravodlivosť. Spolupracujúci obvinení hovoria, odhaľujú veci a Ficovi a ďalším spolupáchateľom systému je úzko. Keď šéfa nitrianskej mafie Bödöra zadržala NAKA a v Žiline mu bolo vo väzbe úzko, tesno, Fico sľuboval všetko možné, aj vyvolanie predčasných volieb, aj verejne na tlačovkách niekoľkokrát. A posielal tak odkazy spolupáchateľom, aby len vydržali, aby vydržali mlčať, že on ich zachráni.
A verejná mienka spôsobená krízami mu v tom pomáha. Žiaľ. Celý ten cirkus petícií za referendum, za a samotné referendum, mimoriadne schôdze, potom pri vojne heslá, ako nikdy proti Rusku, tesne pred tým ako Rusko zaútočilo agresívne na Ukrajinu, tak tliachanie o tom, že Rusko nikdy nenapadne slovanského brata a ďalšie, ďalšie a ďalšie nezmysly boli len šírením strachu, nenávisti, všemožným bojom za vlastnú beztrestnosť nielen Fica, ale aj ďalších spolupáchateľov.
Dovoľte mi na tomto mieste preto veľmi netradične prečítať úryvok z jednej knihy.
"Boss si bol tiež vedomý, že k obvineniam v kauze Dobytok môžu pribudnúť nové skutky. Predovšetkým v prípade policajnej mafie, ktorú založil a ovládal z pozície šéfa klanu. Padre sa obával, že po jeho zadržaní ho niektorí členovia skupiny zradia. Rozmýšľal, kto bude utekať ako prvý. Bude to Lájo alebo Béďo, ktorí sa už dlhšie správali čudne. V zlom psychickom rozpoložení sa Padre, rozumej Bödör, pohrával s myšlienkou, že začne spolupracovať. V Žiline trpel ako kôň. Keby začal rozprávať, možno ho prevezú inde, kde sú znesiteľnejšie podmienky. Vo finále by mu snáď ani znížili trest. Z drakonických 20 rokov by zostalo 15, možno len 10. Keď šéf, rozumej Fico, dozvedel, že Padre je na dne, okamžite zvolal bojovú poradu v centrálne zderu, SMER-u. Prišiel fúkač, bossov otec Miro, i advokát s prezývkou Hmla. Typický vybavovač, ktorého hlavným klientom bol Brucho. Kočner. Za šesťcifernú províziu by však bez problémov hájil aj Pabla Escobara. Padre je nalomený. Nemôžeme dopustiť, aby začal rozprávať, stresoval sa šéf. Nitriansky oligarcha bol prvým členom klanu, ktorý skončil vo vyšetrovacej väzbe. Ak by začal ako hlava skupiny kooperovať s políciou pre nižšie postavených členov, by to bol signál, že je koniec. Postupne by začali svedčiť všetci, čo zvyšovalo šancu, že dôjde i na politikov zderu, rozumej SMER-u. Pôjdem za ním a presvedčím ho, aby vydržal, prisľúbil advokát Hmla. Povedz mu, že pokojne vyvoláme aj predčasné voľby, aby sme ho zachránili, zastrájal sa šéf, rozumej Fico. Padre si to nakoniec rozmyslel. Vo vyšetrovacej väzbe mlčal ako hrob. Aj šéf dodržal, čo avizoval. Spriazneného oligarchu sa zastával takmer na každej tlačovke. Vyzbieral tiež podpisy za referendum o predčasných voľbách. S Padrem boli na jednej lodi. Museli ťahať za jeden povraz."
Toto je len jeden úryvok z Vagovičovej knihy Padreho klan. Odporúčam prečítať celé, lebo tak, ako som spomenul, nežijeme v ideálnom svete, kde za každý zločin je trest. Nežijeme v ideálnom svete, kde zlo býva vždy potrestané. Niektorí vyviaznu, ale vinu zo seba nezmyjú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.1.2023 17:08 - 17:16 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, ďakujem za slovo. Moji kolegovia dvaja predrečníci, Milan Vetrák a Lukáš Kyselica zobrali túto vec alebo rozobrali možno aj za našu stranu alebo hnutie OĽANO odborne a hovorili o odborných pripomienkach. O tom, čo a ako by sme mali schváliť čo sa týka zmeny, respektíve novely ústavy.
Dovoľte mi, aby som sa ja vyjadril troška politicky na tú tému. Na tému toho, čo sa tu v našej spoločnosti momentálne deje. Tí, ktorí týrali, mučili ľudí vo väzniciach v totalitnom režime, prenasledovali ich a aj ich rodiny, nie sú všetci za to zlo potrestaní. Majú dokonca niektorí často vyššie dôchodky ako ich obete. Nežijeme totižto v ideálnom svete, kde je každé zlo potrestané. Mnohí tí, ktorí kradnú, dokonca vraždia, prepečie sa im to. Neprídu im na to. Alebo jednoducho chýba dostatok dôkazov. To ale ešte neznamená, že sú títo ľudia nevinní.
Podobne je to s korupčníkmi zo systému našich ľudí. Niekedy sa v reálnom svete stáva...
===== Mnohí tí, ktorí kradnú, dokonca vraždia, prepečie sa im to, neprídu im na to. Alebo jednoducho chýba dostatok dôkazov. To ale ešte neznamená, že sú títo ľudia nevinní. Podobne je to s korupčníkmi zo systému našich ľudí. Niekedy sa v reálnom svete stáva aj toto. Vyšetrovateľ, prokurátor, sudca mieni a Žilinka mení. Ale ani 363 nedokáže zmyť vinu, len možno zabráni trestu. Naopak, som podpísaný pod pozmeňovákom Juraja Šeligu, aby sa ochránili inštitúcie, ktoré chránia a majú chrániť spravodlivosť. Spolupracujúci obvinení hovoria, odhaľujú veci a Ficovi a ďalším spolupáchateľom systému je úzko. Keď šéfa nitrianskej mafie Bödöra zadržala NAKA a v Žiline mu bolo vo väzbe úzko, tesno, Fico sľuboval všetko možné, aj vyvolanie predčasných volieb, aj verejne na tlačovkách niekoľkokrát. A posielal tak odkazy spolupáchateľom, aby len vydržali, aby vydržali mlčať, že on ich zachráni.
A verejná mienka spôsobená krízami mu v tom pomáha. Žiaľ. Celý ten cirkus petícií za referendum, za a samotné referendum, mimoriadne schôdze, potom pri vojne heslá, ako nikdy proti Rusku, tesne pred tým ako Rusko zaútočilo agresívne na Ukrajinu, tak tliachanie o tom, že Rusko nikdy nenapadne slovanského brata a ďalšie, ďalšie a ďalšie nezmysly boli len šírením strachu, nenávisti, všemožným bojom za vlastnú beztrestnosť nielen Fica, ale aj ďalších spolupáchateľov.
Dovoľte mi na tomto mieste preto veľmi netradične prečítať úryvok z jednej knihy.
"Boss si bol tiež vedomý, že k obvineniam v kauze Dobytok môžu pribudnúť nové skutky. Predovšetkým v prípade policajnej mafie, ktorú založil a ovládal z pozície šéfa klanu. Padre sa obával, že po jeho zadržaní ho niektorí členovia skupiny zradia. Rozmýšľal, kto bude utekať ako prvý. Bude to Lájo alebo Béďo, ktorí sa už dlhšie správali čudne. V zlom psychickom rozpoložení sa Padre, rozumej Bödör, pohrával s myšlienkou, že začne spolupracovať. V Žiline trpel ako kôň. Keby začal rozprávať, možno ho prevezú inde, kde sú znesiteľnejšie podmienky. Vo finále by mu snáď ani znížili trest. Z drakonických 20 rokov by zostalo 15, možno len 10. Keď šéf, rozumej Fico, dozvedel, že Padre je na dne, okamžite zvolal bojovú poradu v centrálne zderu, SMER-u. Prišiel fúkač, bossov otec Miro, i advokát s prezývkou Hmla. Typický vybavovač, ktorého hlavným klientom bol Brucho. Kočner. Za šesťcifernú províziu by však bez problémov hájil aj Pabla Escobara. Padre je nalomený. Nemôžeme dopustiť, aby začal rozprávať, stresoval sa šéf. Nitriansky oligarcha bol prvým členom klanu, ktorý skončil vo vyšetrovacej väzbe. Ak by začal ako hlava skupiny kooperovať s políciou pre nižšie postavených členov, by to bol signál, že je koniec. Postupne by začali svedčiť všetci, čo zvyšovalo šancu, že dôjde i na politikov zderu, rozumej SMER-u. Pôjdem za ním a presvedčím ho, aby vydržal, prisľúbil advokát Hmla. Povedz mu, že pokojne vyvoláme aj predčasné voľby, aby sme ho zachránili, zastrájal sa šéf, rozumej Fico. Padre si to nakoniec rozmyslel. Vo vyšetrovacej väzbe mlčal ako hrob. Aj šéf dodržal, čo avizoval. Spriazneného oligarchu sa zastával takmer na každej tlačovke. Vyzbieral tiež podpisy za referendum o predčasných voľbách. S Padrem boli na jednej lodi. Museli ťahať za jeden povraz."
Toto je len jeden úryvok z Vagovičovej knihy Padreho klan. Odporúčam prečítať celé, lebo tak, ako som spomenul, nežijeme v ideálnom svete, kde za každý zločin je trest. Nežijeme v ideálnom svete, kde zlo býva vždy potrestané. Niektorí vyviaznu, ale vinu zo seba nezmyjú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 17:07 - 17:08 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem za všetky faktické. Naozaj hovorím, prebiehala tá debata, diskusia pár dní a naozaj na odbornej, na odbornej debate. A prvotné návrhy boli o tom, že ak sa predloží nejaký takýto návrh, tak sa bude rokovať až na najbližšej schôdzi. Aj to najskôr o 30 dní, napríklad. A napríklad aj toto odtiaľ vypadlo. Takže to toto sú všetky také drobnosti, detaily, ktoré sa dolaďovali. Teraz si zoberme, že takýto zákon alebo takáto ústava bude platiť. Čo bude v ďalšom volebnom období? Nespokojní, vyzbierajú sa tridsiati, a každý mesiac na každej schôdzi budú predkladať takýto návrh trebárs na skrátenie volebného obdobia. Aj to sa môže stať.
Tak jak sa robia politické čáry máry, že sa vyzbierajú poslanci a dávajú návrh na odvolanie člena vlády, tak toto isté sa môže stať aj v budúcnosti. Takže hovorím, je to možná šité na rýchlo, možná by som tam nejaké obmedzenia spravil alebo nejaké časové obdobia v akých najmenších časových obdobiach možno niečo takéto robiť. Ale žiaľ ústava je napísaná teraz takto a o takejto budeme hlasovať.
Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 17:05 - 17:07 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
No dve poznámky k tomu, čo hovoril pán poslanec Kyselica.
V prvom rade, to čo som aj povedal v príhovore, on to v podstate na to nadviazal, že každá z tých strán v parlamente má určitú predstavu o tom akým spôsobom a kedy by malo byť ukončené toto volebné obdobie. Sú tu poslanci, ktorí nechcú vôbec predčasné voľby a považujú za kompromis september. Sú tu poslanci, ktorí chcú júnové predčasné voľby. Sú tu poslanci, ktorí chcú referendum. Sú tu poslanci, ktorí chcú ľudové hlasovanie. Sú tu poslanci, ktorí chcú, nechcú referendum ani ľudové hlasovanie. Je tu rôzny mix a každá politická strana má právo si vybrať s kým bude rokovať a o čom bude rokovať a na čom sa dohodne.
A ja si myslím, že je úplne korektné, keď po voľbách zostavili vládu štyri konkrétne politické strany, že je úplne najprirodzenejšie, že tieto štyri strany sa začnú ako prvé rozprávať o tom, či sa vedia dohodnúť aj na ukončení volebného obdobia. A keby sa to nejakým spôsobom nepodarilo aspoň v miere s ktorým je aspoň v nejakej minimálnej miere, s ktorou je každá z tých strán spokojná, tak by sa asi rokovalo širšie.
Lebo iste, ani ja nie som úplne spokojný s tým ako to znie, a preto som sa pod ten návrh ani nepodpísal. Lebo jednoducho aj ja som zástancom toho, že ľudové hlasovanie tam má byť. Nie referendum, lebo o referende ako správne Kyselica povedal, už Ústavný súd viackrát deklaroval, že referendum musí mať tá jeho otázka normatívny charakter.
A taký mala, taký malo napríklad to Ficovo referendum teraz čo bolo v sobotu. Lebo novelizovalo ústavu. To je presne ten typ referendovej otázky, ktorá do, ktorá v budúcnosti by už mala byť výlučne len tá, a takýto typ predmetom referenda. Ale keď chceme robiť ľudový plebiscit o tom, či má zostať prezidentka vo funkcii alebo nie čo máme v ústave, tak to sa nevolá referendum. To sa volá ľudové hlasovanie. Práve preto, že to je iný typ toho ľudového hlasovania. To nie je referendum.
Čiže poďme sa baviť potom odborne o tom, ale na to teraz nie je čas...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.1.2023 16:58 - 17:03 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Nebudem dlho rozprávať. Ja chcem nadviazať hlavne na tie prvotné vystúpenia, kde opozícia strašila, že tu nechceme dať referendum do ústavy ako ďalšiu formu. Ja som sa zúčastnil tiež tých rokovaní, tých, kde boli strany takzvanej bývalej vládnej koalície odborných rokovaní a táto otázka sa tam preberala.
Takisto ako kolega Vetrák hovorí, to referendum odmietli niektoré strany. Naša strana určite nie, ale tak ako kolega Vetrák hovorí, a tak jak to píše aj uznesenie, teda rozhodnutie Ústavného súdu. Referendum by o týchto otázkach nemala byť. Naozaj referendum by malo mať nejaký normatívny charakter.
O čom nemôže byť referendum. O tom sme tiež uvažovali, že to vložíme do tej ústavy. Tiež referendum by sa nemal týkať, by sa nemalo týkať odvodov a štátneho rozpočtu. A teraz v refere, v ústave je napísané, že by sa to malo týkať, teda aj nemalo týkať iných dôležitých otázok verejného záujme alebo malo.
Čo sú to iné dôležité otázky verejného záujmu. Keď vychádzame z toho ustanovenia čl. 93 ods. 2, tam nastávajú problémy, a to hovoria viacerí ústavní právnici. Čoho sa to týka. Tak ako správne poznamenal kolega Vetrák, čo sa týka hlasovania o skrátení volebného obdobia, nemalo by to byť referendum, naozaj by to malo byť ľudové hlasovanie, tak ako je ľudované, ľudové hlasovanie o odvolaní pani prezidentky.
Pokiaľ by to referendum malo mať aj iný ako normatívny charakter, a týkalo by sa to napríklad otázky rozpustenia Národnej rady, tak s pýtam, môže byť referendum trebárs o skončení generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora vo funkcii? Keď to na jednej strane ústava vymedzuje akým spôsobom môže skončiť. A na druhej strane Ústavný súd povedal jasne, že referendum má silu ústavného zákona. Kam by sme sa dostali? Bili by sa dva ústavné zákony? Ktoré by mali väčšiu silu, keď takýmto funkcionárom garantuje ústava zotrvanie vo funkcii aj odvolanie len za určitých dôvodov. A teraz referendum by s referendom my by sme rozhodli, že mu
skrátime mandát, napríklad. Takže toto je o tej diskusii. A tá diskusia sa naozaj viedla. Ja tu mám aj pôvodný návrh zákona, ktorý bol rozdaný na tých prvotných rokovaniach a naozaj my tam to ľudové hlasovanie máme. Takže ja som za. aby sme si k otázke referenda sadli a bavili sa na odbornej alebo bavili sa o odborných veciach, o maličkostiach.
Aj teraz sa tá ústava tak nejak narýchlo spravila. A tiež my tam nevyhovuje napríklad v jednej vete tam je napísané návrh uznesenia o skrátení volebného obdobia môže predložiť pätina poslancov. V ústave slovo môže. No nie je to troška také, také, také, ale budiš. No môže. Tak to sa dá spraviť možno aj iným spôsobom. Predkladá najmenej. Teraz je tam lehota, nie je tam lehota? Zaradí? Zaradí každé uznesenie predseda Národnej rady? Má možnosť nezaradiť uznesenie Národnej rady predseda Národnej rady má.
Teraz ak by chcel niekto robiť zlovôľu a nejaké tie parlamentné zvyklosti by neakceptoval, tak ja neviem v budúcnosti by predseda Národnej rady robil prieky a pol roka by taký návrh takého uznesenia nepredložil do parlamentu. Má sa tam dať lehota 7 dní? Trebárs tak jak pri odvolaní člena vlády. Má sa? Nemá sa? Takže to sú také detaily, ktoré naozaj v budúcnosti môžu priniesť nejaké aplikačné problémy. Preto ja som nebol za to, aby sa to takto narýchlo šilo horúcou ihlou. Ale budiš, uznesenie Národnej rady je z pohľadu tých legislatívnych kľučiek menej problematické ako otázka referenda.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.1.2023 16:55 - 16:57 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak k pánovi poslancovi Kočišovi. No verím, že k tomu kvóru sa dostaneme. Bude, bude to príležitosť pri jednotlivých ďalších novelách ústavy. Viete, tak buď sa bavíme seriózne alebo si z toho robíme srandu. Vy ste to tak humorne tuná pooznačovali všelijako, ale pozrite sa na to, že aké reformy táto vláda presadila aj v parlamente. Či už to bola reforma zdravotníctva, reforma národných parkov, reforma justície. A aké reformy sa podarili tým bývalým vládam. Lebo keď tu prišiel naposledy pán Pellegrini z reformou zdravotníctva, tak vlastní poslanci mu ju odmietli, odmietli schváliť. Takže viete, buď, buď si z toho robíte srandu alebo sa bavíme vážne. A keď sa bavíme vážne, tak mu, tak jednoducho bude musíte uznať, že táto vláda aj počas krízy pomáhala ľuďom v najväčšom objeme v histórii doteraz Slovenska. A tak to je žiaľ a vy si to nechce alebo u alebo sú tak to je a žiaľ vy si to nechcete priznať. Takže bavme sa potom seriózne keď sa chcete o tom baviť.
Pokiaľ ide o pána poslanca Suska. No my máme mandát ako poslanci až dokonca volebného obdobia kedykoľvek bude v plnoformátovom zložení a plno s plnoformátovými kompetenciami v plnom rozsahu. A pokiaľ ide o vládu, aj tie kompetencie, ktoré má v obmedzenom rozsahu jej umožňujú pomáhať ľuďom, a to my chceme robiť.
Pán Kamenický, hovoríte, že nemáte, nemáme 90-tku. No viete, konšpirácie viem šíriť aj ja. Ja za vami určite nechodím a neviem odkiaľ to máte. Ale ja, keď som sa rozprával s ľuďmi, ktorí podporia túto novelu ústavy, tak tých je viac ako 90. Takže tie konšpirácie musíte šíriť niekde inde nie v parlamente.
Pokiaľ ide o samotné referendum, ak si ste si pozreli judikatúru Ústavného súdu, tak viete, že referendum má mať otázky len tie, ktoré majú normatívny charakter. Čiže skrátenie volebného obdobia, či chcete skrátiť nechcete, či chcete koniec nechcete, to nie je referendum už v zmysle judikatúry. To je ľudové hlasovanie také ako má prezidentka. Takže ak sa to chce spraviť odborne, tak potom nie referendom, ale ľudovým hlasovaním, a to treba...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis