Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.6.2023 o 12:51 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.6.2023 12:51 - 12:51 hod.

Kučera Karol
Ďakujem. Pre záznam by som chcel dať do pozornosti, že hlasovanie č. 259 ma nezaregistrovalo, keď som bol spravodajca. Chcel som byť proti, hlasovanie č. 259.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.6.2023 12:50 - 12:51 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem podať procedurálny návrh.
Navrhujem, aby schôdza Národnej rady pokračovala neprerokovanými bodmi a ukončila sa hlasovaním 29. 6. o 17.00 hod., keďže nebola skrátená lehota pri niektorých návrhoch a o ďalších prerokovaných návrhoch sa vôbec nehlasovalo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.6.2023 12:49 - 12:50 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Stiahol som podpis pod mojím pozmeňujúcim návrhom k môjmu návrhu, to znamená, že nie je žiadna 48-hodinová lehota, ktorá je potrebná, takže navrhu... (Reakcie z pléna.) Poprosím, tichučko.
Podľa § 72 rokovacieho poriadku takýto postup je možný, takže podávam návrh, aby sa teraz ihneď ešte prerokoval ten návrh bez toho pozmeňujúceho návrhu, aby sa hlasovalo, aby sa hlasovalo o tomto návrhu bez pozmeňujúceho návrhu.
Chcem povedať ešte odôvodnenie, ak mi dovolíte, vážení kolegovia, že ten návrh bol riadne prerokovaný, bol odhlasovaný v prvom čítaní, ale vy ste rozhodli, rešpektujem to, že táto schôdza bude zarezaná, preto som podnikol kroky, aby mohlo byť o tom hlasované a vyjadriť plénum svoju ešte dnes, takže poprosím vás, by ste zahlasovali za tento návrh.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.6.2023 11:10 - 11:11 hod.

Vetrák Milan
Trváme, trváme na tom, aby sa pokračovalo v rokovaní tak, ako o tom rozhodlo plénum. To nie je procedurálny návrh, to je požiadavka v zmysle toho, ako rozhodlo plénum.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.6.2023 11:10 - 11:10 hod.

Vetrák Milan
... a boli postúpené do druhého čítania na dnešný deň. Navyše odborne. Minulý rok o tom istom ustanovení už rozhodoval ústavnoprávny výbor, rozhodoval a hovorili k tomu aj ústavní právnici na Komisii pre tvorbu práva a konštatovali, že tá lehota môže byť aj kratšia ako 30 dní.
Pokiaľ ide o vládu, je jasné, že vláda už ani nestihne tú 30-dňovú lehotu, keďže ani nezačala proces, ktorý by... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.6.2023 11:10 - 11:10 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
No, vážené kolegyne, kolegovia, my trváme na tom, aby sa postupovalo v súlade s tým, čo odhlasovalo plénum tohto parlamentu, aby sa rokovalo o návrhoch zákonov, ktoré boli postúpené do druhého čítania tak, ako to hovorí aj rokovací poriadok. Ľudí nezaujíma vaša posadnutosť s lehotami, ktoré boli navyše dodržané (ruch v sále), ľudí zaujíma to, či sa tu bude rokovať a hlasovať o zákonoch, ktoré im pomáhajú, a k tým, k takým zákonom patria aj tie zákony, ktoré sme predložili... (Neutíchajúci ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Ukľudnime sa!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.6.2023 9:07 - 9:08 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ja ešte jednu poznámku, však to platí takisto z rokovacieho poriadku. Ústavnoprávny výbor v zásade nemá nejaké záväzné stanovisko nikdy, aj keby, aj keby sme vtedy dospeli k hlasovaniu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
My sme sa, pán poslanec, dohodli, my sme sa dohodli minulý týždeň, že k tejto veci zaujme stanovisko ústavnoprávny výbor, to stanovisko nie je. Nevieme sa tu dohodnúť, teda neviete sa tu dohodnúť...

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
... plénum musí rozhodnúť... (Povedané súbežne s predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
... zvoláme grémium, tam sa dohodneme.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Však plénum musí aj tak rozhodnúť, to je jedno... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.6.2023 9:04 - 9:05 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Pokiaľ vláda ešte (rečník si odkašľal), pardon, pokiaľ vláda ešte ani nezačala tie stanoviská robiť, tak rokovací poriadok hovorí, že my potom už nemusíme prihliadať na to stanovisko vlády. Takže jej právo ani nebude porušené. Ja som včera pozeral Slov-Lex, že či teda sa spustil nejaký proces vypracovania stanovísk a v zásade som zistil, že vláda začala pred piatimi dňami medzirezortné pripomienkové konanie k návrhom zákonov, ktoré sme schválili 23. mája. Čiže oni ešte začali len MPK-čko k tým, čo už máme dávno za, za druhým čítaním, čiže oni ešte ani nespustili proces k tomu, čo prešlo začiatkom júna, čiže je dnes zrejmé, že buď nechcú vypracovať stanovisko a nevyužijú tú 30-dňovú lehotu, alebo ju už ani nestihnú. Čiže ani prerogatívum vlády nebude porušené a prerogatívom tých výborov by bolo preruše... by bolo porušené len vtedy, pokiaľ by sa ozval nejaký predseda výboru, že mu nevyhovuje zaradenie do pléna na tento čas tých bodov a potrebuje dlhšiu lehotu na prerokovanie. To sa nestalo. Pokiaľ by sa tak stalo, tak, samozrejme, my by sme tie zákony, ktoré tie výbory by ešte chceli prerokovať, museli vyradiť alebo posunúť na neskôr.
Čiže k ničomu reálne nedošlo, k porušeniu rokovacieho poriadku už vôbec nie, a keď bolo hlasovanie na výboro... na výbore o vyradení tých bodov z programu, tak, tak neprešiel ten návrh. Čiže je jasné, že tu nejaká časť a možno aj väčšina parlamentu chce rokovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.6.2023 9:03 - 9:04 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. My sme mali pomerne dlhú diskusiu na ústavnoprávnom výbore, či to je v súlade s rokovacím poriadkom, alebo nie, nakoniec keďže padla ešte výhrada, že či by nemohlo byť náhodou porušené prerogatívum vlády, tak som prerušil zasadnutie výboru, prerušil som to v súlade s rokovacím poriadkom, vyplýva to z takého všeobecného ustanovenia, že predseda riadi výbor. V minulosti to tak robili aj tí, ktorí boli predsedami výborov, nebudem menovať, dobre to vedia. Takisto to urobila pani Marcinková pred pár týždňami, kedy dokonca ani nezačal ten výbor, takže samo osebe to porušením určite nebolo.
No a potrebujeme vedieť od vlády, že či vôbec začala nejaké, nejaký proces spracovania stanoviska k tým návrhom zákonov, lebo vtedy by mohlo potenciálne dôjsť k porušeniu rokovacieho poriadku. Pokiaľ vláda... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.6.2023 9:02 - 9:03 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán Susko, musím vás troška poopraviť, to, že svojvoľne stiahol alebo svojvoľne nejak rozhodol, alebo že väčšina mala taký názor, to je všetko nepodstatné, vy tu pri... prejudikujete nejaký záver. Tá debata bola podľa mňa vecná a odvolávali sme sa aj na závery komisie, z 13. zasadnutia komisie pre tvorbu práva, kde jednoznačne aj ústavní právnici pán Giba aj pán Procházka konštatovali, že tá 33-dňová lehota na výbory, že to nie je akože, jak sa hovorí, sväté. Napríklad tá lehota sa riešila pri medzinárodnej zmluve a adekvátne sa vtedy tento problém riešil, takže to nie je pravda. A tam ide o to, že vláda má tiež podľa rokovacieho poriadku lehotu 30 dní a áno, my tou lehotou nie sme viazaní, teda my nie sme viazaní tým, či vláda dodá stanovisko, alebo nedá... nedodá stanovisko, takže podľa mňa pán Vetrák rozhodol v súlade so zákonom, že prerušil to rokovanie, a to stanovisko zatiaľ nie je.
Takže len toľko.
Skryt prepis