Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2021 o 9:55 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 9:55 - 9:57 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán kolega Svrček a takisto ďalší kolegovia, ktorí prišli s touto novelou zákona, s touto úpravou, chcem vás naozaj oceniť, že sa tejto téme venujete a že ste jej venovali určite veľa hodín, pretože ja sám si pamätám, keď som, alebo aj riešim, nielen som riešil, ale riešim aj budem riešiť veľa tém s úradníkmi na ministerstvách, tak tie zdvihnuté obočia a "to sa nedá" a "to tak nikdy nebolo" a "prečo, prečo to chcete meniť".
Rozumiem aj výhradám, že veľmi ťažko merať ten odstup jeden a pol metra, ale ja sám som cyklista a veľakrát, veľakrát, veľakrát, aj keď ja sa vyhýbam tomu jazdiť po cestách, ja skôr idem radšej trikrát terénom ako raz po ceste, tak veľakrát sa mi stalo, že naozaj ten vodič ma lízol úplne tesne popri mojej nohe. A keď som teda sa rozčuľoval, tak proste bolo zjavné, že tí ľudia nechápu, čo riešim, čo, kde je problém. Proste ľudia si neuvedomujú, že keď ide cyklista rýchlosťou dajme tomu 20 – 30 kilometrov za hodinu a ide auto rýchlosťou 80, tak tam je úplne iný vplyv toho prúdu vzduchu na cyklistu a je to naozaj veľmi nebezpečné. A mne sa zatiaľ nestalo, že by ma niekto vytlačil do priekopy alebo zhodil, aj keď raz skoro s autobusom a to som sa naozaj obával o svoj život, že ten autobusár ma vytlačí do priekopy, ale je to naozaj, sú to naozaj veľmi nebezpečné situácie.
A myslím si, že len to, že už sa začalo o tom hovoriť a že to bude v zákone, že jednoducho tu je tá debata, že ide o ochranu cyklistov, že je dôležitá, už len to prinúti ľudí vôbec sa nad tým zamyslieť, ako obchádzajú cyklistu a že naozaj nie je problém spomaliť, pribrzdiť, počkať si, kým ho môžu obísť oblúkom, a naozaj chrániť tých zraniteľných.
Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2021 9:34 - 9:37 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca predniesol túto spoločnú správu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka, Romany Tabák, Radovana Slobodu a Juraja Šeligu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1020 z 21. októbra 2021 pridelila návrh poslancov na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali stanoviská, nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor doporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov Národnej rady vyplýva pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý je súčasťou tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča tento bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 114 na svojej 50. schôdzi.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

25.11.2021 9:28 - 9:31 hod.

Šofranko Mária
Hlasovanie bude dnes o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 9:28 - 9:28 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Chcela by som sa poďakovať pani predkladateľke za túto novelu zákona. A je veľmi smutné, že najzávažnejšie problémy detí vnášajú do ich životov práve dospelí. Pribúdajú deti, ktoré žijú v ohrozenej, narušenej či disfunkčnej rodine, a tu je potrebné intervencia zo strany štátu. Preto si cením, že schválením tohto návrhu sa nezabudlo na deti, ktoré doteraz prepadli systémovým sitom, a aspoň takto im pomôžeme a môžeme zmierniť dopad ich neľahkej životnej situácie. Takže veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis
 

25.11.2021 9:19 - 9:21 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov (tlač 724).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1074 z 10. novembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Návrh zákona (tlač 724) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky nevyplývajú žiadne pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 153 z 23. novembra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

25.11.2021 9:15 - 9:18 hod.

Kučera Karol
Tak navrhujem termín o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 9:15 - 9:16 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ja len krátko, už nebudem vystupovať v záverečnom slove. Ďakujem za podporu aj za vysvetlenie. Chcem povedať takú jednu dôležitú vec, že tento zákon nie je namierený v žiadnom prípade, ani náhodou, proti samosprávam, či už obciam, mestám, vyšším územným celkom. Teda majú svoje vlastné problémy a voči nim sa tiež deje nespravodlivosť. Tento zákon nerieši všetky komplexne tie nespravodlivosti, lebo keby sme sa do toho pustili, myslím, že to možno, možno stihneme, možno nestihneme do konca volebného obdobia. A mnohé tie námietky, ktoré smerovali ani nie tak proti tomuto konkrétnemu riešeniu, ale proti celému tomu komplexu tých problémov, sú oprávnené a ja ich podporujem a treba ich riešiť. A ja som ochotný ich podporiť a priložiť ruku aj byť súčasťou tej pracovnej skupiny, ktorá by sa týkala pravdepodobne ministerstva školstva, ministerstva vnútra, ktoré má pod sebou samosprávu a možno aj ďalších, ministerstva financií, aby sme hľadali riešenie, ktoré pomôže zase v ďalších nespravodlivostiach, ktoré sa dejú aj tej samospráve.
Tento zákon je relatívne jednoduchý a rieši jednu konkrétnu vec, ktorú vieme vyriešiť promptne. Takže ja vás prosím o podporu a naozaj tie oprávnené pripomienky bereme si k srdcu, poďme na tom pracovať.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 9:14 - 9:15 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Tak ja som to hovoril niekoľkokrát aj na školskom výbore a poviem aj tu v pléne. Ďakujem ti, Richard, za uvedenie tohto zákona. My týmto zákonom odstraňujeme iba časť nespravodlivosti a som rád, že je tu ten zákon. Tá nespravodlivosť trvá už roky a ja, ktorý som učil na cirkevných školách, čiže neštátnych školách, asi teda pätnásť rokov, tak tam som sa toho napočúval, že keby my sme dostali aspoň toľko peňazí ako oni a tak ďalej. A vieme, ako to je v mnohých oblastiach, aj v tejto najviac nepokojov vyvolá, keď sa koná nespravodlivosť. A tu je veľká nespravodlivosť a týmto zákonom ju chceme aspoň čiastočne napraviť. Preto verím, že zákon prejde. Ja ho určite podporím.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.11.2021 9:07 - 9:13 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Ako učiteľ som zvyknutý predchádzať otázky študentov, ktoré sa pravidelne z roka na rok opakujú alebo ktoré padli už viackrát v rovnakých súvislostiach, takže aj keď teraz do rozpravy sa priamo neprihlásil nikto, tak skúsim v tejto krátkej rozprave zodpovedať a zareagovať na najčastejšie poznámky, pripomienky a otázky, ktoré padli aj v priebehu medzirezortného pripomienkového konania, ktoré bolo otvorené zo strany ministerstva školstva a kde mohli vyjadriť svoj názor alebo svoje pripomienky tí, ktorých sa to dotýkalo. Prišlo tam na, poviem to tak, na poslednú chvíľu niekoľko pripomienok, sme za ne vďační. Takže dovoľte mi reagovať.
Cieľom tejto novely je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky zjednotiť financovanie a správu školstva tak, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení, ktoré napĺňajú ústavný rámec práva na vzdelávanie. Aby bolo jasné, novela sa nedotýka financovania základných a stredných škôl, ale ani tých škôl a školských zariadení, ktoré nie sú zaradené do siete škôl a školských zariadení ministerstva školstva, teda neplnia štátny vzdelávací program. Napríklad nepatria tam zatiaľ tie lesné kluby alebo iné nesieťové predškolské zariadenia.
Všetky školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete, podliehajú prísnej kontrole nielen pri vzniku, ale aj počas fungovania. Kontrolu robí štátna školská inšpekcia, rovnako u všetkých. Čiže štát si u štátnych i neštátnych škôl a školských zariadení, ktoré sú zaradené do tejto siete, objednáva službu, a to je výchova a vzdelávanie pre deti tohto štátu, pre rodičov, ktorí tu žijú a platia dane. A za túto službu posiela pre každé dieťa peniaze prostredníctvom obcí. Suma je na ministerstve financií vypočítaná na základe zoznamov, teda počtov detí, ktoré navštevujú materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy alebo školské zariadenia v každej konkrétnej obci. Inými slovami, ak by napríklad cirkevná materská škola, ktorá má sto detí, z obce odišla, obec by z podielových daní o rok dostala menej financií o sumu prepočítanú na tých sto detí. A obec, kde by tieto deti do neštátnej materskej školy nastúpili, by dostala navýšenie rozpočtu presne o tento počet detí; inými slovami peniaze z podielových daní idú za dieťaťom a nie pre obec.
Koho sa teda novela dotýka? Na Slovensku máme zhruba 3-tisíc obcí, slovom obec sa myslí aj mesto, aj obec, presnejšie máme ich 2 890. Školy a školské zariadenia, ktoré rieši táto novela, sú len v približne 270 mestách a obciach. Novela teda prinesie zmenu pre nie ani jednu desatinu všetkých obcí na Slovensku, pretože nie v každej obci je neštátna cirkevná alebo súkromná materská škola alebo školské zariadenie. Konkrétne zmeny sa dotknú len tých obcí a miest, ktoré si doteraz časť peňazí určených pre deti neštátnych škôl nechávali vo vlastnom rozpočte; takýchto obcí je zhruba 200. Pritom pripomíname, že štát dáva na každé dieťa rovnako, teda aj na štátne, aj neštátne, hej, deti sú všetkých, spoločné, naše teda, ale bez ohľadu na to, či chodia do štátnych alebo neštátnych škôl alebo školského zariadenia.
V 70 mestách a obciach už dnes prideľujú všetkým deťom spravodlivo rovnakú sumu. Z tých 270, ktorých sa to týka, v 70, poviem to tak ľudove, je to okej, ale v 200 obciach z tých 270 nie, pričom pripomínam, že na Slovensku máme zhruba 2 900 obcí. Ak teda upravujeme zákon, robíme tak preto, aby to, čo už dnes platí štát za službu, vzdelávanie a záujmové aktivity detí, sa týmto deťom dostalo.
Ak argumentujeme, že neštátne školy vyberajú poplatky, hovoríme o... uvedomme si, že hovoríme o materských školách, základných umeleckých školách a jazykových školách, kde rovnako vyberajú poplatky aj obecné školy. Čiže znova pripomínam, nehovoríme tu o platení za školné na základných a stredných školách, tohto sa táto novela nedotýka, ale hovoríme o materských školách, ZUŠ-kách a jazykových školách. Napríklad naša najmladšia dcéra 12-ročná navštevuje štátne školské zariadenie, štátnu ZUŠ-ku a platí tam rovnako poplatok, aj keď to nie je súkromné, pretože treba niektoré tie proste financie dorovnať.
Štát si na základe počtu detí pre tieto deti objednáva výchovu a vzdelávanie a každej obci za túto službu pošle peniaze rovnako na každé dieťa. 70 obcí v rámci územnej kompetencie posunie tieto financie neštátnej materskej škole alebo ďalším zariadeniam, 200 obcí časť financií presmeruje do svojich škôl alebo na iné účely. Nebudem vás teraz zaťažovať podrobnými štatistikami, ale máme ich. Pandemická situácia ešte výrazne obnažila tento stav, keď niektoré z týchto obcí minuli rozpočty tak, že sa výrazne prehlbovali rozdiely medzi financovaním detí z neštátnych škôl, čo pôsobilo až likvidačne.
Vzdelávanie je rovnaká služba ako sociálne služby pre našich seniorov, ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Štát platí za služby rovnako a je na občanovi, rodičovi, či si čiastočne doplatí u neštátneho lekára alebo zariadenia, alebo uhradí plnú sumu súkromného lekára, čo sa týka porovnania so sociálnou alebo zdravotnou starostlivosťou.
V programovom vyhlásení vlády máme zjednotiť financovanie a správu školstva tak, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľov. To robíme. Upravujeme zákon tak, aby rešpektoval zriaďovateľské kompetencie, čo sa dotkne len tých 200 obcí, ktoré nerozlišujú medzi svojou územnou a zriaďovateľskou kompetenciou. To znamená, že na ich území sa síce nachádza neštátne zariadenie, ale ony sú... ony nie sú ich zriaďovateľmi. Na základe zistení dnes na Slovensku dochádza k obrovským rozdielom, keď obec na jedno dieťa poskytne 100 eur ročne a na iné tisíc eur, ale štát na obe deti objednal rovnakú službu za rovnakú cenu. A toto chceme touto novelou napraviť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2021 9:04 - 9:07 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem. Dobré ráno, milí kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada uznesením z 21. októbra ´21 č. 1019 sa uzniesla prerokovať návrh skupiny poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu skupiny poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 405 z 18. novembra ´21, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 256 z 18. novembra ´21 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 131 z 23. novembra ´21 zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 16 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov (tlač 720) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 23. novembra ´21 č. 132. Týmto uznesením ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem.
Skryt prepis