Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2022 o 19:11 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2022 19:11 - 19:11 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ja už len v krátkosti, ďakujem za tie faktické poznámky. Áno, však tento prístroj budú nosiť tí ľudia, samozrejme on je okolo 15 kíl ťažký, to nie je len také jednoduché. Ale ide o to, že pokiaľ tento prístroj nie je aj Policajný zbor vám dá nejaké údaje a začnete ja neviem zasypaný v lavíne a začne niekto tam pichať do snehu ja neviem kilometer od osoby, tak bohužiaľ niekedy hrajú úlohy minúty, tak to bude veľký problém. Ale tým prístrojom ho priamo lokalizuje na pol metra. Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2022 19:11 - 19:11 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ja sa ti chcem Lukáš poďakovať, že si spomenul aj práve tento paragraf 12aa, ktorý vkladáme do tohto zákona o Horskej službe je to paragraf lokalizácia. Práve tieto údaje sú, ktoré budú získané prostredníctvom tohto prístroja sú predpokladom pre rýchlu lokalizáciu osoby v tiesni, ktorá je nezvestná a to aj v členitom teréne bez pokrytia mobilnou sieťou. Vzhľadom na skutočnosť, že ide, že o úspešnosti mnohých záchranných a pátracích akcií práve rozhodujú minúty tak umožnenie tejto modernej techniky je pre Horskú záchrannú službu do budúcna nevyhnutné. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2022 19:11 - 19:11 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Vďaka, ja len v krátkosti. Naozaj sme to vyňali na poslanecký návrh zákona, veľká novela sa chystá na marec, na apríl budúceho roku kde sa majú začleniť alebo nejakým spôsobom upraviť aj dobrovoľný záchranný, dobrovoľný záchranný systém a vlastne to toho integrovaného systému. Bolo tu už povedané dosť ale čo chcem, aby zaznelo my sme chceli hlavne vyčleniť tú lokalizáciu a ostatné tam vlastne ministerstvo vnútra dalo aj zrušenie tých oblastí a tak. Čo sa týka záchranného modulu a lokalizácie tak to je dôležité povedať, že pokiaľ je nejaká osoba nezvestná v tých horách, vyžiadajú si súčinnosť polície a polícia pokiaľ tam nie je signál nevidia tú GPS ani zachytiť, pokiaľ je tam signál so slabým pokrytím tak dá tam nejaký azimut ja neviem 15 kilometrovým rozsahom a toto je úplne akože úplne pasé pokiaľ nevedia do ktorej doliny majú ich hľadať, lebo 15 kilometrov vzdušnou čiarou je strašne veľa v týchto horách a pokiaľ ide o záchranu života tak naozaj rozhodujú niekedy sekundy. Takže práve preto sme začlenili alebo teda dávame túto legislatívnu zmenu, aby mohli používať tzv. prístroj pátrací modul GSM mobilnú BTS, to je prístroj, ktorú bežne používajú aj poľskí záchranári aj nemeckí záchranári a veľmi sa osvedčila. Tento prístroj dokáže lokalizovať a umožňuje textovú a hlasovú komunikáciu s mobilným telefónom nezvestnej osoby a oznámi jej polohu pátracím jednotkám.
Systém bude využívaný vo vzduchu, na palube vrtuľníka a zároveň aj na zemi tak, aby vedela odniesť a obsluhovať jedna osoba. Systém poskytuje rýchle efektívne vyhľadávanie v odľahlých oblastiach aj bez pokrytia GSM signálom a tiež poskytuje komunikačný kanál s nezvestnou osobou. Zariadenie pracuje v sieťach a je schopné lokalizácia komunikácie s mobilnými stanicami, ktoré fungujú v sieťach 2G, 3G, 4G teda aj tam kde nie je signál. Tento prístroj si vie vytvoriť vlastnú BTS jak sa hovorí ten vlastný stožiar čo máte stožiare, na ktoré sa pripájate keď chcete telefonovať, vytvorí si vlastnú túto komunikačnú sieť a na tú sa pripojí ten telefón toho nezvestného a dokáže komunikovať. Teda je to taký tzv. núdzový telekomunikačný systém, ktorý je schopný rýchlo autonómne vyhľadávať a nájsť nezvestné soby vo vysokohorských alebo zničených oblastiach aj v regiónoch so zložitým prístupom. Umožňuje nájdenie ako som povedal a to aj bez spolupráce nezvestnej osoby. dočasne generovať ten GSM systém signál, prostredníctvom mobilnej BTS minimálnym rozsahom tisíc metrov. Teda keď pôjde ten vrtuľník tak maximálny dosah nejaký ten kilometer tam bude, z vrtuľníka tento prístroj zachytí a už potom bude vedieť nájsť presne na milimetre na pol metra. Dočasne si vlastne vytvorí tú vlastnú GSM sieť v tých prípadoch aj v prípade výpadku bežne GSM siete a na miestach pokrytia GSM signálom lokalizácie v oblastiach pokrytým GSM signálom.....Nesmie zároveň tento prístroj interferovať so sieťami lokálnych a národných GSM operátorov fungovania ako komunikačná retranslačná stanica pre siete GSM a viacej už nebudem sľúbil som to podpredsedovi, že viac už rozprávať nebudem. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2022 19:11 - 19:11 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
za posledných 6 rokov čiže za obdobie rokov 2017 až doteraz 2022 celkovo 33 zásahov čiže priemerne 5,5 zásahu ročne. V tomto prípade sa dá skutočne povedať, že bude finančne aj personálne efektívnejšie ako povedala moja kolegyňa, aby občasnú záchranu v týchto oblastiach robili iné zložky integrovaného záchranného systému v spolupráci Horskou záchrannou službou Ešte keď môžem doplniť tak zrušenie navrhovaných horských oblastí umožní presunúť tieto personálne kapacity do iných oblastí s vyššou úrazovosťou a s náročnosťou záchranných akcií aj keď budú horské oblasti Javorníky, Oravsko-sliezske Beskydy a Bukovské vrchy vlastne zrušené alebo vyňaté z tohto zákona, záchrana tam bude naďalej prebiehať inými zložkami integrovaného záchranného systému. A do budúcnosti bude veľmi dôležité veľmi dôležitá bude spolupráca Hasičského záchranného zboru či už dobrovoľných alebo profesionálnych zložiek ako rovnako aj Horskej záchrannej služby profesionálnych alebo dobrovoľných záchranárov. Ja možno ešte keď môžem takto doplniť tak pri tých zásahoch čo tam boli tak za celú existenciu Polonín nebolo nutné nasadiť ani doteraz záchranárov z iných stredísk. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2022 18:41 - 18:41 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, ešte raz sa vyjadriť k časti novely týkajúcej sa úpravu zoznamu horských oblastí. V aktuálne platnom zákone o Horskej záchrannej službe je do pôsobnosti Horskej záchrannej služby v súvislosti s bezpečnosťou osôb zahrnutých pätnásť horských oblastí, ktoré spravujú šesť oblastných stredísk Horskej záchrannej služby. Jednotlivé horské oblasti sú veľmi rôznorodé. V niektorých horských oblastiach je vykazovaná nízka úrazovosť, v niektorých sa úrazovosť zvýšila. Prax ukázala, že je potrebné upraviť zoznam horských oblastí. Novela zákona neustanovuje nové horské oblasti, ale ruší niektoré existujúce. Naša novela počíta zo zásahového územia Horskej záchrannej služby s vyradením Bukovských vrchov, Javorníkov a Moravsko-sliezskych Beskýd v ktorých je nízka úrazovosť. V týchto oblastiach je pomer vynaložených nákladov neadekvátny vzhľadom na nízky počet zásahov, prípadne časová dostupnosť je taká veľká, že finančne aj personálne je efektívnejšie, aby občasnú záchranu v týchto oblastiach robili zložky Integrovaného záchranného systému v spolupráci s Horskou záchrannou službou. Rada by som vám poskytla presné čísla ohľadom počtu zásahov za obdobie január 2017 až november 2022. Bukovské vrchy - 33 zásahov, z toho ľahké čo je podvrtnutý členok, narazenie a tak ďalej 22 zásahov, ťažké - zlomeniny aj otvorené úrazy hlavy a tak ďalej 5 zásahov, resuscitácia 3 zásahy a smrť, kardiálne zlyhania, infarkt a smrť v dôsledku pádu nebola - 3 zásahy. Priemer na jedného, jeden rok je 5 a pol zásahu na oblasť, čo činí 1,375 zásahu na záchranára ročne. V Poloninách sú momentálne štyri tabuľkové miesta, ostatný personál tam nie je. Pre danú oblasť je efektívnejšie robiť záchranu spolu s hasičmi v kombinácii s Dobrovoľným hasičským a záchranným zborom a ako aj dobrovoľníkmi a profesionálnymi horskými záchranármi. Dobrovoľníci tam určite budú. Kysuce - 25 zásahov, z toho ľahké 13 zásahov, ťažké 4, resuscitácia 0, smrť 2 zásahy. Javorníky a Moravsko-sliezske Beskydy, v týchto horských oblastiach už v súčasnosti nie sú profi členovia. Záchranu tam vykonáva 5 príslušníkov z Kysuckých Beskýd. Keď sa zruší oblasť, Horská záchranná služba bude naďalej záchranu vykonávať ako zložka Záchranného integrovaného systému. Aj napriek tomu, že nebudú horské oblasti Javorníky, Moravsko-sliezske Beskydy a Bukovské vrchy definované zákonom, záchrana tam bude naďalej prebiehať zložkami Integrovaného záchranného systému. Spolupráca zložiek integrovaného systému, čo sú Hasičský a záchranný zbor, Horská záchranná služba, RZP a dobrovoľníci zabezpečí záchranu v zrušených oblastiach na veľmi dobrej úrovni. Horská záchranná služba je hlavnou zložkou Integrovaného záchranného systému a v prípade nevyhnutnosti bude v daných oblastiach naďalej zasahovať. Horské oblasti o záchranárov neprídu. Horská záchranná služba uvažuje o vytvorení Integrovaného hasičského a záchranného pracoviska, ktoré bude mať na starosti záchranu v národnom parku Poloniny a zároveň aj hasenie požiarov, ktoré je v hornatom teréne veľmi obtiažne. Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

29.11.2022 18:41 - 18:41 hod.

Brisudová Martina
...uznesením gestorského výboru č. 200 zo dňa 29. novembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2022 17:56 - 17:56 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja zase budem súhlasiť s Martinom a skutočne Slovenská republika prekonala rekord neúčasti vo voľbe poslancov do Európskeho parlamentu a v parlamente, európskom, mi to stále vytýkali. Myslím si, že ministerstvo vnútra by malo zvážiť možnosť a po uplynutí lehoty predložiť zmenu ústavy s možnosťou voľby poslancov Európskeho parlamentu s voľbou druhého kola prezidentských volieb. A, samozrejme, voľba zo zahraničia je veľmi dôležitá, napríklad je komunita úradníkov, ktorí, Slovákov, ktorí pracujú pri európskych inštitúciách v Bruseli, a sú vlastne tie ich podnety, že rovnako majú právo voliť a myslím si, že toto treba umožniť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2022 17:41 - 17:41 hod.

Dobeš Peter
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, k prerokovanému návrhu mám jednu korektúru. Je to k tlači 1212, žiadam vyňať bod 5 spoločnej správy na osobitné hlasovanie, nakoľko koliduje s bodom 4 spoločnej správy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2022 16:56 - 16:56 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No my tu vo veľa prípadoch alebo celkovo nemáme vyjasnené v rokovacom poriadku situácie, kedy určitý návrh považovať za rozširujúci a kedy ho považovať za prílepok. Viackrát sme sa tu o tom dohadovali aj na ústavnoprávnom výbore sme sa o tom dohadovali. V princípe máme tu veľa, veľa prípadov a úplne legitímne kedy takáto, takýto návrh, ktorý je teraz spravený, pretože tematicky súvisí s voľbami, je to úprava volieb, sa tuná veľakrát považoval za rozširujúci návrh. Súhlasím, že keď sa to dávalo vtedy k tej DPH-čke, tak to bol podľa všetkého prílepok, preto sme to aj stiahli, ale toto je rozširujúci návrh. Čiže môj názor a môj výklad to je taký, že ak minister si to myslí tiež a vystúpi v rozprave a povie, že súhlasí s takýmto návrhom ako rozširujúcim návrhom, má to, má to charakter rozširujúceho návrhu, tak sa o tom môže hlasovať v zmysle rokovacieho poriadku parlamentu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2022 16:41 - 16:41 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
uvedených pod bodom III. spoločnej správy vyplynulo 10 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať spoločne o bodoch 1 až 10 zo spoločnej správy, odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 201 zo dňa 29. novembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov. Ďakujem, skončil som.
Dovoľte ešte, aby som zo spoločnej správy pod číslom 1212a výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona upozornil na to, že je tu technická chyba, upozorňujem na technickú chybu v bode 5 v čl. 1 bod 57 vypustiť. Toľko krátka korektúra. Ďakujem, skončil som, otvorte prosím, pán predsedajúc rozpravu.
Skryt prepis