Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.10.2022 o 17:10 hod.

Mgr.

Michal Šipoš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.10.2022 17:10 - 17:10 hod.

Šipoš Michal
Máte to tam.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.10.2022 17:10 - 17:10 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na návrh troch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA, SaS navrhujem presunúť hlasovanie o parlamentnej tlači 1040, je to vládny návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, na záver 72. schôdze Národnej rady. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.10.2022 17:10 - 17:10 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem za slovo. Ja na základe súhlasu troch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA aj SaS navrhujem, aby sme preložili tlač 265, to je ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, na ďalšiu riadnu parlamentnú schôdzu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.10.2022 17:10 - 17:10 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov čl. 6 ods. 1 oznamujem, že som v konflikte záujmu pri hlasovaní o pozmeňujúcom návrh doktora Baláža a pozmeňovacom návrhu doktora Urbana k zákonu 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotných pracovníkoch stavovských organizáciách v zdravotníctve a z toho dôvodu nebudem o týchto pozmeňovacích návrhoch hlasovať. Odôvodnenie: Uvedené pozmeňujúce návrhy zvyšujú koeficient násobku priemernej mesačnej mzdy u lekárov špecialistov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

5.10.2022 16:40 - 16:40 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, ja som si dovolil tu urobiť zopár poznámok a chcel by som zareagovať najmä na to, čo tu odznelo zo strany predstaviteľov, poslancov strany SaS, ktorí hovoria dve veci, ktoré jednoducho nie sú pravdou.
Tá prvá je, ten hrubý komunikačný faul, ktorý sa nielen z ich úst, ale aj z médií, a to je, keď sa porovnávajú národnostné, čiže autochtónne, národnostné menšiny so sexuálnymi menšinami. To jednoducho nikto, kto vie aspoň trošku rozmýšľa, kto sa nad tým trošku zamyslí, vie, že sú to dve nespojiteľné veci. Áno, sú aj medzi príslušníkmi národnostných menšín tí, ktorí patria aj k sexuálnej menšine, ale spájať ich, dávať ich na roveň, dávať na roveň práva národnostných menšín a sexuálnych menšín je absolútne, absolútny nezmysel. Práva národnostných menšín sa koncipovali už pomaly od Vestfálskeho mieru a vy tu teraz hovoríte, že toto je to isté, čo sú práva sexuálnych menšín, jednoducho nie je pravda.
A potom hovoríte, že sme spiatočníci, a to čo tvrdíte vy, je vraj slušná spoločnosť, ktorá ide dopredu. A nútite nás akceptovať niečo, čo mnohí považujú za nenormálne, na čele so mnou, pretože ja považujem za nenormálne to, ak sa niekto narodí ako chlap, potom sa preoperuje na ženu a chce, aby ho volali ženou. Existuje viacero prípadov, keď zatvorili človeka do basy, bolo to v Spojených štátoch amerických, ktorý o sebe tvrdil, že je žena a zatvorili ho do ženskej nemocnice, pardon, do ženskej časti väznice a musel odtiaľ odísť, pretože tri väzenkyne otehotneli.
Nútite nás akceptovať to, že máme poprieť genetiku, to znamená chromozóm XX aj XY, ktoré zostávajú do konca života toho človeka. Nútite nás myslieť si a považovať za úplne normálne, ak sa nahí, tlstí seladóni na bicykloch premávajú nahí po pridoch pred deťmi. Nútite nás akceptovať, že je normálne, ak sa muži v tangáčoch, v podväzkoch a vo vysokých opätkoch premávajú medzi deťmi. A toto máme hovoriť, že toto je normálne a toto máme našim deťom hovoriť, že toto je normalita, to je tá nová normálnosť, ktorú ty musíš akceptovať. No, prepáčte, nie. Toto nechceme akceptovať, pretože toto skutočne považujeme za nenormálne. Rovnako ako považuje za nenormálne to, ak si niekto dá naoperovať rohy do hlavy a tvrdí o sebe, že je, ja neviem, nejaká iná bytosť z inej zemegule.
To, čo hovoríme my, a je to napísané aj v ústave, a ideológia LGBTI ide priamo proti tomu, pretože ona dáva na úroveň manželstvo osôb rovnakého pohlavia na úroveň manželstva, kde je otcom muž, matkou je žena a deti sú deťmi. Veď toto nie je nikde v prírode, žiadne iné cicavce to nerobia, robíme to len my. A vy to nazývate novými právami, slušnou spoločnosťou a všetko to čo, čo to, čo tvrdí opak, je vraj dekadencia. Tak ja neviem, či táto spoločnosť, ktorá tu je už tisícky rokov, bola postavená na právach LGBTI alebo na právach normálnych ľudí, ktorí hovoria o tom, že muž je mužom, žena je ženou a deti sú deťmi. Veď keby to tak nebolo, táto spoločnosť na zemeguli nie je, neexistuje. A tým nehovoríme to, že neuľahčíme im život, veď toto sme už povedali viackrát. Veď keď tu príde nejaký normálny návrh, ktorý pomôže tým ľuďom žiť, tak ako tu spomínal aj kolega Lehotský, tak ako tu tvrdia moji kolegovia z OĽANO, že poďme im pomôcť nazerať do zdravotnej dokumentácie, keď žijú a tvoria hodnoty, aby mohli po sebe dediť, áno, veď s týmto nie je najmenší problém. Ale problém je, keď na školách budeme budovať WC pre tých, ktorí nevedia, čo sú, budeme tam mať chlapčenské, dievčenské a taká wecká pre tých, ktorí nevedia, čo sú. Tak toto áno, toto odmietame. A toto všetko sa subsumuje aj pod dúhovú vlajku, ktorú my tvrdíme, že nemá čo robiť na budovách verejnej správy, štátnej správy a územnej samosprávy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2022 16:10 - 16:10 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Lehotský, vy aj podobní ľudia, ktorí obhajujete tú LGBTI komunitu, sa snažíte navodiť dojem, že táto komunita na Slovensku je prenasledovaná a utláčaná a žije v katastrofálnych podmienkach, že nie je tu tolerancia voči tejto komunite, ale sám dobre viete, že to nie je pravda. Všetci vieme, že ináč orientovaní ľudia sedia aj v parlamente, zaujímajú vysoké štátne posty, títo ľudia sú úspešní v kultúre, sú úspešní aj na iných pozíciách a spoločnosť je voči nim tolerantná.
Naopak sa dostávame do fázy, že ľudia, ktorí bránia tradičné hodnoty, ktorí bránia kresťanské hodnoty, sú zosmiešňovaní, čelia útokom, sú ponižovaní. Úplne sa to otočilo a je to kryté mnohými liberálnymi médiami. Takže čo sa týka tých vlajok, naozaj na štátnych budovách majú byť štátne symboly. Tam nemajú byť žiadne vlajky akýchkoľvek sexuálnych menšín. Nemajú tam jednoducho čo hľadať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

5.10.2022 15:40 - 15:40 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

5.10.2022 15:40 - 15:40 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dostávame sa do bodu, kedy môžme konečne prerokovať v Národnej rade zákon, ktorý vyvolal veľké vášne v médiách, keď sme ho predložili, a svojím spôsobom by tento zákon mal byť úplnou samozrejmosťou v právnom poriadku Slovenskej republiky, pretože v zmysle Ústavy Slovenskej republiky sa Slovenská republika neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Tá istá Ústava Slovenskej republiky hovorí o tom, že manželstvo je jedinečný zväzok muža, jedného muža a jednej ženy. A tá istá Ústava Slovenskej republiky v preambule hovorí alebo odkazuje na cyrilo-metodské tradície.
Toto sú tri ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky, ktoré sú v príkrom rozpore s tým, aby dúhová vlajka ako symbol ideológie, nie tolerancie, visela na štátnych, obecných budovách alebo školách, verejných vysokých školách a tak ďalej. Svedkom toho, že sa to tak deje, sme boli viackrát. Stalo sa to v Budapešti, kedy súčasný minister zahraničných vecí, vtedy veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku vyvesil túto vlajku, takisto to robila aj bývalá ombudsmanka a takisto to robil napríklad aj minister hospodárstva a aj iný, ktorým celkom zjavne tieto tri ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky nehovoria nič alebo ich minimálne nezaujímajú.
Ak sa bavíme o tom, že tento zákon je netolerantný, tak sa pýtam všetkých tých, ktorí to tvrdia, či rovnako netolerantné nie je aj ustanovenie zákona o konaní športových podujatí, ktoré hovorí o tom, že na rizikové športové podujatia nemôžu nosiť zástavu iných štátov, národných štátov, čo si myslím, že tiež je mimoriadne diskriminačné a netolerantné.
To, že dúhová vlajka ako symbol inakosti nehovorí len o ľuďoch z LGBTI komunity, nehovorí teda len o homosexuáloch a lesbičkách, ale subsumuje pod seba aj všetky iné menšiny, okrem iných napríklad aj, aj zoofilov a iných, ktorí tiež majú svoju vlajku a tí sa tiež podraďujú pod dúhovú vlajku. Nedávno protestovali v Nemecku, pretože vláda Nemecka zvýšila pokuty za takéto delikty a ich sa to mimoriadne dotklo.
Trend z Európskej únie a z Bruselu tlačiť tieto práva na štáty, ktoré nemajú jednoducho skúsenosť s tým alebo nemajú to zažité v kultúre, si tiež myslíme, že je niečo, čo v takej konzervatívnej a kresťanskej krajine, ako je Slovenská republika, nemá čo hľadať. My v strednej Európe sme boli zvyknutí na niečo úplne iné a to, čo je možno normálne v Holandsku a v Amsterdame, nie je normálne v Bratislave, a proti tomu sa jednoducho bránime. A bránime sa aj tým, že povieme, že nie, túto ideológiu na štátnych budovách nechceme. Nikto nebráni osobám tejto sexuálnej menšiny alebo sexuálnych menšín, aby svoje symboly používali, kde chcú, aby sa do nich zahaľovali, aby ich používali na dúhových pridoch alebo si ich vešali z okien.
My máme problém s tým, ak štátne orgány alebo zamestnanci štátnych orgánov tieto vlajky vešajú na budovy. Je to rovnaké, ako keby sa na štátne budovy vešala vlajka OZ KOVO alebo by sa tam vešala vlajka nejakých iných treťosektorových organizácií, ktorým by ten štátny úradník chcel vyjadriť podporu, napríklad baníkom alebo hocijakým iným organizáciám. A toto sa tiež nedeje. Deje sa to výlučne len s dúhovou vlajkou.
A preto keď hovoríme o dúhovej vlajke, nemôžme hovoriť o symbole tolerancie, ale o symbole ideológie, ktorá v strednej Európe nie je zakorenená, a podľa nášho názoru, teda podľa názoru predkladateľov, nemá ani čo na tých štátnych budovách hľadať.
Na úvod asi toľko a očakávam vecnú diskusiu k tomuto problému. Vidím, že tí, ktorí by túto tému mohli zneužiť aj na útoky voči LGBTI komunite, tu nie sú, takže skutočne očakávam od tu prítomných poslancov vecnú diskusiu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

5.10.2022 15:40 - 15:40 hod.

Kyselica Lukáš
Ja už len ohlásim hlasovanie, ale vidím, že ste si sadli, mali by sme pokračovanie filmu ´Legenda o vášni´ natočiť, takže hlasovanie bude o piatej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.10.2022 15:40 - 15:40 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
No tento ačohentizmus, čo ste teraz predviedli, pani Zemanová, to je úžasná vec. Ako namiesto toho, aby ste sa vyjadrovali k tomu zákonu, za ktorý ste hlasovali, tak ste predviedli taký whataboutismus, ktorý vymysleli Rusi. To bolo úžasné, to bolo úžasné!
Karol Kučera a oni hlasovali za identický zákon vtedy. Toto je identický zákon! Videl si, ako ich vystrelilo zo sedadiel? Oni nevedeli, oni nevedeli, že vlastne o čom ten zákon je! Ondro Dostál, veď tomu vypúlili tak oči dopredu, že: "Ja som za toto hlasoval?" Veď sa Baránik nevedel vykoktať, vykoktať sa nevedel! O tomto to je. My sme predložili naschvál... Poprosím, môžete pani Zemanovú, nech ma neprerušuje stále? Prosím vás... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
Neprerušujte...

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
... môžte poprosiť pani Zemanovú, aby ma neprerušovala stále?!

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
Môžem. Pani poslankyňa. Je trošku vášnivejšia diskusia, prosím, aby sme si neskákali do reči. (Reakcia z pléna.)

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Čo, vypúlené oči sú neslušné?! Poprosím, aby ste ju vykázali zo sály, ako mňa tu vykazuje oné tento, vykážte ju zo sály! Vykážte! Môžete ju vykázať zo sály?!

Grendel Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, poprosím vás, vráťte pánovi Pročkovi časomieru. Pani poslankyňa, prosím, neskákajte mu do reči!
Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Pani Zemanová, ten ačohentizmus, ten whataboutismus, čo ste tu predviedli, namiesto toho, aby ste sa vyjadrovali k tomuto zákonu, Karol, ten zákon je identický, identický! Oni zaň hlasovali. Všetci. Všetci. Baránik, Dostál. Videl si, ako vystrelilo každého z nich, keď som to povedal? Oni nevedia, o aký zákon ide. A potom tu začnú rozprávať, že vlastne tento zákon je sprostosť, tento zákon, vtedy to nebola sprostosť. Vtedy to nebola sprostosť, teraz je to sprostosť.
Baránik, v 2016 to bol protikorupčný zákon, teraz už nie. Teraz už nie, teraz je to už, teraz je to už niečo iné. Vtedy v 2016, keď Baránik hlasoval, tak to bolo v poriadku. Teraz to už nie je v poriadku, lebo to predkladá OĽANO. V 2016 to bol skvelý zákon, teraz je to už, už to je sprostosť.
Ondro, ospravedlňujem sa ti, nebudem ti hovoriť Ondrík, budem ti hovoriť Ondro. V 2016 si nemal pochybnosti, teraz tie pochybnosti máš. V 2016 si hlasoval za tento zákon! Teraz si povedal, že máš pochybnosti! Ondro, ty ani nevieš, aký zákon sme predložili. A predložili sme to naschvál preto, aby prešiel ten zákon o tej hmotnej zodpovednosti, pretože ja verím, že aj napriek tomu, že sa tu tvárite, že už nebudete hlasovať, že zaň zahlasujete, lebo toto je zákon, ktorý, tak ako tu povedala pani Zemanová, chcú ľudia. Naozaj zákon o hmotnej zodpovednosti chcú ľudia. A ak máte nejaké pripomienky, ak máte niečo, prosím, nech sa páči, dajte pozmeňováky, budeme sa o tom rozprávať.
Ale dva roky sa tu nič nedeje. Dva roky nám občania píšu, kde je zákon o hmotnej zodpovednosti? Tak som zvedavý, ako budete hlasovať o tomto zákone.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis