Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.2.2022 o 16:00 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 16:00 - 16:01 hod.

Kozelová Monika
Vážený pán predseda, poprosila by som o hlasovanie 16. 2. v stredu o 17.00 hod., zároveň týmto žiadam vyňať bod 5 písmeno h) na samostatné hlasovanie a zároveň na samostatné hlasovanie bod 15. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 15:55 - 16:00 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, pani poslankyne, páni poslanci, nebudem tu nejak extra dlho vystupovať. Ja by som sa len chcel trošku tak dotknúť tejto témy Autorského zákona, pretože je to vec, ktorá mnou ide celý môj profesionálny život, a narážam na tento Autorský zákon, s ktorým som nebol nikdy naozaj nejakým spôsobom spokojný, a mal nejaké trhliny. Ono to bolo aj vlastne zapríčinené tým, že čo sa týkalo filmu na Slovensku, tak si veľmi dobre pamätáme, že slovenský film tuná jeden čas alebo slovenská filmová tvorba tu na istý čas skončili a naozaj sa tu nenatočil ani jeden meter filmového materiálu. Potom prišla jedna súkromná televízia prvá, ktorá si povedala po určitom čase, že ide točiť pôvodnú slovenskú tvorbu, pôvodné slovenské seriály a mala možno nejaké problémy s tým, že ako by to vyzeralo s tým, že by sa hercom vyplácali tantiémy. Keď som v ’93. roku prišiel do Bratislavy, tak som mal to šťastie, teda študovať herectvo, tak som mal šťastie stretnúť jedného velikána slovenského herectva Jozefa Kronera, s ktorým som, z ktorého som bol fascinovaný, bol som naozaj šťastný, že toho človeka vidím, a mohol som s ním zdieľať jeden, jeden priestor, jeden čas, kde mi povedal jednu zaujímavú vetu, že: „Tento deň mi prišli tantiémy.“ Ja som netušil, čo to slovo tantiémy znamenajú. A vysvetlil mi, čo znamenajú slovo tantiémy. Tantiémy znamená, znamenajú, že ten herec keď sa dostane už na staré kolená, keď už nevládze sa toľko učiť, lebo už mu tá pamäť tak toľko nefunguje, tak má aspoň nejaké, nejaké drobné z toho, že, z toho, čo on natočil. Keď je úspešný, tak tých, z tých diel má natočených dosť a tých peňazí mu príde tak akurát.
Dotknem sa ešte jednej témy, aby bolo jasné, že čo sa týka napríklad divadiel, že aké sú platy v divadlách, lebo to tu neodznieva, tak ja to veľmi rád poviem. Môj plat po 25 rokoch je okolo 750-800 eur v Bratislave na Novej scéne. Tak takto vyzerá kultúra, čiže tí herci, ktorí aj točia, tie platy nebudú mať nejaké vysoké, pretože tie platy, teda tie dôchodky nebudú mať moc vysoké, lebo tie platy sú dosť nízke. Niektorí majú šťastie, že točia, iní to šťastie nemajú. A keď už aj majú, že niečo natočia, tak sa im to nikdy v podobe nejakých tantiémov nevráti. Keď napríklad teraz bola korona a herci a scenáristi boli doma zavretí, lebo televízie nič netočili, tak nedostávali žiadne peniaze, lebo sa nič nehralo. A... ale televízie, ktoré boli súkromné, tak púšťali všetko z reprízy. V tých reprízach boli reklamy a tie televízie, tie z tých reklám peniaze aj dostali, hercom sa už tie peniaze nedostali, lebo nemali tantiémy.
V Čechách žije jeden spisovateľ, volá sa Michal Viewegh, on má nejaký problém zdravotný a už nedokáže písať. Keby on nemal takú zmluvu, ktorá mu zaručuje to, že z každej predanej knihy sa, mu prídu nejaké peniaze, tak by ten človek skončil možno niekde na ulici.
Čiže skutočne tie tantiémy a ten Autorský zákon, ktorý vo svete je úplne normálny, či je to, v civilizovanej krajine, myslím, normálny, pomáha tým umelcom, pomáha tým spisovateľom, hercom, spevákom, aby nejaké tie drobné na starobu dostali, keď už nebudú vládať, či to je to spevák, ďalej spievať, či to je herec, byť použiteľný v divadle alebo vo filme, lebo už bude nezaujímavý, a preto tie tantiémy fungujú.
Čiže ak by som vás mohol poprosiť, dámy a páni, ja by som vás požiadal podľa § 37 rokovacieho poriadku, ak by sme mohli zo spoločnej správy, momentík, ja si to hneď aj nájdem, vytiahnuť bod... päť, bod 5, bod 5 písm. h) na samostatné hlasovanie. Ak by to bolo možné, by som vám bol veľmi vďačný. Ďakujem veľmi pekne. (Reakcia z pléna.)
Mám napí... že bod... Ktorý? Päť. Bod 5 zo spoločnej správy Autorského zákona písm. h) na samostatné hlasovanie.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 15:51 - 15:55 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, vážení páni kolegovia, pani kolegyne, pani ministerka, pán predseda, prerokovávame tu zákon, ktorý, nech sa na to pozerám z akejkoľvek strany, vždy pri ňom bude mať niekto pocit, že je ukrátený. Na jednej strane sú to autori, na druhej strane sú to vysielatelia, producenti a peniaze sú len jedny. To, čo hovorila pani ministerka, je pravda. Menej sa však dotkla autorov hudby, autorov pesničiek a k tomu by som ja rada ešte niečo podotkla.
Vzhľadom na to, že aj ja som členka SOZY a dotýkajú sa ma veci, čo sa týka hudby, musím povedať, že tu by skôr som sa prikláňala na stranu práve tých autorov, a to kvôli tomu, že také platformy, ako je Spotify a rôzne iné tomuto podobné platformy, ktoré sú na sťahovanie, sťahujú tu muziku jedna radosť. Pravda je, že v poslednej dobe pri muzike už ani neexistuje nejak extrémne producenti. Jednoducho interpreti si zaplatia svoju nahrávku, svoju pesničku a sami si zaplatia za to, že to na ten Spotify dávajú. A oni by radi mali svoje peniaze naspäť a to v tomto prípade asi nebude až tak úplne možné, ale verím tomu, že to časom, časom prerastie aj do tejto sféry a že to bude O. K., a to je len na okraj.
Ale teraz by som rada prečítala môj pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 761).
Návrh, znenie návrhu:
V čl. II sa slová „1. marca“ nahrádzajú slovami „25. marca“.
V súvislosti so zmenou účinnosti so zmenou účinnosť v článku 2 sa v predkladanom návrhu zákona vykonávajú nasledovné zmeny:
- v čl. I 81. bod § 190b v nadpise sa slová „1. marca“ nahrádzajú slovami „25. marca“ a v texte sa slová „1. marca“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „25. marca“ v príslušnom tvare a slová „28. februára“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „24. marca“ v príslušnom tvare.
Vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu a potreby zabezpečenia dostatočnej legisvakančnej lehoty pre adresátov tejto právnej normy na riadne oboznámenie sa s jej obsahom sa primerane posúva v navrho... navrhovaná účinnosť zákona.
Ďakujem ministerstvu, že vyhovela SOZE a niektorým OKS-kám s touto zmenou, a vám ďakujem za pozornosť zatiaľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.2.2022 15:49 - 15:51 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, vážené pani kolegyne, pani, páni kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 761a), v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada (uznesenie č. 1102 z 24. novembra 2021) rozhodla o tom, že vládny návrh prerokuje v druhom čítaní, a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona (tlač 761) schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov gestorský výbor odporúča hlasovať: spoločne o bodoch 1 až 15 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 151 z 1. februára 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov.
Pán predseda, ďakujem, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.2.2022 15:02 - 15:02 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (tlač 759), v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 1091 z 24. novembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prevrova... prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti, určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčal Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 435 z 27. januára 2022. Výbor pre hospodárske záležitosti rokoval o návrhu 31. januára 2022, výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 16 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 16 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 275 z 1. februára 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrh v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

9.2.2022 14:57 - 14:58 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ospravedlňujem sa za menšie meškanie.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ako spravodajca určený gestorským výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s § 73 rokovacieho poriadku predkladám informáciu k uvedenému vládnemu návrhu zákona (tlač 841).
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 876 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor v lehote 30 dní, resp. v gestorskom výbore 32 dní od prerokovania návrhu v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 14:51 - 14:52 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec. No určite mi nejde o zachovanie súčasného stavu. Ak ste pozorne počúvali moje vystúpenie, tak v záverečnej časti som navrhol minimálne 5 alternatív, ako ten problém, ktorý, samozrejme, treba riešiť, je možné riešiť iným spôsobom, takže ešte raz môžte spochybňovať, že aký záujem občanov hájim ja a aký hájite vy alebo niektorí z našich kolegov, ale určite nie som za zachovanie súčasného stavu.
Súhlasím s vami, aj s pánom predkladateľom, že súčasný stav nie je vyhovujúci a treba ho reformovať. Nesúhlasím celkom s tým, aký spôsob si pre to pán predkladateľ zvolil.
To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 14:44 - 14:50 hod.

Šíbl Jaromír
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 14:35 - 14:37 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Najväčším kameňom úrazu je prenesený výkon štátnej správy na obce, hlavne malé obce. Väčšinou zodpovednosť spoločných úradovní bola na okresných mestách, tak ako kolega povedal vo svojom príhovore. Ľutovala som kolegov na spoločnej úradovni, pretože mali niekedy viac ako 20 šéfov, teda každý starosta aj malej obce bol vlastne zodpovedný, čiže úradovňa mu pripravila, ale on mnohokrát podpísal rozhodnutie, ktorému sa nerozumel. Čiže vlastne tieto úradovne boli poddimenzované personálne, ale hlavne finančne a riešil vlastne finančnú situáciu hlavne primátor alebo starosta, ktorý úradovňu zriadil. Štát si preniesol vlastne svoju správu na obce, ale ju nezabezpečil finančne. Obce museli dotovať úradovne zo svojich originálnych kompetencií, čím porušovali zákon.
Čiže je dobré, že sa znovu vytvorí vlastne špecializovaná štátna správa, a určite treba nejakým spôsobom tie skúsenosti, ktoré Slovensko má v tejto oblasti, využiť a za to obdobie od ’85. roku sme mali možnosť mať rôzne druhy štátnej správy a opäť prízvukujem, že tá špecializovaná štátna správa bola podľa mňa najlepším modelom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 14:20 - 14:22 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, kolega Svrček, za také vyhodnotenie rozdielov medzi zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a návrhu tohto zákona o výstavbe v oblasti čiernych stavieb, vymáhateľnosti opatrení, fungovania stavebného dohľadu, prípadne stavebnej polícii, je to veľmi náročný proces. V súčasnosti je konanie podľa § 88 stavebného zákona, je to konanie o dodatočnom tom povolení stavby. A takmer vždy sa nájde cesta, ako tú stavbu povoliť. Ja za svojej 20-ročnej éry sa nepamätám, že by nejaká stavba bola odstránená. Ale drukujem vlastne tým, takému vlastne názoru, že sa vlastne týmto zákonom vytvorí vlastne možnosť lepšieho výkonu štátneho stavebného dohľadu. Súčasne to vykonávajú väčšinou samosprávy a toto je najväčší kameň úrazu, pretože samostatné ob... tie obce nekonajú. Navrhovaná reforma by mala výrazne posilniť stavebnú inšpekciu. V súčasnosti má len 27 ľudí. Samotné vydávanie rozhodnutia o odstránení čiernych stavieb bude vydávať orgán štátnej správy, čiže tento celý proces bude veľmi náročný, možno aj tá otázka, že pri kolaudácii sa stavba neskolauduje a výkon rozhodnutia zabezpečí stavebný úrad napríklad zabezpečením odpojenia stavby od vody a elektriny. Ale určite tento proces bude veľmi náročný, a teda vytvoriť ten systém, aby sa dal úplne aplikovať v praxi, to bude, myslím, veľmi náročné.
Takže ja verím, že v tom druhom čítaní vlastne nájdeme ešte spôsob, akým vlastne aj tento paragraf doň nejakým spôsobom zaprecizovať, aby sa to dalo aj vykonať v praxi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis