Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.9.2020 o 10:33 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2020 10:33 - 10:33 hod.

Šudík Tomáš
Ďakujem za slovo. Ja by som iba poprosil, aby ste upozornili našich kolegov, ktorí nemajú na sebe rúška, aby si ich nasadili. Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2020 9:05 - 9:06 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dávam procedurálny návrh na presunutie dvoch bodov neverejného rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú vedené ako bod č. 60 a 61 v schválenom programe schôdze, ide konkrétne o Správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2019 a Správu o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2019, mali byť prerokované dnes o deviatej, aby sa presunuli na prerokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na budúci piatok 25. septembra o 9.00. To je, je to z dôvodu dlhodobo plánovaných pracovných aktivít predkladateľov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2020 9:05 - 9:05 hod.

Kremský Peter
Pán predsedajúci, navrhujem presunutie bodu č. 31, návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 309 o podpore obnoviteľných zdrojov, tlač 156, na záver rokovania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.9.2020 16:47 - 16:48 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako spravodajca predniesol správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenských výcvikových misií Európskej únie v Malijskej republike a v Stredoafrickej republike. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva návrh Národnej rade, alebo teda podáva Národnej rade túto správu.
Predseda Národnej rady pridelil návrh na prerokovanie zahraničnému výboru a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory prerokovali návrh v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s týmto návrhom.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2020 16:26 - 16:29 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, podľa paragrafu, teda, pán predsedajúci, podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Rozhlase a televízii Slovenska“) sa dňa 29. apríla 2020 vzdal funkcie člena Rady RTVS právnik David Soukeník, odborník v oblasti práva.
Podľa § 9 ods. 1 písm. d) a § 11 ods. 4 zákona o RTVS je potrebné zvoliť jedného člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, odborníka v oblasti práva.
Nakoľko materiál máte pred sebou, nebudem ho celý čítať. Do stanoveného termínu výbor dostal tri návrhy a tým prvým je pán Ivan Dlhopolec, ako druhá sa prihlásila teda pani Milota Liková a tretím kandidátom je pán Jozef Vozár.
Výbor pre kultúru a médiá prerokoval predložené návrhy kandidátov na člena rady a konštatoval, že v súlade s § 9 a § 10 zákona o RTVS obsahujú všetky náležitosti. Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 43 zo 16. septembra 2020
A. konštatuje, že všetci traja navrhnutí kandidáti na voľbu člena Rady RTVS spĺňajú podmienky ustanovené v § 9 a v § 10 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť jedného člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, odborníka zastupujúceho oblasť práva, a to na funkčné obdobie do 10. februára 2021, čiže ako náhradník za odchádzajúceho alebo odídeného člena rady.
A zároveň, po druhé, vykonať voľbu kandidátov na člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska podľa ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.9.2020 16:12 - 16:13 hod.

Jílek Rastislav
Pán predsedajúci, chcem vás opätovne poprosiť, aby ste upozornili poslancov z Ľudovej strany Naše Slovensko, aby nosili rúško, tak, ako majú nosiť. A poslanec, ktorý podľa informácií bol test... pozitívne testovaný, ho nemá vôbec, takže boli by sme radi, ak by ste zabezpečili, aby títo poslanci... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 16:01 - 16:03 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán Blanár, u vás sa zas prejavila tá červená, ktorá sa schováva pod tou akože demokratickou nejakou tvárou. A to je zase v tom, že ste zase prepojili rok 1968 a sovietsku okupáciu alebo okupáciu vojsk Varšavskou zmluvou Československa s týmito štyrmi Američanmi. Zas tam vidíte nejaké prepojenie, zas to dávate podprahovo, ako keby tam bolo nejaké prepojenie. Hneď ale na to poviete, že ale my vieme, kam patríme. Tak ja som si nie úplne istý, že či naozaj viete, kam patríme, či to naozaj len nehráte, tak ako ste to hrali celých 12 rokov, kde sme videli, akú politiku ste robili.
A čo sa týka, vy, vy sa pohoršujete teraz nad vedením ministerstva obrany? Vy by ste sa mali hanbiť. Vy ste tam mali politruka Gajdoša, ktorého viedol Danko a jeho ďalší politruk Holko. Tí tam narobili taký bordel, také svinstvo, že by ste sa mali hanbiť, vy by ste sa k tomu vôbec nemali vyjadrovať!
A čo sa týka vášho moralizovania, ja, ja neverím, že vy si dovoľujete tu moralizovať za tie všetky veci, ktoré sa za vašej vlády udiali za tých 12 rokov. A viete čo? Možno by bolo lepšie, keby ste takéto reči vôbec neviedli. Možno bude lepšie, keby ste sa radšej chodili opaľovať na tú terasu Národnej rady, ako zvyknete.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 15:59 - 16:01 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som si pozorne vypočul, pán Blanár, čo ste hovorili, veľmi pozorne a chcem povedať, že tiež som človek, ktorý je expresívny, a tiež môj prejav je niekedy viac von ako dnu. Obidvaja – aj Jaro Naď, aj Juraj Krúpa – sú expresívni a ich prejav je viac von. Ale čo môžem povedať jednoznačne, je, že ten prejav nie je na základe toho, že by išli ubližovať, ale na základe toho, lebo ako ich obidvoch poznám, tak ich morálne hodnoty sú úplne inde, kde sú vaše, úplne inde.
Naozaj ako SMER a celá tá garnitúra, čo tu bola doteraz, ste robili také, ale také odporné svinstvá, že to je, že to je nechutné. A keď si predstavím vás, vás, ako ste tu teraz hrali divadlo, aký ste vy čestný a ako oni dvaja sú katastrofa, vy ste úžasný herec, úžasný herec! To, čo ste vy stvárali tam na župe a ako ste šafárili, to je niečo nechutné, nechutné.
Ale chcem povedať jednu vec na záver. Ja keď si predstavím týchto dvoch, keby bola tá vojna, tak oni sú v prvej línii. Ale keď si predstavím vás, tak videli ste film Tankový prapor? Toho takého zákeráčika politruka, čo riešil odporné veci. Takže, áno, majú ten prejav taký, aký majú, ale ich morálne hodnoty sa so smeráckymi absolútne, ale absolútne nedajú v ničom porovnať.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 15:45 - 15:47 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Už na strednej škole pred 60 rokmi nám povedal profesor, že my tu v Československu žijeme v nárazníkovej zóne východ – západ. Ťažko môžeme byť neutrálni. Nie sme Švajčiarsko. Musíme niekam patriť.
Láska k Sovietskemu zväzu na večné časy, sme hovorili, a nikdy inak. Dozvedeli sme sa, koľko trvá večnosť. Večnosť trvá 20 rokov, od ´48. do ´68. Potom sme vytriezveli. Ak si máme vybrať, čo teraz si môžeme vybrať, tak prosím vás, ten, kto má pochybnosti, nech si zájde niekoľkokrát do Ameriky a nech sa rozpráva s ľuďmi odhora až dole, nech si to dobre prezrie a potom nech ide do Sovietskeho zväzu, bývalého, alebo do Ruska a nech sa pozrie tiež odhora až dole, nechcem sa rozširovať, a potom nech si vyberie, že kam chceme patriť.
Na podrobnosti som prístupný. Tentoraz končím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 15:44 - 15:45 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak sme si zas vypočuli výgrc pána poslanca Mazureka, ktorý si tu posplietal niektoré veci, ktorým ale vôbec nerozumie.
My sme už minule tu mali diskusiu napríklad o úplne základných veciach, ako je Washingtonská zmluva, ktorú ani nevie, že taká nejaká existuje. Ale hovoril a vysvetľoval nám to, ako to je.
Ale ja som si tu povšimol jednu takú vec, že nikdy ste nepovedali, že bude okupácia. Asi šesť bodov neskôr tvrdíte, že US obsadzujú toto teritórium, aby akože mohli obliehať Ruskú federáciu. Vy si protirečíte snáď v každej druhej vete len preto, aby vám to nejakým spôsobom vyhovovalo. Viete čo? Ja vám poviem jedno. Vy sa medzinárodným vzťahom, bezpečnostnej politike rozumiete asi ako, neviem, ako asi osol matematike. Ale vy ste podľa mňa aj taký sám osebe, taký matematický fenomén, ktorý stojí za štúdium, pretože vy produkujete absolútne že nekonečno sprostostí, hovadín, hoaxov, dezinformácií. A dnes ste vyprodukovali ďalšie. Len ten paradox, ten matematický, je, že keď ich vyprodukujete ďalšie, to číslo sa nemení, je stále nekonečno. Je to len kopa sprostostí, ktoré idú z vašich úst. Ešte dobre, že máte to rúško, ale ten smrad je cítiť na celé Slovensko.
Ďakujem.
Skryt prepis