Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.9.2022 o 11:25 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 20.9.2022 11:25 - 11:40 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona, tlač č. 1110.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

20.9.2022 11:10 - 11:25 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona tlač 1109.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajú z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

20.9.2022 10:55 - 11:10 hod.

Mihalik Marcel
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili členovia vlády a jedenásti poslanci Národnej rady. Dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného návrhu podľa čl. 88 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi Mikulcovi, povereného riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

20.9.2022 10:40 - 10:55 hod.

Dobeš Peter
Poprosím hlasovanie o sedemnástej hodine.
Skryt prepis
 

20.9.2022 10:40 - 10:55 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani ministerka, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1037, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rade spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č.1535 z 22. júna 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
ústavnoprávny výbor uznesením č. 554 z 9. septembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi; výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 356 z 12. septembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi; výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 166 z 8. septembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo 19 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať spoločne o bodoch 1 až 19 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 170 zo dňa 13. septembra 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

20.9.2022 10:25 - 10:40 hod.

Drdul Dominik
Dovolím si akurát ohlásiť termín hlasovania, dnes o sedemnástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2022 10:25 - 10:40 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja ešte doplním Igorovi rozpravu, Ficovi a celej opozícii vyhovovalo a vyhovovať aj bude zbieranie podpisov na referendum. Ale to je tak akurát všetko. Práve prebieha rozprava ku skráteniu volebného obdobia a nikto, ani Fico, ani Mazurek, ani Pellegrini v rozprave nie sú prihlásení ani slovom o tom, že by sa mal schváliť takýto návrh.
Čo však je zaujímavé pri tomto prerokovaní je zmena postoja strany SaS. Skutočne komu ide o predčasné voľby je strana SaS. SaS prichádza do tejto debaty s pozmeňujúcim návrhom, ktorý jednoducho viac umožňuje tento návrh schváliť. A nech sa páči.
Prosím všetkých zainteresovaných, či už novinárov, alebo parlamentné strany z demokratického brehu, aby si všímali komunikáciu a kroky SaS. Keď Jaro Naď hovoril o stretnutí Sulíka a šéfa agentúry AKO, ako je potrebné vyvolať čím skôr predčasné voľby, brali ho za táraja. S odstupom času začali politici SaS skloňovať viac a viac predčasné voľby, až dnes sa nechali vyzliecť dohola a jednoducho súhlasili s touto hrou Fica a extrémistov. Áno, Fico, Pellegrini a extrémisti a zároveň mne je to veľmi ľúto, ale aj SaS sú tí, ktorí krajinu odovzdajú opäť oligarchom a mafii. Prosím, pýtajte sa takisto ako ja politikov zo SaS, či toto sú krvavé oči alebo odkaz všetkým ostatným, či toto je nová kolaborácia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2022 10:25 - 10:40 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Ja sa chcem pánovi ministrovi poďakovať za to, že vystúpil v tomto pléne a že vysvetlil verejnosti situáciu, aká by mohla nastať po predčasných voľbách. Som presvedčená o tom, že verejnosť má právo rozhodovať, ale tiež som presvedčená o tom, že nie je správne meniť pravidlá počas hry. Nepovažujem to za správne a tiež si myslím, že ambíciou tohto zákona je to, aby sa súčasná opozícia dostala k moci a aby opäť drancovala verejné financie a rovnako aj Slovensko.
Boli sme svedkami toho, čo všetko SMER dokáže pre túto krajinu napáchať a aké nešťastie dokáže privodiť ľuďom, ktorí na Slovensku žijú. Myslím si, že toto by bolo obrovské zlyhanie, ak by sme to dovolili a ak by sme dovolili návrat mafie opäť, opäť naspäť. Nebolo by to správne pre nás, nebolo by to správne pre Slovensko. A práve preto tento návrh v konečnom dôsledku, ak má meniť pravidlá hry počas tohto volebného obdobia, nepovažujem za správne, pretože mandát bol rozdaný a takýmto spôsobom by sa mal aj dohrať.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2022 10:10 - 10:25 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Pán poslanec Svrček, ja oceňujem tvoj záujem sa naozaj odborne venovať tejto téme. Len pár poznámok k tomu, čo si povedal.
Ústavný súd nemal možnosť predtým rozhodovať o súlade ústavných zákonov o predčasných voľbách, pretože nikto mu to nepredložil na rozhodnutie a preto si tak pomohol pri tom referende, že v dôvodovej správe povedal, že teda nemôže, nemôže sa to viazať len na konkrétnu vládu a treba s tým niečo robiť. S tým súhlasím, len otázka je, či s tým treba robiť niečo teraz, od akého volebného obdobia. Lebo to nie, to nie je, a to si aj ty sám povedal, to nie je niečo, čo je vada našej ústavy. To je niečo, čo, čo by asi minimálne v tom rozsahu, že sa to dá ústavným zákonom spraviť, to referendum je na diskusii. Ale to, že sa to dá ústavným zákonom spraviť, by malo byť urobené vyslovene hlavne z dôvodu, že inak by už potom bola iba možnosť rozpúšťať parlament, čo je veľmi ako také neštandardný spôsob ukončovania volebného obdobia.
Čiže z nejakého dôvodu to má svoje racio a určite je to na diskusiu. Len je škoda, že tá diskusia neprebehla predtým, než sa s tým prišlo sem do pléna parlamentu.
No a k tým ďalším veciam, no ono je to aj o tom, že pokiaľ sa takáto úprava neprijme, tak naozaj jediná možnosť je, že sa parlament rozpustí, lebo inak neviete spraviť, nevie opozícia spraviť predčasné voľby bez toho, aby boli spochybnené. V opačnom prípade by celé tie voľby boli spochybnené a to si nikto nedovolí risknúť, pretože hlavne tí, čo by potenciálne si myslia, že by mohli vyhrať. Takže poďme sa o tom odborne baviť a OĽANO malo aj iné návrhy, zníženie referendového kvóra, spájanie s najbližšími voľbami. To máme všetko vo volebnom programe. Tak poďme sa o tom všetkom baviť. Tak máme ustupovať z volebného programu, tak poďme sa o tom baviť.
Skryt prepis
 

20.9.2022 9:55 - 10:10 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Ďakujem svojim kolegom za dobré postrehy k tomu, čo som hovoril. A v zásade odpoveď pánovi poslancovi Takáčovi, vy môžte akýmkoľvek spôsobom teraz obhajovať to, čo pán Fico povedal, on to povedal vtedy veľmi jednoznačne, ale nemusíme to stavať iba na tom jednom výroku. Kľudne to aj, aj môžme si predstaviť, že je to tak, ako to hovoríte, ale vás prezrádzajú vaše hlasovania. My sme tu predkladali ako opoziční poslanci x razy novely ústavy, kde sme priznávali oveľa väčšie právomoci ľuďom, aby mohli rozhodovať o referende a SMER to nikdy nepodporil. Takže nevyhovárajte sa na jeden výrok, ktorý vy teraz účelovo vykladáte ako chcete. OĽANO bolo jediné, kto v tomto parlamente predkladal návrhy na posilnenie referenda a na to, aby ľudia mohli rozhodovať v referende, ale zároveň sme povedali veľmi jednoznačne, že predčasné voľby by nemali byť predmetom referenda.
Ja som na úvod povedal, že ja neviem ako nakoniec sa rozhodneme, pretože to bude výsledkom politických rokovaní, čiže my, ja som len odborne rozobral, prečo ten návrh nie je dobrý a prečo by sme ho nemali podporiť. Ale ak sa nejakým spôsobom vylepší alebo sa tuná politicky dosiahne zhoda, že poďme aspoň povedzme umožniť ústavným zákonom skracovať, tak v poriadku, budeme sa o tom baviť. Ale ne, ale vy nezneužívajte situáciu. Vy účelovo vykladáte si veci, ako chcete a jediné, čo chcete dosiahnuť je dostať sa k moci za akúkoľvek cenu aj proti ľuďom, to je ten problém.
Skryt prepis