Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.11.2020 o 11:26 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2020 11:26 - 11:27 hod.

Peter Kremský
Chcel by som pripomenúť členom hospodárskeho výboru, že máme zasadnutie výboru o 12.00 h v miestnosti 31 ako predtým.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 10:32 - 10:34 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Je to naozaj zábavné keď tu niekto neovláda svoje emócie a vykrikuje tu ako niekde v krčme, ako myslím si, že to sem nepatrí. Takže reagujem na pána poslanca Tomáša. Vy sa tu smejete pánovi poslancovi Drdulovi, že hovorí, že klamete. Ja vám poviem v čom klamete. V prvom rade klamete v tom, že rušia obedy zadarmo. Dobre viete, že to nie je pravda. Namiesto obedov, akože zadarmo, ktoré v skutočnosti priniesli vyššiu cenu pre mnohé deti, zavádzame cielené dotácie pre ľudí v hmotnej núdzi. Tá sa ešte zvýši z 1,20 na 1,30. Klamete, prečo toto nepoviete. Prečo poviete len to čo vám vyhovuje.
Naopak, ostatné deti dostanú cez vyšší daňový bonus peniaze navyše. Pre školákov sa daňový bonus zvýši. To znamená, že každý z vás kto má dieťa v škole zaplatí nižšie dane. A z týchto peňazí môže tomu dieťaťu kúpiť čo len chce, aj obedy v škole, aj obedy doma, aj čokoľvek iné. Napríklad moje deti nikdy nechceli chodiť na obedy do školskej kuchyne, chceli jesť doma. Prečo by ma niekto mal nútiť, ale ja moje deti, aby chodili práve do školskej kuchyne. To len vy socialisti, bývalí komunisti by ste chceli ľudí nútiť, aby všetko jedli rovnako, aby písali všetci modrým perom, aby sa všetci rovnako obliekali. A pán Erik Tomáš, takú hlúposť čo ste tu povedali, že bude prebytok 8 mld. eur v rozpočte, tak to naozaj môže povedať len niekto, kto tu je preto, aby šíril hlúposti, nezmysly a oblboval ľudí polopravdami.
Prebytok 8 mld. eur ste mohli mať vy, ak by ste nekradli. Pretože bola výborná ekonomická situácia a mohli ste to dať ľuďom, ale vy ste to ukradli. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 17:40 - 17:46 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, bývanie je jeden z faktorov, ktorý veľmi vplýva na životnú úroveň občanov Slovenska a špeciálne životnú úroveň rodiny. Aj preto, podpora nájomného bývania patrí veľmi dôležitým bodom programového vyhlásenia vlády a pre mňa je to špeciálne dôležitá vec, preto že som bol garantom rodinnej politiky OĽANO a pripravoval som tak isto program rodinnej politiky a podpora nájomného bývania bola a patrila v tejto rodinnej politike k dôležitým prvkom. Som veľmi rád, že už v prvom roku fungovania tejto vlády ministerstvo dopravy sa pustilo do novelizácie zákona o dotáciách na rozvoj bývania a tak isto zákona o štátnom fonde rozvoja bývania, to sú dva zákony, ktoré veľmi úzko súvisia a nasledujú aj po sebe v našom prejednavaní a to čo budem hovoriť v podstate súvisí s obidvoma lebo je to veľmi ťažké rozdeliť. Som veľmi rád, že sa ministerstvo dopravy do tohto pustilo, pretože je nájomných bytov obecných nájomných bytov s podporou zo štátneho fondu rozvoja bývania a dotáciami sa stavia na Slovensku stále menej. Pred piatimi rokmi to bolo ešte 2 tisíc bytov ročne, v roku 2019 už to bolo len tisíc bytov ročne. Znamená to, že tento systém v posledných rokoch bol veľmi zanedbávaný a parametre podpory nájomného bývania sa dostali do takej oblasti, že v podstate obciam sa to stále menej oplatí stavať. Som veľmi rád, že práve tieto parametre teraz ministerstvo mení a že ich upravuje tak, aby jednoducho podporilo širšiu výstavbu nájomných bytov. To v čom sa nezhodujeme a čo som vlastne aj kritizoval bolo to, že by som bol rád, aby sa to zmenilo viac, aby táto podpora bola väčšia, aby tie parametre boli ešte voľnejšie a samozrejme, v každej diskusií sú rôzne názory a myslím si, že to prispelo k posunu aj v tomto zákone aj k tým pozmeňovacím návrhom ktoré boli schválené aj na výbore a tak isto k tomu pozmeňovaciemu návrhu, ktorý teraz predložím a ktorý, na ktorom sme sa vlastne na koniec dohodli s ministerstvom dopravy. Išlo mi o to, že mestá a obce majú veľmi často problém pritiahnuť do svojich služieb zamestnancov, pretože títo ľudia nemajú až také vysoké platy ide najmä o úradníkov, mestských úradov, sociálnych pracovníkov, učiteľov, mestských policajtov, pracovníkov mestských podnikov a tak ďalej, a tak ďalej a jedným z motivátorov, alebo z motivačných prvkov v tomto by mohli byť práve obecné nájomné byty, pretože títo ľudia sú aj ochotní sa prisťahovať, ale keďže si nevedia zabezpečiť bývanie tak vlastne je to bezpredmetné. V pôvodnom návrhu zákona sa upravovalo, aby 10 % týchto postavených obecných nájomných bytov mohla obec prenajať podľa osobitného zreteľa schváleného všeobecne záväzným nariadením práve takýmto ľuďom, svojim zamestnancom, aby ich tým mohla motivovať, vlastne prísť a pracovať pre túto obec už či priamo alebo nepriamo. Ja som pôvodne navrhoval aby toto percento bolo oveľa vyššie nakoniec sme sa dohodli na 20 % a preto aj takýto pozmeňovací návrh podávam a chcel by som vás požiadať o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu. Cieľom je to, aby obce mali väčšiu možnosť vlastne získať takýchto ľudí a tým že budú mať väčší priestor na ich ubytovanie alebo nájomného ubytovania. Takže prečítam tento pozmeňujúci návrh poslancov Petra Kremského a Juraja Gyimesiho
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač č. 272). Vo vládnom návrhu zákona navrhujeme tieto zmeny a doplnenia: Bod 1. V čl. I bode 48 v § 22 ods. 7 sa číslo „10%" nahrádza číslom „20%". Cieľom tejto zmeny je vytvorenie možnosti zabezpečiť bývanie pre ľudí, ktorí pracujú pre žiadateľa alebo jemu podriadené organizácie a nepatria do tzv. nízkopríjmovej kategórie, pričom je účelné a vhodné, aby im žiadateľ vedel poskytnúť bývanie v dostupnej vzdialenosti od pracoviska. Nebudem to čítať celé, lebo je to dlhšie.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec to len aj do budúcnosti, v zmysle rokovacieho poriadku sa to má robiť tak, že vy najprv poviete odôvodnenie a na konci už vlastne čítate len to paragrafové. Takže nemusíte čítať potom tie odôvodnenia úplne v pokoji, len to paragrafové znenie, ktoré chcete meniť.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Dobre, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.10.2020 11:27 - 11:32 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážení kolegovia, ďakujem za slovo. Chcel by som vyjadriť svoje výhrady k tomuto návrhu zákona, ktoré asi sú už aj verejne známe. Chcem hneď dopredu povedať, že napriek týmto výhradám som ochotný tento zákon podporiť, aby sa dostal do druhého čítania, aby sme otvorili diskusiu o tomto návrhu zákona. Skúsim to vysvetliť veľmi stručne, aby som vás nezdržoval.
Považujem sa za ekonomického liberála a považujem princíp obehu kapitálu za veľmi dôležitý v ekonomike a pokladám ekonomiku za určitý stroj fungujúci vlastným pohonom, ktorý sa len veľmi ťažko dá regulovať a pokiaľ sa prereguluje, tak je to ako pri priehrade, že začne to unikať niekde inde.
Keď sa prijímal zákon o dočasnej ochrane, mal som k tomu tiež určité výhrady. Našťastie sa nám podarilo rokovaniami s pani ministerkou dosiahnuť takú úpravu, aby to nekrivilo ekonomiku, aby to nekrivilo trhový vývoj. Ide mi hlavne o to, že ak príliš chránime podniky, ktoré sú nejakým spôsobom neschopné uhrádzať svoje záväzky, prípadne sú predlžené, môže to spôsobiť druhotnú platobnú neschopnosť, pretože práve firmy, ktoré im dodávajú a nedostanú za to zaplatené, sú akoby ďalšie nakazené a týmto sa táto choroba nedostatočnej likvidity šíri v celej ekonomike.
My ako hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti sme dali do nášho volebného programu, že chceme bojovať s druhotnou platobnou neschopnosťou, dokonca sme si tam dali princíp, že neuhradenie faktúry chceme presadiť ako trestný čin, a z tohto hľadiska prílišná ochrana firiem, ktoré nie sú schopné splácať svoje záväzky, ide priamo proti tomu.
Samozrejme, chápem mimoriadnu situáciu, keď mnohé firmy jednoducho sa dostali do situácie, že sú v úplne iných podmienkach ako v bežnom dianí. Takže rozumiem, že je potrebné vytvoriť určité chránené prostredie pre ne. Toto chránené prostredie sa aj vytvorilo zákonom o dočasnej ochrane, ktorý je zatiaľ v platnosti do konca tohto roka. Z tohto hľadiska pokladám za lepšie riešenie predĺžiť platnosť tohto zákona, aby vlastne chránil, ak je to potrebné, ohrozené firmy ešte dlhšie.
Tento zákon prináša akoby trvalé riešenie tohto problému, čím zavádza popri konkurze a reštrukturalizácii ešte ďalšiu kategóriu ochrany podnikov v problémoch, čo podľa mňa je nadbytočné a môže byť až škodlivé. Som však ochotný diskutovať o tom, ako by sa tieto podmienky mali nastaviť tak, aby neškodili ekonomike, ale aby v prípade núdze jej pomohli.
Dávam ešte možno na ilustráciu to, že nemecký podobný zákon o ochrane podnikov v čase krízy dokonca ani nepočíta s ochranou podnikov, ktoré nedokážu splácať svoje záväzky z obchodného styku, to znamená, tých neplatičov, ktorí majú problémy s úhradou svojich faktúr. Nepočíta s tým, že by ich zákon mal chrániť, počíta len s ochranou firiem, ktoré sú predlžené. To znamená, ktorým sa podarilo získať úver, ale je, teda objem ich záväzkov voči bankám je vyšší ako ich reálne imanie. Takže myslím si, že trošku tu zachádzame do oblasti, ktorá sa môže vypomstiť, a to práve tou druhotnou platobnou neschopnosťou.
Takže takto veľmi v skratke moje výhrady. Ako som spomínal, som ochotný tento zákon podporiť, aby prešiel do druhého čítania. Trošku ma prekvapilo, že výbor pre hospodárske záležitosti, ktorý vediem, nie je gestorským výborom v tomto prípade, tak ako to bolo v prípade dočasnej ochrany. Neviem, prečo to tak je. V každom prípade chcel by som požiadať aj pána predsedu o zváženie tohto, pretože myslím si, že práve takýto zákon sa týka firiem, týka sa širokej oblasti ekonomiky na Slovensku a tej sa venuje práve náš výbor.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 15:32 - 15:34 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Ďakujem vážení páni kolegovia, ďakujem najmä tým, ktorí ma naozaj počúvali a nehľadali len dve tri slovká o ktoré sa zachytia a potom to otočia a urobia si faktickú. Pán poslanec Mazurek, naozaj verím tomu a som presvedčený, že peniaze sa nedajú sa vyrobiť ani Európska centrálny banka ich nedokáže vyrobiť z ničoho, to sú peniaze, ktoré raz bude treba vrátiť, na to treba pamätať, že každé peniaze, ktoré sa vyrobia, bude treba naplniť produktmi a ekonomickými aktivitami a raz ich bude treba vrátiť. Pán poslanec Tomáš, to, čo ste povedali, že nezamestnanosť, alebo zamestnanosť rastie aj keď sa zvyšuje priemerná mzda, to nemá súvis, tá zamestnanosť by sa zvyšovala ešte viac, pokiaľ by sa tá priemerná, minimálna mzda zvyšovala menej. Pán Muňko, súhlasím, že veľký producenti nemajú problém s minimálnou mzdou ale práve ju majú malý, takže ak ste hovorili s tými, čo spomínate, tak verím, že ste sa nedozvedeli, že by s tým mali problém. Pán poslanec Richter, viem, že ste mali kontakty so zamestnávateľmi, ale traduje sa o vás, že pravou rukou ste ich hladkali a ľavou ste ich oberali o milióny, takže to je takto známe. Pán poslanec, Šimko na vás len toľko, že trafená hus zagága ak sa vás to dotklo. Pán Blaha prvá vec, nie som bigotný kresťan, to, že vy ako komunista poznáte encykliky, to je fajn, ale ja som protestant, takže asi nemám úplne povinnosť ich čítať, samozrejme rád si ich pozriem, ale zase nerobím si svoj názor iba s encyklík a pán Petrák otáčate moje slová, nehovoril som o tom, že som proti minimálnej mzde, musí byť hlavne vhodne nastavená. Nezamestnanosť klesá vďaka oživeniu ekonomiky nie vďaka nejakým opatreniam.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2020 15:10 - 15:18 hod.

Peter Kremský
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, po týchto konšpiračných rečiach pána Blahu by som vám rád ponúkol aj pár faktov na osvieženie. Pri všetkej úcte
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2020 15:10 - 15:19 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, po týchto konšpiračných rečiach pána Blahu by som vám rád ponúkol aj pár faktov na osvieženie. Pri všetkej úcte, myslím si, že tí z vás, ktorí ste príčetní aj v opozícii drukovať a podporovať takéto vyjadrenia, takéto doslova nezmysli postavené na vode a na vlastných výmysloch, nesvedčí to o vašom zdravom úsudku a kritickom myslení, takže skúste zvážiť či naozaj toto tu chceme podporovať v tomto parlamente.
Ešte raz sa vrátim, ponúknem vám pár faktov. Znovu hovorím, že minimálna mzda nie je sociálne opatrenie. Minimálna mzda je niečo, čo firmy vyplácajú ľuďom, musia si na to zarobiť. Štát ešte žiadne pracovné miesto nevytvoril. Pracovné miesta vytvárajú ľudia, ktorí podnikajú, investujú, pracujú a vytvárajú prácu aj pre iných. K tým faktom. Národná banka Slovenska odhaduje, že hrubý domáci produkt Slovenska v tomto roku klesne o 8,2 %. Čiže celkový objem ekonomiky bude o vyše 8 % menší. Čo to znamená pre firmy? Menšie tržby, menej práce, pán Blaha sa už odfotil, už si môže aj sadnúť a v tejto situácii bolo naplánovaný rast minimálnej mzdy od 13 % na 656 eur. Naproti tomu priemerná mzda v druhom kvartále 2020 klesla o 1,2 %. A v takejto situácii odbory prídu na rokovanie tripartity a chcú, aby sa tento plánovaný rast minimálnej mzdy zachoval. To je úplná strata ekonomickej príčetnosti. To je úplne nepochopenie ako funguje ekonomika.
Čiže, ak vy tu vyzývate ministra, aby stiahol tento návrh a nechal tú minimálnu mzdu na tých 656 eur, ako je to nastavené tým automatom, ktorý je nekorektne nastavený na 60 % priemernej hrubej mzdy, má to byť nastavené na čistú mzdu nie na hrubú. Ak vy chcete, aby minister práce to stiahol a nechal, aby to šlo na tých 656 eur, to je ekonomická samovražda. To nie je, že podporíte ľudí s nízkym príjmom, vy ich tým zabijete, pretože oni o tie pracovné miesta prídu, tie firmy ich prepustia, pretože ich neuživia. Mnohých z nich, ja nehovorím, že všetkých. Mnohých z nich a to hlavne tie firmy, ktoré sú oslabené práve tým COVID-om, ktoré nemajú toľko práce ako predtým, nezarábajú toľko ako predtým, nemajú taký odbyt ako predtým. A to sú práve firmy často v ekonomicky slabých regiónoch. Práve v tom Bardejove, Svidníku, na Orave, v Michalovciach, v Humennom, Veľkom Krtíši, to sú práve tie firmy, ktoré by z tej vašej ľúbivej ľavicovej politiky, ktorú sa tu snažíte nás všetkých presviedčať, ktorých by to zabilo.
Keď ste vy boli pri vláde ako vyzerala diskusia o minimálnej mzde. Sedeli ste s odbormi, so zamestnávateľmi, odsedeli ste si tam hodiny a nakoniec to vždycky dopadlo tak, že ste sa nedohodli a na prvého mája pán premiér Fico veľkolepo ohlásil, že on zvýši minimálnu mzdu o toľko a toľko. Takto vyzerala vaša hospodárska sociálna dohoda. To je úplne pokrytectvo, čo vy tu hlásate. Pretože, keď ste mali možnosť to robiť, tak ste to robili tak, že ste to rozhodli politicky a nadiktovali ste všetkým firmám, koľko majú minimálne platiť svojim zamestnancom. A čo to prinieslo? Zníženie konkurencieschopnosti firiem na Slovensku, odchod mnohých firiem zo Slovenska a práve v tých ekonomicky slabých regiónoch biedu a chudobu. Pretože tí ľudia museli potom pracovať na čierno, pretože tá firma ich nedokázala platiť legálne, zamestnávanie na dohody, na čiastočné úväzky to je to, čo je výsledok vašej práce. To je to ovocie. Vy sa tu chválite tým, ako ste zvýšili minimálnu mzdu, ale pozrite sa na to, koľkým ľuďom ste zobrali prácu, koľkých ste uhrali do čiernej práce, že nemajú dôchodkové poistenie, no, krútite hlavou, ako keby ste nevedeli, o čom to je. Choďte do regiónov, opýtajte sa tých ľudí ako fungujú.
Takže vaša ľavicová politika, to sú iba hlúpe reči. Dám pár príkladov. Napríklad rodiny s deťmi. Najbiednejšia skupina obyvateľov, najviac ohrození chudobou podľa štatistík. Čo ste pre nich urobili. Roky sme hovorili o tom, že treba zvýšiť daňový bonus. Vy ste ho zvýšili v poslednej chvíli, ale iba na deti do šesť rokov. Aj to len na tlak vášho koaličného partnera. A čo tí ostatní? Tie deti nad šesť rokov jedia menej? Potrebujú menej oblečenia? Práve naopak, idú do školy, potrebujú toho oveľa viac. Ale tí vás nezaujímali, vykašľali ste sa na nich. Všimnite si, čo robíme my, zvyšujeme daňový bonus na dvojnásobok pre všetky deti do pätnásť rokov. Napriek tomu, že ste nám nič nenechali v pokladni, pán Kamenický. Prinesie to rodinám nižšie dane, viac peňazí.
To isté trináste dôchodky. Rozprávate o tom, že ich zrušíme, to nie je pravda, klamete, vymýšľate si, no a práve naopak, budú vyššie. Ja sa priznám, že som ekonomický liberál. Neverím, že peniaze sa dajú vyrobiť z ničoho. Tak, ako z vody sa nedá vyrobiť cola. Tie peniaze sa musia niekde zarobiť, vytvoriť a potom sa môžu vyplatiť. Ešte raz pripomínam. Minimálna mzda je minimálna mzda. Nie je prikázaná. Keď firma zarobí viac, nikto jej tu nebráni vyplatiť svojim zamestnancom viac a myslím si, že ich rada vyplatí, ak má dobrého zamestnanca, pretože dobrí zamestnanci sa hľadajú ťažko. Veľmi veľa ľudí, ktorí sú dnes na úradoch práce, pracovať nevedia, nechcú alebo nedokážu. Takže toto nie je o tom, že by sme tým ľuďom nedopriali. Oni sami tvoria svoj osud, a ak chcú pracovať, ak vedia pracovať, tak tá firma ich rada zaplatí. Ale, ak chceme, aby firmy platili viac, musíme im aj vytvoriť na to podmienky. Musíme im vytvoriť lepšie prostredie, podmienky, aby na tých ľudí zarobili. A to ste vy za dlhé roky svojho vládnutia nerobili. Indexi podnikateľského prostredia klesali od roku 2006, kedy SMER nastúpil k moci. A prvýkrát začali, aspoň sa zastavili v tom klesaní niekedy v polovici tohto roka, keď SMER odišiel z vlády konečne.
Ja poviem pravdu úplne úprimne, ja som proti zvyšovaniu minimálnej mzdy. Ja som bol jeden z tých, ktorí sa vyjadroval za to, aby sa minimálna mzda vôbec nezvyšovala. Pán minister mi je tu svedkom, že som veľmi protestoval a som ochotný podporiť to len preto, že sa obmedzí aj rast príplatkov a jednotlivých kategórií minimálnej mzdy, pretože to je niečo úplne absurdné ako to je nastavené na Slovensku doteraz.
Takže myslím si, že buďme radi, že vôbec tá minimálna mzda sa o niečo zvýši, pretože priemerná mzda sa zrejme nezvýši vôbec, ak neklesne a vážme si to, čo máme. Snívať tu o tom, ako zvýšime minimálnu mzdu ako sa zaľúbime ľuďom a pritom zabijeme kopu firiem, ktoré už teraz sú ledva, ledva nad vodou, to je veľmi jednoduchý populizmus. Každý, každý z vás by si mal uvedomiť, čo hovorí. Sme naozaj v mimoriadnej situácii. Bojujeme s niečím, čo sme tu nikto z nás v živote doteraz nemali a musíme sa zjednotiť a pomôcť si navzájom, aby sme to zvládli a nie ešte sa podrývať takýmito vecami, ktoré nemajú žiadny logický zmysel a nesúvisia vôbec s faktami, iba s nejakými vašimi želaniami. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 14:37 - 14:39 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Fico, pán expremiér, chcem jednu vec uviesť na pravú mieru, keď tu už diskutujeme o tej ľavicovej a pravicovej vláde. Presne toto robí ľavicový politik, že nasľubuje ľuďom niečo, čo zaplatia iní a potom im to často aj dá tak, aby to mohli zaplatiť iní. Presne tak ste to vy robili ako predseda vlády.
Už to tu spomínal aj pán Richter a vy, že rušíme sociálne opatrenia. Ale prosím vás, skúste si uvedomiť jednu jasnú vec, že minimálna mzda nie je sociálne opatrenie. Toto je jeden hlboký omyl ľavicových politikov, ktorí si myslia, že minimálna mzda je sociálne opatrenie. Nie. Minimálna mzda je odmena za prácu, ktorú neplatí štát, ani Sociálna poisťovňa, ale platia ju firmy, ktoré tých ľudí zamestnávajú. A tie firmy na to musia zarobiť. Tí ľudia musia na seba zarobiť. A ešte musia zarobiť aj na kopu odvodov zamestnávateľa, ktorý musí zaplatiť štátu. Takže chcem vás vyviesť z hlbokého omylu. Minimálna mzda nie je sociálne opatrenie.
A navyše vy, keď ste boli predseda vlády, tak dokonca štát porušoval pri svojich zamestnancoch v zákone o minimálnej mzde, keď im platil menej ako bola stanovená minimálna mzda. A keď už sme pri to nákupe testov, ktorý spomínate. Samozrejme, za vašej vlády by sa to nestalo, lebo za vlády SMER-u sa nič nenakúpilo. Hmotné rezervy boli prázdne, neboli tam rúška, nebolo tam nič, pretože ich šéfom bol Kajetán Kičura, váš osobný priateľ, ktorý si zbieral zlaté tehličky do trezoru namiesto toho, aby pracoval pre štát. Takže myslím si, že toto naozaj vy ste ten pravý kto má o tom hovoriť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2020 13:20 - 13:22 hod.

Peter Kremský
Ďakujem, pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, včera na Slovensku zomrel prvý lekár, na ochorenie COVID, dávam návrh, aby sme pred začatím nášho rokovania vyjadrili minútou ticha úctu a rešpekt nielen tomuto človeku, ale aj všetkým lekárom a sestričkám, ktorí sa starajú o chorých na Slovensku a takisto v okolitých krajinách.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 17:15 - 17:17 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Pán Schlosár, ja len veľmi, veľmi krátku reakciu na to, že práve vy nás tu obviňujete z pochovávanie demokracie alebo niečoho podobného a z obmedzovania slobôd, práve vy ste poslancom strany, ktorej viacerí poslanci boli odsúdení alebo obvinení z uctievania filozofie a režimu, ktorý práve obmedzoval ľudské slobody, ktorý zatváral ľudí do väzenia, ktorý ich strieľal, ktorý ich hádzal do všelijakých vápeniek a podobných vecí.
Ja si myslím, že práve vy by ste tu mali tíško sedieť a šúchať nožičkami, aby sa to na vás nezviezlo, a práve vy tu teraz sa postavíte a rozprávate o takýchto veciach. Ja si myslím, že toto je situácia, ktorú nikto z nás zatiaľ nezažil a nikdy sme si nevedeli predstaviť, že by sme ju zažili. Nevieme, čo bude budúci rok, nevieme, čo nás čaká a v takejto situácii sa vy tam postavíte a obdaríte nás svojou múdrosťou, svojím mudrovaním nad tým, ako by sme to mali spraviť a ako vôbec si niekto dovolí dať určité právomoci štátu v takejto medznej situácii zakročiť.
Myslím si, že máme medzi sebou veľmi veľa ľudí a mnohí vaši poslanci sú dobrým príkladom toho, keď ľudia neverili tomu, že treba nosiť rúška, boli nezodpovední voči svojmu okoliu, nosili ich pod nosom alebo vôbec, odmietali si ich nasadiť a výsledkom je dnes, to, čo máme na Slovensku. Aj vďaka prispeniu týchto ľudí tiež neverili, že COVID existuje, tiež neverili, že sa naň dá zomrieť. Sú takí aj vo svete mnohí prezidenti, premiéri, presvedčili sa až na vlastnej škode. Dúfam, že sa to nestane vám.
Skryt prepis