Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.9.2020 o 9:05 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2020 9:05 - 9:05 hod.

Peter Kremský
Pán predsedajúci, navrhujem presunutie bodu č. 31, návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 309 o podpore obnoviteľných zdrojov, tlač 156, na záver rokovania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.9.2020 11:21 - 11:23 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 189) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 244 zo 16. septembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 100 zo 17. septembra 2020 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 64 zo 17. septembra.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 189), schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 65 zo 17. septembra 2020.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

17.9.2020 9:18 - 9:21 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Ja mám taký modrý zošit a tam je všetko. To je niečo ako kľúče od miešačky. Tak dúfam, že mám ten správny.

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Nech sa páči, pán predseda, už dokončite, keď ste sa ujali slova, nech sa páči. Tlač 139.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Toto je hlasovanie, to nie je ten správny. (Rečník listuje v zošite.) Ten správny to nebol. A šak poď ty už. (Reakcia na príchod spravodajcu Vonsa.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Alebo, pán poslanec, už ako sa dohodnete, nech sa páči, nechám to na vás. (Reakcie z pléna. Smiech v sále).
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.9.2020 17:34 - 17:34 hod.

Peter Kremský
Ďakujem. Výbor pre hospodárske záležitosti sa stretne zajtra o 8.30 v miestnosti č. 32, myslím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2020 16:12 - 16:14 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Ja naozaj nechápem, že tento príspevok predviedol alebo predniesol bývalý minister práce a sociálnych vecí, ktorý dlhé roky bojoval proti tomu, aby minimálna mzda rástla jasným vzorcom, dopredu stanoveným, pravidelne, ale spoľahol sa na to, že vždy vláda stanoví výšku minimálnej mzdy a, samozrejme, veľmi účinne marketingovo ho v tom podporoval jeho stranícky šéf Robert Fico, ktorý tu práve teraz predal niečo, čo ani nikdy nemal, ako dobrý marketér.
Chcel by som pripomenúť jednu veľmi dôležitú vec, že minimálna mzda sa nestanovuje len pre štátne podniky a pre štátne inštitúcie, ale pre státisíce súkromných firiem, ktoré zamestnávajú ľudí a vytvárajú pracovné miesta. Štát nikdy žiadne pracovné miesto nevytvoril. Pracovné miesta vytvárajú súkromné firmy a, pán exminister a pán expremiér, ak si myslíte, že výška minimálnej mzdy nemá vplyv na ekonomiku, tak popierate základné piliere ekonomiky. Veľmi sa tomu nečudujem, pán Richter, ak sa odvolávate na Marxa, ak jeho Kapitál považujete za niečo vzorové, no žiaľ, je to niečo, čo prinieslo svetu veľmi veľa zlého a ešte aj prináša a ja by som bol naozaj veľmi nerád, aby sa Slovensko týmto niekedy riadilo.
Ja si myslím, že minimálna mzda by sa v budúcom roku vôbec nemala zvýšiť, pretože ekonomika klesla v tomto roku. Ak chcete z niečoho, čo kleslo, vyrobiť niečo, čo rastie, je to nezmysel, ako keby ste z vody vyrobili kokakolu. Ale niektorí to asi dokážu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2020 13:50 - 13:53 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 187). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.9.2020 13:39 - 13:40 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 189).
Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré schválila Národná rada uznesením z dnešného dňa, 16. septembra 2020.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

16.9.2020 13:22 - 13:24 hod.

Peter Kremský Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 182 z 25. augusta 2020 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 188), s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 24. schôdzi dňa 10. septembra 2020. Uznesením č. 52 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutočnia na 12. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.9.2020 13:12 - 13:13 hod.

Peter Kremský
Pán predseda, chcel by som vás poprosiť, aby ste vyzvali poslancov, ktorí nemajú nasadené rúško, opäť, aby si ho nasadili nielen na chvíľu, ale počas celého zasadnutia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 18:23 - 18:23 hod.

Peter Kremský
Ďakujem. Vážené dámy, ja by som rád vám vyjadril svoje ocenenie, že ste sa týchto žien, ktoré sú matky, zastali a že ste vlastne vypracovali takýto návrh zákona. Veľmi si to vážim a verím, že Slovensko si začne viac vážiť matky, že si začne viac vážiť rodiny, že si začne viac vážiť svoju budúcnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis