Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.5.2022 o 14:50 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.5.2022 14:50 - 14:53 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1304 zo 16. marca 2022 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom štyri spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 322 z 26. apríla 2022.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2022 14:38 - 14:39 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Tak teraz tiež prichádza historická chvíľa, lebo prvýkrát s tebou súhlasím, že potraviny jednoducho nepatria do koša, v žiadnom prípade. My tu máme naozaj na Slovensku strašne veľa rodín, ktoré trpia nedostatkom, a práve si myslím, že toto, toto sú presne tie potraviny, ktoré by im vedeli pomôcť. Na druhej strane je to aj otázka komunikácie, možno s mestami, s obcami, aby vytvorili potravinové banky. Pretože na jednej strane máme potraviny, ktoré nemáme kam dať, na druhej strane máme mestá a obce, ktoré potravinové banky nemajú, lebo sa im s tým nechce babrať. Čiže možno by bolo na tomto mieste vhodné apelovať práve na samosprávy, aby si potravinové banky otvorili a aby tie sociálne výdajne začali fungovať po celom Slovensku. Ja by som bola len rada, len rada, naozaj. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2022 13:54 - 13:55 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, veľa vecí už k môjmu pozmeňováku aj moji predrečníci zdôvodnili čo a ako. Hovorili ste, že prečo práve štyristo, nie viacej. Žiadny zákon, respektíve keď máte nejakú hodnotu v zákone, tak stále môžete polemizovať, stále tam viete nájsť pre a proti. Takže viac-menej žiadny zákon neni najlepší, najdokonalejší, najefektívnejší. Som rád, že ste si dali tú námahu, že ste to prešli pomerne poctivo.
Musím povedať, že takto ten štyristo ton sme brali akože to je taká nejaká, ja by som povedal, že štandardná, respektíve pre nás pre Slovenskú republiku štandardná nejaká cifra, ktorá môže prakticky v praktickom živote sa ukázať v kladnom alebo zápornom svetle. Takže môžme to novelizovať a milerád sa k tomu potom pripojím. Takže zatiaľ toľko, a myslím si, že je to dobrý zákon, dobrá novela zákona a myslím si, že prispeje ku našej zase dobrej potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti našich občanov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2022 13:28 - 13:28 hod.

Fecko Martin
Pán predseda výboru, iba ďakujem za doplnenie a myslím, že aj minister si to vezme za svoje. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2022 13:10 - 13:26 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán minister, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, v spolupráci s ministerstvom si dovoľujem predložiť pozmeňujúci návrh ku zákone o potravinách, ktorý máme v našej republike pod číslom 152/95 Z. z. Čoho sa týka? Prv, tak ako hovorí rokovací poriadok, by som dal krátke zdôvodnenie a potom by som, samozrejme, ho aj predniesol v plnom znení.
Takže v prvom rade sa snažíme, aby sme mali potravinovú bezpečnosť ľudí, ktorí žijú na území Slovenskej republiky, zabezpečenú tým, že štát bude vedieť, akým spôsobom sa vyvíjajú jednotlivé komodity, ktoré budeme mať ako ministerstvo možnosť povedať, ktoré sú tie strategické, akým spôsobom ich na trhu momentálne v tomto mesiaci máme, pretože čudujem sa, že sme to doteraz nemali a prakticky sa s nami mohli diať rôzne veci. A, samozrejme, že terajší stav, či už Ukrajina, alebo covid ukázal, že v tých núdzových stavoch, kritických a stavoch, by som povedal, ďalších ohrození našich nejakých aj zdravotných možností prakticky potravinovú bezpečnosť musíme zabezpečiť. Takže to sa týka tohto, že prakticky tí, ktorí dorábajú tieto komodity, a obmedzili sme to na určitú, určitý objem, ktorý hovorí o 400 tonách za kalendárny mesiac, prakticky bude musieť v prípade nejakého toho núdzového stavu každý mesiac hlásiť, a iných stavov, pokiaľ ten núdzový stav, respektíve iný stav nebude, tak stačí dvakrát ročne k 31.07. a k 31.12. daného roku, desať dní potom. To je v tej prvej časti.
Musím povedať, že zároveň tam precizujeme systém ukladania pokút, keď niekto bude používať pri výrobe pokrmov určité ingrediencie, ktoré sú po dátume spotreby, respektíve minimálnej trvanlivosti, a tam hovoríme, že keď je to po dátume spotreby, tak bude väčšia sankcia ako po dobe minimálnej trvanlivosti, pretože po dobe „spotrebujte do" znamená, že už po tejto dobe začína byť problém s tou nutričnou a výživovou hodnotou proste a ten vlastne prvok, ktorý sme tam dali, začína byť toxický voči nášmu organizmu. Keď máme potraviny, ktoré sú, majú minimálnu trvanlivosť, tak tam je to niečo iné, lebo po minimálnej trvanlivosti ešte ich môžme ponúknuť charitám a ďalším, môžu to spracovávať ďalej, to sú tie cestoviny a kadejaké ďalšie tie polotovary, ktoré máme. Takže aj tu precizujem túto vec, ktorú v pozmeňovacom návrhu, samozrejme, to prečítam.
Vypúšťame aj pridomové hospodárstvo, ktoré po zvážení sme zistili, že by to boli veľmi komplikované nejaké aplikačné problémy v praxi a keďže už tie malé množstvá máme riešené v zákone 359/2011 Z. z. na predaj týchto množstiev, respektíve aby to bolo nejako komplexnejšie, tak ministerstvo ešte vypracuje do budúcna nejaký zákon k tomu, respetíve vyhlášku, ktorá bude takéto pridomové hospodárstvo môcť legalizovať, aby bolo doteraz do jednej tony, že môže spracovávať mesačne, tak, samozrejme, my chceme podporovať tých malých, mladých rodinných začínajúcich farmárov, takže, samozrejme, budeme na nich myslieť, to že v tomto to nebude, ale do budúcna to pripravíme.
Takže to je v tej prvej časti a v čl. II môjho pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol vypracovaný, samozrejme, v spolupráci s ministerstvom, novelizujeme aj zákon 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších zákonov, kde prakticky, keďže máme, končí nám prechodné obdobie spoločnej poľnohospodárskej politiky, to znamená, že ´21, ´22 bolo prechodné obdobie, kde sme mohli čerpať aj zo starého, aj z nového, teraz od 1. 1. ´23 už budeme čerpať iba z nového programového vyhlásenia, respektíve z pošty poľnohospodárskej politiky toho obdobia, ktoré je do roku ´27, tak prakticky musíme zabezpečiť, aby sme boli pripravení čo v maximálnej miere tieto eurofondy vyčerpať. A keďže niektoré združenia nespĺňali kritéria, a teraz hovorím konkrétne o výrobcov bravčového mäsa, ovčieho, kozieho mäsa a sektor zemiakov, kde potrebujeme mať nejaké to združenie výrobcov týchto komodít, tak samozrejme, že musíme mať aj príslušnú legislatívu, aby keď príde ten čas "č", to znamená 1. 1. ´23, aby aj tieto jednotlivé zväzy mohli čerpať eurofondy v plnej výške, aby sa nevyhovárali, že sme to nestihli, tak som rád, že v predstihu budeme takto garantovať aj im možno čerpania týchto eurofondov.
Takže, aby som nezdržiaval, tak toto je v kocke vysvetlenie, prečo vlastne dávam pozmeňujúci návrh a dovoľte, aby som ho teraz predniesol v plnom znení, ako sme ho dali aj do pléna Národnej rady.
Takže v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov:
1. V čl. I bod 1 znie:
„1. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom určí zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít (ďalej len „komodita") a kritickú hodnotu ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu a vzory oznámení podľa § 24.".
2. V čl. I sa body 2 a 3 vypúšťajú.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa za bod 12 vkladajú nové body 13 až 15, ktoré znejú:
„13. § 22 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ministerstvo eviduje množstvo skladových zásob komodity podľa § 24 ods. 1 až 3.".
14. V § 23 ods. 10 sa nad slovom „správy" vypúšťa odkaz 19.
15. Za § 23 sa vkladá § 24, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 24 Ochrana potravinovej bezpečnosti štátu
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá umiestňuje na trh komoditu určenú podľa § 3 ods. 4, je povinná vždy do desiatich dní elektronicky oznámiť ministerstvu množstvo svojich skladových zásob komodity k 31. júlu a k 31. decembru kalendárneho roka.
(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ podľa odseku 1 je počas trvania mimoriadnej situácie,19) núdzového stavu alebo výnimočného stavu19a) povinná do desiateho dňa kalendárneho mesiaca elektronicky oznámiť ministerstvu množstvo svojich skladových zásob komodity k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ podľa odseku 1, ktorá chce počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyviezť do iného členského štátu alebo do tretej krajiny komoditu v množstve viac ako 400 ton za kalendárny mesiac, je povinná elektronicky oznámiť túto skutočnosť ministerstvu do desiateho dňa kalendárneho mesiaca bezprostredne predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom chce komoditu vyviezť; ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nedodrží uvedenú lehotu z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, je povinná elektronicky zaslať oznámenie bezodkladne, najneskôr však do 15 dní pred dátumom vývozu komodity .
(4) Ministerstvo na základe oznámení podľa odseku 3 posudzuje, či môže byť ohrozená potravinová bezpečnosť štátu z hľadiska poklesu skladových zásob pod kritickú hodnotu určenú vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom ministerstvom podľa § 3 ods. 4.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 19a znejú:
„19) § 3 ods. 1 a § 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
19a) Čl. 4 a 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I bod 13 znie:
„13. V § 28 ods. 2 písm. b) sa za slovo „ potravín" vkladajú slová „alebo pokrmov" a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti.".
5. V čl. I sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:
„15. V § 28 ods. 4 písmeno b) znie:
„b) používa na výrobu potravín alebo pokrmov zložky po uplynutí dátumu spotreby.".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I sa za bod 15 vkladá nový bod 16, ktorý znie:
„16. V § 28 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ministerstvo uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 100 eur do 20 000 eur, ak
a) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 24 ods. 1, 2 alebo ods. 3,
b) uvedie nesprávne údaje alebo nepravdivé údaje v oznámení podľa § 24 ods. 1, 2 alebo ods. 3; nesprávnym alebo nepravdivým údajom nie je, ak rozdiel medzi množstvom vyvezenej komodity a množstvom komodity oznámeným podľa § 24 ods. 3 je najviac 20 %.".
Doterajšie odseky 5 až 15 sa označujú ako odseky 6 až 16.".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V súvislosti s novo vloženým odsekom 5 v § 28 sa vykoná legislatívno-technická úprava označenia odsekov a vnútorného odkazu v bodoch 16, 17 a 18 čl. I.
7. Za Čl. I sa vkladá nový Čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona č. 473/2003 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 596/2006 Z. z., zákona č. 492/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 353/2012 Z. z. a zákona č. 184/2018 sa mení a dopĺňa takto:
V § 10 odsek 1 až 5 znejú:
„(1) Ministerstvo podľa osobitných predpisov14a) uzná právnickú osobu ako organizáciu, ktorá združuje výrobcov alebo iných zástupcov hospodárskych činností spojených s výrobou poľnohospodárskych výrobkov,14b) ktoré patria pod spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov14c) (ďalej len „poľnohospodársky výrobok"), alebo ich združenia, na základe návrhu agentúry.
(2) Ministerstvo uzná právnickú osobu ako skupinu výrobcov poľnohospodárskych výrobkov, ktorá má záujem o uznanie podľa odseku 1, ale zatiaľ nespĺňa podmienky na uznanie,14d) na základe návrhu agentúry. Táto právnická osoba musí združovať výrobcov alebo iných zástupcov hospodárskych činností spojených s výrobou poľnohospodárskych výrobkov v sektore poľnohospodárskych výrobkov, v ktorom má byť uznaná, alebo ich združenia.
(3) Organizácia výrobcov poľnohospodárskych výrobkov, ktorú ministerstvo uzná podľa odseku 1 alebo skupinu výrobcov poľnohospodárskych výrobkov, ktorú ministerstvo uzná podľa odseku 2, musí združovať najmenej päť spoločníkov alebo členov.
(4) Organizácia výrobcov produktov rybolovu14c) alebo produktov akvakultúry,14f) ktorú ministerstvo uzná podľa odseku 1 alebo skupina výrobcov produktov rybolovu alebo produktov akvakultúry, ktorú ministerstvo uzná podľa odseku 2, musí združovať najmenej troch spoločníkov alebo členov.
(5) Združenie organizácií výrobcov poľnohospodárskych výrobkov,15) ktoré ministerstvo uzná podľa odseku 1, musí združovať najmenej dve organizácie výrobcov poľnohospodárskych výrobkov.16)".
Poznámka pod čiarou 14a až 14f, 15 a 16 znejú:
„14a) Čl. 152 až 163 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
Čl. 14 až 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1 184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354 28. 12. 2013) v platnom znení.
14b) Príloha 1 k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení.
14c) Čl. I ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 1 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 v platnom znení.
14d) Čl. 67 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021).
14e) Čl. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 v platnom znení.
14f) Čl. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 v platnom znení.
15) Čl. 156 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
16)Čl. 152 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.".".
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V súvislosti s vložením nového článku sa primerane upraví názov zákona.
Toľko predložený pozmeňujúci návrh. Verím, že vás, páni poslanci a poslankyne, presvedčil, že je potrebné ho prijať a prihováram sa za jeho prijatie.
Naši predkovia nám odkazujú, aby sme žili tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.5.2022 11:32 - 11:48 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Takže ako som avizoval, ja by som rád na konci svojho vystúpenia predniesol dva pozmeňujúce návrhy, ktoré sú výsledkom rokovaní najmä o ustanoveniach toho takzvaného veľkého kompetenčného zákona. V každom prípade jeden z tých pozmeňovákov obsahuje aj legislatívno-technické vylepšenia samotného zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktoré vyplynuli zo stanoviska parlamentnej legislatívy.
Len na pripomenutie, jadrom toho návrhu alebo hlavným cieľom toho návrhu je, aby sa vrátila kompetencia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorú mal od roku 2005 do roku 2012. To znamená, aby bol opätovne koordinačným orgánom, koordinačným úradom v otázkach slovenského zahraničia. Tak bol ten úrad kedysi aj nastavený, preto sa aj zriaďoval. Tí, ktorí sa venujete tejto oblasti a išli by sme ešte ďalej do minulosti, tak viete, že v deväťdesiatych rokoch bol vytvorený Dom zahraničných Slovákov, následne bol začiatkom alebo v 2001 – 2002 bol vytvorený funkcia splnomocnenca pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ten Dom zahraničných Slovákov skôr sa venoval kultúrnej oblasti, že usporadúval rôzne kultúrne a spoločenské podujatia so Slovákmi v zahraničí alebo aj v zahraničí, teda buď na Slovensku, alebo v zahraničí s tým, že splnomocnenec zase riešil viac také koncepčné záležitosti, rôzne stratégie a tak isto aj ďalšie oblasti, či už to bolo vzdelávanie, mal na starosti aj novelizáciu samotného zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, pretože tá, ten prvý zákon bol prijatý ešte v deväťdesiatych rokoch. Dnes už máme zákon, ktorý bol prijatý roku 2005.
No a ten zákon, ktorý bol prijatý v roku 2005, teda v ňom bola zavedená koncepcia jedného úradu, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, do ktorého sa zlúči aj Dom zahraničných Slovákov aj funkcia splnomocnenca s tým, že splnomocnenec nebude už odkázaný len na taký malý svoj sekretariát a na servis Úradu vlády, pod ktorý v tom čase patril, teda v tom roku 2005, ale že sa mu vytvorí, alebo že sa vytvorí úrad, na ktorého čele bude predseda, ktorý bude ako keby takým pokračovateľom splnomocnenca vlády. Ale hlavná vec bola tá, aby mal koordinačnú funkciu. To znamená, aby mohol ten úrad koordinovať jednotlivé ministerstvá, ktorých agenda čiastočne zahŕňa aj zahraničných Slovákov, ale jednotlivé ministerstvá, a vidíme to aj v súčasnosti, aj v minulosti sme to videli, pristupovali k tejto agende veľmi individuálne, nekoordinovane a nato, aby sa dosiahol určitý výsledok, aby nedochádzalo k duplicitám, aby celkovo práca vo vzťahu k slovenskému zahraničiu bola systémová, tak je potrebné, aby to mal v rukách jeden úrad, ktorý bude koordinovať tie ministerstvá.
Čiže to je aj účelom tohto zákona, aby sme sa znova vrátili do čias, kedy a k tej pôvodnej myšlienke, ktorá bola, prečo vlastne ten úrad vznikal. Pretože pokiaľ ten úrad nemá mať koordinačnú funkciu a má plniť len to, čo plní teraz a čo plní od toho roku 2012, keď to pán Lajčák takto domrvil, s prepáčením, tak je potom zbytočné, aby ten úrad bol. Pretože ak ten úrad nemá mať koordinačnú funkciu, tak rozdeľovanie dotácií a udeľovanie osvedčení o Slovákoch v zahraničí môže urobiť ktorékoľvek iné ministerstvo, ktoré si tam zriadi svoj odbor. Čiže, ak chceme mať ďalej úrad, je potrebné, aby mal koordinačnú funkciu, aby to malo nejaké opodstatnenie, aby sme nevynakladali každý rok milión eur na prevádzku a na servisné služby, ktoré by v zásade bez tej koordinačnej funkcie mohlo plniť aj ministerstvo zahraničných vecí. Však to nakoniec v minulosti tie osvedčenia aj udeľovalo, len potom sa to presunulo na tento úrad. No, čiže to je hlavný cieľ. A potom v kompetenčnom zákone sa spresňovali ustanovenia, ktoré umožnia, aby tento úrad mal opätovne koordinačnú funkciu.
No, to bol ten základ a k tomuto základu, keďže bol otvorený aj kompetenčný zákon, sa pridali, alebo sa realizovali diskusie, ktoré súviseli ani nie tak so zahraničnými Slovákmi ako s tým, že bol ten zákon otvorený, kompetenčný zákon otvorený a bolo treba niektoré veci promptne riešiť. Jednou z takých vecí, a to sa pamätáte, keď bol schvaľovaný zákon o výstavbe a územnom plánovaní, tak tri body v tomto zákone boli vyňaté na osobitné hlasovanie. Oni boli vyňaté kvôli tomu, že bol rozdielny názor medzi poslancami vládnej koalície v otázke, či je potrebné, aby ten nový úrad, ten celoštátny stavebný úrad mal začať fungovať aj s pomocou podpredsedu vlády pre legislatívu až od 1. 1. ´23, alebo tak ako preferoval a stále preferuje aj podpredseda vlády pre legislatívu, už od 1. júna alebo od 1. júla, myslím, tohto roku. No, a vtedy sa dali tie body na samostatné hlasovanie, a prvý z tých bodov nebol schválený a ďalšie dva body boli schválené. Čiže treba s tou situáciou niečo robiť. Tak buď všetky tie tri body by sa dali na ten neskorší termín, alebo by sa ten bod čo neprešiel mal dať na so skoršou účinnosťou. No a nakoniec tá dohoda je na tom, že sa vrátime k tej predstave pána podpredsedu vlády pre legislatívu, ktorú stále aj naďalej má, že by aj on poskytoval ten servis tomu úradu skôr, čiže nie až od budúceho roka. No a to je vlastne aj obsahom polovice toho jedného z tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré prečítam. Teda znova sa vrátime k tomu bodu, ktorý nedávno nebol schválený, ale nedáva to takto zmysel, takže treba s tým spraviť poriadok, no a dať to na správnu mieru, aby jednotlivé právne predpisy boli aj medzi sebou zosúladené.
Pokiaľ ide o druhý pozmeňujúci návrh, to sa zase viacerí pamätáte, sme minulý rok schvaľovali veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní a riešili sa tam mnohé otázky, okrem iného aj otázku predsedu Úradu pre verejné obstarávanie a toho, že akým spôsobom bude robený výber tohto predsedu, a respektíve akým spôsobom budú a kto bude mať v kompetencii výberové komisie, ktoré s tým súvisia. V tom zákone sa v tom čase sa preferovala alternatíva, že by to mal byť podpredseda vlády pre legislatívu. No ale postupom času, keďže ten zákon už aj nejakým spôsobom je aplikovaný, postupom času sme prišli na to, alebo hlavne jednotliví členovia vlády prišli na to, že by bolo správnejšie keby tak ako v minulosti mal túto kompetenciu samotný Úrad vlády, nie úrad pána podpredsedu vlády pre legislatívu. No a keďže sa to inak nedá dať na pravú mieru ako zákonom, tak druhý pozmeňujúci návrh, ktorý prečítam, sa zaoberá práve touto otázkou, aby sa kompetencie, ktoré súvisia s výberovými konaniami, pokiaľ ide o Úrad pre verejné obstarávanie, presunuli od podpredsedu vlády pre legislatívu na samotný Úrad vlády Slovenskej republiky.
Takže toľko na vysvetlenie. To nastalo, tieto všetky zmeny nastali medzi prvým a druhým čítaním aj kvôli tomu, že ten zákon je v parlamente už niekoľko mesiacov. Takže, samozrejme, keď sú otvorené zákony takýmto spôsobom, čo nie je veľmi štandardné, tak potom sa aj využíva ten priestor, že ten zákon je otvorený a všetky výsledky rokovaní, ktoré medzitým prebiehajú, sa nejakým spôsobom aj potom zohľadnia formou pozmeňujúcich návrhov v tom samotnom zákone. Čiže to na odôvodnenie, prečo teraz prichádzam s týmito pozmeňujúcim návrhmi.
Ja ďakujem, samozrejme, všetkým, ktorí sa okrem mňa podieľali na tom, aby sme sa mohli dostať ku koncovke pri novele zákona o zahraničných Slovákov, novele veľkého kompetenčného zákona, či už na vládnej úrovni, alebo medzi poslancami, a chcel by som aj z tohto miesta vás všetkých požiadať o podporu. Je dôležité, ak chceme, aby v oblasti zahraničných Slovákov sme mali nejaký výsledok, ktorý bude koordinovaný a systémový, aby sme dali šancu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý aktuálne spadá pod gesciu ministerstva zahraničných vecí a teda koaličnej strany SaS, ale chceme všetci, aby bol nejaký výstup, aby bol systémový a koordinovaný, a táto novela zákona tomu dáva príležitosť alebo dáme príležitosť formou tohto zákona k tomu, aby to nastalo.
Samozrejme, ten proces nebude krátkodobý. Bude potrebné istý čas, aby úrad si znovu navykol na svoju koordinačnú funkciu, ale má pomerne náročné výzvy pred sebou a ja verím, že o tých výzvach sa potom aj viac porozprávame, keď bude schválený ten nelegislatívny materiál, ktorý bude koncepciou starostlivosti o Slovákov v zahraničí a vyjadrením štátnej politiky voči ním na najbližších 5 rokov. Predpokladám, že teda asi na septembrovej schôdzi by sme si viacej povedali o tých výzvach, keď príde na informáciu ten nelegislatívny materiál, ktorý schvaľuje vláda, ale parlament mal vždy možnosť o ňom rokovať a brať ho na vedomie. Takže toľko za mňa. Pokiaľ ide o informácie, ktoré sa týkajú procesom medzi prvým, druhým čítaním a o čom sú vlastne pozmeňujúce návrhy, ktoré teraz prečítam. Tak začneme prvým pozmeňujúcim návrhom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Je to tlač 781.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/ 2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
1. V Čl. II sa dopĺňajú body 3 až 6, ktoré znejú:
„3. V § 24 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Úrad vlády Slovenskej republiky predkladá vláde návrh na zriadenie výberovej komisie a menovanie jej členov v súlade s osobitným predpisom1cf) a zabezpečuje činnosti spojené s verejným vypočutím a výberom kandidáta v rozsahu podľa osobitného predpisu.1cf)".
Doterajšie odseky 7 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 13.
4. V § 24 ods. 12 sa slová „obstarávanie,1cd)" nahrádzajú slovami „obstarávanie1cd) a", za slovami „podľa osobitného predpisu" sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „predkladá vláde návrh na zriadenie výberovej komisie a menovanie jej členov v súlade s osobitným predpisom1cf) a zabezpečuje činnosti spojené s verejným vypočutím a výberom kandidáta v rozsahu podľa osobitného predpisu.1cf)".
5. V § 24 ods. 13 sa slová „8 až 11" sa nahrádzajú slovami „9 až 12".
6. V § 40ai ods. 4 sa slová „§ 24 ods. 8" nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 9".".
To je ten prvý pozmeňujúci návrh. No, a teraz ten druhý pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, tlač 781.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/ 2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V názve návrhu zákona sa slová „o zmene a doplnení zákona" nahrádzajú slovami „ktorým sa mení a dopĺňa zákon".
2. V Čl. II úvodnej vete sa vypúšťajú prvé slová „v znení", za slová „zákona č. 187/2021 Z. z." sa vkladá čiarka a slová „a zákona č. 368/ 2021 Z. z." sa nahrádzajú slovami „zákona č. 368/2021 Z. z., zákona č. 395/ 2021 Z. z., zákona č. 55/ 2022 Z. z. a zákona č. 137/ 2022 Z. z.".
3. V Čl. II sa pred doterajší bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. § 1aaa sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Podpredseda vlády podľa odseku 1 od vymenovania predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vládou do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynulo šesť mesiacov od vymenovania predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vládou, napomáha predsedovi Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky pri plnení jeho úloh súvisiacich s administratívnym, organizačným, technickým a materiálnym zabezpečením činnosti Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.".".
Nasledujúce novelizačné body v čl. II sa primerane prečíslujú.
4. V Čl. II sa vypúšťa bod 2.
5. V Čl. III sa slová „1. apríla 2022" nahrádzajú slovami „1. júna 2022".
Tu len upozorňujem ostatných, že ešte toto budem konzultovať s legislatívnym odborom parlamentu, lebo máme tam 1. jún 2022, čo súvisí s tým, že aj tá no novela zákona alebo ten zákon o výstavbe a územnom plánovaní má účinnosť od 1. júna ´22, tak sa to chcelo zosúladiť, ale my sme sa dostali v procese tak ďaleko, že neviem, ak chceme pani prezidentke nechať tú jej právomoc, ktorú má, ktorá vyplýva aj z ústavy a zákona, aby na podpis, tak tento termín sa už teraz stáva problémom. Takže to ešte budem konzultovať. To avizujem dopredu, že možno bude treba posunúť ten termín až na 1. júl. A druhá vec, ktorú by si mal aj pán spravodajca zaznamenať, že ten bod 3 tohto pozmeňujúceho návrhu by som chcel vyňať na osobitné hlasovanie. Čiže bod 3 na osobitné hlasovanie a potom o bodoch 1, 2, 4, 5 spoločne, ďalšie hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Ak sú nejaké otázky, samozrejme, k tomuto, rád zodpoviem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.5.2022 11:29 - 11:32 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, ako určenému spravodajcovi, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Milana Laurenčíka a Jozefa Pročka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 100... (ruch v sále), poprosím kolegov, ktorí sa potrebujú porozprávať, aby opustili sálu. Národná rada uznesením č. 1116 z 25. novembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a zahraničnému výboru.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 442 z 27. januára 2022, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 128 z 27. januára 2022 a zahraničný výbor uznesením č. 71 z 1. februára 2022. Z uznesení výborov Národnej rady nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením zahraničného výboru č. 72 z 1. februára 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.
Ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.5.2022 11:27 - 11:29 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Tak, vážené kolegyne, vážení kolegovia, tento zákon bol podaný ešte niekedy začiatkom roka s tým, že tá pôvodná predstava bola taká, že aj sa posúval preto, aby mohol byť prerokovaný spoločne s jedným nelegislatívnym materiálom, ktorý ešte stále nebol doručený teda a ktorý sa zvykol v Národnej rade prerokovávať aj v minulosti. Je to správa o, vlastne taký, taká koncepcia starostlivosti o Slovákov v zahraničí na ďalších päť rokov. Len ten materiál ako taký má ešte stále dve otvorené otázky, ktoré budeme musieť dotiahnuť v priebehu najbližších týždňov, a už sme nechceli čakať s týmto návrhom zákona, to je jeden dôvod.
Ďalší dôvod prečo sme to vracali hore-dole, sme to najprv presunuli na jún, teraz sme to vrátili zase na túto schôdzu, bol ten, že popri zákone o zahraničných Slovákoch je v návrhu otvorený aj ten takzvaný veľký kompetenčák, veľký kompetenčný zákon, kde je potrebné niektoré veci vyjasniť, respektíve dotiahnuť, a k tomu budú smerovať aj dva pozmeňujúce návrhy, ktoré predložím. Prečo sú dva? Lebo tiež sa to nejakým spôsobom vyvíjalo tá diskusia aj tie rokovania o zmenách, ktoré by bolo potrebné spraviť v kompetenčnom zákone, preto sa to nedalo do jedného pozmeňujúceho návrhu. Ten prvý už bol podaný a potom boli dorokované ešte ďalšie veci, tak sa spracoval druhý pozmeňujúci návrh, ktorý na konci svojho vystúpenia potom prečítam. V zásade toľko za mňa na úvod s tým, že všetky ďalšie podrobnosti aj obsah pozmeňujúceho návrhu potom prednesiem, keď sa prihlásim do rozpravy. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2022 11:23 - 11:25 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Nebudem, aby som nezdržiaval. Mám tu pripravený aj ja jeden pozmeňovák. Takže pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Pročka, Milana Vetráka, Moniky Kozelovej, Anny Andrejuvovej, Petra Dobeša, Dominika Drdula, Martina Fecka, Györgya Gyimesiho, Evy Horváthovej, Jána Kerekrétiho, Mareka Krajčího, Petra Kremského, Karola Kučeru, Lukáša Kyselicu, Petra Libu, Jany Majorovej Garstkovej, Radovana Marcinčina, Anny Miernej, Marcela Mihalika, Richarda Nemca, Zity Pleštinskej, Anny Remiášovej, Jána Szőllősa, Mareka Šefčíka, Jaromíra Šíbla, Márie Šofranko a Tomáša Šudíka, Vojtecha Tótha, Richarda Vašečku a Petra Vonsa k vládnemu návrhu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií, audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o publikáciách, tlač 898.
Vládny návrh zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o publikáciách, sa mení takto.
V čl. I v § 8 ods. 7 sa vypúšťa písm. b).
Doterajšie písmená c) až f) sa primerane preznačia.
Odôvodnenie: Právo na vyjadrenie sa priznáva aj verejným funkcionárom aj s prihliadnutím na to, že jeho obsah je oproti minulosti obmedzený v zmysle § 8 ods. 1 a 4 návrhu zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2022 11:00 - 11:01 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Áno, pán poslanec, máte pravdu v tom, že doterajšie právo na opravu a právo na odpoveď vlastne mení právo na vyjadrenie. Je pravda, že nejaký kompromis je potrebný. Ale treba si uvedomiť, že máme tu aj skupinu politikov, ktorá sa určitým spôsobom snaží vplývať na médiá tým, aby písali podľa ich predstáv, a nie je možné, aby v dnešnej dobe politici diktovali médiám ako majú písať. Nemôžete nás dávať na úroveň bežných občanov, pretože ako politici musíme zniesť určitú väčšiu mieru kritiky. A tak isto politici nie sú bezbranné bábky úplne v rukách. Aj keď nie sme spokojní častokrát s tým ako píšu, ale treba si uvedomiť, že vy ako politik máte mnoho nástrojov na to, ako môžte reagovať. Môžte podávať príslušné tlačové správy tlačovým agentúram, máte k dispozícii vlastný mediálny dom ako strana, kde môžte reagovať, môžte reagovať na sociálnych sieťach. Ak nie ste spokojní s nejakými médiami, môžte podávať podnet na tlačovú radu, kde vlastne môžte prijímať tieto stanoviská. Môžte si robiť vlastnú tlačovú besedu, kde budete reagovať. Takže politici nie sú úplne nevinné bábky. Samozrejme, že dnes sú médiá v určitom smere radikálnejšie a kritickejšie voči politikom, ale zase nie je dobrá predstava, že teda všetky plátky budú uverejňovať na všetkých stranách a na webových portáloch stanoviská nespokojných politikov, ktorí by si chceli naplniť svoje predstavy, tak ako by mali médiá písať. To je tiež neprípustné. (Zaznievanie gongu.)
Skryt prepis