Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.10.2022 o 15:55 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 4.10.2022 15:55 - 15:55 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja by som chcela na záver povedať len tak krátko možno. Som veľmi rada, že sa podarilo vyjednať v pláne obnovy a odolnosti aj kapitoly, ktoré sa týkajú dlhodobo zanedbávanej sociálnej starostlivosti. Mali sme tu už zákon o hospicovej starostlivosti, paliatívnej a ja ju považujem za veľmi dôležitú aj práve túto oblasť dostupných sociálnych služieb, kde jednak potrebujeme naozaj tých poskytovateľov. My s tým napríklad aj v Trnavskom kraji veľmi zápasíme, v našom okrese, ktorý je najrýchlejšie starnúcim, okres Piešťany, takéto dostupné zariadenia nemáme. Máme súkromné zariadenia, ktoré sú veľmi drahé. Naozaj tie poradovníky sú veľké a ja som rada, že je možnosť využiť a že sa pripravuje tá, táto výzva, ktorá si myslím, že padne na úrodnú pôdu.
Na druhej strane je potrebné aj zabezpečiť, aby tie zariadenia fungovali tak, ako fungovať majú. A ja už som tak dávnejšie, pred polrokom možno, evidovala mnoho otázok a mnoho obáv, ktoré sme potom vlastne komunikovali. A chcem poďakovať ministrovi Krajniakovi za naozaj stretnutie, kde spolu s ním aj s mnohými pracovníkmi ministerstva sme mohli prejsť jednotlivé otázky. Či už sa to týkalo aj sociálnych služieb a neskôr som vlastne hovorila aj ohľadom tej kompenzácie pre fyzické osoby. Pretože bolo tam veľa otázok. Jednak tých neformálnych poskytovateľov, jednak tých poberateľov tých príspevkov na kompenzáciu. Sú to naozaj reálne, reálne veci, že sa tieto zneužitia dejú. Je to za mňa také trochu smutné, že vždy tak musíme uvažovať nad tým, že akým spôsobom tie prostriedky budú využité a či nebudú zneužité.
Na druhej strane treba aj s tým rátať a ako hovoril minister, je tam istá tá odstrašovacia úloha. Každá, každá existencia nejakej inšpekcie a možnosti kontroly môže eliminovať počet ľudí, ktorí by chceli nejakým spôsobom do toho vstupovať. Mne osobne na osobnom stretnutí potešil vlastne taký prísľub toho, že jednak bude táto inšpekcia dohliadať a kontrolovať, ale bude tam aj tím ľudí, ktorí budú už priamo, ale hlavne teda s tými fyzickými osobami hľadať možnosti nejakej nápravy. Nejakú, poskytovať nejakú metodiku, ako riešiť danú vzniknutú situáciu pri nejakom neoprávnenom narábaní s týmito prostriedkami z verejných financií.
Takže ja verím a dúfam, že táto legislatíva ako aj ďalšie, ktoré by mali nasledovať, napomôžu k tomu, aby sociálne služby a vôbec pomoc ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím na Slovensku sa posunula o niekoľko levelov dopredu.
Takže ešte raz chcem poďakovať za prípravu aj za tie rokovania, ktoré som mala možnosť aj tuto v priestoroch Národnej rady a na ministerstve mať za zodpovedanie otázok aj za možnosť vlastne upraviť také tie sporné, sporné veci v zákone. A teda verím a prosíme o podporu tohto zákona. Ďakujem. A hlasovanie by som dala teraz o sedemnástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.10.2022 14:40 - 14:40 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani kolegyne poslankyne, vážení páni kolegovia poslanci, chcem využiť tento priestor v záverečnom slovo a to z titulu toho, že sa pre zdravotníckych pracovníkov má schváliť ich v podstate najdôležitejší zákon, a je to zákon o poskytovateľov. Naozaj tento zákon alebo o tento zákon boli vždy zvádzané také dosť ťažké rokovania. Mnohokrát rokovania až nad rámec ľudských síl. Trošku si tu pripomeňme históriu, kedy to všetko začalo.
Áno, v roku 2019 na konci kalendárneho roka lekári začali podávať výpovede, pretože to brali ako posledný možný čin nejakého rokovania, vyjednávania o platových podmienkach lekárov. Potom prišiel na rad zákon o platoch sestier v roku 2012, ktorý bol podaný na Ústavný súd a, bohužiaľ, akurát lekárom. Čo je veľmi smutné, pretože povolania zdravotnícke by mali byť povolania, ktoré sú vykonávané v tíme. Ak môžem poprosiť kolegu, aby ma nevyrušoval. Ďakujem. Je to veľmi vážna otázka a je mi to ľúto v podstate. Je mi to ľúto, že mnohokrát aj tieto povolania medzi sebou ako keby bojovali alebo si závideli, alebo útočili na seba, a to je veľmi smutné, pretože v tých ústavných zdravotníckych zariadeniach bez tímovosti neurobíte nič. Lekár bez ostatného zdravotníckeho aj nezdravotníckeho pracovníka nevykoná svoju prácu dobre, a to je fakt, to sú holé fakty. Preto nikdy nerobme to, my zdravotnícki pracovníci, že budeme útočiť na svojich kolegov.
Stav sa stále zhoršoval, to sme ešte stále v roku 2012. Sestry nemali zákon, nemali žiadne platové garantované mzdové nároky. Pokračovali ďalšie nespokojnosti, a to hovorím o roku 2012. Je rok 2022. Čiže spred desiatich rokov. Prišli turbulentné roky takisto, kde to zúfalstvo zdravotníckych pracovníkov, zhoršujúca sa situácia v zdravotníctve nútila zdravotníkov sa mobilizovať, organizovať a riešiť nie pre seba, pre svoje platy, lebo tí, čo to chceli rieši individuálne, odišli. Odišli z tohto prostredia, z nášho Slovenska, z nášho zdravotníctva a išli za lepšími pracovnými a platobnými podmienkami do zahraničia. Či už to boli Čechy pre tých, ktorí nechceli bojovať s jazykovou bariérou, alebo tí, čo boli zdatnejší v jazyku, tak, samozrejme, Rakúsko a ostatné krajiny smerom na západ. Potom sa situácia stále nelepšila. Menili sa ministri, ministerky, ale situácia sa stále nezlepšovala. Potom prišli výpovede sestier ako čin, ktorý už chcel komplexne riešiť zdravotníctvo, pretože ten dopad toho personálu má najväčší práve na pacientov, a keď si už tí zdravotnícki pracovníci nevedia dať rady, tak naozaj to riešia aj takýmto nátlakom. To musíme všetci chápať.
V roku 2015, tiež na sklonku kalendárneho roka, začali sestry podávať výpovede a bolo ich nejako okolo 1 400, tie počty sa dynamicky menili, avšak to bolo počas vlády SMER-u, kedy to bola vládna strana, ktorá mala naozaj parlamentnú väčšinu, ktorá mohla toto všetko riešiť. Mali tam lekárov, aj majú stále kolegov, bohužiaľ, je pravda, že vtedy v parlamente nebola žiadna sestra, ktorá by aspoň sa ozvala alebo aspoň ako sestry by mohli vystúpiť pre toto ctené plénum a povedať svoje nároky, sťažnosti, svoju krivdu, ktorú pociťovali, a zároveň aj slová, ktoré by sa zastali pacienta. Prečo to teda robia? Aby si ich niekto vôbec vypočul, slušným spôsobom. Rokovania boli do rána, boli náročné, ale ten priestor sme nikdy nemali. A ja tu možno aj z nostalgie teraz hovorím tieto veci, ale mám tu morálnu povinnosť to v podstate povedať, aby ste všetci vedeli, ako to bolo. A vtedy práve, pán kolega Baláž, vaše vystúpenie bolo naozaj že na úrovni, ale vtedy ste povedali, že my riešime niečo povýšenecky až arogantne. Ja by som vám nepriala byť na tých rokovaniach, ktorých sme boli účastné. To povýšenie, arogancia, vyhrážky, kde sestry vlastne v podstate vyše 90 % zastávajú povolanie ženy. Nechcite vedieť, aké to boli praktiky. Bohužiaľ, veľmi smutné.
Sestry neuspeli, pretože v mnohých prípadoch práve lekári ich prosili, aby sa vrátili a ponúknu sa im takéto skratové riešenie vo forme individuálnych platov. Mnohé sestry vydržali vo výpovediach a posunuli sa do iného sektoru. Utrpeli naše nemocnice, z ktorých sa ešte doteraz mnohé nespamätali, pretože veľa oddelení sa pozatváralo a už sa nanovo neotvorilo. A to je holý fakt.
My teraz sme poctivo viedli všetky rokovania. Iniciovali sme rokovania, nieže len viedli. Iniciovali. Všetci zástupcovia tam boli. Naozaj sme prešli analyticky všetky dáta, ukazovatele, ako to je. A pán minister tu hovoril o príplatkoch, je to moja srdcová záležitosť, pán minister. Prepáčte, ale príplatky, neviem, či to je až také vhodné hovoriť zdravotníkom o príplatkoch, lebo sú zo Zákonníka práce a to má každé jedno povolanie, ktoré robí soboty, nedele alebo nočné. Ja viem, že ste to nemysleli zle, ale môže to v tých zdravotníkoch evokovať, že v podstate to nie je minimálny mzdový nárok. Aby sme ich neosočili tých zdravotníkov, ale by sme ich doslova neurazili, tak hovorme to, čo naozaj bolo. Máme ťažkú dobu naozaj, aj energetickú, post-covidovú, vojna na Ukrajine, je to veľmi ťažké, ale ja stále si myslím, že je to pravda, že zdravotníctvo má táto vláda na prvom mieste, pretože venovala príprave aj tohoto zákona veľa času a súhlasím so všetkými, že každý si zaslúži viac, naozaj viac.
Je vždy lepšie mať z čoho rozdávať a dávať tým ľuďom, ako teraz hasiť tú situáciu, kedy v minulosti v čase hojnosti sa nedalo, nedalo a systematicky nezvyšovalo, to je holý fakt. To môže si každý povedať čokoľvek, ale je to tak. Teraz by nám bolo omnoho lepšie, mali by sme lepšie zabezpečené stavy, nemali by sme ľudí v zahraničí a aj vyššiu motiváciu študovať. A keď hovoríme o tých zdravotníckych školách, ako prepáčte, kolegovia, ktorí ste zahlasovali aj za ten, za to názvoslovie, viete, vôbec nie je dobré meniť názvoslovie typu praktická sestra – zdravotnícky asistent. Jednej profesii sestry to ubližuje a profesii zdravotníckeho asistenta, ktorého my všetci potrebujeme, ktorého si vážime zase ako ten tímový hráč, vytvárame v podstate chaos a ani pacient nevie, kto je kto, aké má kompetencie. Neprispieva to. Malo to byť jasne zadefinované a možnože by to bolo aj tá časť motivujúca. Profesiu zdravotnícky asistent, už teraz pomlčka praktická sestra alebo naopak, veľmi potrebujeme. A povedzme si, prečo sú neni v tých našich zdravotníckych zariadeniach? Pretože naozaj až 80 % týchto absolventov ide na vysokú školu. Sú to mladí ľudia, chcú sa vzdelávať, možnože nechcú ísť rovno už do pracovaného procesu. Idú na vysokú školu, je to tak. Takže to nie je problém, že by sme nemali nárast na zdravotníckych školách, máme a dokonca sa to aj zlepšilo. Ale buďme féroví a v tom zdravotníctve dajme pacientom jasne zadefinovaných zdravotníckych pracovníkov. A to je o tom, že presne potrebujeme na toto všetko tie financie.
My sme teraz v zúfalom stave, jednak finančnom a jednak aj tými okolnosťami, ktoré sa stali. Post-covidový stav. Vieme, čo sa tu dialo. Ja ďakujem z tohto miesta všetkým zdravotníckym pracovníkom za covid, pretože vďaka ich obete sme... nemôžem už hovoriť ďalej? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
To je záverečné slovo, takže časomiera nemá opodstatnenie, môžete pokračovať, pani poslankyňa.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ste ma chceli vystrašiť, ale nebojte sa, teda nebudem hovoriť akože dlhšie. Ale prešli sme plynulo k tejto dobe, k tejto ťažkej dobe. Ja osobne stále zastávam názor, že zdravotnícki pracovníci si zaslúžia to finančné ohodnotenie nie za to vykonávanie tej práce fyzickej a psychickej, ktoré sú v každom jednom povolaní, ale za to, že to je obetavé povolanie. Je to obetavé povolanie, tak ako je obetavé povolanie či už policajný zbor, armáda, pretože tam mnohokrát nastavujete svoj vlastný ľudský život. A vieme, že v covide mnohí zdravotníci prišli pri výkone svojho povolania práve o to najcennejšie, čo mali, a to je život. Preto je to také dôležité, lebo v tomto povolaní nie každý vie toto povolanie vykonávať z toho dôvodu, že sú to ťažké stavy, ide tam o zdravie a životy ľudí a pozeráte sa práve tým ľuďom do očí, ktorí upierajú na vás zrak a žiadajú pomôcť. Možno že hovorím sentimentálne, emočne, ale je to tak. Preto pochopte aj tých zdravotníkov, že nie je to o tom, že robia, že proste žiadajú mnohokrát tie nároky z nejakého rozmaru, ale z toho, aby udržali svojich kolegov a kolegyne, aby neboli samé, aby neostali v nedostatočnom počte, a tým pádom by bola nebezpečná tá zdravotnícka starostlivosť. A to nikto nechceme. Nikto nechceme to, aby zdravotnícka starostlivosť bola nedostatočne poskytovaná.
Takže v tej krátkosti času som chcela zhrnúť vlastne celé, celú tvorbu tohto zákona. Dá sa naozaj vylepšovať, dá sa mnohokrát prisunúť peniaze, pokiaľ na to máme. Garantovali sme skokové navýšenie, neviem, či je to dostatočné, možno že čas ukáže, ale práve pri kategórii sestra je to skokové. Bohužiaľ, ale ten odrazový mostík je veľmi nízko nastavený. Veľmi nízko napriek tomu, že sme chceli urobiť vysoký skok. Takže v ponímaní nad, do dnešných časov to možno neukazuje také vysoké percento alebo konečný finálny výsledok. Napriek tomu, že nás je to tak málo kolegov, tak si vážim, že ste prišli kvôli tomuto zákonu, že ste si to prišli vypočuť v priamom prenose. Ešte raz vám ďakujem a určujem hlasovanie na zajtra na sedemnástu hodinu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.10.2022 14:10 - 14:10 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán kolega Baláž, naozaj veľmi milý, kultivovaný prejav. Chvíľami až taký, taký srdcervúci. Ja len si spomeniem na ten rok 2016 a 2019, nebudem komentovať, ale 2016, keď tie všetky sestry boli na balkóne a nikto si ich takto nemohol ani zastať, ani nikto proste o tých sestrách nehovoril. Vy ste povedali, že sa zvýšilo v roku 2016 a v roku 2019. No takéto zvyšovanie keby tu bolo, tak nás ten stav sesterský by teraz prekvapil, že by tých sestier tu bolo. Nie, nebolo to tak. My nemáme sestry, zatvárajú sa oddelenia, a to je tá najväčšia príčina. A to, že ste povedali, že teraz sa niekto ku nim správa povýšenecky až arogantne, nie. V roku 2016 sa tak ku nám vládna moc správala.
Preto sme neuspeli a preto teraz už chytáme naozaj len zajaca za chvost. A je to také smutné, že v podstate to zdravotníctvo je v takomto stave.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

4.10.2022 13:55 - 13:55 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1200a).
Uvedený vládny návrh zákona prerokovali určené výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor.
Ústavnoprávny výbor o vládnom návrhu zákona rokoval a po skončení rozpravy nebol uznášaniaschopný a o návrhu uznesenia nehlasoval podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor pre financie a rozpočet súhlasil s uvedeným návrhom zákona a odporučil Národnej rade zákon schváliť.
Výbor pre zdravotníctvo súhlasil s návrhom zákona s pozmeňujúcimi a doplňujúcim návrhmi.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, tlač 1200, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, tlač 1200, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Po prvé, spoločná správa obsahuje štyri pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 4 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č.160 z 27. septembra 2022, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona a poslanca Mareka Krajčího za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončila som, môžete otvoriť rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.10.2022 11:10 - 11:10 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Vláda Slovenskej republiky odvolala dňom 22. septembra 2022 z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Ondreja Dostála, dňom 28. septembra 2022 Martina Klusa z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, dňom 30. septembra 2022 Jána Oravca a Karola Galeka z funkcie štátnych tajomníkov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Odvolaním z funkcie si Ondrej Dostál dňom 23. septembra 2022, Martin Klus dňom 29. septembra 2022, Ján Oravec a Karol Galek dňom 1. októbra 2022 začali uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Jozefovi Kanuščákovi, ktorý nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Ondreja Dostála, zanikol mandát poslanca dňom 22. septembra 2022, Romanovi Foltinovi, ktorý nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Martina Klusa, zanikol mandát poslanca dňom 28. septembra 2022, Radovanovi Slobodovi, ktorý nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Jána Oravca, zanikol mandát poslanca dňom 30. septembra 2022, Radovanovi Kazdovi, ktorý nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Karola Galeka, zanikol mandát poslanca dňom 30. septembra 2022.
Vláda Slovenskej republiky vymenovala dňom 29. septembra 2022 poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Stančíka za štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Stančíka sa uvedeným dňom vymenovania neuplatňuje. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásil nastúpenie náhradníka za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Stančíka nastupuje dňom 29. septembra 2022 náhradník Peter Cseh, narodený 6. júla 1983, bytom Dolný Bar. Teraz predkladám návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. októbra 2022 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie, po prvé, že vláda Slovenskej republiky odvolala dňom 22. septembra 2022 z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Ondreja Dostála, dňom 28. septembra 2022 Martina Klusa z funkcie štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, dňom 30. septembra 2022 Jána Oravca a Karola Galeka z funkcie štátnych tajomníkov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Odvolaním z funkcie štátneho tajomníka si Ondrej Dostál dňom 23. septembra 2022, Martin Klus dňom 29. septembra 2022, Ján Oravec a Karol Galek dňom 1. októbra 2022 začali uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Po druhé, že podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Jozefovi Kanuščákovi, ktorý 19. apríla 2022 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 22. septembra 2022, Romanovi Foltinovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Klusa, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 28. septembra 2022, Radovanovi Slobodovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Oravca, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 30. septembra 2022, Radovi Kazdovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 30. septembra 2022. Zánikom mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Kanuščák, Roman Foltin, Radovan Sloboda a Radovan Kazda zostávajú náhradníkmi za stranu Sloboda a Solidarita a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Po tretie, že vláda Slovenskej republiky vymenovala poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Stančíka dňom 29. septembra 2022 za štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Stančíka sa podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z uvedeným dňom vymenovania neuplatňuje.
Po štvrté, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1262 z 29. septembra 2022 vyhlásil podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1, 2 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníka podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky z 29. februára 2020 za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Stančíka nastupuje dňom 29. septembra 2022 náhradník Peter Cseh, narodený 6. júla 1983, bytom Dolný Bar.
Po piate, informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, prosím, dajte o tom hlasovať. Skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.10.2022 10:40 - 10:40 hod.

Drábiková Lucia
Ďakujem, toto je text pozmeňujúceho návrhu a prosím vás o jeho podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.10.2022 10:25 - 10:25 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V zmysle toho, čo už predstavil a priblížil pán minister Krajniak, by som chcela predložiť teraz pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Drábikovej k vládnemu návrhu zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1023.
1. V čl. I § 2 ods. 2 písm. d) znie:
„d) osoba, u ktorej je dôvodný predpoklad, že vykonáva činnosti, ktoré
1. sú neoprávneným poskytovaním sociálnej služby podľa osobitného predpisu,2)
2. majú charakter opatrení v sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,6) na vykonávanie ktorých sa vyžaduje udelenie akreditácie, bez udelenej akreditácie (ďalej len „neoprávnene vykonávané opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately").".
2. V čl. I § 3 ods. 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b) má právo zúčastniť sa konania vo veciach
1. podľa osobitných predpisov,8) v ktorom je účastník konania osoba uvedená v § 2 ods. 2 písm. a) a c),
2. v peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu,3)
c) je povinné uplatniť si právo zúčastniť sa konania vo veciach peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu,3) ak v tejto veci správny orgán koná na základe rozhodnutia kasačného súdu a ak účastník tohto konania o to ministerstvo požiada,".
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená d) až f).
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
3. V čl. III sa za bod 5 vkladajú nové body 6 a 7, ktoré znejú:
„6. § 89a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Centrum podľa odseku 1 je povinné vrátiť pomernú časť poskytnutého finančného príspevku podľa odseku 1 za obdobie, v ktorom sú neobsadené miesta v centre z dôvodu, že orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonal opatrenia podľa § 32 ods. 6 a centrum podľa odseku 1 nevykonáva z tohto dôvodu pobytové opatrenia súdu."
7. § 89b sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Centrum podľa odseku 1 je povinné vrátiť pomernú časť poskytnutého finančného príspevku podľa odseku 1 za obdobie, v ktorom sú neobsadené miesta v centre z dôvodu, že
a) centrum podľa odseku 1 požiadalo o zrušenie akreditácie a akreditácia nezanikla dňom doručenia žiadosti o zrušenie akreditácie z dôvodu uvedeného v § 84 písm. c),
b) ministerstvo prerušilo konanie podľa § 85 ods. 3 začaté podľa § 85 ods. 1 písm. a) a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nevydáva odporúčania na vykonávanie pobytového opatrenia na základe dohody v tomto centre."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhované body nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti.
4. V čl. V sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 8 ods. 2 písm. a) sa za slová „sociálna služba," vkladajú slová „rodné číslo, ak je pridelené,"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhovaný bod nadobúda účinnosť 1. novembra 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti.
5. V čl. V sa za bod 3 vkladajú nové body 4 až 6, ktoré znejú:
„4. Doterajší text § 62 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Neoprávnené poskytovanie sociálnej služby je vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností podľa § 16 až 18 alebo súboru týchto činností, v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre konkrétny druh sociálnej služby podľa § 12, ak sa tieto činnosti
a) poskytujú fyzickej osobe, rodine alebo komunite podľa § 2,
b) vykonávajú ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za odplatu a
c) vykonávajú bez zápisu do registra, ak sa zápis do registra vyžaduje.
(3) Za neoprávnené poskytovanie sociálnej služby podľa odseku 2 sa nepovažuje poskytovanie starostlivosti o deti v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre sociálnu službu uvedenú v § 32a ods. 1 písm. b) a § 32b, ak sa táto starostlivosť poskytuje zároveň cieľovej skupine detí, ktoré presahujú vekovú hranicu ustanovenú týmto zákonom, a percentuálny podiel týchto detí presiahne 75 %."
5. V § 64 ods. 2 písm. a) treťom bode sa za slová „prechodný pobyt" vkladá čiarka a slová „rodné číslo, ak je pridelené,".
6. V § 66 písmeno a) znie:
„a) identifikačné údaje poskytovateľa sociálnej služby, a to
1. obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, právna forma a kontaktné údaje, ak ide o právnickú osobu,
2. meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, identifikačné číslo organizácie, druh oprávnenia na podnikanie a kontaktné údaje, ak ide o fyzickú osobu,
3. meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia a kontaktné údaje, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby podľa § 32a ods. 5,"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhované body nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti.
6. V čl. V bode 8 § 79 ods. 1 písm. e) treťom bode sa slová „za správny delikt podľa § 101 ods. 2" nahrádzajú slovami „podľa § 101 ods. 3".
7. V čl. V bod 13 znie: „13. V § 91 ods. 4 sa vypúšťajú slová „podľa § 99 a 102"."
8. V čl. V sa vypúšťa bod 24. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
9. V čl. V sa za bod 26 vkladajú nové body 27 a 28, ktoré znejú:
„27. V § 105a ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby podľa § 32a ods. 5,".
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).
28. V § 105a sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) ďalšie údaje, ktoré súvisia s poskytovaním finančnej podpory.".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhované body nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti.
10. V čl. V sa za bod 27 vkladajú nové body 28 až 33, ktoré znejú:
„28. V § 105b ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „prvého bodu" a slovo „februára" sa nahrádza slovom „apríla".
29. V § 105b ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
30. V § 105b ods. 4 písm. a) sa slovo „februára" nahrádza slovom „apríla".
31. V § 105c ods. 2 sa za slovo „okrem" vkladajú slová „rodného čísla," a na konci sa pripájajú tieto slová: „a adresy miesta poskytovania iného druhu sociálnej služby, ak cieľovou skupinou fyzických osôb, ktorým sa táto sociálna služba poskytuje, sú fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g), a poskytovateľ tejto sociálnej služby požiada príslušný vyšší územný celok o utajenie miesta jej poskytovania".
32. V § 105c ods. 4 druhej vete sa za slovo „podľa" vkladajú slová „tohto zákona a".
33. V § 110aq ods. 11 v celom texte sa slovo „2022" nahrádza slovom „2023"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhované body nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti.
11. V čl. V bode 28 sa § 110ar dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ministerstvo do 31. decembra 2022 vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam osôb, u ktorých boli hodnotené podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby, spolu s dosiahnutou úrovňou kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. c) v znení účinnom do 31. októbra 2022. Na tieto účely ministerstvo spracúva o osobách podľa § 94d ods. 2 písm. f) až h) v znení účinnom do 31. októbra 2022 osobné údaje podľa § 94d ods. 3 v znení účinnom do 31. októbra 2022. Ustanovenie § 110aq ods. 10 sa od 1. novembra 2022 neuplatňuje.".
12. V čl. V bode 29 Prílohe č. 2, I. oblasti: PROCEDURÁLNE PODMIENKY, kritériu 1.8 v časti označenej „Štandard" siedmej vete sa slová „alebo zamestnancov" nahrádzajú slovami „alebo ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov".
13. V čl. V bode 29 Prílohe č. 2, I. oblasti: PROCEDURÁLNE PODMIENKY, kritériu 1.11 v časti označenej „Štandard" štvrtej vete sa vypúšťajú slová „diagnóze a".
14. V čl. V bode 29 Prílohe č. 2, I. oblasti: PROCEDURÁLNE PODMIENKY, kritériu 1.11 v časti označenej „Štandard" piatej vete sa slovo „situácii" nahrádza slovom „dostupnosti".
15. V čl. V bode 29 Prílohe č. 2, III. oblasti: PREVÁZDKOVÉ PODMIENKY, kritériu 3.3 v časti označenej „Štandard" tretia veta a štvrtá veta znejú: „Prijímatelia pobytovej sociálnej služby nosia vlastné oblečenie a obuv, ktoré vyhovuje ich potrebám a osobným preferenciám. Ak si prijímatelia pobytovej sociálnej služby nevedia alebo nemôžu zabezpečiť oblečenie a obuv, je im zabezpečené oblečenie a obuv, ktoré zodpovedá ich potrebám a osobným preferenciám, vrátane kultúrnych, a je vhodné pre dané ročné obdobie a vykonávané aktivity."
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.10.2022 10:25 - 10:25 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1023) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1490 z 15. júna 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
K predmetnému návrhu (tlač 1023) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor prerokoval a odporučil návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval návrh zákona 13. septembra 2022 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Návrh spoločnej správy výborov vrátane záverečného stanoviska k návrhu zákona prerokoval gestorský výbor na svojej 81. schôdzi dňa 13. septembra 2022. Gestorský výbor neprijal platné uznesenie o schválení spoločnej správy výborov, nakoľko návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Uznesením č. 211 z 13. septembra 2022 ma výbor určil ako spoločnú spravodajkyňu, aby som podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky podala informáciu o výsledku rokovania výborov a predložila návrh na ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1165. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2022 13:55 - 13:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Juraj, ďakujem za tvoj vstup, za tvoju... za tvoje poznámky. A ja chcem povedať, že ja som konzervatívny politik alebo konzervatívny človek, som kresťan a, a vážim si a ctím tradičnú rodinu. Ale medzi nami sú, poviem, všelijakí ľudia, sme všelijakí a ja som za, aby sme otvárali diskusie o tom, ako pomôcť riešiť mnohé veci a mnohé situácie, do ktorých sa mnohí tí ľudia dostávajú. Životné situácie, ktoré treba riešiť právne, ktoré boli aj v predchádzajúcej faktickej poznámke spomenuté.
Ešte jedna vec, že ty si vyslovil svoje názory v tej rozprave. A nepovedz hneď... alebo ja, ako mňa to vyrušilo, že si hneď povedal, že budem označený za toho, toho, toho, toho. Nie, proste komunikujme, diskutujme, ale nenavodzujme hneď tú situáciu, že takto a takto by ste mali... by ste ma mali za to označiť. Proste, ty sám seba nálepkuješ za to.
Ďakujem.
Skryt prepis