Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.9.2022 o 12:25 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 12:25 - 12:40 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pani predsedníčka, veľmi vám ďakujem za vašu prednesenú správu. Spomínali ste transpozíciu smernice Európskej únii. Viem len potvrdiť, že je to veľmi dôležité, aby sme ju prijali čo najrýchlejšie, pretože by nám hrozilo, zo strany Európskej únie by nám hrozili sankcie.
Tí, ktorí sa rozhodnú urobiť správnu vec za nekalé praktiky oznámia, čelia aj dnes mnohým tlakom, vyhrážkam či nespravodlivým sankciám. Mali by byť podporovaní aj nami politikmi. Môžem vám za seba sľúbiť, že tak urobím. Nebola tu takáto podobná inštitúcia, ktorá by sa za nich postavila, preto vytvorenie takéhoto úradu je veľkou výzvou.
Bojovať proti korupcii je čestné, spravodlivé a som veľmi rada, že v tomto kontexte vznikol aj Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Želám vám vo vašej práci veľa zdravia, veľa sily a vašim kolegom veľa úspešných príbehov, ktoré budú mať teda úspešný koniec.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

23.9.2022 11:55 - 12:10 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážená pani predsedníčka, chcela by som poďakovať Jankovi za úvod do rozpravy a chcem veľmi oceniť gesto, ktorým bola ruža pre pani Zuzanu Dlugošovú, predsedníčku nového úradu na ochranu oznamovateľov. Zaslúži si našu vďaku, pretože v takej krátkej dobe dokázala založiť úrad, ktorý chráni ľudí, ktorí poukážu na korupciu alebo iné vážne porušovanie zákona. Na Slovensku sme žili s korupciou a s podvodmi rôzneho typu veľmi dlhé roky, spoločnosť to vnímala negatívne, ale zároveň sme si na to akosi zvykli. Až smrťou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sme si uvedomili, že korupcia, podvody a nekalé praktiky sú rozšírené do najvyšších vrstiev do riadenia štátu a možno byť dokonca otázkou života a smrti. Korupcia môže byť výrazným destabilizačným faktorom v politike, pretože sa vážne naštrbí dôvera, a myslím si, že máme tu konečne inštitúciu, na ktorú sa môže človek obrátiť, keď vo svojom zamestnaní narazí na podvod, machinácie pri verejnom obstarávaní alebo dokonca veľkú úplatkársku kauzu.
Pani predsedníčka, veľká vďaka za vašu zaangažovanosť k tejto téme a, samozrejme, aj za to, že vznikol tento Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2022 11:25 - 11:40 hod.

Gyimesi György
Pán podpredseda, podávam procedurálny návrh, aby sme o tlači 114 hlasovali v utorok 27. 9. 2022 o 11.00 hodine. Máte to aj písomne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2022 10:40 - 10:55 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže ja len poviem, že myslím si, že Slovenský pozemkový fond si zasluhuje príslušnú pozornosť, ktorú by sme mu mali dávať, pretože 660-tisíc hektárov, ktoré má v správe, je predsa kus územia Slovenska, o ktorý sa budú ruvať viacerí, aby to mali. A tých, ktorí to myslia nekalo, tak predpokladám, že Slovenský pozemkový fond uvedie na správnu mieru a povie, že stačilo, dosť, pretože to, čo sa dialo a čo ešte bude odhaľované prakticky, keďže bol na pozemkovom úrade, tak sme spolupracovali s fondom, tak viem, čo to znamenalo aj na východe, aj v Stropkove, aj v Humennom, aj Svidníku. Takže prakticky berme to tak, že poďme to čistiť, pretože národ to očakáva. A keďže mladí farmári a programové vyhlásenie vlády hovorí, že máme dať prioritu malým, mladým, rodinným a začínajúcim poľnohospodárom, tak poďme to, aby tá pôda z fondu bola v prvom rade tam im daná.
Nakoniec, pán predsedajúci, hlasovanie bude dnes o jedenástej hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 10:25 - 10:40 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán Ledecký, ďakujem že ste spomenuli aj ďalšie veci. Takže ja keď som si prečítal, čo znamená podľa Bruselu obhospodarovaná pôda, znamená to, že obhospodaruješ ju tak, že sa nešíria buriny. Že sa nešíria buriny. No tak teraz mi povedzte, ako si to má vysvetľovať od Moldavy až po Kúty jednotliví ľudia, nešíriť buriny. Keď sme mali v socializme, tak bolo, trvalý trávny porast znamená, že má to, to, to, orná pôda že máš tam osevný postup, ovocný sad určitý spon, určité dreviny, záhrada zadefinované. Momentálne máme poľnohospodársky pôdny fond, dobre obhospodaruješ, keď nešíriš burinu. Takže to je iba tak akože na vysvetlenie, že je tam asi tam problém s tou kontrolou. Samozrejme, kontrola, pokiaľ nebude, tak nebude ani ten výkon taký, ako ten zákon prikazuje.
Pán kolega, ďakujem, že ste spomenuli rómske osady, k tomu možnože ešte aj vystúpim teraz v rozprave prípadne, ale tak vám poviem, že momentálne rómske osady majú robený atlas rómskych osád. Ja som si myslel, že v tomto atlase, ešte som ho síce nevidel, ale čo som počul, čo v ňom vlastne je, ja som si myslel, že v tom atlase bude aj to, že mnohé osady sú momentálne usporiadané, respektíve sa nachádzajú na nebezpečnom území na bývanie. Tak to poviem. Sú na plynovodoch, ropovodoch, vodovodoch, zosuvnom území, v kameňolomoch a momentálne ten atlas nezadefinoval, že koľko tých osád je v takomto území, koľko sa dá riešiť vysťahovaním doslova a premiestnením tejto osady, koľko by bolo sčasti treba sanovať a sčasti nechať tak a prakticky a ktoré sú čisté. Momentálne je tam určitý finančný budžet z eurofondov a, áno, aj splnomocnenec, škoda, že tu neni Peter Pollák, aby sme si to trošku vykonzultovali, jak on do toho vstúpil, ale budeme to prípadne komunikovať ďalej, ale, áno, budeme aj toto riešiť, aby sa to dalo, len tam je v prvom rade obec, až potom je... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 10:25 - 10:40 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Tak ako si, Vlado, povedal vo svojom príspevku, skutočne čerpanie štrukturálnych fondov niekedy závisí od vysporiadania majetkoprávneho pozemkov a skutočne tým, že Slovenský pozemkový fond niekedy nereaguje, lebo tých žiadostí má veľmi veľa, tým pádom vlastne ohrozuje aj čerpanie štrukturálnych fondov. Obce potrebujú dosiahnuť rýchlejšie svoje ciele a zámery súvisiace s ich rozvojom a najmä im to umožní zveľaďovať ich existujúci majetok pri pozemku, ktoré sú v spoluvlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu a fyzických a právnických osôb, obce dokážu vysporiadať to spoluvlastníctvo určite rýchlejšie a jednoduchšie ako štát, nakoľko je to v ich záujme.
Súčasná právna úprava či už v samotnom zákone 138/1991 Zb., a takisto aj v zákone 330 o pozemkových úpravách neumožňuje alebo nedostatočne pokrýva tieto všetky potreby obcí, je to veľmi administratívne zložité, časovo zdĺhavé a najmä právne nenárokovateľné a necháva priestor na individuálne posudzovanie žiadostí obcí a prevod tohto majetku štátu na obec a k nadobudnutiu vlastníckeho práva k týmto pozemkom a môže dôjsť až na základe zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k týmto pozemkom. Ja by som sa veľmi, veľmi prikláňala, že by sme vlastne prijali takúto právnu úpravu, aby sme dali vlastne nástroj obciam a skutočne, aby Slovenský pozemkový fond pomáhal a aby nebol brzdou pri čerpaní aj štrukturálnych fondov.
Takže ďakujem veľmi pekne za tvoj príspevok a rovnako sa prikláňam aj k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 10:10 - 10:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
No, Tomáš, ty si hovoril v prvej časti o tom, že ťa Janko Marosz ako generálny riaditeľ prekvapil niektorými vecami, napríklad transparentnosťou, tým, ako s tebou rokoval, ako bol otvorený. No chcem povedať, že nás toto neprekvapuje a som rád, že takto funguje, lebo my sme ho poznali a vedeli sme, kto je Janko Marosz a koho vlastne, kto bude generálnym riaditeľom teda.
No a v druhej časti si hovoril o, o tých pozemkoch a problémoch s tými pozemkami. Ja sa priznám, že ja som o tom ani nevedel, že také sa niečo deje, ale vôbec ma to neprekvapuje. Tak ako teba prekvapil Janko Marosz, tak toto mňa vôbec neprekvapuje, pretože vieme, ako sa tu brali dotácie na asfaltové plochy ako na poľnohospodárske pozemky, takže ešte raz, neprekvapuje ma to a vinári-nevinári, neviem, čo tam, čo tam bude, ako to budú riešiť. Ale súhlasím s tebou, že, že toto je devastácia tých pozemkov, tej pôdy a verím, že sa Janko Marosz k tomu vyjadrí alebo spravodajca, že ako s týmto budú nakladať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 9:55 - 10:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No tak v tejto sále pán predsedajúci prišiel teraz, ale vašu správu, pán generálny riaditeľ, o vašu správu nemajú záujem ani v SMER-e, ani v HLAS-e, asi vieme prečo. Už to tu padlo viackrát. No a neviem, či sa pán generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu necíti tak zvláštne, že v tejto sále rad radom v tých faktických mu každý ďakoval, ale tak chcem mu povedať, že nemusí sa cítiť zvláštne, že je to vlastne jeho zásluha, čo sa stalo so Slovenským pozemkovým fondom, ako sa mení pred očami. Takže v tejto reakcii iba poďakujem všetkým za ich faktické a ešte raz generálnemu riaditeľovi Slovenského pozemkového fondu ďakujeme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 9:55 - 10:10 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Áno, Marek, dobre, že si pripomenul, to som vo svojom vystúpení zabudol povedať, čo sa týka delimitácia intravilán, extravilán, ako to má byť. Ja razím filozofiu, asi viete, že to, čo je v intraviláne, malo by byť obecné. To, čo je v extraviláne, má mať Slovenský pozemkový fond. Pretože Slovenský pozemkový fond spravuje v prvom rade poľnohospodársku a aj lesnú pôdu. Hoci tam v niektorých prípadoch je tým správcom Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Takže myslím si, že v tomto nastúpenom trende, ktorý myslím si, že zdieľa aj pán riaditeľ, že by sme tie delimitácie mali urobiť, tak budeme pokračovať s tým, že, samozrejme, bolo to od jednotlivých regionálnych odborov, čo mal Slovenský pozemkový fond, od jedného ku druhému inač. Tí, ktorí si robili svoju prácu, tak tie delimitácie prebehli v mnohých prípadoch. Žiaľ, neni to na 100 %. Malo by sa to v tom pokračovať a budem, samozrejme, nápomocný, ak bude treba, či už legislatívne, alebo nejakým iným spôsobom.
Ako tu už bolo spomínané, niektoré prípady, samozrejme, tam ležali desiatky rokov a ja tvrdím jedno a budem tvrdiť stále. Ľudia, ktorí tam pôjdu, by mali mať ten kredit, ktorý hovorí, že idú sanovať, respektíve zveľaďovať verejné financie a človek, ktorý bol naučený kradnúť v malom, bude aj vo veľkom. Ktorý bol naučený klamať v malom, bude aj vo veľkom klamať. A to si musíme uvedomiť. A nehovorím, že všetci sme tu majstri sveta a neviem akí super, ale minulosť, ktorú si mal, tú už nezmažeš. A preto pri tom výbere tých kandidátov, respektíve pracovníkov, ktorí tam pôjdu, mali by sme na tieto hodnoty pozerať a myslím si, že zatiaľ sa to darí. Samozrejme, tak ako my s ministrom sme nemohli vymeniť na ministerstve hneď jednu tretinu, pretože boli tam nejaké, by som povedal, zákony, ktoré by dobre bolo revidovať, tak to isté má aj kolega Maroš problémy, aby sa to hneď všetko povymieňalo aspoň tých toxických, ktorí sú tam. A tá toxicita, samozrejme, sa niekedy veľmi ťažko dokazuje. Pretože je to tak sofistikovane, že prakticky a mnohí ľudia nechcú prísť svedčiť, keď aj... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 9:55 - 10:10 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Tak Marek Šefčík povedal 90 % z toho, čo som chcel hovoriť ja v rozprave. Moji predrečníci vo faktických poznámkach zvyšných 10 %, takže určite len pripomenúť chcem, že Slovenský pozemkový fond je v súčasnosti na ozdravnej ceste. Už tu bolo viackrát spomenuté, že čo sa tam dialo, to bolo niečo, niečo neskutočné. To bol klondajk pre smerohlasáckych zlodejov, ktorí tam naozaj kšeftovali neskutočným spôsobom a, žiaľ, sú tam ešte zamestnanci, ktorí, ktorí majú a vedia svoje veci.
Takže ja držím pánovi Maroszovi prsty, ale čo chcem ešte povedať, že to je to, že naozaj keď sme tam dosadili človeka alebo vláda tam dosadila človeka, ktorý má naozaj čistý morálny kredit, tak aj po ňom zrazu idú a chcú aby sa vrátili časy, keď si vymieňali pozemky ako chceli, keď zarábali obrovské, obrovské peniaze na tom, že sa kšeftovalo s pozemkami. Ja som hlboko presvedčený, že toto skončilo a že sa už nikdy nevráti kšeftovanie smerohlasákov, ktorí tam naozaj si tam spravili zárobkovú zlatú baňu.
Ďakujem.
Skryt prepis