Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

15.6.2022 o 10:25 hod.

Mgr.

Peter Liba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

15.6.2022 10:25 - 10:40 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslankyne Národnej rady Jarmily Halgašovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1048.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 10:10 - 10:25 hod.

Vons Peter
Hlasovať o tomto bode programu sa bude dnes o sedemnástej hodine.
Skryt prepis
 

15.6.2022 9:55 - 10:10 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia a kolegyne, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 904, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1365 z 23. marca 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
- ústavnoprávny výbor uznesením č. 504 z 21. apríla 2022
- výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 310 z 21. apríla 2022
- výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 297 z 26. apríla 2022.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 5 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 904, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 300 z 26. apríla 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 9:40 - 9:55 hod.

Hus Igor
Takže hlasovanie bude dnes o 11.00 h.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2022 9:40 - 9:55 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja na jednu stranu, samozrejme, súhlasím s tým, že človek by mal mať právo na slobodu slova. A viem prijať aj výklad, že právo na informácie a na ich šírenie zahŕňa aj právo vyhľadávať a šíriť aj dezinformácie, čo ale neznamená, že štát nemá za žiadnych okolností právo do tohto práva jednotlivca vstúpiť. A myslím si, že toto právo je dôležitejšie o to viac pri mladých demokraciách, ktoré ešte nemajú takú tú inštitucionálnu pamäť a sú také ešte ako to teľa krátko po pôrode, keď je na takých vratkých nohách. A tu si práve myslím, že takéto prezervačné opatrenia môžu mať isté svoje opodstatnenie.
Na stranu druhú si myslím, že o to väčšia zodpovednosť je na zákonodarcovi, aby správne nastavil mieru, ako sa zasahuje do tohto práva.
A ešte takú jednu otázku na záver si dovolím. Aký je tvoj postoj k zavedeniu trestného činu šírenia nepravdivej informácie v kontexte toho, čo si povedal?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2022 9:40 - 9:55 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja súhlasím aj s mojimi predrečníkmi, lebo ja, samozrejme, rešpektujem kolegu Viskupiča, že je teda zástancom libertarianizmu. Len ono viete, ten libertarianizmus nevyrieši úplne všetko, ten trh nevyrieši úplne všetko. Keby to dokázal vyriešiť, tak vojny nemáme. Dokazuje to príklad Nemecka, ktorého dlhodobou stratégiou bolo vlastne vťahovanie Ruska do trhového mechanizmu, do Európy a napojiť ho vlastne na ten globálny systém, aby teda začalo sa orientovať skôr na iné hodnoty, na obchodovanie a nemalo tie imperiálne ambície. No ale stal sa opak. Využil tento priestor na to, aby posilnil svoje, svoje zdroje a naplňoval svoje imperiálne ambície. Čiže toto tiež nie je úplné riešenie, že neháme všetkému voľnú ruku a trh si to vyrieši. Nevyriešil to. A tu máme klasický príklad, ktorý tu už trvá 112 dní, tuším, to hovoril pán Laurenčík. Čiže treba si uvedomiť aj to, že s čím, s čím sa akože, ste nespomenuli, neviem, alebo s čím sa akože nepočíta, je, že ten konflikt prebieha aj v informačnom priestore. To je niečo, čo je súčasťou toho konfliktu. A tomu sa treba nejakým spôsobom brániť. A my nebránime slobode slova. My bránime práve slobodu slova. My bránime naše princípy a vôbec demokraciu. To sú tie úplne základné hodnoty, ktoré máme.
A sám ste spomenul, že autokrat, ktorý šíri dezinformácie, môže ubližovať von. A no však to sa teraz deje, hej? Čiže a to, čo sa, viete, to, čo ste aj hovorili, lebo už len na koniec poviem, ako povedal aj kolega Lehotský, toto nie je štandardná doba. Takže musíme k tomu pristupovať aj ináč ako štandard... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2022 9:40 - 9:55 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
(16.)
aj teraz, dnes ráno, ja poprosím, aby mi niektoré materiály, dokumenty zaslali, lebo oni majú tie čísla, že koľko sledovateľov bolo na slovenských webstránkach, slovenskom Facebooku a koľko teraz majú na Telegrame a, ja neviem, na Bajkonure ruskom alebo čokoľvek beží. Takže a oni majú tie čísla. Vedia veľmi dobre vyhodnotiť, aké sú tie čísla. A tam oni vyhodnocujú aj nielen to, aj to, že koľko ľudí zdieľa tie bludy a tie debiliny, takže toto číslo, tieto počty sa zmenšili. To je úplne zásadné. A myslím si, že to platí aj pre nášho kolegu revolucionára. Takže uvidíme určite aj tie výsledky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2022 9:25 - 9:40 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Najprv na kolegu Kazdu. Ten západ je v úplne inej situácii. Vždy sú tam aj, však ako Spojené štáty sú aj takou kolískou rôznych konšpiračných teórií a napriek tomu im tam nehrabe a nemajú diktatúru proletariátu alebo podobné veci. Jednoducho si vybudovali štát cez v podstate stáročia s inštitúciami, ktoré sú funkčné, čiže aj uletený prezident alebo hocikto iný jednoducho to úplne tú krajinu nevie rozhodiť a nevie zvrátiť jej vývoj. Čiže oni aj ináč pristupujú k dezinformáciám a tie dezinformácie vždy zostávajú v takej tej malej menšine, ktorá síce pre nás môže znamenať akože veľké číslo, keď sa zjaví niekde 10 000 demonštrantov, ale na Nemecko 10 000 demonštrantov, to je jak v Bratislave 28. Čiže tu sú aj tie pomery. Takže je to úplne, úplne ináč vnímané. Preto aj si treba uvedomiť. Povedzme si to na rovinu. Naša demokracia je niekde v plienkach a my do tých trenírok demokratických ešte musíme dorásť. A na to, aby sme do nich dorástli, tak potrebujeme to dieťa chrániť.
Čo sa týka, pán kolega Lehotský, mám informáciu, ja som si to konzultoval s odborníkmi aj teraz, dnes ráno, ja poprosím, aby mi niektoré materiály, dokumenty zaslali, lebo oni majú tie čísla, že koľko sledovateľov bolo na slovenských webstránkach, slovenskom Facebooku a koľko teraz majú na telegrame a, ja neviem, Bajkonure, ruskom, alebo čokoľvek beží. Takže a oni majú tie čísla. Vedia veľmi dobre vyhodnotiť, aké sú tie čísla. A tam oni vyhodnocujú aj nielen to, aj to, že koľko ľudí zdieľa tie bludy a tie debiliny, takže toto číslo, tieto počty sa zmenšili. To je úplne zásadné. A myslím si, že to platí aj pre nášho kolegu revolucionára. Takže uvidíme určite aj tie výsledky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 9:25 - 9:40 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Do rozpravy preto, lebo možno by som to za tie dve minúty nestihol a chcel by som na vás, pán kolega Kazda, reagovať.
Vy ste presne otvorili tú dilemu, ktorá tu je. Tá dilema medzi slobodou slova a dezinformáciami a hoaxami, ktoré potom deformujú verejnú mienku a potom aj slobodu slova. A presne to je ten problém, ktorý tu momentálne máme, že sa tu vlastne stiera ten, miestami ten rozdiel medzi tým, čo sloboda slova je a to, čo je šírenie nenávisti, šírenie rôznych dezinformačných informácií alebo teda dezinformácií, ktoré v podstate rozvracajú túto spoločnosť, a musíme si uvedomiť, že toto je konflikt vo virtuálnom priestore svojím spôsobom.
To je, viete, to je, jak keď sa kedysi vnímal konvenčný konflikt ako konflikt medzi dvoma entitami, dvoma štátmi, čo bolo jasné aj jasno definovateľné a jasno rozoznateľné, tak dnes aj ten konflikt v kybernetickom priestore už nie je, tá atribúcia je veľmi komplikovaná a takisto častokrát sa dostávate do situácií, kedy sa stierajú tie rozdiely a tie jasné definície toho, čo je, aký to je konflikt, v akej úrovni a tak ďalej. A to isté sa v podstate pretavilo aj do tejto sféry propagandy, šírenia dezinformácií, vlastne na čo sa využíva, využívajú aj tieto najmodernejšie prostriedky a technológie.
Preto aj sa ocitáme aj v takej situácii, že my v podstate nemáme ani nejaký právny rámec pre globálne siete, sociálne siete a ťažko sa to nejakým spôsobom ako nastavuje, reguluje. Tak ako máme základné ľudské práva a iné, tak v tomto priestore tie práva sú neni jasne definované a hýbe sa to rôznymi smermi a tá spoločnosť sa postupne vyvíja, musíme sa k niečomu dopracovať, čo vlastne bude celospoločensky akceptovateľné. Ale myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že zneužívanie tohto priestoru na šírenie dezinformácií, na šírenie paniky a podobne jednoducho je súčasťou aj vojnového konfliktu a škodí to našej spoločnosti. Videli sme to počas covidu, videli sme to alebo vidíme to aj počas vojnového konfliktu na Ukrajine.
Viete, ten dokument, ktorý ste spomínali, je z roku 2018 a pristupovalo sa k tomu trošku z iného uhla pohľadu, pretože sa nevnímala alebo nevnímala tá hrozba toho vojenského konfliktu a stupňovania tých, tejto propagandy tak eminentne, situácia sa ale zmenila. A vy ste napríklad spomínal, že nie sú okrem Českej republiky alebo Slovenska iné krajiny, ktoré by takýmto spôsobom k tomu pristúpili, ale zabudli ste na Európsku úniu. Európska únia pred pár mesiacmi, v podstate od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine, v rámci EÚ zablokovala ruské portály, ruské spravodajské kanály a má na to odôvodnenie a opiera sa aj o nás, akože o súdne rozhodnutia Európskeho súdu. Takže tuto treba vnímať tento rozmer aj v tomto, teda aj tento rozmer.
Takisto k tomu pristúpili podobne aj Balti. Balti tiež sa snažili nejakým spôsobom vyvažovať túto situáciu aj vzhľadom na ruské menšiny, ktoré u nich žijú, a chceli im nechávať trošku ten priestor, ale všimli si, že im to rozvracia spoločnosť. Čiže aj s tou vojnou na Ukrajine takisto povypínali kopec serverov, kopec spravodajských kanálov, ruské spravodajské propagandistické kanály, už v Lotyšsku alebo v Litve len tak nechytíte bežne v televízii, čiže takisto pristúpili k tomu.
A ja vám chcem povedať, že my sa neopierame len o nejaké analýzy a nejaké také tie akože vnímanie toho, že akú hrozbu to naozaj predstavuje a to tie skúsenosti, posledné skúsenosti, ktoré máme teda z posledných dvoch rokov počas pandémie, ale my vychádzame, už v podstate aj naša ústava v podstate otvára priestor a možnosť v takýchto situáciách zasiahnuť. A ja vám to presne prečítam. Je to čl. 26 našej ústavy odsek 4, že sloboda prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. Čiže už naša ústava, ktorá už teda má nejaký, nejakú tú dekádu, brala do úvahy aj túto možnosť. Čiže my sa opierame naozaj o ústavný zákon, o ústavu, a opierame sa, samozrejme, o zdravý rozum, pretože si uvedomujeme ďalšiu vec.
Vy ste spomínali, čo všetko by sa malo robiť. Áno. Je to drobná sizyfovská práca, na ktorej budeme musieť pracovať, ale pozrite sa na zostavenie tohto parlamentu, pozrite sa na situáciu v našej spoločnosti a tá drobná sizyfovská práca asi nebude stačiť v krátkodobom horizonte na to, aby sme vyriešili tie obrovské problémy, ktoré tu máme, a prepáčte, čo už všetko tento parlament počul, ako keby bol postavený na morálnych základoch, reálnych a toto by počúval, tak toto už je ruina.
Takže a ďalšia vec, ktorú chcem povedať. Jedným z dôvodov, prečo sme v tejto situácii, je, že vieme veľmi dobre, že tie dezinformačné weby, ktoré tu začali zásadným spôsobom rásť, rástli počas predošlých vlád, ktoré sa pasovali za vlády hrádze proti extrémizmu. Hrádza proti extrémizmu nám priviedla to, že tí, ktorí ju budovali, sú tí najväčší extrémisti a najväčší šíritelia bludov, dezinformácií a hovadín. Preto je dôležité, dôležité, aby sme my, tí tu, ktorí si vážime a hájime nejaké hodnoty a princípy, ich aj chránili. A toto je jedna z ciest, ako efektívne chrániť aj našich občanov pred debilizáciou.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 9:10 - 9:25 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
(6.)
Ďakujem veľmi pekne. Ako som už avizoval, máme tu drobnú úpravu, ktorú teraz prečítam. Je to vlastne teda návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Krúpu, Michala Šipoša a Juraja Šeligu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V čl. II sa slová "1. júla 2022" nahrádzajú slovami "30. júna 2022".
Odôvodnenie: V záujme zachovania kontinuity právnej úpravy blokovania v zákone o kybernetickej bezpečnosti je potrebné, aby účinnosť predĺženia možnosti blokovania časovo predchádzala 1. júl 2022 a preto sa v článku II mení navrhovaný dátum účinnosti z 1. júla 2022 na 30. júna 2022.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis