Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 17:59 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 17:59 - 18:00 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, veľmi pekný príhovor. Veľmi si vážim, že si išla na to aj z tejto stránky, ktorú niektorí z nás nepoznáme dopodrobna. Zarážala ma tá spánková deprivácia a tie formy. Keď sa zamyslím nad tým, že takto utýraný alebo človek vo väzbe sa dostane na slobodu, tak netrpí len on sám, ale aj jeho rodina. Tak v tomto prípade nie je to len o tom jednotlivcovi, ktorý je vo väzbe, ale o celej jeho rodine, ktorá trpí jeho depriváciou. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 17:53 - 17:59 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, v prvom rade poďakovať pani kolegyni Hajšelovej za predloženie tohto návrhu zákona, lebo veď vieme, že ak je to zákon, ktorý chráni ľudské práva, nie je nikdy, alebo prichádza vždy v ten správny čas, čiže nemožno hľadať priestor, kedy by mal prísť.
Nebudem sa vyjadrovať k právnej stránke návrhu, bolo tu povedané veľa aj dnes, aj už možno v médiách, ja tú tému vnímam predovšetkým ako psychológ, kde v rámci poradenského a terapeutického procesu prichádzam do kontaktu s ľuďmi, ktorí si touto skúsenosťou prešli. Ľudia, ktorí si touto skúsenosťou prešli ako nevinní, so všetkým, čo im to do života prinieslo, ako to ovplyvnilo ich vzťahy, ich duševné zdravie, ich fungovanie, ich osobnosť, ich vnímanie sveta.
Špecificky v prípade kolúznej väzby, kde právna úprava umožňuje obmedzenie alebo úplné eliminovanie kontaktov obvinenej osoby s najbližšími príbuznými. Netreba asi príliš veľkú dávku empatie na to, aby bolo jasné, že už spomínaný výkon, spôsob výkonu, dĺžka väzby a neodôvodnené prieťahy vo väzobných veciach majú devastačné účinky na psychický a fyzický stav obvineného.
O vplyve sociálnej deprivácie na osobnosť existuje mnoho štúdií. Všetky popisujú následky vo forme prežívania hlbokých negatívnych pocitov, strachu, smútku, hnevu až na hranici fyzickej bolesti. V kombinácii so spánkovou depriváciou, to je spánková nedostatočnosť alebo prerušovanie spánku, máme tak zarobené na nezvratné poškodenie osobnosti, pretože takýto chronický stav nepriaznivo ovplyvňuje mozog a kognitívne funkcie. Dokonca úmyselná deprivácia spánku sa používa celé storočia či už ako forma mučenia, alebo aj ako prostriedok výsluchu, kedy sa dokonca aj verilo, že je to spôsob, ako prísť k nejakému tenzu informácií.
V histórii kriminalistiky a forenznej psychológie nájdeme obdobia, kedy sa sa spánková deprivácia označovala za vylepšenú vyšetrovaciu techniku. Nechcem tu ctené plénum obťažovať nejakými ďalšími odbornými faktami, môžeme potom o nich hovoriť neskôr, ak bude záujem, ale v tejto chvíli je dôležité zdôrazniť, že návrh zákona je dobrý preto, lebo prípady exponovaných osôb, a je smutné, že, žiaľ, až exponovaných osôb, poukázali práve na devastačné pôsobenie tejto formy väzby na duševné zdravie, a to sa nemusíme baviť o tom, že nevieme nič o tých neexponovaných, o tých neznámych ľuďoch, ktorí už nemali silu sa brániť ani bojovať za spravodlivosť. Nevieme o nich, pretože neboli predmetom záujmu médií, nemali prominentných advokátov.
Netvrdím, že osoby si nezaslúžia trest, zaslúžia si spravodlivý trest, lenže, ako bolo spomínané, väzba nie je trest. Väzobné osoby, väzobne stíhané sú osoby, ktoré sú zatiaľ nevinné, a tieto osoby pre svoju subjektívnu nevinnosť pociťujú ťarchu každého dňa stráveného vo väzbe násobne ťažšie ako ľudia vo výkone väzby. Ale podmienky, v akých sú tieto osoby držané vo vyšetrovacej väzbe, by v 21. storočí mali byť dôstojné. Na pôde parlamentu civilizovanej a slobodnej krajiny táto veta znie naozaj zvláštne. Možno sme prekvapení, možno sme vedeli o tom, ako to funguje, len sme nemali čo urobiť. Možno sme to nevedeli, ale ak by sme aj náhodou patrili ku skupine, že nevieme, tak už spomínaný výbor CPT to kompetentným opakovane pripomenul, pri každej svojej návšteve krajín Rady Európy a Slovenska sa osobitne venuje podmienkam osôb vo väzbe.
CPT v dvadsiatej šiestej správe v bode 52 konštatuje, že miera samovrážd obvinených pri vyšetrovacej väzbe je niekoľkonásobne vyššia ako u odsúdených. Je to tak preto, lebo neistota a ponižovanie, ktoré v situácii väzby ľudia prežívajú alebo v situácii toho obmedzenia slobody, vyvolávajú tak zahlcujúce pocity úzkosti, paniky, hlbokého smútku, ktorý spôsobuje depresiu a až existenciálne takú stratu zmyslu života. A subjektívne je toto prežívanie ešte náročnejšie ako prežívanie obmedzenia slobody vo výkone trestu, pretože tam k tvorbe toho obranného mechanizmu, aby to človek zvládol, do veľkej miery prispieva sociálny kontakt a prijatie tej situácie, že sa to tomu človeku stalo. To ľudia vo väzbe nemajú alebo tak to neprežívajú.
Pripomeniem teda len, že vo vzťahu k Slovensku, výbor v dňoch 19. až 28. marca 2018, keď tu vykonal návštevu, konštatuje, citujem: "Vývoj počtu väznených osôb v Slovenskej republike ukazuje, že napriek modernej palete alternatívnych trestov a technických možnostiach jej kontroly formou elektronického monitorovania nedochádza k viditeľnejšej zmene indexu väzenskej populácie. Tento stav ovplyvňuje komplex viacerých faktorov a snahou Slovenskej republiky by preto malo byť na základe poznatkov aplikačnej praxe aj naďalej eliminovať hmotnoprávne a procesné prekážky ukladania alternatívnych trestov a posilňovať dôveru orgánov aplikujúcich právo v alternatívne tresty." A ďalej citát: "Väzenské zariadenia k bodu č. 32 CPT vyzýva slovenské orgány, aby pokračovali v snahe znížiť stav väzenskej populácie udržateľným spôsobom v súlade s príslušnými odporúčania Výboru ministrov Rady Európy. Slovenská republika rešpektuje odporúčania Výboru ministrov Rady Európy a vo vykonávacej časti trestného konania sa snaží o postupnú harmonizáciu vnútroštátnej správy, poprípade internej úpravy orgánov aplikujúcich právo s jednotlivými odporúčaniami," to je z roku 2018.
Takže pre všetky tieto dôvody návrh zákona, pani kolegyňa, v prvom čítaní podporím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 17:52 - 17:52 hod.

Čepček Martin
Ďakujem veľmi pekne. Ja určite tento návrh zákona podporím a bol by som rád, aby ho podporilo čo najviac poslancov, keďže tu fakt ide o ľudský život a to je jedno aký. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.5.2021 17:19 - 17:19 hod.

Záborská Anna
Ďakujem pekne, pán predseda. Zvolávam zasadnutie výboru pre zdravotníctvo na dnes večer o 19.00 hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 16:13 - 16:13 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, ja som to tu už povedal, vedelo sa, že núdzový stav raz skončí a bolo na to štrnásť mesiacov, kedy trvala táto pandémia, medzirezortné pripomienkové konanie tiež chvíľu trvá, pokiaľ sa pripomienkujú zákony. Ja som žiadal od februára akékoľvek legislatívne opatrenia, akékoľvek. Ja som nehovoril, že to musí byť pandemický zákon, ja som žiadal akékoľvek. To znamená či zákon o hospodárskej mobilizácii, alebo zákon o zdravotníctve, alebo ja neviem o čom, ale jednoducho akýkoľvek, akékoľvek legislatívne opatrenia. Za štrnásť mesiacov to prišlo na poslednú chvíľu v skrátenom legislatívnom konaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 15:52 - 15:53 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani ministerka Kolíková už dávno sľubovala, že pripraví nejaký pandemický zákon. Ja sa pýtam, že kde je. Vedelo sa, že núdzový stav raz skončí. Ja sa preto pýtam, že prečo takto narýchlo.
Ak vám môžem znovu prečítať moje uznesenie, ja som navrhoval, aby sa pripravili legislatívne opatrenia, ktoré sú mimo núdzového stavu, akékoľvek legislatívne či zodpovednosť, či pandemický zákon, alebo zákon o mobilizácii, alebo niečo iné, ktoré by bolo alternatívou tohto, ale čakal som, že to bude trošku transparentnejšie, tak ako to bolo aj v programovom vyhlásení vlády, ako sme sa na tom zhodli aj na začiatku volebného obdobia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 15:46 - 15:47 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem. Ale, pán Dostal, ja som vyvinul iniciatívu, vy ste to aj sám povedali. Ja si myslím, že sa tento zákon týka päť a pol milióna, aj keď nie priamo možno nepriamo, keďže tí rodičia tých detí sú tiež zamestnanci alebo zamestnávatelia a bude sa to týkať mobilizácie. Očakával som ale verejnú diskusiu a včera či predvčerom pani Marcinková povedala, že sa chystá pandemický zákon a dnes tu máme zákon o mobilizácii, tak je mi to také zvláštne. Ešte by som rád vedel, či bola nejaká pracovná skupina, alebo to prešlo len koaličnou radou ako poslanecký návrh alebo, alebo, no nerozumiem, prečo tak narýchlo je predložený zákon, na ktorý bolo dostatok času. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 15:38 - 15:39 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pani Zemanová, určite to nie je sebaprezentácia, ale občania Slovenska, si myslím, že si zaslúžia už dlhodobo, aby bol nejaký zákon pripravený, či to bude zákon o hospodárskej mobilizácii. Každý tu chceme zrušiť núdzový stav. A už viacej poslancov aj koalície vyhlasovalo, že viac za zákon, za predĺženie núdzového stavu hlasovať nebude, nebudú teda. A po štrnástich mesiacoch prišiel zákon v skrátenom legislatívnom konaní. Mne vadí na tom to, že je to v skrátenom legislatívnom konaní. Bolo dosť mesiacov na to, aby sa takýto zákon nachystal v riadnom medzirezortnom pripomienkovom konaní, mohol byť k tomu aj ďalší zákon, napríklad o zdravotníctve alebo iných veciach. Ja som na to poukazoval. Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 15:34 - 15:36 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, kolegyne, ja som tu pred pár dňami vystúpil a povedal som, že už vo februári som žiadal parlament formou pozmeňovacieho návrhu o to, aby sa pripravil pandemický zákon alebo nejaká alternatíva pandemického zákona, bolo to 25. februára. Potom som to formou uznesenia predložil 23. marca, aby vláda pripravila pandemický zákon, zaradené to bolo po jeden a pol mesiaci na schôdzu, hlasovalo sa o tom pred pár dňami.
Nerozumiem situácii, že pandémiu tu máme 14 mesiacov a pandemický zákon je predložený na poslednú chvíľu, resp. alternatíva, lebo je to len hospodárska mobilizácia. Tento zákon sa týka päť a pol milióna obyvateľov, a preto si myslím, že by si zaslúžil medzirezortné pripomienkové konanie. Keďže je to tak vážny zákon, ktorý sa týka väčšiny Slovenska, ja som už vyhlásil predvčerom, že čo sa týka skrátenia legislatívneho procesu tohto zákona, tak to nepodporím, keďže som si žiadal, aby tam bolo medzirezortné pripomienkové konanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 13.5.2021 14:40 - 14:40 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Pán minister Lengvarský, ďakujem vám za vašu odpoveď na moju otázku, pretože médiá mnohokrát vaše odpovede skresľujú, takže takto sa to, je to lepšie počuť. Doplním svoju otázku o postreh po komunikácii s občanmi a nakoniec položím doplňujúcu otázku.
Stretávam sa s veľkými obavami ľudí v súvislosti s očkovaním. Ľudia sú rôznymi hoaxami ovplyvňovaní a domnievajú sa, že očkovanie je pre nich rizikové, pretože majú iné choroby. Ako argument spomínajú cukrovku, srdcovo-cievne problémy, prípadne aj iné onkologické ochorenia. Myslia si, že nemôžu ísť na očkovanie, pretože berú lieky na tlak alebo riedenie krvi. Aj v tejto súvislosti by som chcela pochváliť a odporučiť našim občanom facebookovú stránku ministerstva zdravotníctva, ktorá prináša relevantné informácie a vyvracia mnohé hoaxy na sociálnych sieťach.
Moja doplňujúca otázka znie: "Akým spôsobom plánuje ministerstvo zdravotníctva osloviť našich občanov a hlavne takýchto pacientov, aby sa dali zaočkovať čo najskôr."
Skryt prepis